Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


4 Comments

Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

(Scroll down for English) This is a sticky post, scroll Down for newer blogposts.

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

Ved en yrkesskade i 2007 fikk jeg astma og er blitt meget plaget pga kjemikalier og herunder bland annet parfyme og tobakk. Parfyme av idag er ikke blomster, men i hver parfyme er både benzenprodukter, alkoholer, løsemidler, ftalater, kjemikalier m.m. og mange av de er både kreftframkallende, allergiframkallende, irriterende for hud, slimhinner og luftveiene m.m. Luftveiene strekker seg helt ned i bronkiene i lungene og ut til Alveolene som er de som transporterer oksygen til blodet og resten av kroppens organer. Luften vi puster inneholder også alt som fordamper, støver og avgassing fra alt omkring oss, inkludert fra mennesker. Alt går videre ut i blodet. Røyk er idag et kjent slik fenomen med avgassing, men det de ferreste tenker over er avgassing fra parfyme / etterbarberingsvann og parfyme i parfymerte produkter, så kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjøringsprodukter m.m. Dette er en forurensning av luften med kjemikalier som irriterer luftveiene, og spesielt for sensitive hvilke inkluderer de med lungesjukdom. Visste du forresten at astma og allergi teller som handikap og er omfattet av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven? Continue reading


Leave a comment

Sod(d) Norwegian – English

Sodd in Norway is Soup

It is regarded a delicassy and is often served at parties.

In England on the other hand Sod (spelled a little different but prenounced the same way is a total different matter.
So your sense of “sod” is on the money. Suffixial “off” marks a general epithet as an insult, as seen in “piss off,” “f-ck off,” “bugger off,” etc., all used in the manner of “please goaway.” Also note that “sod” in this sense is UK usage only. In US English it only refers to topsoil and turf grass.

You want some Sodd? 😂😂😂


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Teknikken er ny og fantastisk

Høreapparat er kult

Dette er ganske enkelt dritkult, teknologien for høreapparater har gått framover med stormsteg.

Jeg kan justere høreapparatet på mobilen, alt fra bakrunnstøy, til bass og diskant beroende etter hvor jeg befinner meg i hvilket miljø, i tillegg har jeg fått et slags mikrofon jeg kan bruke i tilfeller jeg kjenner det kan hjelpe, f.eks i bilen eller på møter. Også dette kan jeg justere på en app på mobilen. Den er oppladbar, og jeg kan også koble den med kabel til forskjellige lyddubeditter og mobilen og lytte til musikk. Jeg sitter og tester den ut nå og har lagt den borte ved radioen, og jeg får lyden fra radioen rett inn i øret. Og jeg kan justere på mobilen lyden. Høreapparat er kult 👍💪

#høreapparat #hørsel #hørselshemmet #hørselshemmedeslandsforbund #hearingaid #hearing #hörapparat #hörsel


Leave a comment

Hørsel og høreapparat

Hørsel og høreapparat

Og å bli overlatt til seg selv i oppveksten

Jeg har vært hørselskadet siden jeg var 6-7 år, det skjedde da jeg ble smittet med hjernehinnebetennelse, og hørselen på mitt høyre øre ble alvorlig skadd.

Tiden på sjukehuset og tiden før husker jeg ikke stort av, barndommen er i glemmeboka, og det eneste jeg husker fra tiden på sjukehuset er 41°C eller mer i feber, ryggmargsprøve, at jeg var så sjuk at jeg såg tredobbelt, tre gardinstenger og tre mamma, at jeg sa det til mamma og at det da ble fart på legene er jeg blitt fortalt i ettertid. Farmor har fortalt at det er snekken i øret som tok støyten. Innviklet visst, jeg vet ikke noe. Men jeg er en av de heldige, jeg overlevde, jeg kan gå og jeg er oppegående, det jeg mistet var hørsel, det er visstnok vanlig har jeg lest. Jeg husker at jeg var på noen hørselkontroller. Jeg fikk sitte i et rom med vegger kledde med brune plater med hodetelefoner på hodet og trykke på en knapp når jeg hørte lyder. Utfallet av de testene vet jeg inget om. Jeg fikk ingen høreapparat som barn, ingen hjelpemidler, ingen støtte, min hørselskade ble ikke snakket om, ikke snakket med meg om, jeg ble forlatt til meg selv med det. Jeg vokste opp og opplevde meg selv som et normalt barn, jeg oppfattet ikke meg selv som handikappet, det ble jo aldri nevnt, men jeg var mye aleine, og satt mye ensom og var utenfor i store grupper, da forstod jeg nok ikke alltid at en del av grunnen var at jeg ikke hørte og derfor ikke kunne delta, noe jeg jo ser i dag og fortsatt sliter med i lokaler med mye prating og bakgunnslyder, men da man er liten vet man jo ikke slik, det er noe man lærer.

I skolen satt jeg alltid lengst bak. Det er jo egentlig verst tenkelige plassen å sitte om man skal høre. Benker og stoler som skraper og slår, lærer skal overrøste elever, og lyder fra gangene utenfor. 

Jeg er også i tvil om lærerne var klar over min hørselskade, det ble jo aldri snakket om, og da jeg heller aldri ble sendt til en hørsellege som kunne hjelpe meg med å finne måter å bedre situasjoner og hva å tenke på for å bedre hverdagen gikk jeg i min ungdom hørselskadet uten å vite hva jeg kunne gjøre for å få det bedre. Mye var jeg nok ikke klar over at jeg gikk miste om. Det du ikke hører vet du ikke om at du har misset. 

Nå skal ikke det tolkes som at jeg er døv, det er jeg ikke, jeg hører og jeg fikk for få år siden vite av min nye hørsellege at hørselen på mitt venstre øre er helt normal og at jeg oppfatter lyd på 20 dB lett på den siden, det er på høyre øre at jeg er alvorlig hørselskadet. På høyre øre fortalte hun at jeg må ha 90 dB inn på øret for å engang begynne å oppfatte lyd på det øret. Nivået for skadelig lyd i arbeidssamenheng er satt på en grense over 75dB. Uten høreapparat hører jeg ingenting på det høyre øret.

Det er litt rart å tenke på at hørselvården lot meg gå hele oppveksten uten hjelpemidler, hjelp og støtte. Når jeg tenker på hvor isolert jeg var i sosiale sammenhenger, og hvor lite de voksne skjønte av det hele, er det rett og slett uansvarlig. For hvor kjekt er det å sitte i et hjørne og ikke høre alt i et støyet lokale da andre leker? Det er like lite kjekt i dag når jeg går steder og lydnivået i lokalet drukner talen, og man kjenner seg som man sitter aleine på en øy, til tross for alle mennesker rundt seg som prater sammen og ler. Men det er kanskje verre å håndtere når man er liten og bare kjenner seg utenfor. Ja man kjenner seg utenfor nå også, og får mest lyst å gå hjem etter en stund.

En situasjon jeg husker fra tenårene er da jeg var på besøk hos en venninne i Mellom-Sverige, vi var på fest på skolen, det var dans i lokalene der. På festen var en gut jeg var veldig gla i, jeg hadde hatt øynene på ham lenge, og håpte jo på at han skulle være gla i meg også. Dette var da jeg var 15-16 år. Han var litt stillferdig av seg og sa ikke så mye. Ved et tilfelle satt han i et trappetrinn, musikken spilte veldig høyt, jeg husker det var 99 Luftballons, helt plutselig sa han noe. Selvfølgelig på høyre side, og musikken var så høy at jeg hørte ingenting. Nå var musikken så høy at jeg var sjanseløs uansett, jeg hørte ikke hva han sa. Dette var jo før jeg fikk høreapparatet også, og før jeg ble mer selvbevisst på mitt eget hørselproblem. Da jeg ikke klarte høre hva han sa, gikk jeg. Etter det sa han ikke mer. Etterpå tenkte jeg en del på hva han sa? Men jeg traff ham ikke.

Som voksen unngår jeg lokaler med høy lydnivå om jeg går ut, og jeg omgåes heller i små grupper. En kveld på verandan er kos. Det er kjekkere og mer givende å omgåes når man hører hva de andre sier.

Det tok mange år før jeg fikk høreapparat. Langt opp i 20-årene. Jeg gikk gjennom mange situasjoner med mennesker som ble irriterte, og det gikk etterhvert opp for meg at jeg ble oppfattet som uinteressert og nonchalant, og ikke gjorde som jeg ble fortalt. Det toppet seg en gang jeg jobbet i skranken på et kontor, og en av de ansatte fløy ut av døra 10 meter unna rasslende med trenchcoaten over seg mens jeg satt og skrev på datamaskinen og gjorde jobben min. Vedkommende hadde tydeligvis gitt en beskjed i farta på vei ut som jeg ikke hadde hørt. Etterpå ble jeg kallet inn på teppet til sjefen og klaget på. Jeg skulle meldt en kunde som skulle komme, og han som gikk hadde gitt beskjed, hvorfor gjorde jeg ikke som jeg fikk beskjed? ble det sagt strengt. Du virker uintressert i jobben. Jeg har ikke hørt at noen har sagt noe, sa jeg. Men jeg sa det da jeg gikk, sa børsmegleren. Det hørte jeg ikke sa jeg. Jeg er hørselskadet sa jeg, jeg hørte ikke at du sa noe. Du må jo komme og prate med meg om du skal prate.

Det som skjedde den dagen fikk meg å forstå at jeg har et problem i forhold til andre mennesker når det gjelder hørselen. Jeg hørte av meg til det samme sjukehuset som jeg låg på da jeg var liten og mistet hørselen, og den samme hørselsentralen jeg gått hos før, for å høre meg for om det var noe hjelp å få.

Jeg er ikke uintressert og nonchalant, jeg har et hørselfel.

Damen jeg traff der viste meg inn på et rom som var helt annerledes enn det rommet jeg husker som barn, rommet var stort og hvitt, midt i rommet stod en stol, og rundt stolen stod en lang rekke lange, høye, sølvfargede høyttalere. I enden av rommet sto et skrivebord med datautstyr.

Jeg fortalte min historie til legen i korte ordalag og jeg fikk sette meg i stolen. Hun gav meg en knapp festet til en kabel, og festet noen hodetelefoner til hodet mitt. 

” – Trykk på tasten når du hører lyd.” sa hun.

Og jeg satt der på stolen og trykket på alle lyder jeg oppfattet.

Da vi var ferdig såg hun på meg. Vet du, vi skal prøve en en sånn, sa hun, og koblet et høreapparat til datamaskinen. Og så satte hun høreapparatet i mitt høyre øre.

” – Hvordan er det?” sa hun.

Og så spilte hun noe i høyttalerene.

” – Jeg hører! ” sa jeg.

Og der satt jeg og følte jeg fikk tilbake igjen den andre halven av hodet mitt. Jeg kunne høre! Det er en ubeskrivelig følelse. Jeg hadde gått hele oppveksten uten å høre på høyre side. Jeg opplevde en ubeskrivelig lykke og følelse av å få tilbake halve meg.

“- Du har hørselrester på høyre øre.” sa hun. “Vi skal lage et høreapparat til deg.” sa hun.

Og jeg fikk mitt høreapparat, og for første gang i mitt liv kunne jeg ligge på venstre side i sofan og se på TV og høre hva de sa!

For første gang i livet kan jeg sitte med to personer, en på hver side, og slippe vri hele overkroppen for å høre den på høyre side.

For første gang kunne jeg sitte i kantina på jobben og høre hva de andre sa mens de skar maten sin mot tallerkenene, skramler med bestikk og glass og mye prating (bakgrunnslyder).

Den hjelper også i situasjoner der det er bråkete omgivelser, til en viss grad, blir det for mye drukner lyden. Men det er en velsignelse å ha.

Jeg forstår ikke de som ikke bruker apparatene sine.

Jeg måtte vente til langt opp i 20 årene før jeg fikk mitt. 

I bunn og grunn er det jo skandale, men jeg er ikke bitter, jeg velger å være lykkelig over å endelig få høre.

Og nå har teknikken gitt meg et digitalt høreapparat. Det piper ikke da det løsner litt fra øret slik det gamle gjorde, det suser bare litt, og lyden er mye bedre. 
Neste gang jeg skal bytte apparat skal jeg be om et vanntett, det finns det nå, og det er jo kjekt om man kantrer med kanoen eller er og bader.

I dag var jeg og kjøpte et nytt headset til min mobil, det er dessverre et gjentagende problem når man som meg er hørselskadet på et øre og bruker høreapparat på et øre.

Det finnes teknikk til høreapparater for å kunne bruke høreapparatet som handsfree til mobilen. Jeg fikk prøve ut en sånn, men dessverre fungerte ikke det med min hørsel, jeg hører for dårlig. Og min hørsellege sa det at hun trodde det ikke ville fungere men at hun ville la meg prøve. Alt jeg hørte var en meget svak musepip på det beste om det var helt stille i rommet, ved minste bakgrunnslyd hørte jeg ikke noe. 

De headset som følger med mobiler er tradisjonelt konstruert slik at mikrofon og reglasje sitter på høyre kabel, det er to hodetelefonpropper. De senere år har det vært veldig populært med formstøpte propper. For meg betyr det at jeg ikke kan flytte den høyre proppen med mikrofon og reglasje til mitt venstre øre fordi den passer ikke der.

Dette skjedde meg da jeg var på padletur og kantret i Lofoten og min mobil for på havet og forsvant, og jeg måtte selvfølgelig kjøpe meg en ny mobiltelefon. Da jeg åpnet pakken til den nye telefonen (for øvrig den jeg taster på nå) og skulle prøve hodetelefonene som fulgte med ble jeg både trist, opprørt, diskriminert, og arg. De var formstøpt, og ubrukelig, jeg hadde kjøpt en mobil for mange tusen kroner og satt uten handsfree til den, skulle jeg måtte kjøpe ekstra? jeg har jo betalt i dyre månner for telefonen, kjente jeg. Jeg hadde fortsatt den gamle kabelen til min gamle telefon jeg mistet, den var ikke formstøpt, og jeg hadde klippet av den ene proppen og brukte bare den høyre på venstre side, den fikk duge, og jeg har brukt den fram til nå, men den var hvit en gang og nå er lyden dårlig i mikrofonen. 

Jeg fant i dag 

Her sitter dok mikrofonen langt fra ansiktet, jeg er litt undrende om folk oppfatter tale når mikrofonen sitter så langt ned på brystet? Og det går ikke å justere lydnivået på den på kabelen, det er et minus. Nesten 500 kr. Og så ligger originalkablene til mobiltelefonen i boksen ubrukt pga dårlig konstruksjon.

De nye hodetelefonene til 500 kr har jeg handikaptilpasset selv, som jeg bruker, jeg klippet av den høyre høyttaleren og teipet kabelen med sølvtejp.

Det funker men poenget er jo at jeg skal ikke måtte kjøpe ekstra utstyr, det burde finnes en slik til telefonen å velge for oss som trenger det.

De som lager hodetelefoner til mobiltelefoner må tenke på oss som bruker høreapparat på et øre, vi må kunne bruke det utstyret som følger med telefonen. Vi betaler jo for det.

Det som gjorde at jeg skrev dette innlegget i dag er egentlig at jeg satt og prøvde de nye hodetelefonene. Jeg skulle teste ut om lyden i høyre og venstre propp er lik eller forskjellig, gjennom årene har jeg nemlig opplevd at noen produsenter legger mer diskant i den ene, ikke spør meg hvorfor det er slik, men disse virker det som det er samme lydbilde i begge. Heldigvis, fordi planen er å kutte den ene kabelen og tejpe enden til den andre kabelen sammen med den andre, jeg trenger jo ikke to propper. Da jeg satt her og prøvde de tok jeg på gøy og tok ut høreapparatet av øret, så satte jeg på musikk. Jeg satte proppen først i venstre øre og hørte jo fin stereolyd (ingen propp i høyre), så flyttet jeg proppen til høyre øre for å høre om jeg kunne høre noe musikk? Stille som i graven. Jeg hørte ingenting.

Det er fantastisk at man kan gå fra å ikke høre noe, til å kunne høre, ved å få et lite høreapparat. 😍

Men husk at et høreapparat kan aldri erstatte et friskt øre, det er kun et hjelpemiddel.

Jeg har opplevd gjennom årene, og opplever fortsatt av og til å bli missforstått fordi jeg ikke har hørt, jeg har til og med opplevd å bli kallet hurpe fordi jeg ikke hørte riktig, tross at jeg sa jeg ikke hørte. 

Med årene har jeg lært å være åpen med min hørselskade, jeg har lært å snakke åpent til folk jeg treffer og si det til de med en gang sånn at de vet det, det fungerer jo i hvert fall med de man møter mer privat. Å være åpen om det forebygger misforståelser. Jeg er ikke redd å si jeg hørte ikke hva du sa nå. Det er i hvert fall bedre enn å bli oppfattet som dum fordi man svarer feil.

Dok er det jo fortsatt dem man møter som man ikke har like lett å informere hele tiden, som de man ikke kjenner. Som i butikker, restauranter, offentlig transport eller andre arenaer.

Så kjære deg som snakker til folk. Snakk med personen ansikt til ansikt, og gir du en beskjed ikke gi den på vei ut av døren, ikke med ryggen til, ikke fra et annet rom, ikke mens vann spyler, stoler skraper, penner eller noe lager størende lyder, prate med hverandre ansikt til ansikt. Du vet aldri hvem som hører dårlig. Hørselskader er usynlige handikap.

Annelie 


Leave a comment

Mulieres vaskemiddel

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented er et økologis certifiert flytende vaskemiddel. 

Mulieres passer alle forskjellige typer stoff inklusive silke, ull og gore-tex. Vaskemiddelet kan brukes både for både maskinvask og håndvask. 

Mulieres Pure Unscented er helt uparfymert.

Innehold: Vann, 15-30% olivenoljesåpe* (fettsyre, olivenolje, kaliumsalter), eddik, glycerin.
*14% av totalt innehold kommer fra økologisk jordbruk.

Jeg har ikke prøv dette produktet selv, og jeg får ikke betalt for å tipse om det. Om du prøver det blir jeg gla om du forteller hva du syns om det og legger igjen en kommentar. 

https://www.apotea.se/mulieres-natural-laundry-wash-pure-unscented-1500-ml
Engelsk

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented is an ecologically certified liquid detergent.

Mulieres detergents are suitable for all types of fabrics including silk, wool and gore-tex. The detergent can be used both for machine and hand washing.

Mulieres Pure Unscented is completely perfume free.

Content: Water, 15-30% olive oil soap * (fatty acids, olive oil, potassium salts), vinegar, glycerin.
* 14% of total content comes from organic farming.

I have not tested this produkt myself, and I am not paid for telling about it, please let me know of you experiencies if you try it.


Leave a comment

Idun parfymefri make up

Parfymefri make up merke Idun

Kjøper du på Apoteket

Det går helt fint å være fashionabel og parfymefri.

Bli parfymefri du også!

Jeg har ikke testet produktet selv, jeg har bare sett salgstandet på mitt lokale apotek og kjøpt en rouge, jeg har ikke betalt for å reklamere for produktet.


Leave a comment

Alkohol og kreft – Mother Jones

Jeg anbefaler denne artikkelen som handler om hvordan industrien skjuler det faktum at alkohol er kreftframkallende og fremmer salg av alkohol ved å gjøre produktene til Rosa Sløyfe produkter, altså mot brystkreft. Kjøp et carciogen og gi penger til kreftforskning…

https://www.motherjones.com/politics/2018/04/did-drinking-give-me-breast-cancer/


Leave a comment

Svorsk: samlag – samleie

Norsk og svensk kan bli morsomt om man blander begrepen, ordlek eller ordhumor om du vil, som da jeg var på konsert på lørdag med noen venner og han Perry (norsk) satt og snakket om et samlag

Samlag norsk

Samlag, handelsselskap som tidligere hadde enerett innenfor en norsk kommune til å handle med og skjenke ut brennevin og andre spirituosa. sml.snl.no

Og jeg kunne ikke la være å fleipe fordi på svensk er samlag det samme som samleie på norsk. 😂😂😂😂

Samleie

Samleie er i vanlig språkbruk den seksuelle handlingen der (i regelen) to personer har sex sammen på den måten at de er nakne og stimulerer hverandres kjønnsorganer sml.snl.no

Samlag på svenska
Samlag innebär att två eller flera människor har sexuellt umgänge genom att vagina eller analöppning penetreras.  Wikipedia

På svensk er samleie samlag, men ikke samme samlag som på norsk, men akkurat samleie. 😂😂😂


Leave a comment

Perfume IS pollution science claims

​”Scientists recently concluded that everyday chemicals, including cleaning products, perfumes and paints, are now contributing to air pollution more than cars.

The tiny particles contained in these compounds are said to be harmful to our lungs, and concentration levels are ten times worse inside the home than outdoors.” DailyMail

Source: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5424415/Scientists-evidence-perfume-making-people-ill.html


Leave a comment

Må jo holde seg ren…

Da man snakker med en kjent:

“- Jeg kikket bare om det var plass i bilen…”

“- Å vil du sitte på?”

“- Ja men du er jo allergisk mot meg.”

“- Jeg er bare allergisk når du har parfyme på deg.”

“- Ja men jeg er jo som alle andre hygienisk vasker meg, bruker deodorant, og parfyme, må holde seg ren.”

“- Jeg dusjer også og bruker deo, men ikke parfyme, jeg har dusjet i dag og vasket håret og brukt deo. Jeg lukter ikke. Man behøver ikke parfyme for å vaske seg.”

…jeg lukter på håret mitt. “- Det lukter ikke.”

Han lukter på håret mitt.  “- E, hm, mm”

Det såg ut som det kverna i hodet på ham. 

Faktisk at folk flest er hjernevasket av industrien, det er ikke parfymen som vasker rent, det er såpen, det er ikke parfymen som er virkestoff i deodorant, parfyme er bare en unødvendig ekstra tilsats som ikke har noen nødvendig oppgave.

Produsentene av parfymerte produkter lyger til kundene “-Det lukter rent av duft”, sannheten er at rent lukter ingenting, som ren luft, det lukter ingenting, muligens et hint av litt vann. Det lukter i hvert fall ikke parfyme. Luft tilsatt parfyme er ikke ren. 

(Personens navn deles ikke for å verne ham.)


Leave a comment

Elev sjuk av parfymer

Elev sjuk av parfymer 

“Elev sjuk av parfymer og kan ikke lenger gå i skolen.

En ungdomsskoleelev i Kristinehamn i Sverige er hjemme fra skolen siden en måned tilbake på grunn av sin sensitivitet mot parfyme i miljøet. Foreldrene har anmeldt Djurgårdsskolen til Skolinspektionenen.

Ifølge moren fungerte samarbeidet med skolen ganske bra på de øvre trinnene på barneskolen og det var en parfymepolicy. Da dattern skulle begynne på ungdomsskolen på Djurgårdsskolen i Kristinehamn sist høst fungerte det ikke like godt og siden begynnelsen av november er ikke jenta i skolen.

Hun ble verre

I starten var det ganske bra og skolen gikk ut med informasjon. Jenta får blir meget sjuk av å bli utsatt for parfymer, bl.a. får hun hodepine, blir trøtt og slapp, og får hudbesvær. Parfymer finns i alt fra tøymykner, deodranter til sjampo m.m.

– Det er slitsomt, det kjennes ut som om de voksne ikke lytter. Jeg vil ikke gå tilbake til skolen før det er parfymefritt, sier jenta.

Familien sier i anmeldelsen at skolen har visst om jentas helse og behov gjennom alle år og at det likevel ikke fungerer.

– Vi har hatt forberedende samtaler og likevel er miljøet de tilbyr langt fra parfymefri. Hun kjenner et press fra skoleledelsen om å gå til skolen, til tross for at skolemiljøet gjør henne sjuk, sier moren.

Utredning

Vi opplever at der er en ukunnskap og at de legger på helle (eleven) å bite sammen og tåle tilstandene som de er, men det handler om mer enn bare litt kløe i halsen, sier moren.

Skolinspektionen, Sverige, skal utrede elevens rett til støtte og utdannelsen.”

Kilde: N W T 

Mennesker som har ansvar på skoler og arbeidsplasser, og andre steder hvor mennesker oppholder seg må anstrenge seg mer for å tilrettelegge slik at alle som ikke tåler parfyme slipper å slite med helsen. Å være stadig utsatt for parfyme er å være stadig sjuk, og for den som ikke har opplevd det selv kan det vel nermest samnenlignes med å ha bronkitt, hodepine, kraftig forkjølelse, eller utmattet hele året. Hvordan ville det vært? Tenk litt på det før du krever av andre å være sjuke fordi det er så vanskelig å bry seg.


Leave a comment

Konsekvens

Skulle jo bli julebord 🎅 Pyntet meg og for, og skulle hente en i sentrum, vedkommende kliver inn i bilen… PARFYMERT! Det stinker i HELE bilen og jeg får astmaanfall på 15 sekunder, og jeg sier fra at du vet jo at jeg er allergisk! Jeg sveiver ned vinduene i håp om at det skal hjelpe, men det gjør det ikke. Kjører til restauranten, det er 500 meter, blir mer dårlig, slipper ham ut av bilen, jeg må dra. Ble ikke julebord på meg. Jeg måtte komme meg til frisk luft, komme meg vekk, ta medisin, reise hjem.

Mulig folk man kjenner endelig forstår alvoret da slik som dette skjer?

Håper maten smakte? Jeg fikk i hvert fall ingen middag. 😢


Leave a comment

Norge: Ny lov om seksuell trakassering

1. januar 2018 er ordlyden § 13 defineres seksuell trakassering som 

«Enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»


Leave a comment

#MeToo, og det er ikke okej

Jeg var 15 år og jeg var på besøk hos en venninne, dette var i 1981, vi sto utenfor huset til noen venner av henne og pratet med de andre da en av de eldre guttene kom kjørende i en Volvo. Han gikk ut av bilen og gikk rett mot min venninne som stod med ryggen til, og uten forvarsel tok han henne på puppene bakfra. Jeg såg i øyekroken hva som skjedde og da han løsnet grepet om min venninne og gikk i retning av meg og beveget armene som for å gripe tak i mine,  jeg sto rett ved siden av henne, og jeg merket hendene hans komme fram på framsiden av kroppen min, da snudde jeg på en 5 øring og ga ham en lusing for å avverge angrepet hans. Han snudde, gikk til bilen, og forsvant.

En annen gang skjedde det på en arbeidsplass, jeg jobbet på et varelager som trukkfører, og en kollega sto foran meg og sa “- Se hva jeg har oppdaget..” og kuppet hendene over brystende mine. Jeg klaget på ham til sjefen.

En annen gang var det en kamrat som gjorde noe liknende.

En fjerde gang var det en kollega, denne gangen var det mest en kommentar.

En annen kollega hadde det med å skulle kjenne om jeg hadde strømper på meg, og dro med fingrene på beinene mine. Jeg byttet arbeidsplass noen år senere og joda der var enda en. Hold fingrene unna!

Spørsmål om jeg har stay ups under klærne på jobb? Hva har du med hva jeg har på meg for underkle! Piss off!

For 10 år siden i 2007 søkte jeg etter bolig i avisa, annonsen jeg satte inn var om en leilighet, et av svarene jeg fikk var fra en kar som mente jeg kunne flytte inn hos ham så kunne vi ha seks sa han. Det framgikk tydelig av både rubrikk og innehold i annonsen at det ikke var en kontaktannonse. Man kan jo undre hvordan hodet var skrudd sammen på ham? Helt god var han jo ikke.

I 2017 skulle jeg igjen flytte og søkte bolig, og da skjedde omtrent det samme igjen, men denne gangen ringte en kar som oppgav at han “var singel og ville lære meg bedre å kjenne”, situasjonen gjorde meg irritert og jeg gjorde det klart for ham at det ikke er snakk om en kontaktannonse og så la jeg på. 

En kar tok kontakt på sms og sa han hadde lagt merke til meg, og ville bli bedre kjent. Jeg tenkte han kanskje mente det ærlig, men etter tredje sms begynte han å snakke om å være naken. Så mye for å ønske lære å kjenne MEG. Denne dama er ikke dum, jeg undersøkte navn og telefonnummer på karn og fant ut hvem han var, hvor han jobber, hvor han bor og hvem han bor med. Han var ute i ugjerning med urent mel i posen kan du si og jeg kuttet kontakten umiddelbart. Da ble han sur og fornærmet og sa at der er andre han kan sende meldinger til. Der var visstnok flere på handlebåndet. Som om jeg bryr meg. En kvinne er langt mer enn bare kroppen, der bor også noe i toppen.

Det har skjedd andre ting, ekle fleiper, uønskede kommentarer.

Nå sist i 2017 da jeg annonserte om å få kjøpe ved til vinteren og i anledning den annonsen fikk jeg et uønsket sms på telefonen med seksinnvit som var sendt gjennom en anonymiseringsservice på nett med rå og ekkel språkbruk. Jeg meldte saken til Politiet og følte meg nødt til å skaffe meg hemmelig telefonnummer. Jeg gidder ikke sjikane.

At der er bryster og annet på en kvinne betyr ikke at de er til offentlig adgang, den ideen at det skulle være likt og oppskattet av kvinner å bli klådd på eller kommentert på til offentlig adgang er bare noe som sitter i huet ditt, det er ikke noe som er rotet i virkeligheten.

Oppfør deg da vel!


Leave a comment

Hva er det med trynet ditt?

Kunne ikke sagt det bedre selv. Jeg har tenkt tanken selv. Det er alt for mange som skjuler seg selv under alt for mye sminke, og noen opererer, sprøyter og tatoverer, og ser ut som alle andre eller noen annen og mister seg selv.

misslunde

Å sprøyte nervegift inn i ansiktet, pumpe leppene fulle av syre og glatte ut alle rynker og folder ved å fylle ansiktet med stoffer man ikke klarer å uttale, har blitt helt vanlig. Man trenger ikke se på salongenes omsetningsvekst for å oppdage det, det finnes nok av vandrende eksempler i bybildet. Og permisjonstid med lange daglige trilleturer gir meg virkelig tid til å se på folk. Jeg blir skremt når jeg ser hvor utbredt det er å gjøre store endringer på utseendet sitt.

Her har voksne kvinner i jakten på ungdomskilden gått i bresjen for å innføre en kultur der kosmetiske inngrep og skjønnhetsbehandlinger er noe man gjør i lunsjpausen. Og unge jenter følger mer enn villig etter. Men det handler ikke lenger om litt hvitere tenner, tydeligere bryn eller den ene sinnarynka. Nei, nå har det dukket opp en helt eget skjønnhetsutrykk der ansiktet er så glattet ut…

View original post 563 more words


Leave a comment

Hoster lenge?

I Metro.se var det i dag en god artikkel om noe jeg har tenkt på lenge og som er meget viktig.

“Lider du av långdragen hosta? Så vet du om det är dags att söka hjälp

Det kan ibland kännas som att hostan aldrig kommer att gå över. Du hostar gång på gång. Och det känns som att hostan aldrig kommer att gå över. Men är det farligt? Så vet du när det är dags att söka hjälp.

Det är ovanligt att det är något farligt underliggande när du har drabbats av en långvarig hosta. Det säger Lennart Hansson, överläkare vid lung- och allergisektionen på Skånes universitetssjukhus.

– Det behöver man oftast inte bekymra sig för. Den allra vanligaste orsaken till att hostan finns kvar beror på rester efter en luftvägsinfektion som man har haft. Det är också vanligt med långdragen hosta efter en besvärlig infektion under vintern.

Sedan beror det på vem det är som har drabbats av hostan.

– Pratar man om personer i 60-årsåldern som röker, hostar och hostar blod eller är det personer i 25-årsåldern som inte röker? Och har personen en pågående förkylning eller inte? Orsaken bakom hostan kan bero mycket på omständigheterna.

Långdragen hosta kan också vara en odiagnostiserad astma.

– Det kan också bero på besvär från näsan och bihålor, sedan kan sura uppstötningar och halsbränna också ge en långdragen hosta. Det är mindre vanligt att man har en underliggande infektion som orsak, men det finns alltid undantag.

Lennart Hansson säger att det är väldigt ovanligt att man skulle kunna hitta lungcancer hos en person med långdragen hosta som har tagit en röntgen på lungorna som ser normal ut.

Han brukar dela upp hosta i tre olika typer.

– Den urakuta hostan är den som uppstår när du till exempel sätter i halsen. Sedan har du den akuta hostan som vanligen är lite slemmig, även om den inte behöver vara det. Den hostan är nästan alltid infektionsrelaterade och varar kring två-tre veckor. Sedan har vi den långdragna hostan som vi pratar om när det har gått mer än åtta veckor.

Han tycker att det ska gå minst två månader innan man söker hjälp hos en läkare om man har en torrhosta som inte går över.

– Sedan kan man också gå till läkaren om hostan ändrar sig, blir mycket värre, om man hostar blod och har återkommande luftvägsinfektioner gång på gång.

Små barn under två år är dock ett undantag.

– Då tänker man lite annorlunda. Barn under två år ska inte gå och hosta under långdragen tid. Gör barnet det kan man börja fundera på om det är någon variant av astma den är drabbad av.

Dessvärre finns det inte så mycket man kan göra åt den irriterande hostan på egen hand.

– Generellt sett finns det inga bra hostdämpande läkemedel överhuvudtaget, det finns väldigt lite vetenskapliga belägg för de som finns ute.

Kan den långdragna hostan smitta andra?

– Absolut inte. Det är mer att omgivningen blir irriterad och påtalar att man har hostat ovanligt länge för att de tvingas lyssna på ljudet” Metro.se

Ja akkurat sånn er det før diagnose, hosting i ukevis fra middels til ille, tungt og vanskelig å puste og forlite oksygen slik at du blir orkesløs. Sånn  hadde jeg det i 2007 før jeg fikk diagnose astma og medisiner. Etter det var det om å gjøre å lære seg håndtere sjukdommen, lære seg medisinene og virkning og hva som forverrer astmaen for å lære seg hva å unngå for å være symptomfri, det ble en reise om 4-5 år før det ble skikk på det. 

Har du langvarig hoste, gå til legen.


Leave a comment

Ikke vanskelig #røyking #astma

Jeg fikk høre at det er så vanskelig at jeg er imot røyking, det var ikke bra fikk jeg høre på omveier gjennom en venn av meg som hørt det fra en jeg kjenner. Da folk røyker da går jeg så de får røyke i fred, er det å være vanskelig? Jeg har aldri forbudt noen å røyke, de kan røyke så mye de vil, ute og vekke fra meg. Røyking inne er uakseptabelt og ulovlig i lov, og å røyke der er mye folk likeså, av erfaring på for eksempel uteserveringer også om det er lov. Jeg går ikke fram til de som røyker ute og tenner de en røyk da går jeg, jeg er ikke interresert i røyken. Noen ganger er det jo kjedelig da, det kan fort bli ensomt, men jeg har ikke luksusen å kunne velge å tåle det, det går ikke å forhandle med lungene.  Jeg verner helsen min, om du ikke liker det da er det ditt problem, jeg har ikke luksusen å endre meg, valgene mine er ikke basert på synsing og meninger, de er basert på erfaring og helse. Om jeg står med folk og prater da dem røyker da blir jeg tett i lungene, sjuk, og jeg risikerer både sjukehus og sjukemelding. Om du ikke røyker da jeg kommer da går det bra å prate sammen. Om du synes jeg ikke er sosial, ta en kikk på den røyken du holder i hånden, det er den som hindrer sosial hygge og derfor jeg ikke kommer, fordi om jeg ikke verner meg selv for røyk da går helsen rett vest. Jeg verner bare helsen min, jeg hater ikke røykere, jeg hater mangel på hensyn, og jeg hater røyken, ikke deg.   #astma


Leave a comment

Svar til røykere

Mitt svar til en røykeres tanker

Jeg leste meningene til   Lise Bærø fra Vennesla og andre i Aftenposten i dag og kommentarfeltet bærer mye av det samme preg.  Lise Bærø er av samme mening som mange andre røykere og fungerer omtrent som små barn som ikke får som de vil til enhver tid, de blir sure.

Noen av meningene hun ga uttrykk for er:

“– Den forbanna røykeloven, raser hun da Fædrelandsvennen kommer innom e-sigarettbutikken iSmokeKing Kristiansand.
– Snart har vi ikke lov å puste ut luft engang, utbryter hun. Bærå patter på en såkalt «damper», som er en litt større versjon av en e-sigarett…
Nå forstår hun ikke at hun heller ikke skal kunne få dampe hvor hun vil.
– Er det vanskelig å finne steder der du kan røyke? spør journalisten.
– Nei, jeg bare røyker, jeg. Det får være grenser for hva de skal få bestemme.”

Dagfinn Harr sier: “Man skal være påpasselig og ikke moralisere for mye med disse. Det blir som å sparke en som ligger nede. Røykerne som er igjen nå, må vi være ydmyke med og legge til rette for en mer individuell tilpasning.”

70-åringen Astrid Köhler er lei av alle restriksjonene rundt røyking i Kristiansand kommune.
“– Det er plagsomt å være røyker i Kristiansand. Nå er det jo røykeforbud på nesten hver eneste kafé i byen, sier hun, og understreker at hun gjerne skulle hatt mulighet til å tatt seg en røyk til kaffen av og til.
Planen er å «rømme» fra Kristiansand til Arendal.”

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Mitt svar

Jeg er ikke enig fordi jeg er en av dem som aldri har røyket selv og som har fått astma av andres røyking, jeg er ikke født med astma, jeg fikk det i 41 års alder, og det betyr at for min del at jeg kan ikke være rundt mennesker med røyk, parfym mm, jeg har ikke opplevd damping på nært hold ennå, men jeg regner med at de tilsatsene kan gi problemer ettersom jeg har snakket med andre som sliter med det. Jeg er frisk i røykfri, uparfymert mv luft. Så jeg for en er takknemlig for røykeloven, uten den var jeg rettsløs i en verden der alle står seg selv og uvanene sine nermest. Nå kan jeg i hvert fall med loven i lomma si at dem ikke har lov da det går utover helsen min. Folk er så teit og tett mellom ørene som frivillig ødelegger lungene sine, du lever ikke godt lenge uten velfungerende lunger.

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Du blir irritert sa du. Vi som har obstruktiv lungesjukdom (og vi er veldig mange) må fly fra alle som lager en sky rundt seg, enten det er røyk, parfymerte produkter, eller annet som gjør skade på helsen. Se deg rundt, det er mange som røyker og sprer diverse rundt seg i luften, og da det skjer da blir vi ikke irritert, vi blir sjuke. Det å ha obstruktiv lungesjukdom betyr å måtte fly, fly spisestedet uten å få spise ferdig, fly køen på kiosken, fly bussholdeplassen og inngangen til bussen, fly innganger til butikker, kjøpesenter, legesentra, sjukehus, restauranter, puber, det er en real utfordring å gå på konsert der hvor det røykes, folk løper rundt med den forurensingen sin og det er ingen fred å få, mm. Du blir irritert sier du, finn deg andre interesser så slipper du det. Jeg hadde blitt gla jeg om jeg hadde den luksusen å bare kunne bli litt irritert.

Obstruktiv lungesjukdom, forstår du hva det er? Lungene blir fylt av slim, du får kramper i lungene og lungene tar sakte kvelertak på deg. Tror du meg ikke? Spør en lungespesialist.

Og du, jo røyking ute er ikke mindre farlig for andre:

http://news.stanford.edu/news/2007/may9/smoking-050907.html

Les artikkelen i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/norge/i/yqVve/Rasende-pa-nytt-forbud-Na-er-ogsa-e-sigarettene-omfattet-av-roykeforbudet

Hva er astma?

Fra Lommelegen og LHL:

“Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Betennelsen fører til opphopning av betennelsesceller. Disse betennelsescellene påvirker både muskelceller og slimceller som medfører at muskelcellene i luftveiene trekker seg sammen, og slimcellene produserer økende grad av slim, sier lege med spesialisering i lungesykdommer ved Glittreklinikken, Odd-Magne Fjeldstad.Han er også Lommelegens svarlege på spørsmål om lungesykdommer.

Fjeldstad forklarer at man ved astma ofte er plaget av pipete og tung pust.

– Mange opplever å få mer slim i luftveiene, noe som fører til pustevansker, hoste og irritasjon.

Betennelsen påvirker muskelceller som medfører at muskelcellene i de nedre luftveiene trekker seg sammen, og slimceller som produserer mer slim.

Irritantier kan forverre astma

Det finnes mange forskjellige potensielle luftveisirritantier for en person med astma.

– Fellesnevneren er at man er overfølsom i luftveiene. Man kan reagere på alt mulig, og det er veldig individuelt hva man reagerer på, sier Fjeldstad.

Men han ramser opp noen vanlige irritantier:

  • Kulde
  • Fuktig vær
  • Røyking
  • Sterke lukter som parfyme
  • Eksos
  • Stekeos
  • Diverse støv
  • Pollen 

Hvis man kjenner til sine irritanter, er det hensiktsmessig å i størst mulig grad unngå dem, sier Fjeldstad.” Lommelegen.no

[Bilde i link]
“Under et astmaanfall hovner slimhinnene opp og det danner seg mer sekret enn normalt. Bildet viser en normal bronkie (øverst) og en bronkie under et astmaanfall (nederst).” LHL.no bilde 

Slimet og krampene gjør det vanskelig å puste fordi det er ikke klar vei i luftrøret. Forverringen skjer ved røyk, parfyme og annen forurensning.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Outdoor second hand smoke – Stanford.edu

Second hand smoke outdoors is proven health risk.

Utendørs passiv røyking er bevist skadelig.

“We were surprised to discover that being within a few feet of a smoker outdoors may expose you to air pollution levels that are comparable, on average, to indoor levels that we measured in previous studies of homes and taverns,” said Wayne Ott, professor (consulting) of civil and environmental engineering at Stanford and co-author of the JAWMA study. “For example, if you’re at a sidewalk café, and you sit within 18 inches of a person who smokes two cigarettes over the course of an hour, your exposure to secondhand smoke could be the same as if you sat one hour inside a tavern with smokers. Based on our findings, a child in close proximity to adult smokers at a backyard party also could receive substantial exposure to secondhand smoke.” Stanford University 

“But our findings show that a person sitting or standing next to a smoker outdoors can breathe in wisps of smoke that are many times more concentrated than normal background air pollution levels.” Stanford University

http://news.stanford.edu/news/2007/may9/smoking-050907.html


Leave a comment

Kvinner i den patriarkalske kulturen

Loveleenbrenna's Blog

”Flytter du fra ham, håper jeg du blir voldtatt av menn der ute”, sa mor til Johanne, da hun fikk vite at Johanne ville skilles fra sin voldelige mann. ”Gifter du deg med ham, er du død for oss. Du er blitt en hore, som trosser våre tradisjoner og verdier. Du er blitt norsk”, sa mor til Farida da hun fortalte foreldrene at hun ville gifte seg med sin etnisk norske kjæreste.
Jeg har ofte møtt jenter og kvinner som uttrykker sorg og sinne over sine mødre som sviktet dem når de trengte dem aller mest. Mødre som støttet kvinneundertrykkende holdninger og praksis. Mødre som støttet patriarken.

Lojaliteten til tradisjonene

Det finnes mange familier i Norge som ikke ønsker endring eller påvirkning fra de menneskene eller det samfunnet som truer patriarkens makt over kvinner. Familiene kan både være etnisk norske eller familier med innvandrerbakgrunn. Selv om det er et større…

View original post 389 more words


Leave a comment

Damping forbys

​​E-cigaretter forbys

Ny lov gjelder fra 1. juli 2017

Ulovlig med damping på offentlig sted

Nå blir også damping en del av røykeloven.

Dermed blir det ulovlig å dampe i praktisk talt alle lokaler, på alle transportmidler, ved inngangspartier, på skoler og på jobben. Det gjelder samme lov for tobakksrøyk som for damp.

Luften i offentlige transportmidler skal være røykfri og dampfri, det innefatter også å ikke bruke disse produkter slik at det siver inn gjennom åpne dører, eller at du blåser ut inne i bussen. Kutt røyken før bussen stopper.

Og du! Vi hensyn til de andre på holdeplassen, gå unna om du røyker og damper!

Kilde: www.dinside.no/okonomi/lakrispiper-lovlig-damping-pa-pub-ulovlig/67476975


Leave a comment

Røykeforbud på holdeplasser

Det burde gå an å innføre forbud mot røyking på holdeplasser og terminaler med henvisning til røykeloven for offentlig transport.

“§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.” Lovdata.no

Da jeg har 10 års erfaring med busskjøring har jeg også solid erfaring med røykeres beteende i forhold til røyk og buss. Det samme gjelder nok også for andre transportmidler da det samme publikum benytter seg av alle typer transportmidler.

Røykere røyker seg gjerne opp og drar kraftige trekk på sigaretten like før dem skal gjennom dørene til bussen, så kaster dem sneipen på marken og går inn gjennom dørene, det som da skjer er at all den røyken dem søg i seg den blåser dem ut inne i bussen, gjerne i ansiktet på sjåføren som har krav på en røykfri arbeidsplass, og de utsetter også andre i bussen for røyk. Passasjerer og noen sjåfører står rett utenfor og ved bussdørene og røyker slik at røyk siver inn i bussen. Dette er både et arbeidsmiljøproblem og et problem for reisende som blir utsatt for passiv røyk som siver inn i bussen.

Les lovteksten
“I transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.”

Merk deg at det står

“skal lufta være røykfri.”

Det står ikke er det forbudt å røyke også om det innefatter røykeforbud, det står “skal lufta være røykfri”, ingen røyk altså, slik at per definisjon er det ulovlig å blåse ut røyk inne i bussen, og ulovlig å stå og røyke ved dørene slik at røyk siver inn i bussen. “Lufta i bussen SKAL være RØYKFRI.”

I dag er lufta ikke helt røykfri i offentlige transportmidler.

Slik som beskrevet herover skjer daglig uavhengig av transportør, oppdragsgiver og ruteområde.

Slik som arbeidstilsynet uttrykket det i et brev til meg

“Bussførerarbeidsplass når det røykes på holdeplass / i busskur. Holdeplass / busskur må regnes som inngangsparti som skal være røykfrie før bussdørrene åpnes. Kravet til røykfri luft gjelder for lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Ifølge merknadene til forbudsbestemmelsen gjelder det også i inngangspartier, og det skilles ikke mellom inngangspartier for bygninger og transportmidler. Det skilles heller ikke mellom ansatte med ulike forutsetninger.” Arbeidstilsynet

I tillegg gjelder krav om universell utforming

“Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.” snl.no
20-25% av Norges innbyggere har astma, både kunder og sjåfører, og i tillegg mange tusen fler med andre typer lungesjukdommer og sensitiviteter som reagerer med sjukdomsforverring da dem er i et ikke røykfritt miljø. Dette er veldig negativt for tilgjengeligheten til offentlige transportmidler da personer som må skygge unna røyk ikke kan bruke bussen. I tillegg blir alle utsatt før passiv røyk. De samme personene må bruke holdeplasser og terminaler og blir utsatte for passiv røyk. Og det er veldig negative alt sammen.

Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er et handikap anerkjent av både LDO og FN. Hvordan det?  Defenisjonen på et handikap er

Ifølge norske offentlige utredninger,  

NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonshemming som: “Funksjonshemming oppstår når det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljø / bygg.”

Merk deg at det ikke står angitt spesifikt hva som er handikap, det står for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, døv osv, det står kun angitt HVORDAN noe er et handikap.

Det er forbudt å blåse røyk ut inne i bussen og forbudt å røyke på holdeplass og i busskur da bussen står inne for å forhindre at røyk siver inn i bussen. Ifølge loven om vern mot tobakksskader og persontransport skal luften være røykfri. Personer som bryter mot loven kan avvises.

Personer som bryter mot forbudet kan avvises av sjåfør i henhold med loven.

“Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.”

Dessverre er dette vanskelig da det vil gi sjåføren problemer pga sure og sinte kundeklager, og sjåføren risikerer repressalier fra kunder, og problemer med arbeidsgiver og oppdragsgiver.

Eneste måten å komme dette problemet til livs er å forby røyking på alle terminaler og holdeplasser.

Vennligst ta et krafttak for offentlige transportmidler, terminaler og holdeplasser slik at lufta er røykfri for alle, både for ansatte og kunder.

Annelie Molin
bussjåfør


Leave a comment

Air poisoning #Tork #AMFI #luftoppfrisker #scentmarketing #airfreshener

Luftforurensning

Så gikk jeg jo da på do igjen (det må man i bland), det var i går, denne gangen på kjøpesenteret. Jeg så den først ikke da den har samme fargen som veggen, men tenkte det var vaskemiddel eller noe slik jeg kjente lukten av. AMFI forurenser luften og gjør den utjenlig for astmatikere. Jeg ble selvfølgelig dårlig, og mine medisiner ligger i bilen på jobben da jeg tok bussen hit, alt jeg har er en liten inhalator. Det som skjet er at man inhalerer de kjemikaliene fra pumpen og så blir lungene betente, kramper og tette, og jeg får ikke luft. Jeg håper bare at det ikke blir like galet som sist. Jeg gikk til senterkontoret og klaget. Jeg må ta medisin ofte de nærmeste timer for å holde lungene friske.

Jeg måtte inhalere astmamedisin i store mengder lenge etterpå. Heldigvis satt denne på veggen hvor man vasker hendene og ikke inne i toalettbåsen slik at jeg var eksponert kortere stund enn sist, jeg tror derfor jeg slipper å være sjuk i tre uker denne gangen. Likevel, dette klarer jeg meg fint uten, jeg vil ikke bli utsatt for slik, man må kunne gå på toalettet og andre steder uten å bli sjuk. Å bruke slike innretninger er uakseptabelt.

Dette er Tork sitt produkt. 😠👎

/ Annelie

In English

Air pollution

So I went to the bathroom again (one actually have to), it was yesterday, this time at the mall. I did not spot it at first because it has the same color as the wall, but thought it was detergent or something I smelled. AMFI pollute the air and are making it unfit for asthmatics. I of course got sick from it, and my medication bag was in the car at work when I took the bus here, all I have is a small inhaler. What happens is inhaling the chemicals from the pump makes the lungs inflamed, cramps and tight and I do not get air. I just hope it will not be as bad as last time. I went to the center office and complained. I need to take medicine often in the coming hours to keep your lungs healthy or it will come back and worsen.

I had to inhale asthma medicine in large quantities long afterwards. Luckily this time around it was on the wall where you wash your hands and not inside the toilet stall so I was exposed shorter time than the last, I think therefore I do not have to be sick for three weeks this time. Nevertheless, this I do not need, I do not benefit from being exposed to such, one must be able to go to the toilet and other places without getting sick. Using such devices is unacceptable.

This is Tork’s product. 😠👎

/ Annelie


Leave a comment

I question the #USA way of #election #USElection2016

A system that give win away

A indirect democracy

The White House. Source: pixabay.com/en/white-house-washington-619811/

The White House. Source: pixabay.com/en/white-house-washington-619811

 

The US election system works like this:

The people in each state votes for their candidate.
The votes harvested in each state are added to the electors in each state for each candidate.
The 538 electors proportionally spaced approximately after every federal state population.
When the election is done in one state it is the electors job to vote for whom to win the election to be president.
After the election, each state, as promptly as possible, prepare the seven so-called Certificates of ascertainment. These contain the names of the selected electoral college, the number of received votes and the names of all other elector candidates.
Those of the people elected to be the electors meet in each state capital to cast their votes, a vote for the election of the president and one for the election of vice president. The practice is that the electors vote for their candidate – some states even have laws compelling – but it is possible to vote differently.
Electoral votes (not the citizens real votes) are counted before the US Congress. The Vice-President, acting as President of the Senate, announces the official result.
America’s next president and vice president sworn in by the Chief Justice in a grand ceremony outside the Congress building in Washington.

 Electors are persons, not digits, and that means they can put their own preferences to work when doing their job, that is how it can happen, regardless of the peoples real votes. And some states are known to be sided with special political parties, which can make a person from the “wrong” party in the state to lose electoral votes, that is also a reality.

In the elections got Trump 306 electors, against Hillary Clinton’s 232. (Metro.se)

According to The Aftonbladet Newspaper the 9. of November 2016 Hillary Clinton got 59 036 741 actual votes, and Donald Trump got 58 914 866 actual votes.

Update 11. November 2016 Aftenposten say:
“Friday morning  CNN wrote Clinton have gotten 60.458.647 votes against Trumps 60.068.599 – differense over 390.000 votes. It gives Clinton 47,7 procent of the votes against Trump’s 47,4.”Aftenposten

Update 15 November 2016:
“Hillary Clinton lead with 650 000 votes over Trump.”Dagbladet

15 November 2016 Clinton leads Trump in the popular vote, 61,694,263 to 60,961,967 and has surpassed 1 million in her popular vote margin over President-elect Donald Trump, according to a Tuesday tally from the nonpartisan Cook Political Report. thehill.com

1 December 2016 “Hillary Clinton now leads over Donald Trump by more than 2.5 million votes, giving the Democratic candidate a 2 percent lead over the president-elect.” The Daily Dot

And they are still counting.

What this really means
Even though in this case Hillary Clinton got more actual citizen’s votes than Donald Trump the voters actual votes is put to side on the benefit of getting electors to vote for the candidates. In reality this means that many citizens votes are put to side and discarded.

Logically Hillary should have won since she got more real votes. If you play cards and get a higher score you win.

playing-cards-809356_1280-pixabaycom

But since US uses a system where it is winning of electors in the different states is what makes a person win, not actual votes,  it does not really matter how many actual votes / actual high scores in total you got. To win one must win in the states that have the most electors and get the most electors totally.

For me this is a system that is out of line. This elector system is like if you have two persons running against eachother on a straight track at a stadion. Number one wins over the other with 52 seconds, it is clocked and stated, but the other person who actually had the worse time wins because he ran on the track to the left (state) and not to the right (state). How strange is that?

The people actually wanted Hillary for president, she got the most real actual votes in total, but Trump won only because he ran on a different track giving him more advantage, not because he had more actual votes.

This makes democracy in US a stealing of votes. How is it possible that a actual vote winner loses the election? I would be seriously angry if I would find my vote discarded because it was casted in the wrong area / state and not regarded when the wins are counted. It is like throwing it away.

It should really be the actual votes that makes the winner.

Annelie


Leave a comment

Forskning og påvirkningsnivå ved astma – Research and level of reaction for asthma

Translate: (Go to English version)

Påvirkningsgrad for personer med astma

0,02 PPM (parts mer million, milliondeler)

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Just denne undersøkelsen gjelder TDI som er en kjemikalie, men det er en pekepinn på hvor lite som skal til for å utløse et astmaanfall.

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Parfymer er også kjemikalier, så ikke tro de er trygge. Å ha astma er som å være et levende, gående brannalarm. Vi vet når noe er i luften som ikke er god fisk. Våre lungene reagerer på det, og protesterer. Vi får pustevansker.

In English

0,02 PPM a level for asthma attacks

Since 1965 the level for developing a asthma attack is stated to be 0,02 PPM (Parts Per Million).

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

This research shown here is specifically about TDI chemical but it actually shows how little is needed to start a asthma attack. 0,02 PPM

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Fragrances is chemicals too, so do not believe they are safe. Having asthma is like being a living, breathing, walking fire alarm. We know when something fishy is in the air. Our lungs react to it, and protest. We get breathing problems.


Leave a comment

I anledning #parfymefrieuken / #parfymfriaveckan 2016 tar jeg opp en hendelse igjen. Jeg kan ikke kalle det en favoritt i reprise ettersom det var noe av det verste jeg har opplevd. Jeg ber deg om å lese hele artikkelen og se videoene, ta til deg kunnskapen og dele den med dine venner og arbeidsgiver og eier av lokalene hvor din arbeidsplass er. Man skal ikke måtte oppleve slik som dette som kunde, og det skjer dessverre alt for ofte at luften er forurenset og utjenlig på denne måten. Og i løpet av en ferietur opplever an det stort sett daglig å måtte snu i døren fordi da er man mer avhengig av andres lokaliteter. Sjå for å gi alle kundene dine frisk luft uten tilsatser. Vaske parfymefritt, parfymefri såpe og skru opp ventilasjonen, sett ikke inn noe parfyme i lokalene! Og dette gjelder også parfyme du har på deg da du har en jobb der du har med mennesker å gjøre, det du oppfatter som flott og koselig som dufter godt, det gjør andre mennesker syke. Vær parfymefri på jobb, til lege og tannlege og da du tar offentlig transport!

Translate: (Go to English version) Besøk til besvær Åpent brev Nå har det skjedd igjen. Jeg måtte på doen, og jeg sprang inn på bensinstasjonen like ved, det var krise. Da jeg kommer inn på toalett…

Source: Luftforurensning for 1 av 4 -Pollution scent for 1 out of 4 – #doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution


Leave a comment

Movie tip: The Good Witch

Even the movie industry have picked up the allergies and sensitivities to perfume and chemicals. In The Good Witch season 1 episode 2 The good doctor tells about his allergies to aftershave and finds out a patients health problems being sensitive to chemicals.

Portraid in a nice and serious way.

The Good Witch is about a New York doctor and his son moving to a small town, where he finds that the mayor has lured him to the town on false promises, and that the next door lady has all his patients.

 


Leave a comment

Frisk luft, hva er det? – Fresh air, what is it?

Forskjellen ren luft utgjør

 

 

Jeg mener ikke å forminske matallergi, men dette er virkeligheten for alle med lungesjukdommer som blir sjuke av forurenset luft i denne duft og parfymegale verden. Godlukt sa du? Det er kjemikalier, ikke luft, det er å tilsette stoffer i luften som ikke har der å gjøre.  I daglig tale kalles det forurensning.

I tillegg til pustevansker kan det medføre kraftig hodepine, migrene, såre og rennende øyne, hoste, allergisk snue, mv.

Vi er konstruert for å puste luft, ikke noe annet.

Vi kan ikke la være å puste for å verne oss til du bestemmer deg for å ikke forurense luften. Bli parfymefri!

In English

The difference clean air make

I do not mean to diminish food allergy, but this is the reality for all having lung disease in this scent maniac world.

Nice smell you said? It is chemicals, not air, fragrancing is to add substances to the air that has nothing to do there. In daily communication it is called pollution.

In addition to breathing difficulties scented air causes headaches, migraine, runny pinful eyes and nose, cough, and more.

We are constructed to breathe air, nothing else.

We can’t stop breathing to protect ourselves until you decide to stop polluting the air. GO FRAGRANCE-FREE!

#allergy #allergi #asthma #astma #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #sensorybranding #fragrance #perfume #parfyme #parfym #parfum #astmaallergi


Leave a comment

An Open Letter To Donald Trump From Some Angry Women.

This should be read:

Lack of respect for women, lack of class, lack of style. How can anyone want such behind the wheel of a country? It is a disgrace.

I think this woman says it all in her blog post:
You can read the whole blog post here:

Drifting Through

39b44ab1278fcf89da3102eb2b7ad7c9

Dear Mr. Trump… can I call you Mr. Trump? Is that ok? I want you to be happy, that’s very important to me.

Before I get started, let me say this letter isn’t from all women. The Trumpettes surely won’t approve of this message. But this is from most women.

We see right through you. We have all known you at some point. Your ways are not unfamiliar to us. We see through you because we’ve been dealing with you our whole lives.

We heard you call women pigs. And disgusting. And stupid. And bimbos.

We watched as you called a former Ms. Universe “Ms. Piggy” and then spent four days continuing to insult her.

We see your weakness. Your lust for attention at any cost, your need to denigrate women. We see all of it. And we’re mad.

Yes. We’re mad. And fired up. And here’s the thing about us……

View original post 1,086 more words