Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Politicians – daily and at election

Leave a comment

Politikere:

– Dere er opptatt av Barns oppvesktvillkår, helse, sjukvård mv… Den handler om allergi, astma og sensitivitet. Det handler mye om barns oppvekstvillkår det også. ca 1.23 Millioner personer i Norge er allergiske, astmatiske og sensitive av noe slag og merparten av disse er også sensitive mot parfyme og røyk. Men dere gir tydeligvis blaffen.

Dette er noe dere bør ta tak i. Ikke bare er det et problem for den enkelte som allerede er sjuk, men også et problem for de som står i risikosonen for å bli sjuke. Da de blir sjuke, da blir de aldri friske igjen. Og for sammfunnet er astma, allergier og sensitivitet en meget dyr historia i tillegg. Sjukmeldinger koster stat og kommune mye penger. Alle medisiner som trengs for å dempe symptomene koster mye penger. Ja, medisinene er til for å DEMPE SYMPTOMENE, IKKE HELBREDE SYKDOMMEN. Astma, allergi og sensitiviteet går IKKE å helbrede da man en gang har fått det. Medisinene er KUN til for å DEMPE symtomene men sjukdommen går ikke bort helt av den grunn, og det er ikke helt uvanlig at symtomene ikke heller forsvinner helt også om man tar medisin. Eneste som hjelper er å fjerne det man blir sjuk av. Man kan ta hvor mange piller og inhaleringer som helst uten at det hjelper stort, så lenge som man befinner seg blandt det som gjør en sjuk. Det eneste som hjelpere er å fjerne det som gjør en sjuk og gir symptomer. Derfor er det slik at de som har astma, allergi og sensitivitet må holde seg borte fra hele miljøet der allergener og irritanter er.

Astma, allergi og sensitivitet kan være like handikappende i sitiuasjoner og miljøer som det å være bundet til en rullestol. For en allergisk, astmatisk og sensitiv person kan det være akkurat like handikappende å ha astma, allergi og sensitivitet som å være rullestolbrukere og medføre at en person blir utstøtt fra jobb, sosiale sammenkomster, møter, handleturer, bussturer, togturer, flyturer kjøpesentra o.s.v. Røyk og parfymefritt er de allergiske, astmatiske og sensitives rampe, den rampe som rullestolbrukeren i sin situasjon trenger for å komme seg opp trappene for å ikke bli ekskludert. Se eksempel med Kirsten:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6954399
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7054195

Astma, allergi og sensitivitet er et handikapp. En som er sjuk i astma, allergi, sensitivitet blir ikke frisk av å ta medisiner, men må bli befridd fra det som gjør sjuk.

Personlig har jeg erfart å ikke kunne kjøpe varer jeg vil ha fordi der er parfymavdeling plassert ved siden av kassan, og der foregår parfymeprøving. Eller jeg kan ikke engang gå inn i en butikk fordi der stinker av duftstoffer (det andre kaller godlukt). Jeg har stått og ventet i køen i kassan og blitt sjuk av andres parfymebruk. Jeg jobber på bussen og har i hopetall opplevd andres parfymebruk og tobakksbruk er et helseproblem, dette til tross for at jeg har krav på en røykfri arbeidsdag i min arbeidsplass så blir jeg likevel utsatt for røyk fordi folk blåser røyken ut i bussen når de skal gå inn. Folk som nettopp har røyket har mye røyk igjen i lungene tross for at de ikke tror det, og da de puster på en astmatikere da blir astmatikeren sjuk. Astma er en lungesjukdom. Og når en astmatikere blir sjuk da er det lungene som streiker og ikke lenger fungerer som de skal. Parfyme er også et stort problem for astmatikere og gjør sjuk på likt med tobakk. Men parfyme finnes ikke bare på flaske, men er også indullet i en rekke andre produkter alt fra vaskemidler, kremer og lys, toalettpapir, blader, skosåler mv.

I USA og Canada er røyking og parfymebruk forbudt i det offenlige rom også ute i bl.a New York, Los Angeles, Halifax m.fl steder
http://articles.cnn.com/2011-05-23/us/new.york.smoking.ban_1_smoking-on-public-beaches-smoking-ban-secondhand-smoke?_s=PM%3AUS
http://www.nbclosangeles.com/news/local/Outdoor-Smoking-Ban-Starts-Tuesday-117581074.html
http://halifax.ca/boardscom/smoking/index.html
http://www.guardian.co.uk/society/2004/sep/18/publichealth.weekendmagazine
http://www.crystalspring.co.uk/fragrance-bans-a-5.html

Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen små forsøk på å få kunnskap finnes utført av inneklima.com, og spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 år siden (Kreutzer, Neutra, Lashuay 1995). I den amerikanske undersøkelsen var det mest plager hos personer med astma (31,5 % mot 13,9 % hos de andre 3%). Mange av de med astma rapporterte alvorligere og /verre reaksjoner enn de uten astma. Av de spurte så er det temmelig nær den forekomst av astma som er funnet i Norge. Man må dok huske at detter er noe gamle tall og antallet med astma øker for hvert år i Norge. Av det totale antall intervjuede var det 6,3% som hadde legediagnostisert miljøsykdom (”environmental illness”) eller multippel kjemisk overfølsomhet. Disse diagnosene øker også i hele verden og også i Norge.

Astma er lik over hele verdenen, lungene fungerer likt uansett land man bor i.

Miljøhandikapp:
http://www.doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/
http://allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=10276

Jeg synes det viser på arroganse å ikke engasjere seg mere i et så viktig tema. 1/4 av Norges innbyggere har det problemet med allergi , astma og sensitivitet.

Astma, allergi og sensitivitet går under loven om Likestilling og tilgjengelighet:

“Likestillings og Diskriminerings Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også bestemmelser om universell utforming, jf. § 9, og individuell tilrettelegging, jf. § 12. Flere av de problemstillingene med astma, allergi og sensitivitet kan reise spørsmål etter dtl. ” Likestillings og Diskrimineringsomdudet LDO

Skjerpings.

Annelie Molin

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s