Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Flight security and asthma?

Leave a comment

My letter to www.Luftfartstilsynet.no. Translation in English further down.

Brev til Luftfartstilsynet.
“Siden noen år tilbake er det ikke lov å ta med mer væske enn det som kan bæres i en lukket 1 liter plastpose ombord et fly. Jeg har hatt min astma siden 2007 og jeg har ikke vært på reise ved fly siden. Det har bare ikke blitt av. Bare i det siste har jeg tenkt på at jeg ønsker å dra til utlandet på ferie en dag. Jeg har ikke satt en dato, jeg bare tenker på det, men jeg ser for meg et mulig problem.

Fordi jeg er så astmatisk mot parfyme og flere andre hygieneprodukter må jeg ta med mine egne hygienprodukter med meg for bruk på reise utenlands. Jeg kan ikke bare gå inn i nærmeste butikk og kjøpe sjampo, balsam, hårstyling produkter, såpe, rengjøringsmidler o.s.v, fordi jeg må ta med min egen astma- og allergivennlige merke jeg vet at jeg ikke blir syk av. Alle disse produktene holder sammen mer enn én liter.

Hvordan ville dette fungere med de nye sikkerhetsreglene? Hvis jeg bare har lov å ta med et innhold av væske i en pose som er kun 1 liter? Bare én flaske shampoo holder 250 ml, og alle de andre flaskene er omtrent samme størrelse. Dette merket blir ikke solgt i mindre flasker. Det er umulig for meg å bruke andre merker enn de som er tilpasset for meg.

Hva sier reglene om dette? Hvordan kan jeg bære mine sårt trengte produkter med meg? ”

Jeg vil legge svaret senere.

– Det er tydelig ikke et så stort problem etter alt. Det er kun det jeg har med meg inn i håndbagasjen i flykabinen som må få rom i en liten pose. Hva jeg ellers bruker legger jeg oppi reisevesken som vanlig.

Letter to Luftfartstilsynet.
“Since some years back it is not allowed to bring more fluid than can be carried in a closed 1 liter plastic bag onboard a flight. I have had my asthma since 2007 and I have not been travelling by flight since. I just have not happend. Only lately I have been thinking of I would like to go abroad on a vacation some day. I have not set a date, I am just thinking of it, but in my mind I can see a possible problem.

Because I am so asthmatic to perfumes and several other hygiene products I must bring my own hygien products with me for use on the travel abroad. I can not just walk in to the nearest store and buy just any shampoo, conditioner, hairstyling products, soap, cleaning agents a.s.o, I must bring my own asthma and allergy friendly brand I know I do not get sick from. All those products holds way more than one liter.

How would this work with the new security rules? If I am only allowed to bring a content of fluids in a bag that is only 1 liter? Only one bottle of shampoo holds 250 ml, and all the other bottles about the same size. They do not come in smaller bottles.

It is impossible for me to use other brands than the ones suitable for me.

What do the rules say about this? How am I able to carry my needed supply with my?”

I will add the answer later.

– It appears not to be a big problem. It is only what I bring with me in my handbag that must be in a little plastic bag. What else I need I put in my toiletry bag in my travel case in the luggage room.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s