Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

What you use to clean matters – by Annelie Molin

Leave a comment

Translation in English further down.

Idag dagen før julaften var jeg ferdig på jobb tidlig og dro til den lokale butikken der jeg bor for å kjøpe den siste julematen. Jeg tenkte jeg skulle lage Janssons Frestelse som er en svensk spesialitet. Jeg kom til butikken og gikk inn dørra. Jeg kjente det luktet vaskemiddel og de holdt på å vaske hele gulvet. Men jeg kom ikke lenger enn innafor grindene ved kassene før jeg fikk et astmaanfall, det formelig stank i hele butikken av det vaskemiddelet som var så sterkt at det luktet sterkt som avfetting omtrent. Jeg prøvde medisinere med astmamedisin i håp om at det skulle gå over, men det gjorde det ikke, så jeg måtte gå ut av butikken. Jeg kunne ikke være der. Kassadamen som jeg bruker snakke med hørte mitt astmaanfall og ble opprørt. – Reagerer du så ille? sa hun. Ja, jeg kan ikke være her, sa jeg. Så gikk jeg ut.

Hva du bruker for å vaske lokalene dine med er veldig viktig for kundene.

Men jeg trengte potetene mine så jeg måtte jo bare handle, og så tidlig er det bare en butikk åpen. Så jeg gikk ut i bilen og hentet vernemasken min som jeg bruker i jobben, tok den på og fullførte handleturen. Men jeg har ikke noe valg når de bruker så kjemikaliefylte vaskemidler.

Jeg handlet ferdig og betalte. Kassadama sa hun skulle gi beskjed videre, og mente at slik skal jeg ikke måtte ha det. Jeg takker for det.

Vennligst, alle butikkeiere og bedrifter. Hva du bruker for å vaske i butikken og lokalene dine med har stor betydning for kundenes helse. Bruk noe uten ammoniakk og parfymer, bruk hellre noe som er godkjent fra Asthma og Allergiforbundet i noen av de Skandinaviske land og kjør skuremaskiner etter stengetid, de virvler masse dråper med kjemikalier til luften. Tenk på det.

God Jul!

In English

Today, the day before Christmas Eve, I was able to leave work early and went to the local shop where I live to buy the last of the Christmas food. I thought I’d make Jansson’s Frestelse, a Swedish specialty. I came to the store and went in the door. I could smell the smell of a washing agent, they were washing all the floor. But I got no further than inside the gates at the cashiers before I got an asthma attack, it literally stank the whole store of washing agent that was so strong it smelled strongly as degreasing liquid. I tried medication of my asthma in the hope that it would pass, but it did not, so I had to go out of the store. I could not be there. The cashier lady that I use to talk to hear my asthma attack and was upset. – Do you react so badly? she said. Yes, I can not be here, I said. So I went out.

What you use to clean your store with is crusual to the customers.

But I needed my potatoes so I had to shop, and so early in the morning ther is only one store open. So I went out in the car and took my protective mask that I use at work, put it on, went in the store again and finished shopping.  But I have no choice when they use the chemical-filled detergents.
When done shopping I paid. Cashier lady said she would advise on the matter about the washing agent and my health, and believed that such like happend I should not have to stand again. I thank you for that!

Please, do care all of you shop owners and buissnessmen and -ladies. What you use to clean your shop and firm with is very important for your customers health. Use something without ammonia and perfumes, rather use something that is approved by Asthma and Allergy Association in some of the Scandinavian countries, and use those machines for cleaning floors after closing hours.  Please, care!

Merry Christmas!

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s