Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

3. May 2012 No to perfume! – NAAF

Leave a comment

(For English scroll down)

Norges Astma og Allergiforbund skal den 3 mai 2012 starte en riksdekkende kampanje med informasjon om skadevirkningen av parfyme og dufter ved alle landets sjukhus.

Endelig skjer det noe sier jeg. Alt for få er klar over hva velduften de bruker kan påføre andre mennesker. Jeg velkomner denne kampajen. Jeg har ventet lenge på at de skal starte den. Jeg har visst om at de skal gjøre det lenge, og bare ventet på at det skal skje. Nå skjer det altså endelig og jeg er veldig glad.

Samtidlig blir jeg provosert av sjukehus og legesenteransatte som bruker parfyme. Jeg siterer en sjukehusansatt sin kommentar på NAAF sine sider:

” Da jeg tok min utdannelse som hjelpepleier var det et forbud for oss å bruke parfyme da vi var i praksis på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten. Dvs at det var i vårt pensum at det er forbudt å bruke parfyme. Jeg vil også tro at andre har hatt det i sitt pensum i sin utdannelse innen helse..sykepleiere osv… Jeg var ferdig utdannet i år 2000 så det er ikke så lenge siden… Mener at tiden er forbi for “vennlighet” om dette.. Et pennestrøk er nok.. FORBUDT Å BRUKE PARFYME og ANDRE DUFTER for de som er på jobb. “Vennlighet” kan brukes til pårørende og andre som ferdes på sykehusene. :))))” – Haldis Marie Holthe Mjåvatn

De ansatte ved sjukehus og legesentre er tydeligvis informert om det allerede i utdannelsen, og likevel så bryter de reglene og fåfører pasienter og besøkende plager i astma, allergi og sensitivitet med parfyme, barbervann og parfymerte produkter. Jeg har selv følt det på kroppen. Det er til de grader skamløst av de. At vi til tross for at reglene allerede finnes der skal måtte ha NAAF hjelp for å få våres rett. Dette er tross alt en yrkesgruppe som sitter på kunnskapene, og som skal jobbe for oss, for våres helse.

Men jeg er likevel takknemlig for at det endelig blir tatt opp som tema. Både for å synliggjøre det på sjukhuse og legesentere, men også for å opplyse folk flest om at parfyme, barbervann och parfymerte produkter kan påføre andre sjukdom.

DETTE ER BRA!

Du kan være med og hjelpe:

Hentet fra NAAF sine sider: “Vil du være med? 3. mai skal vi stå på stand på mange av landets sykehus og på en vennlig og informativ måte oppfordre alle til å droppe parfyme og egenpleieprodukter med godlukt på sykehus.  Vi trenger også intervjuobjekter til media som kjenner problemene på kroppen. Se NAAFs regioner og ta kontakt med din lokale regionssekretær for mer informasjon.” NAAF.
http://www.naaf.no/no/lokale_sider/

In English

Norwegian Asthma and Allergy Association to May 3, 2012 to start a national campaign with information about the damaging effects of perfumes and fragrances in all the country’s Hospital.

Finally, they are doing something about it. Far too few are aware of what scents they use can cause other people. I welcome this campaign. I have been waiting for them to start it. I have known them to do it long and just waiting for that to happen. Now it happens that is final and I’m very happy.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s