Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Dye your hair safer – by Annelie Molin

3 Comments

(For English scroll down)

Et sikrere alternativ. Jeg har snakket om faren om hårfarge her på bloggen min før, og jeg har knyttet til nyhetsartikler om ekstreme tilfeller, og også snakket om min egen reaksjon på det. Ja, jeg brukte å farge håret mitt i mange år uten problemer, men de siste 2-3 årene har jeg begynt å få både astma problemer fra det, og også allergiske reaksjoner på huden. Og etter at jeg fikk min astma i 2007 på grunn av arbeidet jeg hadde da, så har jeg også fått problemer med å puste fra å bruke normal hårfarge hos frisør og slik du kjøper i butikken. Så jeg måtte klippe håret mitt kort og stoppe farging av håret mitt. Jeg er bare 46 år gammel og har grått hår som jeg er 65 år eller eldre. Ok, jeg misliker ikke grått hår. For å være ærlig liker jeg grå hår og jeg synes det er fint. Men jeg er fremdeles ung og det jeg har lyst å se ung ut også, og det er kjekt å style seg litt.

Jeg begynte å tenke på å lage striper men ved å bruke farge istedenfor bleking. Jeg tenkte også at kanskje hvis jeg kunne bruke en farge uten sterke ingredienser og bruke stripemetoden i stedet for å farge hele håret da ville fargen ikke røre huden under hårfargingen. Når du lager striper har du en hette av plast som dekker ditt hode og en trekker håret ut av hetten, og deretter farger man håret, slik at fargen aldri berører huden din.

Etter at jeg klippet håret mitt tenkte jeg på måter å farge håret mitt uten å få allergiske reaksjoner. Jeg sjekket ut noen naturlig henna hårfarge online, dessverre tar det 2 timer for å dekke grå hår ved å bruke de fargene og ikke alle farger virker godt i grått hår. For deg som vil vite hva farge det er:

Logona hårfarge. Det blir brukt av noen som har MCS og som tåler denne (ikke alle gjør det så du må prøve selv for å vite). Denne får du kjøpt på bl.a: http://www.naturkosmetikk.com/Plantehårfarger.html

Sammen med min frisør snakket jeg om alternativene for trygt å farge håret mitt. Vi diskuterte de naturlige hårfarger jeg funnet på nettet og hun sa at det er et interessant alternativ. Hun var villig til å prøve det, men sa at det er tidkrevende farge å jobbe med (jeg må sitte i stolen i to timer), og også hvis jeg farger håret med disse henna farger og  de ikke virker da kan jeg ikke bruke profesjonelle farger i håret mitt etterpå. Profesjonelle hårfarger fester ikke på hennafarget hår.

Så valget mitt falt på en mini farge hos frisøren som ikke holder noe ammoniakk og andre sterke ingredienser, og er luktfri. Vi prøvde det og jeg hadde ingen astmaproblemer med å bruke det, og jeg fikk ikke noen allergiske reaksjoner på huden.

Supert!

In English

A safer alternative. I have been talking about the danger about hair dye here on my blog before, and I have linked to news articles about the extreme cases and also talked about my own reaction to it. Yes, I used to dye my hair for many years without problems, but the last 2-3 years I started to get both asthma problems from it and also allergic reactions to the skin. And after I got my asthma in 2007 due to work, I have had gotten problems breathing from applying normal hair dye. So I had to cut my hair short and stop dyeing my hair. I am only 46 years old and got grey hair like I am 65 or older. Ok, I do not disagree with grey hair. To be honest I like grey hair, I think it looks nice. But I am still young and I feel like looking the part too. And it is nice to look stylish.

I started to think of making highlights but use color instead. I also thought that maybe if I could use a color without strong ingredients and use the highlight method instead of dying the whole hair the color would not touch my skin while dying. When making highlights you have a plastic cap covering your sculp and one pull hair out of the plastic cap, and then apply the hair dye to the hair after, so the color do never touch your skin.

After I cut my hair I thought of ways to dye my hair without getting allergic reactions. I checked out some natural henna hair colors online, sadly for covering grey hair it takes 2 hours to apply them and not all colors works on grey hair.

Together with my hair dresser I talked about the alternatives for safely dying my hair. We discussed the natural hair colors I found online and she said that it is an interesting alternative. She was willing to try it but said it is time-consuming color to work with (sitting in the chair for two hours), and also if I dye with those henna colors and that do not work I can not apply professional colors in my hair after, it does not work well.

So the choise fell on a mini color that do not hold any ammonia and other strong ingredients, and is smell free. We applied it and I had no asthma problems using it and I did not get any allergic reactions to the skin.

Superb!

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

3 thoughts on “Dye your hair safer – by Annelie Molin

 1. Pingback: Hair dye – Hårfarging – Hårfärgning | Annelie on asthma, humor, and the world.

 2. Do you have a link to or a name of the alternative products you have tried? /Har du et link til eller nogle navne på de alternative hårfarver, du omtaler i bloggen? I have a 30 year old daughter, who normally uses henna, but that can cause problems too.

  Like

  • Ja det har jeg, http://www.naturkosmetikk.com/Plantehårfarger.html

   Fargen er produsert i Tyskland av Logona Naturkosmetik GmbH, for Logona USA Inc. Asheville, NC 28801. United States of America.

   OM du har grå hår da bør du se på fargekartet før du velger. Noen farger dekker grå hår bedre enn andre.

   NB! Alle hårfarger kan være årsakt til problemer, om det lager problemer er avhengig av hva du er sensitiv mot, og hvor alvorlig sensitiv du er. Prøv produktet på et lite område i skalpen før du farger hele håret.

   In English
   Yes I have, http://www.naturkosmetikk.com/Plantehårfarger.html

   The color is produced in Germany by the Logone Naturkosmetik GmbH, for Logon USA Inc. Asheville, NC 28801. United States of America.

   IF you have gray hair then you should look at the color chart before you choose. Some colors cover gray hair better than others.

   NB! All hair colors can be cause to problems, if it creates problems depends on what you are sensitive to, and how sensitive you are. Try the product on a small area of your skulp skin before you color the hair.

   Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s