Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Allergies can’t be that bad? or? – Vicky – thesun.co.uk

Leave a comment

(Scroll down for English)

Mange mennesker tror allergi er bare en lett kløe eller svie. Og for de fleste er dette sant, men veldig mange har alvorlige reaksjoner. Derfor bør man ikke ta lett på allergier, du vet aldri hvor eller når du møter noen som er allergisk.

Vicki fra England fikk et bisting i unge år og lever nå et hyperallergisk liv. Det kan vi lese om i The Sun. Vicki er allergisk mot alt i hverdagen, kjemikalier, inkl parfymer, tobakk og mange andre ting. En allergisk reaksjon kan gi en anafylaktisk sjokk og hun risikerer å dø av det.

Vicki beskriver selv:

«Jeg er redd en dag mine allergier vil drepe meg. “

“Det er for farlig å la noen i huset mitt, som selv den minste lukten av parfyme, røyk eller etterbarberingsvann vil forlate meg syk i flere dager.”

“Jeg er allergisk mot hundrevis av ting – det er lettere å fortelle folk hva jeg er ikke allergisk mot. Jeg er allergisk mot det moderne liv. “ Og med det mener hun kjemikalier.

I Norge er ca 1 million mennesker sensitive mot parfyme.

Les I am the most allergic woman in Britain.

Kilde: The Sun og NAAF

~o~

Den med full mage og den fastande syng ikkje same vise.

Jeg skulle ønske de gjorde det.

In English

Many people believe allergies are just a slight itching or burning. And for many, this is true, but there are many which have serious reactions. Therefore, do not take lightly allergies, you never know where or when you meet someone who is allergic.

Vicki from England got a bisting in young years and now live a hyper-allergic lives. This we can read about in The Sun. Vicki is allergic to everything in life, chemicals, including perfumes, tobacco and many other things. An allergic reaction can cause an anaphylactic shock and her risk of dying from it.

Vicki describes itself:

“I’m afraid one day my allergies will kill me. “

“It is too dangerous to let anyone in my house, as even the slightest scent of perfume, smoke or aftershave will leave me sick for days.”

“I’m allergic to hundreds of things – it’s easier to tell people what I’m not allergic to. I’m allergic to modern life.” And with that she means chemicals.

In Norway, about 1 million people are sensitive to perfume.

Read I am the most allergic woman in Britain.

Source: The Sun and NAAF

~o~

The fed one and the fasting one do not sing the same song.

I wish they were.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s