Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Sex sense rules

Leave a comment

(Scoll down for English)

Disse sexvett reglene ble laget av LDO for russen, men jeg synes de passer for alle, både russ og alle aldre. At de er laget på fjellvettreglene gjør det bare kjekt. :)

SEXVETT REGLENE:

 •  1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Bli kjent med din egen kropp før du har sex med andre!
 • 2. Meld fra til vennene dine hvor du går. I alkohol rus er det lett å gå seg vill!
 • 3. Vis respekt for andres grenser. Et nei, er et NEI!
 • 4. Vær rustet mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer selv på kortet turer. Bare kondom beskytter mot sykdommer. Lær deg hvordan du bruker den!
 • 5. Gå ikke alene. Ta vare på hverandre!
 • 6. Lær deg ditt prevensjonsmiddel å kjenne. Finn ut hva du skal gjøre dersom noe går galt! (husk at nødprevensjon skal tas så fort som mulig dersom prevensjonen svikter).
 • 7. Vend i tide – det er ingen skam å snu. Det er lov å si nei, for begge parter!
 • 8. Spar på kreftene! Avslutt festen i tide- og husk å få i deg nok søvn og mat for å ha det gøy dagen derpå!
 • 9. Lytt til erfarne fagfolk. Dersom du lurer på noe om kropp og seksualitet ring til SUSS på 800 33 866.

Source: http://idasofieslife.blogg.no/1336514974_sexvettregler_i_russe.html?c=1336554687945

Sex er fint, men det bør være sammen med noen en som i spesiell måte, nemlig kjærlighet, og det skal være helt frivillig for begge parter. Og jeg synes ikke man skal ha sex når man er veldig ung, man skal finne ut hvem man er selv og hva man liker før man drar av gårde og gjør noe som gjør et så stort avtrykk på sjela. Det kan være en god erfaring og det kan bli en mindre god erfaring, og i verste fall dårlig, om man velger feil partner.

In English

Those rules are based on the Norwegian mountain rules, and it gives it a little amusing twist at the same time as it is very informative. Those rules are originally made for the school graduates in Norway by LDO, but i find it suitable for all ages.

SEX Safety rules:

 •  1. Do not set off on a long trip without exercise. Get to know your own body before you have sex with others!
 • 2. Report it to your friends wherever you go. In alcohol intoxication, it is easy to get lost!
 • 3. Show respect for others’ boundaries. A no is a NO!
 • 4. Be prepared for unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases, even on short trips. Only condoms protect against disease. Learn how to use it!
 • 5. Do not go alone. Take care of each other!
 • 6. Learn your birth control to know. Find out what to do if something goes wrong! (remember that emergency contraception should be taken as soon as possible if contraception fails).
 •  7. Turn back in time – it is no disgrace. It’s allowed to say no, for both parties!
 • 8. Save your energy! Final feast in time and remember to get enough sleep and food to have fun the next day!
 • 9. Listen to experienced professionals. If you have any questions about the body and sexuality SUSS call on 800 33 866 (Norway).

Source: http://idasofieslife.blogg.no/1336514974_sexvettregler_i_russe.html?c=1336554687945

Sex is nice, but it should be with someone one like in the special way, namely love, and it should and must be absolutely voluntary for both parts. And I do not think one should have sex at all when very young, but one should get to know oneself well, and know what one like before one go on doing something that make such a mark on ones soul. It can become a good experience, or a less good or even a really bad experience, it depends on how wisely you choose your partner.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s