Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Rotten modified fruit?

Leave a comment

(Scroll down for English)

Råtten modifisert frukt?

Grunnet opplevelser med frukt så gjør man seg sine tanker om det. For 15 år siden da man kjøpte frukt da kunne man kjøpe mye og ha frukt på et fat i flere dager. Nå om man går på butikken kan man kun kjøpe mindre av det og det ligger kun 2-3 dager før det begynner å råtne.

Jeg kjøper fortsatt den samme frukten, og fra de samme leverandørene (er ikke så mye annet å velge på).

Så man kan lure på hvorfor det råtner så fort nå?

Er det en måte å få folk å kjøpe mere og oftere for å tjene mere penger for leverandørene? Frukt som råtner erstattes med ny.

Dette er jo bare vill spekulasjon, og egentlig tror jeg ikke den er modifisert å bli dårlig, men du må være enig i at det er litt rart at frukten har fått så mye dårligere kvalitet siste årene?

Jeg har ikke endret mine fruktvaner, men fruktens kvalitet er forandret.

Det er både trist og respektløst overfor kunden å selge frukt som råtner så fort. Den gjorde ikke det før, så hvorfor gjør den det nå? Det er også en skam at så mye frukt må kastes fordi den blir dårlig.

Behandler de frukten dårligere fra det de plukker den til de selger den? Og bryr seg butikkene så lite om kundene sine at de velger å selge gammel, råten og muggen frukt?

Jeg kan ikke lenger kjøpe mye frukt, men må bare kjøpe det jeg spiser på to dager. Hyggen å kunne ha et fat med frukt på bordet er ikke lenger, frukten råtner for fort.

Hvorfor er det blitt slik? Og hvorfor skal vi måtte tåle det?

In English

Rotten modified fruit?

Due to experiences with fruit as is done in their thoughts about it. 15 years ago when people bought fruit you could buy a lot and put on a plate for several days. Now if you go to the store you can only buy less of it and it is only 2-3 days before it begins to rot.

I still buy the same fruit, and from the same suppliers.

So you may wonder why it rots so quickly now?

Is there a way to get people to buy more and more to earn more money for the suppliers? Fruit rotting must be replaced with new.

This is just wild speculation, and really I do not think it is modified to be bad, but you must agree that it is little wonder that the fruit has been so much poorer quality in recent years?

I have not changed my habits about fruit, but fruit quality is changed.

It is both sad and disrespectful to the customer to sell the fruit that rots so quickly. It did not do it before, so why do it now? It’s also a shame that so much fruit should be discarded because it is bad.

Do they handle the fruit less good from picking to sale now? And do the customers think so little of their customers that they sell old, rotten and moldy fruit?

I can no longer buy as much fruit, but only buy what I eat for two days. The nice and comfy to be able to have a plate of fruit on the table is no longer, the fruit rots too fast.

Why has it become so? And why should we have to endure it?

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s