Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Will there be a bus driver strike?

2 Comments

Vil det bli bussførerstreik? I flere år har fagforbundene forhandlet for å få opp bussjåførenes lønninger til samme nivået som industriarbeidernes. I 2007 ble det avtalt at ved å ta utdanning i 4 trinn, sk. moduler, så ville alle som tok modulene få en lønnsøkning. Dette var trinn en i målet å få industriarbeiderlønn. Arbeidsgiversiden lovet å heve lønna til industriarbeiderlønnens nivå som trinn 2 i avtalen.

Nå er dagen komt for å få denne lønna med industriarbeider nivå og arbeidsgiverne nekter å fullfølge.

“- I iveren etter å vinne anbud har busselskapene sett bort fra det de har lovet gjennom flere protokoller hos riksmekleren, nemlig gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeidsgiverne sier de ikke har lønnsevne, men mange av dem har vært gjennom anbud, uten å ta høyde for det de selv har lovet. Vi krever bl.a en reguleringsbestemmelse, hvor vi kan justeres i forhold til  industrien årlig, sier YTF.”

Det er litt rart. Om det blir kontraktsbrudd mellom to bedrifter da blir det sett på som avtalebrudd og blir tatt opp i domstol med krav om fullfølging og erstating. Ingen bedrift skulle godtake å bli snytt. Men å bryte en avtale til sine ansatte er visstnokk sett på som ok fra arbeidsgiversidene? Det er kjipt altså.

Nå ligger fagbevegelsen og arbeidsgiverne og deres organisasjoner i forhandlinger. Hvis de bryter avtalen da blir det streik fra 21 mai. I første omgang blir 1000 bussførere tatt ut i streik, og deretter kanskje flere..

Yrkestrafikkforbundet om saken
http://www.ytf.no/tariff/tariffoppgjoret-2012

In English

Will there be a bus driver strike? For years, unions negotiated to get the bus driver’s wages to the same level as industrial workers. In 2007 it was agreed that by taking education in 4 steps, sk. modules, so would all who took the modules get a raise. This was a step in the goal to manufacturing workers wages level. The employer promised to raise the wages to the level of manufacturing workers as step 2 of the Agreement.

Now is the day to get this level of wages of industrial workers and the employers refuse to complete follow.

“- In the eagerness to win offers have bus companies, apart from what they have promised for several protocols at the national mediator, namely, the average manufacturing workers wages level. Employers say they have no ability to pay, but many of them have been through tenders, without taking into account what they have promised. We require including a regulatory provision, where we can be adjusted according to the industry annually, says the union YTF. ”

It’s a little strange. If there is contract breach between two companies when it will be seen as breach of contract and will be taken up in court, claiming damages. No company would consent to being cheated. But breaking a deal to their employees is certainly enough seen as ok from all the employers side? It is poorly done.

Now the trade unions and employers are in negotiations. If they break the contract then there will be a strike from 21 May. In the first 1000 bus drivers will go on strike. Then others follow.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

2 thoughts on “Will there be a bus driver strike?

  1. No bus driver strike. The unions and the employers ass. came to an agreement, and we get a big raise! :)
    http://www.ytf.no/forsidenyheter/et-godt-oppgjor-i-bussektoren

    Like

  2. Negotiations in overtime. Employers side still do not follow the earlier promises of a raise.
    http://e24.no/naeringsliv/fare-for-streik-blant-bussjaafoerene/20232467

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s