Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Asthma – a handicap – open fireplace – by Annelie Molin

2 Comments

(For English, scroll down)

Hvordan kan astma være et handikapp? Det viser jo ikke og personene kan gå uten hindringer?

Et eksempel på situasjoner hvor astma kan være et handikapp opplevde jeg sist jeg var på tur med en gjeng. De er greie folk og jeg liker de godt, men de har kanskje litt lite innsikt i situasjoner som kan være til problemer for meg som har astma.

De gjør det ikke med vilje det vet jeg, men mere av vane og fordi det er sett på som koselig. Jeg tror de ferreste tenker på slik som dette.

Vi leide en hytte i lag alle og skulle overnatte der. Etter en fin tur i flott natur, og etter middag var det dags for kveldskosen i stua. Jeg var litt sein inn på stua og der hadde noen tent i peisen. Det var en peis, ikke en peisovn, og det luktet brannrøyk i hele stua. Jeg var skeptisk til hvordan dette skulle gå, men gikk inn og satte meg lengst inne i et hjørne og åpnet et vindu. Stua var svær, med stoler rett foran peisen og en sofa langt unna ved vinduene, det var der jeg satte meg. Jeg satt allene, men likevel i samme rom som de andre slik at jeg kunne høre hva de snakket om. Noen klaget over at vinduet var åpent, det ble kalde sa han. Jeg svarte bare med at jeg måtte ha frisk luft p.g.a min astma da det er bare slik det er.

Men likevel, røyken spredde seg i rommet utenfor pipa fordi der var ingen glassdørr som holdt ilden og røyken lukket inne, og også om jeg satt et godt stykke unna så var kjemikaliene osen i røyken der i rommet. Jeg likte meg i hjørnet der, det var koselig å sitte med beina opp i sofaen. Jeg klaget litt over at de fyret opp i peisen, og fikk kommentaren at jeg kunne jo gå og sette meg i det andre rommet? Jeg sa som det var. – Det er ikke noe kjekt å sitte allene på spisestuen på en pinnestol og alle andre sitter her og koser seg sammen. Men etter noen få minutter måtte jeg likevel gå ut av rommet. Det var for mye med den lille røykosen som var i rommet. Gassene fra peisen tettet lungene mine og jeg måtte rømme stedet. Jeg ble redd det skulle bli riktig galet, og der vi var i fjellheimen så var det langt til nermeste sjukhus og ikke dekning på mobilen så kunne det bli farlig. Jeg gikk en tur ute for å få frisk luft og pøste på med medisiner, men det tog lang tid før det ble bedre. Etter middagen var det eneste å gjøre å gå og legge seg da jeg ikke kunne være i stua. Det ble tidlig kveld på meg, mens de andre hygget seg på stua.

Det er kjipt og ensomt når slik skjer. Og det er da astman blir til et handikapp. Et handikapp er noe som hindrer en fra å deltake og gjøre noen ting.

Jeg ville så gjerne være med. Men samtidlig vil man jo ikke være den som ødelegger stemninga for de andre heller. Men så får man kvelden ødelagt for seg selv istedet.

In English

How can asthma be a handicap? It shows not, and the person can walk without obstacles?

An example of situations where asthma can be a handicap I experienced last time I was traveling with a crowd I know. They are nice people and I like the well, but they may have some small insight into situations that could be trouble for me who has asthma. They do not do it intentionally, I know that, but more out of habit and because it is seen as cozy. I think the fewer think of such things like this. Things went like this…

We rented a cottage together all and would stay there over the weekend. After a tour of the beautiful scenery of nature, and after dinner it was time for evening and togetherness  in the living room. I was a little late into the living room and there was a lit fireplace. That was a open fireplace, not a fireplace with doors, and a smell of fire smoke in the living room. I was skeptical about how this would go, but went in and sat in the sofa in a corner and opened a window. The living room was huge, with chairs in front of the open fireplace and a sofa far away from that by the windows, that was where I sat. I sat alone, but still in the same room as the others so that I could hear what they were talking about. Some complained that the window was open, it was cold, he said. I replied simply that I had to have fresh air because of my asthma. But still, the smoke spread in space outside the pipe because there was no glassdoor that kept the fire and the smoke closed in, and also if I put a good distance away, it was the chemicals in the smoke in that room. I enjoyed myself in the corner there, it was nice to sit with my legs up on the sofa. I complained a little over the fire in the fireplace to give them a small hint, and got the comment that I could go and sit in the other room? I said it as it was. There is no fun to sit by myself in the dining room on a wooden chair, while all sit in the livingroom together. But after a few minutes, I had to leave and go out of the room. It was too much with the little smoke that was in the room. The gases from the fireplace sealed my lungs and I had to flee the place. I was afraid it would go wrong, and where we were in the mountains, it was far to the nearest Hospital and no signal on the mobile it could become dangerous. I went for a walk outside to get fresh air and poured or rather overused the medication to get well again. But it took rather long. After dinner was the only thing to do to go to bed since I could not be in the livingroom. It was early evening at me while the others enjoyed themselves on the living room. It sure suck and are lonely when such happens. I would so like to join. But at the same time, really who want to be the grumpy one who destroys the mood of the others either? But then you get the evening ruined for oneself instead.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

2 thoughts on “Asthma – a handicap – open fireplace – by Annelie Molin

 1. Kjære du, det er vanskelig å leve med astma og annen lungesykdom. Det er langt fra alltid at omgivelsene har kunnskap om at røyk fra åpen ild er veldig farlig for oss som har kronisk lungesykdom.
  Jeg som har både alfa 1 og astma risikerer alvorlige lungeskader når det blir tent opp bål i nærheten av meg. Siden jeg har vært veldig åpen og de vi omgås har spurt har vi sluppet så mange situasjoner hvor vi har vært nødt å forlate. Den verste gangen tror jeg var i et bryllup, men heldigvis fikk jeg med meg vielsen før jeg mens maten ble laget på grillen var uheldig nok til å være plassert akkurat der vinden tilfeldigvis valgte å snu og legge igjen grillosen. Den gangen endte det med ambulanse og blålys rett inn til akuttinnleggelse. Takk og pris gikk det bra også den gangen, men med alvorlig astma kan os fra grill eller røyk fra bål føre med seg et dødelig anfall.
  Håper de som var med fikk lært noe nytt om astma og kanskje de neste gang ikke tenner på noe i nærheten av noen med lungesykdom. :-)
  Klem

  Like

  • Takk for orden, og du har så rett. :) Det var nettopp pga informasjon og gi folk muligheta til å få vite om det som jeg skrev om det. Sur er jeg ikke og jeg skrev ikke for å baksnakke noen, men kun for informere. :)

   Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s