Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Bull Shit

Leave a comment

(Scroll down for English)

Det går å lese på diverse aviser at dyre biler registreres i Bærum med BS registeringsnummer. Dette skal etter påstand gi bilen et høyere verdi ved salg fordi det anses som finere med et BS skilt enn et SV skilt. Dette er litt grunnet at der bor skal bo mange rike i Bærum og folk ønsker litt av glansen av det. Dvs å få det å se ut som om de er rikere enn de er. “Keeping up appearance” slik som Mrs Bucket som hevder hun heter Bouquet fordi det høres finere ut.

Det dukker opp flere og flere BS registrerte biler på steder der vanligvis ikke er slike. Er nordmenn blitt overtroiske i det moderne samfunn? Påstanden går på at f.eks. SV registrerte biler skal være tynget ned av politiske assosiasjoner og derfor er det ikke ønsket. Andre registeringsmerker ses også på som mindre verd. Er det da noe bedre med BS?

Slik jeg ser det

Om du har to identiske brukte biler, dvs samme merke og årsmodell, som har gådd like langt og er i samme tekniske stand, og har like lite rust så er tanken at den bilen som er BS registrert er mere verd enn bilen som er SV registrert eller har et annet registeringsnummer.

Fools gold (kattegull) sier jeg.

For det første har jo ikke SV i denne sammenhengen noe med politikk å gjøre, det er heller folk som legger for mye i bokstavene. Og BS, skal det være noe bedre? BS står for Bull Shit på engelsk. Og det er egentlig det dette er. For noe bull shit (tøv).

Om noen skulle komme og forsøke selge en bil til meg som er BS registrert og ville ha mere penger for den enn for en annen bil av samme årsmodell og stand, da ville jeg bare ledd meg skakke og valgt en annen bil. Hvorfor betale for en illusjon?

Ha en fin dag.

Annelie

http://bil.aftenposten.no/bil/Landets-mest-populare-bilskilt-16377.html
http://www.hegnar.no/motor/article672329.ece

In English

It is possible to read in various newspapers that expensive cars in Norway are registered in Bærum with BS registration number. It is said that this will give the car a higher value on the sale because it is considered finer with a BS registrated car than one with for example SV registrations plates. This is because it is said there live more rich people in Bærum and people want to show off a bit with that glamour. It is a bit like in Keep up appearance where Mrs. Bucket keep on telling people she is named Bouquet because it sounds finer.

One find more and more of these BS registrated cars in areas where they are usually not found. Are Norwegians become superstitious in modern society? The claim is that eg. SV registered cars will be weighed down by political associations, and therefore it is not wanted. Other registration marks are also seen as less worthy. Is it any better with BS?

As I see it

If you have two identical used cars, thats the same brand, type and model year, that has run the same distance/milage and are in the same technical condition, and have as little rust on both of them, the idea is that the car registered BS is worth more than the car  registered SV or have a different registration number.

Fools gold, I say.

Firstly, do not SV in this context have anything to do with politics, it is rather people who put too much in the letters. Or that ZZ should stand for ZZ-Top in a registration plate is also bullocks. Secondly, BS, will it be any better? BS stands for Bull Shit in English. And that’s really what this is. For some bull shit.

If anyone should come and try to sell a car to me that is BS registered and wanted more money for it than for another car of the same model year and condition, then I’d just laughed my head off and opted for a different car. Why pay for an illusion?

Have a nice day.

Annelie

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s