Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Tobacco smoke – just as dangerous outside

Leave a comment

(Scroll down for English)

Tobakksrøyk er like farlig utendørs.

Luftbevegelser ute gjør at røyken kan fjernes raskere, men så lenge det stadig røykes kan skadene bli like alvorlige som innendørs, viser undersøkelser.

– Sitter du i en fortauskafe ved siden av en røyker som røyker to sigaretter i en time kan du bli utsatt for så mye røyk som om du satt blant røykerne inne i en restaurant.

Ved en bussholdeplass med tak blir luftforurensingen 26 ganger høyere enn vanlig når noen røyker.

I en avstand på 2,6 meter fra en røyker er partikkel-innholdet 70 prosent høyere enn normalt.

– Påtvunget tobakkrøyk utendørs er et helseproblem.

Det er viktig å beskytte alle, og særlig de som arbeider i slike miljøer og sensitive mennesker som barn og de med allergi, astma og andre sykdommer som forverres av tobakksrøyk.

Vern mot tobakksrøyk utendørs er forlengst innført mange steder og denne utviklingen fortsetter globalt.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/

Kilde: www.roykfritt.no Besøk Røykfritt for mere informasjon om røyk! Meget informativ side! Anbefales!

——–

Min kommentar:  Det er meget sant at røyking skader også ute. Om jeg sitter på en utekafe og en person tenner en blås ved siden av meg da får jeg pusteproblemer. Det å tro at det ikke gjør noe så lenge som man er ute er bare å være naiv.

In English

Tobacco smoke is as dangerous outdoors.

Air Movements outdoors are doing that smoke can be removed quickly, but as long as someone smokes its damage can be just as serious as indoor, research shows.

– Sitting in a sidewalk cafe next to a smoker who smokes two cigarettes in an hour you can be exposed to as much smoke as if you were sitting among smokers in a restaurant.

At a bus stop roofs, air pollution 26 times higher than normal when someone smokes.

At a distance of 2.6 meters from a smoker’s particle content 70 percent higher than normal.

– Restrictions imposed outdoor tobacco smoke is a health problem.

It is important to protect everyone, especially those who work in such environments and sensitive people such as children and those with allergies, asthma and other illnesses aggravated by tobacco smoke.

Protection against tobacco smoke outdoors has long been introduced in many places and this continues globally.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/

Source: www.roykfritt.no For more information about smoke! Very informative site! Recommended!

————-

My comment:  It is very true that smoking outside is as damaging as smoking indoors. If I sit at a outdoor cafe and someone lights a smoke, I get just as easily sick as if it would have been indoors. To believe it do not matter if you smoke outdoors is just naive.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s