Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

A bus driver drive on average…

Leave a comment

(Scroll down for English)

En bussjåfør kjører i snitt 40000 km for år. På 5 år er det 200000 km. Og det er kun det vi kjører i jobben, det vi kjører privat kommer i tillegg til dette.

Et skift er mellom 1 til 10 timer eller mere.

Da vi er så mange timer og kilometer på veien i jobben så ser vi mye av trafikk og kjøring.

Villmanskjøring, kutting av svingene da de kjører, kjøring på feil side veien, egoisme, de som ikke lar tunge kjøretøy få forkjørsrett i oppoverbakke, de som leiker seg på veien (sladder og burner osv), og latskap i trafikken er noe vi ikke setter pris på. Hit hører også de som går uten refleks, går over gaten uten å gi tegn, sykler rett vest, og ikke gir tegn til bussen at de vil være med når de står på holdeplass. Slike blir gjerne samtaleemne på spiserommet og i sosiale medier.

Vi møter mange mennesker i jobben. Alle sorter mennesker, alle sorters psyke, ærlige og løgnere, fattige og rike, glade og sure, labile og stødige, nøktre og fulle, de som tar seg selv og sitt meget høytidelig og de som kan le av seg selv, de som bryr seg om å følge regler og de som gir blaffen, de som bemøter sjåføren som sin personlige dreng og oppasser som kan herses med og de som respekterer en yrkesutøver som gjør jobben sin, de som innser at deres egen oppførsel er tenningslunten for hvordan de blir bemødt og de som ikke har peiling og klandrer alle andre for hva som skjer uansett, de som er nøye med å ha penger, billett, og busskort med seg og de som er mere intressert i mp3 spilleren og forventer å få reise gratis eller kanskje til og med sniker på bussen. Kort sagt alle sorter.

Visste du at en bussjåfør kan ha mellom 1 til omlag 1000 personer ombord bussen i løpet av en dag?

Mens du møter 3 til 4 bussjåfører i løpet av en dag, så møter bussjåføren mange hundre av alle de slag,  ikke alle er like hyggelige også om de fleste er det.

Smil, si hei og ha busskort eller penger med deg neste gang du går på bussen og bli en av de som blir husket for å være hyggelig.

In English

A bus driver driving 40000 km on average for the year. At 5 years there are 200000 km. And it is only when we drive in the job, what we drive private comes in addition to this.

A shift is between 1 to 10 hours or more.

When we have so many hours and miles on the road in the job so we see a lot of traffic and driving.

Wild mans driving, cutting corners when they are driving, driving on the wrong side of the road, selfishness, those who do not allow heavy vehicles have right of way uphill, those who fool around on the road (slide and burning, etc.), and laziness in traffic is what we do not appreciate. People walking without a reflector on, people crossing the street without giving a sign to the driver, bicycling crazy, those who not put their hand out to show the driver they want to take the bus at bus stops also goes in the same category. Such are often the topic of conversation at the dining room and social media.

We meet many people in the job. All types of people, all sorts psyche, honest and liars, rich and poor, happy and grumpy, labile and stable, sober and drunk, those who take themselves very high and mighty and those who can laugh at themselves, those who care to follow the rules and those who do not care, those treating the driver as their personal servant who they can bully and those who respect a professional who does his / her job, those who realize that their own behavior is the fuze for how they are treated and those who have not a clue and blames everyone else for what is happening anyway, they are sure to have money, ticket and bus cards with them and those who are more interested in the mp3 player and expect to travel free or perhaps even sneak on the bus. In short, all sorts.

Did you know that a bus driver can have from 1 to about 1,000 people on board the bus during the day?

While you meet 3 to 4 bus drivers during a day, so the bus driver meets hundreds of all kinds, not everyone is nice to though most are.

Smile, say hello and have a bus pass or money with you next time you go on the bus and be the one who is remembered for being nice.

Advertisements

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s