Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

If no immidiate health impact… – by Annelie Molin

Leave a comment

(Scroll down for English)

“En undersøkelse gjort i 425 husstander, mente 84% at kjemikaliene ikke gjorde noen helseskade ” hvis det ikke plager meg umiddelbart” – holdning.”
Dr. Peter Dingle, Toxicologist, Murdoch University, Perth, Australia

Slik tenkte jeg også vedrørende rengjøringsmedel, kroppspleie, såper, hårprodukter osv før jeg fikk astma. Men det tok to år i en vaskejobb for meg å bli sjuk, og nå blir jeg aldri frisk. På sitt beste kan jeg være symtomfri om jeg klarer å unngå slike stoffer som jeg blir astmasjuk av.

I jobben brukte vi flere produkter du finner i matvarebutikken.

Tenk før du går i gang å bruker produkter du i grunn ikke aner hva er egentlig. Bare fordi de står i hyllen i butikken betyr ikke at de er ufarlige. Unngå alt på sprayflaske og velg parfymefrie, fargefrie og miljøvennige produkter (alle disse kriteriene i en og samme produkt). Velg produkter av godkjente av astma og allergiforbundene i Skandinavia. Bruk så lite kjemikalier som overhodet er mulig og ingen duft.

Skal du gjøre rent så ta bare noen dråper parfymefri og fargefri rengjøringsmedel i 10 liter vann, du trenger ikke så masse fordi rent blir det uansett.

In English

“A survey of 425 households, 84% believed that the chemicals did not do any health damage “if it does not bother me immediately”  – attitude.”
Dr. Peter Dingle, Toxicologist, Murdoch University, Perth, Australia

So I thought also about cleaning products, body care, soaps, hair products etc before I got asthma. But it took two years in a cleaning job for me to become sick, and now I will never be healthy again. At best I can be symptom free if I manage to avoid such substances as I get sick from.

In the cleaning job we used several products you find in the grocery store.

Think before you start to use the products because you have no idea what exactly are the content and health effects. Just because they are at the shelf in the store does not mean they are harmless. Avoid anything in a spray bottle and choose fragrance-free, color-free and environmentally friendly products (all of these criteria in one bottle). Select products approved for asthma and allergy associations in Scandinavia (or where you live). Use as few chemicals as possible.

When you do clean so just take a few drops of fragrance free and color free cleaning productl in 10 liters of water, you do not need a lot because it get clean anyway.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s