Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

The Sympathetic smoker

Leave a comment

(Scroll down for English)

En sympatisk røyker

I dag hadde jeg litt av en dag, min kollegas buss startet ikke, og han måtte ta min buss siden han normal har flere passasjer enn jeg har, og siden der ikke var noen ekstra buss tilgjengelig så ble jeg uten buss. Vi ringte taxi for hjelp, og de kom i en minibuss. Siden han ikke visste turen  kjørte jeg i bilen min foran ham for å lede veien. Han tok på passasjerene.

Kl. 0804 måtte vi gjøre en liten stopp for å vente på at klokken skulle slå 0810 før han kunne fortsette å plukke opp studentene.

Mens vi ventet der på busstoppet gikk vi ut av bilene og snakket. Han tenner en sigarett.

Og jeg som har astma starter på den lille dansen for å prøve å holde seg unna røyken, jeg beveget meg bort fra ham for å unngå røyken. Og som folk flest når du beveger deg bort da de beveger de seg nærmere. Slik ble det at vi “danset” fram og tilbake litt, før jeg måtte fortelle ham og be ham om å  gå nærmere siden jeg prøver å holde meg unna røyken hans siden jeg har astma.

– Åh, det er så lite som trengs for å gjøre deg syk? sa han.

– Ja, svarte jeg.

Da tok han frivillig sigaretten og kastet den, med et smil.

Det mine damer og herrer er en sympatisk røyker.

Det er hvordan alle skal oppføre seg rundt følsomme personer, enten det er røyk, parfyme eller noe annet.

Takk for at du er en sympatisk røyker.

In English

A sympathetic smoker

 

Today I had some day, my colleague’s bus did not start and he had to take my bus, and since there were no extra bus available I had none. We called for taxi for help, and they came in a minibus. Since he didn’t know the tour I drove in my car in front of him to lead the way. He took on the passengers.

At 0804 we had to make a little stop to wait for the clock to turn 0810 before he could continue to pick up the students.

While waiting there at the bus stop we got out of the vehicles and talked. He lights a cigarette.

And I who have asthma starts on the little dance trying to stay out of the smoke, moving away from him to avoid it. And as most people when you move away they move closer. So like that we “danced” back and forward a bit, until I had to tell him to please not move closer since I try to keep away from his smoke since I have asthma.

– Oh, is it that little needed to make you sick? he said.

– Yes I replied.

Then he voluntarily took the cigarette and tossed it, with a smile.

That ladies and gentlemen is a
Sympathetic smoker.

That is how everyone should behave around sensitive persons, either it is smoke, fragrance or something else.

Thank you for being a Sympathetic smoker.

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s