Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Types of buses – Ulike type busser

Leave a comment

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_8

Det skjer at kunder klager på når sjåføren sier det er fult. Det skjer ofte fordi kundene ikke tenker over at en buss er akkurat som en vanlig personbil registrert for så mange mennesker som der er seter. Buss er ikke forskjell på det, bortsett fra at der er noen busser der er tillatt ståplasser. Dette gjelder dok ikke alle busser slik at antall passasjerer blir begrenset av den grunn.

Hva bestemmer hvor mange passasjerer som er lov på bussen?

Det er fastsatt i lov og angitt i typegodkjenning og registrert i vognkort v Biltilsynet. Dette med hvor mange som er tillatt på en buss er således ikke noe som sjåføren kan bestemme eller påvirke. Så det er urettferdig å kjefte på bussjåføren fordi denne følger kun de pålegg han / hun har.

Der er grunnleggende 3 klasser busser, og noen tillegg og spesifikasjoner. Hva som er tillatt for hver enkelte buss er angitt i vognkortet.

Klasse l: Kjøretøy som er inrettet med ståplasser for så hyppige på og avstigning som mulig. (bybuss)
Klasse II: Kjøretøy som hovedsakelig er innrettet med sitteplasser og konstruert for å ta med stående passasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke er større enn det som er avsatt til to dobbeltseter.
Klasse III: Kjøretøy som utelukkende er innrettet med sitteplasser.

Kjøretøy med inntil 22 passasjerplasser utover føreren deles inn i to klasser:
Klasse A: Kjøretøy som er konstruert for å ta med stående passasjerer. Kjøretøy i denne klassen har seter, og skal være innrettet med ståplasser.
Klasse B: Kjøretøy som ikke er konstruert for å ta med stående passasjerer. Kjøretøy i denne klassen er ikke innrettet med ståplasser.

I tillegg gjelder følgende definisjon:
Leddbuss: Kjøretøy som består av to eller flere stive seksjoner som er koblet til hverandre med et ledd og hvor passasjerrommene står i forbindelse med hverandre slik at passasjerene fritt kan bevege seg mellom dem. De stive seksjonene er permanent bundet til hverandre, og kan kun adskilles ved hjelp av utstyr som normalt bare finnes på et verksted.

§ 8-4.Spesielle bestemmelser for buss
1.  Generelt
1.1  Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for buss med 17 eller flere passasjerplasser foruten føreren (se dog nr. 24) som ikke omfattes av § 8-1. Bestemmelsene gjelder i tillegg til bestemmelsene i andre kapitler i denne forskrift.

2.  Definisjoner
2.1 Bussklasse: Det transportområde bussen er konstruert for og beregnet brukt til. En buss kan være slik konstruert at den kan brukes i mer enn en klasse, men skal da godkjennes særskilt for hver klasse. Bussklassen(e) skal føres inn i vognkortet, f.eks. «Buss kl. 3».
2.1.1 Bussklasse 1. Buss som har mer enn 45% av det totale passasjerantallet registrert for ståplasser.
2.1.2 Bussklasse 2. Buss som har opptil 45% av det totale passasjerantallet registrert for ståplasser.
2.1.3 Bussklasse 3. Buss som er innrettet til særlige formål. (Herunder turbilkjøring).
2.2 Leddbuss: Buss av klasse 1, 2 eller 3 som består av to separate passasjerkabiner. Disse er ved hjelp av en leddseksjon forbundet med hverandre på en slik måte at kabinene kan svinges og vris i forhold til hverandre samtidig som passasjerene fritt kan passere fra den ene kabinen til den andre.
2.9 Guidesete: Sete som ikke er passasjersete, og som bare brukes av guide.
7.4  Bilbelter
Bestemmelsene i nr. 7.4 gjelder for busser som registreres før 1. oktober 1999. For busser som registreres etter denne dato, gjelder de krav til bilbelter som er fastsatt i kap. 16.
I buss klasse 3 skal sitteplasser for passasjerer på sitteplasser hvor det er teknisk mulig, skal det være montert trepunktsbelte.

/ Annelie

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s