Annelie on asthma, humor, and the world.

I blog so that you can learn. Asthma is a handicap possible to overcome with Your help, learn why. Search the Testimonies, Go Fragrance Free archive and product testing.Collected knowledge through many years. Read "About site..". for more information.

Om fastleger og reservasjonsrett

1 Comment

Åpent brev til Erna Solberg og Helse og Omsorgsdepartementet

Jeg leste nettopp Kjære Erna. Et vel formulert innlegg mot reservasjonsretten for fastleger. Og jeg er enig med forfatteren.

I gamle dager, “Ugifte kvinner fødte alene og i hemmelighet, drepte babyene sine og gjemte dem i kofferter og kommoder. De brukte arsenikk og kvikksølv i desperate forsøk på å ta abort. Ble de oppdaget, ventet fengsel eller tukthus. Dette var Norge for 100 år siden. Prevensjonsmidler var vanskelig tilgjengelige, og abort var forbudt – med mindre det ble utført av lege for å redde mors liv. Å føde et «uekte barn» førte som regel til sosial utstøting og tap av inntektsgivende stilling for den ugifte kvinnen, som derfor ofte valgte å skjule sitt svangerskap og føde i hemmelighet. Dessverre er det fortsatt virkelighet for altfor mange kvinner i verden. ” Tidskriftet.no

Selv om dette er historie nå er denne historien er viktig av flere årsaker. Både som en påminnelse, men også til å gi innsikt i verden i dag. Erklæringene gir en nyttig påminnelse om verdien av kvinners tilkjempede rettigheter i Norge. Kvinner i store deler av verden nektes imidlertid fortsatt tilgang til prevensjon, og gravidtet og fødsler tar livet av rundt 800 kvinner hver eneste dag.

Jeg er imot reservasjonsretten fordi den er og pirker i andres rettigheter å bestemme over egen kropp og helse. Det er å gi abortmotstanderene lillefingeren, neste vil dem be om hele handen. Det handler om kvinners reproduktive helse. Der er mange grunner til å ta abort, like mange som der er kvinner på jorden. Alles grunner er personlige og de trenger ikke å rettferdiggjøre dem for noen. De sitter i en vanskelig situasjon i livet sitt, enten det er økonomisk, sosiale, medisinske, psykisk eller psykososiale grunner. Det er aldri et enkelt valg å ta abort.

Jeg hadde truffet en mann som jeg trodde var snill, han viste ingen tegn på lumskhet, han ga klemmer i store månner og sa så snille ting. Vi ble forlovet, og familien var på middag, det var skål i sjampanje og trivelig.

Jeg hadde arbeid i starten, han jobbet også og vi bodde i min leilighet. Dvs han hadde litt kle hos meg. Leiligheten var liten. Alt annet hadde han hjemme hos mor.

Jeg kommer fra en familie der foreldrene ble skilt da jeg var tolv år. De hadde aldri vært flinke til å vise hverandre kjærlighet og som personligheter var dem natt og dag. Det hele ledde til lidelser for oss barn, med foreldre som ikke snakket med hverandre, en far som LEVERTE oss på postkassestativet for å slippe se mor, og en mor som til stadig snakket om far på en negativ måte. Far giftet seg senere med mammas venninne. Vi barn kjente utrygghet, mor brukte hot og vold i sin måte å kommunisere med oss. Flere ganger i uken tok hun fram teppebankeren av rotting som stod under trappen i kjøkkenet og truet med den for minste lille ting.  Jeg var alltid redd min mor. Hun slo meg også og flere år senere holdt hun på å ende livet mitt med et strupegrep mens hun sa ” Nå skal du dø”. Heldigvis klarte hun ikke å gjøre det. Jeg var borte, hvor lenge vet jeg ikke, men jeg våknet og så det lyset i mørket før jeg åpnet øynene. Ja, det lyset som alle snakker om.

Den mannen jeg forlovet meg med ville ha barn. Jeg syntes i grunn det var litt for tidlig, men han ville så gjerne så jeg gikk med på det.

Jeg var fortsatt i full jobb og hadde lang reise til og fra jobben. Noe som begynte å vise på hans bakside var en gang da jeg fikk beordret overtid. Sjefen ga meg beskjed at jeg måtte jobbe lenger fordi det var mye å gjøre. Vi var mange som skulle jobbe den kvelden og alle var på beordret overtid. Den morgenen syklet jeg til togstasjonen, så når jeg skulle hjem da gikk jeg for å ta sykkelen og sykle hjem. Da oppdaget jeg at luftventilene på begge dekkene var borte. Jeg var trøtt sliten og arg. Jeg hadde vært bort i mere enn 12 timer og ville bare hjem og sove. Det var seint så jeg ringet til min forlovede og fortalte hva som hadde skjedd. Jeg må gå hjem, sa jeg. Han er på en måte en snill sjel den gamle forloveden min jeg hadde, så det overrasket meg ikke først at han sa “Jeg har ventiler her.” Jeg gikk hjem den kvelden og var meget trøtt og sliten.

Dagen etterpå tok han fram to ventiler, brukte ventiler vel og merke, ut av skapet mitt, og sa “Her er ventiler!” Det stusset jeg over fordi jeg visste jeg ikke hadde ventiler i skapet og han hadde ikke noe slik liggende i min leilighet. Det visste jeg til hundre prosent. Disse var dessuten brukte. Jeg var litt i tvil nå. Var det han som hadde tatt ventilene for å hevne seg på meg? Fordi han var sjalu og ikke trodde på at jeg skulle jobbe? Det virket slik. Ventilene kom på plass igjen. Men jeg begynte å tvile på min forlovedes personlighet.

Jeg hadde veldig lang vei å reise til og fra jobb, to timer hver vei, det blir 20 timer i reise for uke. Jeg ønsket ikke å flytte til området der min jobb var, jeg likte ikke området. Jeg tenkte søke annet arbeid og sa derfor opp. Dumt valg viste det seg, fordi jeg visste ikke da at det var en lavkonjunktur på vei, og det ville være svært vanskelig å finne ny jobb.

Jeg ble gravid.

Det gikk ikke lang tid før han skulle på fest. Jeg er av den sorten at jeg synes ikke man skal begrense den andre, da det er å låse noen inn på en måte. Frihet under ansvar.

Skikkelig seint på natta ringte han og sa att siste bussen hadde gått og han måtte sove over der. Det var mye prating i bakgrunnen og masse damer også. Jeg opplevde det ikke så kjekt men hva å gjøre? Ok, sa jeg.

Dagen etterpå kom han hjem, sa det var slutt og pakket alt han hadde i en svart plastsekk, og gikk ut av dørren. Det kom i grunn som et bombenedslag, vi hadde et rolig liv og ingen krangler. Men der gjorde han det slutt, og jeg var med barn.

Noen dager senere ringte jeg ham og ga beskjed at han måtte levere tilbake nøkkelen til leiligheten. Jeg var ute da han kom med nøkkelen. Den lå i postkassen. Ok, så bra tenkte jeg. Helt til jeg skulle sette nøkkelen i låsen. Han hadde limt igjen låsen med superlim! Jeg kom altså ikke inn i leiligheten min. Jeg måtte ringe husverten som sendte en kar som måtte bryte opp dørren. Både dørren og karmen var ødelagt.

Jeg var gravid, arbeidssøker, hadde leie og et eget liv å betale for, ikke noe arbeidsledighetstrygd, jeg hadde komt til innsikt at den karen jeg var i ferd å få barn med var psyko og hevngjerrig og jeg var redd for en framtid der jeg måtte ha et barn med ham også om vi ikke var sammen. Å ha barn med en mann betyr å må ha med ham å gjøre i minimum 20 år. Jeg opplevde ham som truende, uberegnelig, og farlig, jeg hadde heller ikke økonimisk mulighet å ta hand om et barn, inget jobb og lønn i sikte, og jeg valgte derfor å ta abort.

Jeg har alltid villet ha en egen familie, bedre enn den jeg var i som barn. En familie med samhold, omtanke, kjærlighet, masse klemmer og omtanke. Å ta abort var ikke noe jeg gjorde fordi det var gøy. Jeg så sannheten i øyet og tok et vanskelig valg. Et valg som ikke innholdt å måtte ha med et hevngjerrig menneske å gjøre i 20 år, og et valg der jeg valgte barnets beste før mine egne ønsker. Jeg mener det er ikke bra for et barn å leve med en far som ikke er å stole på, og leve et liv i fattigdom. Ok, det ville komme å bedre seg økonomisk, men nyhetene på tv spådde en lang økonimisk nedgang for landet jeg bodde i da. Og der og da såg jeg ikke noe nytt jobb på vei. De neste årene var meget vanskelige. Og jeg hadde ingen å lene meg mot.

For meg var det et rett valg å ta å ikke bære fram det barnet.

Om jeg skulle ha blitt møtt hos legen med ord som “Jeg hjelper deg ikke.” eller legen ville nektet å fortelle meg hvor langt gangen jeg var da ville det fått store konsekvenser for meg. Jeg var trist og lei meg, jeg var i en meget dårlig situasjon og det siste jeg hadde trengt var en lege som tvang sine egne private preferenser over hodet på meg og muligens forviste meg til en ukjent. Hadde jeg fått vite for seint at jeg var gravid da ville ungen som ble født måtte leve i fattigdom i flere år. Jeg var uten jobb og hadde dårlig økonomi i to år etterpå. Jeg betalte alltid alle regninger først og det jeg fikk å spise for dag var kun et glass melk og to skiver med ost, det er ikke et liv for et barn.

Mange har synspunkter om det at å ta abort er å drepe et liv. Men jeg har opplevd å nesten bli drept da jeg var født og det er en betydelig forskjell mellom å ta abort og å drepe noen. Er et embryo 12 uker gammelt vet den ikke at den lever, jeg har svært lite tro på at det vet forskjellen. Å bli drept da du er komt ut av mors liv er per definisjon drap, og det er noe som har stor påvirkning på personen. Å  ha opplevd dette med å neste bli drept har satt ting i perspektiv. Hadde mor tatt meg bort ved abort hadde jeg ikke visst noe, men at hun forsøkte drepe meg som ung gav meg store sår under mange år. Det ER forskjell på abort og drap.

Folk kan gjerne mene hva dem vil, men dem skal bare styre over eget liv og ikke lage konsekvenser for andre. Det er greit å være mot abort så lenge som man bare styr om det i sitt eget liv. Det er ikke greit når det begynner å pirke bort i andres liv. Det er hver kvinnes rett å bestemme over egen kropp. Ingen lege skal ha noe med det å gjøre hva kvinnen velger, og en lege skal ikke ha noen ytringer i det hele tatt om det.

I forholdet mellom lege og pasient er pasienten den svake part. Kvinner som vurderer å ta abort vil i tillegg være i en særlig sårbar situasjon. Denne sårbarheten er i vesentlige forhold utilstrekkelig berørt i det foreliggende forslaget, og ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner denne sårbarheten. Legenes krav om reservasjonsrett anerkjenner ikke pasientens sårbarhet. Å være lege er et serviceyrke, legen skal finnes der for pasienten.

Likestillings- og Diskrimineringsombudet skriver i sin høringsuttalelse:

“Ombudet vil særlig fremheve at forslaget handler om helsevesenets lavterskeltilbud, nemlig fastlegene. Ombudet mener reservasjonsmulighet for fastleger vil medføre en svekket tilgang til denne førstelinjetjenesten for kvinner i en sårbar situasjon. Det vil med andre ord svekke kvinners rett til reproduktiv helse.”

Og jeg er meget enig med ombudet. Denne sårbarheten kan få hvilken en som helst kvinne å søke ly i sin egen depresjon, det å ikke bli godt tatt imot er farlig i så henseende. Et deprimert menneske har små marginer for motstand. Historien har mange prov på kvinner som har skadet seg selv da de ikke har fått annen hjelp.

Videre sier Likestillings- og Diskrimineringsombudet:

“Videre mener ombudet departementet i for liten grad drøfter de praktiske utfordringene med hensyn til lokal implementering og praktisering av reservasjonsmulighet for fastleger.”

Og det mener jeg også. Mange steder er det få leger om noen leger i det hele tatt å velge blant. Har du da kun to leger og begge reserverer seg da blir det en belastning. Vil du så bli tvunget å snakke med en lege om slik som abort og alt som hører med det med en lege som er blitt tvunget av kommunen å utføre pliktene i brist på andre leger vil dette ha en psykologisk innvirkning på kvinnen. Er legen å stole på? Han har jo ikke respekt for valget mitt. Risikoen er også der for at legen ikke klarer å være objektiv da en lege som i grunn har reservert seg mot å ha noe med abort å gjøre har et syn på saken som er imot. Det er viss risiko for at det påvirker utførende av tjenesten.

Retten til reproduktiv helse er beskyttet i artikkel 12 i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. FNs kvinnekomité har ved flere anledninger understreket betydningen av kvinners rett til reproduktiv helse, og påpekt at manglende tilbud til kvinner til lovfestede helsetjenester skal anses som diskriminering.

Retten til tros- samvittighets-, og religionsfrihet er nedfelt i artikkel 9 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), artikkel 18. Men det er også kjent at en menneskerett ikke er definitiv og noen ganger må gi vike for andres menneskerettigheter når rettighetene til de senere svekkes av de første.

Samvittighetsfriheten i denne sammenhengen handler om leger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å være en del av årsakskjeden som fører til abortinngrep. Kvinnediskrimineringskonvensjonen og GR #24 legger premisser for hvordan stater skal ivareta kvinners rett til helse, og komiteen har ved flere anledninger understreket staters plikt til å uten å diskriminere sikre kvinner og jenter reproduktiv helse.

Likestillings og Diskrimineringsombudet sier også

“Tilsvarende er det heller ikke mulig å konkludere at rettighetene som er nedfelt i EMK og SP gir en automatisk rett til reservasjon for fastleger med henvisning til samvittighetsfriheten. Samvittighetsfriheten skal blant annet vurderes i forhold til andres grunnleggende rettigheter og friheter. I dette tilfelle vil det være kvinners rett til likeverdige helsetjenester.”

Om vi nå ser på reservasjonsretten som sak. Det handler om å bl.a nekte å henvise til abort. Det handler altså om å nekte å videreføre, altså en nekt å utføre arbeidet. I arbeidsretten er arbeidsnekt grunnlag for avskjed. Om vi nå overfør tanken om reservasjonsretten til andre bransjer som kan ha noe med å hjelpe kvinner å komme seg til abort, da vil det i så fall være på sin plass at andre yrker får samme retten? Da vil det i så fall være allright for bussjåfører som er imot abort å kjøre kjente kvinner på veg til abort til abortklinikken? Eller butikker som selger varer som tar blødninger etter abort? Medisiner? Hva mere?

Likestillings- og Diskrimineringsombudet sier også

“Ombudet jobber for at vi i Norge skal ha et arbeidsliv som reflekterer mangfoldet i befolkningen. Mangfold er viktig blant helsepersonell generelt, og blant fastleger spesielt. Ombudet har ved flere anledninger argumentert for enkeltmenneskets rett til å ivareta egen religiøse tilhørighet på arbeidsplassen . Samtidig mener ombudet at religiøs tilhørighet ikke må svekke andre menneskers rett til likeverdige offentlige tjenester. Konkret vil det si at ombudet jobber for menneskers rett til å for eksempel bære religiøse symboler på sin arbeidsplass, men det forutsetter at dette ikke går på bekostning av den tjenesten personen er satt til å yte.”

Legene er der for å gjøre en jobb. Vi er mange i samfunnet som mener mye om mangt. Noen ganger støter vi på ting vi ikke liker men vi gjør jobben likefult. Det er det som kalles å gi god service. Jeg kjører buss, jeg har salgskontor ombord og skal behandle alle likt. Det skulle se ut om jeg nektet en passasjerer reise grunnet egne meninger.

Vi er for eksempel mange som kjører buss. Der er mange forskjellige meninger blant sjåfører om ting på likt som hos leger og mange andre. Mange sjåfører er også religiøse og er imot abort, homofile, transer, sex før ekteskapet, ugifte, uekte barn osv. Hva om alle disse skulle ville ha en reservasjonsrett å kjøre de homofile til daten, transer til operasjon, nekte “uekte” barn adgang grunnet foreldrenes synder osv?

Mange kvinner vil ha en kvinnelig lege for å ha en lege som kjenner forholdene til hvordan kvinner har det. I veldig mange andre land går man ikke til fastlegen med underlivet og dets problemer og forhold, man går direkte til en gynekolog og det er det som er normalen. Det er noe sært ved at man skal behandle forkjølelse hos samme legen som man behandler kjønnet. Jeg er opprinnelig fra et annet land, og da jeg første gang gikk til min mannlige fastlege med et slik problem opplevde jeg meg utlevert. Det var noe rart med at han som har hand om helsen min ellers skulle der nede i det private også, og neste gang må jeg møte ham igjen og se ham i ansiktet. Det var litt flaut. Går man til en gynekolog da går man dit sjeldent og så ser man ikke vedkommende igjen.

Dette har også LDO nevnt i sin høringssuttalselse

“Kvinner som bevisst har valgt en kvinnelig fastlege, vil ikke oppleve å bli ivaretatt på en forsvarlig måte, hvis hun blir henvist videre til en mannlig lege ved spørsmål eller ønske om henvisning til abort.”

LDO har mye godt å si:

Likestillings – og Diskrimineringsombudet sier

“Som det fremkommer i forskrift om lov om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen, er det legens kapasitet og ikke legens preferanse, som kan begrense det frie legevalg. Videre påpekes det i forskrift om fastlegeordning i kommunene, at god tilgang til tjenesten og kontinuitet i forholdet mellom legen og innbyggerne på listen, er viktige indikatorer på kvalitet .”

Og her er jeg helt enig. Det er slik det skal være. Man skal være trygg på at man blir vel mottatt av den kjente legen i alle tilfeller, og man skal få god service og pleie.

Legen jeg har nå er jeg svært fornøyd med i forhold til de behov jeg har. Nå har jeg blitt så gammel at det er lite sannsynelig at jeg får behov for abort, men jeg er fortsatt i risikosonen. Jeg er dok så gammel at jeg kan komme i risiko for å måtte ta abort pga barnets helse. Men pontere at legen min skulle reservere seg mot å hjelpe meg i en slik sak, da ville jeg først kjent meg krenket, så ikke får service, og jeg ville mistet tillit til legen. Det ville kjennes feil ut å snakke med en annen lege enn den som kjenner meg.

Likestillings- og Diskrimineringsombudet sier

“Pasienter som må bytte fastlege på grunn av reservasjon, vil miste en fastlege de i mange tilfeller har hatt en relasjon til over flere år. Pasienter som blir henvist videre til annen lege ved ønske om abort, vil måtte forholde seg til en lege de ikke har kjennskap til. Det vil i praksis si at når det kommer til spørsmål om abort, vil kravene til kvalitet som beskrevet i forskrift om Lov om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen, måtte vike til fordel for fastlegens samvittighetsfrihet. Ombudet mener det er en uforholdsmessig belastning å utsette kvinner i en særlig sårbar situasjon for.”

Tilgangen til andre leger kan også variere beroende av hvor man bor. Ikke alle bor i Oslo med et legekontor i hvert hjørne. Veldig mange bor på små steder hvor tilgangen på leger er minimalt. Slike steder er ofte turnusleger og har du hellet å få en fastlege da vil du ugjerne gi vedkommende fra deg om denne er god. Man må ha rett på å kunne stole på at fastlegen gjør jobben sin. Det kan også noen ganger være flere mil til nermeste legekontor for dem som ikke bor i tette strøk. Dette skriver også ombudet om

“I tillegg til de psykiske og emosjonelle omkostningene en reservasjonsmulighet vil ha for kvinner, vil ordningen i tillegg medføre både praktiske og personvernmessige konsekvenser. Eksempelvis vil både bytte av fastlege og videre henvisning til annen lege kunne medføre personvernmessige utfordringer for kvinner som bor i små kommuner der den reelle muligheten for anonymitet er begrenset.”

Videre

“For å ivareta tilbudet til kvinner som trenger henvisning til abort, gis det i forslaget en mulighet for kommunen til å si opp en avtale om reservasjon dersom tilgangen på fastleger med åpne lister reduseres. Ombudet ser ikke at denne muligheten nødvendigvis ivaretar kvinners rett til likeverdige offentlige helsetjenester. Å si opp en avtale om reservasjon hvis kommunens tilgang på fastleger med åpne lister reduseres, er administrativt en god løsning for å ivareta tilgang til en lege. På den annen side spørs det om kvinner som vurderer eller trenger henvisning til abort, ønsker å gå til en fastlege som tidligere har reservert seg mot nettopp denne oppgaven. Ombudet mener det er sannsynlig at kvinner som ønsker henvisning til abort, ønsker tilgang til leger som ikke opplever samvittighetskonflikt i forbindelse med henvisning til abort. I tilfeller der kommunen sier opp reservasjonsavtalen med en lege, vil pasienter vite at legen opplever en alvorlig samvittighetskonflikt i forbindelse med visse oppgaver legen er satt til å gjøre.”

Jeg ville ha vanskelig å stole på en lege som har satt seg imot og reservert seg mot henvisning til abort. Denne saken handler jo ikke bare om dette, men også det å fortelle kvinnen om hun er gravid, gi prevensjon, og andre ting knyttet til reproduktiv helse. Det kan jo tenkes at legen ikke sier det den egentlig skal og er pålagt fordi det strider med egen overbevisning, enten bevisst eller ubevisst. Dette er noe som igjen vil ha konsekvenser for kvinnens / pasientens liv og helse. Å si at nei det gjør ikke legene, er ikke en god nok forsikring, det har mere enn en gang skjedd at leger gjør feil.

“Forslagets § 24 er svært vid. Henvisning til abort omfatter blant annet at legen kan reservere seg mot å «tilby og eventuelt gi kvinnen informasjon og veiledning om hva samfunnet kan tilby henne av bistand»” LDO

Og det er nettopp dette jeg har snakket om her, at legen kan nekte å fortelle pasienten at den i det hele tatt er gravid, nekte helseinformasjon osv. Det er hårreisende. Og jeg er fullstendig enig med LDO som sier “Den svært vide definisjonen av henvisning synliggjør nettopp hvor inngripende en reservasjonsmulighet for fastleger vil være for hele lege-pasientrelasjonen.”. Man kan med andre ord ikke stole på at man får den hjelp man trenger.

Dette kan leses som direkte strid med abortlovens § 2: “Kvinnen skal tilbys informasjon og veiledning. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.”

Det er også normalt å snakke med legen sin om ting man opplever er problematisk i livet. Har man måttet gjøre en abort uansett årsak vil det være av svært stor betydning at man kan snakke med fastlegen sin om dette og bli vist ekte forståelse og hjelp. Å snakke med en lege man vet er imot valget man har tatt vil ha en negativ effekt på tilliten, opplevelsen og muligheten å fritt kunne tale med legen.

“Ombudet er bekymret for opplysningene som har kommet om at noen leger har reservert seg mot henvisning til abort mot gjeldende rett. Ombudet ser et behov for å kartlegge hvor omfattende praksisen er, og konsekvensene praksisen har fått for kvinnene som har blitt rammet av den.” LDO

Og det mener jeg også. Å ta en abort er ikke en lett sak. Man kan komme å måtte ha støtte fra legen, og får man ikke rett støtte kan det ha dramatiske følger. Det er også viktig å kunne stole på at man i forkant får den hjelpen man har rett på og trenger, ikke det legen anser man trenger pga egen overbevisning.

Med dette lovforslaget om reservasjonsrett vil det alltid være en sjanse for at kvinner kan bli avvist på legekontoret, fordi pasienten av ulike årsaker (alder, norskferdigheter o.l) ikke er klar over at fastlegen reserverer seg, fordi hun får en reserverende legevikar eller fordi det rett og slett er fullt på listene til andre ikke-reserverende fastleger.

Abortlovens § 14 slår fast at det skal tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd. Dette er helt greit at dem kan nekte å utføre inngrepet. Ikke alle må jobbe med slik.

Fastleger har per i dag ikke lov til å praktisere henvisningsnekt. Helse- og omsorgsdepartementet presiserte i oktober 2011 at fastleger ikke har anledning til slik reservasjon. Muligheten til å reservere seg begrenser seg etter abortloven til å utføre eller assistere ved selve abortinngrepet. Jeg mener denne loven sikrer legers rett til samvittighetsfrihet. De leger som nekter å henvise til abort, som nekter å fortelle pasienten hvor langt den er gangen, som nekter å gi prevensjon, og annet om kvinners  reproduktive helse bør heller bli utsatt for sanksjoner. Leger er der for å hjelpe pasienten, ikke for å hjelpe seg selv. Da bør dem velge en annen stilling i helsevesenet enn fastlege.

Ved å gi fastleger en mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort, vil flere sider ved en kvinners reproduktive helse ikke lenger inngå i legens ansvar. Om en lege ikke vil gjøre alle deler av yrket han/hun har bør vedkommende jobbe med menn, øyne, nese, hals, lunge, føtter eller noe annet der vedkommende ikke har med kvinner å gjøre eller med abort, ikke som fastlege.
Om Legeforeningen skal stå fast på at pasienten skal komme først, må man innrømme at fastlegenes muligheter til å reservere seg mot henvisning til abort i beste fall må være marginale. Det er etter min mening nok at dem kan reservere seg mot å utføre abort inngrepet.
“Men i fredagens Vårt Land avviser Eriksen at kvinnen bør ha et siste ord i abortspørsmålet, og slår fast at KrF alltid har vært imot selvbestemt abort. I mai skal KrFs tradisjonsrike grunnlovsforslag om vern av liv – fra unnfangelse til død – opp til avstemming i Stortinget. Hele den håpløse hestehandelen er orkestrert av KrF.”  Bergens Tidende
Man kan og bør spørre seg om noen enkeltes valg av tro og religion skal bestemme hva over hva andres rettigheter skal være. Skal den kristne delen av samfunnet bestemme hva den som ikke har religion skal får gjøre, ha adgang til å gjøre eller få gjøre det vanskeligere å ta egne valg. Etter min mening har ikke religion i politikken å gjøre. Vi har religionsfrihet her i landet, og vi skal  ha rett å ikke ha et forhold til religion på rett med retten til religion, menneskerettigheter osv. Jeg blir redd når religiøse mennesker tar seg rettigheter å begynne å rive ned demokratiske rettigheter som kvinner har kjempet for i mange år.
De som er har et problem med abort kan hellere jobbe med noe annet innen vården enn å jobbe som fastlege.
Heller enn å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber jeg Helse- og Omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin i henhold til norsk lov. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege på alle områder.

Jeg ber dere om å si nei til reservasjonsretten
for fastleger.

Vennlig hilsen
Annelie

Si din mening til regjeringen!

Her kan du signere NEI, til reservasjonsrett for fastleger

Høringen kan du svare på og si din egen mening om. Alt vi trenger å gjøre er altså å sende en epost til Helse- og omsorgsdepartementet: postmottak@hod.dep.no , og skrive f.eks “Høring – reservasjonsordning for fastleger” i emnefeltet. Tenk på hvordan du formulerer deg da brevet ditt er underlagt lov om offentlighet.

Les også

Moderne abortkamp av Eirin Eikefjord Noen mener Reservasjonsretten ikke truer abortloven. Men ikke kom og si at den ikke handler om abortkamp.
http://www.bt.no/meninger/kommentar/eikefjord/Moderne-abortkamp-3081833.html

Hva er dette for et mas? av Heidi Thornhill, assisterende klinikkoverlege Haukeland Universitetssykehus
http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10153419

Fødte i skjul – gjemte babyen i kommoden av Ole Kristian Losvik  og Eline Feiring Tidskrift for den Norske Legeforening
http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2013/Desember/Foedte-i-skjul-gjemte-babyen-i-kommoden

Reservasjon uten ulempe?
av H S Valeur Tidskrift for den Norske Legeforening
http://tidsskriftet.no/article/3110381/

Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet
av A Eriksen Tidskrift for den Norske Legeforening
http://tidsskriftet.no/article/3146913

Dette skal få deg å holde beina sammen.
av Tove Tägtström Nihlen (62) En historie om legers motstand mot abort. Sånn var det å ta abort for en 15-åring i 1968.
http://www.abcnyheter.no/livet/2014/03/16/dette-skal-fa-deg-til-holde-beina-sammen

In deep shit av Therese Utgård, både lege og pasient. Hun har engasjert seg mot reservasjonsretten, og reagerer sterkt på dobbeltmoralen. Hun blogger på Maddam.
http://maddam.no/2014/03/in-deep-shit/

Kjære Erna av @Samfunnsdama på Twitter
http://reservasjonsrett.wordpress.com/2014/03/18/kjaereerna/

I dag har jeg meldt meg ut av partiet Høyre av Beate Likestillingspolitikken i Høyre har dreid i en retning  jeg som uttalt feminist ikke lenger kan stille meg bak.
http://beatesorum.wordpress.com/2014/03/18/i-dag-har-jeg-meldt-meg-ut-av-partiet-hoyre/

Til eventuelle internett troll sier jeg at all trakkassering og hot blir politianmeldt. Gjør deg ikke besværet med å være fæl. Alle kommentarer skal være høflig og vel dokumenterte og saklige.

Bakoverstreversk politikk om reproduktiv helse leder til mange tenåringsgraviiditeter. Graviditeter i ungdommen leder til avbrutte studier, minsket likestilling, dårlig økonomi og sosial helse for kvinner og barn.
http://www.latimes.com/…/la-na-ms-teen-pregnancy…
(2 siders artikkel. Klikke neste lengst nede i artikkelen for å lese videre)

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

One thought on “Om fastleger og reservasjonsrett

  1. Idag leste jeg denne artikkelen av ei dame jeg ikke kjenner. Artikkelen ble publisert på Dagbladet. Hun snakker her om de vanskelige sider.
    http://www.dagbladet.no/2014/05/31/kultur/meninger/kronikk/abort/ettervirkninger/33587090/

    Like

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s