Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

Tanker om Flåtestyring

Leave a comment

Hvilket annet yrke enn personal innen transport blir utsatt for å bli tvunget til å bruke elektronisk fotlenke? Arbeidsgivere skal vite hvor du er til enhver tid, klokkeslett, hvor fort du kjører, om du bremser, drivstofforbruk, kjøretøyets lutning og g-kraft måles. Det er slik man behandler kriminelle ved straff med konstant måling og kontroll.

I tillegg blir sjåfører registrert med ferdskriver som registrerer både tid, fart og lengde på pauser på sekundet. Blir det registrert for lite pause blir sjåføren bøtelagt. Om ruten ikke er romslig nok kan det føre til forsinkelser som sjåføren igjen drabbes av da denne må ha lovpålagt 45 minutter pause kanskje midt i ruten, og slik reagerer ikke passasjerer på på en blid måte. Stress.

Kontordamen blir hun registrert med antall tastefeil, gramatikkfeil, og hvor fort hun skriver? Og legen som har ansvar for mennesker, bli han eller hun filmet 24/7? Eller andre yrker?

Jeg skjønner poenget med flåtestyring når det gjelder å vite hvor kjøretøyet er til enhver tid pga om noe skjer, f.eks. uhell om sjåføren er slått ut, ran, tyveri av kjøretøy, kjøretøyets km stand og velstand osv men dette kan man programmere i kjøretøyet uten bindning til fører. Jeg kan også se poenget med flåtestyring og registrering av fører i opplæringsøymed på kjøreskolen eller internt, men at sjåfører som ikke er på kurs skal bli registrert til enhver tid i arbeidstiden er å dra den for langt. Vi har gått på skolen og tatt utdanning alle.

Det fungerer slik
Et instrument er montert i kjøretøyet som registrerer alt om kjøringen. Også klokkeslett. Resultater påvirkes av blant annet fart, sving, brems o.l. og alt blir elektronisk sendt til en datasentral og lagret og kan vises på dataskjermer. 24/7 loggføring.

Ting som kan påvirke resultater som blir registrert på sjåførens rulleblad er

nødbrems
akselerasjon
konstant bruk av gass for framdrift, eller rulling i utforlutning
kunde kommer løpende etter bussen, sjåføren bremser kraftig for å ta med kunden
Kjøring på svingete smale dårlige veier, skader i veg osv
Vindkast i sving

Eksempler på dette er for eksempel en vei jeg kjører på, her er en smal enfeltsvei, lite oversiktlig og det er 80 km for time på strekningen. Det er ikke mulig å møtes to stykk.  Her kan du risikere å få møte med biler bak en sving og du må brått sette ned farten, dette bli registrert rødt i rullebladet. Jeg kjører aldri 80 her da jeg ikke opplever det trygt, generelt ligger jeg et sted mellom 50-60-70 km for time avhengig av størrelse på bussen (større buss mindre fart), men bemse må man likevel. Maskinen skiller ikke mellom ting som må gjøres og ting som ikke måtte gjøres, men det kommer på rullebladet ditt likevel.

Du tar en sving med en skade i veien som heller i retning med bevegelsen i bussen ved sving og skaden i veien forsterker krengingen, dette blir registrert i rullebladet ditt.

Du tar en sving i fartsgrensen eller under fartsgrensen og det er sterk vind, en vindkule gjør at kjøretøyet heller sterkere i retning med bevegelsen i bussen ved sving og forsterker krengingen, dette blir registrert i rullebladet ditt.

Kjøretøyets stand og konstruksjon varierer mellom forskjellige kjøretøy. Ulike busser kan være ulike stødige. På samme måte er det forskjell mellom giring og bremsesystemer på forskjellige kjøretøy. Noen girkasser girer pent, andre girer mindre pent og enkelte rykker rentav. De fleste busser har automatgir i dag eller I-Shift (en form for automatgir). Bremsene på busser akkurat som på andre kjøretøy er litt forskjellige. Bremsene fungerer men noen napper hardere enn andre også om sjåføren trår meget forsiktig på pedalen. Klager man på det hos verksted så får man gjerne høre “- Det er innafor.” som betyr at det er innafor tillatte målinger, og noen som fungerer trenger ikke repareres.

Veiens stand påvirker kjøringen og opplevelsen av kjøringen og målingen.

Møtende trafikk påvirker kjøringen. Måhende du må nødbremse for tullinger. For dem som er mange timer i trafikken hver dag er slike venstresidekjørere som kutter svingene på uoversiktelige steder en kjent sak og et stort problem for sikkerheten. På samme måten som dem som bare går rett ut i veien uten forvarsel.

Sikt og værforhold påvirker kjøringen. Dårlig sikt gir økt risiko for å måtte stoppe for ting som er vanskelige å oppdage på hold.

Det verste er vel når man kjører fartsgrensen på en rett vei med god standard og nytt veidekke med jevn fart og måleren likevel gir utslag. Jo da, det skjer, vi er flere som har sett det. Det er også blitt testet kjøring med en sjåfør , samme fart, samme vei men to forskjellige busser av samme merke og type, sjåføren kjørte turen akkurat likt begge gangene men ene gangen gav måler utslag og den andre turen ikke. Forstå det den som kan? En sjåfør fortalte meg at han hadde stått med bussen på fergen, en passasjerer ville ha leselys på og da måtte han stå med tenningen på for at lyset skulle fungere. Da han sitter der parkert på fergen med håndbremsen på midt på fjorden går signaldisplayet opp i rødt. Rødt er tegn på skikkelig dårlig kjøring etter manualen. Men bussen var parkert!
En buss jeg selv kjører har så dårlige kjørekomfort og ikke egnet for persontransport, den er høg, lang og smalere enn en vanlig stor buss og av alle ujevnheter i veien så blir hele vogna et vippetårn fra de mørkere trakter, og det hjelper lite å kjøre over skadene sakte. Veiene jeg kjører på er i så dårlig forfatning at de burde blitt stengt for trafikk, men kommunen har så lite penger at veiene blir ikke vedlikeholdt. Der er ikke en vegstrekning som er i vater og uten skader. Vipping gir utlag på måleren, slik som mye annet,  og jeg kan kjøre den samme ruten med en god buss og på samme måte og i samme fart og det gir ikke utslag i det hele tatt. Og det kommer på rullebladet ditt. Jeg kan ikke annet enn å sukke. Noen vil kanskje hevde at da må du bare kjøre enda penere? Man må komme fram også, det går ikke an å kjøre i 7 km for time hele ruten for å slippe utslag på en måler, en tur om 10 minutter ville fort ta mye lengere tid.

Noen fordeler er det dok med flåtestyring i forhold til arbeid. Tiden for bussavgang blir registrert elektronisk ved hjelp av GPS og klokkeslett slik at både tid og sted blir registrert slik at om en kunde ringer til kundeservice og klager på en sjåfør med klage om at denne har kjørt for tidlig fra holdeplassen så kan dette printes ut på papir og motbevises. Folk tar ofte snarveier for å få retten sin og hevder ting som er feilaktig for å få krav på f.eks. drosje for å redde dagen sin, jeg har selv opplevd minst en slik passasjerer, etter innføring av flåtestyring er antallet av disse minsket. De har vel skjønt at det går ikke å dra den visen lenger.

Det er en kjensgjerning at ikke alle passasjerer er like ærlige. Nå kan vi motbevise dem på i hvert fall slike punkter.

Men igjen dette kunne registreres på bussen og ikke på fører, selskapene vet hvem som kjører hvilket kjøretøy til enhver tid og da er det bare å slå opp bussen som går på ruten.

“Hvilke personvernmessige og rettslige utfordringer reiser bruken av elektroniske kontrolltiltak, spesielt med henblikk på forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rett til medvirkning og personvern?” jus.uio.no

Hva sier Datatilsynet?

” Flåtestyring
I en del virksomheter kan det være behov for flåtestyring på den måten at arbeidsgiveren til enhver tid vet hvor de ansatte befinner seg slik at den som er nærmest kan sendes hvis det kommer inn et nytt oppdrag. Dette behovet kan foreligge når det for eksempel er mange sjåfører og virksomheten ofte får hasteoppdrag.

Når GPS er installert med denne begrunnelsen, er det ikke lov å benytte de elektroniske sporene til noe annet. For eksempel kan ikke arbeidsgiveren bruke opplysningene til å kontrollere om sjåførene velger den kjøreruta de har fått instruks om å velge, sjekke om de tar lange pauser eller lignende.

Viktig med god informasjon

Om arbeidsgiveren har adgang til å printe ut GPS-data, avhenger derfor av hva som er begrunnelsen for å bruke GPS, og hva de ansatte har fått beskjed om på forhånd.

Det er virksomheten selv som må gjøre vurderingen av hva som er nødvendig. Når slike kontrolltiltak ønskes innført, skal de først drøftes med de tillitsvalgte og alle ansatte skal ha informasjon om tiltakene. I denne prosessen skal arbeidsgiveren presentere hvilke presist angitte formål som ligger til grunn for kontrolltiltakene. Dette vil være styrende for hva opplysningene kan brukes til i etterkant. Kontrollen skal heller ikke være uforholdsmessig inngripende i de ansattes personvern.” Datatilsynet

Jeg ble ikke informert om spesifikt hva måte, hvorfor og til hva det skulle brukes til, jeg ble ikke spurt. Kan en arbeidsgiver da likevel kreve av ansatte å bruke det?

Og når det også gir misvisende resultater, og om resultatene tas opp i personalsamtaler for korreks da begynner vi å bevege oss ut i områder for kontroll og risiko for feilbehandling. Nå har jeg ikke opplevd dette ennå, men jeg ser ikke bort fra at enkelte arbeidsgivere i arbeidslivet kunne finne på å gjøre det om hatten passer dem.

Maskinen er dum som et brød, den registrerer all bevegelse både nødvendig og unødvendig, uansett om du kan noe for det eller ikke, og alt går på rullebladet til hver enkelte sjåfør.

Flåtestyring – Fotlenke

I tanker

/ Annelie

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s