Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.

To take the bus is like russian roulette – Kicki Djärv – vk.se

Leave a comment

(Scroll down for English)

Att inte tåla det som är i luften

“Att åka buss är en chansning, Kicki Djärv måste alltid vara beredd på att kliva av. Teater är lönlöst och inför varje vattengympapass håller hon tummarna för att ingen överdoserat hårspray. Kicki har astma och allergi och parfym gör henne sjuk. Vi ska träffas hemma i Kickis lägenhet på Ålidhem och jag har verkligen tänkt mig för den här morgonen. Det flesta burkar och flaskor jag har i mitt badrum innehåller parfym av något slag; schampot, tvålen, hudlotionen, deodoranten och hårsprayen. Jag försöker göra mig så ”doftfri” som möjligt men det hjälper ändå inte. För Kicki reagerar på sköljmedlet som sitter kvar i min tröja. Även om det påverkar andningen så vet jag att det går över. Det svåra är att det byggs på. Det kan gå bra ett tag, men blir det flera doser efter varandra blir jag sjuk till slut. Jag förstår inte varför det måste finnas parfym i precis allt. Tvättmedel till exempel, jag kan inte ens gå in i tvättstugan och min man måste köra tre tomma maskiner för att få bort alla tvätt- och sköljmedelsrester. Jag kan åka buss, men kliver det på något som har mycket parfym på sig måste jag kliva av. Bio går hyfsat om vi sätter oss längst bak i fåtöljerna där det är lite avstånd till nästa rad, men teater går inte till min stora sorg. Jag har försökt många gångar. Av någon anledning ”besprutar” sig folk lite extra när de ska på teater. Jag klarar inte ens att stå i foajén. Jag kan inte andas.” vk.se

Veldig mange er sjuke av din parfymebruk, ikke bare det du sprayer på deg eller har i ansiktet og under armene, men også av de produkter du bruker som innholder parfyme. Vis hensyn til dem som sliter, bruk parfymefrie produkter.

In English

When the health do not tolerate what is in the air

“Bus travel is a gamble, Kiki Bold must always be prepared to get off. Theatre is futile and before each water aerobics session she keeps fingers crossed that no overdosed hairspray. Kiki has asthma and allergy and perfume makes her sick. We’ll meet at home in Kickis apartment in Ålidhem and I really have thought me this morning. The most cans and bottles I have in my bathroom contains perfumes of any kind; shampoo, soap, lotion, deodorant and hair spray. I try to make myself as “fragrance free” as possible, but it does not really. For Kiki reacts to rinse agent that remain in my shirt. Although it affects breathing, I know that it will pass. The difficulty is that it is built on. It may be fine for a while, but becomes the several doses I become sick in the end. I do not understand why there has to be perfume in just about everything. Detergent for example, I can not even go into the laundry room and my husband have to run three empty machines to remove all detergent and fabric softener residue. I can ride the bus, but stepping it on something that has a lot of perfume on themselves, I have to get off. Bio runs decently if we sit in the back of the chairs where there is little distance to the next line, but the theater is not to my great sorrow. I have tried many times. For some reason, “spraying” the people a little extra when they should be at the theater. I can not even stand in the foyer. I can not breathe.” vk.se

Very many are sick from your perfume use, not only from what you spray on you or put on your face and armpits, but also of the products you use that contain perfume. Show respect to those who are struggling, use perfume free products.

 

Source: vk.se

Author: Annelie

I like canoeing, photographing, friends, movies, food, humor, and going on trips. I dislike rudeness, dishonesty, violence, nastyness, and people not caring for others. I do not drink much, I do not smoke and I do not do drugs. I love friends who are kind to me and stick with me. If you want to give me a gift, the best gift is to stop smoking and stop using fragranced products. Then you give me health and that dear friend, is the best gift a person can get. It is a gift of love. I got asthma and I am hearing disabled.

Please, leave a reply. / Legg igjen et svar. / Kommentera!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s