Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Forskning og påvirkningsnivå ved astma – Research and level of reaction for asthma

Translate: (Go to English version)

Påvirkningsgrad for personer med astma

0,02 PPM (parts mer million, milliondeler)

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Just denne undersøkelsen gjelder TDI som er en kjemikalie, men det er en pekepinn på hvor lite som skal til for å utløse et astmaanfall.

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Parfymer er også kjemikalier, så ikke tro de er trygge. Å ha astma er som å være et levende, gående brannalarm. Vi vet når noe er i luften som ikke er god fisk. Våre lungene reagerer på det, og protesterer. Vi får pustevansker.

In English

0,02 PPM a level for asthma attacks

Since 1965 the level for developing a asthma attack is stated to be 0,02 PPM (Parts Per Million).

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

This research shown here is specifically about TDI chemical but it actually shows how little is needed to start a asthma attack. 0,02 PPM

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Fragrances is chemicals too, so do not believe they are safe. Having asthma is like being a living, breathing, walking fire alarm. We know when something fishy is in the air. Our lungs react to it, and protest. We get breathing problems.


Leave a comment

No more laundry detergent or smell

Research for better environment

“Tenants in Malmö Sweden now becomes the first in the world to test a technology that cleans clothes in cold water and no detergent. Laundry room installed in two high-rise residential Nydala in Malmo used by 70 tenants and has according to owner minimal environmental impact.
– No more buying laundry detergent and fabric softener and additionally wash machines with cold water. This is something that we are the first in the world to offer. It is clean and odor-free, says Magnus novel that is project manager at MKB. In the installed laundry room is a facility in a cabinet that filter the water and de-ionize it. When the deionized water come in contact with the fabrics in the washing machine breaking the ionic bond between the fibers and dirt.

MKB Fasighets AB has high hopes for the technology. Totally are washed six million washes in the property company laundries every year and to wash with cold water would give a very large energy savings. Detergent and fabric softener is no cost for the property, but also here the company sees many benefits as it would save the environment by creating less pollution, less packaging waste and less risk of allergies.
– We want to contribute to ecologically sustainable Malmö, says Magnus Röman. By testing this solution we hope to find one of the ways that can help us achieve our ambitious goals.

In the project, electricity consumption, water consumption and customer satisfaction will be measured during the six months that the company will then decide how to proceed.” aktuellhallbarhet.se

Read more here; (Swedish article):

http://www.aktuellhallbarhet.se/ar-tvatt-i-kallvatten-utan-tvattmedel-framtiden/

I wish this works out, it would be dandy!


2 Comments

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død – People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

(Scroll down for English)

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død

“De to Lungelegene fra Imperial College og Royal Brompton Hospital i London skriver i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood, hvor de to legene bekrefter at astma kan være en dødelig tilstand som en gang ikke ble godt nok diagnostisert. De hevder har pendelen nå svingt for langt den andre veien -. Med så mange diagnoser som blir stilt i dag resulterer i at noen mennesker ser astma som en triviell sak, og overser potensialet den har til å drepe ”

Dette er noe jeg har ment i mange år, folk har en innstiling til astma som om det er noen lett snue eller hoste, de skjønner ikke at det er en alvorlig lungesjukdom som ikke er å kimse av. Man skal ta det seriøst og man skal både respekt for og vise hensyn til dem som har asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

In English

People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

“Writing in the journal Archives of Disease in Childhood, the two respiratory doctors from Imperial College and the Royal Brompton Hospital in London acknowledge that asthma can be a fatal condition that was once not being diagnosed enough.

They argue the pendulum has now swung too far the other way – with over-diagnosis resulting in some people seeing asthma as a trivial matter and overlooking the potential it has to kill.”

This is something I have meant in many years, people have a setting to asthma as there are some slight cold or cough, they do not realize that asthma is a serious lung disease that is not to underestimate the seriousness of. One should take it seriously and you should show respect and care to those who have asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

 


Leave a comment

Batteridrevne lys – Battery-powered candles

(Scroll down for English)

Frisk luft og kos med lys

Ofte om man har sensitive luftveier da må man avstå fra meget i livet. De senere år har det komt mange varianter av batteridrevne lys, kubbelys, telys osv. Du kan altså ha kos med lys på bordet uten å forurense luften inne.

Da man brenner vanlige lys eller duftlys da spres mange forskjellige kjemiske stoffer til luften som helse- og miljøskadelige stoffer som for eksempel krom, muskxylen, karbondioksid (CO2), nitrogendioksid (NO2), tungmetaller, nanopartikler, Lettflyktige organiske stoffer (forkortes VOC fra engelsk volatile organic compounds) natrium og kalium salter m.m. Lys av parafin avgir mer partikler enn rene stearinlys. I et laboratoriestudie med blåfarget parafin lys kan forhøyede nivåer av metaller som kobber, kobolt, bly og sink m.m. måles i luften.

Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig og danne sotpartikler i luften. Noen (men ikke utelukkende disse) av de lys som avgir skadelige stoffer til inneluften er er stearinlys, parafinlys, duftlys, glimmerlys, gelelys, lys med påtrykt dekor, soyalys, bivoks- eller palmelys m.m. Alt man brenner avgir stoffer til luften.

“Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.” Videnskap.dk

Stearinlys kan gi samme inneluft som moderat røyking innendørs og i alle fall tilsvarende bidrag man kan få fra utendørsluftforurensning, det er derfor viktig å unngå å brenne lys inne. Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres 350 000 sotpartikler – det er like mye som fra en sigarett! Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig. Dette delvis forbrente kullholdige materialet vil danne sotpartikler i luften. Disse partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser. Flere lys i et rom med dårlig ventilasjon kan føre til luftveisirritasjoner, astmabesvær, svimmelhet og hodepine. Mens stearin er en fornybar råvare, er parafin en fossil råvare som slipper ut skadelige klimagasser og avgir flere sotpartikler. Parafin er i tillegg mer brannfarlig. Undersøkelser viser at vi, dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville redusert klimagassutslippene tilsvarende det å fjerne 21 000 biler fra veiene. Duftlys er verstingen for astmatikere og allergikere, de sprer stoffer til luften som er allergiframkallende, irriterende på luftveiene og utløser astmaanfaller. Disse lysene lukter godt, men gjør ikke kroppen noen tjeneste. En undersøkelse ved Københavns universitet, basert på 78 personer i 58 boliger i København viser at bruk av brennende lys kan være farlig: Forskerne observerte nedsatt lungefunksjon og tegn på betennelse i lungene hos personer i hjem hvor det er mange partikler fra levende lys. Ifølge overlege Kåre Refvem, som er spesialist i lungesykdommer og indremedisin, er det ingen tvil om at sotpartiklene man puster inn fra levende lys påvirker lungene. Det er en del mennesker som reagerer på slike sotpartikler, det skjer en reaksjon når man blir eksponert for forurenset luft: Slimhinnen blir irritert, det dannes mer slim og det kan forekomme en betennelsesprosess i bronkiene. I praksis, over tid, kan hyppig bruk av telys og andre levende lys blant annet forverre en tilstand av kols eller astma, og noen holder seg til og med hjemme fra selskaper, for å unngå alle lysene.
Barn har sensitive og mer følsomme luftveier enn voksne uansett om de har astma, allergi eller andre sjukdommer som gir dem sensitive luftveier. Barn som vokser har en hurtigere pust enn det voksne har og trekker inn mer luft hyppigere enn voksne. Både barn og voksne med luftveisproblemer og allergier har en bedre helse om man unngår å brenne levende lys.

Lysene i videoen herover kjøpte jeg på Jernia, de går på to AA batterier og de tennes med en fjernkontroll. Du eller barnen kan altså sitte trygt i sofan og tenne lysene på avstand, og de  er helt parfymefrie og sotfrie, og du kan være trygg på at det ikke begynner å brenne i duker og gardiner.

God luft inne.

Les også

TV2 Hjelper deg tester lys
http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Helsereaksjoner ved bruk av tente lys
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Myter om forskjellige typer lys
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Kilde: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius

In English

Clean air and cozy with candles

If you have sensitive airways it is rather often you have to avoid things in life, but in recent time it have been produced battery-powered candles in many different kinds. Therefor you can have that cozy time and fresh air at the same time.

When you burn regular candles og scented candles many health and environmental hazardous chemicals are delivered to the air for example chromium, musk xylene, carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) heavy metals, nanoparticles, Volatile Organic Compounds (VOC) sodium o potassium salts and more. Candles made of paraffin produce even more particles than pure stearin candles. In a laboratory study with blue-colored paraffin candles is elevated levels of metals such as copper, cobalt, lead and zinc and more measured in the air.

When burning candles a portion of the stearic burn incompletely and form soot particles in the air. Some (but not exclusively these) of the candles emitting harmful substances to indoor air are stearin candles, paraffin candles, scented candles, glimmer candles, gel candles, candles with printed decoration, soya candles, bee wax or palm candles and such. Everything is burnt do emit substances into the air.

“If you burn candles for two hours a day, they account for almost two thirds of the total indoor pollution.” Videnskap.dk

Candles can provide the same indoor air pollution that moderate smoking indoors and at least equivalent contribution one can get from outdoor air pollution. It is therefore important to avoid burning candles indoors. Every time you blow out a light, released 350,000 soot particles – it is as much as from a cigarette! When candle burning, part of stearin burn incompletely. This partially combusted carbonaceous material will form soot particles in the air. These particles consist of a complex mixture of substances, from clean coal to complex organic compounds. More candles in a room with poor ventilation can cause respiratory irritation, asthma symptoms, dizziness and headache. While stearin is a renewable raw material, paraffin is a fossil raw materials that emit harmful greenhouse gases and emit more soot particles. Paraffin is also more flammable. Studies show that we, if we had not used paraffin candles, would have reduced greenhouse gas emissions equivalent to removing 21,000 cars from the roads. Scented candles are worst fumes for asthma and allergy sufferers, they spread substances to air that are allergenic, irritating to the airways and trigger asthma attacks. These candles smell good but do not do your body any service. A survey by the University of Copenhagen, based on 78 people in 58 homes in Copenhagen shows that the use of burning candles can be dangerous: The researchers observed reduced lung function and signs of inflammation in the lungs of people in homes where there are many particles of candlelight. According to consultant Kåre Refvem, who specializes in lung diseases and internal medicine, there is no doubt that the soot particles they inhale from candlelight affects the lungs. There are some people who react to such soot particles, there is a reaction when exposed to polluted air: The mucus membranes becomes irritated, forming more mucus and there be an inflammatory process in the bronchi. In practice, over time, the frequent use of candles and other candles including aggravate a condition of COPD or asthma, and some remain even home from social events, to avoid all the lights.

Children are sensitive and got more sensitive airways than adults whether they have asthma, allergies or other diseases that give them sensitive airways or not. Children who grow have a faster breathing than adults have and draws in more air more frequently than adults. Both children and adults with respiratory problems and allergies have a better health if you avoid burning candles.

The lights in the video in this blog post I bought at Jernia store, they run on two AA batteries and they can be lid using a remote control. You or your child (if you have children) can therefore sit comfy and safely in sofa and light the lights from a distance and they are completely fragrance-free and soot free, and you can be assured that it does not begin to burn in tablecloths and curtains.

Fresh air indoors.

Pleas also read (you may need a translater)

TV2 Hjelper deg! test candles http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Health problems using burning candles
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Killing myths about burning different types of candles
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Source: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius


Leave a comment

Why #airfreshener and #scentedcandles can wreck your health

Putting a wiff of danger in the air

Fresh air what is that? some like us to believe that it is a chemical blend of hundreds of chemicals in mixes to make a scent to lure our nose and brain that there is something pleasant going on, while the truth is that fresh air is mother natures own blend created to make us live a healthy life, and it does not contain any fragrance at all. It is color free and scent free.

Faximilie Daily Mail 3 September 2015 “Chemical sprays, plug-ins and gels for home perfuming are hugely popular but investigators warn that they can include an array of hazardous substances which may cause lung damage and tumours, interfere with our hormones and cause such lifelong problems as asthma. Last month, a study involving Public Health England’s Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards, warned that plug-in air fresheners produce ‘considerable’ levels of formaldehyde: described by the US government’s National Toxicology Program as a known ‘human carcinogen’. It is most closely linked with cancers of the nose and throat and at the very least, it can also cause sore throats, coughs, scratchy eyes and nosebleeds. It is not the only chemical to fear in air fresheners. Other basic ingredients include petroleum products and such chemicals as p-dichlorobenzene, which hardly bring to mind summer meadows, vanilla pods and sultry spices.” Daily Mail

If you want fresh air you should open a window.

It is also found that air fragranceing can harm your baby even before it is born so that the child get lung problems and expericnce breathing problems.

“In 2013, after a study of more than 2,000 pregnant women, the International Journal of Public Health reported that women who used air fresheners in their homes were significantly more likely to have babies that suffered from wheezing and lung infections.” Daily Mail

The use of air fragrance can also cause other health issues like nausea, headaches, migraine, depression and many more.

“A 2007 study also found that using air fresheners as little as once a week can raise the risk of asthma in adults. The same report found that the risk of developing asthma was up to 50 per cent higher in people who had been exposed to air-freshener sprays.

Many air fresheners also contain substances called volatile organic compounds (VOCs), characterised by their low boiling points which mean they form vapour or gas at room temperature. Experts warn that these can increase the risk of asthma.

Another common ingredient is naphthalene, which has been shown to cause tissue damage and cancer in the lungs of rats and mice in laboratory studies.

Not all of the ingredients used in the actual perfumes are fully listed and critics claim that these can each be made up of several hundred different chemicals.

In March, a team of experts tested six scented candles, with such aromas as clean cotton, strawberry and kiwi fruit.

Behind their delicious labels, however, lay a host of potentially dangerous industrial chemicals, including formaldehyde at levels which, with long-term exposure, are known to raise the risk of respiratory problems and cancer.

The candles also gave off significant levels of VOCs. Furthermore, the study warned that you don’t even need to light such candles because simple evaporation will enable them to pollute your home. Most scented candles are made with paraffin, which brings other problems. The oil by-product gives off ultra-fine soot particles containing acetone, benzene and toluene, usually seen in diesel emissions, and known carcinogens.” Daily Mail

And if you think insence is any safer…

“Burning incense releases tiny chemical particles which can become trapped in our lungs, causing potentially dangerous inflammatory reactions. The research also found that incense particles from commonly used ingredients agarwood and sandalwood are more toxic to our cells’ DNA than tobacco smoke.” Daily Mail

Perhaps it is time to stop this habit of using air scenting and fragrancing in all?

“Air is the Earth’s atmosphere. Air around us is a mixture of  78.09% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.039% carbon dioxide, and small amounts of other gases. There is an average of about 1% water vapour. It is the clear gas in which living things live and breathe. It has an indefinite shape and volume. It has no color or smell. It has mass and weight. It is a matter as it has mass and weight. Air creates atmosphere pressure. There is no air in the vacuum and cosmos.” Wikipedia

We need air tor breathe and live, not fragrance chemicals.

Read the whole article at Daily Mail http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3220306/Why-air-fresheners-scented-candles-wreck-health-cause-cancerous-DNA-mutations-asthma.html

And at Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/Air


Leave a comment

Oxidizing #fragrance is #allergenic

Allergenic oxidizing fragrance contents

“The oxidizing fragrances in everything from toothpaste to shampoos and deodorants. These fragrances contents may not all be allergenic themselves but can quickly become so when they oxidize. When they are broken down by oxygen in the air to form hydroperoxides that are highly allergenic substances. Nobody knows today how many people in the population who are allergic to the oxidized fragrances because they are not included in the allergy tests done.

Researchers have now discovered that the allergenic substances may have formed already when the oils and fragrances from the supplier. When they are broken down by oxygen in the air to form hydroperoxides that are highly allergenic substances. International studies of eczema patients have shown that five to seven percent of the patients are allergic to the oxidized fragrances.

At the Department of Chemistry and Molecular Biology at Gothenburg University, have developed a new analytical method that makes it actually possible to investigate hydroperoxides in various consumer products.

– Using mass spectrometry strikes disrupting substances so that they are small fragments and it is the first time that there is a method to find these individual-specific hydroperoxides in small quantities and in complex mixtures, explains Johanna Rudbäck, a doctoral student at the University of Gothenburg.

dr. Johanna Rudbäck has defended her thesis “Allergenic Oxidation Products from Fragrance Terpenes. Chemical Analysis and Determination of Sensitizing Potency “.

This is really important. Now, manufacturers can not sit back and say that the problem does not exist. So far, the perfume industry used a 1800-century approach when examining this type of oxidation products and then find they can not find these little difficult certain substances. Now the industry must deal with the problem in an entirely different way.

Ann-Therese Karlberg explains that it only takes small amounts of hydroperoxides to trigger allergy and eczema in a person who has become allergic to them.

Previously, scientists believed that it would take a long time before fragrances change of air. But when the research team used the new method to analyze the essential oils of lavender and orange peel, they discovered that it went faster than expected.

– We saw that it formed hydroperoxides already when we got the oils from the supplier. This was surprising to us, says Johanna Rudbäck.”

from article in SVT 26 september 2013

Source: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allergiframkallande-amnen-i-skonhetsprodukter-kan-sparas

“Spa personnel who works with essential oils in high consentrations is a rather new profession found hurt by handeling the oils. During some years back the skin clinic at Sahlgrenska hospitals have received several patients in the profession of masseuses from several parts of Gothenburg, Skövde and Varberg.

– The read thread here is that they have worked with essential oils smelling of for example lavender, roses or citrus, says Lina Hagwall who is researcher and expert on these substances. When the occupational dermatologic clinic tested the essential oils on several of the patients they could confirm that is was the oxidizing fragrance in the oils they were allergic to.

How can you, in your marketing say that your aromatherapy oil is healing and protective to the skin when you know that there are masseuses who have suffered from allergy and eczema of your oil?”
Source: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foretaget-bakom-oljorna-vi-har-utbildat

“Sanna Gunnesson, Mia Senor and Nina Sellman that all three worked at Hagabadet Spa in Gothenburg, where they massaged customers with organic oils from Kerstin Florian Aromatherapy series, and then got allergic reactions, says that it felt immoral to sell oil to customers. I can not do it. I can not stand and lie to a customer that way. It feels wrong to sell a product when you have a rash on the hands, says Sanna Gunnesson.”
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foretaget-bakom-oljorna-vi-har-utbildat

“Oxidized fragrances of aromatherapy oils of the brand Kerstin Florian has given several masseurs and spa personnel contact allergy. Masseuses Mia Senor, Nina Sellman and Sanna Gunnesson got so severe discomfort that they had to change profession. Mia Senor showing us pictures of how her hands and arms might look when she came home from work. It almost looks like a burn. The skin on her hands became all swollen, and her fingers were like glued ogether. It stung and did hurt so evil, she says, and explains that her hands were so sore and infected that it even went impossible to work with gloves. Sanna Gunnessons trouble also started with eczema on the hands. Since she had no other jobs she stayed at Hagabadet even though it hurt to massage. Eventually, she was itching all over the body.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-skadades-av-massageoljor

Imagine what it does to your skin, and then imagine what it does to your soft tissues in your airways and lungs. So next time you are thinking of putting some fragrance or oil on – Don’t!


Leave a comment

Your are being fooled

(Scroll down for English)

Du blir lurt trill rundt

Det burde være forbudt å tilsette parfyme i alle produkter, det er nok å vaske seg parfymefritt og bruke parfymefri deo, vaske alt av tøy parfymefritt og vaske huset parfymefritt. Jeg gjør det og har gjort så i ca 8 år (2015). Vi er konstruert å puste luft ikke noe annet, lungene har det best da de kun får luft uten andre tilsatser.

Hva er moderne parfyme?

Hva er egentlig astma? Tror du at du vet?

Lukter rent er en feilaktig definisjon av parfyme som industrien bruker for å selge en vare, de lurer deg trill rundt for å tjene penger på din naivitet. Jeg vasker meg hver dag og bruker deodorant men jeg lukter ikke parfyme, jeg bruker parfymefrie produkter. Hva lukter ren luft? Hva lukter rent vann? Ingenting. At det lukter ingenting er å lukte rent. Paryme er unødvendige kjemikalietilsatser, parfyme har ingen funksjon for å gjøre rent eller for å FORHINDRE svette, det gjør såpe og helt andre ingredienser enn parfyme.

Rent lukter ikke parfyme, det lukter ikke svette og skitt heller. Rent lukter ingenting.

In English

You are outwitted

It should be illegal to add perfume in all products, it is enough to wash perfume free and wear perfume free deo, wash all the laundry perfume free and clean the house perfume free. I do it and have done so for approximately 8 years (2015). We are designed to breathe air nothing else, the lungs do best when they only get air without any other additives.

What is modern perfume?

What exactly is asthma? Think you know?

Smells clean is an erroneous definition of perfume industry uses to sell their products, they trick you to make money at your naivete. I wash myself every day and use deodorant but I did not smell perfume, I use perfume free products. What does clean air smell? What smells clean water? Nothing. It smells nothing to smell clean. Perfume is unnecessary chemicals added, perfume has no function to clean or to PREVENT sweat, soap and completely different ingredients than perfume do that.

Clean does not smell of perfume, it does not smell of sweat and dirt either. Clean smell nothing.


Leave a comment

Science say use less smoke and fragrance

Dagens Medisin on indoor clima

In a article by Dagens Medisin (Medincine Today)  scientist talk about indoor clima.

“Researchers recommend minimal use of perfumes, candles, wood heating and heating of the car to improve the indoor air.”

“Researchers at the Norwegian Institute for Air Research (NILU) has looked into the indoor environment specifically in the Arctic. This has not been done previously. Now it is just a pilot study published. Indoor air quality in both private homes and workplaces were tested for volatile organic compounds.

– The climatic conditions in the north imposes people a different lifestyle than other places that may lead to increased pollution indoors. In many places, the house can be wrapped in snow six months a year. Pollution caused by the use of wood-burning stove, for example, higher where winter lasts from October through May, compared with places that have winter for three months, says researcher Athanasios Katsogiannis the Norwegian Institute for Air Research (NILU) and first author of the study.

People spend over 90 percent of their time in a “protected” indoor environment (Bruinen DeBruine, 2008) when cold clima. In addition, it is well known that concentrations of chemical contamination is higher indoors compared with outdoor.

– Indoor air is not currently regulated. Before politicians can set limits, they must get information from as many places as possible about how the condition is, said Katsogiannis.

The study collected air samples from various rooms in private homes and various rooms at workplaces in Tromsø in October and November of 2013. In some cases we found that the concentration of particulate matter was higher than the proposed maximum limits. We saw that using the wood stove and candles, leading to increased exposure to certain types of particles. We assume that dust and particles from the use of black sand on the snow and the use of studded tires on asphalt, also influence indoor climate. This may have various adverse effects on human health, such as asthma.

Will investigate more

Katsogiannis believe this study can be used as a starting point for further studies.

– You should now look at several chemicals found in indoor air in households. Chemical monitoring studies should be done together with epidemiological and toxicological studies where we examine the state of health, disease prevalence, and find out how chemicals affect. It’s the only way we can understand how air quality affects health and a method that can quantify this, says Katsogiannis. He points out that eachand everyone is responsible for its indoor environment. It is therefore our responsibility to protect it. The smoking ban was an excellent start. People should also use less spray, perfume, candles, incense and wood burning. We must remember that when we brush up, it also affects the indoor environment to a greater or lesser degree. Ventilation is generally the most important to reduce toxic substances in indoor air.

Discourages Arctic habit

He discourages especially a habit that many may have where the climate is cold. A habit many of Tromsø and the Arctic have is that you start and run your car engine and let the car warm up in the garage or outside the window. This leads to immediate high exposure to various hazardous chemicals.

For us to be able to say anything definite about the indoor climate in the Arctic, this study should be followed up. Public places such as malls, fitness centers and so on were not monitored in this study.”

Source and Read more: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/har-undersokt-arktisk-inneklima/

Finally I feel like being heard! How wonderful that scientists say the same as I do, and so many others with me, that fragrance product pollutes the indoor air and is unhealthy. Thank you so much, you can not imagine how important this article is to me and how happy I am to read it.

Please, continue the good word and please also look into the use of fragrance washing and cleaning products, air fragrance like air freshener, scented candles, designer scent like fragrance marketing and so on. It is a violation of the need for fresh air for a continued good health.

/ Annelie

 


Leave a comment

Genes and smoking – Research

New research: Specific gene makes you a heavy smoker

“Danish researchers from the University of Copenhagen and Herlev Hospital has for the first time demonstrated that there is a direct link between smoking and a significantly increased mortality.

The researchers followed 55,568 people. These include 38,823 smokers who were followed for 10 years. The scientific study also documents that genes play a crucial role in whether one who smokes ends up as a heavy smoker. Smoking gene has no bearing on whether you start smoking, or even if one stops again. But if you smoke, one gene make you smoke more. Those with the gene variant inherited from both parents smoke 20 percent more than those without the gene variant specific. Evidence suggests that it may be genetically predisposed to heavy smoking. Smokers who carry a particular genetic mutation that is at a higher tobacco consumption and are more affected by smoking, for example, by having a higher content of nicotine in the blood. Continue reading


Leave a comment

Research: Smoke reduces HDAC2 in the body decreasing effect from medicines.

Smoke damage the effect of Asthma medicine

It is known that passive smoking worsens asthma symptoms and reduce the effectiveness of inhaled steroid treatment, but how this occurs has not been elucidated.

Now researchers at Imperial College in London found that a person with severe asthma who is constantly exposed to smoke, have lower levels of the enzyme HDAC2 compared to those who is not subjected to smoke. It is precisely HDAC2 necessary to steroids in asthma medicine should be able to have an anti-inflammatory effect.

Researchers at Imperial College in London found that children with severe asthma with a parent who smoke at home have lower levels of the enzyme compared with those whose parents do not smoke. HDAC2 is required to steroids in asthma medicine to be able to have an anti-inflammatory effect.

So if you smoke, or if you have asthma, and are around a smoker or a person having asthma, know that it will damage the effect of the asthma medicine.

Don’t smoke. And stay away from smokers!

Source:
http://barnastma.se/index.php/14-medicinska-artiklar/36-passiv-roekning-foersaemrar-barns-foermaga-att-svara-pa-astmabehandling


Leave a comment

Chemical exposure before birth

“The established Western medicine and the FDA is true (Food and Drug Administration, the U.S. Food and Drug Administration also is about drugs, vert.) Warn regularly presumed dangers of alternative medicines and dietary supplements, but they never talk about the widely used and perfectly legal chemical toxins that invade our bodies through the environment. And there’s more, the American nature there is little to do for many of these chemicals that threaten the health, to ward off common consumer products. Now, two new studies have shown that many children breathing problems could have caused by this common chemical threats.

A good example is that by researchers at the Columbia Center for Children’s Environmental Health (the CCCEH), working at the Mailman School of Public Health and Columbia University Medical Center, has shown that children who have been exposed before birth to the widely used pesticide ingredient piperonlybutoxide (PBO) have a greater chance that they have chronic cough at the age of five and six years. Their research, which was recently published in the online edition of the journal Environment International, provides evidence that the lungs of children are susceptible to damage by toxins while children are still in the womb. The problems are not the result of an infection, but chronic cough in children, the normal daily activities of the children quite upset and they also disrupt the sleep of both the children and their parents. But what exactly PBO? It is a chemical that enhances the effects of pyrethroids, substances used in pesticides that are most used by both professional pest control operators as well as consumers, according to a survey by researchers at the Mailman School from 2011. Previous research had shown that exposure to any of the pyrethroids, in particular a variant of the fabric permethrin, was in particular related to the occurrence of cough at the age of five years. The new research shows that children who are pregnant have come up with PBO contacted had an increased risk of cough that were not related to colds or flu. A chemical cause of asthma in children? Another new study by the CCCEH shows an even see much more serious problem, that the ability of children to get free breath can hamper. It appears that children who are exposed to diethyl phthalate (DEP) and benzyl butyl phthalate (BBP), substances belong to chemical group phthalates, which are widely used in personal care products and plastic objects, have an increased risk of infections airways that are related to asthma. research team examined 244 children aged between five and nine years old and found that phthalates in urine were detectable in all children. The children with the highest concentration in their urine of both phthalates had a higher concentration of nitric oxide in their exhaled air, which is a biomarker for airway inflammation. The link between exposure to GDP and airway inflammation was especially strong among children who had recently had shown, wheezing a common symptom of asthma. “Although there are many factors that contribute to the development of asthma, our research shows that phthalates a play an important role, “says Allan Just, PhD, first author of the new study recently published online in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. It’s hard to protect your children from phthalates because the manufacturers allowed them use, including plastic, vinyl flooring and body care products. countless consumer products We get phthalates in with our food and inhalation. They can also be absorbed through the skin. Except that they are likely to cause in children, asthma is of different phthalates known that they may cause, the neurological and behavioral problems may impair fertility and may cause eczema in the Author: The work of author Sherry Baker is in many publications, including Newsweek, Health, the Atlanta Journal and Constitution, Yoga Journal, Optometry, Atlanta, Arthritis Today, Natural Healing Newsletter, OMNI, UCLA’s “Healthy Years” newsletter , Mount Sinai School of Medicine’s “Focus on Health Aging” newsletter, the Cleveland Clinic’s “Men’s Health Advisor” newsletter and many others.”  14 March 2014 Source: Natural News Translate: Google Translate

My Source:

http://www.earth-matters.nl/5/9111/gezondheid/nieuwe-studies-bevestigen-dat-kinderen-gevaar-lopen-door-blootstelling-aan-veelgebruikte-chemicalien

 


Leave a comment

#Evaluation of #IndoorAir

“No evaluation of indoor air quality and its impact on health can be complete without considering the effects of the widespread of fragrance in multiple products used on a daily basis in homes, workspaces, and other public places. The ubiquitous exposure to poorly studied fragrance chemicals has resulted in escalating voluntary and involuntary exposures to unknown substances which contrary to public assumption, have not been evaluated by regulatory agencies for safety to the general public, children, the elderly, and other sensitive populations. Exposure starts before birth from fragrance chemicals in mothers’ bodies (1) and continues with ingestion of mother’s milk. (2) Products for infants and children are scented often with materials known to cause allergies (3) and persist in body tissues. Children and infants are also exposed to every scented product used in the household. An infant held close is breathing in fragrance from clothes washed in highly scented detergents and laundry products, perfumes and colognes, shampoo, and other scented products used by the caregiver transferring to the child’s skin, hair, and clothes. Exposure continues throughout life. Users of scented products are often not aware of the continued presence of the products they use and are rarely aware of the intensity of the scents.” Continue reading


Leave a comment

What is in your fragrance? The content of perfume and aftershave

What is in that smell?

“From Halle Berry’s signature scent, Armani to JLo’s Glow, the sleek perfume bottles promise love, joy, and celebrity appeal. But what they won’t tell you is what’s on the inside: complex mixtures of undisclosed chemicals linked to asthma, allergies, hormone disruption, and other health effects.

According to the Environmental Working Group’s Skin Deep database, an estimated 80% of products – everything from colognes and body sprays, to shampoos, deodorants, and even make-up – contain fragrance.

A research study  “Not So Sexy: The Health Risks of Secret Chemicals in Fragranceshow Fourteen chemicals not listed on labels due to he loophole in federal law that allows companies to claim fragrances as trade secrets. American Eagle Seventy Seven contained 24 hidden chemicals, the highest number of any product in the study.

Ten sensitizing chemicals associated with allergic reactions such as asthma, wheezing, headaches and contact dermatitis. Giorgio Armani Acqua Di Gio contained 19 different sensitizing chemicals, more than any other product in the study.

Four hormone-disrupting chemicals linked to a range of health effects including     sperm damage, thyroid disruption and cancer. Halle by Halle Berry, Quicksilver,  and Glow by JLo each     contained seven different chemicals with the potential to disrupt the hormone system.

The study further revealed the widespread use of chemicals that have not been assessed for safety by any publicly accountable agency, or by the cosmetics industry’s self-policing review panels. Of the 91 ingredients identified in the fragrances, only 19 have been reviewed by the Cosmetic Ingredient Review (CIR), and only 27 have been assessed by the International Fragrance Association (IFRA) and the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), which develop voluntary standards for chemicals used in fragrance.

The existing data and lack of comprehensive studies are cause for concern, because one thing we do know is that fragrance chemicals are inhaled or absorbed through the skin and many of them are ending up inside people’s bodies, including pregnant women and newborn infants.

A recent EWG study found synthetic musk chemicals Galaxolide and Tonalide in the umbilical cord blood of newborn infants. These musk chemicals were found in nearly every fragrance analyzed for the “Not So Sexy” study.

Twelve of the 17 products in the study also contained diethyl phthalate (DEP), a chemical linked to sperm damage and behavioral problems that has been found in the bodies of nearly all Americans tested.

According to the analysis, Fierce contains eight sensitizing chemicals that can trigger allergic reactions such as headaches, wheezing, asthma, and contact dermatitis – the types of effects commonly reported by people exposed to fragrances.

According to a peer-reviewed paper published in the March 2009 Journal of Environmental Health, more than 30% of the general population and up to 37% of people with asthma report these types of negative reactions from fragrance products.”

Source and read more:

http://www.psr.org/environment-and-health/environmental-health-policy-institute/responses/whats-that-smell.html


Leave a comment

Incense toxic and harmful to health and indoor air

#incense The study followed 61,320 men and women between the ages of 45 and 74 for 12 years. When burned, incense releases carcinogens such as polyaromatic hyodrcarbons (PAHs), a class of toxins that includes formaldehyde and that has been linked to lung cancer in smokers. An earlier study found PAH content in temples that burn incense up to 45 times higher than in homes where people smoke. Incense typically contains other carcinogens such as carbonyls and benzene, which can trigger DNA mutations in human cells. Although the components of incense typically include benign plant and flower matter along with essential oils, most formulations also incorporate not-so-benign artificial fragrances and binders. The smoke produced as incense burns releases particulate matter, and because it slowly smolders, it releases even higher concentrations.” Sudy made by Study director Dr. Jeppe Friborg, of Statens Serum Institute in Copenhagen

As Dr. Len Horvitz, a pulmonary specialist at Lenox Hill Hospital in New York City, said, “Anything that affects air quality negatively is not a good thing. Burning in general and the release of smoke, these things are certainly to be avoided. At the very least, chemical irritants will set off asthma, and that’s reversible. Cancer is not reversible.”

“This is not unlike the type of risk that one experiences from secondhand tobacco smoke,” said Dr. Len Lichtenfeld of the American Cancer Society.

“Burning incense produces particulates greater than 45 mg/g burned as compared to only 10 mg/g burned for cigarettes–more than four times the load. So if you’re sitting right on top of burning incense and breathing it in, you’re getting a heavier whack of particulates than you would from smoking.”

“Incense has been implicated before in numerous studies (along with its cousin, scented candles). One such study found that exposure to burning incense at least once a week during pregnancy increases the risk that the child will develop leukemia by 2.7 times. ”

“Another measured air quality in several Dutch churches that burned candles and incense and found the particulate levels 20 times higher than they were next to a typical busy road. Other studies have determined links between incense allergic contact dermatitis, various respiratory conditions including asthma, and cancers of the nervous system.”

Source and read more:

https://jonbarron.org/article/toxic-incense#.Uvy_lHmYaSQ

http://www.anapsid.org/cnd/mcs/candles.html

http://www.naturalnews.com/021598_incense_air_quality.html

http://drbenkim.com/burning-incense-cancer.html

http://www.newscientist.com/article/dn1100-incense-burning-releases-cancercausing-chemicals.html#.UvzLNHmYZzU

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1DBB5B30-34F9-4F9D-BD0E-D8EA4A88118D/0/39.pdf


Leave a comment

Cells converted to functional lung cells – europeanlung.org

Cells converted to functional lung cells

“This break-through, published in the journal, Nature Biotechnology, could significantly advance the modelling of lung disease, drug testing, studying lung development, and generating lung tissue for transplantation.

Study leader Hans-Willem Snoeck said, “Now, we are finally able to make lung and airway cells. This is important because lung transplants have a particularly poor prognosis. Although any clinical application is still many years away, we can begin thinking about making autologous lung transplants—that is, transplants that use a patient’s own skin cells to generate functional lung tissue.””

http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/news/human-stem-cells-converted-to-functional-lung-cells

http://www.sciencenewsline.com/articles/2013120123560001.html#footer

“Lung diseases are one of the world’s biggest health concerns, causing about one sixth of all deaths worldwide.

The impact of lung diseases remains as large today as it was at the turn of the century and is likely to remain so for several decades.

Lung diseases cause disability and premature death. They have a huge cost related to primary care, hospital care and treatments, as well as the loss of productivity of those who cannot work and people who die early because of their condition.”

Link to different lung diseases
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/


Leave a comment

Guidelines for severe asthma – europeanlung.org

Guidelines for severe asthma

europeanlung.org 12.12.2013 “A new guideline has provided an updated definition of severe asthma along with new recommendations for treating the condition.

Produced by a joint task force of the European Respiratory Society and the American Thoracic Society, the guideline is published online today (12 December 2013) in the European Respiratory Journal.

Although severe asthma is estimated to account for less than 10% of all asthmatics, these patients have the greatest burden and require a disproportionate amount of healthcare costs to be spent on treating their condition, which is harder to control.

The guideline defines severe asthma as “asthma which requires treatment with high dose inhaled corticosteroids (ICS) plus a second controller (long acting β2 agonist (LABA), leukotriene modifier, theophylline or systemic corticosteroids) to prevent it from becoming uncontrolled or which remains uncontrolled despite this therapy.”

The definition is intended to help doctors to confirm a diagnosis of severe asthma and address associated factors that could be making asthma difficult to treat.

The guideline provides a detailed discussion of the classification (phenotyping) of patients with severe asthma as evidence suggests that severe asthma affects people in different ways.

Recent research has started to group severe asthma into different types (or phenotypes) based on clinical and certain biological features of the condition. These findings can help researchers develop targeted treatments for this group of people whose asthma remains difficult to treat despite taking the recommended therapies. The guideline encourages continuing research into phenotyping severe asthma and finding more effective treatments aimed particularly at  specific phenotypes of severe asthma.”

Full guideline:

Title: International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma Authors: Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, Adcock IM, Bateman ED, Bel EH,  Bleecker ER, Boulet L-P, Brightling C, Chanez P, Dahlen S-E, Djukanovic R, Frey U, Gaga M, Gibson P, Hamid Q, Jajour NN, Mauad T, Sorkness RL, Teague WG DOI: 10.1183/09031936.00202013

Click the links below to read more:

http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/new-guidelines-for-severe-asthma


Leave a comment

Asthma in the 20 when mother exposed during pregnancy

“Children exposed in the womb to two chlorinated chemicals widely found in the environment are more likely to develop asthma by the age of 20, according to new research in Denmark. The study is the first to link asthma to hexachlorobenzene exposure during fetal development, and builds on two earlier studies that linked the respiratory disease to polychlorinated biphenyls.

The study is the first to link asthma to hexachlorobenzene exposure during fetal development, and builds on two earlier studies that linked the respiratory disease to polychlorinated biphenyls.”

http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/2013/11/POPS-and-childrens-asthma-risk


Leave a comment

Scent light and airfresheners can give you cancer

Scent light can give you cancer

Think twice the next time you light a scented candle or spray some forest scent in your (smoky) lounge .

For me Scent lights have the effect on my breathing like you suck the air out of the room. If I sit in a room where is lid scent lights my lungs Closes up and I slowly suffocate. In addition to this effect you have maybe never thought of one can read With the newspaper Aftonbladet and EU that:

“Fragrance may be toxic.

Many air fresheners contain carcinogens.

cozy – but dangerous Scent Candles spreads pleasant smell but they can cause cancer. 

The EU consumer body BEUC who have tested 76 air fresheners , ie light , sprays and others with more or less fragrant products designed to make the air more pleasant to breathe – or simply hide an odor.

And many of the products tested were found to contain a variety of known toxins , BEUC writes in a press release.

Here are some of the toxins they found :

 Acetaldehyde . A carcinogen . Causes nausea and vomiting. The threshold value is set to 45 milligrams per cubic meter of air .

 formaldehyde. The carcinogen formaldehyde is highly irritating to mucous membranes and may cause hypersensitivity reactions. The products tested emitted more than WHO’s recommended limit of 10 grams per cubic meter.

 Styrén . Is the damage to the central nervous system, damage is usually described as a solvent damage.

 benzene. Is highly carcinogenic and its use in gasoline , paints, lacquers and solvents have been limited . In chronic exposure to benzene can give bone marrow damage and leukemia. The threshold value is 1.5 milligrams per cubic meter of air .

The preparations were also a number of other known allergens . Now requires BEUC to fragrance products shall bear warnings in case they contain hazardous substances.”

Read the Swedish article at http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10505184.ab


Leave a comment

We should throw cleaning spray bottle

(Scroll Down for English)

Vi bør kaste rengjøringssprayflasken

jifbaderom

Kaste alle sprayflasker og rengjør med såpe, klut og vann.

I dag leste jeg noe på nett i NRK Telemark at forskere og legestanden har komt fram til at man ikke bør bruke rengjøringsmedler på sprayflaske. Dette er noe jeg har advart mot i 6 år. Men det er jo meget godt at de endelig har komt fram til den samme konklusjonen som jeg gjorde etter å ha blitt astmatisk som yrkesskade i 2007. I jobben brukte jeg hyppig forskjellige medler på sprayflaske og annen aerosol form.

I artikkelen kan vi lese:

“Vaskemidler på spray gir astma hos renholdere. Nå skal det undersøkes om også vaskingen hjemme kan gi astma og lungeskader.

Mens proffe renholdere bevisst unngår spray, er bruken økende hjemme hos folk.

– Vi tynner vel sjeldent ut. Vi bruker det vi kan få kjøpt og vi sprayer mer og mer. Dermed puster vi inn mer av disse midlene, sier prosjektleder Anne Kristin M. Fell ved Sykehuset Telemark.

– Vi bør kaste den sprayflasken og heller bruke en klut, sier hun.

Astma vil bli den tredje største dødsårsaken om få år. Nå vil sykehuset finne ut hvor utsatt folk er hjemme.”

De holder på med en stor undersøkelse i Telemark for å finne ut av hva som årsaker astma hos folk, og de har nå funnit ut at sprayflasken er farlig.

Og igjen, jeg er helt enig, akkurat som jeg har ment i 6 år nå. Kutt ut sprayflasken og gå parfymefri folkens!

(NB! Dette er ikke knyttet til et spesielt rengjøringsmerke, men gjelder alle rengjøringsmedler på sprayflaske. )

Kilde: Nrk Telemark

In English

We should throw cleaning spray bottle

jifbaderom

Throw away all spray bottles and clean using a cloth, soap and water.

Today I read something online in Norwegian NRK Telemark that scientists and the medical profession made ​​concessions to the conclusion that one should not use cleaning agents on a the spray bottle. This is something I have warned about for 6 years now! But it’s very good that they have finally come up to the same conclusion I did after becoming asthmatic as occupational injuries in 2007. In my job, I frequently used different Cleaners on spray bottle and other aerosol form.

In the article we read:

“Washing the spray and asthma in cleaners. Should now be examined whether also washing at home can cause asthma and lung damage.

While pro cleaners deliberately avoids spray, its use increasing in people.

– We thinner rarely out. We use what we can buy and we spray more and more. Thus we breathe in more of these funds, says project manager Anne Kristin M. Fell at Telemark Hospital.

– We should throw the spray bottle and either use a cloth, she said.

Asthma will be the third leading cause of death in a few years. Now the hospital will determine how vulnerable people are at home. “

They’re on a major study in Telemark to find out what causes asthma in people, and they have now found out the spray bottle is dangerous.

And again, I completely agree. As I have for 6 years. Cut out the spray bottle and go fragrance free guys!

(Note! This is not Attached to any specific brand, but all cleaning using a spray bottle.)

Source: Nrk Telemark


Leave a comment

Fastfood increases risk for asthma, rhinitis and eczema

(Scroll down for English)

Astma Allergi Danmark 08.05.2013. Nytt om Astma Forskning 

Hurtigmat øker risikoen for alvorlig astma, rhinitis og eksem

Det kommer ikke som noen noen nyhet for de fleste at hurtigmat er usunt, men at det kan øke risikoen for astma, rhinitis og eksem er kanskje en nyhet for de fleste?

En stor internasjonal studie fra The University of Auckland (The to ledende forfattere, Professor Innes Asher og Philippa Ellwood) viser at det er en økt risiko for alvorlige astma, eksem og høysnue symptomer (rhinitis) hos barn og ungdom som spiser hurtigmat tre eller flere ganger i uken. Spiser du derimot frukt tre eller flere ganger i uka kan beskytte mot alvorlig astma.

Studien konkluderer med at dersom den observerte korrelasjonen er funnet å være pålitelig, slik at resultatene har stor betydning for folkehelsen på grunn av et økende forbruk av hurtigmat (fastfood) globalt.

Der blev innsamlet data på mere end 319.000 tenåringer (13-14 årsalderen) fra 107 sentere i 51 land, og mere enn 181.000 barn (6-7 år) fra 64 sentre i 31 land. Undersøkelsen spurte om deltakernes inntak av kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, belgfrukter, korn, brød og pasta, ris, smør, margarin, nøtter, poteter, melk, egg og gatekjøkkenmat / burgere.

“Etter å ha tatt hensyn til forhold som skulle påvirke resultatene, viste analysen at hurtigmat var den eneste av  mat som gjorde utslag og påviste de samme resultatene på tvers av begge aldersgruppene, slo forfatterne fast at “slike konsistente resultater legger noen vekt på mulig årsakssammenheng av forholdet “.”

Tre eller flere ukentlige hurtigmatmåltider var blant annet knyttet til en 39 prosent økning i risikoen for alvorlig astma blant tenåringer og en 27 prosent økning i risiko blant barn. Forfatterne viser i rapporten at forklaringen kan være at hurtigmat inneholder høye nivåer av mettede fettsyrer og transfettsyrer, mens frukten er rik på antioksidanter.

Nyheter fra forskningen er hentet fra Astma Allergi Danmark

Les artikkelen på  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

Dette er godt nytt for alle som vil ha en bedre helse. Dette leste jeg om på en engelsk side for en måned siden. Det er mange år siden jeg sluttet å spise hamburgere og slik mat. Jeg besluttet meg for på 1990 tallet å ikke spise så masse hurtigmat, hamburgere og slik. Nå blir det kanskje en eller to slike måltider i året. Ofte synes jeg ikke hamburgere er så veldig delikate heller. Det er få kiosker som er gode til å lage gode hamburgere. McDonalds og slike kjeder for eksempel lager uattraktiv mat og jeg har ikke spist på McDonalds på veldig mange år. Jeg går heller på en kafe eller restaurant og tar meg et ordentlig måltid.

 In English

Asthma Allergy Denmark 05.08.2013. News about Asthma Research

Fastfood increases the risk for severe asthma, rhinitis and eczema

It it does not come as any news to most people that fastfood is unhealthy, but that it can increase the risk of asthma, rhinitis and eczema may be news for most people?

A large international study from The University of Auckland (The two principal authors, Professor Innes Asher and Philippa Ellwood) shows that there is an increased risk of severe asthma, eczema and hay fever symptoms (rhinitis) in children and adolescents who eat fast food three or more times a week. Do you eat fruit, however three or more times a week may protect against severe asthma.

The study concludes that if the observed correlation is found to be reliable, so the results are of great importance to public health due to the increasing consumption of fast food globally.

There was collected data on more end 319,000 teenagers (13-14 years old) from 107 centers in 51 countries and more than 181,000 children (6-7 years) from 64 centers in 31 countries. The survey asked about participants’ intake of meat, fish, fruit and vegetables, legumes, cereals, bread and pasta, rice, butter, margarine, nuts, potatoes, milk, eggs and junk food / burgers.

Three or more weekly fast food meals was partly due to a 39 percent increase in the risk of severe asthma among teens and a 27 percent increase in risk among children.

“After taking account of factors likely to influence results, the analysis showed that fast food was the only food type to show the same associations across both age groups, prompting the authors to suggest that “such consistency adds some weight to the possible causality of the relationship”.”

The authors of the report shows that the explanation could be that fast food contains high levels of saturated fatty acids and trans fatty acids, while the fruit is rich in antioxidants.

News from research provided by Asthma Allergy Denmark

Read the story at  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

This is good news for all who want a better health. This I read about on an English page about a month ago. It is many years since I stopped eating hamburgers and such food. I decided on that in the 1990s not to eat so lots of fast food, hamburgers and such. Now it’s maybe one or two such meals a year. Often I do not think hamburgers are so very delicate food either. There are few fast Food stores that are good at making good tasty hamburgers. McDonalds and such chains make unattractive food and I have not eaten at McDonalds for very many years. I rather go to a cafe or restaurant and have a proper meal.

PhD A C Steinemann on Chemicals, Essential oils and Scents

Leave a comment

Please, listen to PhD Anne C Steinemann interviu

She is a professor in the content of common household products such as cleaning products, scented candles, airfresheners, personal care products a.s.

You will be amazed

http://www.youtube.com/watch?v=rhIP2zpVpoA

Also posted at:
http://www.facebook.com/pages/Fresh-air-for-all-Environmental-Inhibition-An-indoor-environment-case/137389693097385


2 Comments

What is in fragrance? The content of perfume.

What is in fragrance, the perfume or fragranced product you use?

Weither this is the full list no one knows.  With all this stuff in fragrance, no wonder people get sick.

IFRA Survey: Transparency List

(IFRA) was founded in 1973 in Geneva to represent the collective interests of the fragrance industry.

“The following 3194 materials have been reported as used in fragrance compounds in 2008 and updated in 2010. For some natural materials there might be multiple entries possible, e.g. due to providing US CAS and EU (EINECS) CAS numbers and because sometimes one CAS number does cover more than one extract from different parts of a plant.”

Among other disgusting Things you find in fragrance /perfume is

Castoreum m/ is the exudate from the castor sacs of the mature North American Beaver (Castor canadensis) and the European Beaver (Castor fiber). Within the zoological realm, castoreum is the yellowish secretion of the castor sac which is, in combination with the beaver’s urine, used during scent marking of territory.

Ambergris (/ˈæmbərɡriːs/ or /ˈæmbərɡrɪs/, Latin: Ambra grisea, Ambre gris, ambergrease or grey amber) is a solid, waxy, flammable substance of a dull grey or blackish color produced in the digestive system of sperm whales. Ambergris have been highly valued by perfumers as a fixative allowing the scent to last much longer.

Benzene is an organic chemical compound with the molecular formula C6H. Benzene is a natural constituent of crude oil, and is one of the most elementary petrochemicals.

Formaldehyde is an organic compound with the formula CH2O or HCHO. A gas at room temperature, formaldehyde is colorless and has a characteristic pungent, irritating odor. Tissue fixative and embalming agent.

Alcohols, Acetone, allergens and more.

Qoute:

CASNumber Synonym
100-06-1 Acetanisole
100-09-4 4-Methoxybenzoic acid
100-42-5 Styrene
100-47-0 Benzonitrile
100-51-6 Benzyl alcohol
100-52-7 Benzaldehyde
100-66-3 Anisole
100-86-7 AA – Dimethylphenethyl alcohol
1002-84-2 Pentadecanoic acid
100209-32-3 Grass, hay, ext.
100209-33-4 Juniper, Juniperus virginiana, ext., epoxidized
10022-28-3 Octanal dimethyl acetal
10031-87-5 2-Ethylbutyl acetate
10032-05-0 Heptanal dimethyl acetal
10032-13-0 Hexyl isovalerate
10032-15-2 Hexyl 2-methylbutyrate
10058-43-2 A A-Dimethylphenethyl formate
10094-34-5 A A-Dimethylphenethyl butyrate
10094-40-3 Hex-2-enyl acetate (isomer unspecified)
10094-41-4 3-Hexenyl 2-methylbutanoate
10099-57-7 Benzeneethanol, 4-(1-methylethyl)-
101-39-3 A-Methylcinnamaldehyde
101-41-7 Methyl phenylacetate
101-48-4 Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
101-49-5 Phenylacetaldehyde ethylene glycol acetal
101-81-5 Diphenylmethane
101-84-8 Diphenyl ether
101-85-9 A-Amylcinnamyl alcohol
101-86-0 A-Hexylcinnamaldehyde
101-94-0 P Tolyl phenylacetate
101-97-3 Ethyl phenylacetate
101357-30-6 Ultramarine blue (die)
10191-41-0 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-
102-13-6 Isobutyl phenylacetate
102-16-9 Benzyl phenylacetate
102-17-0 Anisyl phenylacetate
102-19-2 Isoamyl phenylacetate
102-20-5 Phenethyl phenylacetate
102-22-7 Geranyl phenylacetate
102-60-3 2-Propanol, 1,1′,1′,1′-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis-
102-71-6 Triethanolamine
102-76-1 (tri-)Acetin
102242-62-6 Zanthoxylum extr.
102322-83-8 2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (E)-
10236-16-5 Phytyl acetate
10250-45-0 4-Heptanol, 2,6-dimethyl-,acetate
103-05-9 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
103-07-1 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl acetate
103-09-3 2-Ethylhexyl acetate
103-23-1 Di-(2-ethylhexyl) adipate
103-26-4 Methyl cinnamate
103-28-6 Benzyl isobutyrate
103-36-6 Ethyl cinnamate
103-37-7 Benzyl butyrate
103-38-8 Benzyl isovalerate
103-41-3 Benzyl cinnamate
103-45-7 Phenethyl acetate
103-48-0 Phenethyl isobutyrate
103-50-4 Dibenzyl ether
103-52-6 Phenethyl butyrate
103-53-7 Phenethyl cinnamate
103-54-8 Cinnamyl acetate
103-56-0 Cinnamyl propionate
103-58-2 3-Phenylpropyl isobutyrate
103-59-3 Cinnamyl isobutyrate
103-60-6 2-Phenoxyethyl isobutyrate
103-61-7 Cinnamyl butyrate
103-82-2 Phenylacetic acid
103-84-4 Acetanilide
103-93-5 p-Tolyl isobutyrate
103-95-7 2-Methyl-3-p-isopropylphenyl)propionaldehyde
10339-55-6 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol
10361-29-2 Carbonic acid, ammonium salt
10361-39-4 Benzyl valerate
103614-86-4 1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-2,2,6,8-tetramethyl-
103694-68-4 A A,3-Trimethyl benzenepropanol
104-09-6 p-Tolylacetaldehyde
104-20-1 4-p-Methoxyphenyl)-2-butanone
104-21-2 p-Anisyl acetate
104-45-0 p-Propylanisole
104-46-1 Anethole (isomer unspecified)
104-50-7 Γ-Octalactone
104-53-0 3-Phenylpropionaldehyde
104-54-1 Cinnamyl alcohol
104-55-2 Cinnamaldehyde
104-57-4 Benzyl formate
104-61-0 Γ-Nonalactone
104-62-1 Phenethyl formate
104-65-4 Cinnamyl formate
104-67-6 Γ-Undecalactone
104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol
104-87-0 p-Tolualdehyde
104-93-8 p-Methylanisole
10402-33-2 Eugenyl phenylacetate
10402-52-5 2-Phenylpropyl acetate
104037-85-6 Methyl 2-[[3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1-propenyl]amino]benzoate
10415-87-9 1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
10444-50-5 Citral propylene glycol acetal
104468-21-5 2,2-Dimethyl-3-methyl-3-butenyl propanoate
104516-97-4 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 1,3-dimethyl-
10458-14-7 Menthone
10461-98-0 alpha-Cyclohexylidene benzeneacetonitrile
10482-55-0 3-Methylbutyl 2-methyl-2-butenoate
10482-56-1 p-Menth-1-en-8-ol (S)
10484-23-8 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-acetaldehyde
10486-12-1 Benzoic acid, 3,7-dimethyl-7-octen-1-yl ester, (-)-
10486-14-3 Rhodinyl phenylacetate
10486-19-8 Tridecanal
104864-90-6 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-1-ol
104986-28-9 Hexanoic acid, 6-(acetyloxy)-, ethyl ester
105-01-1 Isobutyl 3-(2-furan)propionate
105-13-5 Anisyl alcohol
105-21-5 γ-Heptalactone
105-37-3 Ethyl propionate
105-45-3 Methyl acetoacetate
105-53-3 Diethyl malonate
105-54-4 Ethyl butyrate
105-57-7 Acetal
105-66-8 Propyl butyrate
105-67-9 2,4-Xylenol
105-68-0 Isoamyl propionate
105-79-3 Isobutyl hexanoate
105-82-8 Acetaldehyde dipropyl acetal
105-85-1 Citronellyl formate
105-86-2 Geranyl formate
105-87-3 Geranyl acetate
105-89-5 Rhodinyl propionate
105-90-8 Geranyl propionate
105-91-9 Neryl propionate
105-95-3 Ethylene brassylate
10519-11-6 Decahydro-naphthyl acetate
10519-12-7 Decahydro-naphthyl formate
10521-96-7 Styryl acetate
10522-26-6 2-Methylundecanol
10522-41-5 2-Hydroxy-2-phenylethyl acetate
10544-63-5 Ethyl trans-2-butenoate
10588-15-5 Isopulegyl formate
106-02-5 Ω-Pentadecalactone
106-21-8 3,7-Dimethyl-1-octanol
106-22-9 dl-Citronellol
106-23-0 Citronellal
106-24-1 Geraniol
106-25-2 Nerol
106-27-4 Isoamyl butyrate
106-29-6 Geranyl butyrate
106-30-9 Ethyl heptanoate
106-32-1 Ethyl octanoate
106-33-2 Ethyl laurate
106-35-4 3-Heptanone
106-36-5 Propyl propionate
106-44-5 p-Cresol
106-46-7 1,4-Dichlorobenzene
106-65-0 Dimethyl succinate
106-68-3 3-Octanone
106-70-7 Methyl hexanoate
106-72-9 2,6-Dimethyl-5-heptenal
106-73-0 Methyl heptanoate
106232-83-1 Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated
106457-91-4 Oils, oat
106917-31-1 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(1-acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-
107-03-9 Propanethiol
107-21-1 Ethylene glycol
107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol
107-54-0 1-Hexyn-3-ol, 3,5-dimethyl-
107-74-4 Hydroxycitronellol
107-75-5 Hydroxycitronellal
107-86-8 3-Methyl-2-butenal
107-87-9 2-Pentanone
107-88-0 1,3-Butanediol
107-92-6 Butyric acid
107-96-0 3-Mercaptopropionic acid
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
1072-83-9 Methyl 2-pyrrolyl ketone
1073-29-6 o-(Methylthio)-phenol
1074-95-9 dl-Menthone
1076-56-8 1-Methyl-3-methoxy-4-isopropylbenzene
1078-95-1 Pinocarvyl acetate
107898-54-4 3,3-Dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol
1079-01-2 Myrtenyl acetate
108-10-1 4-Methyl-2-pentanone
108-11-2 4-Methyl-2-pentanol
108-21-4 Isopropyl acetate
108-29-2 γ-Valerolactone
108-39-4 m-Cresol
108-46-3 Resorcinol
108-47-4 2,4-Dimethylpyridine
108-48-5 2,6-Dimethylpyridine
108-50-9 2,6-Dimethylpyrazine
108-64-5 Ethyl isovalerate
108-67-8 Benzene, 1,3,5-trimethyl-
108-68-9 3,5-Dimethylphenol
108-82-7 2,6-Dimethyl-4-heptanol
108-83-8 2,6-Dimethyl-4-heptanone
108-93-0 Cyclohexanol
108-94-1 Cyclohexanone
108-95-2 Phenol
108419-32-5 Acetic acid, C7-9-branched alkyl esters, C8-rich
108419-33-6 Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
109-08-0 2-Methylpyrazine
109-15-9 Octyl isobutyrate
109-19-3 Butyl isovalerate
109-20-6 Geranyl isovalerate
109-21-7 Butyl butyrate
109-29-5 Hexadecanolide
109-42-2 Butyl 10-undecenoate
109-43-3 Dibutyl sebacate
109-49-9 5-Hexen-2-one
109-52-4 Valeric acid
109-60-4 Propyl acetate
109-66-0 n-Pentane
109-94-4 Ethyl formate
110-15-6 Succinic acid
110-17-8 Fumaric acid
110-19-0 Isobutyl acetate
110-27-0 Isopropyl myristate
110-38-3 Ethyl decanoate
110-39-4 Octyl butyrate
110-40-7 Diethyl sebacate
110-41-8 2-Methylundecanal
110-42-9 Methyl decanoate
110-43-0 2-Heptanone
110-45-2 Isoamyl formate
110-62-3 Valeraldehyde
110-86-1 Pyridine
110-89-4 Piperidine
110-93-0 6-Methyl-5-hepten-2-one
110-98-5 Dipropylene glycol
11006-34-1 Chlorophyllin, copper sodium complex
11028-42-5 Cedrene
11031-45-1 Santalol
11050-62-7 Isojasmone
111-03-5 Glyceryl monooleate
111-11-5 Methyl octanoate
111-12-6 Methyl 2-octynoate
111-13-7 2-Octanone
111-14-8 Heptanoic acid
111-27-3 Hexyl alcohol
111-28-4 2,4-Hexadien-1-ol
111-46-6 Diethylene glycol
111-61-5 Ethyl octadecanoate
111-62-6 Ethyl oleate
111-70-6 Heptyl alcohol
111-71-7 Heptanal
111-76-2 Ethylene glycol monobutyl ether
111-77-3 Diethylene glycol monomethyl ether
111-79-5 Methyl 2-nonenoate
111-80-8 Methyl 2-nonynoate
111-81-9 Methyl undec-10-enoate
111-82-0 Methyl laurate
111-84-2 Nonane
111-87-5 1-Octanol
111-90-0 Diethylene glycol monoethyl ether
111109-77-4 Propane, oxybis[methoxy-
11111-34-5 Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[propanol](4:1)
1113-21-9 Geranyl linalool
11138-66-2 Xanthan gum
1117-31-3 1,3-Butanediol, 1,3-diacetate
1117-55-1 Hexyl octanoate
1117-61-9 (+)-(R)-Citronellol
111753-60-7 Benzoic acid, 2-((3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropylidene)amino)-, methyl ester
111753-62-9 Benzoic acid, 2-[[3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropylidene]amino]-, methyl ester
1118-27-0 Linalyl isovalerate
1118-39-4 Myrcenyl acetate
111879-80-2 E- and Z-Oxacyclohexadec-12(+13)-en-2-one
1119-40-0 Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester
112-05-0 Nonanoic acid
112-06-1 Heptyl acetate
112-12-9 2-Undecanone
112-14-1 Octyl acetate
112-17-4 Decyl acetate
112-27-6 Triethyleneglycol
112-30-1 1-Decanol
112-31-2 Decanal
112-32-3 Octyl formate
112-34-5 Diethylene glycol monobutyl ether
112-37-8 Undecanoic acid
112-38-9 10-Undecenoic acid
112-39-0 Methyl hexadecanoate
112-40-3 Dodecane
112-42-5 Undecyl alcohol
112-43-6 Undecen-1-ol
112-44-7 Undecanal
112-45-8 10-Undecenal
112-53-8 Lauryl alcohol
112-54-9 Lauric aldehyde
112-61-8 Methyl octadecanoate
112-62-9 Methyl 9-octadecenoate
112-63-0 Methyl linoleate
112-66-3 Lauryl acetate
112-72-1 1-Tetradecanol
112-80-1 Oleic acid
112-95-8 Eicosane
1120-21-4 Undecane
1122-62-9 2-Acetylpyridine
1123-85-9 Β-Methylphenethyl alcohol
1124-11-4 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
1125-21-9 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione
1125-88-8 Benzaldehyde dimethyl acetal
1128-08-1 3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyclopenten-1-one
1129-62-0 2-Butanone, phenylhydrazone
112926-00-8 Silica gel, pptd., cryst.-free
113486-29-6 3-Methyl-2,4-nonedione
1135-66-6 Isolongifolene
113889-23-9 Butanoic acid, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl ester
1139-30-6 Caryophyllene oxide
115-18-4 2-Methyl-3-buten-2-ol
115-69-5 2-Amino-2-methylpropane-1,3-diol
115-95-7 Linalyl acetate
115-99-1 Linalyl formate
116-02-9 3,5,5-Trimethylcyclohexanol
116-09-6 Hydroxyacetone
116-26-7 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl methanal
116-53-0 2-Methylbutyric acid
116-75-6 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-
116044-44-1 (2-endo,3-exo)-Ethyl 3-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
116126-82-0 Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-methylethyl)-, ethyl ester, (2-exo,3-endo)-
117-98-6 Vetiveryl acetate
117933-89-8 1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-
118-55-8 Phenyl salicylate
118-58-1 Benzyl salicylate
118-60-5 Ethyl hexyl salicylate
118-61-6 Ethyl salicylate
118-71-8 Maltol
118-93-4 2-Hydroxyacetophenone
118562-73-5 Cyclododecaneethanol, Β.-methyl-
1188-02-9 2-Methylheptanoic acid
1189-09-9 E-Methylgeranate
119-36-8 Methyl salicylate
119-47-1 Phenol, 2,2′-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-
119-53-9 Benzoin
119-61-9 Benzophenone
1191-16-8 3-Methyl-2-butenyl acetate
1191-41-9 Ethyl linolenate
1192-62-7 2-Furyl methyl ketone
1193-79-9 2-Acetyl-5-methylfuran
1193-81-3 1-Cyclohexylethanol
1195-32-0 p,A-Dimethylstyrene
1195-79-5 Fenchone
1195-92-2 d-8-p-Menthene-1,2-epoxide
1196-01-6 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, (1S)-
1197-01-9 p-A,A-Trimethylbenzyl alcohol
120-11-6 Isoeugenyl benzyl ether
120-14-9 Veratraldehyde
120-24-1 Isoeugenyl phenylacetate
120-45-6 A-Methylbenzyl propionate
120-47-8 Ethyl 4-hydroxybenzoate
120-50-3 Isobutyl benzoate
120-51-4 Benzyl benzoate
120-57-0 Piperonal
120-72-9 Indole
120-92-3 Cyclopentanone
120-93-4 2-Imidazolidinone
1200-67-5 Isobornyl formate
1205-17-0 A-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
1205-42-1 laevo-Carvyl acetate
120811-92-9 Benzene, (3-methoxy-2-methylpropyl)-
1209-61-6 Dihydroisocaryophyllene epoxide
120962-03-0 Canola oil
121-00-6 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
121-32-4 Ethyl vanillin
121-33-5 Vanillin
121-39-1 Ethyl 3-phenylglycidate
121-79-9 Propyl gallate
121-98-2 Methyl anisate
1211-29-6 Methyl jasmonate
121251-67-0 Spiro[bicyclo[4.1.0]heptane-2,5′-[1,3]dioxane], 2′,2′,3,7,7-pentamethyl-, (1.A.,3.A.,6.A.)-
121251-68-1 Spiro[bicyclo[4.1.0]heptane-2,5′-[1,3]dioxane], 2′,2′,3,7,7-pentamethyl-, (1.A.,3.B.,6.A.)-
1217-08-9 2-(1,1,2,3,3-Pentamethylindan-5-yl)-1-propanol
122-00-9 4′-Methylacetophenone
122-03-2 Cuminaldehyde
122-40-7 A-Amylcinnamaldehyde
122-43-0 Butyl phenylacetate
122-48-5 Zingerone
122-62-3 Bis(2-ethylhexyl) sebacate
122-63-4 Benzyl propionate
122-67-8 Isobutyl cinnamate
122-68-9 3-Phenylpropyl cinnamate
122-69-0 Cinnamyl cinnamate
122-70-3 Phenethyl propionate
122-71-4 Acetaldehyde, diphenethyl acetal
122-72-5 3-Phenylpropyl acetate
122-73-6 Benzyl isoamyl ether
122-74-7 3-Phenylpropyl propionate
122-78-1 Phenylacetaldehyde
122-84-9 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone
122-91-8 Anisyl formate
122-97-4 3-Phenyl-1-propanol
122-99-6 2-Phenoxyethanol
1222-05-5 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-Γ-2-benzopyran
12225-21-7 C.I. Pigment yellow 100
12262-03-2 Undecenoic acid, 3-methylbutyl ester
122760-84-3 Tricyclo[3.3.1.1.(3.7)]decan-2-ol, 4-methyl-8-methylene-
122760-85-4 4-Methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.(3,7)]decan-2-yl acetate
122795-41-9 2-Ethyl-5-methoxybicyclo[2.2.1]heptane
123-05-7 2-Ethylhexanal
123-07-9 p-Ethylphenol
123-08-0 4-Hydroxybenzaldehyde
123-11-5 p-Methoxybenzaldehyde
123-17-1 4-Nonanol, 2,6,8-trimethyl-
123-18-2 2,6,8-Trimethylnonan-4-one
123-19-3 4-Heptanone
123-25-1 Diethyl succinate
123-28-4 Propanoic acid, 3,3′-thiobis-, didodecyl ester
123-29-5 Ethyl nonanoate
123-31-9 Hydroquinone
123-32-0 2,5-Dimethylpyrazine
123-35-3 Myrcene
123-38-6 Propionaldehyde
123-51-3 Isoamyl alcohol
123-63-7 Paraldehyde
123-66-0 Ethyl hexanoate
123-68-2 Allyl hexanoate
123-69-3 16-Hydroxy-7-hexadecenoic acid lactone
123-72-8 Butyraldehyde
123-73-9 Crotonaldehyde
123-76-2 Levulinic acid
123-79-5 Hexanedioic acid, dioctyl ester
123-86-4 Butyl acetate
123-92-2 Isoamyl acetate
123-95-5 Butyl stearate
123-96-6 2-Octanol
124-06-1 Ethyl myristate
124-07-2 Octanoic acid
124-10-7 Methyl myristate
124-12-9 Octanenitrile
124-13-0 Octanal
124-18-5 Decane
124-19-6 Nonanal
124-20-9 1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)-
124-25-4 Myristaldehyde
124-76-5 Isoborneol
124071-40-5 E- and Z-2(+3),12-Tridecadiennitrile
124358-45-8 Acetic acid, cyano-, reaction products with 10-undecenal
125-12-2 Isobornyl acetate
125109-85-5 Isopropylphenylbutanal
125304-04-3 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear
125352-06-9 Pyridine, 4-ethenyl-, reaction products with 3a,4,7,7a-tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene
125643-61-0 Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters
126-13-6 Sucrose, diacetate hexaisobutyrate
126-14-7 Sucrose octaacetate
126-64-7 Linalyl benzoate
126-90-9 d-Linalool
126-91-0 l-Linalool
126646-06-8 4(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl)-3-methyl-3-buten-2-ol
127-09-3 Sodium acetate
127-17-3 Pyruvic acid
127-25-3 Methyl abietate, technical
127-41-3 A-Ionone
127-42-4 Methyl-A-ionone
127-43-5 Methyl-beta-ionone
127-51-5 A-iso-Methylionone
127-91-3 beta-Pinene
127036-24-2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), A-undecyl-Ω-hydroxy-, branched and linear
127087-87-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .A.-(4-nonylphenyl)-.Ω.-hydroxy-,branched
127281-18-9 Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl, reaction products with oxirane
127459-79-4 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,7,8,8-heptamethyl-
127519-17-9 Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched and linear alkyl esters
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
128-39-2 Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
128-44-9 Saccharine, sodium salt
128-50-7 Nopol
128-51-8 Nopyl acetate
128-80-3 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-methylphenyl)amino]-
128119-70-0 1-Propanol, 2-methyl-3-[(1,7,7-trimethylbicyclo-[2.2.1]hept-2-yl)oxy]-
128489-02-1 Phenol, 4-(3,6-dihydro-4-methyl-2H-pyran-2-yl)-2-methoxy-
128489-04-3 2-Methoxy-4-(tetrahydro-4-methylene-2H-pyran-2-yl)phenol
129757-67-1 Decanedioic acid, 1,10-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, reaction products with <i>tert</i>-Bu hydroperoxide and octane
129813-58-7 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs.
13019-04-0 Cyclohexanone, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-
13019-22-2 9-Decen-1-ol
1302-78-9 Bentonite
13040-19-2 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, zinc salt (2:1), [R-(Z)]-
13058-12-3 Ethyl 3,7-dimethylocta-2,6-dienoate
13074-63-0 3-Methyl-2-pentylcyclopentan-1-one
13074-65-2 2-Hexylcyclopentanone
131-55-5 2,2′,4,4′-Tetrahydroxybenzophenone
131-56-6 Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl)phenyl-
131-57-7 Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-
1310-73-2 Sodium hydroxide
131379-26-5 9-Undecenenitrile, (E)-
1314-13-2 Zinc oxide (zno)
13144-88-2 1-(2,4,4,5,5-Pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl)ethan-1-one
13171-00-1 4-Acetyl-6-t-butyl-1,1-dimethylindan
131766-73-9 Tetrahydro-4-methyl-2-propyl-2H-pyran-4-yl acetate
131812-48-1 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)-
131812-52-7 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, trans-
131812-67-4 2,4-Dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolane
13184-86-6 Vanillyl ethyl ether
1319-77-3 Cresol (mixed isomers)
1319-88-6 Benzaldehyde glyceryl acetal
1320-67-8 Methoxy-1-propanol-2 + methoxy-2-propanol-1
13215-88-8 4-(2-Butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
1322-17-4 1,3-Nonanediol acetate (mixed esters)
1322-58-3 Tetrahydro-pseudo-ionone
1323-00-8 Santalyl acetate
1323-03-1 Propanoic acid, 2-hydroxy-, tetradecyl ester
13254-34-7 2,6-Dimethyl-2-heptanol
13257-44-8 2-Nonyn-1-al dimethylacetal
1329-99-3 Phellandrene
133-18-6 Phenylethyl anthranilate
133-37-9 Tartaric acid (d-, l-, dl-, meso-)
1330-20-7 Xylene (mixed)
1331-81-3 Anisyl alcohol (o-,m-,p-)
1331-83-5 Anisyl acetate (isomer unspecified)
13327-56-5 Ethyl 3-methylthiopropionate
1333-52-4 1-(Naphthyl)ethan-1-one
1333-53-5 Isopropylquinoleine
1333-58-0 2-(Methylpropyl)quinoline
1334-78-7 Tolualdehydes (mixed o,m,p)
13341-72-5 Mintlactone
1335-09-7 Methylheptenol
1335-10-0 Phenylpropionaldehyde
1335-44-0 Cuminacetaldehyde
1335-46-2 Methyl ionone (mixture of isomers)
1335-66-6 Isocyclocitral
1335-94-0 Irone
13351-61-6 2,2-Dimethyl-3-phenylpropanol
1336-21-6 Ammonia solution
133636-82-5 Trimethyl-bicyclo-heptane-spirocyclohexenone
1337-83-3 Undecenal
13380-89-7 Octahydro-4,7-methano-1H-indene-5-ol
13380-94-4 Tricyclo[5.2.1.02,6]decan-8-one
134-20-3 Methyl anthranilate
134-28-1 Guaiyl acetate
134123-93-6 Benzenepropanenitrile, 4-ethyl-.A.,.A.-dimethyl-
13419-69-7 trans-2-Hexenoic acid
13463-67-7 Titanium oxide (TiO2)
13466-78-9 delta-3-Carene
134769-33-8 3,12-Tridecadienenitrile
13481-09-9 Tetrahydro-2-(p-tolyloxy)-2H-pyrane
13481-87-3 Methyl 3-nonenoate
13487-27-9 .A.-Methylcyclohexylmethyl acetate
13491-79-7 2-tert-Butylcyclohexanol
13494-06-9 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
135-02-4 o-Methoxybenzaldehyde
135-79-5 6-Isopropylquinoline
13532-18-8 Methyl 3-methylthiopropionate
13567-39-0 Cedr-8-ene epoxide
136-60-7 Butyl benzoate
13623-11-5 2,4,5-Trimethylthiazole
1365-19-1 Linalool oxide
13678-59-6 2-Methyl-5-(methylthio)furan
13678-68-7 Furfuryl thioacetate
13679-70-4 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
13679-86-2 5-Isopropenyl-2-methyl-2-vinyltetrahydrofuran
136954-20-6 3-Mercaptohexyl acetate
137-00-8 4-Methyl-5-thiazoleethanol
137-03-1 2-Heptylcyclopentanone
137-32-6 2-Methylbutanol
137-66-6 Ascorbyl 6-palmitate
13708-12-8 5-Methylquinoxaline
13720-12-2 Dihydro-.Γ.-ionone
137255-07-3 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 2-ethyl-1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-
13786-79-3 1,5,9-Trimethylcyclododeca-1,5,9-triene epoxide
13794-73-5 Isocedranone
138-22-7 Butyl lactate
138-86-3 dl-Limonene (racemic)
138-87-4 p-Menth-8-en-1-ol
13816-33-6 Cuminyl nitrile
13828-37-0 cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol
13837-56-4 (.+-.)-Tetrahydro-2,6,6-trimethyl-2-vinyl-2H-pyrane
13851-06-4 2,5,7-Trimethyl-2-decene-6,8-dione
13851-11-1 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
13877-91-3 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
139-70-8 Citronellyl phenylacetate
13925-00-3 2-Ethylpyrazine
13925-06-9 2-Isobutyl-3-methylpyrazine
13925-07-0 3-Ethyl-2,6-dimethylpyrazine
139504-68-0 1-(2-tert.-Butyl cyclohexyloxy)-2-butanol
139539-66-5 6-Oxabicyclo[3.2.1]octane, 5-methyl-1-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
139539-67-6 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
140-10-3 trans-Cinnamic acid
140-11-4 Benzyl acetate
140-25-0 Benzyl laurate
140-26-1 Phenethyl isovalerate
140-27-2 Cinnamyl isovalerate
140-39-6 p-Tolyl acetate
140-67-0 Estragole
1405-92-1 Cedrenyl acetate
1406-57-1 Stearoptenes
14073-97-3 l-Menthone
141-04-8 Diisobutyl adipate
141-09-3 Rhodinyl formate
141-11-7 Rhodinyl acetate
141-12-8 Neryl acetate
141-13-9 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal
141-14-0 Citronellyl propionate
141-16-2 Citronellyl butyrate
141-24-2 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester
141-25-3 3,7-Dimethyloct-7-en-1-ol
141-27-5 Geranial
141-28-6 Diethyl hexanedioate
141-62-8 Decamethyltetrasiloxane
141-78-6 Ethyl acetate
141-92-4 Hydroxycitronellal dimethyl acetal
141-97-9 Ethyl acetoacetate
141773-73-1 2-(1-(3′,3′-Dimethyl-1′-cyclohexyl)ethoxy)-2-methyl propyl propanoate
142-09-6 Hexyl methacrylate
142-18-7 Dodecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
142-19-8 Allyl heptanoate
142-47-2 Monosodium glutamate
142-62-1 Hexanoic acid
142-83-6 trans,trans-2,4-Hexadienal
142-90-5 Lauryl methacrylate
142-91-6 Isopropyl palmitate
142-92-7 Hexyl acetate
1423-46-7 2,4,6-Trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
14250-95-4 3-(Dimethoxymethyl)heptane
142653-61-0 3-(cis-3-Hexenyloxy)propanenitrile
14289-65-7 Allyl phenethyl ether
143-07-7 Lauric acid
143-08-8 Nonyl alcohol
143-13-5 Nonyl acetate
143-14-6 9-Undecenal
143-28-2 (Z)-Octadec-9-enol
14309-57-0 3-Nonen-2-one
14374-92-6 4-Isopropyl-1-methyl-2-propenylbenzene
1438-94-4 N-Furfurylpyrrole
144-39-8 Linalyl propionate
144-55-8 Carbonic acid monosodium salt
144020-22-4 Acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene
144761-91-1 Benzoic acid, 2-[(1-hydroxy-3-phenylbutyl)amino], methyl ester
14576-08-0 4-(1-Methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexene
14595-54-1 4-Cyclopentadecen-1-one, (Z)-
146-59-8 6-Chloro-9-[[3-[(2-chloroethyl)ethylamino]propyl]amino]-2-methoxyacridine, dichlorhydrate
14667-55-1 2,3,5-Trimethylpyrazine
147060-73-9 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with Et alc.
14727-47-0 Isolongifolanone
14735-72-9 Benzoic acid, 2-.(..(.(4-methoxyphenyl)methylene.).amino.).-,methyl ester
14765-30-1 2-sec-Butylcyclohexanone
1490-04-6 d,l-Menthol (isomer unspecified)
14901-07-6 Β-Ionone
150-78-7 p-Dimethoxybenzene
150-84-5 Citronellyl acetate
150-86-7 Phytol
150-90-3 Disodium succinate
1504-55-8 A-Methylcinnamic alcohol
1504-74-1 o-Methoxycinnamaldehyde
1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid)
15087-24-8 1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
151-05-3 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl acetate
151-10-0 m-Dimethoxybenzene
15111-96-3 p-Mentha-1,8-dien-7-yl acetate
15149-10-7 2-(4-Methylphenoxy)ethanol
15323-35-0 5-Acetyl-1,1,2,3,3,6-hexamethylindan
15356-60-2 d-Menthol
15356-70-4 Menthol racemic
15356-74-8 Tealactone
15373-31-6 2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
154171-76-3 Spiro[1,3-dioxolane-2,8′(5’H)-[2H-2,4a]methanonaphthalene], hexahydro-1′,1′,5′,5′-tetramethyl-
154171-77-4 Spiro[1,3-dioxolane-2,8′(5’H)-[2H-2,4a]methanonaphthalene],hexahydro-1′,1′,5′,5′-tetramethyl-, [2’S-(2′.A.,4’a.A.,8’a.A.)]-
154248-98-3 Glycols, 1,2-, C12-16, ethoxylated propoxylated
1551-44-6 Cyclohexyl butyrate
1561-11-1 Hexanoic acid, 4-methyl-
156472-94-5 (+/-) Ethyl 3-mercaptobutyrate
15679-13-7 2-Isopropyl-4-methylthiazole
1569-01-3 1-Propoxypropan-2-ol
1569-60-4 2-Methyl-2-hepten-6-ol
15706-73-7 n-Butyl 2-methylbutyrate
15707-23-0 2-Ethyl-3-methylpyrazine
15707-24-1 2,3-Diethylpyrazine
15739-09-0 Copper, [dihydrogen 21-carboxy-14-ethyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinyl-3-phorbinepropionato(2-)]-, 21-methyl phytyl ester, (E)-
1576-78-9 cis-3-Heptenyl acetate
1576-95-0 (Z)-2-Penten-1-ol
15760-18-6 3-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)butanol
15764-04-2 2(3H)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethylidene)-, (4R,4aS)-
15766-66-2 4-Methyl-.&gamma;.-methylenecyclohex-3-ene-1-propan-1-ol
15790-07-5 2-(2′-Hydroxy-5′-methylphenyl)benzotriazole and Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate
15876-32-1 Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)-, acetate, trans-
15932-80-6 (+/-)-Pulegone
15986-80-8 Pyrazine, 2-methyl-3-propyl-
1604-28-0 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
1617-23-8 Ethyl 2-methyl-3-pentenoate
16251-77-7 3-Phenylbutanal
1629-58-9 1-Penten-3-one
1632-73-1 Fenchyl alcohol
16356-11-9 1,3,5-Undecatriene
163702-05-4 Butane, 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-
163702-06-5 Propane, 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-
163702-07-6 Butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxy-
1638-22-8 Phenol, 4-butyl-
16409-43-1 Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropen-1-yl)pyran
16409-44-2 3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl acetate
16409-45-3 Menthyl acetate (isomer unspecified)
16409-46-4 Menthyl isovalerate
16429-07-5 2-Hexylidenecyclohexan-1-one
1643-20-5 Dodecyldimethylamine oxide
1646-26-0 1-(2-Benzofuranyl)ethanone
16485-10-2 Butanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-
16491-24-0 2,4-Hexadienyl isobutyrate
16491-36-4 cis-3-Hexenyl butyrate
16493-80-4 4-Ethyloctanoic acid
16510-27-3 1-Cyclopropylmethyl-4-methoxybenzene
165261-13-2 6-Methyl-7oxa-1-thia-4-azaspiro(4,4)nonane
1653-30-1 2-Undecanol
16587-71-6 4-t-Amylcyclohexanone
166301-22-0 1,3-Dioxane, 5-methyl-2-(2-methylpropyl)-cis-
166432-52-6 1,3-Undecadien-5-yne
166432-53-7 3-Cyclopentene-1-butanal, alpha,2,2,3-tetramethyl-.gamma.-methylene
1670-46-8 2-Acetylcyclopentanone
1670-47-9 Cyclohexanone diethyl ketal
16930-96-4 Hexyl tiglate
16957-70-3 2-Methyl-2-pentenoic acid
1708-34-5 Heptaldehyde, ethylene glycol acetal
1708-82-3 Hex-3-enyl acetate
17162-29-7 Propanoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester
1725-01-5 10-Oxahexadecanolide
1728-46-7 2-tert-Butylcyclohexanone
172820-60-9 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester
17283-81-7 Dihydro-Β-ionone
17369-59-4 3-Propylidenephthalide
17369-60-7 5-Ethyl-2,3,4,5-tetramethylcyclohexen-1-one
17373-89-6 2-Hexylidene cyclopentanone
17387-01-8 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-4-(1-methylethyl)-, sodium salt
1741-41-9 2-Methylpropanal diethyl acetal
17488-65-2 4-Phenyl-3-buten-2-ol
17511-60-3 Tricyclodecenyl propionate
17627-44-0 1,8,12-Bisabolatriene
1786-08-9 Nerol oxide
17909-77-2 2,6-Dimethyl-10-methylene-2,6,11-dodecatrienal
1797-74-6 Allyl phenylacetate
179911-08-1 N-Ethyl-N-(3-methylphenyl)propionamide
18096-62-3 4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioxine
180964-47-0 Vanillin 3-(l -menthoxy)propane-1,2-diol acetal
181258-87-7 Cyclohexane, 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-, cis-
181258-89-9 Cyclohexane, 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-, trans-
18127-01-0 p-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde
18138-04-0 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
1817-90-9 Ethyl phenethyl ether
18172-67-3 l-.Β.-Pinene
18294-87-6 1-Cyclohexene-1-acetic acid
18368-91-7 2-Ethyl-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol
1838-88-6 2-Methylpent-2-en-1-yl acetate
1843-05-6 Methanone, [2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenyl-
18436-37-8 3-Hexyldihydrofuran-2(3H)-one
18479-49-7 3,7-Dimethyloct-1-en-3-ol
18479-51-1 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol
18479-54-4 3,7-Dimethyl-4,6-octadien-3-ol
18479-57-7 Tetrahydromyrcenol
18479-58-8 Dihydromyrcenol
18485-38-6 2,4-Dodecadien-1-ol, (2E,4E)-
185429-83-8 Ethanone, 1-[(1R,2S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl]-, rel-
18640-74-9 2-Isobutylthiazole
1866-31-5 Allyl cinnamate
1875-89-4 2-(3-Methylphenyl)ethanol
18794-84-8 &beta;-Farnesene
18824-63-0 Nonanal dimethyl acetal
18829-56-6 trans-2-Nonenal
1885-38-7 Cinnamyl nitrile
188570-78-7 Cyclopropanecarboxylic acid, (3Z)-3-hexenyl ester
18871-14-2 4-Acetoxy-3-pentyltetrahydropyran
189440-77-5 4,7-Octadienoic acid, methyl ester, (4E)-
19009-56-4 2-Methyldecanal
19089-92-0 n-Hexyl 2-butenoate
19093-20-0 (E)-Oct-5-en-2-one
19096-86-7 Cyclohexanone,5-methyl-2-(1-methylethyl)-,oxime
19139-31-2 Dihexyl fumarate
19224-26-1 Propylene glycol dibenzoate
19317-11-4 Farnesal
1934-21-0 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt
1948-33-0 2-tert-Butylhydroquinone
195251-91-3 2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(1,1-dimethylethyl)-
1975-78-6 Decanenitrile
19788-49-9 Ethyl 2-mercaptopropionate
19819-98-8 o-Tolylethanol
1984-60-7 2-Hydroxyethyl phenoxyacetate
198404-98-7 Cyclopropanemethanol, 1-methyl-2-[(1,2,2-trimethylbicyclo[3.1.0]hex-3-yl)methyl]-
19870-74-7 Cedrol methyl ether
19872-52-7 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
20009-20-5 Cyclohexanemethanol, 4-(acetyloxy)-a,a,4-trimethyl-, acetate
20016-72-2 Dimyrcene
20125-84-2 cis-3-Octen-1-ol
201363-52-2 Amides, coco, N-(hydroxyethyl), propoxylated
2021-28-5 Ethyl 3-phenylpropionate
20292-08-4 Dodecanoic acid, 2-ethylhexyl ester
20298-69-5 cis-2-tert-Butylcyclohexyl acetate
2035-99-6 Isoamyl octanoate
2040-10-0 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
20407-84-5 2-trans-Dodecenal
2049-96-9 Pentyl benzoate
2050-01-3 3-Methylbutyl 2-methylpropanoate
2050-08-0 Amyl salicylate
2050-09-1 3-Methylbutyl valerate
2051-78-7 Allyl butyrate
2051-85-6 1,3-Benzenediol, 4-(2-phenyldiazenyl)-
2051-96-9 Benzyl 2-hydroxypropionate
2052-14-4 Butyl salicylate
2057-49-0 4-(3-Phenylpropyl)pyridine
20665-85-4 Vanillin isobutyrate
20702-77-6 Neohesperidin dihydrochalcone
207228-93-1 7-Propyl-2H-1,5-benzodioxepin-3(4H)-one
20770-40-5 Citronellyl 3-methyl-2-butenoate
20777-49-5 Dihydrocarvyl acetate
2078-54-8 Phenol, 2,6-bis(1-methylethyl)-
20780-48-7 Tetrahydrolinalyl acetate
20780-49-8 3,7-Dimethyl-1-octanyl acetate
208041-98-9 2-Propyl heptanenitrile
2082-79-3 Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester
20834-59-7 .A.,.A.,4-Trimethylphenethyl alcohol
2094-69-1 Benzyl 2,2-dimethylpropanoate
20962-70-3 4-Pentenoic acid, 2-acetyl-4-methyl-, ethyl ester
21016-46-6 2-Pentenoic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, (E)-
2102-59-2 laevo-Carveol
2109-22-0 2-Cyclohexylpropanal
2110-18-1 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
2111-75-3 p-Mentha-1,8-dien-7-al
21112-37-8 1,4-Dimethoxy-2-tert-butylbenzene
21129-27-1 1-Methyl-4-(isopropyl)cyclohexan-1-ol
211299-54-6 4H-4a,9-Methanoazuleno[5,6-d]-1,3-dioxole, octahydro-2,2,5,8,8,9a-hexamethyl-, (4aR,5R,7aS,9R)-
2114-29-6 Ethyl phenyl carbinyl acetate
21145-77-7 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline
2120-70-9 Phenoxyacetaldehyde
21280-29-5 Lactoscatone
21368-68-3 dl-Camphor
2142-94-1 Neryl formate
215231-33-7 1-methyl-3-(2-methylpropyl)cyclohexan-1-ol
2153-26-6 Terpinyl formate
2153-28-8 Terpinyl butyrate
215305-10-5 3-Hexene, 1,1′,”-[ethylidynestris(oxy)]tris-, (3Z, 3’Z,3″Z)-
2163-42-0 1,3-Propanediol, 2-methyl-
21662-09-9 cis-4-Decen-1-al
21690-43-7 3-Cyclohexene-1-carbonitrile, 4-(4-methyl-3-pentenyl)-
216970-21-7 Bicyclo[4,3,1]decane, 3-methoxy-7,7-dimethyl-10-methylene
21722-83-8 Cyclohexaneethyl acetate
2173-56-0 Amyl valerate
2173-57-1 B-Naphthyl isobutyl ether
21834-92-4 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
21835-00-7 2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3,4-dimethyl-
21835-01-8 3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one
2198-61-0 Isoamyl hexanoate
22029-76-1 B-Ionol
220410-74-2 Tris(tetramethylhydroxypiperidinol) citrate
22047-25-2 Acetylpyrazine
2206-94-2 Benzenemethanol, alpha-methylene-, acetate
220621-22-7 L-Monomenthyl glutarate
22104-79-6 2-Nonen-1-ol
22104-81-0 Dodec-2-en-1-ol
2216-45-7 4-Methylbenzyl acetate
2216-51-5 l-Menthol
2219-82-1 Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-
2226-05-3 2-(3,3-Dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)ethanol
224031-70-3 4-Penten-1-one, 1-spiro[4.5]dec-7-en-7-yl-
22418-66-2 3,7-Dimethyl-2-methylenocta-6-enal
2244-07-7 Undecanenitrile
2244-16-8 d-Carvone
22457-23-4 5-Methyl-3-heptanone oxime
22460-95-3 3,7-Dimethyloct-7-ene-1,6-diol
22471-55-2 Ethyl trans-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
2257-09-2 Phenethyl isothiocyanate
22629-49-8 Tridecene-2-nitrile
22690-27-3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decahydro-5,9-methanobenzocycloocten-11-one
2270-60-2 Methyl 3,7-dimethyl-6-octenoate
22717-57-3 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, methyl ester
22719-81-9 Ethyl p-tolyl carbonate
2277-19-2 cis-6-Nonenal
22874-79-9 Octyl crotonate
22882-89-9 (Z)1-Ethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene
22882-91-3 (E)-1-Ethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene
2305-05-7 Γ-Dodecalactone
2305-21-7 2-Hexen-1-ol
2305-25-1 Ethyl 3-hydroxyhexanoate
23059-38-3 Cyclohexanecarboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester, cis-
2306-78-7 Nerolidyl acetate (isomer unspecified)
2311-46-8 Isopropyl hexanoate
23147-57-1 1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
23250-42-2 Cyclohexanecarboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester, trans-
23267-57-4 4-(1,2-Epoxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3-buten-2-one
23333-91-7 Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthol
23361-88-8 1-(2,5,5-Trimethylcycloheptyl)ethan-1-one
233683-84-6 Citrus junos oil
23411-34-9 Calciate(2-), [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]-, disodium, hydrate
2345-24-6 Neryl isobutyrate
2345-26-8 Geranyl isobutyrate
2345-28-0 2-Pentadecanone
2349-07-7 Hexyl isobutyrate
23495-12-7 2-Phenoxyethyl propionate
2351-90-8 Ethyl oct-2-enoate
23550-40-5 4-(Methylthio)-4-methyl-2-pentanone
2363-88-4 2,4-Decadienal
2363-89-5 2-Octenal
236391-76-7 Acetic acid, (1-oxopropoxy)-, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ester
23696-85-7 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one
23726-91-2 (2E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
23726-92-3 (Z)-&beta;-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
23726-94-5 cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-Buten-1-one
2373-38-8 Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) ester, sodium salt
23747-48-0 5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta(b)pyrazine
23787-90-8 Isolongifolanone (isolongifolene ketone)
23911-56-0 1-(3-Methyl-2-benzofuranyl)ethanone
23950-98-3 Cyclohexanol, 2-methoxy-4-propyl-
2396-78-3 Methyl 3-hexenoate
2396-83-0 Ethyl 3-hexenoate
2396-84-1 Ethyl sorbate
23986-74-5 (-)-Germacrene D
2403-58-9 4-Methoxybenzaldehyde diethyl acetal
24048-13-3 2,6,10-Trimethylundeca-5,9-dienal (dihydroapofarnesal)
24048-14-4 2,6,10-Trimethylundeca-5,9-dienol
2408-20-0 Allyl propionate
2408-37-9 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
2409-55-4 2-tert-Butyl-p-cresol
2416-94-6 2,3,6-Trimethylphenol
24168-70-5 2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
24237-00-1 6-Butyl-2,4-dimethyldihydropyrane
24237-02-3 2-Butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyrane
24238-95-7 1,7,7-Trimethylbicyclo[4.4.0]dec-3-yl acetate
24295-03-2 2-Acetylthiazole
2432-51-1 Methyl thiobutyrate
2432-91-9 S-2-Butyl 3-methylbutanethioate
2435-16-7 2-Heptyltetrahydrofuran
2436-90-0 Dihydromyrcene
2437-25-4 Dodecanenitrile
2440-22-4 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-
2442-10-6 1-Octen-3-yl acetate
2445-67-2 2-Methylpropyl 2-methylbutyrate
2445-72-9 Pentyl 2-methylpropionate
2445-76-3 Hexyl propionate
2445-77-4 2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
2463-53-8 2-Nonenal
2463-77-6 2-Undecenal
24683-00-9 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
24700-20-7 p-Tolyl 3-methylcrotonate
24717-85-9 Citronellyl tiglate
24720-09-0 (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
24817-51-4 Phenylethyl 2-methylbutyrate
24851-98-7 Methyl dihydrojasmonate
24937-78-8 Ethyl vinyl acetate copolymer
2497-18-9 trans-2-Hexenyl acetate
2500-83-6 Tricyclo[5.2.1.02,6]dec-4-en-8-yl acetate
25013-16-5 Butylated hydroxyanisole
2511-00-4 Cyclohexaneacetic acid, .A.-methyl-, ethyl ester
25152-84-5 trans,trans-2,4-Decadien-1-al
25152-85-6 cis-3-Hexenyl benzoate
25154-52-3 Phenol, nonyl-
25167-32-2 Benzenesulfonic acid, oxybis[dodecyl-, disodium salt
25225-08-5 l-Cyclocitronellene formate
25225-09-6 1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethanol
25225-10-9 d-Cyclocitronellene acetate
25231-21-4 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-octadecyl-w-hydroxy-
2524-52-9 2-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester
2525-16-8 Methyl 3,4,5,6-tetrahydro-7H-azepin-2-yl ether
25265-71-8 Dipropylene glycol (isomer unspecified)
25279-09-8 2,6-Dimethyloct-7-en-2-yl formate
25304-14-7 1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethan-1-one
25312-34-9 &alpha;-Ionol
25322-68-3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-hydro-.&omega;.-hydroxy-
25322-69-4 &alpha;-hydro-&omega;-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))
25339-17-7 Isodecyl alcohol
25340-17-4 Diethylbenzene
25395-31-7 1,2,3-Propanetriol, diacetate
25415-62-7 Pentyl isovalerate
25415-77-4 3-Methylbutyl 2-butenoate
2548-87-0 trans-2-Octenal
25485-88-5 Cyclohexyl salicylate
25496-72-4 9-Octadecenoic acid (Z)-, monoester with 1,2,3-propanetriol
25498-49-1 Propanol, [2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]-
2550-11-0 4,7-Dimethyloct-6-en-3-one
2550-26-7 Benzyl acetone
2550-52-9 Cyclohexadecanone
2550-59-6 7-Cyclohexadecen-1-one
25524-95-2 5-Hydroxy-7-decenoic acid Δ-lactone
2555-49-9 Ethyl phenoxyacetate
2556-10-7 Acetaldehyde ethyl phenylethyl acetal
25628-84-6 Benzoic acid, 2-[(1-oxopropyl)amino]-, methyl ester
2563-07-7 2-Ethoxy-4-methylphenol
25634-93-9 2-Methyl-5-phenylpentanol
2565-82-4 Geranyl methyl ether
2568-25-4 Benzaldehyde propylene glycol acetal
2568-90-3 Butane, 1,1′-[methylenebis(oxy)]bis-
25680-58-4 Pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy-
25773-40-4 2-Methoxy-3(5 and 6)-isopropylpyrazine
25905-14-0 Lavandulyl acetate
25956-17-6 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt
25966-79-4 3-Thujopsanone
25973-55-1 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)-
259854-70-1 5-Cyclotetradecen-1-one, 3-methyl-,(5E)-
26027-38-3 Poly(oxy-ethanediyl) &alpha;(4-nonylphenyl) &gamma;-hydroxy-
26160-83-8 Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane
26172-55-4 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-
2623-23-6 l-Menthyl acetate (1A,2B,5A)
26252-11-9 Dihydro-.beta.-terpinyl acetate
26266-58-0 Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate
26330-65-4 6-Ethyl-3-methyloct-6-en-1-ol
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
2639-63-6 Hexyl butyrate
26516-27-8 Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester
26553-46-8 Ethyl (E)hex-3-enoate
26619-69-2 Isolongifolene oxide
26643-91-4 4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal
2679-87-0 sec-Butyl ethyl ether
2682-20-4 2 – Methyl – 2H – isothiazol – 3 – one
2687-96-9 2-Pyrrolidinone, 1-dodecyl-
26896-48-0 Tricyclo[5.2.1.02,7]decane-4,8-dimethanol
26952-21-6 Isooctan-1-ol
27043-05-6 2-Ethyl-dimethylpyrazine (isomer unspecified)
2705-87-5 Allyl cyclohexanepropionate
27135-90-6 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydromethoxy-4,7-methano-1H-indene (isomer unspecified)
27178-16-1 Di-isodecyl adipate
2719-08-6 Methyl N-acetylanthranilate
27194-74-7 Dodecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol
2721-22-4 &delta;-Tetradecalactone
27458-92-0 Isotridecan-1-ol
27458-93-1 Isooctadecan-1-ol
27458-94-2 Isononyl alcohol (isomer unspecified)
27538-09-6 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone
27538-10-9 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
2756-56-1 Isobornyl propionate
27593-23-3 5-Hydroxy-2,4-decadienoic acid &delta;-lactone
27606-09-3 2,4-Dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioxin
27625-35-0 3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
27829-72-7 Ethyl trans-2-hexenoate
2783-94-0 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt
2785-87-7 2-Methoxy-4-propylphenol
2785-89-9 4-Ethylguaiacol
27923-56-4 Bis(1-methylethyl)phenol
27939-60-2 Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer unspecified)
28043-10-9 Methyl 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
28069-72-9 (2E,6Z)-Nona-2,6-dien-1-ol
28069-74-1 Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal
2809-21-4 Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-
28132-01-6 4,7-Methano-1H-indene-2,5-dimethanol, octahydro-
28198-05-2 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxy-
28219-60-5 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
28219-61-6 2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
28231-03-0 Cedrenol
28371-99-5 Methyl 2,6,10-trimethylcyclododeca-2,5,9-trien-1-yl ketone
28462-85-3 endo-1,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
2847-30-5 2-Methoxy-3-methylpyrazine
28519-02-0 Benzenesulfonic acid, dodecyl(sulfophenoxy)-, disodium salt
28553-12-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester
28588-74-1 2-Methyl-3-furanthiol
285977-85-7 1H-Indende-2-methanol, 2,3-dihydro-2,5-dimethyl-
286-99-7 1,2-Epoxycyclododecane
28645-51-4 Oxacycloheptadec-10-ene-2-one
28664-35-9 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
2882-20-4 Pyrazine, 2-methyl-3-(methylthio)-
28940-11-6 7-Methyl-2H-benzo-1,5-dioxepin-3(4H)-one
29066-34-0 dl-Menthyl acetate
29127-83-1 Nonen acid nitrile
29214-60-6 Ethyl 2-hexylacetoacetate
292605-05-1 3-Hexene, 1-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]- (3Z)-
29350-67-2 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
29350-73-0 Cadinene
29461-13-0 (2.A.,4a.A.,8.B.)-Hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene-8(5H)-one
29548-30-9 Farnesyl acetate
29710-25-6 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
2979-22-8 B-Methoxy benzeneethanol
298-07-7 Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester
2983-37-1 Ethyl 2-ethylhexanoate
2986-54-1 Methoxycyclododecane
29895-73-6 Phenylacetaldehyde glyceryl acetal
29911-27-1 1-(1-Methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol
29911-28-2 1-(2-Butoxypropoxy)-propan-2-ol
300371-33-9 2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-1H-indene-ar-propanal
3008-43-3 1-Methyl-2,3-cyclohexadione
301-00-8 Methyl linoleate (48%) methyl linolenate (52%) mixture
3016-19-1 2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
30168-23-1 4-Tricyclodecylidene butanal
30207-98-8 Undecanol
3025-30-7 Ethyl trans-2,cis-4-decadienoate
302776-68-7 Benzoic acid, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexyl ester
30310-41-9 Tetrahydro-2-methyl-4-methylene-6-phenyl-2H-pyrane
3033-23-6 Rose oxide levo
30361-28-5 trans,trans-2,4-Octadienal
30361-29-6 2,4-trans,trans-Undecadienal
30390-51-3 Dodec-4-en-1-al
30640-46-1 Methyl cyclohexadiene (mixture of isomers)
30772-69-1 Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethyl acetate
30772-79-3 Octahydro-4,7-methano-1H-indenecarbaldehyde
30897-75-7 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-acetaldehyde, 6,6-dimethyl-
3100-36-5 Cyclohexadec-8-en-1-one mixture of cis and trans isomer
31089-96-0 1H-Inden-1-one, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,3a,7,7-tetramethyl-
31195-95-6 Phenol, (2-methylpropyl)-
31308-55-1 4,7-Methano-1H-indenemethanol, octahydro-
31375-17-4 1-(para-Menthen-6-yl)-1-propanone
31394-71-5 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .A.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.Ω.-hydroxy-, (Z)-
313973-37-4 1,6-Heptadien-3-one, 2-cyclohexyl-
3142-72-1 2-Methylpent-2-en-1-oic acid
3147-75-9 2-(2 Hydroxy-5-tert-oxyphenyl) benzotriazole
3149-28-8 Methoxypyrazine
31499-72-6 Dihydro-A-ionone
31501-11-8 cis-3-Hexenyl hexanoate
3155-71-3 2-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-2-butenal
31565-19-2 Acetic acid, isooctyl ester
31570-04-4 Tris(2,4-di-(tert)-butylphenyl) phosphate
31574-44-4 2-Isopropyl-4-methylanisole
31807-55-3 Isododecane
31846-06-7 3-tert-Butylcyclohexyl acetate
319002-92-1 Propyl (2S)-2-(1,1-dimethylpropoxy)-propanoate
31906-04-4 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
31996-78-8 1-Ethyl-3-methoxytricyclo[2.2.1.02,6]heptane
3208-40-0 2-(3-Phenylpropyl)tetrahydrofuran
3209-13-0 3-Methoxy-5-cresol
3213-73-8 3,3,5-Trimethylcyclohexaneacetic acid
32210-23-4 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
32214-91-8 Caryophyllene alcohol acetate
32388-55-9 Acetyl cedrene
3239-35-8 (E)-6,10-Dimethylundeca-5,9-dien-2-yl acetate
3239-37-0 (Z)-6,10-Dimethylundeca-5,9-dien-2-yl acetate
3240-29-7 1-Phenyl-4-penten-1-one
3245-23-6 Phenol, 4-ethyl-, 1-acetate
32480-08-3 Dihydro farnesal
326-61-4 Piperonyl acetate
32665-23-9 Isopropyl isovalerate
32669-00-4 Ethanone, 1-(3-cycloocten-1-yl)-
3268-49-3 3-(Methylthio)propionaldehyde
3269-90-7 p-Mentha-1,8[10]-dien-9-ol
32741-11-0 Pyrazine, (1,1-dimethylethyl)-
32764-98-0 Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
3288-99-1 (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile
3293-47-8 Dihydro-B-ionol
329925-33-9 Oxacyclopentadec-10-en-2-one, 13-methyl-
3301-94-8 Hydroxynonanoic acid, Δ-lactone
33079-56-0 1,2-Cyclopentanedione, 3,4,4-trimethyl-
3338-55-4 cis-B-Ocimene
334-48-5 Decanoic acid
33407-62-4 Isolongifolene ketone
33467-73-1 cis-3-Hexenyl formate
33467-74-2 cis-3-Hexenyl propionate
336185-21-8 Oils, marjoram, pot
33673-62-0 Dihydro-4-methyl-5-pentylfuran-2(3H)-one
33704-60-8 Octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-1H-indene
33704-61-9 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone
3380-34-5 Triclosan
3387-41-5 Sabinene
338735-71-0 8H-Indeno(4,5-B)furan,2,3,3a,4,5,5a,6,7,8a,9-decahydro-2,6,6,7,8,8-hexamethyl Mixture of isomers
33885-51-7 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
33885-52-8 .A.,.A.,6,6-Tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
3390-12-3 Acetaldehyde cyclic propylene glycol acetal
3391-83-1 11-Oxahexadecanolide
3391-86-4 1-Octen-3-ol
33941-99-0 2-Methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane
3407-42-9 3-(5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol
341017-24-1 2-Hexen-1-ol, 3-methyl-, acetate (9CI)
34131-98-1 6-Isopropyl-2(1H)-octahydronaphthalenone
34265-58-2 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester
34291-99-1 2-(4-Isopropylphenyl)propionaldehyde
34322-06-0 S-Isopropyl 3-methylthiobutyrate
34322-08-2 Butanoic acid, 2-methyl, S-(1-methylpropyl) ester
34322-09-3 S-(1-Methylpropyl) 3-methylbut-2-enethioate
34365-79-2 S-1-Methylethyl 3-methylbut-2-enethioate
34398-01-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-undecyl-w-hydroxy-
34413-35-9 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
34451-19-9 Propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, (2S)-
3452-97-9 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
34686-67-4 Cyclopentanol, 2-(2-hexen-1-yl)-
34686-71-0 Tetrahydro-6-(2-pentenyl)-2H-pyran-2-one
34687-46-2 Hexenylcyclopentanone
3487-99-8 Amyl cinnamate
34902-57-3 Oxacyclohexadecen-2-one
350-03-8 3-Acetylpyridine
35044-57-6 Ethyl safranate
35044-58-7 Ethyl 6,6-dimethyl-2-methylenecyclohex-3-enecarboxylate
35044-59-8 Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate
35044-68-9 &beta;-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
3508-98-3 2-Phenylhexanenitrile
35087-49-1 1-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyclohexyl)but-2-en-1-one
351343-77-6 1H-Indene, 2,3,3a,4,5,7a-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-6-(2-propenyl)-
35151-11-2 5-Phenylhex-4-en-2-one
35154-45-1 cis-3-Hexenyl isovalerate
35158-25-9 2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal
3520-42-1 Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-, inner salt, sodium salt (1:1)
35206-51-0 1,3-Dimethylbutyl 2-butenoate
3526-75-8 1.A.,5.A.-Dihydroguaiol
35285-69-9 Sodium 4 – propoxycarbonylphenoxide
3549-23-3 Methyl p-tert-butylphenylacetate
3558-60-9 Methyl phenethyl ether
3567-66-6 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-, disodium salt
3572-06-3 4-(p-Acetoxyphenyl)-2-butanone
35720-57-1 4-Cyclopentadecen-1-one
3583-00-4 4-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
358331-95-0 5,6,7-Trimethylocta-2,5-dien-4-one
35852-46-1 cis-3-Hexenyl valerate
35854-86-5 cis-6-Nonen-1-ol
35958-30-6 Phenol, 2,2′-ethylidenebis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
3603-99-4 Cyclotetradecan-1-one
3608-11-5 Acetylcarene
3613-30-7 Methoxycitronellal
3623-51-6 dl-Neomenthol
36267-71-7 5,7-Dihydro-2-methylthieno(3,4-d)pyrimidine
36275-29-3 (-)-1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo(2.2.1)heptane-2-one
36306-86-2 1-Ethoxy-4-(1-ethoxyvinyl)-3,3,5,5-tetramethylcyclohexene
36306-87-3 3,3,5,5-Tetramethyl-4-ethoxyvinylcyclohexanone
36431-72-8 Theaspirane
36508-31-3 Oxacycloheptadec-11-en-2-one
365411-50-3 Indeno[4,5-d]-1,3-dioxin,4,4a,5,6,7,8,9,9b-octahydro-7,7,8,9,9-pentamethyl-
3658-77-3 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
3658-80-8 Dimethyl trisulfide
3658-93-3 1,1-Diethoxyhexane
36653-82-4 1-Hexadecanol
3681-71-8 cis-3-Hexen-1-yl acetate
3681-78-5 Propyl dodecanoate
3681-82-1 trans-3-Hexenyl acetate
3691-12-1 A-Guaiene
37064-20-3 Propyl 2-methylbutyrate
37161-74-3 Methyl b-phenylglycidate
37172-02-4 2-(1-Methylpropyl)-1-vinylcyclohexyl acetate
37172-53-5 Methyl hexyl oxo cyclopentanone carboxylate
3720-16-9 3-Methyl-5-propyl-2-cyclohexen-1-one
37205-87-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(isononylphenyl)-w-hydroxy-
3734-33-6 N-[2-(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethylbenzenemethana minium benzoate
3738-00-9 1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))tridecane
37514-30-0 1-Methylcyclododecyl methyl ether
37526-88-8 Benzyl trans-2-methyl-2-butenoate
37609-25-9 5-Cyclohexadecen-1-one
37674-63-8 2-Methyl-3-pentenoic acid
37677-14-8 Isohexenyl cyclohexenyl carboxaldehyde
3777-69-3 2-Pentylfuran
3782-00-1 2,3-Dimethylbenzofuran
37837-44-8 Benzaldehyde methyl anthranilate (Schiff base)
3796-70-1 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one
37973-51-6 (E)-2-Phenylpropenyl acetate
37973-52-7 (Z)-2-Phenylpropenyl acetate
38142-45-9 d-Limonen-10-ol
38223-29-9 Oxacyclohexadecane-2,13-dione
38237-00-2 2,6-Octadiene-1-thiol, 3,7-dimethyl-
38285-49-3 5-Methyl-3-butyltetrahydropyran-4-yl acetate
38303-23-0 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-Decahydrocyclododecaoxazole
3842-03-3 3-Methylbutanal diethyl acetal
3844-45-9 Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)met -hylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt
38462-22-5 p-Mentha-8-thiol-3-one
38462-23-6 4-(4,8-Dimethylnona-3,7-dienyl)pyridine
3848-24-6 2,3-Hexanedione
389083-83-4 (1-Ethoxyethoxy)-cyclododecane
3896-11-5 Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-
39067-39-5 3-Propylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
39067-80-6 Thiogeraniol
3910-35-8 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane
39129-16-3 Methyl 2-[(phenylmethylene)amino]benzoate
3913-71-1 2-Decenal
3913-81-3 trans-2-Decenal
39189-74-7 2-Heptylidenecyclopentan-1-one
39212-23-2 4-Hydroxy-3-methyloctanoic acid lactone
39236-46-9 Urea, N,N’-methylenebis[N’-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-
39255-32-8 Ethyl 2-methylpentanoate
39386-78-2 Tamarind seed gum
3943-74-6 Methyl vanillate
39711-79-0 N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexane carboxamide
39770-04-2 8-Nonenal
39770-05-3 9-Decenal
39864-15-8 Nonanediyl diacetate
39872-57-6 (E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
39900-38-4 Cedryl formate
39924-52-2 Methyl 3-oxo-2-(pent-2-enyl)cyclopentaneacetate
40188-41-8 3,7-Dimethyloctanenitrile
401913-53-9 2-Propanol, 1-[1-(2,3-dimethylbicyclo[2.2.1] hept-2-yl) ethoxy]-
40203-73-4 Methyl cyclopentylideneacetate
40267-72-9 Geranyl ethyl ether
40379-24-6 Isononyl acetate (isomer unspecified)
40527-42-2 1,3-Benzodioxole, 5-(diethoxymethyl)-
40596-76-7 4,8-Dimethyl-7-nonen-2-ol
40601-76-1 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]-
406488-30-0 Butanamide, 2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl)-
4065-45-6 Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-
40654-82-8 2-Methyl-4-phenylbutyraldehyde
40702-13-4 2-tert-Butylcyclohexyl propionate
4075-07-4 Androsta-4,16-dien-3-one
4077-47-8 2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
40785-62-4 3-Oxabicyclo[10.3.0]pentadec-6-ene
409-02-9 Methylheptenone (isomer unspecified)
40910-49-4 Acetaldehyde ethyl linalyl acetal
40942-73-2 3-(2-Oxopropyl)-2-pentylcyclopentanone
41199-19-3 1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthalenol
4125-43-3 Guaiacol allyl ether
41270-80-8 Methyl 2-(formylamino)benzoate
41424-36-6 Benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy-4-methyl-
41448-29-7 3,7-Dimethyl-2,6-nonadien-1-al
41496-43-9 2-Methyl-3-tolylpropionaldehyde
41519-18-0 Isopentyl 2-methylcrotonate (E)
41519-23-7 cis-3-Hexenyl isobutyrate
4166-20-5 4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
41678-36-8 Tetrahydromuguol
41723-98-2 3,4,4a,5,8,8a-Hexahydro-3′,6-dimethylspiro[1,4-methanonaphtalene-2(1H),2′-oxirane]
41724-19-0 Octahydro-7-methyl-1,4-methanonaphtalen-6(2H)-one
4179-19-5 3,5-Dimethoxytoluene
4180-23-8 trans-Anethole
41816-03-9 3,4,4a,5,8,8a-Hexahydro-3′,7-dimethylspiro[1,4-methanonaphthalene-2(1H),2′-oxirane]
41890-92-0 3,7-Dimethyl-7-methoxyoctan-2-ol
4194-00-7 Isoeugenol benzoate
42078-65-9 Phenethyl senecioate
4221-98-1 (-)-(R)-.A.-Phellandrene
42288-75-5 Cyclohexyl phenylacetate
4230-97-1 Allyl octanoate
42370-07-0 1-(3,3-Dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)ethane-1-one
42436-07-7 3-Hexenyl phenylacetate
42604-12-6 Formaldehyde cyclododecyl methyl acetal
426218-78-2 Cassifix
42822-86-6 2-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol
42866-91-1 p-(2,2-Dimethoxyethyl)toluene
43052-87-5 &alpha;-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
431-03-8 Diacetyl
4313-03-5 trans,trans-2,4-Heptadienal
4314-14-1 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-
432-25-7 2,6,6-Trimethyl-1&2-cyclohexen-1-carboxaldehyde
4359-47-1 2-(3-Heptyl)-1,3-dioxolane
4359-57-3 2-Heptyl-1,3-dioxolane
4360-47-8 Cinnamonitrile (isomer unspecified)
4361-23-3 Tetrahydroionol
4362-22-5 2-(1-Phenylethyl)-1,3-dioxolane
4364-06-1 Cinnamic aldehyde dimethyl acetal
4390-04-9 Nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl-
4395-92-0 p-Isopropyl phenylacetaldehyde
4411-89-6 2-Phenyl-2-butenal
4418-26-2 2H-Pyran-2,4(3H)-dione, 3-acetyl-6-methyl-, ion(1-), sodium
4427-56-9 2-Isopropyl-p-cresol
4430-18-6 Benzenesulfonic acid, 2-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-methyl-, monosodium salt
4430-31-3 Octahydrocoumarin
4437-20-1 2,2′-(Dithiodimethylene)-difuran
4437-51-8 3,4-Hexanedione
4440-65-7 3-Hexenal
444085-42-1 Polygonum odoratum
4442-79-9 2-Cyclohexylethyl alcohol
444880-09-5 1,3-Oxathiane,2-ethyl-4,4-dimethyl-
4501-58-0 2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentene-1-acetaldehyde
45019-28-1 4-Methylnonanoic acid
4536-23-6 2-Methylhexanoic acid
4548-53-2 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt
459-80-3 Geranic acid
4602-84-0 Farnesol
4621-04-9 4-Isopropylcyclohexanol
4625-90-5 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(1-methylethyl)-, trans-
463-40-1 Linolenic acid
4630-07-3 Valencene
464-45-9 l-Borneol
464-48-2 Bicyclo(2.2.1)heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)-
464-49-3 d-Camphor
4643-27-0 2-Octen-4-one
4670-56-8 Methyl 4-methylsalicylate
4674-50-4 Nootkatone
469-61-4 &alpha;-Cedrene
4695-62-9 d-Fenchone
470-67-7 1,4-Cineole
470-82-6 Eucalyptol
470-99-5 Isophorol
4702-90-3 3H-Pyrazol-3-one, 4-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene)methyl]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-
4707-47-5 Methyl atrarate
472-66-2 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-acetaldehyde
472-97-9 .B.-Caryophyllene alcohol
4728-82-9 Allyl cyclohexaneacetate
473-03-0 Ambra-13,18(28)-dien-8-ol, (E)-
473-54-1 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
473-55-2 Dihydropinene
4744-08-5 Propanal diethyl acetal
4747-07-3 1-Methoxyhexane
4748-78-1 4-Ethylbenzaldehyde
475-20-7 Longifolene
475291-19-1 Resins, Protium pallidum
476332-65-7 2H-Indeno[4,5b] furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl
477218-42-1 Cyclopropanecarboxylic acid, 2-[1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl ester
478695-70-4 Propanedioic acid, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl) ethyl, ethyl ester
4798-44-1 1-Hexen-3-ol
4802-20-4 Cyclohexaneethanethiol, 3-mercapto-b,4-dimethyl-
4819-67-4 2-Pentylcyclopentan-1-one
4826-62-4 2-Dodecenal
4845-99-2 Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, sulfate (2:1)
4864-61-3 3-Octyl acetate
488-10-8 3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
4884-24-6 2-Cyclopentylcyclopentanone
489-84-9 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
489-86-1 (-)-Guaiol
490-03-9 2-Hydroxypiperitone
491-07-6 d,l-Isomenthone
491-35-0 4-Methylquinoline
4927-36-0 5-Methyl-5-phenyl-3-hexanone
4927-39-3 Cyclohexyl methyl pentanone
494-90-6 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
494-99-5 Benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-
4940-11-8 Ethyl maltol
4948-28-1 cis-2-Pinanol
495-40-9 Butyrophenone
495-62-5 Bisabolene
495-76-1 1,3-Benzodioxole-5-methanol
497-03-0 2-Methyl-2-butenal
498-02-2 4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone
498-16-8 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
498-81-7 Dihydro-&alpha;-terpineol
499-44-5 2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
499-75-2 Carvacrol
50-21-5 Lactic acid
50-70-4 d-Sorbitol
50-81-7 Ascorbic acid
50-99-7 D-Glucose
500-00-5 Cyclohexene, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-
500-02-7 4-Isopropyl-2-cyclohexenone
501-52-0 3-Phenylpropionic acid
502-47-6 3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
502-61-4 &alpha;-Farnesene
502-69-2 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone
502-72-7 Cyclopentadecanone
502847-01-0 Spiro[5.5]undec-8-en-1-one, 2,2,7,9-tetramethyl-
503-74-2 Isovaleric acid
505-32-8 Isophytol
50542-90-0 7-[(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
506-87-6 Carbonic acid, diammonium salt
50607-64-2 2-Methylpentanal-methyl anthranilate (Schiff base)
50652-80-7 3-Methyl-2-hexenoic acid methyl ester
507-70-0 Borneol
508-32-7 Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, 1,7,7-trimethyl-
508016-26-0 Cistus labdanum absolute
50816-18-7 9-Decenyl acetate
51115-63-0 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylbutyl ester
51115-64-1 2-Methylbutyl butyrate
51115-67-4 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
51115-88-9 Octahydro-4,4,7-trimethyl-4a,7-ethano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirene
51154-96-2 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-6-pentyl-, (R)-
512-13-0 (-)-.&alpha;.-Fenchol
513-86-0 Acetoin
5131-66-8 Propylene glycol butyl ether
5137-52-0 Pentyl phenylacetate
514-51-2 &beta;-Patchouline
51414-25-6 3-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
515-00-4 Myrtenol
515-03-7 Sclareol
515-69-5 .A.-Bisabolol
51519-65-4 1,4-Methanonaphthalen-5(1H)-one, 4,4a,6,7,8,8a-hexahydro-
51566-62-2 Citronellyl nitrile
51755-66-9 3-(Methylthio)-1-hexanol
51755-83-0 3-Mercaptohexanol
5182-36-5 2,4,6-Trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane
5205-07-2 3-Methyl-3-butenyl acetate
5205-11-8 3-Methyl-2-butenyl benzoate
5240-32-4 1-Ethynylcyclohexyl acetate
52474-60-9 1-Methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
52475-86-2 1-Methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
52475-89-5 3-(4-Methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
52557-97-8 Methyl 3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
526-75-0 2,3-Dimethylphenol
527-60-6 2,4,6-Trimethylphenol
52906-93-1 Starch, hydrogen octenylbutanedioate
53018-24-9 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
53082-58-9 3-Methylpentyl 2-methylisocrotonate
532-32-1 Sodium benzoate
532-87-6 Dimyrcene
5320-75-2 Cinnamyl benzoate
53219-21-9 7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene-, dihydro deriv.
53243-59-7 (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enenitrile
53243-60-0 (E)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enenitrile
53253-09-1 3-(cis-3-hexenyl)-2-cyclopentenone
5331-14-6 (2-Butoxyethyl)benzene
5331-32-8 Isobornyl methyl ether
5333-42-6 2-Octyldodecan-1-ol
53338-05-9 4,7-Dihydro-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-dioxepin
53338-06-0 2-sec-Butyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
53398-80-4 trans-2-Hexenyl propionate
53398-83-7 trans-2-Hexenyl butyrate
53398-85-9 (Z)-Hex-3-enyl 2-methylbutyrate
53398-86-0 trans-2-Hexenyl hexanoate
53399-81-8 Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
534-15-6 1,1-Dimethoxyethane
534-22-5 2-Methylfuran
53448-07-0 trans-2-Undecenal
53488-14-5 Acetaldehyde, 2-(octyloxy)-
536-59-4 p-Mentha-1,8-dien-7-ol
536-60-7 p-Isopropylbenzyl alcohol
536-75-4 Pyridine, 4-ethyl-
536-78-7 3-Ethylpyridine
53767-86-5 7-Methoxy-3,7-dimethyloct-1-ene
53767-93-4 Dihydromyrcenyl acetate
538-23-8 Trioctanoin
538-65-8 Butyl cinnamate
538-86-3 Benzyl methyl ether
53824-77-4 Decanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
53850-34-3 Thaumatin
539-82-2 Ethyl valerate
539-88-8 Ethyl levulinate
539-90-2 Isobutyl butyrate
5392-40-5 Citral
53956-04-0 Glycyrrhizin, ammoniated (Glycyrrhiza spp.)
54-28-4 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, (2R)-
540-07-8 Amyl hexanoate
540-10-3 Hexadecyl palmitate
540-18-1 Amyl butyrate
540-42-1 Isobutyl propionate
54043-73-1 1-Cyclopentene-1-propanol, b,2-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate
5405-41-4 Ethyl 3-hydroxybutyrate
5406-58-6 2,5,5-Trimethyl-2-phenyl-1,3-dioxane
540734-22-3 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, methyl ester, (1R,2S)-rel-
54082-68-7 2,6,10-Trimethylundeca-5,9-dienal
54089-83-7 3-Methyl-5-phenylpentanenitrile
541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane
541-47-9 3-Methylcrotonic acid
541-85-5 5-Methyl-3-heptanone
541-91-3 3-Methyl-1-cyclopentadecanone
5413-60-5 Tricyclodecenyl acetate
542-46-1 9-Cycloheptadecen-1-one
54200-50-9 Abietyl acetate
543-39-5 Myrcenol
543-49-7 2-Heptanol
5434-57-1 Hexyl 2,2-dimethylpropanoate
5435-64-3 3,5,5-Trimethylhexanal
543724-31-8 1-Butanone, 3-(dodecylthio)-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-
544-12-7 3-Hexen-1-ol (isomer unspecified)
544-35-4 Ethyl linoleate
544-40-1 Butyl sulfide
544-63-8 Myristic acid
544-76-3 Hexadecane
5441-56-5 Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-, 1-acetate
54410-94-5 3-Methylbut-3-enyl isovalerate
5442-00-2 2-Cyclohexylpropan-1-ol
54440-17-4 2,3,3-Trimethylindanone
54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone
5448-22-6 trans-2-tert-Butylcyclohexan-1-ol
54484-73-0 Acetaldehyde ethyl hexyl acetal
54491-17-7 3-Ethylhexahydro-2(3H)-benzofuranone
5452-75-5 Ethyl cyclohexylacetate
54533-29-8 2-Buten-1-one, 2-methyl-1-(1-piperidinyl)-
5454-19-3 Decyl propionate
54546-26-8 2-Butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
5457-70-5 Phenethyl octanoate
546-79-2 4-Thujanol
546-80-5 Thujone
5462-06-6 4-Methoxy-&alpha;-methylbenzenepropanal
5466-06-8 Ethyl 3-mercaptopropionate
5466-77-3 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhexyl ester
547-63-7 Methyl isobutyrate
5471-51-2 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone
54815-13-3 Nonane, 1,1-diethoxy-
54830-99-8 Acetoxydihydrodicyclopentadiene (Mixture of Isomers)
54889-48-4 Octanal diethyl acetal
54947-74-9 4-Methyloctanoic acid
54982-83-1 Ethylene dodecanedioate
54992-90-4 3-Buten-2-one, 4-(2,2,3,6-tetramethylcyclohexyl)-
54992-91-5 3-Buten-2-one, 4-[2,5,6,6-tetramethyl-1(or 2)-cyclohexen-1-yl]-
55066-48-3 3-Methyl-5-phenylpentanol
55066-49-4 beta-Methyl-benzenepentanal
55066-53-0 Ethyl ricinoleate
55066-54-1 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, benzoate
55066-56-3 p-Tolyl 3-methylbutyrate
551-08-6 3-Butylidenephthalide
5524-05-0 Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (2R,5R)-
5533-03-9 Methyl vanillyl ether
554-12-1 Methyl propionate
55418-52-5 4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
555-10-2 &beta;-Phellandrene
556-24-1 Methyl isovalerate
556-82-1 3-Methyl-2-buten-1-ol
557-00-6 Propyl isovalerate
557-48-2 Nona-2-trans-6-cis-dienal
55704-78-4 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
55719-85-2 Phenethyl tiglate
55722-59-3 3,7-Dimethyl-3,6-octadienal
55739-89-4 Cyclohexanone, 2-ethyl-4,4-dimethyl-
5579-78-2 ε-Decalactone
5595-79-9 2-Ethoxy-4-(methoxymethyl)phenol
56-81-5 Glycerol
56011-02-0 Phenylethyl isoamyl ether
56038-13-2 Sucralose
56057-93-3 Pyridine, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-
56107-04-1 3-(p-tert-Butylphenyl)-2-methylpropanol
56172-46-4 Geranyl crotonate
562-74-3 4-Carvomenthenol
564-20-5 Sclareolide
564-94-3 2-Formyl-6,6-dimethylbicyclo(3.1.1)hept-2-ene
56423-40-6 Benzyl 2-methylbutyrate
56438-09-6 Heptylidene diacetate
565-62-8 3-Methylpent-3-en-2-one
56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
5655-61-8 laevo-Bornyl acetate
56836-93-2 Benzenepropanol, a,ß-dimethyl-
56961-73-0 Butanoic acid, 3-methyl-, 1-phenylethyl ester
56973-85-4 1-(5,5-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one
56973-87-6 1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)pent-4-en-1-one
57-10-3 Palmitic acid
57-11-4 Stearic acid
57-13-6 Urea
57-50-1 A-D-glucopyranoside, B D-fructofuranosyl
57-55-6 Propylene glycol
57-88-5 Cholest-5-en-3-ol (3b)-
57082-24-3 Caryophyllene acetate
57345-19-4 Dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-5H-3,5a-epoxynaphth[2,1-c]oxepin
57371-42-3 4-Allyl-2-methoxyphenyl benzyl ether
57378-68-4 &delta;-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
57500-00-2 Methyl furfuryl disulfide
57576-09-7 Isopulegyl acetate
576-26-1 2,6-Xylenol
5760-50-9 Methyl 9-undecenoate
5764-85-2 Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropionate
57856-81-2 Allyl decanoate
579-07-7 1-Phenyl-1,2-propanedione
57934-97-1 Ethyl 2-ethyl-6,6-dimethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
57963-77-6 4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4,4,8a-trimethyl-, cis-
57967-68-7 1-Oxaspiro[4.5]decan-6-ol, 2,6,10,10-tetramethyl-, (2R,5S,6S)-rel-
58096-46-1 4,4,8-Trimethyltricyclo[6.3.1.02,5]dodecan-1-yl formate
58096-47-2 3a,7-Methano-3aH-cyclopentacycloocten-3-ol, decahydro-1,1,7-trimethyl-, formate
58102-02-6 2-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butenal
58296-81-4 8-Undecenal
583-60-8 2-Methylcyclohexanone
58318-10-8 Sodium mono and didecyl disulfonated diphenyl oxide
5837-78-5 Ethyl tiglate
58430-94-7 3,5,5-Trimethylhexyl acetate
58461-27-1 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
58475-04-0 (+/-)-4-Ethyloctanal
585-34-2 3-tert-Butylphenol
58567-11-6 Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal
586-62-9 Terpinolene
5870-93-9 Heptyl butyrate
589-18-4 p-Tolyl alcohol
589-35-5 3-Methyl-1-pentanol
589-38-8 3-Hexanone
589-59-3 2-Methylpropyl 3-methylbutyrate
589-66-2 Isobutyl 2-butenoate
589-75-3 Butyl octanoate
589-98-0 3-Octanol
58911-05-0 3-Cyclohexene-1-carboxlic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester
58985-02-7 Terpineol, dihydro-
58985-18-5 Dihydro-&alpha;-terpinyl acetate
59-02-9 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, (2R)-
590-01-2 Butyl propionate
590-86-3 3-Methylbutyraldehyde
59020-90-5 2-Furanmethanethiol formate
59052-82-3 Cyclododecyl formate
59056-62-1 Octahydro-7,7,8,8-tetramethyl-2,3b-methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene-4-methyl acetate
59056-64-3 Octahydro-7,7,8,8-tetramethyl-2,3b-methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene-4-methanol
591-12-8 4-Hydroxy-3-pentenoic acid lactone
5910-87-2 trans, trans-Nona-2,4-dienal
5910-89-4 2,3-Dimethylpyrazine
59151-19-8 Ethyl 2-methyl-4-oxo-6-pentylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
59191-78-5 3-(Hydroxymethyl)-2-octanone
5921-82-4 2-Heptyl acetate
59219-71-5 Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 3,5,5-trimethylhexyl ester
59230-57-8 p-Isopropylbenzyl acetate
59259-38-0 l-Menthyl lactate
593-08-8 2-Tridecanone
593-45-3 Octadecane
59323-76-1 cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
59324-17-3 trans-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
59354-71-1 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl isobutyrate
5947-36-4 2(10)-Pinen-3-ol
5949-05-3 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3S)-
59558-23-5 p-Tolyl octanoate
598-82-3 Lactic acid
5986-38-9 Ocimenol
5986-55-0 Patchouli alcohol
5988-91-0 Tetrahydrogeranial
5989-27-5 d-Limonene
5989-54-8 l-Limonene
60-12-8 Phenethyl alcohol
60-29-7 Diethyl ether
60-33-3 Linoleic acid
600-14-6 Acetyl propionyl
60047-17-8 2-(Tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol
60241-53-4 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexyl)-3-methylbutan-2-ol
60308-75-0 2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (2Z)-
60308-76-1 2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (2E)-
60335-71-9 3,6-Dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
60405-50-7 5-Phenylhex-3-en-2-one
60466-73-1 3-Benzyltetrahydropyran
6051-03-2 Hexahydro-3H-benzofuran-2-one
606-45-1 Methyl o-methoxybenzoate
607-88-5 p-Cresyl salicylate
60763-41-9 &alpha;-Amyl cinnamic aldehyde diethyl acetal
60763-42-0 3,6-Dimethyl-3-octanyl acetate
60770-00-5 Ethyl 4-methylsalicylate
60788-25-2 Citronellyl ethyl oxalate
608016-26-0 Cistus labdanum concrete
60828-78-6 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-[3,5-dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-.&omega;.-hydroxy-
609-08-5 Propanedioic acid, 2-methyl-, 1,3-diethyl ester
610271-60-8 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-methyl-2-hexen-1-yl ester
61099-53-4 5-(1,5-Dimethyl-4-hexenyl)dihydrofuran-2(3H)-one
611-13-2 Methyl 2-furoate
613-70-7 Guaiacyl acetate
614-34-6 p-Cresyl benzoate
61444-38-0 cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
615-13-4 2H-Inden-2-one, 1,3-dihydro-
6153-56-6 Oxalic acid dihydrate
616-25-1 1-Penten-3-ol
61668-40-4 1-Ethoxy 1-decene
61692-78-2 2-Methylallyl 2-methylisocrotonate
61692-84-0 Isobutyl 2-methylcrotonate
61699-38-5 Methylcyclooctyl carbonate
617-35-6 Ethyl pyruvate
617-94-7 2-Phenyl-2-propanol
61788-47-4 Fatty acids, coco
61788-85-0 Castor oil, hydrogenated, ethoxylated
61788-90-7 Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides
61789-17-1 Guaiacwood acetate
61789-42-2 Cedarwood oil acetylated
61789-91-1 Waxes and waxy substances, jojoba
61789-92-2 Mastic absolute
61791-08-0 Fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated
61791-12-6 Ethoxylated castor oil
61791-29-5 Fatty acids, coco, ethoxylated
61792-11-8 3,7-Dimethyl-2,6-nonadienenitrile
618-45-1 Phenol, 3-(1-methylethyl)-
61826-52-6 (2S)-1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalene-8-methyl formate
61849-72-7 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .&alpha;.-hydro-.&omega;.-hydroxy-, ether with methyl .&beta;.-D-glucopyranoside (4:1)
619-01-2 Dihydrocarveol (isomer unspecified)
6191-71-5 (Z)-4-Hepten-1-ol
61931-80-4 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-yl acetate
61931-81-5 cis-3-Hexenyl lactate
62-53-3 Benzenamine
620-02-0 5-Methylfurfural
620-17-7 3-Ethylphenol
620-40-6 Benzenemethanamine, N,N-bis(phenylmethyl)-
62062-85-5 2-Butyl-5,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran
621-82-9 Cinnamic acid
62151-56-8 3-Methylcyclopentadecan-1-ol
622-45-7 Cyclohexyl acetate
623-17-6 Furfuryl acetate
623-36-9 2-Methyl-2-pentenal
623-37-0 3-Hexanol
623-42-7 Methyl butyrate
623-70-1 Ethyl trans-2-butenoate
62346-96-7 2,4-Dimethylbenzyl acetate
624-24-8 Methyl valerate
624-41-9 2-Methylbutyl acetate
624-51-1 3-Nonanol
624-54-4 Pentyl propionate
624-92-0 Dimethyl disulfide
62406-73-9 6,10-Dioxaspiro[4.5]decane, 8,8-dimethyl-7-(1-methylethyl)-
62439-41-2 6-Methoxy-2,6-dimethylheptan-1-al
62518-65-4 3-(m-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde
62563-80-8 Vetiverol, acetate
6259-76-3 Hexyl salicylate
626-38-0 2-Pentyl acetate
626-77-7 Propyl hexanoate
626-82-4 Butyl hexanoate
626-93-7 2-Hexanol
6270-03-7 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 1,2-diacetate
628-63-7 Pentyl acetate
628-73-9 Hexanenitrile
628-97-7 Ethyl palmitate
628-99-9 2-Nonanol
6283-92-7 Dodecyl lactate
629-19-6 Propyl disulfide
629-33-4 Hexyl formate
629-50-5 Tridecane
629-59-4 Tetradecane
629-62-9 Pentadecane
629-63-0 Myristo nitrile
629-70-9 Cetyl acetate
629-78-7 Heptadecane
629-92-5 Nonadecane
629-94-7 Heneicosane
629-97-0 Docosane
6290-17-1 Ethyl 2,4-dimethyldioxolane-2-acetate
6290-37-5 Phenethyl hexanoate
6297-41-2 Butyl 2-methylvalerate
63-42-3 D-Glucose, 4-O-.Β.-D-galactopyranosyl-
63089-85-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .Α.-hydro-.Ω.-hydroxy-, ether with D-glucitol, heptakis[(Z)-9-octadecenoate]
63095-33-0 (Z)-5-(3-Hexenyl)dihydrofuran-2(3H)-one
6314-97-2 Phenylacetaldehyde diethyl acetal
63148-62-9 Siloxanes and silicones, di-Me
6315-04-4 Phenethyl 2-ethylbutyrate
63187-91-7 d,l-Menthone 1,2-glycerol ketal
6324-78-3 p-(2,2-Dimethoxyethoxy)toluene
63314-79-4 5-Cyclopentadecen-1-one, 3-methyl-
63393-93-1 Fatty acids, lanolin, iso-Pr esters
634-36-6 Benzene, 1,2,3-trimethoxy-
63449-68-3 &beta;-Naphthyl anthranilate
63449-88-7 1-Cyclohexylethyl butyrate
63449-95-6 4-(Isopropyl)cyclohexyl propionate
63450-30-6 Methoxymethylpyrazine
63500-71-0 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
63767-86-2 Cyclohexanemethanol, .A.-methyl-4-(1-methylethyl)-
6378-65-0 Hexyl hexanoate
6379-73-3 4-Isopropyl-2-methoxy-1-methylbenzne
638-11-9 Isopropyl butyrate
638-25-5 Amyl octanoate
638-49-3 Amyl formate
638-53-9 Tridecanoic acid
638-67-5 Tricosane
6386-38-5 Methyl 3-(3,5-di-<i>tert</i>-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
639-99-6 Elemol
64-02-8 Glycine, N,N’-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt
64-17-5 Ethyl alcohol
64-18-6 Formic acid
64-19-7 Acetic acid
64001-15-6 Tricyclodecanyl acetate
6408-72-6 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-diphenoxy-
6413-10-1 Ethylacetoacetate ethylene glycol ketal
6413-26-9 Cyclohexanone 1,3-butylene glycol ketal
6422-86-2 Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
64275-73-6 cis-5-Octen-1-ol
644-35-9 o-Propylphenol
6440-58-0 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-
645-13-6 p-Isopropylacetophenone
645-56-7 p-Propylphenol
64741-65-7 Naphtha, petroleum, heavy alkylate
64742-14-9 Distillates (petroleum), acid-treated light
64742-46-7 Paraffin – C15- 19 alkane
64742-47-8 Distillates, petroleum, hydrotreated light
64742-48-9 Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy
64742-52-5 Distillates, petroleum, hydrotreated heavy naphthenic
64771-72-8 Paraffins, normal C5-C20
647828-16-8 Indeno[4,3a-b]furan,decahydro-2,2,7,7,8,9,9-heptamethyl-
64825-20-3 2-Ethylidenedecan-1-al
6485-40-1 laevo-Carvone
64988-06-3 Ethyl 2-methoxybenzyl ether
65-85-0 Benzoic acid
65113-95-3 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-3-en-2-one
65113-99-7 5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol
65114-03-6 A,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butyraldehyde
65155-45-5 Isononyl propionate
6535-42-8 1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-
65381-09-1 Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol octanoate
65405-69-8 Cyclohexyl cyclopent-2-ene-1-acetate
65405-70-1 trans-4-Decen-1-al
65405-72-3 1,2,3,4,4a,7,8,8a-Octahydro-2,4a,5,8a-tetramethyl-1-naphthyl formate
65405-73-4 Geranyl oxyacetaldehyde
65405-76-7 cis-3-Hexenyl anthranilate
65405-77-8 cis-3-Hexenyl salicylate
65405-84-7 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen)-2-methylbutanal
65416-14-0 Maltyl isobutyrate
65416-17-3 3,5-Diethyl-2,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
65416-21-9 1-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylethan-1-one-oxime
65442-31-1 6-sec-Butylquinoline
65443-14-3 2,2,5-Trimethyl-5-pentylcyclopentanone
65505-24-0 Isobutyl N-methylanthranilate
65530-53-2 2-Methyl-3-,5 or 6-(furfurylthio)pyrazine (mixture of isomers)
65652-28-0 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-,methyl ester
659-70-1 Isoamyl isovalerate
65996-98-7 Terpenes and Terpenoids, limonene fraction
65996-99-8 Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction
65997-06-0 Rosin, hydrogenated
66-25-1 Hexanal
66062-78-0 .A.,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-methanol
66068-84-6 Isocamphenyl cyclohexanol, mixed isomers
66070-58-4 Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated
66072-32-0 Cyclohexanol, 4-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-
66327-54-6 1-Formyl-1-methyl-4-(4-methyl-pentyl)-3-cyclohexene
66408-78-4 Citral ethylene glycol acetal
66455-14-9 Alcohols, C12-13, ethoxylated
66455-15-0 Alcohols, C10-14, ethoxylated
66576-71-4 Isopropyl 2-methylbutyrate
6658-48-6 p-Isobutyl-alpha-methyl hydrocinnamaldehyde
6683-19-8 Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-bis[[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]- -1,3-propanediyl ester
67-63-0 Isopropyl alcohol
67-64-1 Acetone
67-68-5 Methylsulfinylmethane
67019-89-0 2,6-Nonadienenitrile
67028-40-4 Ethyl (p-tolyloxy)acetate
6706-82-7 Phenol, 2,2′-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexyl-
6707-60-4 12-Oxahexadecanolide
6720-16-7 2-Nonylcrotonaldehyde
6728-26-3 Hexen-2-al
6728-31-0 4-Heptenal
673-84-7 2,6-Dimethylocta-2,4,6-triene
67355-38-8 3,5,5-Trimethylhexyl formate
675-09-2 4,6-Dimethyl-2H-pyran-2-one
6750-03-4 2,4-Nonadienal
67583-77-1 3,3,5-Trimethylcyclohexyl ethyl ether
67633-92-5 5-(Diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene
67633-93-6 6-(Diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene
67633-94-7 Phenylacetaldehyde 2,4-dihydroxy-2-methylpentane acetal
67633-95-8 Methyl lavender ketone
67633-96-9 cis-3-Hexenyl methyl carbonate
67633-98-1 2-Methyl-5-(2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)pent-2-enyl butyrate
67633-99-2 5-(2,3-Dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl)-2-methylpent-2-enyl butyrate
67634-00-8 Allyl (3-methylbutoxy)acetate
67634-01-9 Allyl (2-methylbutoxy)acetate
67634-02-0 [2,2-Bis[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]ethyl]benzene
67634-03-1 4-(Isopropyl)-.B.-methylcyclohexanethanol
67634-04-2 [2,2-Bis[(3,7-dimethyloct-6-enyl)oxy]ethyl]benzene
67634-06-4 8-(sec-Butyl)quinoline
67634-08-6 Tetrahydro-.&alpha;.-pentylfurfuryl acetate
67634-11-1 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
67634-12-2 Methyl 2-(((4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenyl)methylene)amino)benzoate
67634-14-4 3-(o-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde
67634-15-5 A,A-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal
67634-16-6 3,5-Dimethylcyclohexene-1-methanol
67634-17-7 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-methanol
67634-20-2 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl isobutyrate
67634-22-4 2,4-Dimethylcyclohexylmethyl acetate
67634-23-5 4-Methyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxolane
67634-24-6 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl propionate
67634-25-7 3,5-Dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
67634-26-8 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
67643-70-3 Carbamic acid, N,N-dimethyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexen-1-yl ester
67662-96-8 2-Phenylethyl pivalate
67674-36-6 2,6-Nonadienal diethyl acetal
67674-46-8 6,6-Dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene
67707-75-9 Ethyl 3,5,5-trimethylhexanoate
67715-79-1 1,2-Di((1′-ethoxy)ethoxy)propane
67715-80-4 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
67739-11-1 1-Penten-3-ol, 2-methyl-1-(methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-
67762-38-3 Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters
67785-77-7 &alpha;,&alpha;-Dimethylphenylethyl propionate
67800-80-0 Methyl 2-[(2-methylundecylidene)amino]benzoate
67800-86-6 Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethoxy-1,3,3-trimethyl-
67801-16-5 1,1′-(3,7-Dimethyloct-6-enylidene)bis(1H-indole)
67801-17-6 2-Furfuryleneoctanal
67801-20-1 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4-en-2-ol
67801-23-4 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-methylbut-2-enoate
67801-29-0 3-Methyl-4-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
67801-33-6 3-(Hydroxymethyl)nonan-2-one
67801-36-9 .Eta.-1H-Indol-1-yl-.&alpha;.,.&alpha;.,.&epsilon;.-trimethyl-1H-indole-1-heptanol
67801-37-0 1,1′-(2-Phenylethylidene)bis(1H-indole)
67801-38-1 4-(2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
67801-39-2 4-(3,5,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
67801-40-5 6-Methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)oct-5-en-2-one
67801-41-6 4,4,8-Trimethyl-5,7-decadien-2-one
67801-42-7 Methyl 2-[(3,5,5-trimethylhexylidene)amino]benzoate
67801-43-8 p-Tolyl 3-oxo-3-phenylpropionate
67801-44-9 Methyl 2-(octylideneamino)benzoate
67801-45-0 trans-3-Heptenyl 2-methylpropanoate
67801-46-1 1-Hydroxynonan-3-one
67801-47-2 Citral-methylanthranilate (Schiff base)
67801-64-3 Ethyl 2-tert-butylcyclohexyl carbonate
67801-65-4 3,6-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
67828-19-7 4-(4-Methoxyphenyl)-3-methylbutan-2-one
6784-08-3 4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
6784-13-0 .beta.,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
67845-30-1 8-Isopropyl-6-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
67845-42-5 Citronellal methylanthranilate Schiff base
67845-46-9 (4-Methylphenoxy)acetaldehyde
67845-50-5 4,8-Dimethyl-3-7-nonadien-2-ol
67845-93-6 Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, hexadecyl ester
67860-00-8 1H-Indole,3-heptanol,&eta;-1H-indol-3-yl-&alpha,&alpha,&epsilon;-trimethyl ,8-bis-(2,3-dihydroindol)-2,6-dimethyl-2-octanol
67874-67-3 Decanal-methylanthranilate (Schiff base)
67874-72-0 Amylcyclohexyl acetate (mixed isomers)
67883-79-8 cis-3-Hexenyl tiglate
6789-80-6 cis-3-Hexenal
6789-88-4 Hexyl benzoate
67890-79-3 4-Isopropyl-1-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
6790-58-5 8-alpha,12-Oxido-13,14,15,16-tetranorlabdane
67905-40-2 Methyl alpha-ionone glycidate
67920-94-9 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
67923-83-5 Isononal diethyl acetal
67924-13-4 Methyl 2-[[2-(phenylmethylene)octylidene]amino]benzoate
67952-57-2 1,5-Dimethylhexyl acetate
67952-65-2 Pyrazine, methyl (methylthio)-
67952-68-5 Ethyl-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
68-04-2 Sodium citrate
68039-26-9 Butanoic acid, 2-methyl-, pentyl ester
68039-34-9 Benzoic acid, 2-[[[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino],methyl ester
68039-38-3 Citronellyl crotonate
68039-39-4 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl isobutyrate
68039-40-7 3,6-Dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-2H-pyran
68039-41-8 3,6-Dihydro-4,6-dimethyl-2-phenyl-2H-pyran
68039-44-1 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
68039-45-2 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate
68039-47-4 [2-Isopropoxyethyl]benzene
68039-48-5 3,5-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
68039-49-6 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
68039-69-0 1-Cyclohexylethyl 2-butenoate
68039-73-6 [1,1′-Bicyclopentyl]-2-yl 2-butenoate
68039-78-1 Octahydro-4,7-methano-1H-indenemethyl formate
6807-11-0 2-(p-Tolyloxy)ethyl acetate
68083-54-5 Benzeneacetaldehyde, 4-ethyl-
68083-55-6 Benzeneacetaldehyde, 2,4-dimethyl-
68083-57-8 3-Dodecenal
68083-58-9 1,3-Dimethyl-3-phenylbutyl acetate
68084-04-8 3-(4-Methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexene-1-carbonitrile
6812-78-8 Rhodinol
68127-22-0 Menthyl pyrrolidone carboxylate
68129-81-7 Vetiverol
68131-40-8 Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated
68132-21-8 Perilla oil
68132-80-9 Allyl trimethylhexanoate
68133-75-5 cis-3-Hexenyl cinnamate
68133-79-9 2-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)cyclopentanone
68139-91-3 Fatty acids, coco, diesters with polyethylene glycol
68140-48-7 5-Acetyl-3-isopropyl-1,1,2,6-tetramethylindane
68141-11-7 Hexanoic acid, 4-methylphenyl ester
68141-13-9 Quinoline, 6-(1,1-dimethylethyl)-
68141-14-0 Nonanal, 5-ethyl-2-methyl-
68141-17-3 2-Methylundecanal dimethyl acetal
68141-18-4 11-Tridecen-6-one, 8,12-dimethyl-
68141-19-5 3-Undecen-2-one, 10-hydroxy-3,6,10-trimethyl-
68141-20-8 2-Phenethyl crotonate
68141-26-4 6-(2-Methylpropyl)quinoline
68141-27-5 10-Undecenoic acid, heptyl ester
68153-06-0 Fats and glyceridic oils, herring
68154-33-6 Fatty acids, coco, esters with sorbitan, ethoxylated
68155-66-8 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
68155-67-9 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
68186-14-1 Methyl abietate
68188-03-4 Cabreuva oil (Myrocarpus frondosus &amp; M. fastigiatus)
68188-04-5 Terpenes and terpenoids, clove-oil, reaction products with formaldehyde
68188-98-7 5-Butyl-5-ethyldihydrofuran-2(3H)-one
6819-19-8 3-(4-Methylcyclohex-3-enyl)-3-butenyl acetate
68198-80-1 sec-Butylquinoline
68228-06-8 4-Methyl-1-oxaspiro[5.5]undecene
68228-09-1 Ethyl 2-[[[2,4(or3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]methyl]amino]benzoate
68228-11-5 2-(ar-Ethylphenyl)butyraldehyde
68259-31-4 5(Or 6)-Methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
68259-33-6 1-[5(Or 6)-Methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]ethan-1-one
6829-22-7 14H-Benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
68298-33-9 1,6,7,8-Tetrahydro-1,4,6,6,8,8-hexamethyl-as-indacene-3(2H)-one
68298-48-6 2-Hexyl-2-methyl-1,3-benzodioxole
68311-05-7 7-Isopropyl-5-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbonitrile
68345-22-2 Phenylacetaldehyde diisobutyl acetal
683748-01-8 Oils, Gardenia taitensis
68378-13-2 2,5 or 6-Methoxy-3-methylpyrazine (mixture of isomers)
68391-01-5 Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides
68398-18-5 4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
68412-04-4 Pseudo linalyl acetate
68412-54-4 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-(nonylphenyl)-.&omega;.-hydroxy-, branched
68419-46-5 2,7-Dimethyloct-5-en-4-one
68424-04-4 Polydextrose
68424-45-3 Fatty acids, linseed-oil
68424-94-2 Betaines, coco alkyldimethyl
68425-19-4 Terpenes and terpenoids, clove-oil, acetylated
68433-81-8 1,3-Methanonaphthalen-7(1H)-one, 2,3,4,4a,5,6-hexahydro-2,2-dimethyl-,
68439-45-2 Alcohols, C6-12, ethoxylated (5 > EO < 20)
68439-46-3 Alcohols, C9-11, ethoxylated
68440-45-9 Oils, pine, acetylated
68458-86-6 Ketones, C14
68459-99-4 1,3-Dimethyl-&alpha;-ionone
6846-50-0 Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl] ester
68476-78-8 Molasses
68478-36-4 Acetic acid, decyl ester, branched
68480-05-7 5-Hexen-3-ol, 6-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
68480-06-8 9-Decenyl propionate
68480-07-9 Naphthalene, 2-(2,2-dimethoxyethoxy)-
68480-08-0 2,6-Dimethyl-2-octyl acetate
68480-10-4 3,9-Undecadien-2-one, 3,6,10-trimethyl-
68480-11-5 Decahydrospiro[furan-2(3H),5′-[4,7]methano[5H]indene]
68480-14-8 1-(3,5,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)ethan-1-one
68480-15-9 Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl-
68480-21-7 Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, 2-methylpropyl ester
68480-26-2 2-Tridecen-1-ol, 1-acetate
68511-37-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-hydro-.&omega;.-hydroxy-, mono-C12-14-alkyl ethers, phosphates
68514-61-4 Milk, skim, hydrolyzed
68514-75-0 Oils, orange-juice
68526-84-1 Alcohols, C8-10-iso-, C9-rich
68526-85-2 Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich
68526-86-3 Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich
68526-90-9 Nonene, hydroformylation products, high-boiling
68527-06-0 Dodecene, hydroformylation products
68527-74-2 Vanillin propylene glycol acetal
68527-76-4 Ethyl vanillin propylene glycol acetal
68527-77-5 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol
68527-78-6 alpha-Amylcinnamaldehyde-methyl anthranilate (Schiff base)
68527-79-7 Hydroxycitronellal-Indole (Schiff base)
68527-82-2 Octane, 1,1-bis(octyloxy)-
68551-17-7 Alkanes, C10-13-iso-
68551-19-9 Alkanes, C12-14-iso-
68555-08-8 Steroids, hydroxy
68555-28-2 [2,2-Bis(3-methylbutoxy)ethyl]benzene
68555-58-8 3-Methyl-2-butenyl salicylate
68555-62-4 2-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butenal
68555-63-5 2-Methyl-3-(1-oxopropoxy)-4H-pyran-4-one
68555-65-7 (E,Z)-2,6-Nonadien-1-ol acetate
68583-51-7 Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
68583-95-9 C.I. Food red 17:1
68585-34-2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), &alpha;-sulfo-&omega;-hydroxy-, C10-16-alkyl ethers, sodium salts
68603-22-5 Cedarwood oil, terpeneless
68603-58-7 Amines, C12-14-<i>tert</i>-alkyl, ethoxylated propoxylated
68606-81-5 Bourgeons de cassis absolute
68606-82-6 Deertongue incolore (Liatris odoratissima (Walt.)Willd.)
68606-83-7 Cananga oil
68606-94-0 Orange peel, sweet, oil, terpeneless
68606-96-2 Oils, peppermint, reaction products with hydrogen sulfide
68606-97-3 Oils, peppermint, terpene-free
68606-99-5 Oils, petitgrain, sapond.
68607-01-2 Oils, tangerine, terpene-free
68608-32-2 Cedarwood oil terpenes
68608-34-4 Citrus terpenes
68608-35-5 Terpenes and terpenoids, mint, mentha arvensis piperascens-oil
68608-36-6 Terpenes and terpenoids, litsea cubela-oil, hydrogenated
68608-37-7 Peppermint oil terpenes
68608-38-8 Tangerine oil terpenes
68610-78-6 Acetic acid, anhydride, reaction products with boron trifluoride and 1,5,9-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene
68611-23-4 3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
68611-44-9 Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica
68647-72-3 Orange oil terpenes
68647-73-4 Tea tree oil
68648-33-9 Oils, bergamot, psoralen-free
68648-34-0 Oils, cedarwood, epoxidized
68648-39-5 Lemon oil terpeneless (Citrus limon (L.) Burm. F.)
68648-41-9 Treemoss absolute (Evernia furfuracea)
68648-53-3 Resin acids and rosin acids, hydrogenated, esters with triethylene glycol
68650-44-2 Apricot, ext.
68650-46-4 Bucchu leaves oil (Barosma spp.)
68683-20-5 Menthadiene-7-methyl formate
687-47-8 Ethyl (L)-lactate
68737-61-1 Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture)
68738-94-3 Octahydro-8,8-dimethylnaphthalene-2-carbaldehyde
68738-96-5 Octahydro-5,5-dimethylnaphthalene-2-carbaldehyde
68738-99-8 Methyl 2-[[[2,4(or 3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino]benzoate
688-82-4 1,1-Diethoxyheptane
68804-02-4 3-(4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ylidene)propiononitrile
68844-95-1 Pyrazine, 2-methoxy-3-(4-methylpentyl)-
68844-96-2 1,3-Benzodioxole-5-propanol, .&alpha;.-methyl-, 5-acetate
68844-97-3 Benzeneacetaldehyde, 3,4-dimethyl-
68845-00-1 2-Ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane
68845-01-2 Octahydro-4,4,7-trimethyl-3H-naphth[1,8a-b]oxiren-7-ol
68845-02-3 Methyl-2-[[(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)methylene]amino]benzoate
68845-33-0 Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethyl)-, didehydro deriv.
68845-35-2 Triethyltrimethyl-2-cyclohexen-1-one
68845-36-3 Diethyldimethylcyclohex-2-en-1-one
68855-38-9 Formic acid, reaction products with boron trifluoride and [1S-(1.&alpha;.,3a.&beta;.,4.&alpha;.,8a.&beta;.)]-decahydro-
68855-56-1 Alcohols, C12-16
68855-99-2 Litsea cubeba oil
68877-29-2 (1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol
689-67-8 6,10-Dimethylundeca-5,9-dien-2-one
68901-15-5 Allyl (cyclohexyloxy)acetate
68901-22-4 2-Methyl-4-(camphenyl-8)-cyclohexanone
68901-32-6 2-[8-Isopropyl-6-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane
68908-82-7 Hydroxycitronellal, indole condensation products
68912-13-0 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate (Mixture of Isomers)
68915-85-5 Petitgrain oil terpeneless
68915-86-6 Oils, raisin
68916-02-9 Oils, orange, sour, terpene-free
68916-04-1 Orange peel oil, bitter (Citrus aurantium L.)
68916-05-2 Bay oil, terpeneless
68916-09-6 Flouve oil (Flouve odorante)
68916-14-3 Amyris oil, acetylated
68916-18-7 Coffee bean, roasted, ext.
68916-26-7 Civet absolute (Viverra civetta Schreber and Viverra zibetha Schreber)
68916-39-2 Hamamelis absolute
68916-42-7 Oils, geranium, bourbon, distn. residues
68916-43-8 Geranium oil, saponified
68916-44-9 Oils, geranium, terpene-free
68916-48-3 Oils, erica arborea
68916-56-3 Oils, citronella, reduced
68916-59-6 Oils, cypress, terpene-free
68916-60-9 Cyperus scariosus oil
68916-62-1 Baccartol
68916-65-4 Oils, cinnamon, terpene-free
68916-68-7 Oils, chamomile, moroccan
68916-71-2 Cedarwood oil, oxidized
68916-73-4 Oils, camellia
68916-76-7 Bran absolute
68916-81-4 Oils, linden
68916-83-6 Oils, lime, psoralen-free
68916-84-7 Lime oil, terpeneless (Citrus aurantifolia (Christman) Swingle)
68916-89-2 Lemon oil furocoumarin free
68916-91-6 Licorice root (Glycyrrhiza glabra L.)
68916-95-0 Karo karounde absolute
68916-96-1 Mate absolute (Ilex paraguariensis St. Hil.)
68917-05-5 Osmanthus absolute
68917-07-7 Oils, orange, sweet, psoralen-free
68917-10-2 Oakmoss extract
68917-12-4 Oils, narcissus poeticus
68917-15-7 Mentha citrata oil
68917-18-0 Mentha arvensis oil
68917-19-1 Magnolia Oil
68917-20-4 Oils, mandarin, terpene-free
68917-29-3 Clove leaf oil terpenes
68917-31-7 Terpenes and terpenoids, geranium-oil
68917-32-8 Grapefruit oil terpenes
68917-33-9 Lemon oil terpenes
68917-34-0 Vetiver oil, acetylated, distilled.
68917-40-8 Oils, treemoss, resinoid
68917-43-1 Hibawood oil (Thujopsis dolabrata (L.F.) sieb. et zucc.)
68917-46-4 Oils, spearmint, terpene-free
68917-50-0 Birch, sweet, oil (Betula lenta L.)
68917-51-1 Oils, fucus vesiculosus
68917-52-2 Schinus molle oil (Schinus molle L.)
68917-53-3 Oils, sandalwood, acetylated
68917-54-4 Oils, rosemary, terpene-free
68917-57-7 Terpenes and terpenoids, mixed sour and sweet orange oil
68917-60-2 Terpenes and terpenoids, pennyroyal-oil
68917-61-3 Petitgrain terpenes
68917-63-5 Terpenes and Terpenoids, sinpine
68917-65-7 Vetivert oil terpenes
68917-71-5 Lime oil terpenes
68917-75-9 Wintergreen oil (Gaultheria procumbens L.)
68917-77-1 Labdanum, ext.
68917-78-2 Resins, oleo-, paprika
68921-26-6 p-Menthylene sulfide 1% in limonene
68921-66-4 Cedarwood atlas extravt (cedrus atlantica)
68922-10-1 Citronellyl isovalerate
68922-12-3 10-Dodecen-3-one, 5-hydroxy-7,11-dimethyl-
68922-13-4 3-Methyl-2-(pentyloxy)cyclopent-2-en-1-one
68922-14-5 1-Nonanol, 2,4,6,8-tetramethyl-,acetate
68931-30-6 1,6,10,14-Hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15- tetramethyl-
68936-95-8 D-Glucopyranoside, methyl, octadecanoate (2:3)
68938-00-1 Terpenes and terpenoids, turpentine-oil residues
68952-43-2 Oils, star anise
68952-44-3 Oils, ylang ylang, terpene-free
68953-04-8 Terpenes and terpenoids, mandarin-oil
68956-56-9 Hydrocarbons, terpene processing by-products
68956-59-2 Linseed oil Et ester
68959-28-4 5-Hydroxy-8-undecenoic acid &delta;-lactone
68966-86-9 Methyl 4(or 1)-isopropyl-1(or 4)-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylate
68987-81-5 Alcohols, C6-10, ethoxylated propoxylated
68987-90-6 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-(octylphenyl)-.&omega;.-hydroxy-, branched
68989-91-3 C10 Methoxylated hydrocarbons
68990-07-8 Glycerides, wheat germ-oil mono-, di- and tri-
68990-11-4 Arnica resinoid (Arnica montana)
68990-15-8 Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
68990-53-4 Glycerides, C14-22 mono-
68990-83-0 Cedarwood oil, Texas
68991-20-8 Armoise oil (Artemisia vulgaris L.)
68991-21-9 Oils, baccharis dracunculifolia
68991-25-3 Oils, citron
68991-29-7 Eucalyptus citriodora oil, acetylated
68991-32-2 Zdravetz oil
68991-36-6 Cedarwood Himalaya (Cedrus deodara (Roxb.) E.O.
68991-39-9 Oils, mastic
68991-96-8 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-5,5-dimethylnaphthalene-2-carbaldehyde
68991-97-9 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-8,8-dimethyl-2-naphthaldehyde
69-65-8 D-Mannitol
69-72-7 2-Hydroxybenzoic acid
69011-36-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, branched
69102-96-1 Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, distn. residues, nonvolatile
69103-01-1 Acetic acid, esters with turpentine-oil myrcene fraction terpene alcs.
69103-20-4 2,2-Dimethyl-3-(3-methyl-2,4-pentadienyl)oxirane
69103-23-7 Isotridecyl acetate
6915-15-7 l-Malic acid
69178-43-4 1,1-Diethoxyisooctane
692-86-4 Ethyl 10-undecenoate
6920-22-5 1,2-Hexanediol
69300-15-8 2-Methyldecanenitrile
6931-54-0 2,10-Epoxypinane
69364-63-2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-isohexadecyl-w-hydroxy-
6938-94-9 Diisopropyl adipate
6939-35-1 3,4-Dihydro-5-methylnaphthalen-1(2H)-one
69486-14-2 5,8-Methano-2H-1-benzopyran-2-one, 6- ethylideneoctahydro-
695-06-7 &gamma;-Hexalactone
6969-49-9 Octyl salicylate
697-82-5 Phenol, 2,3,5-trimethyl-
698-10-2 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
698-76-0 delta-Octalactone
699-02-5 2-p-Tolylethanol
699-61-6 Cyclohexanepropionic acid, 1-hydroxy-, g-lactone
69929-16-4 Citronellyl ethyl ether
69929-17-5 1-(2,4-Dimethyl-3-cyclohexenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one
7011-83-8 gamma-Methyldecalactone
70131-51-0 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, geraniol fractions, distn. residues
70214-77-6 6,8-Dimethylnonan-2-ol
70266-48-7 1-(2,4,4-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
7028-48-0 Phenylacetaldehyde oxime
70356-09-1 1,3-Propanedione, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-
705-58-8 3-Methyl-1-phenylbutan-2-ol
705-73-7 alpha-Propylphenethyl alcohol
705-86-2 delta-Decalactone
706-14-9 gamma-Decalactone
7069-41-2 trans-2-Tridecenal
70693-32-2 Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol and octanoic acid
707-29-9 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecane
7070-15-7 exo-2-[(1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)oxy]ethanol
70788-30-6 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol
708000-46-2 Geranium absolute (Pelargonium graveolens)
708006-75-5 Dill seed oil (Anethum spp.)
708006-77-7 Pimenta leaf oil
708007-00-9 Peru balsam anhydrol
708008-31-9 Mandarin oil, expressed
708008-51-3 Camphor oil, yellow (Cinnamomum camphora L.)
70801-04-6 Ethanone, 1-(4,11,11,-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-enyl)-[1R-(1a,4E,9b]
708022-56-8 Sage Dalmatian oil (Salvia officinalis L.)
70851-60-4 Geranyl dihydrolinalool
70851-61-5 5-(cis-3-Hexenyl)dihydro-5-methyl-2(3H)furanone
70892-20-5 Marigold, pot (Calendula officinalis L.)
70955-25-8 Oils, cucumber
70955-71-4 Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated
71-23-8 Propyl alcohol
71-36-3 Butyl alcohol
71-41-0 Amyl alcohol
710-04-3 delta-Undecalactone
710-40-7 Pyridine, 5-hexyl-2-methyl-
71048-82-3 [1.alpha.(E),2.beta.]-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-Buten-1-one
71077-31-1 4,8-Dimethyl-4,9-decadienal
71078-31-4 1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,6,9,10-tetramethyl-
71159-90-5 1-p-Menthene-8-thiol
71172-26-4 (4-Methoxyphenyl)methyl isobutyrate
713-95-1 delta-Dodecalactone
7143-69-3 Linalyl phenylacetate
7149-26-0 Linalyl anthranilate
71500-37-3 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
7158-25-0 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-Octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]indene
71701-33-2 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-
7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchloride
71735-79-0 Trimethyl-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
71832-76-3 Octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol
71850-78-7 2,3-Dimethyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butenal
71990-22-2 Fatty acids, butter, Et esters
72007-81-9 1-Phenyl-3-methyl-3-pentyl acetate
72089-08-8 2-Methyl-4(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)butanol
7212-40-0 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (1R,4R)-rel-
7212-44-4 Nerolidol (isomer unspecified)
72175-33-8 Methyl 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-3-methyloxirane-2-carboxylate
72183-75-6 1-Methyl-2-(1-methylpropyl)cyclohexyl acetate
72214-23-4 Ocimenyl acetate
72214-33-6 3-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)acrylonitrile
72230-85-4 Terpenes and terpenoids, copaiba-oil, hydroxy, acetates
7235-40-7 .beta.,.beta.-carotene
72379-31-8 Oils, rubus idaeus
72402-00-7 Cyclopentanol, 1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)-
72403-67-9 Myraldyl acetate
72429-08-4 3,4,4a,5,8,8a(Or 3,4,4a,7,8,8a)-Hexahydro-3,3,6,7-tetramethyl-1H-2-benzopyran
72480-62-7 Ginseng evergreen oil
72531-53-4 2-Methylpropyl 2-hydroxy-2-methylbut-3-enoate
72541-09-4 1-Oxaspiro[4.5]decan-6-ol, 2,6,10,10-tetramethyl-, acetate
72779-06-7 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester
72854-42-3 Heptanal glyceryl acetal (mixed 1,2 and 1,3 acetals)
72869-31-9 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, .&alpha;.-terpineol fractions
72869-70-6 Asafoetida oil
72869-73-9 Tangelo oil (hybrid of Citrus reticulata and Citrus paradisi)
72869-74-0 Fats and glyceridic oils, vegetable-oil, glyceride and tocopherol fraction
72869-82-0 Lemongrass terpenes
72881-27-7 5- and 6-Decenoic acid
7289-52-3 Decyl methyl ether
72894-11-2 Buten-2-yl (3-methylbutoxy)acetate
72894-12-3 Methyl 2-(nonylideneamino)benzoate
72894-14-5 10-Undecenal, 2-ethylidene-
72894-15-6 2,12-Tridecadienal
72903-27-6 Diethyl 1,4-cyclohexane dicarboxylate
72927-84-5 Benzoic acid, 2-[[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-, methyl ester
72927-85-6 Acetaldehyde, [(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl)oxy]-
72928-35-9 3-Methyl-3-butenyl 3-methyl-2-butenoate
72968-42-4 Gentian, Gentiana lutea, ext.
72968-45-7 Oils, gentian
72987-59-8 Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)-
73018-39-0 Acetic acid, reaction products with isoprene
73018-51-6 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
73049-67-9 Oils, patchouli, terpene-free
73049-70-4 Rutabaga, ext
7306-12-9 3-Phenyl-3-buten-1-yl acetate
73138-66-6 Labdanum, ext., Et esters
73138-76-8 Oils, tobacco, nicotine-free
73138-77-9 Oils, wormwood, terpene-free
73246-97-6 Vetiverol acetate, distilled
73263-36-2 3-Dodecyldihydrofuran-2(3H)-one
73347-77-0 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl propionate
7335-26-4 Ethyl 2-methoxybenzoate
73398-61-5 Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl
73507-35-4 Nigella Damascena oils
7384-98-7 Propyleneglycol dioctanoate
7392-19-0 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran
7399-50-0 2-(1-Ethylpropyl)pyridine
74-93-1 Methyl mercaptan
7403-42-1 4-Methyl-4-phenyl-2-pentanone
74113-74-9 Natural Hickory Smoke Flavor
74338-72-0 2,4,4,7-Tetramethyl-6-octen-3-one
744266-61-3 Spiro[5.5]undec-8-en-1-ol, 2, 2, 9, 11-tetramethyl-, acetate, (6R,11R)-rel-(9CI)
7446-09-5 Sulfur dioxide
74499-58-4 4,7,7-Trimethyl-2-(3-methyl-2-butenyl)bicyclo[4.1.0]heptan-3-one
74499-60-8 1-(1,2,3,4-Tetrahydro-4,4-dimethyl-1-naphthyl)propan-1-one
7452-79-1 Ethyl 2-methylbutyrate
7460-74-4 2-Phenylethyl valerate
7491-02-3 Decanedioic acid, 1,10-bis(1-methylethyl) ester
7492-44-6 &alpha;-Butylcinnamaldehyde
7492-66-2 Citral diethyl acetal
7492-67-3 Citronelloxyacetaldehyde
7492-70-8 Butyl butyryllactate
7493-57-4 Propyl phenethyl acetal
7493-72-3 Allyl nonanoate
7493-74-5 Allyl phenoxyacetate
75-07-0 Acetaldehyde
75-18-3 Dimethyl sulfide
75-65-0 2-Methyl-2-propanol
75147-23-8 1,5-Dimethylbicyclo[3.2.1]octan-8-one-oxime
7540-51-4 l-Citronellol
7540-53-6 Citronellyl valerate
7541-49-3 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-
7549-33-9 Anisyl propionate
7549-37-3 Citral dimethyl acetal
75490-39-0 2,2,4-Trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
7558-79-4 Disodium phosphate
7558-80-7 Phosphoric acid, monosodium salt
75975-83-6 Acetic acid, anhydride, reaction products with (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
76-22-2 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
76-49-3 Bornyl acetate
762-26-5 5,9-Dimethyl-4,8-decadienal
76238-22-7 (Z)-Non-6-enyl acetate
763-32-6 3-Methylbut-3-en-1-ol
7631-86-9 Silica
764-39-6 2-Pentenal
7647-14-5 Sodium chloride
765-70-8 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
76649-16-6 Ethyl trans-4-decenoate
76649-25-7 3,6-Nonadien-1-ol
7681-57-4 Disulfurous acid, disodium salt
7695-91-2 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate
77-42-9 beta-Santalol
77-53-2 Cedrol
77-54-3 Cedryl acetate
77-83-8 Ethyl methylphenylglycidate
77-86-1 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
77-89-4 Acetyl triethyl citrate
77-90-7 Tributyl acetylcitrate
77-92-9 Citric acid
77-93-0 Triethyl citrate
7705-14-8 d,l-Limonene (isomer unspecified)
770734-37-7 Oils, Alpinia zerumbet
7732-18-5 Water
77341-67-4 mono-Menthyl succinate
774-55-0 1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)ethanone
7756-96-9 Butyl anthranilate
7757-82-6 Sodium sulphate
7764-50-3 p-Menth-8-en-2-one
7772-98-7 Sodium thiosulfate
7774-65-4 Terpinyl isobutyrate
7774-82-5 2-Tridecenal
7774-96-1 Isoeugenyl formate
7775-00-0 3-(p-Isopropylphenyl)propionaldehyde
7775-39-5 &alpha;-Methylbenzyl isobutyrate
7779-23-9 Linalyl hexanoate
7779-30-8 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
7779-41-1 Decanal dimethyl acetal
7779-50-2 &omega;-6-Hexadecenlactone
7779-65-9 Isoamyl cinnamate
7779-73-9 Isobornyl isovalerate
7779-77-3 Isobutyl anthranilate
7779-78-4 alpha-Isobutylphenethyl alcohol
7779-81-9 Isobutyl angelate
7779-94-4 Hydroxycitronellal diethyl acetal
7780-06-5 Isopropyl cinnamate
7784-67-0 Isoeugenyl ethyl ether
7785-26-4 l-.alpha.-Pinene
7785-33-3 Geranyl tiglate
7785-53-7 d-.alpha.-Terpineol
7785-54-8 d-\a-Terpineol acetate
7785-64-0 Butyl 2-methylcrotonate (Z)
7785-66-2 Butyl 2-methylcrotonate (E)
7785-70-8 d-.alpha.-Pinene
77851-07-1 Ethyl 2,3,6,6-tetramethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
7786-29-0 2-Methyloctanal
7786-30-3 Magnesium chloride (MgCl2)
7786-44-9 2,6-Nonadien-1-ol
7786-61-0 2-Methoxy-4-vinylphenol
7787-20-4 l-Fenchone
78-35-3 Linalyl isobutyrate
78-36-4 Linalyl butyrate
78-37-5 Linalyl cinnamate
78-69-3 Tetrahydrolinalool
78-70-6 Linalool
78-83-1 Isobutyl alcohol
78-84-2 Isobutyraldehyde
78-92-2 2-Butanol
78-93-3 2-Butanone
78417-28-4 Ethyl 2,4,7-decatrienoate
784776-64-7 Jasmine absolute, Egyptian
784929-41-9 Pepper, black (Piper nigrum L.)
78989-37-4 4-Octenoic acid, ethyl ester, (4E)-
79-09-4 Propionic acid
79-20-9 Methyl acetate
79-31-2 Isobutyric acid
79-33-4 L-Lactic acid (2-hydroxy propionic acid)
79-42-5 2-Mercaptopropionic acid
79-69-6 alpha-Irone
79-70-9 6-Methyl-.&beta;.-ionone
79-76-5 gamma-Ionone
79-77-6 (E)-.beta.-Ionone
79-78-7 Allyl alpha-ionone
79-81-2 Retinol, hexadecanoate
79-89-0 iso-Methyl-beta-ionone
79-92-5 Camphene
79070-15-8 Oils, ceratonia silaqua
79771-15-6 4,7-Methano-1H-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydrodimethyl-
79893-63-3 1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 6-ethyl-2,10,10-trimethyl-
79915-74-5 Isopropoxy ethyl salicylate
799259-56-6 Oils, cyperus articulatus
80-09-1 Phenol, 4,4′-sulfonylbis-
80-25-1 Dihydroterpinyl acetate
80-26-2 alpha-Terpineol acetate
80-27-3 Terpinyl propionate
80-54-6 p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde
80-56-8 alpha-Pinene
80-59-1 2-Methyl-trans-2-butenoic acid
80-71-7 Methylcyclopentenolone
8000-25-7 Rosemary oil (Rosmarinus officinalis L.)
8000-26-8 Pine needle, dwarf, oil (Pinus mugo turra var. pumilio (Haenke) Zenari)
8000-27-9 Cedarwood oil, Virginia
8000-28-0 Lavender oil (Lavandula officinalis Chaix)
8000-29-1 Citronella oil, Ceylon type
8000-34-8 Clove leaf oil
8000-41-7 Terpineol
8000-42-8 Caraway oil
8000-46-2 Geranium oil, bourbon
8000-48-4 Eucalyptus oil (Eucalyptus globulus Labille)
8000-66-6 Cardamom seed oil (Elettaria cardamomum (L.) Maton)
8000-68-8 Parsley oil
8000-78-0 Garlic oil (Allium sativum L.)
8001-04-5 Musk tonquin tincture (Moschus moschiferus L.)
8001-21-6 Sunflower oil
8001-22-7 Soybean oil
8001-23-8 Safflower oil
8001-25-0 Olive oil
8001-26-1 Linseed oil absolute
8001-29-4 Cottonseed oil
8001-30-7 Corn oil
8001-31-8 Coconut absolute
8001-61-4 Copaiba balsam (Copaifera L.)
8001-67-0 Coffee oil
8001-69-2 Cod liver oil
8001-79-4 Castor oil (Ricinus communis L.)
8001-88-5 Birch tar oil (Betula pendula Roth)
8002-03-7 Peanut oil
8002-09-3 Pine oil
8002-13-9 Rape oil
8002-31-1 Cacao oil
8002-33-3 Turkey-red oil
8002-41-3 Laurel leaf oil
8002-43-5 Lecithins
8002-50-4 Fats and glyceridic oils, menhaden
8002-64-0 Fats and glyceridic oils, neat’s-foot
8002-66-2 Chamomile flower, Hungarian, oil (Matricaria chamomilla L.)
8002-68-4 Juniper oil (Juniperus communis L.)
8002-72-0 Onion oil (Allium cepa L.)
8002-73-1 Orris absolute (Iris pallida)
8002-75-3 Palm oil
8003-22-3 C.I. Solvent yellow 33
8006-39-1 Terpinol
8006-64-2 Turpentine oil
8006-75-5 Dill oil (Anethum graveolens L.)
8006-76-6 Champaca absolute (Michelia champaca)
8006-77-7 Allspice oil (Pimenta officinalis Lindl.)
8006-78-8 Bay oil (Pimenta racemosa)
8006-80-2 Sassafras oil (Sassafras albidum (Nutt.) Nees)
8006-81-3 Ylang ylang oil (Cananga odorata Hook. f. and Thomas)
8006-82-4 Pepper, black, oil (Piper nigrum L.)
8006-83-5 Hyssop oil (Hyssopus officinalis L.)
8006-84-6 Fennel oil bitter (Foeniculum vulgare Miller)
8006-87-9 Sandalwood yellow oil (Santalum album L.)
8006-88-0 Pine oil
8006-90-4 Peppermint oil
8007-00-9 Balsam oil, Peru (Myroxylon pereirae Klotzsch)
8007-01-0 Rose absolute (Rosa spp.)
8007-02-1 Lemongrass oil
8007-04-3 Hops oil (Humulus lupus L.)
8007-06-5 Cascarilla bark oil (Croton eleuteria)
8007-08-7 Ginger oil
8007-11-2 Origanum oil (extractive) (Thymus capitatus L. Hoffmanns &amp; Link)
8007-12-3 Mace oil (Myristica fragrans Houtt.)
8007-20-3 Cedar leaf oil (Thuja occidentalis L.)
8007-35-0 Terpinyl acetate (Isomer mixture)
8007-44-1 Pennyroyal oil, American (Hedeoma pulegioides)
8007-46-3 Thyme oil(Thymus vulgaris L.)
8007-47-4 Balsams, Canada
8007-48-5 Bay oil, sweet (Laurus nobilis L.)
8007-69-0 Almond oil, sweet (Prunus spp.)
8007-70-3 Oils, anise
8007-75-8 Bergamot oil (furocoumarin free)(Citrus bergamia Risso et Poiteau)
8007-80-5 Cassia bark oil
8007-87-2 Cubeb oil (Piper cubeba L. f.)
8008-26-2 Lime oil distilled
8008-31-9 Mandarin oil
8008-45-5 Nutmeg oil
8008-46-6 Myrtle oil (Myrtus communis L. (Fam. Myrtaceae))
8008-51-3 Camphor, Japanese, white, oil (Cinnamomum camphora (L.) Nees et Eberm.)
8008-52-4 Coriander oil (Coriandrum sativum L.)
8008-56-8 Lemon oil
8008-57-9 Orange peel oil, sweet (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
8008-74-0 Sesame seed oil
8008-79-5 Spearmint oil
8008-80-8 Spruce oil (Tsuga and Picea spp.)
8008-88-6 Valerian root oil (Valeriana officinalis l.)
8008-93-3 Artemisia absinthium l. (Wormwood oil)
8008-98-8 Cajeput oil (Melaleuca leucadendron L.)
8009-03-8 Petrolatum
8011-48-1 Tar, pine
80118-06-5 1,3-Dimethylbut-3-enyl isobutyrate
80118-10-1 1,3-Dimethyl-3-butenyl salicylate
8012-89-3 Beeswax, white (Apis mellifera L.)
8012-95-1 Paraffin oils
8013-10-3 Cade oil (Juniperus oxycedrus L.)
8013-17-0 Sugar, invert
8013-75-0 Fusel oil, refined
8013-76-1 Almond oil, bitter (FFPA) (Prunus spp.)
8013-86-3 Cypress oil (Cupressus sempervirens L.)
8013-90-9 Ionone (mixed isomers)
8013-97-6 Copaiba oil
8013-99-8 Pennyroyal oil (Mentha pulegium L.)
8014-09-3 Patchouli oil
8014-13-9 Cumin oil
8014-17-3 Petitgrain mandarin oil (Citrus reticulata blanco var. mandarin)
8014-19-5 Palmarosa oil (Cymbopogon martinii (Roxb.) Stapf)
8014-29-7 Rue oil (Ruta graveolens L.)
8015-01-8 Marjoram oil, sweet (Origanum majorana)
8015-62-1 Ambrette seed oil (Hibiscus abelmoschus L.)
8015-64-3 Angelica root oil (Angelica archangelica L.)
8015-65-4 Amyris oil
8015-73-4 Basil oil (Ocimum basilicum L.)
8015-77-8 Bois de rose oil
8015-79-0 Calamus oil (Acorus calamus L.)
8015-88-1 Carrot oil
8015-90-5 Celery seed oil
8015-91-6 Cinnamon leaf oil
8015-92-7 Chamomile flower, Roman, oil (Anthemis nobilis L.)
8016-03-3 Davana oil (Artemisia pallens Wall.)
8016-20-4 Grapefruit oil, expressed (Citrus paradisi Macf.)
8016-21-5 Cognac oil, green
8016-23-7 Guaiac wood oil (Bulnesia sarmienti)
8016-26-0 Labdanum oil (Cistus spp.)
8016-31-7 Lovage oil (Levisticum officinale Koch)
8016-33-9 Marjoram oil, Spanish (Thymus mastichina)
8016-36-2 Olibanum oil (Boswellia spp.)
8016-37-3 Myrrh oil (Commiphora spp.)
8016-38-4 Neroli bigarde oil (Citrus aurantium L.)
8016-44-2 Petitgrain Paraguay oil
8016-63-5 Clary oil (Salvia sclarea L.)
8016-68-0 Savory summer oil (Satureja hortensis L.)
8016-70-4 Soybean oil, hydrogenated
8016-78-2 Spike lavender oil (Lavandula spp.)
8016-84-0 Tagetes oil (Tagetes erecta L.; T. patula L.; or T. glandulifera Schrank)
8016-85-1 Oils, Tangerine
8016-87-3 Tansy oil(Tanacetum vulgara L.)
8016-88-4 Estragon oil (Artemisia dracunculus L.)
8016-96-4 Vetiver oil (Vetiveria zizanioides Stapf)
8020-83-5 Hydrocarbon oils
8021-27-0 Abies alba oil from cones (Abies Alba Mill.)
8021-28-1 Fir balsam (Abies balsamea (L.) Mill)
8021-29-2 Fir needle oil (Abies siberica)
8021-36-1 Opoponax oil
8021-39-4 Beechwood creosote (Fagus spp.)
8021-43-0 Carnation absolute (Dianthus caryophyllus)
8021-77-0 Chicle
8022-15-9 Lavandin oil (Lavandula hybrida)
8022-19-3 Saffron oil
8022-22-8 Spikenard oil
8022-37-5 Armoise essence natural
8022-56-8 Sage oil (Salvia officinalis L.)
8022-81-9 Boldo leaf oil (Peumus boldus Mol.)
8022-91-1 Ho leaf oil (Cinnamomum camphora L.)
8022-96-6 Jasmine oil (Jasminum grandiflorum L.)
8023-73-2 Melilotus absolute
8023-75-4 Narcissus absolute (Narcissus spp.)
8023-77-6 Capsicum oleoresin (Capsicum spp.)
8023-79-8 Oils, palm kernel
8023-80-1 Oils, scotch broom
8023-82-3 Cassie ext
8023-83-4 Castoreum oil
Castoreum /kæsˈtɔriəm/ is the exudate from the castor sacs of the mature North American Beaver (Castor canadensis) and the European Beaver (Castor fiber). Within the zoological realm, castoreum is the yellowish secretion of the castor sac which is, in combination with the beaver’s urine, used during scent marking of territory.
8023-85-6 Cedarwood oil atlas
8023-89-0 Elemi oil (Canarium spp.)
8023-91-4 Galbanum oil (Ferula spp.)
8023-92-5 Gingergrass oil
8023-94-7 Hyacinth absolute (Hyacinthus orientalis L.)
8023-95-8 Helichrysum leaf oil (Helichrysum angustifolium)
8023-99-2 Pine scotch oil (Pinus sylvestris L.)
8024-01-9 Styrax oil
8024-03-1 Tolu balsam oil
8024-04-2 Tonka absolute (Dipteryx odorata)
8024-05-3 Tuberose oil (Polianthes tuberosa L.)
8024-06-4 Vanilla (Vanilla spp.)
8024-08-6 Oils, violet
8024-09-7 Oils, walnut
8024-14-4 Liatrix vert abs
8024-15-5 Oils, canada balsam
8024-32-6 Fats and glyceridic oils, avocado
8024-35-9 Sandalwood oil, Western Australia
8024-37-1 Curcuma oil (Curcuma longa)
8024-40-6 Galangal root oil (Alpinia spp.)
8026-83-3 Badiane
8028-47-5 Pyroligneous acid extract
8028-48-6 Orange peel, sweet, extract (Citrus sinensis L. Osbeck)
8028-89-5 Caramel color
8029-43-4 Syrups, hydrolyzed starch
8030-28-2 Orange flower water absolute
8030-55-5 Gurjun balsam (Dipterocarpus spp.)
8030-89-5 Rum ether
8030-97-5 Pyroligneous acid
8031-00-3 Hay absolute (Lolium perenne. L)
8031-03-6 Oils, mimosa
80314-58-5 p-(2-Methoxyethyl)anisole
8032-32-4 Petroleum ether
8037-19-2 Tobacco leaf absolute (Nicotiana affinis)
8038-65-1 Ambergris tincture
80417-97-6 2(4H)-Benzofuranone, 5,6-dihydro-3,6-dimethyl-
8042-47-5 White mineral oil, petroleum
8046-19-3 Storax (Liquidambar spp.)
8046-22-8 Tonka abs
8047-24-3 Vanilla tincture
8048-51-9 Petitgrain, lemon, oil (Citrus limon L. Burm. f)
80480-24-6 5-Methyl-5-propyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dioxan
8049-84-1 C.I. Natural green 3
8050-07-5 Frankincense gum
8050-15-5 Methyl ester of rosin (partially hydrogenated)
8050-31-5 Glycerol ester of rosin
8052-35-5 Molasses, blackstrap
8053-33-6 Boronia oil
8057-65-6 Oils, arnica montana
80584-90-3 N,N-Bis (2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
8060-28-4 Hops extract (Humulus lupulus L.)
80623-07-0 Ethyl (3a.alpha.,4.beta.,7 beta.,7a.alpha.)-Octahydro-4,7-methano-3aH-indene-3a-carboxylate
80657-64-3 Ethyl (3a.alpha.,4.alpha.,7.alpha.,7a.alpha.)-Octahydro-4,7-methano-3aH-indene-3a-carboxylate
808000-34-8 Clove stem, oil (Eugenia spp.)
808000-46-2 Geranium oil, Chinese
808002-73-1 Orris root extract (Iris florentina L.)
808007-00-9 Peru balsam absolute
808007-01-0 Rose oil (Rosa damascena Mill.)
808008-26-2 Lime oil expressed rectified
808008-57-9 Orange oil terpeneless (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
808012-89-3 Beeswax absolute
808016-26-0 Labdanum resinoid
808016-63-5 Sage clary absolute
808021-28-1 Fir needle oil, Canadian (Abies balsamea)
80819-94-9 2-(4-Methyl-1-phenyl)-2-propanethiol
80858-47-5 [2-(Cyclohexyloxy)ethyl]benzene
81-07-2 Saccharin
81-14-1 Musk ketone
81-48-1 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[(4-methylphenyl)amino]-
811436-82-5 2 Propenoic acid, 2-[1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethoxy]-2-methylpropyl ester
816-19-3 Hexanoic acid, 2-ethyl-, methyl ester
816-73-9 Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-2-propenyl ester
81613-56-1 Linoleyl amidopropyl-dimethylamine
81752-87-6 Methyl-2,2-dimethyl-6-methylene-1-cyclohexanecarboxylate
81782-77-6 4-Methyl-3-decen-5-ol
81782-89-0 2,4,4,7-Tetramethylnona-6,8-dien-3-one
81783-01-9 2,4,4,7-tetramethylnona-6,8-diene-3-one-oxime
81786-73-4 (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one
81786-74-5 (E)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one
81786-75-6 3,5,6,6-Tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one
81787-06-6 3,5,6,6-Tetramethyl-4-methyleneheptan-2-ol
81836-13-7 (3a.alpha.,4.alpha.,6.alpha.,7.alpha.,7a.alpha.)-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-3-methyl-5-methylene-4,7-methano-1H-inden-6-yl acetate
81925-81-7 5-Methyl-2-hepten-4-one
821-55-6 2-Nonanone
822-16-2 Octadecanoic acid, sodium salt
823-22-3 delta-Hexalactone
823178-41-2 4H-Indeno[4,5-D]-1,3-dioxole, 3a,5,6,7,8,8b-hexahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl-
82356-51-2 3-Methylcyclopentadecenone
82461-14-1 2,4-Dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran
82493-14-9 N-(2-Ethoxyphenyl)-N’-(4-isododecylphenyl)oxamide
825-51-4 Decahydro-beta-naphthol
82654-98-6 Vanillyl butyl ether
82784-84-7 2,5,6-Trimethyl-4-heptenal
828-26-2 Trithioacetone
83-34-1 Skatole
83863-30-3 Ylang-ylang, ext.
83863-64-3 7,9-Dimethylspiro[5.5]undecan-3-one
83926-73-2 4-Cyclohexyl-2-methyl-2-butanol
84-66-2 Diethyl phthalate
84012-15-7 Birch, Betula alba, ext.
84012-21-5 Hazel, Corylus avellana, ext.
84012-24-8 Marjoram, pot (Origanum vulgare L.)
84012-30-6 Papaya, ext.
84012-33-9 Parsley (Petroselinum crispum (Miller) Nyman-P. sativum Hoffm.)
84012-44-2 Wheat, ext.
84060-80-0 (Z)-3-Hexenyl angelate
84082-58-6 Marjoram oleoresin (Majorana hortensis Moench-Origanum majorana L.)
84082-60-0 Matricaria recutita, ext.
84082-68-8 Nutmeg (Myristica fragrans Houtt.)
84082-70-2 Peppermint leaves (Mentha piperita L.)
84082-79-1 Sage oil Dalmatian, Salvia officinalis
84082-81-5 Sweet clover, Melilotus officinalis, ext.
84082-83-7 Yarrow herb (Achillea millefolium L.)
84082-84-8 Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
84133-50-6 Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated
84238-19-7 Cymbopogon, ext., oxidized
84434-18-4 N,2-Dimethyl-N-phenylbutyramide
84455-19-6 Ambrette absolute (Hibiscus abelmoschus L.)
84455-29-8 Fennel oil, sweet (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce DC.)
84560-00-9 2-Pentylcyclopentan-1-ol
84603-58-7 Elder, Sambucus nigra, ext.
84603-66-7 Hyssop extract (Hyssopus officinalis L.)
84603-69-0 Juniper extract (Juniperus communis L.)
84603-73-6 Laurel leaves extract (Laurus nobilis L.)
84604-07-9 Cherry bark, wild, extract (Prunus serotina Ehrh.)
84604-12-6 Rose water, stronger (Rosa centifolia L.)
84604-14-8 Rosemary concrete
84604-17-1 Saffron extract (Crocus sativus L.)
84625-39-8 Fennel, common(Foeniculum vulgare Mill.)
84625-40-1 Fenugreek extract (Trigonella foenum-graecum L.)
84642-57-9 2-[(3,3,5-Trimethylcyclohexyl)acetyl]cyclopentan-1-one
84649-86-5 Chamomile flower, Roman, extract (Anthemis nobilis L.)
84649-99-0 Cocoa extract
84650-00-0 Coffee, Coffea arabica, ext.
84650-13-5 Guaiacum officinale wood oil
84650-59-9 Anise, star, oil (Illicium verum Hook, F.)
84650-60-2 Tea leaf absolute
84650-63-5 Vanilla extract (Vanilla spp.)
84696-13-9 Seaweed absolute
84696-15-1 Ginger extract (Zingiber officinale Rosc.)
84696-51-5 Spearmint extract (Mentha spicata L.)
84696-53-7 Treemoss
84697-09-6 p-Methyl-a-amyl cinnamic aldehyde
84712-50-5 Acetic acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
84775-41-7 Angelica root extract (Angelica archangelica L.)
84775-42-8 Anise oil (Pimpinella anisum L.)
84775-50-8 Coriander (Coriandrum sativum L.)
84775-51-9 Cumin black (Nigella sativa L.)
84775-64-4 Cistus oil
84775-71-3 Basil oleoresin (Ocimum basilicum L.)
84775-75-7 Artemisia herba-alba, ext.
84775-98-4 Savory, summer, oleoresin (Satureja hortensis L.)
84776-23-8 Calendula officinalis, ext.
84776-64-7 Jasmine absolute (Jasminum grandiflorum L.)
84776-65-8 Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext.
84836-99-7 Cascarilla oil
84837-04-7 Lavender, Lavandula latifolia, ext.
84837-08-1 Aloe, ext.
84852-15-3 Phenol, 4-nonyl-, branched
84929-26-0 Commiphora myrrha, ext.
84929-31-7 Lemon extract (Citrus limon (L.) Burm. f.)
84929-38-4 Mandarin orange, ext.
84929-41-9 Pepper, white, oleoresin (Piper nigrum L.)
84929-51-1 Thyme absolute (Thymus vulgaris L.)
84929-76-0 Rubus idaeus,ext.
84929-79-3 Styrax benzoin, ext.
84961-45-5 Carob bean extract (Ceratonia siliqua L.)
84961-46-6 Cinnamon bark extract (Cinnamomum spp.)
84961-50-2 Clove bud extract (Eugenia spp.)
84961-66-0 Tobacco, ext.
84961-67-1 Verbena officinalis, ext.
85-86-9 2-Naphthalenol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
85-91-6 Methyl N-methylanthranilate
85085-29-6 Cedarwood oil, Chinese
85085-34-3 Fir, Abies balsamea extracts
85085-69-4 Sapodilla, ext.
85085-75-2 Thyme, Thymus zygis, ext.
85099-50-9 7-Oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosane-20-propanoic acid, 2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-, tetradecyl ester
85099-51-0 Dodecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2) henicosan-20-yl)propionate
85203-56-1 Eucalyptus citriodora oil
85251-63-4 Apple, malus sylvestris, ext.
85351-07-1 3-Methyldodecanonitrile
854737-08-9 &gamma; Undecenolactone – 2(3H), 5-(6-heptenyl)dihydro-
85480-47-3 Acorus calamus, ext., hydrogenated
85507-69-3 Aloe vera, extract
85536-25-0 Fatty acids, butter
85586-67-0 Isobornyl 2-methylpropionate
85594-37-2 Grape, extract
85665-35-6 Helichrysum arenarium, ext.
85940-31-4 Caraway (Carum carvi L.)
85940-32-5 Cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton)
86-26-0 o-Phenyl anisole
86115-11-9 3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one
86198-35-8 1,1-Diethoxy-3,5,5-trimethylhexane
862079-91-2 Pyridine, 4-[1(4-,5 or 6)-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-
862107-86-6 Acetic acid, anhydride, reaction products with 2-methylbutene dimer, hydrogenated
862111-34-0 Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethyl-6-methoxy-
86460-54-0 3-Hexanone, 2-methyl-, oxime
866-84-2 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tripotassium salt
868-57-5 Methyl 2-methylbutyrate
86803-90-9 Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde
87-19-4 Isobutyl salicylate
87-20-7 Isoamyl salicylate
87-22-9 Phenethyl salicylate
87-25-2 Ethyl anthranilate
87-41-2 2-Hydroxymethylbenzoic acid &gamma; lactone
87-44-5 &beta;-Caryophyllene
87-55-8 Cyclotene propionate
87-69-4 (+)-Tartaric acid
87-91-2 Diethyl tartrate
87061-04-9 3-l-Menthoxypropane-1,2-diol
87118-95-4 3,4,5,6,6-Pentamethylheptan-2-ol
874-90-8 p-Methoxybenzonitrile
87731-18-8 Cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate
879-67-4 Phenol, 2-methoxy-4-methyl-, 1-acetate
88-04-0 Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-
88-09-5 2-Ethylbutyric acid
88-15-3 2-Acetylthiophene
88-18-6 Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-
88-40-4 2-tert-Butyl-5-methylanisole
88-41-5 2-tert-Butylcyclohexyl acetate
88-60-8 Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-
88-69-7 2-Isopropylphenol
88-84-6 Guaiene
883111-87-3 Apple oil
884696-15-1 Ginger (Zingiber officinale Rosc.)
884961-50-2 Cloves (Eugenia spp.)
885702-72-7 Pyridine, 2-(2,4-dimethylcyclohexyl)-
888744-18-1 3-Hexene, 1-(2-buten-1-yloxy)-, (3Z)-
88917-22-0 Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, acetate
89-43-0 Hydroxycitronellal-methyl anthranilate (Schiff base)
89-48-5 Menthyl acetate (1&alpha;,2&beta;,5&alpha;)
89-71-4 Benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester
89-72-5 Phenol, 2-(1-methylpropyl)-
89-78-1 Menthol
89-79-2 Isopulegol
89-80-5 trans-p-Menthan-3-one
89-81-6 Piperitone
89-82-7 Pulegone
89-83-8 Thymol
89-88-3 1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-4,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)-6-azulenol
89079-92-5 1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-
894266-47-4 Curacao peel extract (Citrus aurantium L.)
89957-44-8 Anthoxanthum odoratum, ext.
89957-98-2 Boswellia carterii, ext.
89958-31-6 Cassie absolute
89997-35-3 Celery seed extract (Apium graveolens L.)
89997-74-0 Cistus ladaniferus, ext.
89998-01-6 Concombre ext
90-00-6 2-Ethylphenol
90-02-8 Salicylaldehyde
90-05-1 Guaiacol
90-12-0 1-Methylnaphthalene
90-17-5 Trichloromethyl phenyl carbinyl acetate
90-42-6 2-Cyclohexylcyclohexanone
90-87-9 2-Phenylpropionaldehyde dimethyl acetal
9000-01-5 Acacia gum (Acacia senegal (L.) Willd.)
9000-04-8 Asafoetida oil (Ferula asafoetida L.)
9000-05-9 Benzoin gum, Sumatra
9000-07-1 Irish moss extract
9000-24-2 Galbanum resin (Ferula spp.)
9000-40-2 Locust gum (Ceratonia siliqua L.)
9000-45-7 Myrrh gum (Commiphora spp.)
9000-50-4 Oakmoss absolute (Evernia prunastri)
9000-64-0 Tolu, balsam, gum (Myroxylon spp.)
9000-70-8 Gelatine
9000-72-0 Benzoin gum, Siam
9000-75-3 Elemi resinoid (Canarium spp.)
9000-78-6 Opoponax
900089-82-7 d-Pulegone
900112-45-8 Undecylenic aldehyde, mixed isomers
9002-18-0 Agar (Gelidium spp.)
9002-92-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-dodecyl-w-hydroxy-
9002-93-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-hydroxy-
90028-06-1 Dipteryx odorata, ext.
90028-36-7 Erica arborea, ext.
90028-38-9 Bruyere abs
90028-48-1 Eucalyptus dives oil
90028-68-5 Evernia prunastri, ext
9003-08-1 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde
9003-13-8 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-butyl-.omega.-hydroxy-
9003-29-6 Butene, homopolymer
9003-39-8 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
9003-73-0 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, homopolymer
9004-34-6 Cellulose
9004-53-9 Dextrin
9004-57-3 Ethylcellulose
9004-62-0 Cellulose, 2-hydroxyethyl ether
9004-82-4 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(dodecyloxy)-, sodium salt
9004-87-9 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-(isooctylphenyl)-.omega.-hydroxy-
9004-98-2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-9-octadecenyl-.omega.-hydroxy-, (Z)-
9004-99-3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .&alpha;.-(1-oxooctadecyl)-.omega.-hydroxy-
90045-28-6 Wintergreen extract (Gaultheria procumbens L.)
90045-53-7 Hedeoma pulegioides, ext.
90045-89-9 Iris germanica florentina, ext.
90045-91-3 Iris pseudacorus, ext.
900488-10-8 cis-Jasmone
9005-25-8 Starch
9005-37-2 Propylene glycol alginate
9005-64-5 Polysorbate 20
9005-65-6 Polysorbate 80
9005-67-8 Polysorbate 60
90063-37-9 Lavender, Lavandula angustifolia, ext.
90064-35-0 Nymphaea odorata, ext.
90082-60-3 Piper longum distillate
90082-82-9 Pistacia lentiscus, ext.
9010-10-0 Proteins, soy
90106-49-3 Sage oil
90131-21-8 Genet extract (Spartium junceum L.)
90131-24-1 Jambu oleoresin
90131-36-5 Strawberry extract natural
90145-47-4 Pyridine, 3-(2,2-dimethylpropyl)-
90147-36-7 Violet leaves absolute (Viola odorata L.)
9016-45-9 Poly(oxy-1,2-ethanedyl), &alpha;-(nonylphenyl)-omega-hydroxy-
9035-85-2 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hexadecyl-.omega.-hydroxy-
9036-19-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-omega-hydroxy-
9038-43-1 Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecyl ether
9038-95-3 Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether
90397-38-9 2-Methylpentyl 2-methylvalerate
90411-73-7 4-Ethyl-6-(2,6,6-trimethylyclohex-2-en-1-yl)hex-2-ene-1,4-diol, cyclized
90480-35-6 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
9050-36-6 Maltodextrin
90530-04-4 2-Propanol, reaction products with boron trifluoride and 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
90622-57-4 C9-12-Iso-alkanes
90622-58-5 C11-15-Isoalkanes
906655-61-6 Oils, Euterpe precatoria
908000-29-1 Citronella oil
908000-34-8 Clove bud oil (Eugenia spp.)
908000-46-2 Geranium oil, African
908000-68-8 Parsley herb oil
908001-61-4 Copaiba oil (Copaifera L.)
908002-09-3 Yarmor pine oil
908006-64-2 Turpentine oil rectified
908006-81-3 Ylang ylang oil I
908007-11-2 Oregano (Lippia spp.)
908007-75-8 Bergamot oil expressed
908008-26-2 Lime oil, expressed
908008-51-3 Camphor oil, brown (Cinnamomum camphora L.)
908008-56-8 Lemon oil, distilled
908014-17-3 Petitgrain bigarade oil
908015-64-3 Angelica seed oil (Angelica archangelica L.)
908015-91-6 Cinnamon bark oil
908016-21-5 Cognac oil, white
908016-36-2 Olibanum absolute (Boswellia spp.)
908016-37-3 Myrrh absolute
908016-84-0 Tagetes minuta absolute (Tagetes minuta or Glandulifera)
908021-27-0 Abies alba oil from needles (Abies Alba Mill.)
908021-29-2 Pine needle oil (Abies spp.)
908023-75-4 Jonquil absolute (Narcissus jonquilla L.)
908023-95-8 Helichrysum absolute (Helichrysum angustifolium)
908024-12-2 Verbena absolute
908030-28-2 Orange blossoms absolute
908030-55-5 Gurjun oil (Dipterocarpus spp.)
908050-07-5 Olibanum resinoid (Boswellia spp.)
9087-53-0 Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether
909000-50-4 Oakmoss resinoid (Evernia prunastri)
909000-64-0 Tolu, balsam, extract (Myroxylon spp.)
909000-78-6 Opoponax absolute
90989-95-0 Coconut fatacid ethylester
91-10-1 2,6-Dimethoxyphenol
91-16-7 1,2-Dimethoxybenzene
91-20-3 Naphthalene
91-22-5 Quinoline
91-50-9 Cyclamen aldehyde-methyl anthranilate (Schiff base)
91-51-0 Lilial-methyl anthranilate (Schiff base)
91-57-6 2-Methylnaphthalene
91-61-2 p-Methyltetrahydroquinoline
91-62-3 6-Methylquinoline
91-63-4 2-Methyl quinoline
91-64-5 Coumarin
91-76-9 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-phenyl-
91-87-2 &alpha;-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
91052-92-5 Honey abs
91069-37-3 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-methyl-, cis-
91069-40-8 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-methyl-, trans-
91078-93-2 Beeswax extract
91079-33-3 Orange, sour, ext., sapond.
91080-23-8 Shea tree, ext.
91482-37-0 5,9-Undecadien-2-ol,6,10-dimethyl-,acetate
91721-75-4 Bay leaves, West Indian, extract (Pimenta acris Kostel or Pimenta racemosa)
91722-02-0 Rutabaga, ext.
91722-22-4 Sugarcane, ext.
91722-54-2 Cymbopogon martini motia, ext.
91722-69-9 Lavandin benzol absolute
91722-84-8 Mentha arvensis piperascens, ext.
91722-93-9 Myrocarpus fastigiatus, ext.
91739-72-9 Cyclohexanemethanol, 2-hydroxy-a,a,4-trimethyl-, (1R,2R,4R)-
91745-88-9 Butter starter distillate
91745-97-0 Hinoki leaf oil
91770-14-8 Jasmine
91770-24-0 Mentha cardiaca, ext.
91770-48-8 Passionflower, passiflora edulis, ext.
91770-56-8 Ravensara aromatica, ext.
91770-72-8 Sugarcane, fermented, ext
91770-83-1 Thuja oil (Thuya orientalis)
91771-36-7 Boronia absolute (Boronia megastigma Nees)
91771-47-0 Cedrus deodara, ext.
91771-50-5 Citrus hystrix, ext.
91771-52-7 Clove, ext., acetylated
91771-61-8 Cymbopogon winterianus, ext.
91771-62-9 Cyperus scariosus, ext.
91844-92-7 Cymbopogon flexuosus, ext.
91845-48-6 Sandalwood oil (Santalum austro-caledonicum)
92-48-8 6-Methylcoumarin
92-52-4 Biphenyl
92015-65-1 2(3H)-Benzofuranone, hexahydro-3,6-dimethyl-
92046-48-5 1-(1-ethyl-5-bicyclo[2.2.1]heptanyl)cyclohexan-1-ol
92128-62-6 Hierochloe alpina, ext.
92128-82-0 Kelp (Laminaria &amp; Mereocystis spp.)
92129-90-3 Whey
92201-50-8 Camphor tree, ext.
92201-74-6 Gaultherie oil
92202-02-3 Ormenis multicaulis, ext.
92346-85-5 Bucchu oil crenalata
92347-13-2 Kaempferia galanga
92347-21-2 Osmanthus absolute (Osmanthus fragrans Lour.)
92368-90-6 2-Benzylheptanol
92457-18-6 Michelia alba oil
92484-48-5 Benzenesulfonic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-(1-methylpropyl)-, monosodium salt
925-47-3 Diethyl 2,2′-thiodiacetate
925-78-0 3-Nonanone
92585-24-5 2-Methyl-4-phenylpentanol
92623-75-1 Bitter fennel oleoresin
92704-01-3 Bergamot, Citrus bergamia melarosa, ext.
92704-07-9 Cymbopogon martinii sofia, ext.
92759-90-5 Acetic acid, [(1-ethylpentyl)oxy]-
928-91-6 4-Hexen-1-ol, (4Z)-
928-95-0 trans-2-Hexenol
928-96-1 cis-3-hexenol
928-97-2 trans-Hex-3-en-1-ol
92875-02-0 Fusanus spicatus, ext.
92908-26-4 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, citronellol fractions
93-04-9 beta-Naphthyl methyl ether
93-08-3 Methyl beta-naphthyl ketone
93-15-2 Eugenyl methyl ether
93-16-3 Isoeugenyl methyl ether
93-18-5 beta-Naphthyl ethyl ether
93-19-6 2-Isobutylquinoline
93-28-7 Eugenyl acetate
93-29-8 Isoeugenyl acetate
93-51-6 2-Methoxy-4-methylphenol
93-53-8 2-Phenylpropionaldehyde
93-58-3 Methyl benzoate
93-60-7 Methyl nicotinate
93-89-0 Ethyl benzoate
93-92-5 &alpha;-Methylbenzyl acetate
93165-40-3 Ferula galbaniflua, ext.
933-48-2 cis-3,5,5-Trimethylcyclohexan-1-ol
93384-32-8 Opopanax (resin)
93384-40-8 Sage oil, Spanish (Salvia hispanica)
93455-96-0 Lavender, Lavandula hybrida abrial, ext.
93455-97-1 Lavender, Lavandula hybrida grosso, ext.
93685-34-8 Aniba rosaeodora amazonica, ext.
93685-55-3 Citrus medica acida, ext.
93685-81-5 Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated
93685-96-2 Mimosa absolute (Acacia decurrens Willd. var. dealbata)
93686-22-7 Tangor, Murcote, ext.
93686-30-7 Cananga oil
93821-11-5 Alcohols, C9-11-branched and linear, C10-rich
93893-89-1 3-Methyl-5-phenylpent-2-enenitrile
939-48-0 Isopropyl benzoate
93917-67-0 .alpha.,.gamma.,.gamma.-Trimethylcyclohexylpropyl acetate
93939-86-7 6-Ethylideneoctahydro-5,8-methano-2H-benzo-1-pyran
93981-50-1 Ethyl 2,3,6-trimethylcyclohexyl carbonate
939900-38-4 Cedrenyl formate
94-02-0 Ethyl benzoylacetate
94-13-3 Propyl p-hydroxybenzoate
94-26-8 Butyl p-hydroxy benzoate
94-30-4 Ethyl p-anisate
94-46-2 Isoamyl benzoate
94-47-3 Phenethyl benzoate
94-48-4 Geranyl benzoate
94-62-2 Piperine
94-86-0 Propenylguaethol
94087-23-7 2-[7-Isopropyl-5-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane
94087-83-9 4-Methoxy-2-methyl-2-butanethiol
941-98-0 1-(1-Naphthyl)ethanone
94108-09-5 Ethyl 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]benzoate
94134-03-9 cis-3-Octenyl propionate
94201-19-1 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-methyl-
94201-73-7 Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
94248-21-2 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2,6(or 3,6)-dimethyl-4,7-methano-1H-inden-5-ol
94248-38-1 [(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl)oxy]acetaldehyde
94266-47-4 Citrus peels extract (Citrus spp.)
94266-48-5 Pine, ext.
94278-39-4 2-Ethylbutyl cyclopent-2-ene-1-acetate
94291-50-6 1-Methoxyhexane-3-thiol
943-27-1 p-tert-Butylacetophenone
94333-50-3 Ethyl 2-ethyl-3,6,6-trimethylcyclohexenecarboxylate
94333-73-0 Eugenia caryophyllata, ext., reaction products with formaldehyde
94333-77-4 Pelargonium graveolens, ext., sapond.
94333-88-7 Bulnesia sarmienti, ext., acetate
94333-93-4 Camelia oleifera extract
94333-96-7 Cedrus atlantica extract acetylated
94334-25-5 Peppermint, ext., reaction products with hydrogen sulfide
94334-26-6 Pine, ext., acetylated
94334-35-7 Tuberose concrete
94346-09-5 Cyclopentanol, 1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)-, acetate
94400-98-3 (1a.alpha.,4.alpha.,7a.alpha.)-1a,3,3,4,6,6-Hexamethyl-1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydronapth[3,3-b]oxirene
94891-27-7 Liquidambar orientalis, ext.
949495-68-5 Redberry CO2 extract (Schinus terebenthifolius)
95-13-6 1H-Indene
95-16-9 Benzothiazole
95-21-6 2-Methylbenzoxazole
95-41-0 Dihydroisojasmone
95-48-7 o-Cresol
95-63-6 Benzene, 1,2,4-trimethyl-
95-65-8 3,4-Xylenol
95-87-4 2,5-Xylenol
950-33-4 1,1-Dimethoxycyclododecane
95851-08-4 Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-a-propyl-
95912-86-0 Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters
95912-87-1 Cetyl palmitate
95962-14-4 2-(p-Menth-1-ene-10-yl)cyclopentanone
96-04-8 2,3-Heptanedione
96-09-3 Oxirane, 2-phenyl-
96-17-3 2-Methylbutyraldehyde
96-48-0 4-Hydroxybutanoic acid lactone
96507-91-4 Cardamom, Elettaria cardamomum miniscula, ext.
96840-56-1 2-Ethoxy-4-[(1-methylethoxy)methyl] phenol
968606-82-6 Deertongue absolute (Liatris odoratissima(Walt.)Willd.)
968606-94-0 Orange oil folded
968648-41-9 Treemoss concrete (Evernia furfuracea)
968990-11-4 Arnica absolute
97-42-7 Carvyl acetate
97-53-0 Eugenol
97-54-1 Isoeugenol
97-59-6 Allantoin
97-61-0 2-Methylvaleric acid
97-62-1 Ethyl isobutyrate
97-63-2 Ethyl methacrylate
97-64-3 Ethyl lactate
97-85-8 Isobutyl isobutyrate
97-87-0 Butyl isobutyrate
97-88-1 Butyl methacrylate
97-89-2 Citronellyl isobutyrate
97-95-0 2-Ethyl-1-butanol
97-99-4 Tetrahydrofurfuryl alcohol
97358-54-8 (E)-1-(1-Methoxypropoxy)hex-3-ene
97384-47-9 4-Hexenenitrile, 2-ethenyl-2,5-dimethyl-
97384-48-0 2-Benzyl-2-methylbut-3-enenitrile
97404-53-0 Zanthoxylum piperitum, ext.
97593-31-2 Citric and fatty acid esters of glycerol
97675-63-3 Canarium commune, ext.
97676-05-6 Pine, Pinus pumila, ext.
97676-19-2 Oils, currant, ribes nigrum
97676-22-7 Gentian root extract (Gentiana lutea L.)
97676-27-2 Oils, pineapple
97676-29-4 Oils, oak, quercus alba
97676-30-7 Oils, oak, quercus robur
97722-12-8 Lavender, Lavandula spica, ext.
97766-30-8 Orange, sweet, Valencia, ext.
97926-23-3 Butter esters
97926-74-4 Niaouli oil
98-00-0 Furfuryl alcohol
98-01-1 Furfural
98-02-2 Furfuryl mercaptan
98-29-3 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-
98-51-1 4-tert-Butyltoluene
98-52-2 4-tert-Butylcyclohexanol
98-53-3 p-tert-Butylcyclohexanone
98-55-5 alpha-Terpineol
98-85-1 alpha-Methylbenzyl alcohol
98-86-2 Acetophenone
98-89-5 Cyclohexanecarboxylic acid
984625-40-1 Fenugreek absolute (Trigonella foenum graecum L.)
984650-63-5 Vanilla oleoresin (Vanilla spp.)
984776-65-8 Lavender absolute (Lavandula officinalis Chaix)
98903-76-5 Acacia decurrens, ext.
99-48-9 Carveol
99-71-8 Phenol, 4-(1-methylpropyl)-
99-72-9 2-(p-Tolyl)propionaldehyde
99-75-2 Methyl p-methylbenzoate
99-76-3 Methyl p-hydroxybenzoate
99-83-2 &alpha;-Phellandrene
99-85-4 p-Mentha-1,4-diene
99-86-5 p-Mentha-1,3-diene
99-87-6 p-Cymene
990131-21-8 Genet absolute (Spartium junceum L.)
99098-35-8 Costus oil, hydrogenated
991-84-4 Phenol, 4-[[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
991721-75-4 Bay leaves, West Indian, oil (Pimenta acris Kostel or Pimenta racemosa)
991745-88-9 Butter acids
99343-90-5 Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-, (2R,4R)-rel-
996-97-4 N,N-Diethyloctamide
999-40-6 Neryl butyrate

End Qoute.

Source The International Fragrance Association (IFRA) 2013


Leave a comment

Laughing, Emotions and Asthma

(Scroll down for English)

En god latter forlenger livet

… er et gammel ordtak. Men det er ikke alltid sant for de med ashtma.

En fersk australsk studie utført ved University of New South Wales viste at latter er en astma trigger for over 40 p% av australierne med astma. En lignende studie utført ved New York University viste at latter er en vanlig astma trigger for over 50 % av personene som ble testet.

En latter kanskje ikke forkorter livet til en person som har astma, men kan faktisk føre til et astmaanfall. Spesielt når du har en dårlig astma periode.

For eksempel: om lag 40% av Austrailias 2.000.000 astmasjuke lever i frykt for å le på grunn av astma. Dette er ikke begrenset til Australia at det kan skje, men er et faktum for de fleste av oss som har astma.

Å le er spenning, entusiasme og oppegging, og spenning utløser stresshormoner, og stress er en kjent faktor for å utløse astmaanfall.

Om du i utgangspunktet er frisk och ikke har diagnosen astma får du ikke astmaanfall av følelser og stress som nevnt herover, men har du diagnosen astma kan du være i risikosonen for å drabbes når du utsettes for slik.

Følelser

En film som får deg å gråte, en krangel og kamp med din partner, stresset av arbeidsrelaterte tidsfrister, andre arbeidsrelaterte problemer og motgang, glede og sorg, sex og spenning kan få en person med astma å gispe etter luft. Sterke følelser som frykt, stress eller latter kan noen ganger føre til astma symptomer. Det gjelder både for voksne og barn.

Barn kan lett bli påvirket av høye nivåer av følelser. Fra anfall av knising til skrikende raserianfall, det kan gi effekter på barnets astma, men selvfølgelig også for voksne med sterkt skiftende humør.

Hvordan kan jeg stoppe stress fra å påvirke min astma?
Mens det er umulig å eliminere følelsesmessig stress fra livet ditt, kan du lære å redusere effekten og gjenkjenne potensielle symptomer som kan trenge litt symptombehandling.

 • Vær oppmerksom på ting, hendelser eller personer som legger stress i livet ditt, og arbeide på hvordan du reagerer på dem slik at du forblir roligere, og kanskje hvis nødvendig eliminere dem fra livet ditt.
  Erkjenne følelsene du har – dette er en teknikk som kan være effektive i å redusere deres innflytelse.
 • Hvis du kan, bør du fjerne deg fra stressende situasjoner og mennesker.
 • Finne konstruktive og positive måter å redusere ditt sinne, angst eller frykt.
 • Lær mer om astma, ta en aktiv rolle i omsorg for deg selv og ta kontroll.
 • Trening er en fin måte å avreagere, og er bra for deg også. Bare vær klar over at fysisk aktivitet kan også utløse astma så ikke tar den for langt.

Livet kan være en berg og dalbane av følelser slik at den beste tingen å gjøre er å være forberedt så mye du kan, og sammen med passende astma medisiner du kan ta kontroll over astmaen din.

Ha alltid akuttmedisin mot asthma med deg bare i tilfelle.

Ja

Jeg har faktisk opplevd det selv.

Hvis du finner astma merkelig, prøve å leve med det. ;) Det er som en eske konfekt, du vet aldri hva du får. ;)

/ Annelie

Dette blogginnlegget ble inspirert av en
nyhetsartikkel i The Daily Telegraph 24 august 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au/

A good laugh extend your life

…is a old saying. But that is not always true for those with ashtma.

A recent Australian study performed at the University of New South Wales showed that laughter is an asthma trigger for over 40 % of Australians with asthma. A similar study carried out at New York University showed that laughter is a common asthma trigger for over 50 % of the subjects tested.

A laugh maybe not shorten the life of an asthma sick person but can in fact cause a asthma attack. Especially when having a bad asthma period.

For example about 40% of Austrailia’s 2 million Asthmatic fear laughing because of asthma. This is not limited to Australia, but is a fact for most of us having asthma.

Laughing is excitement and excitement triggers stress hormones, and stress is a known factor for triggering asthma.

Emotions

A movie making you cry, a fight with your partner, the stress of work related deadlines, other work related issues and hardship, joy and sadness, sex and excitement can leave a person with asthma gasping for air. Strong emotions like fear, stress or even laughter can sometimes lead to increased asthma symptoms.

Children can easily be affected by high levels of emotion. From fits of giggles to screaming tantrums; the effects on their asthma can be similar. But of course, even adults with many great high and lows is affected too.

If you are healthy and not diagnosed with asthma you will not have an asthma attack of emotions and stress as mentioned here, but are you diagnosed with asthma you may be at risk for astmaattacks when exposed to emotions and stress.

How can I stop stress from affecting my asthma?
While it is impossible to eliminate emotional stress from your life, you can learn to reduce the effect and recognise potential symptoms that may need some reliever medication.

 • Be aware of the things, events or people that add stress to your life, and work at how you respond to them so you remain calmer, and maybe if nessecary eliminate them from your life.
 • Acknowledge the feelings you are having – this is a technique that can be effective in reducing their impact.
 • If you can, remove yourself from stressful situations and people.
 • Find constructive and positive ways to reduce your anger, anxiety or fear.
 • Learn more about your asthma; take an active role in caring for yourself and staying in control.
 • Exercise Is a great way to let off steam, and is good for you as well. Just be aware of that excercise may also trigger asthma so do not over do it.

Life can be a roller coaster of emotions so the best thing to do is to be prepared as much as you can, and along with appropriate asthma medication you can take control of your asthma.

Always have your reliever with you just in case.

Yes

I have actually experienced it myself.

If you find asthma strange, try living with it. ;) It is like a box of chocolates, You never know what you are gonna get. ;)

/ Annelie

This blog entry was inspired from an
news article in The Daily Telegraph August 24, 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au


Leave a comment

Research Methylparaben, bisphenol A (BPA) and breast cancer

(Scroll down for English)

Parabener påvirker effekten av kreftmedisiner, gir dårligere sedkvalitet og påvirker celler i kroppen

(SFGate Tuesday, September 13, 2011) Forsker Dr. William Goodson III er hovedforfatter av en studie fra California Pacific Medical Center i San Francisco som viser to kjemikalier som er vanlige i forbrukerprodukter – bisfenol-A og metylparaben – forårsaker friske celler til å vokse og overleve som kreftceller og kan forstyrre effektiviteten av anti-kreft medikamenter. Det er en økende mengde bevis ser på de negative helseeffekter av BPA, en plast herding kjemikalie som finnes i mat containere, bokser m.fl. produkter av plast og selv salg kvitteringer, samt Methylparaben, en mindre kjent konserveringsmiddel som finnes i kosmetikk og hygieneprodukter. Vitenskapelige studier har knyttet kjemikalier til hormonelle problemer og reproduktive helsespørsmål, blant andre problemer. Forskerne tok friske ikke kreftsyke celler fra bryster fra pasienter med høy risiko for kreft, odlet dem i et laboratorium og fant ut at når cellene ble utsatt for bisfenol A og Methylparaben, begynte de å oppføre seg som kreftceller.

Forskningen publisert online i det medisinske tidsskriftet Carcinogenesis.

Les forskningesrelultaten: Goodson WH et al (2011)  : ACTIVATION OF THE mTOR PATHWAY BY LOW LEVELS OF XENOESTROGENS IN BREAST EPITHELIAL CELLS FROM HIGH-RISK WOMEN

Mer om emnet
Andre forskere har funnet:

(PubMed.gov År 2008) Rapport om sikkerhetsvurdering av Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, og Benzylparaben som brukes i kosmetiske produkter.

Parabener er navnet gitt til en gruppe av p-hydroksybenzosyre (PHBA) estere som brukes i over mange titusentall kosmetiske produkter som konserveringsmidler ved konsentrasjoner opp til 0,8% (blandinger av parabener) eller opp til 0,4% (enkelt paraben). Gruppen omfatter Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, og Benzylparaben. Industri anslag over den daglige bruken av kosmetiske produkter som kan inneholde parabener var 17,76 g for voksne og 378 mg for spedbarn.

Paraben lagres ikke i kroppen, når du slutter å bruke det synker mengden langsomt fra kroppen. Parabener i kosmetiske formuleringer påføres huden penetrerer stratum corneum. Carboxylesterases hydrolyserer parabener i huden. Parabener akkumuleres ikke i kroppen. Serumkonsentrasjonen av parabener, selv etter intravenøs administrering, avtar raskt og holder seg lav.

 • Parabener er ikke funnet giftige.
 • Propylparaben, og Butylparaben påvirker antall spermier på alle nivåer fra 0,01% til 1,0% og redusert spermeantall og bevegelige aktivitet i avkom.
 • Ethylparaben og Methylparaben medførde økt kromosomavvik.
 • Ethylparaben, Propylparaben, og Butylparaben i kosten produserte celleproliferasjon i formagen.

Int J Toxicol. 2008;27 Suppl 4:1-82. doi: 10.1080/10915810802548359

In English

Parabens affect the efficacy of cancer drugs, leed to poorer semen quality and affects cells in the body

(SFGate Year 2011) Scientist Dr. William Goodson III is the lead author of a study by  from California  Pacific Medical Center in San Francisco that shows two chemicals common in consumer  products – bisphenol-A and methyl paraben – cause healthy cells to grow and  survive like cancer cells and can interfere with the effectiveness of  anti-cancer drugs. There is a growing body of evidence looking at the negative health effects of BPA, a  plastic hardening chemical found in food containers, cans and even sales  receipts, as well as methylparaben, a lesser-known preservative found in  cosmetics and personal care products. Scientific studies have linked the chemicals to hormonal problems and  reproductive health issues, among other problems. Researchers took noncancerous breast cells from high-risk patients, grew them in  a laboratory and found that once the cells were exposed to bisphenol A and  methylparaben, they started behaving like cancer cells.

Research is published online in the medical  journal Carcinogenesis.

Read research: Goodson WH et al (2011)  : ACTIVATION OF THE mTOR PATHWAY BY LOW LEVELS OF XENOESTROGENS IN BREAST EPITHELIAL CELLS FROM HIGH-RISK WOMEN

Read more: sfgate.com

More on the subject
Other researchers found:

(PubMed.org year 2008) Report on the safety assessment of Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, and Benzylparaben as used in cosmetic products.

Parabens is the name given to a group of p-hydroxybenzoic acid (PHBA) esters used in over many thousand cosmetics as preservatives at concentrations up to 0.8% (mixtures of parabens) or up to 0.4% (single paraben). The group includes Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, and Benzylparaben. Industry estimates of the daily use of cosmetic products that may contain parabens were 17.76 g for adults and 378 mg for infants.

Paraben do not store in the body, when you stop using it fades away from your body. Parabens in cosmetic formulations applied to skin penetrate the stratum corneum. Carboxylesterases hydrolyze parabens in the skin. Parabens do not accumulate in the body. Serum concentrations of parabens, even after intravenous administration, quickly decline and remain low.

 • Parabens are not found toxic.
 • Propylparaben, Butylparaben did affect sperm counts at all levels from 0.01% to 1.0% and decreased sperm number and motile activity in offspring.
 • Ethylparaben and Methylparaben did increase chromosomal aberrations.
 • Ethylparaben, Propylparaben, and Butylparaben in the diet produced cell proliferation in the forestomach.

Int J Toxicol. 2008;27 Suppl 4:1-82. doi: 10.1080/10915810802548359


Leave a comment

Research Virus, Asthma and Allergy breakthrough

(Scroll down for English)

Virus og allergi gjennombrudd

Hunter Medical Research Institute (HMRI) er partnerskap mellom Hunter New England Helse, Universitetet i Newcastle og Universitetet for helse og medisinsk forskning i Australia. Barne- og lungeforskere fra University of Newcastle, sammen med nasjonale Universitet og University of New South Wales, University of Cincinnati og Imperial College London, nærmer seg å identifisere kilden til alvorlige virus-og allergen-induserte astmaattakker etter å ha oppdaget at viktige molekylære signaler genereres veldig tidlig i sykdomsprosessen. De har jobbet med å undersøke mekanismer som utløser luftveibetennelse som forårsaker astmaanfall.

Studien var rettet mot forkjølelses rhinovirus, som er viruset som forårsaker de fleste astmaanfall, og effektene forårsaket av allergener som husstøvmidd.

To tredeler av astmaattakkene er forårsaket av virus. Astmatikere opplever alvorlige og langvarige symptomer når infisert med forkjølelsesvirus eller utsatt for allergener, som begge fremmer betennelser i lungene og produksjon av slim. Virus-induserte astmabesvær er langt mindre mottakelig for dagens behandlingsformer, derfor er denne oppdagelsen så viktig.

En omfattende genekspresjonsanalyse førte til oppdagelsen av proteinene ellers kjent som midtlinjen 1 og protein fosfatase 2A generert på det aller innerste laget av luftveiene, hvor kroppen har kontakt først med allergener og virus, og når aktivert synes å modulere mange andre sykdom faktorer. Det viser at det er mulig å beskytte mot utvikling av både virus-og allergen-indusert astma.

Forskningen viser at det UNSW utviklet forbindelse er i stand til å aktivere et protein som er undertrykt under astma. Dette kan bety at i fremtiden legene ville være i stand til å behandle årsaken til astma, ikke bare symptomene.

Astma er en av de store sykdommer i den utviklede verden. Det er svært sjelden å finne et stoff som kan reversere symptomer på astma. Det startet med dem arbeider på en forbindelse i behandlingen av akutt myeloid leukemi.

Det viktige med denne forbindelsen er at det er ikke bare lindre symptomene, men også den underliggende sykdommekanisme, en teamleder ved UNSW er Lowy Cancer Research Centre.

Forskning publisert i Nature Medicine verdens ledende tidsskrift for biomedisinsk forskning.

Hele historien på
HMRI og Science Alert

In English

Virus and allergy breakthrough

Hunter Medical Research Institute (HMRI) is partnership between Hunter New England Health, the University of Newcastle and the community for health and medical research in Australia. Paediatric and respiratory researchers from the University of Newcastle, along with national and University of New South Wales, the University of Cincinnati and the Imperial College London, are getting closer to identifying the source of serious virus-and allergen-induced asthma attacks after detecting important molecular signals generated very early in the disease process. They have worked investigating the mechanisms that trigger airway inflammation and cause asthma attacks.

The study targeted the common cold rhinovirus, which is the virus that causes most asthma attacks and the effects caused by allergens such as house dust mites.

Two-thirds of asthma attacks are caused by viruses. Asthmatics experience severe and prolonged symptoms when infected with the common cold virus or exposed to allergens, both of which promote inflammation in the lungs and production of mucus. Virus-induced effects are much less responsive to current therapies, which is why this investigation is so important.

A comprehensive gene expression analysis led to the discovery of the proteins otherwise known as midline 1 and protein phosphatase 2A generated in the innermost layer of the airways, where the body has first contact with allergens and viruses, and once activated they appear to modulate many other disease factors.  It show that it is possible to protect against the development of both virus- and allergen-induced asthma.

The research shows that the UNSW-developed compound is able to activate a protein that is suppressed during asthma. This could mean that in the future doctors would be able to treat the cause of asthma, not just the symptoms.

Asthma is one of the major diseases of the developed world. It’s very rare to find a compound that can reverse the symptoms of asthma. It started with them working on a compound in the treatment of acute myeloid leukaemia..

The important thing with this compound is that it’s not just alleviating the symptoms, it’s hitting at an underlying disease mechanism,a team leader at UNSW’s Lowy Cancer Research Centre.

Research published in  Nature Medicine the world’s leading journal for biomedical research.

The whole story on
HMRI and Science Alert


Leave a comment

Every 10th asthma is work related

(Scroll down for English)

Hver tiende astma er arbeidsrelatert

En ny studie bekrefter hva som har vært kjent lenge. Hver tiende astma er arbeidsrelatert.

Studien er laget av Akademiske sjukehuset i Sverige og man har forsket i flere land. 13000 voksne kvinner og menn har deltatt i forskningen i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. Sudien er blitt publisert i Annals of Occupational Medicine. Ingen av deltakerne hadde astma da studien startet. Studien pågikk over mange år og da den ble avsluttet hadde 429 av deltakerne utviklet astma.

Studien viste også at det var større risiko for å utvikle asthma i arbeidet om du blir utsatt for luftveiene irriterende og sensibiliserende kjemikalier. “Risikoemner” for yrkesmessig astma inkluderer såkalte isocyanater, epoksy akrylater og vaskemidler. Også peroner som arbeider med noen naturlige allergener og respiratoriske irritanter plantestoffer – for eksempel gartnere – hadde en økt risiko for å utvikle astma. Astma knyttet til faktorer i arbeid i voksen alder ser ut til å stor grad påvirke folk som ikke har vist tegn til noen allergier. Ifølge forskernes beregninger, arbeidsfaktorer ligger til grunn omtrent hvert syv nye tilfeller av astma blant menn og ca hver fjortende nye tilfeller av astma blant kvinner.

Renholdspersonale, spray malere, frisører og rørleggere er noen grupper av de grupper som er særlig sårbare for slike yrkesastma.

Kilde: unt.se 

In English

Every tenth asthma is work related

A new study confirms what has long been known. Every tenth asthma is work related.

The study is made of the Academic Hospital in Sweden and it has been investigated in several countries. 13,000 adult women and men participated in the research in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Sudie’s been published in the Annals of Occupational Medicine. None of the participants had asthma when the study began. The study took place over many years and when it was completed 429 participants had developed asthma.

The study also showed that there was a greater risk of developing asthma in the work if you are exposed to respiratory irritant and sensitizing chemicals. “Risk Subjects” for occupational asthma include so-called isocyanates, epoxy acrylates and detergents. Also persons in the working with some natural allergens and respiratory irritants plant substances – such as gardeners – had an increased risk of developing asthma. Asthma linked to factors at work in adulthood appears to greatly affect even people who have shown no signs of any allergies. According to the researchers’ calculations, work factors underlie approximately every seven new cases of asthma among men and approximately fortnightly new cases of asthma among women.

Cleaning Staff, spray painters, hairdressers and plumbers are some groups of the groups that are particularly vulnerable to such occupational asthma.

Source: unt.se


Leave a comment

Long-term exposure to air pollution – reduced lung function in children

Scientific Knowledge on the Subject

Long-term exposure to ambient air pollution has been associated with reduced lung function in children. However, the role of timing of exposure remains unclear as well as possible effect modification by allergic status and other factors.

What This Study Adds to the Field

In this prospective birth cohort study we found association between traffic-related air pollution exposure during infancy and decreased lung function in children up to 8 years of age. Our results suggest stronger effects in children sensitized to common allergens. Early life exposure to traffic-related air pollution seems to have long-term respiratory consequences in susceptible groups such as atopic children.

Read the whole story
http://www.thoracic.org/media/press-releases/resources/Schultz.pdf


Leave a comment

New kinds of asthma treatment

(Scroll down for English)

“Det er mange forskjellige versjoner av sykdommen astma. Og det er et behov for å utvikle nye typer medikamenter.

Ifølge Dr. C. Porsbjerg for Lungesykdommer Medicine avdeling på Bispebjerg Hospital har man tradisjonelt oppfattet astma som en enkelt sykdom som skal behandles på samme måte for alle rammede. Men i de senere årene har internasjonal astmaforskning malt et bilde av en sykdom som har mange forskjellige sykdomsmekanismer og symptomer.  Den nyeste forskningen er derfor rettet mot å beskrive de ulike undergruppene (fenotyper) av astma pasienter for å målrette behandlingen mer mot den enkelte pasients behov. Les: Hva er astma?

Kortikosteroider / binyrebarkhormon fungerer ikke for alle da luftveiene kramper. Behandlingen virker på de fleste pasienter, men det er også en betydelig gruppe som ikke har effekt: superintendent sier at ved ca. 30 prosent av astma pasienter virker ikke kortikosteroider. Hvorfor vet forskere ikke nokk om.

Nye behandlinger er på vei som kan være til nytte for de 30 prosent av pasientene der dagens behandling ikke fungerer – og det kan også ha færre bivirkninger.”

Og det liker vi, ikke sant? :)

Kilde / Sitat fra: frederiksberghospital.dk

In English

“There are many different versions of the disease asthma. And there is a need to develop new types of drugs.

According to Dr. Pors Bjerg of Pulmonary Medicine Department at Bispebjerg Hospital have traditionally perceived asthma as a single disease to be treated the same for all affected. But in recent years, the international asthma research painted a picture of a disease that has many different mechanisms of disease and symptoms. The latest research is aimed at describing the various subgroups (phenotypes) of asthma patients to target therapy more towards the individual patient’s needs. Read: What is asthma?

Corticosteroids do not work for everyone when airway spasms. The treatment works for most patients, but there is also a significant group who do not have power: Superintendent says that by ca. 30 percent of asthma patients do not work corticosteroids. Why do scientists do not nokk about.

New treatments are on the way that may be of benefit to the 30 percent of patients whose current treatment is not working – and it may have fewer side effects. ”

And we like that, right? :)

Source / Qoute from: frederiksberghospital.dk


Leave a comment

Chemical exposure a danger to childrens breating ability – studies confirm

(Scroll down for English)

“To nye studier viser at utallige barn kan lide av pusteproblemer på grunn av noen av disse vanlige kjemiske truslene. Forskere fra Columbia Center for Children Environmental Health (CCCEH) ved Mailman School of Public Health og Columbia University Medical Center har fastslått at ungdommene som er eksponert under graviditeten av kjemikalier mye brukt i plantevernmidler additiv piperonylbutoksid (PBO) har en økt risiko for utvikle en kronisk hoste i alderen 5 – 6. Deres studie publisert i Miljø International, gir bevis for at et barns luftveier er utsatt for skader fra giftige eksponeringer mens de fortsatt i livmoren. En kronisk barndomhoste kan alvorlig forstyrre aktiviteter på dagtid og søvn.

En enda mer alvorlig problem forårsaket av vanlige kjemikalier som påvirker barnas evne til å puste fritt har blitt avslørt av en ny CCCEH studie. Ungdommer utsatt for dietylftalat (DEP) og butylbenzyl ftalat (BBzP), som er ftalat kjemikalier som vanligvis finnes i personlig pleie og plastprodukter, har en forhøyet risiko for astma-relaterte luftveibetennelser.

Forskerne studerte 244 barn mellom alderen 5 – 9 og fant de alle hadde påvisbare nivåer av ftalater i urinen. De med de høyere nivåer av begge ftalater ble funnet å ha høyere nivåer av nitrogenoksid i deres utåndet pust som er en biologisk markør for luftveisinflammasjon. Koblingen mellom BBzP eksponering og luftveibetennelse var spesielt sterk blant barn som nylig hadde opplevd piping i brystet, et vanlig symptom på astma.

Mens mange faktorer bidrar til barnastma, viser studier at eksponering for ftalater kan spille en betydelig rolle, “sier A. Just, PhD, førsteforfatter på studien. Studien er publisert online: American Journal of  Respiratory and Critical Care Medicine.”

In English

“Two new studies reveal countless children could be suffering breathing problems  due to some of these common chemical threats. … Researchers from the Columbia Center for Children’s Environmental Health (CCCEH) at the Mailman School of Public Health and Columbia  University Medical Center have determined that youngsters exposed during the prenatal period to the widely used pesticide additive piperonyl butoxide (PBO)  have an increased risk of developing a chronic cough at ages 5 and 6. Their  study published in Environment International, provides evidence that a child’s respiratory system is  susceptible to damage from toxic exposures while still in the womb. A chronic childhood cough can seriously disrupt daytime activities and sleep.

An even more serious problem caused by common chemicals that impact children’s ability to breathe freely has been revealed by another new CCCEH study. Youngsters exposed to diethyl phthalate (DEP) and butylbenzyl phthalate (BBzP), which are phthalate chemicals commonly found in personal care and plastic products, have an elevated risk of asthma-related airway inflammation.

The researchers studied 244 children between of ages 5 and 9 and found they all had detectable levels of phthalates in their urine. Those with the higher levels of both phthalates were found to have higher levels of nitric oxide in their exhaled breath that is a  biological marker of airway inflammation. The link between BBzP exposure and airway inflammation was especially strong among children who had recently experienced wheezing, a common symptom of asthma.

While many factors contribute to childhood asthma, the studies shows that exposure to  phthalates may play a significant role,” says A. Just, PhD, first author on the study. Study is published online: American Journal of  Respiratory and Critical Care Medicine.”

Source: Naturalnews.com

Learn more:  http://www.naturalnews.com/037124_chemical_exposure_children_asthma.html#ixzz25y4z3wSk