Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Forskning og påvirkningsnivå ved astma – Research and level of reaction for asthma

Translate: (Go to English version)

Påvirkningsgrad for personer med astma

0,02 PPM (parts mer million, milliondeler)

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Just denne undersøkelsen gjelder TDI som er en kjemikalie, men det er en pekepinn på hvor lite som skal til for å utløse et astmaanfall.

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Parfymer er også kjemikalier, så ikke tro de er trygge. Å ha astma er som å være et levende, gående brannalarm. Vi vet når noe er i luften som ikke er god fisk. Våre lungene reagerer på det, og protesterer. Vi får pustevansker.

In English

0,02 PPM a level for asthma attacks

Since 1965 the level for developing a asthma attack is stated to be 0,02 PPM (Parts Per Million).

toxicologicalreports-harrywhaysphd-asthma002ppm

National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

This research shown here is specifically about TDI chemical but it actually shows how little is needed to start a asthma attack. 0,02 PPM

“Industrial exposure to TDI vapors has resulted in many cases of allergic reactions involving the respiratory tract with symptoms of asthma. The Threshold limit value of 0,02 PPM is believed to prevent sensitization but may not be low enough to prevent asthmatic attacks in sensitized individuals.” Ph.D Harry W. Hays National Academy of Sciences and National Research Council Washington DC USA 26. November 1965

Fragrances is chemicals too, so do not believe they are safe. Having asthma is like being a living, breathing, walking fire alarm. We know when something fishy is in the air. Our lungs react to it, and protest. We get breathing problems.


2 Comments

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død – People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

(Scroll down for English)

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død

“De to Lungelegene fra Imperial College og Royal Brompton Hospital i London skriver i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood, hvor de to legene bekrefter at astma kan være en dødelig tilstand som en gang ikke ble godt nok diagnostisert. De hevder har pendelen nå svingt for langt den andre veien -. Med så mange diagnoser som blir stilt i dag resulterer i at noen mennesker ser astma som en triviell sak, og overser potensialet den har til å drepe ”

Dette er noe jeg har ment i mange år, folk har en innstiling til astma som om det er noen lett snue eller hoste, de skjønner ikke at det er en alvorlig lungesjukdom som ikke er å kimse av. Man skal ta det seriøst og man skal både respekt for og vise hensyn til dem som har asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

In English

People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

“Writing in the journal Archives of Disease in Childhood, the two respiratory doctors from Imperial College and the Royal Brompton Hospital in London acknowledge that asthma can be a fatal condition that was once not being diagnosed enough.

They argue the pendulum has now swung too far the other way – with over-diagnosis resulting in some people seeing asthma as a trivial matter and overlooking the potential it has to kill.”

This is something I have meant in many years, people have a setting to asthma as there are some slight cold or cough, they do not realize that asthma is a serious lung disease that is not to underestimate the seriousness of. One should take it seriously and you should show respect and care to those who have asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

 


Leave a comment

Science say use less smoke and fragrance

Dagens Medisin on indoor clima

In a article by Dagens Medisin (Medincine Today)  scientist talk about indoor clima.

“Researchers recommend minimal use of perfumes, candles, wood heating and heating of the car to improve the indoor air.”

“Researchers at the Norwegian Institute for Air Research (NILU) has looked into the indoor environment specifically in the Arctic. This has not been done previously. Now it is just a pilot study published. Indoor air quality in both private homes and workplaces were tested for volatile organic compounds.

– The climatic conditions in the north imposes people a different lifestyle than other places that may lead to increased pollution indoors. In many places, the house can be wrapped in snow six months a year. Pollution caused by the use of wood-burning stove, for example, higher where winter lasts from October through May, compared with places that have winter for three months, says researcher Athanasios Katsogiannis the Norwegian Institute for Air Research (NILU) and first author of the study.

People spend over 90 percent of their time in a “protected” indoor environment (Bruinen DeBruine, 2008) when cold clima. In addition, it is well known that concentrations of chemical contamination is higher indoors compared with outdoor.

– Indoor air is not currently regulated. Before politicians can set limits, they must get information from as many places as possible about how the condition is, said Katsogiannis.

The study collected air samples from various rooms in private homes and various rooms at workplaces in Tromsø in October and November of 2013. In some cases we found that the concentration of particulate matter was higher than the proposed maximum limits. We saw that using the wood stove and candles, leading to increased exposure to certain types of particles. We assume that dust and particles from the use of black sand on the snow and the use of studded tires on asphalt, also influence indoor climate. This may have various adverse effects on human health, such as asthma.

Will investigate more

Katsogiannis believe this study can be used as a starting point for further studies.

– You should now look at several chemicals found in indoor air in households. Chemical monitoring studies should be done together with epidemiological and toxicological studies where we examine the state of health, disease prevalence, and find out how chemicals affect. It’s the only way we can understand how air quality affects health and a method that can quantify this, says Katsogiannis. He points out that eachand everyone is responsible for its indoor environment. It is therefore our responsibility to protect it. The smoking ban was an excellent start. People should also use less spray, perfume, candles, incense and wood burning. We must remember that when we brush up, it also affects the indoor environment to a greater or lesser degree. Ventilation is generally the most important to reduce toxic substances in indoor air.

Discourages Arctic habit

He discourages especially a habit that many may have where the climate is cold. A habit many of Tromsø and the Arctic have is that you start and run your car engine and let the car warm up in the garage or outside the window. This leads to immediate high exposure to various hazardous chemicals.

For us to be able to say anything definite about the indoor climate in the Arctic, this study should be followed up. Public places such as malls, fitness centers and so on were not monitored in this study.”

Source and Read more: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/har-undersokt-arktisk-inneklima/

Finally I feel like being heard! How wonderful that scientists say the same as I do, and so many others with me, that fragrance product pollutes the indoor air and is unhealthy. Thank you so much, you can not imagine how important this article is to me and how happy I am to read it.

Please, continue the good word and please also look into the use of fragrance washing and cleaning products, air fragrance like air freshener, scented candles, designer scent like fragrance marketing and so on. It is a violation of the need for fresh air for a continued good health.

/ Annelie

 


Leave a comment

Research: Smoke reduces HDAC2 in the body decreasing effect from medicines.

Smoke damage the effect of Asthma medicine

It is known that passive smoking worsens asthma symptoms and reduce the effectiveness of inhaled steroid treatment, but how this occurs has not been elucidated.

Now researchers at Imperial College in London found that a person with severe asthma who is constantly exposed to smoke, have lower levels of the enzyme HDAC2 compared to those who is not subjected to smoke. It is precisely HDAC2 necessary to steroids in asthma medicine should be able to have an anti-inflammatory effect.

Researchers at Imperial College in London found that children with severe asthma with a parent who smoke at home have lower levels of the enzyme compared with those whose parents do not smoke. HDAC2 is required to steroids in asthma medicine to be able to have an anti-inflammatory effect.

So if you smoke, or if you have asthma, and are around a smoker or a person having asthma, know that it will damage the effect of the asthma medicine.

Don’t smoke. And stay away from smokers!

Source:
http://barnastma.se/index.php/14-medicinska-artiklar/36-passiv-roekning-foersaemrar-barns-foermaga-att-svara-pa-astmabehandling


Leave a comment

Chemical exposure before birth

“The established Western medicine and the FDA is true (Food and Drug Administration, the U.S. Food and Drug Administration also is about drugs, vert.) Warn regularly presumed dangers of alternative medicines and dietary supplements, but they never talk about the widely used and perfectly legal chemical toxins that invade our bodies through the environment. And there’s more, the American nature there is little to do for many of these chemicals that threaten the health, to ward off common consumer products. Now, two new studies have shown that many children breathing problems could have caused by this common chemical threats.

A good example is that by researchers at the Columbia Center for Children’s Environmental Health (the CCCEH), working at the Mailman School of Public Health and Columbia University Medical Center, has shown that children who have been exposed before birth to the widely used pesticide ingredient piperonlybutoxide (PBO) have a greater chance that they have chronic cough at the age of five and six years. Their research, which was recently published in the online edition of the journal Environment International, provides evidence that the lungs of children are susceptible to damage by toxins while children are still in the womb. The problems are not the result of an infection, but chronic cough in children, the normal daily activities of the children quite upset and they also disrupt the sleep of both the children and their parents. But what exactly PBO? It is a chemical that enhances the effects of pyrethroids, substances used in pesticides that are most used by both professional pest control operators as well as consumers, according to a survey by researchers at the Mailman School from 2011. Previous research had shown that exposure to any of the pyrethroids, in particular a variant of the fabric permethrin, was in particular related to the occurrence of cough at the age of five years. The new research shows that children who are pregnant have come up with PBO contacted had an increased risk of cough that were not related to colds or flu. A chemical cause of asthma in children? Another new study by the CCCEH shows an even see much more serious problem, that the ability of children to get free breath can hamper. It appears that children who are exposed to diethyl phthalate (DEP) and benzyl butyl phthalate (BBP), substances belong to chemical group phthalates, which are widely used in personal care products and plastic objects, have an increased risk of infections airways that are related to asthma. research team examined 244 children aged between five and nine years old and found that phthalates in urine were detectable in all children. The children with the highest concentration in their urine of both phthalates had a higher concentration of nitric oxide in their exhaled air, which is a biomarker for airway inflammation. The link between exposure to GDP and airway inflammation was especially strong among children who had recently had shown, wheezing a common symptom of asthma. “Although there are many factors that contribute to the development of asthma, our research shows that phthalates a play an important role, “says Allan Just, PhD, first author of the new study recently published online in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. It’s hard to protect your children from phthalates because the manufacturers allowed them use, including plastic, vinyl flooring and body care products. countless consumer products We get phthalates in with our food and inhalation. They can also be absorbed through the skin. Except that they are likely to cause in children, asthma is of different phthalates known that they may cause, the neurological and behavioral problems may impair fertility and may cause eczema in the Author: The work of author Sherry Baker is in many publications, including Newsweek, Health, the Atlanta Journal and Constitution, Yoga Journal, Optometry, Atlanta, Arthritis Today, Natural Healing Newsletter, OMNI, UCLA’s “Healthy Years” newsletter , Mount Sinai School of Medicine’s “Focus on Health Aging” newsletter, the Cleveland Clinic’s “Men’s Health Advisor” newsletter and many others.”  14 March 2014 Source: Natural News Translate: Google Translate

My Source:

http://www.earth-matters.nl/5/9111/gezondheid/nieuwe-studies-bevestigen-dat-kinderen-gevaar-lopen-door-blootstelling-aan-veelgebruikte-chemicalien

 


Leave a comment

Guidelines for severe asthma – europeanlung.org

Guidelines for severe asthma

europeanlung.org 12.12.2013 “A new guideline has provided an updated definition of severe asthma along with new recommendations for treating the condition.

Produced by a joint task force of the European Respiratory Society and the American Thoracic Society, the guideline is published online today (12 December 2013) in the European Respiratory Journal.

Although severe asthma is estimated to account for less than 10% of all asthmatics, these patients have the greatest burden and require a disproportionate amount of healthcare costs to be spent on treating their condition, which is harder to control.

The guideline defines severe asthma as “asthma which requires treatment with high dose inhaled corticosteroids (ICS) plus a second controller (long acting β2 agonist (LABA), leukotriene modifier, theophylline or systemic corticosteroids) to prevent it from becoming uncontrolled or which remains uncontrolled despite this therapy.”

The definition is intended to help doctors to confirm a diagnosis of severe asthma and address associated factors that could be making asthma difficult to treat.

The guideline provides a detailed discussion of the classification (phenotyping) of patients with severe asthma as evidence suggests that severe asthma affects people in different ways.

Recent research has started to group severe asthma into different types (or phenotypes) based on clinical and certain biological features of the condition. These findings can help researchers develop targeted treatments for this group of people whose asthma remains difficult to treat despite taking the recommended therapies. The guideline encourages continuing research into phenotyping severe asthma and finding more effective treatments aimed particularly at  specific phenotypes of severe asthma.”

Full guideline:

Title: International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma Authors: Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, Adcock IM, Bateman ED, Bel EH,  Bleecker ER, Boulet L-P, Brightling C, Chanez P, Dahlen S-E, Djukanovic R, Frey U, Gaga M, Gibson P, Hamid Q, Jajour NN, Mauad T, Sorkness RL, Teague WG DOI: 10.1183/09031936.00202013

Click the links below to read more:

http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/new-guidelines-for-severe-asthma


Leave a comment

Asthma in the 20 when mother exposed during pregnancy

“Children exposed in the womb to two chlorinated chemicals widely found in the environment are more likely to develop asthma by the age of 20, according to new research in Denmark. The study is the first to link asthma to hexachlorobenzene exposure during fetal development, and builds on two earlier studies that linked the respiratory disease to polychlorinated biphenyls.

The study is the first to link asthma to hexachlorobenzene exposure during fetal development, and builds on two earlier studies that linked the respiratory disease to polychlorinated biphenyls.”

http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/2013/11/POPS-and-childrens-asthma-risk


Leave a comment

We should throw cleaning spray bottle

(Scroll Down for English)

Vi bør kaste rengjøringssprayflasken

jifbaderom

Kaste alle sprayflasker og rengjør med såpe, klut og vann.

I dag leste jeg noe på nett i NRK Telemark at forskere og legestanden har komt fram til at man ikke bør bruke rengjøringsmedler på sprayflaske. Dette er noe jeg har advart mot i 6 år. Men det er jo meget godt at de endelig har komt fram til den samme konklusjonen som jeg gjorde etter å ha blitt astmatisk som yrkesskade i 2007. I jobben brukte jeg hyppig forskjellige medler på sprayflaske og annen aerosol form.

I artikkelen kan vi lese:

“Vaskemidler på spray gir astma hos renholdere. Nå skal det undersøkes om også vaskingen hjemme kan gi astma og lungeskader.

Mens proffe renholdere bevisst unngår spray, er bruken økende hjemme hos folk.

– Vi tynner vel sjeldent ut. Vi bruker det vi kan få kjøpt og vi sprayer mer og mer. Dermed puster vi inn mer av disse midlene, sier prosjektleder Anne Kristin M. Fell ved Sykehuset Telemark.

– Vi bør kaste den sprayflasken og heller bruke en klut, sier hun.

Astma vil bli den tredje største dødsårsaken om få år. Nå vil sykehuset finne ut hvor utsatt folk er hjemme.”

De holder på med en stor undersøkelse i Telemark for å finne ut av hva som årsaker astma hos folk, og de har nå funnit ut at sprayflasken er farlig.

Og igjen, jeg er helt enig, akkurat som jeg har ment i 6 år nå. Kutt ut sprayflasken og gå parfymefri folkens!

(NB! Dette er ikke knyttet til et spesielt rengjøringsmerke, men gjelder alle rengjøringsmedler på sprayflaske. )

Kilde: Nrk Telemark

In English

We should throw cleaning spray bottle

jifbaderom

Throw away all spray bottles and clean using a cloth, soap and water.

Today I read something online in Norwegian NRK Telemark that scientists and the medical profession made ​​concessions to the conclusion that one should not use cleaning agents on a the spray bottle. This is something I have warned about for 6 years now! But it’s very good that they have finally come up to the same conclusion I did after becoming asthmatic as occupational injuries in 2007. In my job, I frequently used different Cleaners on spray bottle and other aerosol form.

In the article we read:

“Washing the spray and asthma in cleaners. Should now be examined whether also washing at home can cause asthma and lung damage.

While pro cleaners deliberately avoids spray, its use increasing in people.

– We thinner rarely out. We use what we can buy and we spray more and more. Thus we breathe in more of these funds, says project manager Anne Kristin M. Fell at Telemark Hospital.

– We should throw the spray bottle and either use a cloth, she said.

Asthma will be the third leading cause of death in a few years. Now the hospital will determine how vulnerable people are at home. “

They’re on a major study in Telemark to find out what causes asthma in people, and they have now found out the spray bottle is dangerous.

And again, I completely agree. As I have for 6 years. Cut out the spray bottle and go fragrance free guys!

(Note! This is not Attached to any specific brand, but all cleaning using a spray bottle.)

Source: Nrk Telemark


Leave a comment

Fastfood increases risk for asthma, rhinitis and eczema

(Scroll down for English)

Astma Allergi Danmark 08.05.2013. Nytt om Astma Forskning 

Hurtigmat øker risikoen for alvorlig astma, rhinitis og eksem

Det kommer ikke som noen noen nyhet for de fleste at hurtigmat er usunt, men at det kan øke risikoen for astma, rhinitis og eksem er kanskje en nyhet for de fleste?

En stor internasjonal studie fra The University of Auckland (The to ledende forfattere, Professor Innes Asher og Philippa Ellwood) viser at det er en økt risiko for alvorlige astma, eksem og høysnue symptomer (rhinitis) hos barn og ungdom som spiser hurtigmat tre eller flere ganger i uken. Spiser du derimot frukt tre eller flere ganger i uka kan beskytte mot alvorlig astma.

Studien konkluderer med at dersom den observerte korrelasjonen er funnet å være pålitelig, slik at resultatene har stor betydning for folkehelsen på grunn av et økende forbruk av hurtigmat (fastfood) globalt.

Der blev innsamlet data på mere end 319.000 tenåringer (13-14 årsalderen) fra 107 sentere i 51 land, og mere enn 181.000 barn (6-7 år) fra 64 sentre i 31 land. Undersøkelsen spurte om deltakernes inntak av kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, belgfrukter, korn, brød og pasta, ris, smør, margarin, nøtter, poteter, melk, egg og gatekjøkkenmat / burgere.

“Etter å ha tatt hensyn til forhold som skulle påvirke resultatene, viste analysen at hurtigmat var den eneste av  mat som gjorde utslag og påviste de samme resultatene på tvers av begge aldersgruppene, slo forfatterne fast at “slike konsistente resultater legger noen vekt på mulig årsakssammenheng av forholdet “.”

Tre eller flere ukentlige hurtigmatmåltider var blant annet knyttet til en 39 prosent økning i risikoen for alvorlig astma blant tenåringer og en 27 prosent økning i risiko blant barn. Forfatterne viser i rapporten at forklaringen kan være at hurtigmat inneholder høye nivåer av mettede fettsyrer og transfettsyrer, mens frukten er rik på antioksidanter.

Nyheter fra forskningen er hentet fra Astma Allergi Danmark

Les artikkelen på  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

Dette er godt nytt for alle som vil ha en bedre helse. Dette leste jeg om på en engelsk side for en måned siden. Det er mange år siden jeg sluttet å spise hamburgere og slik mat. Jeg besluttet meg for på 1990 tallet å ikke spise så masse hurtigmat, hamburgere og slik. Nå blir det kanskje en eller to slike måltider i året. Ofte synes jeg ikke hamburgere er så veldig delikate heller. Det er få kiosker som er gode til å lage gode hamburgere. McDonalds og slike kjeder for eksempel lager uattraktiv mat og jeg har ikke spist på McDonalds på veldig mange år. Jeg går heller på en kafe eller restaurant og tar meg et ordentlig måltid.

 In English

Asthma Allergy Denmark 05.08.2013. News about Asthma Research

Fastfood increases the risk for severe asthma, rhinitis and eczema

It it does not come as any news to most people that fastfood is unhealthy, but that it can increase the risk of asthma, rhinitis and eczema may be news for most people?

A large international study from The University of Auckland (The two principal authors, Professor Innes Asher and Philippa Ellwood) shows that there is an increased risk of severe asthma, eczema and hay fever symptoms (rhinitis) in children and adolescents who eat fast food three or more times a week. Do you eat fruit, however three or more times a week may protect against severe asthma.

The study concludes that if the observed correlation is found to be reliable, so the results are of great importance to public health due to the increasing consumption of fast food globally.

There was collected data on more end 319,000 teenagers (13-14 years old) from 107 centers in 51 countries and more than 181,000 children (6-7 years) from 64 centers in 31 countries. The survey asked about participants’ intake of meat, fish, fruit and vegetables, legumes, cereals, bread and pasta, rice, butter, margarine, nuts, potatoes, milk, eggs and junk food / burgers.

Three or more weekly fast food meals was partly due to a 39 percent increase in the risk of severe asthma among teens and a 27 percent increase in risk among children.

“After taking account of factors likely to influence results, the analysis showed that fast food was the only food type to show the same associations across both age groups, prompting the authors to suggest that “such consistency adds some weight to the possible causality of the relationship”.”

The authors of the report shows that the explanation could be that fast food contains high levels of saturated fatty acids and trans fatty acids, while the fruit is rich in antioxidants.

News from research provided by Asthma Allergy Denmark

Read the story at  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

This is good news for all who want a better health. This I read about on an English page about a month ago. It is many years since I stopped eating hamburgers and such food. I decided on that in the 1990s not to eat so lots of fast food, hamburgers and such. Now it’s maybe one or two such meals a year. Often I do not think hamburgers are so very delicate food either. There are few fast Food stores that are good at making good tasty hamburgers. McDonalds and such chains make unattractive food and I have not eaten at McDonalds for very many years. I rather go to a cafe or restaurant and have a proper meal.


Leave a comment

Laughing, Emotions and Asthma

(Scroll down for English)

En god latter forlenger livet

… er et gammel ordtak. Men det er ikke alltid sant for de med ashtma.

En fersk australsk studie utført ved University of New South Wales viste at latter er en astma trigger for over 40 p% av australierne med astma. En lignende studie utført ved New York University viste at latter er en vanlig astma trigger for over 50 % av personene som ble testet.

En latter kanskje ikke forkorter livet til en person som har astma, men kan faktisk føre til et astmaanfall. Spesielt når du har en dårlig astma periode.

For eksempel: om lag 40% av Austrailias 2.000.000 astmasjuke lever i frykt for å le på grunn av astma. Dette er ikke begrenset til Australia at det kan skje, men er et faktum for de fleste av oss som har astma.

Å le er spenning, entusiasme og oppegging, og spenning utløser stresshormoner, og stress er en kjent faktor for å utløse astmaanfall.

Om du i utgangspunktet er frisk och ikke har diagnosen astma får du ikke astmaanfall av følelser og stress som nevnt herover, men har du diagnosen astma kan du være i risikosonen for å drabbes når du utsettes for slik.

Følelser

En film som får deg å gråte, en krangel og kamp med din partner, stresset av arbeidsrelaterte tidsfrister, andre arbeidsrelaterte problemer og motgang, glede og sorg, sex og spenning kan få en person med astma å gispe etter luft. Sterke følelser som frykt, stress eller latter kan noen ganger føre til astma symptomer. Det gjelder både for voksne og barn.

Barn kan lett bli påvirket av høye nivåer av følelser. Fra anfall av knising til skrikende raserianfall, det kan gi effekter på barnets astma, men selvfølgelig også for voksne med sterkt skiftende humør.

Hvordan kan jeg stoppe stress fra å påvirke min astma?
Mens det er umulig å eliminere følelsesmessig stress fra livet ditt, kan du lære å redusere effekten og gjenkjenne potensielle symptomer som kan trenge litt symptombehandling.

 • Vær oppmerksom på ting, hendelser eller personer som legger stress i livet ditt, og arbeide på hvordan du reagerer på dem slik at du forblir roligere, og kanskje hvis nødvendig eliminere dem fra livet ditt.
  Erkjenne følelsene du har – dette er en teknikk som kan være effektive i å redusere deres innflytelse.
 • Hvis du kan, bør du fjerne deg fra stressende situasjoner og mennesker.
 • Finne konstruktive og positive måter å redusere ditt sinne, angst eller frykt.
 • Lær mer om astma, ta en aktiv rolle i omsorg for deg selv og ta kontroll.
 • Trening er en fin måte å avreagere, og er bra for deg også. Bare vær klar over at fysisk aktivitet kan også utløse astma så ikke tar den for langt.

Livet kan være en berg og dalbane av følelser slik at den beste tingen å gjøre er å være forberedt så mye du kan, og sammen med passende astma medisiner du kan ta kontroll over astmaen din.

Ha alltid akuttmedisin mot asthma med deg bare i tilfelle.

Ja

Jeg har faktisk opplevd det selv.

Hvis du finner astma merkelig, prøve å leve med det. ;) Det er som en eske konfekt, du vet aldri hva du får. ;)

/ Annelie

Dette blogginnlegget ble inspirert av en
nyhetsartikkel i The Daily Telegraph 24 august 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au/

A good laugh extend your life

…is a old saying. But that is not always true for those with ashtma.

A recent Australian study performed at the University of New South Wales showed that laughter is an asthma trigger for over 40 % of Australians with asthma. A similar study carried out at New York University showed that laughter is a common asthma trigger for over 50 % of the subjects tested.

A laugh maybe not shorten the life of an asthma sick person but can in fact cause a asthma attack. Especially when having a bad asthma period.

For example about 40% of Austrailia’s 2 million Asthmatic fear laughing because of asthma. This is not limited to Australia, but is a fact for most of us having asthma.

Laughing is excitement and excitement triggers stress hormones, and stress is a known factor for triggering asthma.

Emotions

A movie making you cry, a fight with your partner, the stress of work related deadlines, other work related issues and hardship, joy and sadness, sex and excitement can leave a person with asthma gasping for air. Strong emotions like fear, stress or even laughter can sometimes lead to increased asthma symptoms.

Children can easily be affected by high levels of emotion. From fits of giggles to screaming tantrums; the effects on their asthma can be similar. But of course, even adults with many great high and lows is affected too.

If you are healthy and not diagnosed with asthma you will not have an asthma attack of emotions and stress as mentioned here, but are you diagnosed with asthma you may be at risk for astmaattacks when exposed to emotions and stress.

How can I stop stress from affecting my asthma?
While it is impossible to eliminate emotional stress from your life, you can learn to reduce the effect and recognise potential symptoms that may need some reliever medication.

 • Be aware of the things, events or people that add stress to your life, and work at how you respond to them so you remain calmer, and maybe if nessecary eliminate them from your life.
 • Acknowledge the feelings you are having – this is a technique that can be effective in reducing their impact.
 • If you can, remove yourself from stressful situations and people.
 • Find constructive and positive ways to reduce your anger, anxiety or fear.
 • Learn more about your asthma; take an active role in caring for yourself and staying in control.
 • Exercise Is a great way to let off steam, and is good for you as well. Just be aware of that excercise may also trigger asthma so do not over do it.

Life can be a roller coaster of emotions so the best thing to do is to be prepared as much as you can, and along with appropriate asthma medication you can take control of your asthma.

Always have your reliever with you just in case.

Yes

I have actually experienced it myself.

If you find asthma strange, try living with it. ;) It is like a box of chocolates, You never know what you are gonna get. ;)

/ Annelie

This blog entry was inspired from an
news article in The Daily Telegraph August 24, 2009
http://today.ninemsn.com.au/healthandbeauty/853457/laughter-triggers-asthma-attacks
www.asthmafoundation.org.au


Leave a comment

Research Virus, Asthma and Allergy breakthrough

(Scroll down for English)

Virus og allergi gjennombrudd

Hunter Medical Research Institute (HMRI) er partnerskap mellom Hunter New England Helse, Universitetet i Newcastle og Universitetet for helse og medisinsk forskning i Australia. Barne- og lungeforskere fra University of Newcastle, sammen med nasjonale Universitet og University of New South Wales, University of Cincinnati og Imperial College London, nærmer seg å identifisere kilden til alvorlige virus-og allergen-induserte astmaattakker etter å ha oppdaget at viktige molekylære signaler genereres veldig tidlig i sykdomsprosessen. De har jobbet med å undersøke mekanismer som utløser luftveibetennelse som forårsaker astmaanfall.

Studien var rettet mot forkjølelses rhinovirus, som er viruset som forårsaker de fleste astmaanfall, og effektene forårsaket av allergener som husstøvmidd.

To tredeler av astmaattakkene er forårsaket av virus. Astmatikere opplever alvorlige og langvarige symptomer når infisert med forkjølelsesvirus eller utsatt for allergener, som begge fremmer betennelser i lungene og produksjon av slim. Virus-induserte astmabesvær er langt mindre mottakelig for dagens behandlingsformer, derfor er denne oppdagelsen så viktig.

En omfattende genekspresjonsanalyse førte til oppdagelsen av proteinene ellers kjent som midtlinjen 1 og protein fosfatase 2A generert på det aller innerste laget av luftveiene, hvor kroppen har kontakt først med allergener og virus, og når aktivert synes å modulere mange andre sykdom faktorer. Det viser at det er mulig å beskytte mot utvikling av både virus-og allergen-indusert astma.

Forskningen viser at det UNSW utviklet forbindelse er i stand til å aktivere et protein som er undertrykt under astma. Dette kan bety at i fremtiden legene ville være i stand til å behandle årsaken til astma, ikke bare symptomene.

Astma er en av de store sykdommer i den utviklede verden. Det er svært sjelden å finne et stoff som kan reversere symptomer på astma. Det startet med dem arbeider på en forbindelse i behandlingen av akutt myeloid leukemi.

Det viktige med denne forbindelsen er at det er ikke bare lindre symptomene, men også den underliggende sykdommekanisme, en teamleder ved UNSW er Lowy Cancer Research Centre.

Forskning publisert i Nature Medicine verdens ledende tidsskrift for biomedisinsk forskning.

Hele historien på
HMRI og Science Alert

In English

Virus and allergy breakthrough

Hunter Medical Research Institute (HMRI) is partnership between Hunter New England Health, the University of Newcastle and the community for health and medical research in Australia. Paediatric and respiratory researchers from the University of Newcastle, along with national and University of New South Wales, the University of Cincinnati and the Imperial College London, are getting closer to identifying the source of serious virus-and allergen-induced asthma attacks after detecting important molecular signals generated very early in the disease process. They have worked investigating the mechanisms that trigger airway inflammation and cause asthma attacks.

The study targeted the common cold rhinovirus, which is the virus that causes most asthma attacks and the effects caused by allergens such as house dust mites.

Two-thirds of asthma attacks are caused by viruses. Asthmatics experience severe and prolonged symptoms when infected with the common cold virus or exposed to allergens, both of which promote inflammation in the lungs and production of mucus. Virus-induced effects are much less responsive to current therapies, which is why this investigation is so important.

A comprehensive gene expression analysis led to the discovery of the proteins otherwise known as midline 1 and protein phosphatase 2A generated in the innermost layer of the airways, where the body has first contact with allergens and viruses, and once activated they appear to modulate many other disease factors.  It show that it is possible to protect against the development of both virus- and allergen-induced asthma.

The research shows that the UNSW-developed compound is able to activate a protein that is suppressed during asthma. This could mean that in the future doctors would be able to treat the cause of asthma, not just the symptoms.

Asthma is one of the major diseases of the developed world. It’s very rare to find a compound that can reverse the symptoms of asthma. It started with them working on a compound in the treatment of acute myeloid leukaemia..

The important thing with this compound is that it’s not just alleviating the symptoms, it’s hitting at an underlying disease mechanism,a team leader at UNSW’s Lowy Cancer Research Centre.

Research published in  Nature Medicine the world’s leading journal for biomedical research.

The whole story on
HMRI and Science Alert