Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Hypothetically religiously

Incense

Incense in a Buddhist temple. (photo sanaakosirickylee.wordpress.com since I can not enter to take a photo myself.)

Incense in a Buddhist temple. (photo sanaakosirickylee since I can not enter to take a photo myself.)

Today we got the first Buddhist temple in Møre and Romsdal County, and that made me think of the issue asthma, allergy and Chemical Sensitivity when using a temple or church.

incense-and-icon-oodegrdotco

Incense in a Catholic church. (photo: oodegr.co since I can not go there take one myself)

Both Buddhists and Catholics use incense. Incense is known to admit substances to the air that is both carcinogenic and a cause of asthma attacks. For sensitive persons incense is just as bad as scented candles, tobacco smoke, exhaust and fragrance.

In a religious perspective use of incense would make the temple or church unavailable.

I know, if I would have been a Buddhist or a Catholic, I would not be able to go, so that makes me wonder, –  So how about you? What is your experience? Have you experienced the temple or church being unavailable to you because of bad indoor air from incense?

/ Annelie


Leave a comment

Allergy vaccination does it work for everyone and all kinds of allergies?

Allergen-specific immunotherapy

Allergen-specific immunotherapy ASIT, commonly called allergy vaccination is currently used to treat patients with allergic disease, such as allergic rhinitis (hayfever) and asthma caused by airborne allergens. It is the only form of treatment that enhances allergic symptoms, affect long-term disease progression in children and creates immunological tolerance to the allergen.
The treatment requires regular contact with health services for several years. SCIT begins with an escalation of allergen dose for 14 weeks. This is followed by a maintenance phase with return visits was sixth to eighth week over 3-4 years.
It is most common vaccine directed against birch and grass pollen-induced symptoms, mites are a common goal. Attempts are made to different kinds of food allergy. Milk, eggs and peanuts are the foods tested most to vaccinate against. Vaccination against cat allergy is frequent, while dogs and horses are much less common. The demand for dog and horse vaccinations, however, is palpable but the scientific evidence is insufficient and the clinical experience of the treatment effects varied. Today, this therapy is primarily for highly motivated patients where the allergen can not be avoided and pharmacological treatment, ie antihistamines or nasal steroids, does not provide adequate disease control.

Any treatment using vaccination against allergies must be done under the supervision of an allergy specialist, and it is  not adviced to do this on your own.

So far there is no vacination against sensitivity, asthma and allergy to perfumes and chemical products. Many people are mistaken that you can vaccinate against all allergies. This is wrong.

And it is wrong of the public to say when they put a asthma and allergy sick person to fragrance to say:

“I know you can train your allergy away. It is good for you to be subjected to fragrance, then you can train it away.”

This is nothing but abuse. When you put a person in the posistion to be forced to inhale the blend of chemicals, allergens and irritants their body can not tolerate it is like if you kick them in their body. You hurt them.

So please stop doing this.

Instead help their everyday struggle to stay healthy by going fragrance free in the public room.

Source: Asthma and Allergy Sweden – Allergy Facts 2015
http://allergiforskning.se/trycksaker/allergifakta-2014-15/#1/z


1 Comment

Breathing problem due to Alpha 1 Antitrypsin deficiency – Video

Alpha 1 Antitrypsin deficiency

I found some really good videos on YouTube.com about Alpha 1 Antitrypsin deficiency. This is about Alpha 1, but the first part also describes the sensation having asthma without Alpha 1. So to understand the nature of asthma you really need to see the first part of the video. Note! that asthma and Alpha 1 Antitrypsin deficiency is not the same even though the experience of the symptoms are in many ways much similar.

Part 1
Part 1 show you what it feels like having Alpha 1 Antitrypsin deficiency, but also what it feels like having asthma even though asthma and Alpha 1 Antitrypsin deficiency is not the same.
http://www.youtube.com/watch?v=wYsaosI26oQ

Part two
Part two show you the real severity view of Alpha 1

http://www.youtube.com/watch?v=lCW0gutkGzs

Good Reading on Alpha 1 Antitrypsin deficiency

There are many with Alpha 1 also has some form of asthma, others have bronchiestase, fibrosis, cyatisk fibrosis, chronic bronchitis, etc. Many people experience emphysema early in life because of its Alpha 1. It is often when you have emphysema you get infusion therapy.

Alpha-1 Antitrypsin Deficiency (Alpha-1) is a genetic (inherited) condition – it is passed from parents to their children through their genes. Alpha-1 may result in serious lung disease in adults and/or liver disease at any age.

For each trait a person inherits, there are usually two genes; one gene comes from each parent. People with Alpha-1 have received two abnormal alpha-1 antitrypsin genes. One of these abnormal genes came from their mother and one from their father.

Alpha-1 occurs when there is a lack of a protein in the blood called alpha-1 antitrypsin, or AAT. AAT, the alpha-1 protein, is mainly produced by the liver. The main function of AAT is to protect the lungs from inflammation caused by infection and inhaled irritants such as tobacco smoke.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/what-is-alpha-1/

Because Alpha-1 is genetic, Alpha-1 lung disease is commonly called “genetic COPD.” People with Alpha-1 lung disease have two abnormal genes (one from each parent). The most common abnormal genes are called Z and S genes.

Early diagnosis of Alpha-1 is very important because quitting smoking (if the Alpha smokes) and early treatment are both essential to help slow the progression of Alpha-1 lung disease.

However, Alpha-1 Antitrypsin Deficiency can’t be diagnosed by symptoms or by a medical examination alone; you need to get a blood test to know for sure.

Alpha-1 is often first diagnosed as asthma or smoking-related Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). COPD includes emphysema and chronic bronchitis. Alpha-1 is the most common genetic risk factor for COPD. About 3 percent of all people diagnosed with COPD may have undetected Alpha-1.

The World Health Organization (WHO), American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) recommend that everyone with COPD, bronchiectasis, or asthma that isn’t controlled with usual medications, be tested for Alpha-1.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/about/

Treatment

There is no cure for Alpha-1 lung disease, but treatments are available.

Alphas with lung diseases such as asthma, COPD or bronchiectasis can be helped by the same drugs used by non-Alphas for these conditions.

These include drugs to open up the lung passages (bronchodilators) and reduce the chronic inflammation that is common in the lungs of Alphas (corticosteroids).

Since infections in the lung can bring millions of extra white blood cells into the lungs, many doctors who care for Alphas recommend that lung infections be treated early and aggressively with antibiotics. One sign of a lung infection is when the Alpha starts to cough up mucus or phlegm that is yellow or green in color.

Besides the usual treatments for COPD in general, there is a specific therapy available to Alphas with lung disease.

Augmentation therapy consists of intravenous infusions, usually weekly, of alpha-1 antitrypsin protein purified from healthy plasma donors. The goal is to increase the level of alpha-1 protein in the blood and lungs in order to slow or stop the progression of Alpha-1 lung disease.

Augmentation therapy has been shown to increase blood and lung levels of alpha-1 antitrypsin protein, reduce the rate of decline of lung function, and improve survival.

Augmentation therapy cannot restore lost lung function and is not considered a cure. However, this therapy is currently the standard of care for Alphas with COPD.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/augmentation-therapy/

Transplant

Neither medicine or transfusion Cure Alpha 1 Antitrypsin deficiency. In the end all having Alpha 1 Antitrypsin deficiency die. To survice they need to have a lung transplant.

But the medicine and the transfusion help those having Alpha 1 Antitrypsin deficiency live longer.

Article is written With help of a friend having Alpha 1 Antitrypsin deficiency and my own knowledge in normal asthma. Please contact www.alpha-1foundation.org for more Information on Alpha 1 Antitrypsin deficiency.

Fact Source: my friend having Alpha 1 and  www.alpha-1foundation.org


Leave a comment

Reblogged “You must go to Elverum – a story on red tape, weekly commuting and cronic illness”

I can only agree. Poor man, and with Alpha 1 Anitrypsin deficiensy too! I have normal asthma and I know how hard that can be, and with Alpha 1 in addition to it must be awful. And not getting service on top of it! Really bad!

Important topic

Read the whole Qouted story here:

“You must go to Elverum” – a story on red tape, weekly commuting  and cronic illness

mars 28, 2013 — alfaener

Troublesome equipmment

Troublesome equipmment

Healthy days

replaced the anxiety-ridden days in Pitigliano, but the “holiday” had taken its toll on me who had found myself in the nursing positition for 24 hours a day the two weeks while Geir was ill.

Slowly the world came back on track, and I got a two week sick-leave from my husbands specialist when we came to see him the first week after coming home. The specialist also found out that my former medicationfree AlphaOne finally responded to Atrovent and Ventolin – and sent with us a prescription for the medication plus a requisition for a nebulizer in addition to a two week sick leave for him as well. So far so good.

Norway – land of the bureaucrats?

As I happened to be in Oslo, and Geir still was recovering from his spell in Italy, I volunteered to go to the hospital our lung specialist had told us to go to to pick up the nebulizer (which can be borrowed from the health care system). It turned out they closed as early as 2.30 PM, and as I arrived at 2.35 nobody opened the door. Well, I could have checked that one before going, and Geir still had some left of the Italian medication. So no big deal. This one is on me.

“Is this adress correct?”

Back again the next day at Ullevål University Hospital and the storage unit for medical equipment. The door was now open, but service seemed to be a lacking word in the vocabulary. First one sour lady picked up my requisition, then an important looking man came back and asked sourly, “Is this adress correct?” He meant our homeadress in Koppang, northeast of Oslo.

“Yes, it is”, I said, “but my husband has a work adress in Oslo and spends the whole week here.” “Ok”, the man said, “but I cannot give out anything from here. You have to go to Elverum to get it.”

“????”

“That is the rules,” he continued.

“But Elverum is almost a two hours drive from here???”

” So are the rules”, the man said, even more sourly now. “If you have adress Koppang, that is the adress we relate to, and you have to pick up the equipment in Elverum.” He gave me the paper back, and I realized this was no joke. We really had to get the equipment from Elverum, which on top of it all was 90 km from our home in Koppang.

“Who pays the cost for going to Elverum?”

I called Geir who could hardly believe what I said. But it finally dawned upon him as well that Elverum was the place to relate to. He got on the phone to Elverum Hospital the next day, which happened to be a Friday.

“Yes, no problem”, they said. “You can come here and pick up the equipment.”

But realizing that he might not be the only weekly commuter in the country – he said: “But before I go I want to know where I can send the bill for lost work hours and travelling costs, since it so happens that I work in Oslo…”

It got quiet in the other end. “Eh, I do not know how that will be,” the person said.

“Well, you see, at my work we have commuters all the way from Alta in the far north to Kristiansand in the south, and I need to know since this might come up as a problem for someone else commuting from faraway. It is a question of principles here, since I am not the only cronicly ill commuter in the country, and I need to know how to help them.”

After a moment of silence in the other end, the person concluded that this needed some research, and my husband would get a phonecall from them on Monday.

Monday came, and he received the call rom Elverum Hospital, who wisely enough had decided they could send the equipment by regular mail. And so they did, and the equipment arrived on Wednesday, which was one full week after we started on the quest.

So far so good. We now had the equipment needed. Why dwell upon the details here?

Bureaucrats are hired to serve the PEOPLE!

This was Max Weber’s original idea behind hiring servants to take care of the people’s needs – servants today known as bureaucrats.

In this case, Hospital Administration and administration routines had first priority – not the patients needs. If saving money for the medical profession means dumping all the problems over to the patient something is seriously wrong.

This patient lived in Oslo during the whole week. He wants desperately to work instead of living on disability pension, but he was still quite sick, and needed his medication to breathe better – which in fact is a necessity to get enough oxygen to the cells of the body. The guy at Ullevål University Hospital had nothing wrong with his breathing. Besides he had not created the rules and should not get the blame here. But since it is a practical possibility to send invoices between hospitals – they do it all the time – why not hand out the equipment needed at the nearest possible place for the patient and leave it to the healthy bureaucrats to find a way of sorting out the money transfers or mail-delivered equipment later? The patient in question should have gotten what he needed right there and then. He was sick and suffered unnecessarily long from not getting it!

One focus – GET AS WELL AS YOU CAN!

Patients should have one focus – to get as well as they can to stay as workers as long as they manage. My husband was lucky, he had me there to run errands. I must admit I am happy he got sick in Italy – because if he had gotten sick here he would have been without proper medication for a whole week! There, in our tiny Italian town of 4000 inhabitants, I could get what I needed within minutes, included the medication of similar sort – without prescription – and I could choose between renting or buying the equipment. Rent was 1 euro a day – buying was 70 euro. We regret we did not buy one to take home from Italy. In Oslo with half a million inhabitants we cannot even buy it from a pharmacy! I tried!

So why whine since it all went well?

Well, I happen to be of the opinion that if you stumble upon a stone in the road that can easily be moved – it is important to try to move it so that the next person with maybe less resources does not have to stumble all over again! And in my frank opinion, it should be a lot easier to move a paper, an invoice or money than to ask a cronicly ill patient to run crosscountry to get what he needs to get well. Especially when it is a mantra in Norway that each and everyone of us are to work as much as possible until we hit the coffin. I think that calls for more flexibility from the bureaucracy than what we just experienced. The stone is not moved yet, but at least more people than us know it is there! And knowing is there is the first step in doing something about it.”

More important related topics:

http://alfaener.wordpress.com/2013/03/31/early-testing-for-alpha-1-can-save-lives/

Alfa-ener

Healthy days

replaced the anxiety-ridden days in Pitigliano, but the “holiday” had taken its toll on me who had found myself in the nursing positition for 24 hours a day the two weeks while Geir was ill.

Slowly the world came back on track, and I got a two week sick-leave from my husbands specialist when we came to see him the first week after coming home. The specialist also found out that my former medicationfree AlphaOne finally responded to Atrovent and Ventolin – and sent with us a prescription for the medication plus a requisition for a nebulizer in addition to a two week sick leave for him as well. So far so good.

Norway – land of the bureaucrats?

As I happened to be in Oslo, and Geir still was recovering from his spell in Italy, I volunteered to go to the hospital our lung specialist had told…

View original post 1,086 more words


Leave a comment

Reblogged

Alpha 1 Antirypsin deficiency is a genetic and when the carrier has it and get sick often a cause to bad lung, asthma, COPD, and similar, and even kidney, lung and similar problems.

All people with lung problems should be screen.

Other resources:

Norwegian
http://nevro.legehandboka.no/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/alfa1-antitrypsin-2939.html

Beyond the Ion Channel

How frequent? With all the genetic information around, we are often wondering how much genetic morbidity is really hidden in our genomes. Yes, everybody is a knock-out for 1-3 genes, but in most cases, these variants do not cause disease. However, what happens if you apply genomics to estimate the burden of known disease variants? Now in a recent paper in Genetics in Medicine by Lazarin and colleagues, the carrier frequency for ~400 variants known to cause ~100 recessive disorders is investigated. 24% of all individuals are carriers for at least one recessive disorder.

View original post 307 more words


1 Comment

Asthma due to Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency

Not many have heard of asthma with Alpha-1 antirypsin deficiency, and neither had I until today.

I just today came in contact with a woman that got a special kind of non-responsive asthma due to a Alpha-1-antitrypsin deficiency. She is as me asthmatic to chemicals, smoke, perfume, fragrances, cold a.s.o but her asthma is due to a special and rarely known of Alpha-1-antitrypsin deficiency and she is one of those who can die from her asthma when she get exposed to stuff the get sick from. I myself got what we call a normal asthma. A person who got an Alpha-1-antitrypsin deficiency get in addition to asthma attacks and sensitivites also  have a continiously repeatedly inflammations in the lungs and those who got this die young.

Since Alpha 1 Antirypsin deficiency is rarely know I’d like to write a litte about it here.

What is Alpha1 deficiency?
The protein Alpha-1-antitrypsin, usually occurs in the blood. It is formed by the liver. This protects the lung structure and pronounced deficiency can happen destruction of lung tissue, so you get a bronchitis like disease – emphysema with gradually increasing shortness of breath, and shortened lifespan.

Please visit Norway
www.alfa1foreningen.wordpress.com

Read the Danish site about this. Use a translater if you do not read Danish.
http://www.alfa-1.dk/default.aspx?pageid=952

Please, learn more about this and visit her Norwegian site. Here she write openly about how it is to have the Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency. Please, use a translater if you do not read Norwegian.

Please visit:

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/apner-for-a-teste-alle-barn/

http://livsreisen-mandalay.blogspot.com/

http://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/whataregd/a1ad/


Leave a comment

Strong scent inhibit many in the daily life

(Scroll down for English)

Fakta om parfyme- og duftoverfølsomhet

(NAAF.no : 17.06.2011)  “De fleste mennesker får umiddelbare assosiasjoner til noe velduftende eller positivt når de hører ordet ”parfyme”.  Denne reaksjonen er ikke allmenngyldig og noen vil både assosiere og reagere negativt på ”parfyme”. For denne gruppen mennesker kan en hel rekke dufter vi stilles overfor i hverdagen legge store begrensninger på det daglige liv. Disse menneskene har det vi kaller en miljøhemming.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Astma og andre lungsjukdommer er en av de grupper som hemmes av parfyme og andre sterke dufter. Den godlukten du tar på deg hver morgen er til besvær for litt over 370.000 – 1.2 millioner personer i Norge hver dag enten grunnet astma, KOLS eller annen sensitivitet. Da du tar trikken, bussen, toget eller går på butikken eller kjøpesentra er det veldig sannsynelig at du møter noen med astma. Ca 1 av 4 personer fra alder 0-100 har astma, og de fleste av disse –  om ikke alle –  blir syke av parfyme.

Parfyme er alt som er parfymert. De fleste tror at parfyme er det du har i parfymeflasken, men parfyme er i så mange produkter idag (år 2011)  at det ibland kan være en mare å unngå det. Parfyme er ikke noe man trenger for å holde seg ren. Parfyme er kun en dufttilsetning og gjør inget for å vaske deg, klærne dine, huset ditt, bilen din eller noe annet rent. Det du trenger for å holde deg og dine ting rene er kun såpen, og den kan du kjøpe parfymefri. Også deodorant finnes det parfymefri. Der er mange produkter på markedet som er frie for parfyme og da bidrar du også til å minke risikoen for at du selv blir allergisk og i tillegg gjør du hverdagen til alle astmatikere mye bedre.

Tenk deg f.eks. at bussjåføren din har astma. Ombord bussen går ca 400 parfymerte mennesker hver dag. Bussjåføren blir sjuk av parfyme, og med 400 parfymerte personer ombord bussen hver dag så er livet på jobb = å være sjuk. Bussjåføren får pustevansker og sliter med å puste, noe de fleste tar for gitt. Vi bare gjør det, puster, helt naturligt. For en astmatiker bør det også være naturlig å puste fritt uten problemer, men en hverdag sammen med parfymerte mennesker umuliggjør dette.

Hva er parfyme?

(NAAF) “Rent teknisk er parfyme et begrep som knyttes til en rekke kjemikalier, som enten kan fremstilles syntetisk eller utvinnes naturlig fra for eksempel planter i form av oljer eller vekstekstrakter. Kjemikaliene fordeler seg godt i luft, og våre neser oppfatter dem generelt som velduftende. Kjemikaliene tilsettes oftest til vanlige forbrukerprodukter for både å gi produktet en egenlukt eller en duftsignatur. I følge parfymebransjens eget organ IFRA har kosmetikkprodusentene i en frivillig tilbakemelding fra 2008 (transparency list) rapportert at det er ca 3200 stoffer som kan anvendes med formål å gi dufttilsatte produkter.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Menneskets sanser er laget for å beskytte oss mot det som er farlig for oss. Dårlig mat lukter vondt og vi vet at vi ikke bør spise det for å ikke bli syke. Høge lyder varsler at noe kan være farlig, vonde lukter varsler at noe kan være lite heldig for oss, eller sjukdom, og den sjette sans og erfaring sier oss gjerne når der er fare på ferde. Men hva når de farlige kjemikalier dufter godt, eller godlukt brukes for å skjule andre kjemikalier som ikke er gode for oss? Da lures sansene våres å tro at det er ufarlige stoffer vi har med å gjøre. De fleste av oss er gjerne også litt godtroende og tror det beste om produsenter fordi man kan jo ikke tro de vil oss noe vondt?

Allergi mot kjemikalier og parfyme

(NAAF.no) “Kosmetikkbransjen er lovpålagt (2011) å regulere bruken 26 parfymestoffer på grunn av sterke allergifremkallende egenskaper. Hyppig og uregulert bruk i kosmetikk har medført en større andel både av allergi og sensibilisering i befolkningen (dvs begynnende allergiutvikling). Reguleringen er ment å forebygge og til dels for å beskytte de sensibiliserte. EU har i kosmetikkdirektivet bestemt at 26 spesielt allergifremkallende parfymestoffer skal med på ingredienslisten til kosmetiske produkter og kroppspleiemidler som inneholder dem. Andre parfymestoffer får stå under samlebetegnelsen ”parfyme”. Alle de 26 allergifremkallende parfymestoffene har du dermed mulighet for å unngå. Mattilsynet i Norge gir deg en oversikt over de 26 stoffende og maksimale mengder som får inngå. Reguleringen av de 26 parfymestoffende gjelder utelukkende for kontaktallergi … I en studie fra 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) rapporteres det at kontaktallergi mot denne gruppen av allergene parfymestoffer (fragrance mix) forekommer hos 1,8 % av befolkningen. Det blir presisert at dette tallet er noe høyere enn det man ser fra Danmark. Symptomer ved kontaktallergi kjennetegnes ved rødt, kløende utslett – tørr og flassete hud, med små blærer som kan gi væskende hudområder og skorpedannelser.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

(Naaf.no) “Kjemisk kontaktallergi kan også utvikles mot veldig mange andre kjemikalier enn parfyme (for eksempel hårfarger, såpe, konserveringsmidler, fargestoffer osv), og i motsetning til parfymekontaktallergi tilskrives kjemisk kontaktallergi hyppigst men ikke utelukkende fra yrkesskader der mennesker blir utsatt for større mengder kjemikalier enn man normal ville blitt i det daglige liv.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Du har krav på å få vite hva der innholder i det du bruker. I mat er det pålagt å definere hva som er i et produkt helt ned til salt og andre vanlige innhold og innholdsfortegningen skal vise hva er mest av. Det som er mest av i et produkt skal stå først i innholdsfortegningen. Når gjelder parfymer er kun påkrevd at 26 stoffer (år 2011) må deklareres, og alt annet kan gå under parfyme. Det er ikke godt nokk. Også om et stoff i listene ikke ennå er gradert som allergiframkallende på huden så betyr det ikke nødvendigvis at der ikke er noen i verden som reagerer mot det. Produsenter er gjerne litt etterpå når det gjelder kunnskap om effekten av stoffene de tilsetter i produktene sine, og forskere på stoffene og kjemikaliene ligger gjerne i forkant, og da helst uavhengige forskere. Ofte er man gjerne etterpåklok og sier, “Det visste vi ikke da.” etter at flere er blitt sjuke. Og i noen tilfeller kan det også være at de unnlater å bry seg fordi det ville koste penger å finne en erstating eller forandring, eller i deres øyne vil endre effekten av produktet. Det er ikke godt nokk. Der er mange stoffer i produkter som ikke er gode for mennesket å bruke som har en effekt på produkter, jeg snakker da om ftalater og parabener f.eks, men ikke utelukkende disse. Der er masse å lese om dette på siter overalt i verdenen der uavhengige forskere advarer mot mange av stoffene i bl.a parfyme, parfymerte produkter og også andre stoffer og produkter. Det må også være lettere å leve etter føre vare prinsippet både hos forbrukere og produsenter. Jeg mener alt i et produkt skal deklareres. Da er det lettere for forskerstanden og folk flest å rope varsku, og å velge selv hva de ønsker å bruke. Det er langt fra kun kontaktallergi som lager problemer hos mennesker med allergi, astma og sensitiviteter. Produsenter skal ikke kunne gjemme seg bak et ord som ikke forteller noe annet enn at det dufter.

For astmatikere er det gjerne luftbåret det som utløser astmaattacker. Det betyr at alt som avdunster, sprayes eller på annen måte sprer seg i lufta kan være med på å gi astmaattacker. Det eneste som trenges er at den som har astma og blir utsatt for stoffet puster det inn for å få en astmaattack. Det beste for en astmatiker er ren naturlig luft og oksygen.

(Naaf.no) “I Danmark er det publisert en større vitenskapelig undersøkelse ”Forekomst av selvrapporterte symptomer og reaksjoner relatert til inhalasjon av luftbårne kjemikalier i en dansk befolkning”. Det ble plukket ut 6000 individer i alderen 18-69 år fra folkeregistret i en befolkning rundt stor-København til en spørreundersøkelse hvor de fikk tilsendt et spørreskjema om symptomer relatert til 11 alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer samt om konsekvenser relatert til dem. Dufter og kjemiske stoffer inkluderte andre personers bruk av parfyme, rengjøringsmidler, oppløsningsmidler, friske trykksaker, nytt boliginventar, bløt plast eller gummi, nytt elektronisk apparatur, steke- og matos, utstøtning fra motorkjøretøy, tjæreprodukter samt røyk fra forbrenningsovner. Svarprosenten på denne undersøkelsen var på 71 % (4242 svar). 45 % av de som svarte oppgav de at de var sjenert/plaget av minst én av de alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer som det ble spurt om. 27 % av  4242 personer var sjenert/plaget i en grad som var symptomutløsende. 17 %  av  4242 personer oppgav at reaksjonene fremkalt av dufter eller kjemiske stoffer hadde betydning for deres valg av personlige pleiemidler, andre for hvordan det ble gjort rent i deres hjem og for hvilke butikker de handlet i, sjenerte/plagede rapporterte at symptomer fremkaldt av dufter og kjemiske stoffer begrenset dem sosialt eller arbeidsmessig og flere oppgav, at symptomene hadde negativ innflytelse på begge disse forhold. Av de som svarte på undersøkelsen, oppgav respondentene at de hadde opplevd ubehag eller symptomer i relasjon til andres parfymebruk, at symptomene deres påvirket dem både sosialt og yrkesmessig, hvilket i en Dansk befolkning svarer til at ca. 17000 voksne danske mennesker.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Ved en allergi reagerer kroppens immunforsvar når man utsettes for stoffer man har rukket å utvikle allergi for. Allergi spiller typisk en rolle ved f.eks. astma, pollenallergi (rhinitt) og eksem og kan bekreftes ved blodprøve eller en test på huden.

Risikanter

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte “frisk” i den meningen at den er symptomfri. Derfor kan i enkelte tilfeller betegnelsen ”risikant” brukes.

Er du rammet?

“Professor Emeritus Kjell Aas er readktør på NAAFs nettside www.Allergiviten.no og www.Inneklima.com. Han har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge miljøhemming. Foreløpig er det flest med kjemisk miljøintoleranse som har sendt svar. Det dreier seg om at mennesker blir syke av luftforurensninger og inneklima som de aller fleste tåler godt. De får hodepine, tørre og irriterte slimhinner, kvalme, unormal tretthet, problemer med konsentrasjon, oppfattelse og hukommelse og andre subjektive følelse av dårlig helse. Ikke få føler seg helt utslått med symptomer som kan minne om en slags forgiftning. ”

Har du astma, allergi, mcs, eller annen sensitivitet og sliter med å vistes i miljø der stoffer , avgassinger, parfymering brukes, eller rett og slett ikke kan være der, da har du miljøhemming.

Hvis du ikke ennå er rammet, tenk da på at veldig mange andre sliter med ditt eventuelle bruk av parfymer / godlukt og kjemikalier i hverdagen. Velg et uparfymert og kjemikaliefritt produkt så er du på god vei med på å gjøre hverdagen til meg og tusener av andre mye bedre!

På forhånd takk
Annelie

In English

Facts about perfume and fragrance sensitivity

(NAAF.no: 06/17/2011) “Most people get immediate associations with any aromatic or positively when they hear the word” perfume “. This reaction is not universal and there are poeple both associate and react negatively to ” perfume “. For this group of people, a whole series of fragrances we face in everyday life put severe restrictions on daily life. These people have what we call an environmental inhibition. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

Asthma and other lung diseases is one of the groups that are inhibited by perfumes and other strong scents. The scent you put on every morning either in form of perfume, cologne, after shave, deodorant, body spray or other perfumed products a little over 370,000 to 1,200,000 persons in Norway breathe in and get sick from every day either due to asthma, COPD, MCS or other sensitivities. When you take the tram, bus, train or go to the store or shopping centers, it is very likely that you meet someone with asthma/sensitivites. Approximately 1 in 4 people from age 0-100 have asthma, and most of these – if not all – are sick of perfume. In addition to them you have all those with other lung diseases and sensitivities.

Perfume is all that is perfumed (frangranced). Most people think that the perfume is what you have in the perfume bottle, but the perfume is in so many products today (year 2011) that at times it can be a nightmare to avoid it. Perfume is not something you need to keep themselves clean. Perfume is just a fragrance additive and do nothing for to wash yourself, your clothes, your house, your car or anything else. What you need to keep you and your stuff clean is just pure soap, and you can buy perfume free. There are many products on the market that are free of perfumes and then you are also helping to decrease the risk that you may become/get  allergic and also do the daily lives of all asthmatics much better.

Imagine for example… The bus driver have asthma. Aboard the bus is about 400 perfumed people every day. The bus driver is sick from perfume, and aboard the bus come 400 people scented every day, there is life on the job = being sick. Bus driver gets breathing difficulties and struggling to breathe, something most people take for granted. We just do it, breathe, naturally. For an asthmatic, it should also be natural to breathe freely without problems, but a day with perfumed people makes it impossible to do so. But fragranced people are everywhere in society so whatever one do or wherever one go, there it is.

What is the perfume?

(NAAF) “Technically perfume a term linked to a variety of chemicals, which can either be produced synthetically or obtained naturally from such plants in the form of oils or growth extracts. The chemicals are distributed well in air, and our noses perceive them in general as fragrant. The chemicals are added frequently for common consumer products for both to give the product a scent or a fragrance signature. According to the perfume industry’s own body IFRA has cosmetic manufacturers in a voluntary feedback from 2008 (Transparency list) reported that there are approximately 3200 substances that can be used for the purpose of give fragrance added products. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

The human senses are designed to protect us against that which is dangerous to us. Poor food smells bad and we know we should not eat it for not being sick. High noise signals that something may be dangerous, bad smells warn that something may be unfortunate for us, or illness, and the sixth sense and experience tells us when there is danger ahead. But what if the hazardous chemical smells good, or scent is used to hide other chemicals that are not good for us? When our senses are tricked to believe that it is harmless substances we are dealing with. Most of us are like a little gullible and believe the best about the producers because they can not believe they will do us any harm?

Allergy to chemicals and perfumes

(NAAF.no) “Cosmetics Industry is required by law (year 2011) to regulate the use of 26 fragrances because of the strong allergenic properties. Frequent and unregulated use in cosmetics has resulted in a greater proportion of both allergy and sensitization in the population (ie the onset of allergy development). The regulation is intended to prevent and partly to protect the sensitized. The EU has in the cosmetics directive specified that 26 particularly allergenic perfume substances to be included on the list of ingredients for cosmetic products and body care products that contain them. Other fragrances will be under the collective term “fragrance.” All the 26 allergenic fragrance substances you are thus able to avoid. Food Safety Authority in Norway gives you an overview of the 26 drug immediately and maximum amounts that can be included. The regulation of the 26 perfume substances shall apply exclusively for contact allergies … In a study from 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) reported that contact allergy to this group of allergenic perfume substances (fragrance mix) occurs in 1.8% of the population. It is clear that this figure is slightly higher than that seen from Denmark. Symptoms of contact allergy is characterized by red, itchy rash – dry and flaky skin, with small bladders that can cause skin and exuding skorpedannelser. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

(Naaf.no) “Chemical contact allergy may also be developed against many chemicals other than perfumes (such as hair dyes, surfactants, preservatives, dyes, etc.), and unlike perfume contact allergy attributed to chemical contact allergy frequently but not exclusively from industrial accidents where people are exposed to larger quantities of chemicals than you normally would in everyday life. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

You are and should be entitled to know what are in the products you use. The food is required to define what is in a product right down to salt and other common content. That which is most of  in the product will be first in the table of content too. When it comes to perfumes / fragrance is only required that 26 substances (year 2011) must be declared, and everything else can go under perfume. It is not good enough since one fragrance hold several hundreds of chemicals. Note that the 26 substances is only those that is against contact allergies, and even if a substance in the lists are not yet classified as allergenic to the skin so it does not necessarily mean that there is no one in the world that reacts with breathing difficulties and other ways to it. And what about those who breathe it in, and it goes to the blood stream through the lungs? Manufacturers are usually a little later when it comes to knowledge about the effects of the substances they add in their products, and researchers in the drugs and chemicals is often in advance, and preferably independent researchers. Often, one is often wise after the event and says, “We did not know.” after several gotten sick. And in some cases it may be that they fail to care because it would cost money, or in their eyes it  will change the effect of the product. It is not good enough. There are many substances in products that are not good for man to use that has an effect on the products, I’m talking about phthalates and parabens such as, but not limited to these. There is plenty to read about this on sites all over the world where independent researchers warn against many of the ingredients of including perfumes and perfumed products and other substances and products. It should also be easier to live after the principle care before accident and illness, both producers and consumers. I mean everything in a product to be declared. This makes it easier for the research profession and people shouting warning and to choose for themselves what they want to use. It is far from only cantact allergy that give people who got allergies, astma and sensitivites problems. Manufacturers should not be able to hide behind a word that does not tell anything other than it got a scent and smells.

For asthmatics, it is usually airborne what triggers asthma attacks. It means that everything that evaporate, sprayed or otherwise spread in the air can help to provide asthma attacks. The only thing required is that those who have asthma and are exposed to the substance and breathe it in to get an asthma attack. The best for a asthmatic is pure natural air and oxygen.

(Naaf.no) “In Denmark, published a major scientific study” Prevalence of self-reported symptoms and reactions related to the inhalation of airborne chemicals in a Danish population. “It was selected 6000 individuals aged 18-69 years from the National Registry in a population around large-Copenhagen to a questionnaire where they were sent a questionnaire about symptoms related to 11 common occurring scents and chemicals and the consequences related to them. Fragrances and chemical substances included other people’s use of perfumes, detergents, solvents, fresh print, new residential furniture, soft plastic or rubber, new electronic apparatus, frying and cooking fumes, exclusion from motor vehicles, tar products and smoke from incinerators. The response rate for this survey was 71% (out of 4,242 persons responses). 45% of respondents provided that they was shy / suffering at least one of the most commonly occurring fragrances and chemicals that were asked. 27% of 4242 people were shy / harassed to a degree that was symptom-triggering. 17% of 4,242 persons provided that the reactions induced by scents or chemical drugs had influenced their choice of personal care products, others for how it was done purely in their homes and the stores they shopped in, shy / sufferers reported symptoms until cold of fragrances and chemicals limited their social or work activities and tasks, that symptoms had a negative influence on both of these conditions. Of those who answered the survey gave respondents that they had experienced discomfort or symptoms in relation to others’ perfume use, that their symptoms affected them both socially and professionally, which in a Danish population corresponds to that around . 17,000 adult Danish people. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

One should note that this is only 4242 persons out of over some millions people in a country. 47 % out of approximately 4.5 million people is… 2.115.000 persons.

In an allergic reaction the body’s immune system when exposed to substances they have managed to develop allergies to. Allergy plays a typical role for example. asthma, pollen allergy (rhinitis) or eczema and can be confirmed by blood test or a test on the skin.

In-risk-people

Environmental inhibition is situational. In environments that do not contain anything that is not tolerated, the person is concerned “healthy” in the sense that it is asymptomatic. Therefore, in some cases, the term “risikant” (in-risk-person) is used.

Are you affected?

“Professor Emeritus Kjell Aas with website http://www.Allergiviten.no and http://www.Inneklima.com. He has made a survey to determine the environmental inhibition. Currently, the majority of chemical environmental intolerance that have responded. It is about people become ill from air pollution and indoor air quality, which most other people can tolerate well. They get headaches, dry and irritated mucous membranes, nausea, unusual fatigue, difficulty with concentration, perception and memory and other subjective feelings of poor health. Do feel completely eliminated with symptoms which resembles a kind of intoxication. “

Do you have asthma, allergies, mcs, or sensitivity and are struggling to appeared in the environment where drugs, gave the singer, perfume ring is used, or simply can not be there, then you have the environmental inhibition.

If you have not yet been affected, think of that very many others are struggling with your potential use of perfumes / fragrances and chemicals in everyday life. Choose an unscented and chemical free product, you’re on your way to making life for me and thousands of other much better!

Thank you in advance
Annelie
a person with asthma


Leave a comment

Restrictions on perfume use – LHL Yes Please! – framtidinord.no

(Scroll down for English)

Vil begrense godlukta

(framtidinord.no 23 Oktober 2011) “LHL mener det bør innføres restriksjoner på bruk av parfymerte produkter. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense  bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner. Bakgrunnen for tiltaker er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike  former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse  reagerer på parfymeprodukter.” Kilde: framtidinord.no http://www.framtidinord.no/article495496.ece

LHL skriver på sitt nettsted:

Sitat

Landsmøte 2011: Forebygging av parfymeskader

Landsmøtet i LHL vedtok 23.10.11 følgende uttalelse:

Det er mange som reagerer svært negativt helsemessig på å bli eksponert for parfymerte produkter. Slik eksponering kan være sykdomsutløsende. Det betyr at de som er berørt, prøver å unngå situasjoner og arenaer med stor risiko for eksponering. LHL er inneforstått med at det ikke er aktuelt med noe generelt forbud mot parfymerte produkter. LHL mener likevel at det finnes mulige tiltak som kan være til hjelp for de det gjelder.

LHL mener det må settes av penger til forebyggende opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan påføre andre helseskader.

LHL mener at det må innføres restriksjoner mot bruk av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner.

LHL mener det må presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven § 9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.”
Kilde: http://www.lhl.no/no/om-lhl/lhl-mener/horinger/arkiv-2011/politiske-uttalelser-2011/landsmote-2011-forebygging-av-parfymeskader/

Sitat slutt.

(framtidinord.no 23 Oktober 2011)  “LHL mener det må settes av penger til forebyggende  opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte  produkter kan påføre andre helseskade. Organisasjonen påpeker videre at  kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven §  9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter,  herunder parfymerte produkter.

Av ca. 2500 kjente duftstoffer, er ca 100 kjent som allergifremkallende hos mennesker.

LHL beskriver tradisjonell parfyme som “verstingen”, men også  rengjøringsmidler, skyllemidler, såpe, stearinlys og leker inneholder  parfymestoffer. Parfyme finnes også i enkelte naturkosmetiske produkter.

– Mange med parfymeallergi unngår å bruke offentlig transportmidler og må  holde seg unna sosiale arenaer der risikoen for å bli eksponert for parfyme  er stor. Det er eksempler på barn som ikke kan møte på skolen fordi  medelever og lærere bruker produkter de ikke tåler, sier generalsekretær  Frode Jahren i LHL.

Symptomer på parfymeallergi kan være tetthetsfornemmelse, hoste, piping i  brystet, tett nese, nysing, kløe i øynene, økt slimproduksjon, kløe på hud,  trøtthet og uopplagthet, kvalme og svimmelhet.” Kilde: framtidinord.no www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

Jeg kan signere på alt som tetthetsfornemmelse (dvs vanskelig å puste), hoste, piping i brystet, tett nese, økt slimproduktsjon, trøtthet og uopplagthet.  Og jeg kan også signere på at når passasjerene bruker parfyme da er det ille for meg. Ja, takk til begrenset parfymebruk!!!

In English

Want to restrict perfume use

(framtidinord.no October 23, 2011) “LHL believes it should be introduced restrictions on the use of scented products. The Norwegian Heart and Lung Association (LHL) is now called for limiting the use of scented products in kindergartens, schools and health institutions. The reason for this is that some 1.4 million people in Norway suffer from various forms of allergy or hypersensitivity to various substances. Many of these react to perfume products.

LHL believes, therefore, it must set aside money for prevention bureaus, so that more people will take into account that scented products can inflict injury. The organization also points out that the requirement for universal design in the Anti-Discrimination and Accessibility Act, § 9 also includes measures to prevent exposure to various irritants, including perfumed products.

Of the approx. 2500 known fragrances are about 100 known as allergens in humans.

LHL describes traditional perfume as “bad guys”, but also detergents, rinse aids, soap, candles and toys containing fragrances. Perfume is also found in some organic and natural cosmetic products.

– Many people with perfume allergies avoid using public transport and must stay away from social arenas where the risk of being exposed to perfume is great. There are examples of children who can not attend school because other pupils and teachers use products they can not tolerate, says Secretary-General Frode Jahren in LHL.

Symptoms of perfume allergy can be tightness sensation, coughing, wheezing, stuffy nose, sneezing, itchy eyes, increased mucus production, itching of the skin, fatigue and distressed, nausea and dizziness.”

Source: framtidinord.no
http://www.framtidinord.no/article495496.ece

————————–

I can sign on at all that: tightness sensation (ie, hard to breathe), coughing, wheezing, nasal congestion, increased mucus production, tired and distressed. And yes, as a bus driver I can also sign under that when passengers use perfume it is a bad thing for me. Yes, Thank you to the restrictions on use of perfume!!!


Leave a comment

Scent in small dozes

(Scroll down for English)

Astma og hyperreaktivitet i luftveiene

Personer med astma eller nesesymptomer grunnet hyperreaktivitet i luftveiene, kan bli syk selv om gasskonsentrasjonen er ganske lav. Det gjelder imidlertid like mye for lukten som folk flest oppfatter som god (parfyme, blomsterduft, lukten av røkelse, etc.).

For personer med astma og hyperreaktivitet i luftveiene, er det vist at avgassing fra parfyme og dufter gir reaksjoner i egenskap av irritanter i en kjemisk måte, der er astma en utløst reaksjon. Følsomheten og lavterskel for dette er ikke godt undersøkt.

Reaksjoner av ozon illustrerer noen av dette. Lukten av ozon (også som lukter av solvarme på et høyt fjell) synes å ha en terskel rundt 0.01 til 0,001 ppm. Kjemisk irritanteffekt for astma er oppnådd med en times eksponering til 0,2 ppm. Det var også objektive tegn på betennelse i luftveiene (rapport av Newson og andre i 2000). Ozon binder lett til partikler (NB! svevestøv) og kan gjøre en slik støv mer reaktiv og irriterende.

Så konklusjonen er (og dette sier jeg ut av erfaring av astma og støttet av vitenskapen). At hvis en person har en liten duft på dem, eller et rom er vasket med parfymerte / dufttilsatte vaskemidler, en airfreshener, duftlys, røykelse o.l., og personen / steder avgir duft / parfyme kan dette gjøre en person med astma sjuk. Reaksjonen kan komme momentant eller som en seinreaksjon og bygge seg opp over tid avhengig av mengden av partikler den astmatiske bli syk fra og hvor sensitive personen er. Det hele avhenger av sykdom og hva slags allergen, irriterende eller partikkel og mengde av ting den sensitive er utsatt for.

Det kan være interessant for deg å vite neste gang noen stående ved siden av deg begynner å hoste, nese og øyne renner og blir syk. Det må ikke være en snue eller influensa de har, men det kanskje er allergi og astma fra duften du har på deg som gjør dem syke. Alt dette går også for tobakksduft.

Parfymefri og duftfri gjør ingen syke.

Kilde: inneklima.com

In English

Asthma and hyperreactivity

People with asthma or nasal symptoms due to the hyperresponsiveness of the airways, may get sick even if the gas concentration is quite low. That goes however as much for the smell that most people perceive as good (perfume, flower perfume, smell of incense, etc.).

For people with asthma and hyperreactivity of the airways, it is shown that gas release reactions in the capacity of irritants at a chemical way, asthma is a triggered reaction. The sensitivity (low threshold) for this is not a well researched.

Reactions of ozone illustrates some of this. Smell of ozone (also such as smell of sun warmth on a high moutain) seems to have a threshold around 0.01 to 0.001 ppm. Chemical irritanteffekt of asthma is achieved with a one-hour exposure to 0.2 ppm. There were also objective signs of inflammation in the airways (report by Newson and others in 2000). Ozone binds readily to particles (Note! particulate matter) and can make such a dust more reactive and irritating.

So the conclusion is (and this I say out of experience with asthma and supported by the science). That if a person have a little scent on them, or a room is washed with fragranced washing agents, a airfreshener is used that contains something that an asthmatic person get ill from, and the person(s)/site/fragrance are around them for from a little while to several hours the reaction in asthma comes from one second to an hour or more later depending on the amount of particles the asthmatic get sick from.

A person who got asthma can get the reaction at once, but it is also possible that a person with asthma get a delayed reaction to the allergen/irritant, it come creeping and then hits with a full blow. It all depends on the illness and the kind of allergen, irritant or particle and amount of the stuff the asthmatic is exposed to.

That may be interesting for you to know the next time someone standing beside you start to cough, snivle and get sick. It might not be a cold or influensa they got, but it maybe is  allergy and asthma from the scent you wear that make them sick. All this goes for tobacco scent too.

Fragrance free and scent free make no one sick.

Source: inneklima.com (Norwegian Indoor Clima site)


Leave a comment

1,230,100 people

(Scroll down for English)

1.230.100 personer

I begynnelsen av 2011 hadde Norge ca 4.920.400 innbyggere.

25% av disse har sensitiviteter som astma, allergi, lungesjukdom og andre sensitiviteter. 25% av 4.920.400 = 1.230.100 personer med astma, allergi og / eller andre overfølsomheter

I USA og andre land, er forbudet mot parfyme, forbud av bruk av parfymerte produkter, røyking også utendørs på offentlige steder som gangveier, fortau, torg, strender, parker områder rundt matutsalg og utendørs kafé, forbud mot dufter, røykelse , duft lys, etc., på offentlige steder og arbeidsplasser er allerede et faktum. Det er på tide at Norges innbyggere som har følsomhet også får tilgang til frisk luft uten allergener og irritanter som kan forebygges. Pollen kan vi ikke gjøre noe med da det kommer hvert år, og er ute av vår kontroll, men vi kan hindre folk å bli syk av parfyme og røyk. Det er ikke parfyme eller duftende produkter som gjør at du rengjør, men duften gjør flere hundre tusen mennesker syke hver dag. Det er mulig å friske deg selv duft fritt

Verden er full av alternative ikke-parfymerte produkter i dag av hva folk ikke blir syke av. Det er ingen unnskyldning lenger.

1.230.100 mennesker er i risikosonen for å  bli sjuke av bruk av parfyme og røyk bare i Norge. Du kan også legge til resten av verden, hvor mange du får da?

In English

1.230.100 persons

At the beginning of 2011 Norway had about 4,920,400 inhabitants.

25% of those have sensitivites like asthma, allergy, lung diseases and other sensitivites. 25% out of 4,920,400 = 1,230,100 people with asthma, allergies and/or other sensitivities.

In the U.S., and other countries, the ban on perfume, the ban of use of scented products, smoking even outdoors in public places like boardwalks, sidewalks, squares, beaches, parks areas around food stands and outdoor cafe’s, ban against fragrances, inscense, fragranced candles, etc., in public places and workplaces are already a fact. It is time that Norway’s inhabitants who have sensitivity also have access to fresh air without the allergens and irritants that are preventable. Pollen we can do nothing about, it come every year and is out of our control, but we can prevent people getting sick from perfume and smoke. It’s not the perfume or fragranced products that make you clean, but the fragrance makes several hundred thousand people sick every day. It is possible to freshen  your self scent free.

World is full of alternative non-fragranced products today of wich people do not get sick from. There are no excuse any more.

1,230,100 people the danger zone of getting sick from use of fragrance and smoke only in Norway. You may also add the rest of the world, how many do you get then?