Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


1 Comment

Breathing problem due to Alpha 1 Antitrypsin deficiency – Video

Alpha 1 Antitrypsin deficiency

I found some really good videos on YouTube.com about Alpha 1 Antitrypsin deficiency. This is about Alpha 1, but the first part also describes the sensation having asthma without Alpha 1. So to understand the nature of asthma you really need to see the first part of the video. Note! that asthma and Alpha 1 Antitrypsin deficiency is not the same even though the experience of the symptoms are in many ways much similar.

Part 1
Part 1 show you what it feels like having Alpha 1 Antitrypsin deficiency, but also what it feels like having asthma even though asthma and Alpha 1 Antitrypsin deficiency is not the same.
http://www.youtube.com/watch?v=wYsaosI26oQ

Part two
Part two show you the real severity view of Alpha 1

http://www.youtube.com/watch?v=lCW0gutkGzs

Good Reading on Alpha 1 Antitrypsin deficiency

There are many with Alpha 1 also has some form of asthma, others have bronchiestase, fibrosis, cyatisk fibrosis, chronic bronchitis, etc. Many people experience emphysema early in life because of its Alpha 1. It is often when you have emphysema you get infusion therapy.

Alpha-1 Antitrypsin Deficiency (Alpha-1) is a genetic (inherited) condition – it is passed from parents to their children through their genes. Alpha-1 may result in serious lung disease in adults and/or liver disease at any age.

For each trait a person inherits, there are usually two genes; one gene comes from each parent. People with Alpha-1 have received two abnormal alpha-1 antitrypsin genes. One of these abnormal genes came from their mother and one from their father.

Alpha-1 occurs when there is a lack of a protein in the blood called alpha-1 antitrypsin, or AAT. AAT, the alpha-1 protein, is mainly produced by the liver. The main function of AAT is to protect the lungs from inflammation caused by infection and inhaled irritants such as tobacco smoke.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/what-is-alpha-1/

Because Alpha-1 is genetic, Alpha-1 lung disease is commonly called “genetic COPD.” People with Alpha-1 lung disease have two abnormal genes (one from each parent). The most common abnormal genes are called Z and S genes.

Early diagnosis of Alpha-1 is very important because quitting smoking (if the Alpha smokes) and early treatment are both essential to help slow the progression of Alpha-1 lung disease.

However, Alpha-1 Antitrypsin Deficiency can’t be diagnosed by symptoms or by a medical examination alone; you need to get a blood test to know for sure.

Alpha-1 is often first diagnosed as asthma or smoking-related Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). COPD includes emphysema and chronic bronchitis. Alpha-1 is the most common genetic risk factor for COPD. About 3 percent of all people diagnosed with COPD may have undetected Alpha-1.

The World Health Organization (WHO), American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) recommend that everyone with COPD, bronchiectasis, or asthma that isn’t controlled with usual medications, be tested for Alpha-1.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/about/

Treatment

There is no cure for Alpha-1 lung disease, but treatments are available.

Alphas with lung diseases such as asthma, COPD or bronchiectasis can be helped by the same drugs used by non-Alphas for these conditions.

These include drugs to open up the lung passages (bronchodilators) and reduce the chronic inflammation that is common in the lungs of Alphas (corticosteroids).

Since infections in the lung can bring millions of extra white blood cells into the lungs, many doctors who care for Alphas recommend that lung infections be treated early and aggressively with antibiotics. One sign of a lung infection is when the Alpha starts to cough up mucus or phlegm that is yellow or green in color.

Besides the usual treatments for COPD in general, there is a specific therapy available to Alphas with lung disease.

Augmentation therapy consists of intravenous infusions, usually weekly, of alpha-1 antitrypsin protein purified from healthy plasma donors. The goal is to increase the level of alpha-1 protein in the blood and lungs in order to slow or stop the progression of Alpha-1 lung disease.

Augmentation therapy has been shown to increase blood and lung levels of alpha-1 antitrypsin protein, reduce the rate of decline of lung function, and improve survival.

Augmentation therapy cannot restore lost lung function and is not considered a cure. However, this therapy is currently the standard of care for Alphas with COPD.

Source and Read more: http://alpha-1foundation.org/augmentation-therapy/

Transplant

Neither medicine or transfusion Cure Alpha 1 Antitrypsin deficiency. In the end all having Alpha 1 Antitrypsin deficiency die. To survice they need to have a lung transplant.

But the medicine and the transfusion help those having Alpha 1 Antitrypsin deficiency live longer.

Article is written With help of a friend having Alpha 1 Antitrypsin deficiency and my own knowledge in normal asthma. Please contact www.alpha-1foundation.org for more Information on Alpha 1 Antitrypsin deficiency.

Fact Source: my friend having Alpha 1 and  www.alpha-1foundation.org


Leave a comment

Reblogged

Alpha 1 Antirypsin deficiency is a genetic and when the carrier has it and get sick often a cause to bad lung, asthma, COPD, and similar, and even kidney, lung and similar problems.

All people with lung problems should be screen.

Other resources:

Norwegian
http://nevro.legehandboka.no/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/alfa1-antitrypsin-2939.html

Beyond the Ion Channel

How frequent? With all the genetic information around, we are often wondering how much genetic morbidity is really hidden in our genomes. Yes, everybody is a knock-out for 1-3 genes, but in most cases, these variants do not cause disease. However, what happens if you apply genomics to estimate the burden of known disease variants? Now in a recent paper in Genetics in Medicine by Lazarin and colleagues, the carrier frequency for ~400 variants known to cause ~100 recessive disorders is investigated. 24% of all individuals are carriers for at least one recessive disorder.

View original post 307 more words


1 Comment

Asthma due to Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency

Not many have heard of asthma with Alpha-1 antirypsin deficiency, and neither had I until today.

I just today came in contact with a woman that got a special kind of non-responsive asthma due to a Alpha-1-antitrypsin deficiency. She is as me asthmatic to chemicals, smoke, perfume, fragrances, cold a.s.o but her asthma is due to a special and rarely known of Alpha-1-antitrypsin deficiency and she is one of those who can die from her asthma when she get exposed to stuff the get sick from. I myself got what we call a normal asthma. A person who got an Alpha-1-antitrypsin deficiency get in addition to asthma attacks and sensitivites also  have a continiously repeatedly inflammations in the lungs and those who got this die young.

Since Alpha 1 Antirypsin deficiency is rarely know I’d like to write a litte about it here.

What is Alpha1 deficiency?
The protein Alpha-1-antitrypsin, usually occurs in the blood. It is formed by the liver. This protects the lung structure and pronounced deficiency can happen destruction of lung tissue, so you get a bronchitis like disease – emphysema with gradually increasing shortness of breath, and shortened lifespan.

Please visit Norway
www.alfa1foreningen.wordpress.com

Read the Danish site about this. Use a translater if you do not read Danish.
http://www.alfa-1.dk/default.aspx?pageid=952

Please, learn more about this and visit her Norwegian site. Here she write openly about how it is to have the Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency. Please, use a translater if you do not read Norwegian.

Please visit:

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/apner-for-a-teste-alle-barn/

http://livsreisen-mandalay.blogspot.com/

http://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/whataregd/a1ad/