Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Extinguishing fire with wood @astmaallergi #asthma #astma #astmaallergi #lunghealth #lunge #helse

(Scroll down for English)

Å slukke ild med ved

Om ICD-10 kode J44a -46 Astma
Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, vanligvis assosiert med hyperreaktiv luftveisrespons og variabel luftmengdeobstruksjon. Kronisk betennelse og det faktum at musklene rundt bronkiene kramper gir obstruksjon (hindrer  normal pust).

I NAAF kampanjer og andre organisasjoners astma og allergikampanjer ser man ofte utsagnet:

“Astma er INGEN hindring…”

Det er i grunn skitprat at astma er INGEN hindring. Jeg har astma og astma er en hindring å gjøre mange ting. Derimot skal man ikke la seg hindre å forsøke så får man se om det går så lenge som det er trygt. Men også med medisin så er det en hindring i mange høve. Det er bra å peppe folk å tørre å forsøke ting, men det gir også signaler til alle de som ikke har peiling på hva astma er, dvs de som ikke har astma, at tro at astma er som en bitte liten forkjølelse. Det gir inntrykket at bare ta en pille du så kan du gjøre hva du vil. At så lenge som den som har astma tar en pille så kan alle andre drive på som de vil. At det kun er astmatikerens ansvar å holde seg frisk. At det bare er å ta seg en pille, det er FEIL mine damer og herrer. Noe nyansering vil være på sin plass.

“Astma svekker skole- og arbeidsprestasjoner og det sosiale liv. Fysisk livskvalitet er svekket av bronkiale symptomer, det sosiale liv er også svekket av rhinitt.” (WHO 2007)

Astma er en potensielt dødelig sjukdom, det er noe som Norges Astma og allergiforbund NAAF  i alle regioner i Norge feiler eller unnlater å fortelle folk. 300 000 000 (300 millioner) mennesker verden over har astma og 250 000 personer dør i astma hvert år (tall fra WHO. Kroniske lungesjukdommer står for ca 7 % av dødsfallene i verden. (WHO) Continue reading


Leave a comment

Research: Smoke reduces HDAC2 in the body decreasing effect from medicines.

Smoke damage the effect of Asthma medicine

It is known that passive smoking worsens asthma symptoms and reduce the effectiveness of inhaled steroid treatment, but how this occurs has not been elucidated.

Now researchers at Imperial College in London found that a person with severe asthma who is constantly exposed to smoke, have lower levels of the enzyme HDAC2 compared to those who is not subjected to smoke. It is precisely HDAC2 necessary to steroids in asthma medicine should be able to have an anti-inflammatory effect.

Researchers at Imperial College in London found that children with severe asthma with a parent who smoke at home have lower levels of the enzyme compared with those whose parents do not smoke. HDAC2 is required to steroids in asthma medicine to be able to have an anti-inflammatory effect.

So if you smoke, or if you have asthma, and are around a smoker or a person having asthma, know that it will damage the effect of the asthma medicine.

Don’t smoke. And stay away from smokers!

Source:
http://barnastma.se/index.php/14-medicinska-artiklar/36-passiv-roekning-foersaemrar-barns-foermaga-att-svara-pa-astmabehandling


2 Comments

Boy died from asthma attack – Ryan Gibbons – lfpress.com

A boy Ryan Gibbons was not allowed to carry his inhalor With him at School and died from a asthma attack.

“Sandra Gibbons knew something needed to change when her son Ryan, 12, died after an asthma attack at his school in Straffordville last year (2012).

Ryan wasn’t allowed to carry his inhaler with him at school, Gibbons said. So she started a petition to require school boards to adopt standardized asthma plans.

Gibbons’ petition garnered more than 1,500 signatures. The bill passed second reading with all-party support at Queen’s Park this week. The government has an obligation to ensure that (when) kids are at school that they have the safest environment possible.

It would also allow asthmatic students to carry a reliever inhaler at all times, with a doctor’s approval.

“There will be, of course, discretion,” Yurek said. “You’re not going to have a four-year-old carrying around their own puffer.”

Asthma is well known to be a Deadly disease if not treated properly with medicine and avoiding what makes the person ill. It is a shame that the School and People in generally do not respect it as such. Here a boy died from other Peoples ignoranse and overruling a persons needs.
And why a four year old can not carry his own puffer to use whenever the kid needs it is for me not understandable. I have asthma myself and I know that sometimes you do not have the possibility to run all over a School yard to get the teacher to get Your medicine, you must have it there and then, not later. Asthma medicine should be taken at once one feel a problem evolving, not wait 10 minitues to half an hour or more. The puffer is a life saviour and should be handled as such and carried With oneself eat all times. It should not even be a matter of questioning it.

I get upset, sad, angry and a lot more and tears are coming. I have a question for all wanting to deny a person having asthma their puffer:

– Would you deny a heart patient to wear his heart medicine?

It should be a human right to have ones medicine at hand at all times.

We have sertant organs that is crusual for living: heart, lungs, kidneys, liver, stomach, brain a.s.o. Without those organs functioning we are no more. Medicine helps the organ function so if you deny the person having or using their medicine they die.

Rest in Peace Ryan
Annelie

Read the Whole story:
http://www.lfpress.com/2013/12/06/jeff-yureks-private-members-bill-would-require-asthma-policy-at-schools


Leave a comment

Push for a More Fragrance-Free Environment – Marie Schmidt – latimes.com

Testimony of Marie Schmidt of Arcadia latimes.com

Qoute

“I start sneezing and my nose starts running the minute I smell them,” says Schmidt, whose respiratory system goes on red alert at the least whiff of scented products.

“It’s sort of like cigarette smoking,” she complains. “They are invading my privacy.”

Whether she realizes it or not, Schmidt is part of what could be the next big nationwide battle that pits individual rights against public health concerns: the push for fragrance-free environments.

“Ten years from now it will be politically incorrect to wear perfumes in public,” predicts Paul Imperiale, disability coordinator for the mayor’s office in San Francisco. That city’s fragrance-free plan, drafted in 1990, was never enacted.

With Americans now using perhaps a dozen scented personal-care products each day, fragrance foes’ basic argument is this: your right to wear these products ends where my chemical sensitivities begin.

Beyond perfume, activists for fragrance-free environments are targeting restaurant bathrooms with those pungent deodorizers, office buildings that use pesticides and astringent cleaning products, and the neighborhood mall, whose host of synthetic odors assault the nostrils, especially around the holidays.

“We are putting so much into our environment that people are getting sick. I don’t think it’s a matter of personal rights now, I think it’s a matter of everyone’s health,” says Joan Ripple, a consultant to state Sen. Milton Marks, who chaired a Senate Judiciary subcommittee on the rights of the disabled.”

“In public policy terms, this could be defined as an issue of handicapped access, just like having a wheelchair ramp into a church or public building,” Brown says. “To have services that aren’t fragrance-free is to deny services to a group of people whose population is growing every day.”

End Qoute

I should say I actually is about personal rights. The personal right to not have to get ill from others vanity, egoism and shallowness.

And you do not need to have MCS to suffer from other Peoples habits, you only need astma and allergy to get ill from it.

I think the fewer would serve nuts to a person allergic and sensitive to nuts, so why do you force Your fragrance on us who get ill from it? You invade and hurt Our Health. Stop it now!

http://articles.latimes.com/1994-12-15/news/ls-9400_1_scented-products


Leave a comment

Smoke free outdoor dining areas Sweden

On the progress in Sweden!

We like smoke free!

“We like smoke free” is a two-year project (2012 – 2014) operated by the Swedish Asthma and Allergy Association, and funded by the Swedish National Institute of Public Health. The goal is to create smoke-free terraces on a voluntary basis and in time expand the Tobacco Act.

http://rokfriuteservering.se/

I SALUTE YOU, AND ALL JOINING!!!

Good with smoke free outdoor dining areas and cafes! I often do not og such Places du to people smoke there. Such  make restaurant lose customers!

In addition…

Smoking = Egoism. Smoking, here You think only of just yourself. The smoke contains the same thing outdoors as if you were indoors.

Sensitive people react as much to smoke whether it be outside or inside.

Those who smoke have chosen to smoke, so then you must take it on your own account. When you smoke, you do not just make a choice for yourself but also for all others around you, often against their will. We who do not smoke have neither the desire or need to be exposed to it. Actually if you look deeper on the fact: – If you smoke where others are then you force others to smoke when you sit there smoking and your gases spread around you. That is why I prefer to call Passive Smoking for Forced Smoking. It is a right to be able to choose for oneself  what one inhale. Many become acutely ill by tobacco smoke. People with asthma reacts to substances spread in the air at rates as low as 0.02 ppm, therefore it is does not matter if it is smoked indoors or outdoors, it is equally bad in both. You who do not like the smoking ban, do you think it is right that others who do not want to inhale the fumes must sit in a gas mask to avoid breathing in your smoke? You can not control where the smoke goes. 300 million people worldwide have asthma and 250,000 people die from asthma each year, according to numbers from the WHO (2011), and smoking makes many sick, and very many have acute hospitalized because of breathing problems due to others smoking. People having Lung disease is also entitled to go on the terrace and dine in the sun. It should not be that hard to understand?

/ Annelie


Leave a comment

Producers logics

When talking to manufacturers of consumer products like cleaning products, washing products and air fragrance one get amazed about their logics. They very much like to claim their products are safe so they ensure the consumers they are safe to buy their products.

In a discussion With the Norwegian company Lilleborg at their Facebook page Lilleborg Roadshow I found this statement:

 Lilleborg Roadshow Friday 10 May 2013 12:02
“We record huge commitment of a few individuals around perfume. This discussion is not new, Lilleborg has repeatedly been in contact with the same people, and we wish here to reiterate our view: We focus strongly that our products are safe to use. We are subject to stringent regulations which set clear requirements for what ingredients we can use and we have a strong focus on consumer safety when developing new and existing products. In order to meet consumer desires, we offer products both with and without perfume. We spend considerable resources with market research to ensure that our products meet consumer needs at all times. We use the equivalent of resources in product development to ensure safe, quality products according to a very extensive regulations that are harmonized with European legislation. ”

My comment on it to Lilleborg: “If you are so keen on that your products are safe then I wonder why for example Jif Baderom contain fragrances and Chemicals that the HSE (Health Safety and Environment) data say is allergenic for sensitive individuals. That is if you have hereditary history of allergy either you know it or not you can get allergy outbreak using it. But You tell nothing about this at the bottle when you buy it in the store. To know about the allergy risk you must have the safety data sheet and read the very finely tuned text. You know it contains perfumes that are allergenic but you do not stop using it. It is irresponsible if you ask me. You expose customers and their users to the risk of allergy and claim that you care about the safety of their customers. This I want a good explanation to. ”

To the fact: I am one of those who have used this JIF Baderom toilet cleaning spray and have gotten allergies. We used it at work. And after getting sick I read all the fine print about all the products we used at work in the safety data sheet and found that JIF Baderom is not safe! I have the safety data sheet at home. Those data sheet information you do not get as a private person shopping in the grocery store A product one can get allergies from or that make asthma break out is not safe. That is pure and clear logic. I find this way of thinking of the manufacturers are fantastic! As long as they can claim the Law say it is ok to use the content, even when they know it can cause allergy, they continue using it.

They know it is not safe, and still they state to all consumers they care about their safety. I find it stupid, arrogant and uncaring. What do you think?

Copy of original text in Norwegian:
“Vi registrerer stort engasjement fra et par enkeltpersoner rundt parfyme. Denne diskusjonen er ikke ny, Lilleborg har gjentatte ganger vært i dialog med de samme personene, og vi ønsker her å gjenta vårt syn:
Vi har høyt fokus på at våre produkter skal være trygge i bruk. Vi er underlagt strenge regelverk som setter tydelige krav til hvilke ingredienser vi kan benytte, og vi har høyt fokus på forbrukersikkerhet når vi utvikler nye og eksisterende produkter. For å møte alle forbrukerønsker, tilbyr vi produkter både med og uten parfyme. Vi bruker betydelig med ressurser på markedsundersøkelser for å sikre at våre produkter møter forbrukernes ønsker og behov til enhver tid. Vi bruker tilsvarende med ressurser i vår produktutvikling for å sikre trygge kvalitetsprodukter i henhold til et meget omfattende regelverk som er harmonisert med europeisk regelverk.”

My comment in Norwegian: Annelie Molin “Om dere nå er så opptatt av at produktene skal være trygge da lurer jeg på hvorfor f.eks. Jif Baderom innholder stoffer som iflg HMS datablad er allergiframkallende for disponerte personer. Dvs har du arvelige anlegg for allergi enten du vet det eller ikke så kan du få allergiutbrudd ved å bruke det. Men dette står det ingenting om på flasken da du kjøper denne i butikken. For å få vite det må du ha HMS produktdatabladet og lese det meget finstilte. Dere vet det innholder stoffer som er allergiframkallende (1,2-benzisotiazolin-3-on) men dere slutter ikke å bruke det. Ansvarsløst spør du meg. Dere utsetter kundene og brukerne deres for risiko for allergi og påstår så at dere bryr dere om sikkerheten til kundene deres. Dette vil jeg ha en god forklaring på.

Safety Data Sheet (Norwegian)

P1080013


Leave a comment

We should throw cleaning spray bottle

(Scroll Down for English)

Vi bør kaste rengjøringssprayflasken

jifbaderom

Kaste alle sprayflasker og rengjør med såpe, klut og vann.

I dag leste jeg noe på nett i NRK Telemark at forskere og legestanden har komt fram til at man ikke bør bruke rengjøringsmedler på sprayflaske. Dette er noe jeg har advart mot i 6 år. Men det er jo meget godt at de endelig har komt fram til den samme konklusjonen som jeg gjorde etter å ha blitt astmatisk som yrkesskade i 2007. I jobben brukte jeg hyppig forskjellige medler på sprayflaske og annen aerosol form.

I artikkelen kan vi lese:

“Vaskemidler på spray gir astma hos renholdere. Nå skal det undersøkes om også vaskingen hjemme kan gi astma og lungeskader.

Mens proffe renholdere bevisst unngår spray, er bruken økende hjemme hos folk.

– Vi tynner vel sjeldent ut. Vi bruker det vi kan få kjøpt og vi sprayer mer og mer. Dermed puster vi inn mer av disse midlene, sier prosjektleder Anne Kristin M. Fell ved Sykehuset Telemark.

– Vi bør kaste den sprayflasken og heller bruke en klut, sier hun.

Astma vil bli den tredje største dødsårsaken om få år. Nå vil sykehuset finne ut hvor utsatt folk er hjemme.”

De holder på med en stor undersøkelse i Telemark for å finne ut av hva som årsaker astma hos folk, og de har nå funnit ut at sprayflasken er farlig.

Og igjen, jeg er helt enig, akkurat som jeg har ment i 6 år nå. Kutt ut sprayflasken og gå parfymefri folkens!

(NB! Dette er ikke knyttet til et spesielt rengjøringsmerke, men gjelder alle rengjøringsmedler på sprayflaske. )

Kilde: Nrk Telemark

In English

We should throw cleaning spray bottle

jifbaderom

Throw away all spray bottles and clean using a cloth, soap and water.

Today I read something online in Norwegian NRK Telemark that scientists and the medical profession made ​​concessions to the conclusion that one should not use cleaning agents on a the spray bottle. This is something I have warned about for 6 years now! But it’s very good that they have finally come up to the same conclusion I did after becoming asthmatic as occupational injuries in 2007. In my job, I frequently used different Cleaners on spray bottle and other aerosol form.

In the article we read:

“Washing the spray and asthma in cleaners. Should now be examined whether also washing at home can cause asthma and lung damage.

While pro cleaners deliberately avoids spray, its use increasing in people.

– We thinner rarely out. We use what we can buy and we spray more and more. Thus we breathe in more of these funds, says project manager Anne Kristin M. Fell at Telemark Hospital.

– We should throw the spray bottle and either use a cloth, she said.

Asthma will be the third leading cause of death in a few years. Now the hospital will determine how vulnerable people are at home. “

They’re on a major study in Telemark to find out what causes asthma in people, and they have now found out the spray bottle is dangerous.

And again, I completely agree. As I have for 6 years. Cut out the spray bottle and go fragrance free guys!

(Note! This is not Attached to any specific brand, but all cleaning using a spray bottle.)

Source: Nrk Telemark


Leave a comment

Fastfood increases risk for asthma, rhinitis and eczema

(Scroll down for English)

Astma Allergi Danmark 08.05.2013. Nytt om Astma Forskning 

Hurtigmat øker risikoen for alvorlig astma, rhinitis og eksem

Det kommer ikke som noen noen nyhet for de fleste at hurtigmat er usunt, men at det kan øke risikoen for astma, rhinitis og eksem er kanskje en nyhet for de fleste?

En stor internasjonal studie fra The University of Auckland (The to ledende forfattere, Professor Innes Asher og Philippa Ellwood) viser at det er en økt risiko for alvorlige astma, eksem og høysnue symptomer (rhinitis) hos barn og ungdom som spiser hurtigmat tre eller flere ganger i uken. Spiser du derimot frukt tre eller flere ganger i uka kan beskytte mot alvorlig astma.

Studien konkluderer med at dersom den observerte korrelasjonen er funnet å være pålitelig, slik at resultatene har stor betydning for folkehelsen på grunn av et økende forbruk av hurtigmat (fastfood) globalt.

Der blev innsamlet data på mere end 319.000 tenåringer (13-14 årsalderen) fra 107 sentere i 51 land, og mere enn 181.000 barn (6-7 år) fra 64 sentre i 31 land. Undersøkelsen spurte om deltakernes inntak av kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, belgfrukter, korn, brød og pasta, ris, smør, margarin, nøtter, poteter, melk, egg og gatekjøkkenmat / burgere.

“Etter å ha tatt hensyn til forhold som skulle påvirke resultatene, viste analysen at hurtigmat var den eneste av  mat som gjorde utslag og påviste de samme resultatene på tvers av begge aldersgruppene, slo forfatterne fast at “slike konsistente resultater legger noen vekt på mulig årsakssammenheng av forholdet “.”

Tre eller flere ukentlige hurtigmatmåltider var blant annet knyttet til en 39 prosent økning i risikoen for alvorlig astma blant tenåringer og en 27 prosent økning i risiko blant barn. Forfatterne viser i rapporten at forklaringen kan være at hurtigmat inneholder høye nivåer av mettede fettsyrer og transfettsyrer, mens frukten er rik på antioksidanter.

Nyheter fra forskningen er hentet fra Astma Allergi Danmark

Les artikkelen på  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

Dette er godt nytt for alle som vil ha en bedre helse. Dette leste jeg om på en engelsk side for en måned siden. Det er mange år siden jeg sluttet å spise hamburgere og slik mat. Jeg besluttet meg for på 1990 tallet å ikke spise så masse hurtigmat, hamburgere og slik. Nå blir det kanskje en eller to slike måltider i året. Ofte synes jeg ikke hamburgere er så veldig delikate heller. Det er få kiosker som er gode til å lage gode hamburgere. McDonalds og slike kjeder for eksempel lager uattraktiv mat og jeg har ikke spist på McDonalds på veldig mange år. Jeg går heller på en kafe eller restaurant og tar meg et ordentlig måltid.

 In English

Asthma Allergy Denmark 05.08.2013. News about Asthma Research

Fastfood increases the risk for severe asthma, rhinitis and eczema

It it does not come as any news to most people that fastfood is unhealthy, but that it can increase the risk of asthma, rhinitis and eczema may be news for most people?

A large international study from The University of Auckland (The two principal authors, Professor Innes Asher and Philippa Ellwood) shows that there is an increased risk of severe asthma, eczema and hay fever symptoms (rhinitis) in children and adolescents who eat fast food three or more times a week. Do you eat fruit, however three or more times a week may protect against severe asthma.

The study concludes that if the observed correlation is found to be reliable, so the results are of great importance to public health due to the increasing consumption of fast food globally.

There was collected data on more end 319,000 teenagers (13-14 years old) from 107 centers in 51 countries and more than 181,000 children (6-7 years) from 64 centers in 31 countries. The survey asked about participants’ intake of meat, fish, fruit and vegetables, legumes, cereals, bread and pasta, rice, butter, margarine, nuts, potatoes, milk, eggs and junk food / burgers.

Three or more weekly fast food meals was partly due to a 39 percent increase in the risk of severe asthma among teens and a 27 percent increase in risk among children.

“After taking account of factors likely to influence results, the analysis showed that fast food was the only food type to show the same associations across both age groups, prompting the authors to suggest that “such consistency adds some weight to the possible causality of the relationship”.”

The authors of the report shows that the explanation could be that fast food contains high levels of saturated fatty acids and trans fatty acids, while the fruit is rich in antioxidants.

News from research provided by Asthma Allergy Denmark

Read the story at  The University of Auckland: Fast food linked to asthma and eczema

This is good news for all who want a better health. This I read about on an English page about a month ago. It is many years since I stopped eating hamburgers and such food. I decided on that in the 1990s not to eat so lots of fast food, hamburgers and such. Now it’s maybe one or two such meals a year. Often I do not think hamburgers are so very delicate food either. There are few fast Food stores that are good at making good tasty hamburgers. McDonalds and such chains make unattractive food and I have not eaten at McDonalds for very many years. I rather go to a cafe or restaurant and have a proper meal.


Leave a comment

7 May World Asthma day

Tuesday 7 of May 2013 is The World Asthma Day. It is a day of awareness on asthma and the struggle having it.

I wish for 7  of May to be a day where all People all over think of what it would be like to get cramping mucus filled lungs leading to breathing problems due to their own smoke and perfume use.

I would like to make awareness on the fact that asthma Control is not only taking medicines, but also staying away from allergens and irritants. And here the Public come in as a very important contributor. I want all to use the 7 of May to help make a world easier to Breathe in.  Cut smoke, and fragrance, incense and fragrance products. When you use such fragrance products you do not only take a choise for yourself but for all around you. We need fresh air to Breathe, not fragrance, tobacco, or other chemicals. Make 7 of May the day you start a life without those products. There are so many alternatives.

Start help making an easy to Breathe environment for all. Help us Control asthma.

Please, poke around at my site to learn more about asthma.

Have a lovely day!

/ Annelie

Also read: http://www.ginasthma.org/World-Asthma-Day


Leave a comment

Asthma and sensitivity friendly path at Kastrup

Snik forbi Taxfree og parfymeriene på Kastrup. Der er en vei spesielt laget for deg som er sensitiv overfor parfyme, bare få kjenner den. :)

Dette skulle de ha på flere flyplasser!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4978019

In English

Sneak past Taxfree and perfume factories at Kastrup. There is a road specially made for those who are sensitive to perfume, just know it. :)

This more airports should offer to those sensitive!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4978019


Leave a comment

Asthma and Allergy branding for safe products

(Scroll down for English)

Merking for sikre produkter

Når du går på butikken eller online og skal handle til deg og dine nære og venner, se da etter merking fra Astma og Allergiforbunden og miljømerking Svanen i Skandinavia. De ser slik ut

image

Om du bruker produkter merket med disse logo da er du trygg for egen helse og andres helse, og de som befinner seg rundt deg, og gi de gjerne i gave så verner du også om helsen til mottaker av gaven.

In English

Safe use branding

When you go shopping do look for granting by the Asthma an Allergy Associations and approved Environment branding. This is what they look like in Scandinavia.

image

When you buy products with this branding you are safe to get products good both for your health and for those around you. Please give them as gifts, then you care about your friends and loved ones health as well.


Leave a comment

Sensitivity pricing

image

This is sick. Here the same product is priced differently. Without fragrance cost 12 krona more than the one with perfume. This is horrific use of the economy of people with sensitivity. We got no other option since can only use perfume free products. And there are even more downside with this way of pricing. Those without sensitivity is less likely to choose a fragrance free product because of the price, even though it would be beneficial for both the persons health, the environment and us sensitive. It is shameful.


Leave a comment

Scent free?

(Scroll down for English)

Hvordan å være duftfri om man bruker bare litt?

Det ligger i ordet.

Duftfri

Dvs fri for dufter.

Det går ikke å være duftfri om du bruker “bare litt”.

Skal du være hensynsfull,
Ikke bruk “bare litt”.

In English

How to be scent free if you use just a little?

It lies in the word.

Scent free

That means free from scent.

It is not possible to be scent free, if you use “just a little”.

If you are going to be caring,
Don’t use “just a little”.


1 Comment

Package from Colgate and Palmolive

Today I received the package from Karin at Colgate Palmolive with three new products perfume free, color free and fee for preservatives.

image

image

This product Pure&Clear will be launched in Norway in February. I am the first one to be able to try them out.

I will try them this weekend so stay tuned for the review.

/ Annelie


Leave a comment

Asthma, allergy and sensitivity – Persons with disabilities environment is covered by the discrimination and accessibility act

(Scroll down for English)

Er luften for alle?

paragraph “Nei, mener flere som forteller Likestillings- og diskrimineringsombudet om sin miljøhemming, og om store utfordringer med å delta i samfunnet.

Åshild Flatebakken, seniorrådgiver og jurist i avdeling for lov og rettigheter, har sett nærmere på hvordan diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kan gi et diskrimineringsvern for personer som for eksempel er allergisk mot parfyme.

På spørsmålet om personer med miljøhemming er omfattet av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven svarer Flatebakken ja.”

Hva er en miljøhemming?

“- Miljøhemming brukes som en samlebetegnelse på tilstander med en eller annen slags overfølsomhet for noe i miljøet, for eksempel parfyme, vaskemidler og planter, som gir plager og kan føre til sykdom, sier Flatebakken.

Hun utdyper at vi ikke har mye praksis når vi skal se nærmere på miljøhemming og diskriminering, men både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at allergi er omfattet av lovvernet.” LDO 31. aug 2012

Og alle oss som er sensitive sier HURRA!!!!

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/

In English

Is the air for everyone?

paragraph “No, says the number of people that tells the Equality and Anti-discrimination Ombud about their environmental inhibition, as well as major challenges to participate in society.

Åshild Flatbakken, senior advisor and lawyer in the department of law and rights, have looked at how discrimination and Accessibility Act may provide protection against discrimination for people such as allergic to perfume.

On the issue of persons with disabilities environment covered by the Discrimination and Accessibility Act responds Flatbakken yes.”

What is an environmental inhibition?

“- Environment inhibition is used as an umbrella term for conditions with some kind of sensitivity to something in the environment, such as perfumes, detergents and plants, which causes annoyance and can cause disease, says Flat ground.

She explains that we do not have much practice as we shall see further on environmental inhibition and discrimination, but both the Equality and Anti-Discrimination Ombud and the Equality and Anti-Discrimination Tribunal has stated that allergy is subject to legal protection. ” LDO 31. aug 2012

And all of us with sensitivities say HURRA!!!!

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Er-luften-for-alle-/


Leave a comment

Asthma patients denied medicine XolAir

XolAir is a new medicine that half the risk for an asthma attack. Just as well the England and Wales health service system deny the asthma sick this medicine. In Scotland they get it.

According to Doctors and Charities in England and Wales: “It has ‘dramatically improved’ patients’ quality  of life and has also halved the numbers taken to hospital because of asthma  attacks.” ” This drug is very effective for patients with  severe allergic asthma and dramatically improves their quality of life,’ said Dr  Menzies-Gow, a consultant in respiratory medicine at the Royal Brompton  Hospital, London.”

—–

Having asthma myself I got two words for them. Egoistic and short thinking. What does it not cost in suffering and sick leaves, hospitalizations, sick care and so on to have people sick from asthma every year? Not to talk about the suffering it is to have an asthma attack. Shame on you!

Read the whole story and be amazed over the stupidity!

Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2230252/Now-English-asthma-patients-denied-life-changing-drug-offered-Scots.html#ixzz2CJkdg14n


Leave a comment

EFA – Asthma – Raise Awareness, Relieve the Burden

  EFA European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations  calls for awareness.

Read and join! Sign the petition!

EFA says:

“Respiratory allergies in Europe are increasing and affect around 20%–30% of the European population. Allergies are a real and serious disease, they place a considerable burden on European societies, and on patients and their families. The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA) calls upon the European Union (EU) and Member States to take the necessary steps to develop a strategic, comprehensive and integrated approach to respiratory diseases with a focus on respiratory allergies that brings all initiatives and actions under one umbrella, and supports the launch and implementation of national programmes on respiratory allergies.

EFA calls upon European policy makers to coordinate actions to:

 1. Increase the political recognition of respiratory allergies as a real and serious disease
 2. Promote national programmes on respiratory allergies
 3. Prioritize the management and control of respiratory allergies
 4. Promote training in allergy for healthcare professionals to improve accurate and early diagnosis
 5. Align healthcare and reimbursement policies, to support appropriate disease managemen
 6. Improve indoor air quality

1. Increase the political recognition and awareness of respiratory allergies as a real and serious disease

Respiratory allergies in Europe affect around 20%-30% of the European population. Nevertheless, allergies, and in particular respiratory allergies such as allergic rhinitis (e.g. hay fever), are not considered real and serious diseases, and, as a result, they remain frequently underdiagnosed and undertreated despite the heavy burden they place on patients, their families and society as a whole.

We call upon the European Union and Member States to recognize respiratory allergies as a serious disease and a real public health problem and to adopt a comprehensive and integrated approach to address these problems in order to improve the quality of life of patients, and decrease the social and economic burden of the disease.

2. Promote national programmes on respiratory allergies

Awareness of respiratory allergies remains relatively low in Europe. Many healthcare professionals and patients consider respiratory allergies, particularly allergic rhinitis, a trivial condition. Patients do not understand what inflammation in allergy means and are often unaware of the implications accompanying the progression of allergies. National programmes on respiratory allergies that involve healthcare authorities, healthcare professionals, patient organizations and all relevant stakeholders are essential in achieving better awareness and control of these conditions.

We call on the EU and Member States to implement large scale public health campaigns to increase awareness of allergies including respiratory allergies amongst the general public, general practitioners, and patients to prevent the exacerbation of the conditions and reduce the burden on society. These measures should aim at achieving equal access to treatment, preventive treatments, reimbursement and information and education programmes in particular for patients with moderate/severe conditions.

3. Prioritize the management and control of respiratory allergies

Respiratory allergy is a complex condition that can have a severe impact on daily life. It can result in work and school day losses and in a reduction of productivity; loss of confidence and sometimes depression. Effective management of respiratory allergies is crucial in keeping control of the condition to avoid exacerbation; and ultimately to improve the quality of life of the patients. Too often patients tend to adapt to and to live with their symptoms. The lack of appropriate control may cause exacerbations that, in asthma, may even cause irreversible damage to the lungs (irreversible obstruction).

We call upon the EU to adopt measures to establish European guidance on the appropriate management and control of respiratory allergies based on a multidisciplinary approach in order to avoid exacerbations.

4. Promote training in allergy for healthcare professionals to improve accurate and early diagnosis

In most European countries there is a lack of allergologists and physicians with specific training in allergy. Allergology is not recognized as a specialization in many European countries. Respiratory allergies are often dealt with in primary care. This means that patients often receive a late diagnosis and not always the appropriate treatment in line with the most recent international evidence-based guidelines. Nurses and pharmacists also play an important role, particularly in promoting early diagnosis, in monitoring and managing patients with a mild condition and in recognizing the onset of more severe symptoms thereby preventing exacerbations.

We call on the EU and Member States to ensure that allergology is included in the training of medical students and that dedicated training for physicians is available in all European countries. Dedicated training in allergies should also be provided to nurses and pharmacists.

5. Align healthcare and reimbursement policies, to support appropriate disease management

Allergen specific immunotherapy seems to be the only treatment able to treat and modify the course of the respiratory allergy in selected patients today, and may reduce the risk of asthma in patients with allergic rhinoconjunctivitis. However, access to and reimbursement of allergen specific immunotherapy is difficult in most European countries.

We call on the EU and Member States to improve access to preventive and/or disease modifying treatments.

6. Improve indoor air quality

European Union governments and the EU pay less attention to indoor air quality than to outdoor air quality. Poor indoor air quality and cigarette smoke are risk factors for respiratory allergies. Exposure to a poor indoor environment (e.g. air pollution in dwellings) has been linked to asthma and allergy symptoms, lung cancer and other respiratory and cardiovascular diseases, and is a real health problem. In addition, poor air quality can trigger exacerbations and worsen the patient’s conditions. Patients have the right to breathe freely, and should have access to safe environments, in particular indoors, such as schools, public buildings, hotels, etc.

We call on the EU and Member States to ensure good indoor air quality, including measures to abolish smoking in both the work place and public places across Europe and a joint framework on healthy air indoors.

We call on the EU and Member States to develop EU guidelines for a healthier indoor environment including in schools and dwellings.”

Source: EFA

I promote and support this. This is very important. This will benefit us all in form of a more healthy environment and more, not only us who have asthma but also everyone with mcs, shr, allergies and other lung diseases. Share it on your sites and spread the news!

Please, do sign the petition!

Please, share this blog entry to spread the news about this petition. According to WHO and GinAsthma there are 300 million people world wide who have asthma. Together we can make a statement!

Kind Regards
Annelie


Leave a comment

EU regulation on hair dye safety

I 2010 vedtok EU at 40 av de mest allergiframkallende hårfargestoffene skal merkes med advarselmerke. I dag skal der ifølge EU-regler være et faresymbol og en advarsel på hårfarge der innholder ekstremt allergifremkallende stoffer. Etter 1. november 2012 er det forbudt å selge hårfarger i butikkene som ikke har denne advarselen.

Hårfarger med særlig allergirisiko må ikke være på butikkshyllene – med mindre de advarer mot allergi.

Produkter merkede med denne advarselen skal ikke brukes av personer under 16 år.

In English

In 2010, the EU decided that 40 of the most allergenic hair dye substances must be labeled with a warning label. Today according to EU rules there must be a danger sign and a warning on the hair color which contains extremely allergenic substances. After 1 November 2012, it is prohibited to sell hair dye in stores that do not have this warning.

Hair color with particular allergy risk should not be on the store shelves – unless they warn against allergy.

Products marked with this warning should not be used by persons under 16.

Source / Kilde: astma-allergi.dk


Leave a comment

Smoking Bans Reduce Hospitalizations: Study

Smoking Bans Reduce Hospitalizations: Study

MONDAY, Oct. 29 (HealthDay News) Significant cuts seen in heart attacks, strokes, asthma

Qoute:

“Bans on smoking in public areas and workplaces have significantly reduced hospitalizations for heart attacks, strokes and asthma around the world, a new study finds.

Researchers found that “smoke-free laws” in 33 locales led to a 15 percent reduction in hospitalizations for heart attack and a 16 percent reduction in hospitalizations for strokes.

Smoking bans also cut hospitalizations for asthma and chronic obstructive pulmonary disease and other respiratory diseases by 24 percent.

Smoke-free laws have dramatic and immediate impacts on health and the associated medical costs, says director of the Center for Tobacco Control Research and Education at the University of California, San Francisco.

To gauge the effectiveness of smoking bans, Glantz and study co-author Crystal Tan reviewed 45 studies that looked at smoke-free laws in the United States and around the world. Countries included such diverse places as Uruguay, New Zealand and Germany. This type of study is called a meta-analysis. In such a study, researchers hope to find a common pattern that may not be apparent from a single research project.

The largest decreases in hospitalizations were seen in areas with the most restrictive policies — for instance, those that ban smoking in workplaces, restaurants and bars. More comprehensive laws have bigger effects. Less comprehensive laws were associated with more hospitalizations. The study indicates that exceptions in indoor air laws send more people to the emergency room and lead to unnecessary and substantial medical costs for the patients, their employers and taxpayers.”

End Qoute

Read the whole story
http://consumer.healthday.com/Article.asp?AID=670073


Leave a comment

Tested: Clean kitchen without perfume

If you use the right products it is possible to have a healthy indoor environment, fresh air and a clean kitchen.

image

Next time you shop, don’t knock your health out with unnecessary chemicals. Choose with health in mind. Start with skipping products containing color and perfume, they do not do any cleaning job. Go for those 0%.

It is also usable on glass (add in water, spray and wipe clean and dry), in your car (add in water, clean, and wipe dry), and at work.

If you of any reason got oil on your hands it is most efficient for getting your hands clean too.


Leave a comment

Long-term exposure to air pollution – reduced lung function in children

Scientific Knowledge on the Subject

Long-term exposure to ambient air pollution has been associated with reduced lung function in children. However, the role of timing of exposure remains unclear as well as possible effect modification by allergic status and other factors.

What This Study Adds to the Field

In this prospective birth cohort study we found association between traffic-related air pollution exposure during infancy and decreased lung function in children up to 8 years of age. Our results suggest stronger effects in children sensitized to common allergens. Early life exposure to traffic-related air pollution seems to have long-term respiratory consequences in susceptible groups such as atopic children.

Read the whole story
http://www.thoracic.org/media/press-releases/resources/Schultz.pdf


Leave a comment

Improve for Environmental inhibited by Allergy, Asthma and Sensitivity

(Scroll down for English)

Forbedre for miljøhemmede.

Der er noen enkle grep man kan ta for å forbedre for miljøhemmede. Det trenger ikke være hverken kostbart eller kreve store inngrep.

Forbud mot å plassere parfymeri og kosmetikkvarer ved kassene og direkte ved inn-/utgang og lage avstand til andre varer men helst i eget rom der dette er mulig. Det er også viktig å huske på at parfymeprøving og prøving av parfymerte og kjemikaliefylte produkter som hårspray i butikker med tøy og andre varer gjør at parfyme smitter over til klær og andre varer som blir solgt og at dette er til problem for både de som er astmatiske, og de som har kontaktallergi og eksem av parfymer, og de som på annen måte er senstive mot parfyme.

Krav på om parfymeributikker så det ikke er åpen planløsning ut til senterenes ganger der folk skal gå og passere, og krav på bedre utlufting til slike butikker. Man må kunne velge å bli eksponert for dette, eller velge å ikke bli det.

Forbud mot duftmarketing, dvs duft og parfymesetting av innendørs luft i lokaler der offentligheten har adgang, samt arbeidsplasser. Igjen, dette er parfymering av luft som igjen gir plager og sjukdom for de sensitive og dette smitter også over på produkter som selges i f.eks. butikker og luft og interiør i lokaler ellers. Varer man da kjøper i denne butikken (om man klarer å være der så lenge) blir smittet og man får da parfymestoffene med hjem, dette kan gi symtomer i astma, såre øyne, hodepine, kvalme, og for de med kontaktallergi og eksem m.fl. Man må også huske på at folk kjøper gaver, så om en person ikke selv går inn i en butikk med slik duftmarketing så kan noen venn/familie komme å gå i slike butikker og uvitende bringe dette med til den sensitive i form av gaver som gjør den sensitive sjuk. Et forbud koster ingenting for butikksinnehaver /eier / innehaver /eier av lokaler der offentligheten har adgang å følge.

Krav om tilpasset plassering av astma og allergivennige produkter i butikkene slik at sensitive ikke må gå blandt de produkter som gir sjukdomssymptomer. Den mengden med pakker som står stablet i reolene i butikkene avgir gasser av parfymer og kjemi i luften, dette gjør sensitive sjuke av å gå i butikker. Ved å plassere de bedre egnet kan dette unngås. Det koster stort sett null og ingenting.

Forbud mot røyking ved entreer.

Forbud mot røyking på uteserveringer.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter om du jobber i en stilling med kundekontakt, eller sammen med andre.

Forbud mot bruk av parfymerte produkter i lokaler der offentligheten har adgang.

Det er ikke nødvendig å bruke parfymerte produkter i lokaler når det idag finnes gode alternativer som er astma og allergivennlige og mange av de faktisk er billigere  eller koster likt de produkter som er parfymerte. Dette inkluderer selvfølgelig såper, luftfreshere, wc blokker osv på toaletter, røykelse og duftlys osv i lokaler, og gjelder ikke kun rengjøring.

Krav til offentligheten om å dempe parfymebruken når man tar offentlig transport og ved visitt til steder der offentligheten har adgang.

Igjen idag finnes gode alternativer til parfymerte egenpleie, hudvård skjønnhetsprodukter og hårprodukter som er parfymefrie, det er ikke nødvendig å forurense luften for sensitive.

Dette mener jeg skal gjelde også transport der offentligheten har adgang slik som taxi, fly, tog, tunnelbane, trikk, båt, ferge, handikapptransport osv. Og det skal gjelde både personal og rengjøring av disse.

Det skal også gjelde skoler og barnehager, sjukehus, legesentre, redningstjeneste osv, også frivillige slike.

Stille krav til produsenter av produkter om å føre en alternativ serie med astma og allergivennlige produkter, og da skal dette gjelde både for produkter rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Og alle forhandlere av produkter av denne art skal være pålagt å selge slike produkter.

Kravene om astma og allergitilpassning skal også gjelde rengjøringsfirma som arbeider i lokaler, kontorer der offentligheten har adgang eller kan komme at ha adgang til. Også i folks hjem.

Men helst alle firma og lokaler da renholdere er blandt de som er mest utsatte for å bli sensitive.

Loven om tilpasning og diskriminering sier det ikke må være for kostbart å tilrettelegge. Igjen, det koster ikke noe å følge krav og lover, derfor er dette veien å gå.

Forbud koster ingen lokalinnehaver, butikksinnehaver, kontorinnehaver, bedrift eller organisasjon osv noe å følge. Tilrettelegging er derfor mulig.

Det er viktig å huske på at f.eks. astmatikere reagerer med pustevansker på stoffer i luften på nivåer så små som 0,02 ppm.

Jeg har en ting å si. Sensitive kan reagere med kvalme, hodepine og migrene, svimmelhet, utslett, akutte pustevansker og mange flere symtomer som er svært ubehagelige. Hva om det var du?

In English

Improving for  the Environmental inhibitet.

Environmental inhibited are those sensitive to pollution of the invironement indoors and outdoors.

There are some simple steps you can take to improve for the Environmental inhibitet. It need not be either expensive or require major changes.

Prohibition against placing perfumery and cosmetics merchandise by the cashiers and by the entrence and exits, and create distance from other items but preferably in a separate room where possible. It is also important to remember that perfume testing and testing of perfumed and chemical-filled products like hairspray and other products in shops with clothing and other items make perfume spills over to clothing and other merchandise being sold, and that this is the problem for both those who are asthmatic, sensitive, got other lung diseases, allergies a.s.o. and those who have contact allergies and eczema of perfumes and those who are otherwise senstive to perfume.

Requirement to perfume shops so it is not open-plan out to mall, the hallways where people will go and pass, and demands for better ventilation of such stores. One must be able to choose to be exposed to this, or choose not to be exposed to it.

Prohibition of scent marketing, fragrance and perfume thats setting of indoor air in buildings where the public has access and workplaces. Again, this is perfume adding to air which causes annoyance and disease for the sensitive and this can also be transmitted over the products sold in eg. shops, and air and interior space otherwise. Items you then buy in this shop (if you manage to be there that long) gets infected and you will then get perfume ingredients with you home, this can cause symptoms with allergy, asthma, head aces, neaucea, aso, and for those with allergic contact dermatitis. One must also remember that people buy gifts, so if a person does not even go into a store with such scent marketing, some friends / family get to go to such stores and unknowingly bring these to the sensitive in the form of gifts that make the sensitive ill. A ban is a low cost for owner / proprietor of the premises where the public has access to follow.

Requests for custom placement of asthma and allergy friendly products in shops so sensitive not to be among the products that causes disease symptoms. The amount of packages that are stacked in racks in stores oozing of perfumes and chemicals in the air, making sensitive sick from going to the store. By placing them more suitable such can be avoided. It costs almost zero and nothing.

Ban on smoking at entrances.

Ban on smoking in outdoor restaurants, cafe and other kinds of food selling.

Prohibition against the use of scented products if you work in a position where you have cusomter contact. And eg. at all firms where you work with or together with other people.

Prohibition against the use of scented products in areas where the public has access.

It is not necessary to use perfumed products on the premises when today’s great options that are asthma and allergy friendly and many of those are actually cheaper or the same cost to the products perfumed. This of course includes soaps, airfresheners / air fragrance, toilet blocks etc in toilets, incense and fragrance candlest, and other products scented, and not only cleaning.

Requirements for the public to curb the use perfume when taking public transport and visit to places where the public has access.

Again today there are good alternatives to scented personal care, skin care, beauty products and hair care products that are fragrance-free, there is no need to pollute the air for those around you and for the sensitive.

I mean this should also apply to public transport and other transport where the public has access such as taxi, plane, bus, train, underground, boat, ferry, handicap transport, etc. And it should apply to both personnel and cleaning thereof.

It shall also apply to schools and kindergartens, hospitals, medical centers, rescue etc, also volunteers such.

Require manufacturers of products to complete a series of alternative asthma and allergy friendly products, and when this should apply both to products aimed at both individuals and businesses.

The requirements on asthma and allergy adjustment shall also apply cleaning company working in premises where the public has access or may get access to. (Eg. any premises since people working as cleaners are those who have the highest risk of getting sensitive.)

The law of adaptation and discrimination saying it can not be too expensive to facilitate. Again, it costs nothing to follow requirements and laws, therefore this is the way to go.

Prohibition costs no locality owner, shop owner, office holder, business or organization etc something to follow. Adaption is therefore possible.

It is important to remember that eg. asthmatics react with difficulty breathing in substances in the air at levels as small as 0.02 ppm.

I have one thing to say. Sensitive react with nausea, headaches and migraines, dizziness, rash, acute breathing difficulties and many more symptoms that are very unpleasant. What if it were you?


Leave a comment

The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA)

“The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) (established in 1991) works to support patients with allergy and respiratory diseases by sharing information about their conditions and by advocating on the behalf them at the EU institutions.

EFA aims to be a powerful European network of allergy, asthma and COPD patients’ organisations which:

 • Advocates at EU level for the needs of people with allergies, asthma and COPD
 • Values all members equally
 • Implements best practices
 • Creates patient-driven projects
 • Cooperates with healthcare professionals, scientists and other stakeholders and NGOs

EFA is dedicated to making Europe a place where people with allergies, asthma and COPD:

 • Have the right to the best quality of care and safe living environments
 • Live uncompromised lives
 • Are actively involved in all decisions influencing their health.

The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) consists of 35 European patient associations as a membership, which elects a directing EFA Board each year at the Annual General Meeting (AGM). For day to day operations, the EFA Secretariat operates in Brussels to act as an effective liaison with its members and the European Union.

Task

 
 1. Promote awareness of allergies and airways diseases among policymakers and the general public.
 2. Broaden our understanding of these conditions by increased collaboration between national patient associations.
 3. Share knowledge and experience to beneficially educate both the public and EFA members.
 4. Promote patient concerns and opinions within the European institutions and enable national patient associations to gain representation at EU level.
 5. Improve their health and quality of life.

Raise Awareness, Relieve the Burden of Respiratory Allergies in Europe.
Respiratory allergies in Europe are increasing and affect around 20%–30% of the European population.”
Sign the EFA petition

Visit the EFA website http://www.efanet.org/

Source: EFA.

PLEASE, SHARE!


Leave a comment

New kinds of asthma treatment

(Scroll down for English)

“Det er mange forskjellige versjoner av sykdommen astma. Og det er et behov for å utvikle nye typer medikamenter.

Ifølge Dr. C. Porsbjerg for Lungesykdommer Medicine avdeling på Bispebjerg Hospital har man tradisjonelt oppfattet astma som en enkelt sykdom som skal behandles på samme måte for alle rammede. Men i de senere årene har internasjonal astmaforskning malt et bilde av en sykdom som har mange forskjellige sykdomsmekanismer og symptomer.  Den nyeste forskningen er derfor rettet mot å beskrive de ulike undergruppene (fenotyper) av astma pasienter for å målrette behandlingen mer mot den enkelte pasients behov. Les: Hva er astma?

Kortikosteroider / binyrebarkhormon fungerer ikke for alle da luftveiene kramper. Behandlingen virker på de fleste pasienter, men det er også en betydelig gruppe som ikke har effekt: superintendent sier at ved ca. 30 prosent av astma pasienter virker ikke kortikosteroider. Hvorfor vet forskere ikke nokk om.

Nye behandlinger er på vei som kan være til nytte for de 30 prosent av pasientene der dagens behandling ikke fungerer – og det kan også ha færre bivirkninger.”

Og det liker vi, ikke sant? :)

Kilde / Sitat fra: frederiksberghospital.dk

In English

“There are many different versions of the disease asthma. And there is a need to develop new types of drugs.

According to Dr. Pors Bjerg of Pulmonary Medicine Department at Bispebjerg Hospital have traditionally perceived asthma as a single disease to be treated the same for all affected. But in recent years, the international asthma research painted a picture of a disease that has many different mechanisms of disease and symptoms. The latest research is aimed at describing the various subgroups (phenotypes) of asthma patients to target therapy more towards the individual patient’s needs. Read: What is asthma?

Corticosteroids do not work for everyone when airway spasms. The treatment works for most patients, but there is also a significant group who do not have power: Superintendent says that by ca. 30 percent of asthma patients do not work corticosteroids. Why do scientists do not nokk about.

New treatments are on the way that may be of benefit to the 30 percent of patients whose current treatment is not working – and it may have fewer side effects. ”

And we like that, right? :)

Source / Qoute from: frederiksberghospital.dk


Leave a comment

Chemical exposure a danger to childrens breating ability – studies confirm

(Scroll down for English)

“To nye studier viser at utallige barn kan lide av pusteproblemer på grunn av noen av disse vanlige kjemiske truslene. Forskere fra Columbia Center for Children Environmental Health (CCCEH) ved Mailman School of Public Health og Columbia University Medical Center har fastslått at ungdommene som er eksponert under graviditeten av kjemikalier mye brukt i plantevernmidler additiv piperonylbutoksid (PBO) har en økt risiko for utvikle en kronisk hoste i alderen 5 – 6. Deres studie publisert i Miljø International, gir bevis for at et barns luftveier er utsatt for skader fra giftige eksponeringer mens de fortsatt i livmoren. En kronisk barndomhoste kan alvorlig forstyrre aktiviteter på dagtid og søvn.

En enda mer alvorlig problem forårsaket av vanlige kjemikalier som påvirker barnas evne til å puste fritt har blitt avslørt av en ny CCCEH studie. Ungdommer utsatt for dietylftalat (DEP) og butylbenzyl ftalat (BBzP), som er ftalat kjemikalier som vanligvis finnes i personlig pleie og plastprodukter, har en forhøyet risiko for astma-relaterte luftveibetennelser.

Forskerne studerte 244 barn mellom alderen 5 – 9 og fant de alle hadde påvisbare nivåer av ftalater i urinen. De med de høyere nivåer av begge ftalater ble funnet å ha høyere nivåer av nitrogenoksid i deres utåndet pust som er en biologisk markør for luftveisinflammasjon. Koblingen mellom BBzP eksponering og luftveibetennelse var spesielt sterk blant barn som nylig hadde opplevd piping i brystet, et vanlig symptom på astma.

Mens mange faktorer bidrar til barnastma, viser studier at eksponering for ftalater kan spille en betydelig rolle, “sier A. Just, PhD, førsteforfatter på studien. Studien er publisert online: American Journal of  Respiratory and Critical Care Medicine.”

In English

“Two new studies reveal countless children could be suffering breathing problems  due to some of these common chemical threats. … Researchers from the Columbia Center for Children’s Environmental Health (CCCEH) at the Mailman School of Public Health and Columbia  University Medical Center have determined that youngsters exposed during the prenatal period to the widely used pesticide additive piperonyl butoxide (PBO)  have an increased risk of developing a chronic cough at ages 5 and 6. Their  study published in Environment International, provides evidence that a child’s respiratory system is  susceptible to damage from toxic exposures while still in the womb. A chronic childhood cough can seriously disrupt daytime activities and sleep.

An even more serious problem caused by common chemicals that impact children’s ability to breathe freely has been revealed by another new CCCEH study. Youngsters exposed to diethyl phthalate (DEP) and butylbenzyl phthalate (BBzP), which are phthalate chemicals commonly found in personal care and plastic products, have an elevated risk of asthma-related airway inflammation.

The researchers studied 244 children between of ages 5 and 9 and found they all had detectable levels of phthalates in their urine. Those with the higher levels of both phthalates were found to have higher levels of nitric oxide in their exhaled breath that is a  biological marker of airway inflammation. The link between BBzP exposure and airway inflammation was especially strong among children who had recently experienced wheezing, a common symptom of asthma.

While many factors contribute to childhood asthma, the studies shows that exposure to  phthalates may play a significant role,” says A. Just, PhD, first author on the study. Study is published online: American Journal of  Respiratory and Critical Care Medicine.”

Source: Naturalnews.com

Learn more:  http://www.naturalnews.com/037124_chemical_exposure_children_asthma.html#ixzz25y4z3wSk


Leave a comment

Invisible – smoke chemicals unseen

(Scroll down for English)

Sitat artikkel fra Helsedirektoratet (2012):

“Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir man utsatt for passiv røyking. Det viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser» om barn og passiv røyking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Til sammen 27 prosent av de spurte sier de tillater røyking inne hos seg selv. 11 prosent tillater det generelt, mens ytterligere 16 prosent tillater det unntaksvis. 7 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, 11 prosent hos besteforeldre/slektninger. 9 prosent av foreldrene sier at barna blir eksponert for røyk hos venner.

– Det er mange barn som utsettes for passiv røyking, enten hjemme eller hos andre. Å gjøre hjemmet, og selvsagt bilen røykfri er den beste måten å beskytte barna mot tobakksrøyk på. Foreldre er også rollemodeller, og det aller beste både for barna og dem selv, er selvsagt å slutte, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Helseskader
Passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Ørebetennelse er også en effekt av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store smerter, og øker sjansen for kirurgiske inngrep.

–  Luftveisinfeksjoner som bronkiolitt i tillegg til astma er begge hyppigere hos barn av røykende foreldre. Disse sykdommene er potensielt livstruende, selv om vi heldigvis har lav dødelighet av sykdommene. Men mange barn legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, sier Karin C. Lødrup Carlsen, professor MD ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for passiv røyking, og barn spesielt er sårbare for helseskader, sier Bjørn-Inge Larsen.

Røyking hjemme
Hovedsakelig er det de som røyker selv, eldre over 55 år, de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning som tillater røyking hjemme. Blant dem som tillater røyking hjemme er det 13 prosent som tillater det i alle rom. Tre av fire tillater det kun i bestemte rom eller på bestemte steder som under kjøkkenvifta, ut av vinduet, inn i peisen og lignende. Helsedirektøren oppfordrer foreldre, og særlig besteforeldre som røyker til å ta hensyn til barn som er på besøk.

–  Minst 80 prosent av den helseskadelige tobakksrøyken er usynlig. Det hjelper ikke å røyke under kjøkkenvifta eller ut av vinduet, du må faktisk gå ut, påpeker Larsen.

Barns rettigheter
Så å si alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø. Det er stor støtte for et forbud mot røyking i bil med barn. 85 prosent støtter et slikt forbud. Åtte av ti støtter også et forbud mot røyking i nærheten av barn innendørs. Også blant dem som røyker daglig støtter rundt 65 prosent et forbud mot røyking med barn inne eller i bil. 56 prosent er for økte avgifter på tobakk. Åtte av ti er enige i at virkemidler som informasjonskampanjer kan hjelpe for å begrense røyking.

 

Tall fra undersøkelsen

 • Det er forholdsvis høy kjennskap til at passiv røyking er skadelig for barn og voksne.
 • Mange vet at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til helseskader som astma, luftveisinfeksjoner, lungekreft/andre kreftformer, lav fødselsvekt.
 •   Mindre kjennskap til at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til ørebetennelser og krybbedød (nesten fire av ti svarer ‘vet ikke’).
 •   Få melder at barna deres blir utsatt for røyk daglig. Likevel er det 7 prosent som sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, og 11 prosent hos besteforeldre/slektninger
 • Sju av ti sier at de aldri tillater røyking hjemme hos seg – også fire av ti dagligrøykere sier det.
 •   27 prosent tillater røyking inne hos seg. Blant disse finner man hovedsakelig dem som røyker selv, eldre (55 år+), de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning.
 • Alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø.
 • 74  prosent er enige i at de plages av andres tobakksrøyk innendørs, 58 prosent plages utendørs.
 • Det er stor støtte (85 prosent) for forbud mot røyking i bil med barn, og i nærheten av barn innendørs.
 • Åtte av ti støtter bruk av virkemidler som informasjonskampanjer om helseskader som følge av røyking/passiv røyking.
 • Åtte av ti støtter forbud mot røyking innendørs på alle arbeidsplasser. Her er det naturlig nok stor forskjell på røykere og ikke-røykere.
 • De fleste som røyker sier at de ville prøve å slutte alene uten hjelp.”
   
  Sitat slutt

Jo, det er sant det at all røyk ikke er synlig. Når jeg er på besøk hos en venn (navn er ikke viktig) som er veldig hensynsfull når det gjelder røyking fordi jeg har astma (og jeg setter veldig stor pris på ham for det), da står han bak en rullegardin som er trukket ned med hodet ut av vinduet. Du ser ingen røyk som siver inn, men likevel får jeg pusteproblemer om jeg befinner meg i samme rom som ham. Så dette som Helsedirektoratet varsler om er å ta alvorlig. Vi som har astma har som jeg pleier å si “en innebygget røykvarsler” fordi vi kjenner før alle andre når lufta er forurenset ved å få hoste og/eller pustevansker. Vi får nemlig reaksjon på uheldige stoffer i lufta som er på 0,002 ppm. Jeg kan signere på at det Helsedirektoratet sier er sant.

Dere som røyker, for deres egen skyld og andres, forsøk å kutte det ut. Røyk ute, og røyk overhodet ikke der andre er, fordi det er til skade for de du er gla i. Da mener jeg det som en bønn til alle som røyker, og ikke utelukkende til mine venner spesielt.

Gjør du noe godt for andre,
da får du det tilbake i kjærlighet.
~Annelie Molin

Kilde: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx

In English

The Norwegian Directorate of Health is an executive agency and competent authority subordinate to the Norwegian Ministry of Health and Care Services. ​The political frameworks to which the Directorate is subject are the political platform of the government in office at any time and resolutions of the government and of Parliament.

Quote article from The Norwegian Directorate of Health (2012):

“An estimated 100,000 children are exposed to secondhand smoke at home every day. Again their grandparents, relatives and friends expose them to secondhand smoke. According to a new survey Health Directorate has conducted in conjunction with the campaign,” What you do not see ” – Children and passive smoking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

A total of 27 percent of respondents say they allow smoking in the house with themself. 11 percent allow the general, while another 16 per cent allows an exception. 7 percent of parents surveyed said that children exposed to smoking monthly or more often at home, 11 percent for grandparents / relatives. 9 percent of parents say that their children are being exposed to fumes from friends.

– There are many children who are exposed to passive smoking at home or in other places. Making your home and car smoke-free course is the best way to protect children from tobacco smoke. Parents are role models, and the very best for their children and themselves, is of course to stop, said health director Bjørn-Inge Larsen.

Harmful
Passive smoking can lead to respiratory infections such as bronchiolitis and asthma, lung cancer and other cancers. Ear infection is also an effect of passive smoking that occur frequently. This exposes children to severe pain, and increases the chance of surgical intervention.

– Respiratory infections such as bronchiolitis in addition to asthma are both more frequent in children of smoking parents. These diseases are potentially life threatening, although we fortunately have low mortality from diseases. But many children hospitalized with severe disease, says Karin C. Lødrup Carlsen, MD Professor of Women’s and Children’s Clinic at Oslo University.

Children are especially vulnerable to other people’s tobacco smoke to the lungs and their immune system is not fully developed. Moreover, they breathe faster than adults, and consequently inhale more smoke. Anyone who is exposed to secondhand smoke are at increased risk for the same diseases as the smoker himself can develope.

There is no safe lower limit for passive smoking, and children are especially vulnerable to human health, says Bjørn-Inge Larsen.

Smoking at home
Mainly there are those who smoke themselves, older than 55 years, those who do not have children living at home and those with less education that allow smoking at home. Among those who allow smoking in the home is 13 percent that allow it in any room. Three of the four permitted only in specific rooms or locations as the hood, out the window, into the fire and the like. Director of Public Health encourages parents and especially grandparents who smoke to pay attention to children who are visiting.

– At least 80 percent of the harmful tobacco smoke is invisible. It helps not to smoke under the kitchen fan or out of the window, you have to actually go out, says Larsen.

Children’s rights
Virtually everyone agrees that children have a right to a smoke-free environment. There is widespread support for a ban on smoking in cars with children. 85 percent support such a ban. Eight out of ten also support a ban on smoking near children indoors. Among those who smoke daily support around 65 percent a ban on smoking with children inside or in the car.

56 percent are for higher taxes on tobacco. Eight out of ten agree that measures such as information campaigns can help to limit smoking.

Data from the survey

 • There are relatively high awareness that secondhand smoke is harmful to children and adults.
 • Many people know that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can cause health problems such as asthma, respiratory infections, lung cancer / other cancers, low birth weight.
 • Less known is that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can lead to ear infections and sudden infant death syndrome (nearly four out of ten answer ‘do not know’).
 • People reported that their children are exposed to smoke daily. Yet it is 7 percent who say that children exposed to smoking monthly or more often at home, and 11 percent for grandparents / relatives.
 • Seven out of ten said that they never allow smoking in their home – also four in ten daily smokers say it.
 • 27 percent allow smoking in his room. Among these are mainly those who smoke themselves, the elderly (55 years +), those who do not have children living at home and those with less education.
 • All agree that children have a right to a smoke-free environment.
 • 74 percent agree that they are bothered by other people’s tobacco smoke indoors, 58 percent suffer outdoors.
 • There is strong support (85 percent) for a ban on smoking in cars with kids, and near children indoors.
 • Eight out of ten support the use of measures such as information campaigns on human health caused by smoking / passive smoking.
 • Eight out of ten support the ban on indoor smoking in all workplaces. It is natural enough big difference between smokers and non-smokers.
 • Most smokers say that they would try to quit alone without help. “End of quoteYes, it is true that the smoke is not visible. When I’m visiting a friend (name is not important) which is very considerate when it comes to smoking because I have asthma (and I really appreciate him for that), then he stands behind a blind being drawn down head out of the window. You see no smoke seeping in, but still I get breathing problems if I’m in the same room as him. So this The Norwegian Directorate of Health say is to take seriously. We who have asthma as I tend to say “have a built-in smoke detector” because we know before anyone else when the air is polluted by causing coughing and/or difficulty breathing. This is since we get a response to detrimental substances in the air is 0.002 ppm. So therefor I can sign this.You who smokes, for their own sake and that of others, try to cut it out. And do not smoke whatsoever where others are, because it is to the detriment of the people you are fond of. When I mean it as a prayer to all smokers, not only for my friends especially.

Doing something good for others,
then you get it back with love.
~ Annelie Molin

Source: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx


1 Comment

Perfume allergy, the second most common allergy

(Scroll down for English)

Det er nest mest vanlig med parfymeallergi

 Av alle allergier er allergi mot parfyme rangert andre plass. Det viser en av de største studiene som har vært gjennomført i området. Parfymeallergi kan forårsake eksem, hudsykdommer og relaterte lidelser. For mange er det et problem som fører til langtidssykemeldelse.

Studien ble gjennomført i Sverige, Tyskland, Nederland, Portugal og Italia. Ifølge overlege ved Hudavdelingen ved Skåne universitetssykehus, og en av de ansvarlige for studien, er det den mest omfattende i sitt slag.

Resultatene viser at nikkelallergi er mest vanlig. Parfymeallergier kom på andreplass.

Kilde: https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2012/augusti/nast-vanligast-att-vara-allergisk-mot-parfym/

In English

Of all allergies are perfume allergiy ranked as second of all allergies. It shows one of the largest studies that have been conducted in the area. Perfume allergies can cause eczema, skin diseases and related disorders. For many it is a problem that leads to long-term sick leave.

The study was conducted in Sweden, Germany, the Netherlands, Portugal and Italy. According to chief physician at the Department of Dermatology at Skåne University Hospital, and one of those responsible for the study, it is the most comprehensive study of its kind.

The results show that nickel allergy is the most common. Perfume Allergies in second place after nickel allergy.

Source: https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2012/augusti/nast-vanligast-att-vara-allergisk-mot-parfym/


Leave a comment

Perfume free hospitals

Information from Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF:

(Scroll down for English)

Parfymefrie sykehus – friskere pasienter

http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/#.T6Ep8AlNcOM.facebook

NAAF Dato publisert: 02.05.2012 Sist oppdatert: 03.05.2012

INFORMASJON PUBLISERT AV NAAF at naaf.no

“Din godlukt gjør andre syke. Mange vet ikke dette og tror nesten det er en spøk. Det er ekstra problematisk på sykehus.

3. mai går startskuddet for NAAFs parfymekampanje. Da finner du tillitsvalgte på sykehus over hele landet.

Hvis vi sier parfyme, hva tenker du på da? Neppe kjemikalier. Den  slags befinner seg i garasjen eller skapet under vasken, ikke på  baderomshyllen. Eller..?

Ingen vil unødig utsette seg for kjemikalier fra eksos,  malingsfjernere, bunnstoff til båt eller plantevernmidler. Men selv  kjemikalier som lukter godt utgjør en del av den kjemiske cocktailen som  tar stadig større plass i vår hverdag.

Parfymefrie sykehus Mange reagerer allergiske eller såkalt  overfølsomt på andres godlukter. Det er snakk om 1/4 av befolkningen. Og det er så mye som lukter godt:  Hårprodukter, deodorant, kremer, etterbarberingsvann, parfyme, cologner.  På et sykehus bør vi unngå unødige belastninger som kan gjøre noen  syke. Det er et enkelt tiltak både for pasienter, ansatte og besøkende –  når man bare vet om det.

Astma- og Allergiforbundet syntes derfor dette er et naturlig sted å  begynne med å redusere totalen av kjemisk påvirkning – hvor av  parfymerte egenpleieprodukter er én viktig kilde! Andre land har  allerede tatt lignende skritt.

Landsomfattende kampanje Astma- og Allergiforbundets landsomfattende kampanje starter torsdag 3. mai: Parfymefrie sykehus – friskere pasienter.Vi  befinner oss på en rekke sykehus landet over. Her byr vi på informasjon  og prøver på parfymefrie egenpleieprodukter. Vår oppfordringer er at  alle, ansatte, pasienter og besøkende, heretter unngår parfymerte  egenpleieprodukter på sykehuset, nå som de vet…”

NAAF har æren for denne teksten, jeg er bare med og hjelper til å spre nyheten.

Les mere her: http://naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

In English

Fragrance-free hospitals – healthier patients

NAAF Date published: 05/02/2012 Last Updated: 03/05/2012

INFORMATION PUBLISHED BY NAAF at naaf.no

“Your fragrance make others sick. Many do not know this and think it’s almost a joke. It is particularly problematic in hospitals. 3 May sees the start of NAAF perfume campaign. Then you will find representatives of hospitals across the country.

If we say perfume, what are you thinking then? Hardly chemicals. The kind located in the garage or cupboard under the sink, not on the bathroom shelf. Or ..?

No one wants unnecessary exposure to chemicals from the exhaust, paint removers, antifouling boat or pesticides. Even chemicals that smells good is part of the chemical cocktail that takes an increasing place in our everyday lives.

Fragrance-Free Many react allergic or are so-called over-sensitive to others’ fragrances. We are talking about 1/4 of the population in Norway. And there’s so much that smells good: Haircare, deodorant, creams, aftershave, perfume, cologne. At a hospital, we should avoid unnecessary strain that can make some sick. It is a simple measure for patients, staff and visitors – when you just know about it.

Norway Asthma and Allergy Association thought this is a natural place to begin to reduce the total of the chemical effects – where the scented personal care products is one important source! Other countries have already taken similar steps.

Nationwide campaign Asthma and Allergy Association’s nationwide campaign starts on Thursday 3 May: Fragrance-free hospitals – healthier patients. We find ourselves in a number of hospitals nationwide. Here we offer information and samples of fragrance-free cosmetics. We encourage all employees, patients and visitors, hereafter avoid scented personal care products in the hospital, now that they know … ”

NAAF has the honor of this text, I am only helping to spread the news.