Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Hoster lenge?

I Metro.se var det i dag en god artikkel om noe jeg har tenkt på lenge og som er meget viktig.

“Lider du av långdragen hosta? Så vet du om det är dags att söka hjälp

Det kan ibland kännas som att hostan aldrig kommer att gå över. Du hostar gång på gång. Och det känns som att hostan aldrig kommer att gå över. Men är det farligt? Så vet du när det är dags att söka hjälp.

Det är ovanligt att det är något farligt underliggande när du har drabbats av en långvarig hosta. Det säger Lennart Hansson, överläkare vid lung- och allergisektionen på Skånes universitetssjukhus.

– Det behöver man oftast inte bekymra sig för. Den allra vanligaste orsaken till att hostan finns kvar beror på rester efter en luftvägsinfektion som man har haft. Det är också vanligt med långdragen hosta efter en besvärlig infektion under vintern.

Sedan beror det på vem det är som har drabbats av hostan.

– Pratar man om personer i 60-årsåldern som röker, hostar och hostar blod eller är det personer i 25-årsåldern som inte röker? Och har personen en pågående förkylning eller inte? Orsaken bakom hostan kan bero mycket på omständigheterna.

Långdragen hosta kan också vara en odiagnostiserad astma.

– Det kan också bero på besvär från näsan och bihålor, sedan kan sura uppstötningar och halsbränna också ge en långdragen hosta. Det är mindre vanligt att man har en underliggande infektion som orsak, men det finns alltid undantag.

Lennart Hansson säger att det är väldigt ovanligt att man skulle kunna hitta lungcancer hos en person med långdragen hosta som har tagit en röntgen på lungorna som ser normal ut.

Han brukar dela upp hosta i tre olika typer.

– Den urakuta hostan är den som uppstår när du till exempel sätter i halsen. Sedan har du den akuta hostan som vanligen är lite slemmig, även om den inte behöver vara det. Den hostan är nästan alltid infektionsrelaterade och varar kring två-tre veckor. Sedan har vi den långdragna hostan som vi pratar om när det har gått mer än åtta veckor.

Han tycker att det ska gå minst två månader innan man söker hjälp hos en läkare om man har en torrhosta som inte går över.

– Sedan kan man också gå till läkaren om hostan ändrar sig, blir mycket värre, om man hostar blod och har återkommande luftvägsinfektioner gång på gång.

Små barn under två år är dock ett undantag.

– Då tänker man lite annorlunda. Barn under två år ska inte gå och hosta under långdragen tid. Gör barnet det kan man börja fundera på om det är någon variant av astma den är drabbad av.

Dessvärre finns det inte så mycket man kan göra åt den irriterande hostan på egen hand.

– Generellt sett finns det inga bra hostdämpande läkemedel överhuvudtaget, det finns väldigt lite vetenskapliga belägg för de som finns ute.

Kan den långdragna hostan smitta andra?

– Absolut inte. Det är mer att omgivningen blir irriterad och påtalar att man har hostat ovanligt länge för att de tvingas lyssna på ljudet” Metro.se

Ja akkurat sånn er det før diagnose, hosting i ukevis fra middels til ille, tungt og vanskelig å puste og forlite oksygen slik at du blir orkesløs. Sånn  hadde jeg det i 2007 før jeg fikk diagnose astma og medisiner. Etter det var det om å gjøre å lære seg håndtere sjukdommen, lære seg medisinene og virkning og hva som forverrer astmaen for å lære seg hva å unngå for å være symptomfri, det ble en reise om 4-5 år før det ble skikk på det. 

Har du langvarig hoste, gå til legen.


Leave a comment

Kromosomer og autoimmune sjukdommer

“Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener. Det er en fordel for kvinner å ha to X-kromosomer, men prisen er en økt tendens til utvikling av autoimmunitet.

Kvinner er friskere og lever lenger enn menn, de blir sjeldnere rammet av infeksjonssykdommer, men til gjengjeld er 80% av individene med autoimmune sykdommer kvinner.”

http://tidsskriftet.no/2017/06/kronikk/hvorfor-er-autoimmune-sykdommer-hyppigere-hos-kvinner

Det er altså ingen tilfeldighet at der er fler kvinner ned allergiske besvær og fysiske sensitivitetssjukdom enn menn.

Hva er autoimmune sjukdom?

“Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptome.

Et fellestrekk for autoimmune sykdommer er at de forårsaker inflammasjon, betennelsesreaksjoner i vevet, som ikke har noe med infeksjoner med bakterier og virus å gjøre.

Autoimmune sykdommer kan angripe nesten enhver del av kroppen, som hjertet, hjernen, nervene, musklene, huden, leddene, lungene, nyrene, kjertlene, fordøyelseskanalen og blodkarene.

For autoimmune sykdommer finnes det ikke behandlinger som helbreder sykdommen, som gjør det mulig å bli kvitt sykdommen. Det finnes derimot medisiner som kan dempe immunsystemet slik at inflammasjonen minskes og tar vekk de verste symptomene.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/

“Kortikosteroider er en hyppig brukt legemiddelgruppe.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Hva er kortison?
Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Immunsystemet er vårt forsvarssystemmot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen. Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin.

Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Kortison brukes også i mange andre sammenhenger.”

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/

Eksempel på kortison som brukes mot astma og allergi er f.eks Prednisolon og inhalasjonsmedisiner.

Hva er astma?
Astma er en kronisk betennelse i lungene som ikke er forårsaket av virus- eller bakterieinfeksjon og som forverres av allergi eller irriterende stoffer i luften, s.k. irritanter, og bronkitt luftveisinfeksjon. Luftveiene er delt inn i to deler, de øvre luftveiene (munn, nese, og øvre luftrør), og nedre luftveiene som består av bronkiene, bronkiolene, alveolene o.l. Astma sitter i de nedre luftveiene, dvs i bronkiene / bronkiolene. Har du bronkitt, altså luftveisinfeksjon, vil det kunne være med på å forverre astma da bronkitt også sitter i bronkiene.

https://nhi.no/sok?q=astma


Leave a comment

Frisk luft, hva er det? – Fresh air, what is it?

Forskjellen ren luft utgjør

 

 

Jeg mener ikke å forminske matallergi, men dette er virkeligheten for alle med lungesjukdommer som blir sjuke av forurenset luft i denne duft og parfymegale verden. Godlukt sa du? Det er kjemikalier, ikke luft, det er å tilsette stoffer i luften som ikke har der å gjøre.  I daglig tale kalles det forurensning.

I tillegg til pustevansker kan det medføre kraftig hodepine, migrene, såre og rennende øyne, hoste, allergisk snue, mv.

Vi er konstruert for å puste luft, ikke noe annet.

Vi kan ikke la være å puste for å verne oss til du bestemmer deg for å ikke forurense luften. Bli parfymefri!

In English

The difference clean air make

I do not mean to diminish food allergy, but this is the reality for all having lung disease in this scent maniac world.

Nice smell you said? It is chemicals, not air, fragrancing is to add substances to the air that has nothing to do there. In daily communication it is called pollution.

In addition to breathing difficulties scented air causes headaches, migraine, runny pinful eyes and nose, cough, and more.

We are constructed to breathe air, nothing else.

We can’t stop breathing to protect ourselves until you decide to stop polluting the air. GO FRAGRANCE-FREE!

#allergy #allergi #asthma #astma #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #sensorybranding #fragrance #perfume #parfyme #parfym #parfum #astmaallergi


Leave a comment

#Astma #medisin kunnskap – #Asthma #medicine knowledge

Translate: (Go to English version)

Kunnskap om respirasjonsorganene og medisin

“Respirasjonsorganer

De viktigste sykdommene i denne gruppen er de vi kaller obstruktive (innsnevrende) lungesykdommer. Astma, kronisk bronkitt og emfysem er de vanligste sykdommene. Astma er en kronisk sykdom med anfall som gir pustevansker fordi luftrørene overreagerer på noe som irriterer dem, musklene trekker seg da sammen og slimhinnene rundt luftrørene svulmer opp. På lang sikt kan astma føre til tap av elastisk vev i lungene. Mange eldre får diagnosen «kronisk obstruktiv lungesykdom» (forkortes KOLS). Dette er en samlebetegnelse for sykdommene kronisk bronkitt og emfysem. KOLS medfører vanskeligheter med luftflyten inn og ut av lungene. Ved kronisk bronkitt er det økt slimdannelse og seigere slim som skaper problemer, mens emfysem er ødeleggelse i lungevevet slik at det blir mindre elastisk, lungeblærene (alveolene) og de minste luftrørene (bronkiolene) faller sammen og det blir vanskelig å puste. Dermed blir også tilføringen av oksygen til blodet redusert. I behandlingen brukes ofte astmamidler og midler som reduserer slimdannelsen.

(R03) Midler ved obstruktiv lungesykdom

Til behandling av lungelidelser brukes i stor grad inhalasjonslegemidler med lokal virkning i lungene. Det finnes legemidler til forebyggende behandling og til behandling av astmaanfall. Midler med innhold av både forebyggende og anfallsmedisin har de siste år blitt meget populære. Disse kombinasjonene ser ut til å være effektive både ved astma og ved KOLS.

(R03 A C) Selektive b2 – agonister

I denne gruppen har vi både midler som er rasktvirkende og langtidsvirkende. De rasktvirkende blir oftest brukt ved astmaanfall (eks. Ventoline® og Bricanyl®). De langtidsvirkende blir først og fremst brukt forebyggende (eks. Serevent® og Oxis®).

Virkning: Midlene virker avslappende på muskulaturen i bronkiene slik at de utvider seg. Dette letter passasjen av luften og letter passasjen av slim ut av lungene.

Bivirkninger: Ved lokal inhalasjonsbehandling er det ikke noe særlig med bivirkninger. Det kan oppleves en lett skjelving i hendene og litt hjertebank, som skyldes at noe av virkestoffet kommer over i blodbanen. Dette er ubehagelig men forbigående.

Interaksjoner: Betablokkere (hjertemedisin) kan senke effekten av disse legemidlene – og motsatt kan da for eksempel Ventoline® senke effekten av betablokkerne.

(R03 A K) Andre adrenergika

I denne gruppen har vi to legemidler som inneholder kombinasjoner av virkestoffene i gruppene Selektive b2-agonister og Glukokortikoider. Dette er meget praktisk, mange (men ikke alle) kan da klare seg med kun en inhalator som de bruker morgen og kveld. (Symbicort® er en kominasjon av Oxis® og Pulmicort®, mens Seretide® er en kombinasjon av Serevent® og  Flutide®).

(R03 B A) Glukokortikoider

Denne gruppen legemidler bruker tid på å virke (timer til dager). Midlene benyttes derfor kun som forebyggende (eks. Pulmicort® og Flutide®).

Virkning: Disse midlene virker antiinflammatorisk, det vil si de hindrer betennelsesreaksjoner i kroppen og hindrer væskeansamlinger i slimhinnene.

Bivirkninger: Ved inhalasjon av disse midlene er alvorlige bivirkninger svært sjeldne. Oppvekst av sopp i munnhulen, tørr hals og heshet er vanlige bivirkninger som forebygges ved å skylle munnen godt etter inhalasjon.

(R03 B B) Antikolinergika

I denne gruppene hadde vi inntil nylig kun ett virkestoff – med relativt kort virketid (Atrovent®). Det må derfor doseres ofte – vanligvis 4–6 ganger daglig, men for de sykeste inntil 8–12 ganger daglig. Vi har nå fått en videreutvikling med navnet Spiriva® som kun er godkjent til bruk ved KOLS. Dette middelet virker så lenge at det skal være nok med 1(–2) dose(r) i døgnet.

Virkning: Legemidlene i denne gruppen får musklene rundt luftrørene til å slappe av (ved å hindre dem i å trekke seg sammen).

Bivirkninger: Ved inhalasjon er vanligste bivirkning munntørrhet. Husk derfor god munnhygiene. Større doser vil også kunne gi forstoppelse, hodepine, hoste og bihulebetennelse.

Andre legemidler ved obstruktive lungesykdommer

Om man ikke når målet med inhalasjonsmidler, finnes alternativer. Beta2-agonistene finnes også som mikstur, injeksjon og tabletter. Andre eksempler er Nuelin Depot® depottabletter og Singulair® tabletter. Slimløsende midler finnes i gruppe R05 C B både som inhalasjon, mikstur og tabletter. Glukokortikoider som ikke er til inhalasjon finnes i gruppe H02 som tabletter og injeksjon (eks. Prednisolon® tabletter).”

Kilde: Legemiddellære for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering Cand.pharm Agnes Gombos 2008

In English

Knowledge of the respiratory organ and medicine

“Respiratory organ

The main diseases in this group are those we call obstructive (narrowing) respiratory diseases. Asthma, chronic bronchitis and emphysema is the most common diseases. Asthma is a chronic disease seizure
causes breathing difficulties because air pipes overreact to something that irritates them, muscles cramp and mucous membranes around the air passages swell. In the long term asthma lead to loss of elastic tissue in the lungs. Many older persons are diagnosed “chronic obstructive pulmonary disease” (abbreviated COPD). This is a collective term for diseases chronic bronchitis and emphysema. COPD causes difficulties with air flow in and out of the lungs. In chronic bronchitis there is increased mucous and stickier mucus that causes problems, whereas emphysema is destruction of lung tissue so that it becomes less elastic, the air sacs (alveoli) and the smallest air passages (bronchioles) coincide and it becomes difficult to breathe. Consequently, the addition of oxygen to the blood is reduced. In the treatment is often used asthma agents and agents that reduce mucus formation.

(R03) Drugs for obstructive lung disease

For the treatment of lung disorders is widely used Inhaling locally acting medicine in the lung. There are drugs for preventive use and treatment of asthma attacks (acute medicine). Preparations Containing both preventative and reliever medication has in recent years become very popular. These combinations seem to be effective both in asthma and COPD.

(R03 A C) Selective b2 – agonists

In this group, we have the medicines that are fast acting and long-acting. The fast acting is most often used for asthma attacks (for example. Ventoline® and Bricanyl®). The long-acting are primarily used preventive (for example. Serevent® and Oxis®).

Impact: The drugs act by relaxing the muscles in the bronchial tubes so they expand. This facilitates the passage of air and facilitates the passage of mucus out of the lungs.

Side effects: At local inhalation therapy there is no particular side effects. It can be experienced a tremor in the hands and a palpitation, caused by medicine substance comes in to the bloodstream. This is unpleasant but temporary.

Interactions: Beta-blockers (heart medicine) may reduce the effect of these drugs – and conversely when such Ventoline® lowering effect of beta blockers.

(R03 A K) other Adrenergics

In this group we have two medicines that contain combinations of active substances in groups Selective b2-agonists and glucocorticoids. This is very convenient, many (but not all) may then make do with only one inhaler that they use morning and evening. (Symbicort is a combination of Oxis® and Pulmicort® while Seretide® is a combination of Serevent® and Flutide®).

(R03 B A) Glucocorticoids

This group of medicines take time to work (hours to days). The drugs are therefore used only as a preventive (excl. Pulmicort® and Flutide®).

Impact: These agents act anti-inflammatory, ie they prevent inflammation in the body and prevents water retention in the mucosa.

Side effects: By inhalation of these medicines are serious side effects very rare. Growth of fungus in the mouth, dry throat and hoarseness are common side effects that can be prevented by rinsing the mouth after inhalation.

(R03 B B) Anticholinergics

In this group we had until recently only a single agent – with a relatively short duration (Atrovent®). It must therefore be dosed frequently – usually 4-6 times a day, but for the sickest up 8-12 times daily. We now have a development named Spiriva® only approved for use in COPD. This remedy works so long that it should be enough with 1 (-2) dose (s) a day.

Impact: The drugs in this group will have the muscles surrounding air passages to relax (by preventing them from contracting).

Side effects: By inhalation is most common side effect dry mouth. Remember therefore good oral hygiene. Larger doses could also result in constipation, headache, cough and sinusitis.

Other drugs for obstructive airway diseases

If you do not reach your goal with inhalants, there are alternatives. Beta2-agonists are also available as oral, injection and tablets. Other examples are Nuelin Depot® release tablets and Singulair® tablets. Mucus dissolving group R05 C B both inhalation, oral and tablets. Glucocorticoids not inhaled’s group H02 as tablets and injection (excl. Prednisolone tablets). ”

Source: Drug Doctrine for nurses, care workers and health care workers Compendium for use by course in medication Cand.pharm Agnes Gombos 2008


Leave a comment

What is Astma? Sweating – Another of Asthma’s Symptoms

Svette – Enda en av symptomene på astma

Jo, jeg har faktisk opplevd det selv, og undret over hvorfor det skjer? Her kan du lese om hvorfor:

Sweating – Another of Asthma’s Symptoms

Yes, I have actually experienced it myself and wondered why? Here is the answer:

“More than twenty three million people in America have asthma, and over three hundred million worldwide suffer from it. It’s one of the most common medical issues on the planet, and one of the most serious as well. Identifying asthma symptoms as soon as you can in order to bring them under control is vital for your health and well-being and as a result you need to ensure that you know all of the symptoms, no matter how minor they may seem. While it’s by no means one of the biggest asthma symptoms, sweating is no less another of the many signs that you could be dealing with asthma. When it appears in certain ways and along with other issues, it only lends credence to your suspicions.

Sweating isn’t what most people think of when they try to list the various asthma symptoms, but it is indeed one of the more common ones. In most cases it will occur at night as you sleep, mainly due to the fact that a number of asthma problems will occur during sleep. It makes it much more difficult to recognize asthma symptoms during your sleep, but if you awake regularly with difficulty breathing and signs that you have been sweating profusely then there is a good chance that asthma could be an issue in your life, and one that you need to take care of.

Asthma attacks also cause serious sweating to occur. This is mainly due to the higher levels of stress and anxiety that you undergo during a major asthma attack. That level of stress and panic triggers numerous chemical changes within the body, including those that cause sweating to occur. While you’ll probably recognize an asthma attack for exactly what it is when it happens to you, it’s still well worth noting that while sweating will be the least of your concerns during the attack it will nonetheless be a very real symptom that you will have to expect.

If you’re exhibiting a number of other symptoms that suggest asthma and also suffer from regular bouts of sweating, you shouldn’t hesitate to visit a physician as soon as you can. Asthma is a major health concern and one that is well worth catching early so that you can get it under control. It doesn’t take long to reach a conclusive diagnosis and managing asthma is easier than ever thanks to step down therapy and various medications.” asthmasymptoms.org

Thanks to asthmasymtoms.org for enlightening us. <3


Leave a comment

#astma og #død – #asthma and #death @astmaallergi #astma #allergi

(Scroll down for English)

Astma og død

Leser man på norske, danske og svenske offentige sider om astma er det meget vanskelig å finne noe kalle fakta om at astma er en sjukdom man kan dø av. Ikke engang på Astma og allergiforbundenes sine sider finner man noe om denne kunnskapen. Folk har krav på sannheten, det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma.

Astma: Ordet astma kommer fra gresk og betyr åndenød. I 85% av tilfellene er det på grunn av astma, lungebetennelse , hjerte-ischemi, interstitiell lungesykdom, kongestiv hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom at man får åndenød.

“Astma kan vise seg i flere grader ved besvær, lindrig, til alvorlig akutte astmaanfall. Ved akutte, alvorlige astmaanfall vil du i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpustet, ha vanskelig for å snakke, ha smerter eller ubehag i brystet, ha kraftig hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Du kan bli blek, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens. Når anfallet har pågått en tid, vil du kunne bli utslitt og medtatt. Du har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting. Dette er et svært alvorlig tegn, og det haster med behandling og hjelp. Medisinere Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom du blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner eller sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).” NHI.no

Det er hva du finner om astma i Norge. Det viser på alvoret men det forteller ikke at man faktisk kan dø av det. For å få den kunnskapen må man gå ut på nett og søke på engelsk. (Oversettelse under)

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Samme tekst men på norsk:

“Astma er en sykdom i lungene og luftrørene som fører til dem. Det fører til at veggene i bronkiolene, de små luftveiene i lungene, hovner opp og produserer slim slik at den lidende har problemer med å puste. De fleste dødsfall forårsaket av astma skyldes en gradvis forverring av symptomer. Den ultimate dødsårsaken er mangel på oksygen. ” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Selv WHO snakker om astma som en av mange organisasjoner og nettsteder:

“Astma er en stor ikke smittsom sykdom preget av tilbakevendende anfall av åndenød og tungpustethet, som varierer i alvorlighetsgrad og frekvens fra person til person. Symptomer kan oppstå flere ganger på en dag eller uke i berørte personer, og for noen mennesker forverres astmaen under fysisk aktivitet eller om natten. Under et astmaanfall hovner slimhinnen i bronkiene opp og forårsaker at luftveiene begrenses og luftveien reduseres og hindrer luftens passasje inn og ut av lungene. Tilbakevendende astmasymptomer fører ofte til søvnløshet, tretthet på dagtid, redusert aktivitetsnivå, fravær fra skole og arbeid. Astma er et folkehelseproblem ikke bare for høyinntektsland, det skjer i alle land uavhengig av utviklingsnivå, dok forekommer de fleste astmarelaterte dødsfall i lav- og lavere mellominntektsland på grunn av mangel på medisin. men det skjer også i høyinntektsland i mangel på skikkelig behandling.
Astma er underdiagnostisert og underbehandlet. Det skaper betydelig byrde for enkeltpersoner og familier, og ofte begrenses enkeltpersoners aktiviteter for en levetid. De sterkeste risikofaktorer for å utvikle astma er inhalerte stoffer og partikler som kan fremkalle allergiske reaksjoner eller irritere luftveiene.
Medisiner kan kontrollere astma. Å unngå det som utløser astma kan også redusere alvorlighetsgraden av astma.” WHO

Det tok meg 7 år å finne ut av dette, og jeg fant det da jeg snublet over artikler da jeg søkte om kunnskap om asthma på engelsk. Da jeg fikk astma i 2007 var det ingen som opplyste meg om dette, det var ikke noe å finne om det på norske, danske og svenske sider på nettet. Det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma. Dette er for dårlig. Jeg må kalle en spade for en spade. Hvorfor skjuler dere sannheten for oss alle?

/ Annelie

This is real / Dette er ekte

Skjermbilde-astma-dod

Skjermbilde / Screendump Death of a child in the US – En ung skoleguts død i USA.

 

Read more / Les mer: http://www.kctv5.com/story/26760590/police-8-year-olds-death-after-asthma-attack-now-a-homicide#ixzz4BUeAKYol

Jente døde / Girl died: http://articles.philly.com/2014-09-05/news/53568671_1_laporshia-massey-daniel-burch-wrongful-death-suit

Kvinne døde av astma / Woman died from asthma : http://pzimedia.com/health/Famous-People-That-Died-Of-Asthma–29618.html/

Mann døde i vente på ambulanse / Man died waiting for ambulance: http://therightscoop.com/man-dies-from-asthma-attack-after-cops-stop-him-on-the-way-to-hospital/

Astmaattacker kan gi oksygenbrist som kan gi andre skader. / Asthma can cause oxygen shortage that can lead to other damages.: https://www.youtube.com/watch?v=QmNGAKuwcVI

Det er bare tre av flere hundre tusen som dør av astma hvert år i verdenen. Astma skal behandles med større respekt.

In English

Asthma and Death

If you read on Norwegian, Danish and Swedish public pages about asthma it is very difficult to find anything about the cold hard facts that asthma is a disease one can die of. Not even the Asthma and Allergy Foundations websites has something on this knowledge. People are entitled to the truth, it is only with the truth of owning that one can learn to respect asthma, both those having asthma and everyone around those having asthma.

Asthma: The word asthma comes from Greek and signifies dyspnea. In 85% of cases it is due to asthma, pneumonia, cardiac ischemia, interstitial lung disease, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease.

“Asthma can show in several degrees for the person having asthma, mild, to severe acute asthma attacks. For acute, severe asthma attacks you at the beginning of the attack experience pronounced wheezing, find it difficult to talk, have pain or discomfort in the chest, have a bad cough, make great efforts to draw breath, and often sound sharp beeps from the lungs or throat. you may be pale, breathing very quickly and have elevated heart rate. When the seizure has been ongoing for some time, you will be exhausted and battered. You no longer have the strength for powerful breathing movements and coughing. This is a very serious character, and the urgency of treatment and help is critical. Medicate. If symptoms do not improve quickly, or they will return shortly, or if you become very battered, seek medical attention. Your doctor will consider whether it is necessary to provide other medications or hospitalization. in severe cases it will often be a need for oxygen, and it may be necessary to give fluids and medications directly into the bloodstream (intravenously). ” NHI.no

That’s what you can read about asthma in Norway. It shows the seriousness but it does not tell that one can actually die from it. To get the knowledge you have to go out on the Internet and search in English.

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Even WHO talks about asthma as one of several websites:

“Asthma is a major noncommunicable disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing, which vary in severity and frequency from person to person. Symptoms may occur several times in a day or week in affected individuals, and for some people become worse during physical activity or at night. During an asthma attack, the lining of the bronchial tubes swell, causing the airways to narrow and reducing the flow of air into and out of the lungs. Recurrent asthma symptoms frequently cause sleeplessness, daytime fatigue, reduced activity levels and school and work absenteeism. Asthma has a relatively low fatality rate compared to other chronic diseases. Asthma is a public health problem not just for high-income countries; it occurs in all countries regardless of the level of development. Most asthma-related deaths occur in low- and lower-middle income countries due to lack of medicine, but it also happens in high income countries in lack of proper treatment.
Asthma is under-diagnosed and under-treated. It creates substantial burden to individuals and families and often restricts individuals’ activities for a lifetime. The strongest risk factors for developing asthma are inhaled substances and particles that may provoke allergic reactions or irritate the airways.
Medication can control asthma. Avoiding asthma triggers can also reduce the severity of asthma.” WHO

It took me seven years to figure this out after long time searching for knowledge on asthma, stumbling over this and that searching. When I got asthma in 2007, no one informed me about this, there was nothing to find about it on the Norwegian sites on the web, nor at Danish or Swedish sites. Articles above is only a few of those several hundreds of thousands of people who die from asthma every year in the world. This is too bad. I must call a shovel a shovel. Why do you hide the truth from all of us?

/ Annelie


2 Comments

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død – People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

(Scroll down for English)

Folk ser astma som triviell og overser risikoen for død

“De to Lungelegene fra Imperial College og Royal Brompton Hospital i London skriver i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood, hvor de to legene bekrefter at astma kan være en dødelig tilstand som en gang ikke ble godt nok diagnostisert. De hevder har pendelen nå svingt for langt den andre veien -. Med så mange diagnoser som blir stilt i dag resulterer i at noen mennesker ser astma som en triviell sak, og overser potensialet den har til å drepe ”

Dette er noe jeg har ment i mange år, folk har en innstiling til astma som om det er noen lett snue eller hoste, de skjønner ikke at det er en alvorlig lungesjukdom som ikke er å kimse av. Man skal ta det seriøst og man skal både respekt for og vise hensyn til dem som har asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

In English

People see asthma as trivial and overlooking the potential it has to kill

“Writing in the journal Archives of Disease in Childhood, the two respiratory doctors from Imperial College and the Royal Brompton Hospital in London acknowledge that asthma can be a fatal condition that was once not being diagnosed enough.

They argue the pendulum has now swung too far the other way – with over-diagnosis resulting in some people seeing asthma as a trivial matter and overlooking the potential it has to kill.”

This is something I have meant in many years, people have a setting to asthma as there are some slight cold or cough, they do not realize that asthma is a serious lung disease that is not to underestimate the seriousness of. One should take it seriously and you should show respect and care to those who have asthma.

http://www.bbc.com/news/health-35967380

 


Leave a comment

Fungerer det alltid på ren vilje? – Does pure will always work?

(Scroll down for English)

Fungerer det alltid på ren vilje?

Det er ofte man hører om mennesker med handikap som klarer de mest fantastiske ting  på ren viljestyrke, de gir ikke opp, og gjennomfører. Det er inspirerende og viser på både mot og vilje å mestre. Et eksempel på disse er Jessica Cox. Hun har ingen armer og har lært seg å fly.

 

Mennesker som har handikap og står fram med alt de kan er en inspirasjonskilde både for handikappede og fult fungerende mennesker, de har gjort seg fortjent av det. Men baksiden av myntet er at de som ikke kan gjøre slike ting blir litt sett ned på eller syns synd på. Ja, ikke av alle og ikke alltid, men hvis du ikke viser den holdningen da blir du gjerne sett på som negative. Men er man det?

Ta astma for eksempel. Mange sliter med forurensning i luften av parfymer i forskjellige varianter enten det er ren parfyme eller tilsatt i andre produkter, essensielle oljer,  doftljus, røykelse, så kalte luftoppfriskere enten det er duftgraner, duftblokker eller maskiner som pumper ut duft på timer osv, tobakk, parfymerte rengjøringsmidler, vaskemilder , tøymyknere og oppvaskmilder mv. I et samfunn der det å gjøre ting på ren vilje og nå success blir sett på som heltedåd bildes det også et klima der om du sier det ikke går da blir du litt sett ned på, eller sett på som negative.

Astma er erkjent som et handikap av både WHO, EFA, og LDO, da det er en fysisk sjukdom som lager hindringer i hverdagen. Mange som har handikap kan overvinne sine handikap på ren vilje, men går det med astma? Mange som sier at om du bare tar medisin da kan du leve som alle andre og ikke ha noen bekymringer, enten lyver de eller så forteller de ikke hele sannheten for deg. Det kommer nemlig litt an på hva du blir sjuk av og hvor alvorlig din astma er.

Jeg beundrer veldig damer som Jessica Cox og alle andre med henne som klarer å overvinne sine handikap og gjøre ting uansett akkurat som alle andre. Samtidlig blir jeg litt trist og bevisst på mine egne handikap som jeg ikke kan rå for og ikke kan rå på.

En person som har astma (eller annen sensitivitet som reagerer på de samme betingelsene) som går inn i et rom der det blir brukt fragrance marketing, s.k. luftoppfrisker, parfyme på mennesker og klær, hårspray, duftlys, røykelse, sterke rengjøringsmidler og parfymerte rengjøringsmidler, parfymerte vaskemidler og oppvaskmidler mv kan den gå inn i og oppholde seg i et rom der alt dette er på ren vilje? Nei, det går ikke, ikke engang med medisiner, i hvert fall ikke de av denne gruppen som har sensitivitet mot disse stoffene i luften. Ja noen har mer sensitivitet enn andre, andre har noe mindre, men felles er at det går ikke å oppholde seg i et rom der det er uren luft. Å oppholde seg i dette miljøet på ren vilje slik som andre handikappede kan overvinne sine handikap er ikke mulig for mange med astma, allergi eller annen sensitivitet, det spiller ingen rolle hvor mye man vil, det går ikke.

Det handler ikke om vilje, jeg kan stå utenfor og ville være med, det handler ikke om positivitet eller negativitet, jeg kan ville gå inn og visst kan jeg gå inn fordi beinene fungerer og det er fult mulig å gå inn, men om jeg gjør det da blir jeg så sjuk av luftforurensningen i rommet at jeg må gå ut med en gang og jeg er sjuk i flere timer etterpå, ja kanskje flere dager. Det straffer seg og jeg må medisinere med astmamedisin mye og lenge, og ofte så mye at jeg må overdosere og får bivirkninger av det.  Det har ikke med vilje eller negativitet å gjøre, det har heller ikke med medisin å gjøre fordi jeg har all medisin mot min astma jeg kan ha, det er bare ikke nok. Jeg sakner litt det der at det er nok å ha viljen, at det er nok å ville og bare gjøre, fordi vilje har jeg masse av men det er ikke noe hjelp i det, lungene bryr seg ikke det minste i viljen min, lungene de gjør som de vil uavhengig av hva jeg måtte ønske eller ville være med på. Medisinen er bare nok til for å holde meg frisk så lenge som jeg kan unngå alle de stoffene i luften som gjør meg sjuk.

Derfor er det viktig at du er med å hjelper slik at luften er ren og fri fra disse stoffene, fordi da kan jeg og alle andre med samme handikap være med overalt!

Jeg og du har kun behov for ren luft.

ps Dette gjelder nok alle andre allergier også, jeg antar det etter hva andre allergikere har fortalt meg, slik at møt ikke de som er allergiske med “- Ta medisin!” eller “- Det gjør jeg som jeg vil!” fordi da er du med på å gjøre mennesker vondt. Og slik oppførsel blir sett  på som veldig negative på av de som er allergiske.

~Ærlighet er ikke negativitet ~

In English

Is it always enough with sheer determination?

It is often one hears about people with disabilities who manages the most amazing things on sheer willpower, they do not give up, and conducts. It is inspiring and shows both courage and determination to master. An example of these is Jessica Cox. She has no arms and learned how to fly a airplane.

 

People who have disabilities and show all they can is a source of inspiration for both the disabled and fully functioning human beings, and they truly deserve it. But the backside of the coin is that those who can not do such things are in a way a little looked down upon or felt sorry for. Yes not all and not always, but if you do not show the attitude when you are usually seen as negative. But is this true?

Take for example asthma. Many struggle with pollution in the air from perfume, scented candles and ordinary candles, incense, fragrance and strong smelling hairspray, body spray, fragrance deodorants, so called air-freshener whether it is scent blocks, manual or equipment that pumps out scent on timers etc., tobacco, fragrance detergents, fabric softeners, cleaning agents, etc. In a society where doing things on sheer will, overcoming issues and success doing so is seen as heroic, makes also a climate where if you say it does not go then you become somewhat looked down upon or seen as negative.

Asthma is recognized as a handicap by the WHO, EFA, and LDO, when it is a physical illness that creates obstacles and hinders in everyday life. Many people who have disabilities can overcome their handicap on sheer will, but does this go with asthma?

I very much admire ladies like Jessica Cox and everyone else with her who manage to overcome their handicap and do things anyway, just like everyone else does. At the same time I get a little sad and conscious of my own handicap as I can not be blamed for it and that I can not rule over it.

A person who has asthma (or other sensitivities that responds to the same conditions) that go into a room where it is used fragrance marketing, s.c. air-freshener, perfume on people and clothing, fragrance hair sprays, body sprays, fragrance deodorants, scented candles, incense, strong detergents and perfumed cleaners, etc. may enter and reside in a room where all this is the sheer determination? No, it is not possible, not even with medication, at least not those of this group who have sensitivity to these substances in the air. Some are not even helped by medicine. Yes some have more sensitivity than others, others have  less, but common is that one can not get in a room where it is impure air. To remain in this environment of pure will like other disabled people can overcome their handicap is not possible for many people with asthma and allergies, it does not matter how much you want to, it doesn’t work.

It’s not about will, I can stand outside and would like be with, it’s not about positivity or negativity, I could go and certainly I can go because my legs works and it is entirely possible to get in, but if I do then I become so sick of air pollution in the room that I have to get out right away. It has nothing to do with negativity, nor have it anything to do with medicine to take because I have all the medicine for my asthma I need, it’s just not enough. I shows that it actually is not enough to have the will, that it is not enough to want to and just do, because I want to a lot but there is no help in it, the lungs do not care the least what I want, the lungs they do what they want regardless of what I want or would like to  participate. The medicine only helps to keep me healthy as long as I avoid the substances that is not air.

Therefore, it is important that you help so that the air is clean and free from these substances, because then I and all others with the same disability can be everywhere!

I and You only need clean air.

ps This is probably true for all other allergies as well, I guess that after what other allergy sufferers have told me, so do not meet those who are allergic with “- Take your medicine!” or “- I do as I like!” because then you are to make people hurt. And such behavior is seen as very negative by those who are allergic.

~Honesty is not negativity ~


Leave a comment

#Bronkitt, #bronkiolitt og #astma – #Bronchitis, #bronchiolitis and #asthma

(Scroll down for English)

Bronkitt, bronkiolitt og astma

Har du astma og opplever å få vanskelig å puste da du har en luftveisinfeksjon som for eksempel bronkitt og bronkiolitt? Undrer du hvorfor det er slik?

Mange tror at bronkitt er noe som sitter i  halsen da de er forkjølet, men dette er feil, bronkitt sitter i bronkiene i lungene da du blir sjuk.

Hva er bronkitt?

Bronkitt kan utvikles fra en vanlig forkjølelse og forverres og krype ned i lungene hvor bronkiene blir betente, det bildes slim i bronkiene som tetter luftveien og du får alvorlig og mye hoste.

Tilstanden kommer ofte i kjølvannet av en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), og kalles en nedre luftveisinfeksjon.

Sykdommen preges av hoste dag og natt, sårhet og smerter midt i brystet. Du kan også få smerter ellers i brystet på grunn av langvarig hoste. Hosten kan være tørr eller slimet. Oftest er det ikke feber, men det kan forekomme sår hals og snue. Det er også vanlig med farget oppspytt ved hoste. Akutt bronkitt forekommer oftest om høsten og vinteren. Hosten varer for de fleste i ca. 3 uker, men hos en av fire varer hosten mer enn én måned.

“Lungebetennelse er en lungeinfeksjon som kan årsake alvorlig lungebetennelse. Infeksjonen kan være bakteriell, viral eller sopp. Lungebetennelse kan være dødelig i noen tilfeller. Bronkitt er også en tilstand preget av betennelse i lungene. Bronkitt oppstår noen ganger etter en forkjølelse. Både lungebetennelse og bronkitt kan være tilbakevendende i noen mennesker med andre helsemessige forhold eller uønskede miljøfaktorer som forurensing og røyking. ” Digidexo

Bronkitt er altså ikke noen lindring sjukdom som en forkjølelse. Det finnes bronkitt og akutt bronkitt, begge er alvorlig men akutt bronkitt er mer alvorlig.

Hva er bronkiolitt?

Bronkiolitt er en virusinfeksjon i de tynneste luftrørene i lungene bronkiolene, og kan medføre pusteproblemer.

“Akutt bronkiolitt er en virusinfeksjon som medfører betennelse i slimhinnene på innsiden av de tynneste luftrørene, lengst ut og ned i lungene. Det dannes små slimplugger som tetter til disse trange luftveiene og medfører at enkelte deler av lungevevet ikke får luft. Det oppstår pusteproblemer som kan minne om astma. Tilstanden forårsakes i de fleste tilfeller av RS-virus (RSV – respiratorisk syncytialvirus) eller metapneumovirus.” NHI.no

Har du astma?

Om du har astma da har du til daglig en kronisk betennelse i lungene som forverres av ytre faktorer som parfyme, røyking, allergener, eksos, røykelse, støv osv, denne kroniske betennelsen sitter i de finere bronkiene.

Med andre ord om du har både astma og så får du bronkiolitt og bronkitt i tillegg da sliter du med både betennelse av astman og av bronkitten i de nedre luftveiene i lungene som heter bronkiene.

Dette kan medføre meget hoste, slimdannelse, forverret astma og du må da ta mer medisiner enn vanlig, du må også passe på å ta godt vare på helsen, holde deg varm, spise sunt og ikke utsette deg for uheldig allergener, irritanter, klima og miljø påvirkning.

Bildet under viser hvordan bronkiene og bronkiolene blir betente ved astma, bronkitt, bronkiolitt.

P1070876_600x

Lært ved erfaring og ved å lese om emnet.

/ Annelie

Bronkitt Bronkiolitt

In English

Bronchitis, bronchiolitis and asthma

Do you have asthma and experiencing getting hard to breathe when you have a respiratory infection such as bronchitis or bronchiolitis? Do you wonder why this is so?

Many believe that bronchitis is something that sits in your throat when they have a cold, but this is wrong, bronchitis is located in the bronchi of the lungs when you are sick.

What is bronchitis?

Bronchitis can be developed from a common cold and worsen and creep into the lungs where the bronchi become inflamed, the image’s mucus in the bronchi clog the airway and you get bad and much coughing, and mucus in the lungs.

The condition often comes after an upper respiratory infection (common cold), and is called a lower airway infection.

The disease is characterized by cough day and night, soreness and pain in the chest. You can also get pain elsewhere in the chest due to prolonged cough. The cough may be dry or mucus. It is not usually a fever, but it can occur sore throat and runny nose. It is also common with stained sputum by coughing. Acute bronchitis occurs most often in the fall and winter. Cough lasts for most of ca. 3 weeks but in one of four items cough more than one month.

“Pneumonia is a lung infection that can cause severe pneumonia. The infection may be bacterial, viral or fungal. Pneumonia can be fatal in some cases. Bronchitis is also a condition characterized by inflammation of the lung. Bronchitis occurs sometimes after a cold. Both pneumonia and bronchitis can be recurrent in some people with other health conditions or adverse environmental factors such as pollution and smoking. “Digidexo

Bronchitis is thus no such as a cold.

What is bronchiolitis?

Bronchiolitis is a viral infection of the thinnest air passages in the lungs bronchioles and may cause breathing problems.

“Acute bronchiolitis is a viral infection that causes inflammation of the mucous membrane on the inside of the thinnest air pipes in the lungs, furthest out and into the lungs. It formes small mucus plug that seals to these narrow airways and results in some parts of the lungs are not getting air. It occurs breathing problems resembling to asthma. The condition is caused in most cases of RS virus (RSV – respiratory syncytial virus) or metapneumovirus.” NHI.no

Bronchitis is therefore no change in disease such as a cold. There are bronchitis and acute bronchitis, both are serious but acute bronchitis is more serious.

Do you have asthma?

If you have asthma then you have daily chronic inflammation of the lungs which is aggravated by external factors such as perfume, smoking, allergens, irritants, exhaust, incense, dust, etc., this chronic inflammation is located in the bronchi and finer bronchi.

In other words, if you have both asthma and then you get bronchitis and bronchiolitis as well when you are struggling with both inflammation of the asthma and the bronchitis and the bronchiolitis at the same time in the lower airways of the lungs called bronchi.

This can lead to heavy coughs, mucus formation, asthma aggravated, breathing problems and you then have to take more medications than usual, you must also make sure to take good care of your health, stay warm, eat healthy and not expose yourself to allergens, irritants, climate and environmental impact.

The picture above shows how the bronchi and bronchioles become inflamed in asthma and bronchitis, and bronchiolitis.

Learned by experience and study.

/ Annelie


Leave a comment

Hva er astma? What is Asthma?

(Scroll down for English)

Hva er egentlig astma for noe?

En liten kjapp lesning på legevakthåndboken så finner man dette:

“Anfallsvis opptredende obstruksjon av luftstrømmen i små og store luftveier. Symptomene skyldes redusert luftveiskaliber som følge av spasmer i bronkienes glatte muskulatur, slimhinneødem og/eller økt bronkial sekresjon. Etiologien er ufullstendig kjent, men både arv og miljøfaktorer spiller en rolle. Enkelte har allergi (mugg, midd, dyrehår, pollen) og har nytte av allergimedisiner (særlig barn og unge). Uspesifikk bronkial hyperreaktivitet er vanlig (bronkokonstriksjon ved eksposisjon for stimuli som kulde, tobakksrøyk, parfyme, luftforurensning, fysisk anstrengelse, enkelte medikamenter, luftveisinfeksjoner og emosjonell ubalanse). Både pasienter, pårørende og leger undervurderer ofte alvorlighetsgraden av akutte astmaanfall. Slik undervurdering kan forsinke livreddende behandling. Alle henvendelser om akutt astma bør tas på alvor med umiddelbart tilsyn av pasient.” Legevakthåndboken

astma-skjermbilde-hva-er-astma

Skjermbilde Beskrivelse av alvorlighetsgrader ved astma. Kilde: lvh.no

Moderat astmaanfall

 • Personen kan snakke normalt.
 • Respirasjonsfrekvens (pustefrekvens)  < 25/minutt
 • Puls < 110/minutt
 • PEF > 50% av forventet eller optimal verdi

Akutt alvorlig astmaanfall

 • For kortpustet til å si en hel setning.
 • Respirasjonsfrekvens (pustefrekvens)  > 25/minutt
 • Puls > 110/minutt
 • PEF < 50% av forventet eller optimal verdi

Livstruende astmaanfall

 • Avtakende eller sparsomme fremmedlyder
 • Cyanose eller kraftløs respirasjonsanstrengelse.
 • Bradykardi eller hypotensjon
 • Utmattelse, forvirring eller bevisstløshet.
 • PEF < 33% av forventet eller optimal verdi.

Les mer  og kilde:
http://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/nedre_luftveier_og_lunger/obstruktiv_lungesykdom/astma

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine

In English

Really? What is asthma?

A fast read at the Norwegian ER book online one find

“Paroxysmal occurring obstruction of airflow in the large and small airways. The symptoms caused by reduced airway caliber caused by spasms in the bronchial smooth musculature, mucosal edema and / or increased bronchial secretion. The etiology is incomplete known, but both genetic and environmental factors play a role. Some people have allergies (mold, mites, animal hair, pollen) and benefit from allergy medications (particularly young people). Non-specific bronchial hyperresponsiveness is common (bronchoconstriction by exposure to stimuli such as cold, tobacco smoke, fragrance, air pollution, physical exertion, certain drugs, respiratory infections and emotional imbalance). Both patients, families and physicians often underestimate the severity of acute asthma attacks. Such underestimation can delay life-saving treatment. All inquiries about acute asthma should be taken seriously with immediate supervision of the patient.” Norwegian Casualty handbook Legevakthåndboken

Moderate asthma attacks

 • The person can talk normally.
 • Respiratory (breathing rate) 50% predicted or optimal value
 • Pulse < 100/minute
 • PEF > 50% of predicted or optimal value

Acute severe asthma attacks

 • Too short of breath to say a whole sentence.
 • Respiratory (breathing rate)> 25 / minute
 • Pulse > 110 / minute
 • PEF <50% predicted or optimal value

Life-threatening asthma attacks

 • Decreasing or sparse strange noises
 • cyanosis or powerless effort breathing.
 • bradycardia or hypotension
 • Fatigue, confusion or unconsciousness.
 • PEF <33% of predicted or optimal value.

read more and source (Norwegian site):
http://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/nedre_luftveier_og_lunger/obstruktiv_lungesykdom/astma

Hva er astma? What is Asthma?
Asthma – What is?
Educational image on asthma
Asthma treatment – PEF, Peak flow, Optichamber, asthma medicine
AeronebGo
Optichamber mask + AeronebGo nebulizer
Optichamber Inhalation chamber and how to make best use of your medicine


Leave a comment

Help someone with asthma

What to do?

You can actually make a huge difference for everyone having asthma so they become more healthy and get a better life. Yes You!

What is asthma?

How to recognize asthma?

I know this person

If you know the person, ask what the person can not tolerate, allergies and other stuff they get sick from. When a person have asthma even things they are not allergic to can make their airways kick back and make trouble in form of an asthma attack. When you know what the person get sick from keep this away from the person at all times. If it is something you use yourself. STOP! even if you think in your own mind that it must be a silly thing.

I do not know this person

Around you there are many people who have asthma. One count that about 20-25 % of the population in a country have asthma. Worldwide (numbers from 2011) 300 million people have asthma, in Europe (counting from 2014) approximately 30 million people have asthma, and it is estimated that around 2036 about 400 million people will have asthma worldwide (information from World Health Organization WHO, Ginasthma.com, and EFA). In Norway for example there is in 2015 about 5 million people. 20 % out of 5 million people (counting low) is 1 million people who have asthma (5.000.000 x 0,20 = 1.000.000). How many live in your country? Count how many ( x million people times 0,xx equals?) So you see out of the hundred of people you see around you about 20 of those have asthma. And that is if we count low with 20 %. That is 20 people! So what can you do for all of those?

The nature of asthma is like this:

A person can be allergic to different things that causes asthma attacks, and in addition there are substances that causes irritation to the airways in the lungs causing asthma attacks even if the person is not allergic to them. Asthma comes in 4 different levels from mild to severe. Asthma can be deadly. To live you must be able to breathe, and the nature of asthma is trouble breathing. Think about this when you travel in the room where the public have access, and also in your home if your friends or family have asthma.

Common triggers for asthma:

 • Tobacco smoke
 • Vaping – some but not all react to vaping
 • Fragrance (both male and female scents) – both from the bottle and added to other products.
 • Incense
 • Scented candles and candles
 • Air fragrance, also known as signature scent
 • Airfreshener – what you use to hide bad odor or to fragrance the room
 • Animals – most common is fur and birds. But remember that it is not only the fur and the feathers that is source for the allergy, saliva and skin dandruff too.
 • Food – most commonly known is nuts and peanuts and that is both the whole nut or added to food and oils. Nut allergy can be fatal both taken in and airborne. But even milk, egg, fish and other foods can give such reaction both by eating it and airborne.
 • Exhaust from vehicles, both diesel and gasoline, and maybe others. Gas – actually most people have it bad from gas, but people with asthma have it even worse since they do not tolerate even smaller amounts.
 • Gassing from stuff – it can be gas from filling petrol, diesel, oil, alcohols, solvents, new plastic, cleaning products, ammonia, among many other things.
 • Dust of various kinds, not only house dust.
 • Pollen
 • Flowers
 • Grass
 • Evaporates

So how can you make the world better for a person having asthma to avoid the person get an asthma attack? It is actually rather easy.

 • Do not smoke or vape around other people. Smoke outside away from entrances and ask before you light a cigarette or e-cigarette.
 • Cut out the fragrance and fragranced products, only use fragrance free. The emissions, pollution, from fragrance and fragrance products cause asthma attacks. If you use fragrance and someone tells you to stay clear it is not to be rude it is to stay healthy.  Take the hint and go fragrance free.
 • Do not use incense, it pollutes the air. A sensitive person gets asthma attacks from it (even outdoors). If a person tells you not to use it, it is not to be rude, it is not to be against your religion, it is to stay healthy.
 • Do not use candles and scented candles since they emit a lot of invisible chemicals to the air that triggers an asthma attack. And the smoke from putting them out is just as bad.
 • Airfresheners, products giving away scent and signature scent for marketing is a big no! no! it goes under the same as Fragrance.
 • Turn the engine off as soon as you have stopped the car.
 • Think of fire smoke and other kinds of smoke, gas and off-gassing as pollution and keep such away from others. Ask before you do something that can emit to the air.
 • Avoid if possible to bring animals where there are a lot of people. A rather big percent of the 20 % of the population is allergic. That also goes for your clothes if  you have been around animals. Change your clothes to allergen free clothes and wash yourself.
 • Flowers are lovely, unfortunately many is allergic, so if possible try to keep the flowers packed in during transport home. And if you are going to give someone flowers, ask if they are allergic to it before buying it. Maybe something else is a better gift?
 • Dust and dirty – Keep the place clean from dust, but use as less chemicals as possible to get as clean air as possible. Cleaning and washing agents goes under the same as fragrance products, it causes asthma attacks. Go fragrance free here!
 • Pollen, yes it is a natural thing and not your fault. What you can do is to think of all that is allergic to it, do not brush or dust it off indoors, and if someone tells you to hand your coat outside it is not to be rude it is to stay healthy.
 • Food – Avoid eating where other people travel the society. Of cource you can eat in a restaurant or a cafe’, but avoid eating other places. Rather many get sick from airborne food emits, and when you eat you might get it on handles, seating, doors and so on, and the next one get it on their hands and then in their mouth for example (grown and children).

Remember that things that emits and evaporates to the air can be for sensitive people as pollution regardless of the smell. It is not the smell that hurts it is what is in the smell. We are constructed to breathe air, nothing else. If someone tells you – No!, it is not to be rude, it is to stay healthy. Avoid to have things that evaporate and emits to the air where the public is. Make the air as fresh as possible without additives, additives that is for all of us sensitive nothing more than pollution. Maybe it is a new way of thinking for you, but regardless what you think of it, it is all sensitive persons reality. If you adopt the way of thinking you can make the air cleaner and fresher for us all to breathe. In that way you can help us stay healthy. In polluted air we get sick, in fresh air we are healty. It is that simple. Have a nice day. / Annelie


Leave a comment

Extinguishing fire with wood @astmaallergi #asthma #astma #astmaallergi #lunghealth #lunge #helse

(Scroll down for English)

Å slukke ild med ved

Om ICD-10 kode J44a -46 Astma
Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, vanligvis assosiert med hyperreaktiv luftveisrespons og variabel luftmengdeobstruksjon. Kronisk betennelse og det faktum at musklene rundt bronkiene kramper gir obstruksjon (hindrer  normal pust).

I NAAF kampanjer og andre organisasjoners astma og allergikampanjer ser man ofte utsagnet:

“Astma er INGEN hindring…”

Det er i grunn skitprat at astma er INGEN hindring. Jeg har astma og astma er en hindring å gjøre mange ting. Derimot skal man ikke la seg hindre å forsøke så får man se om det går så lenge som det er trygt. Men også med medisin så er det en hindring i mange høve. Det er bra å peppe folk å tørre å forsøke ting, men det gir også signaler til alle de som ikke har peiling på hva astma er, dvs de som ikke har astma, at tro at astma er som en bitte liten forkjølelse. Det gir inntrykket at bare ta en pille du så kan du gjøre hva du vil. At så lenge som den som har astma tar en pille så kan alle andre drive på som de vil. At det kun er astmatikerens ansvar å holde seg frisk. At det bare er å ta seg en pille, det er FEIL mine damer og herrer. Noe nyansering vil være på sin plass.

“Astma svekker skole- og arbeidsprestasjoner og det sosiale liv. Fysisk livskvalitet er svekket av bronkiale symptomer, det sosiale liv er også svekket av rhinitt.” (WHO 2007)

Astma er en potensielt dødelig sjukdom, det er noe som Norges Astma og allergiforbund NAAF  i alle regioner i Norge feiler eller unnlater å fortelle folk. 300 000 000 (300 millioner) mennesker verden over har astma og 250 000 personer dør i astma hvert år (tall fra WHO. Kroniske lungesjukdommer står for ca 7 % av dødsfallene i verden. (WHO) Continue reading


Leave a comment

Guidelines for severe asthma – europeanlung.org

Guidelines for severe asthma

europeanlung.org 12.12.2013 “A new guideline has provided an updated definition of severe asthma along with new recommendations for treating the condition.

Produced by a joint task force of the European Respiratory Society and the American Thoracic Society, the guideline is published online today (12 December 2013) in the European Respiratory Journal.

Although severe asthma is estimated to account for less than 10% of all asthmatics, these patients have the greatest burden and require a disproportionate amount of healthcare costs to be spent on treating their condition, which is harder to control.

The guideline defines severe asthma as “asthma which requires treatment with high dose inhaled corticosteroids (ICS) plus a second controller (long acting β2 agonist (LABA), leukotriene modifier, theophylline or systemic corticosteroids) to prevent it from becoming uncontrolled or which remains uncontrolled despite this therapy.”

The definition is intended to help doctors to confirm a diagnosis of severe asthma and address associated factors that could be making asthma difficult to treat.

The guideline provides a detailed discussion of the classification (phenotyping) of patients with severe asthma as evidence suggests that severe asthma affects people in different ways.

Recent research has started to group severe asthma into different types (or phenotypes) based on clinical and certain biological features of the condition. These findings can help researchers develop targeted treatments for this group of people whose asthma remains difficult to treat despite taking the recommended therapies. The guideline encourages continuing research into phenotyping severe asthma and finding more effective treatments aimed particularly at  specific phenotypes of severe asthma.”

Full guideline:

Title: International ERS/ATS Guidelines on Definition, Evaluation and Treatment of Severe Asthma Authors: Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ, Adcock IM, Bateman ED, Bel EH,  Bleecker ER, Boulet L-P, Brightling C, Chanez P, Dahlen S-E, Djukanovic R, Frey U, Gaga M, Gibson P, Hamid Q, Jajour NN, Mauad T, Sorkness RL, Teague WG DOI: 10.1183/09031936.00202013

Click the links below to read more:

http://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/new-guidelines-for-severe-asthma


Leave a comment

Why do we need fresh air?

I was talking to a person I know very well today that have not been taken care of their asthma lately and had a violent asthma attack yesterday. Too few understand how dangerous this is, that goes both for them who are sick in asthma and those around who have not.

Why do we need fresh air?

About 20 % of inhabitants in society have asthma, and more are getting it from year to year.

When a person having asthma is exposed to allergens and irritants and stuff that the lungs is ill from MUCUS is formed in the lungs and clogs the airways. In addition to the mucus clogging the bronchies (airways in the lungs) cramp due to muscles around the airway cramping making the already mucus filled airways even tighter. This is what makes it hard to breathe. It is also important to note oneself that even insensitive and uncaring behaviour that cause emotional stress to a person having asthma can cause the same Health issue.

This is what happens if a person having asthma is subjected to airborn allergens and irritants, or eating something they get sick from, and it worsen by the hour they are subjected to it.

If the person do not get treatment this is what happen:

1 The asthma attack is sneaking on the person making it hard to breathe until he /she get too little oxygen and ultimately die from it.

2 Have a acute asthma attack that is very violent, with violent coughing, violent breathing problems, muscle cramps and ace, it is easy to spot and in the long run just as deadly. Often you can not stand up straight because you cough so violently.

3 A combination of the two above.

4 Anaphylactic shock. Death comes quickly.

So before you say “take a pill” and “let me smoke and fragrance in Peace”, give us fresh air. That is what we need!


2 Comments

Boy died from asthma attack – Ryan Gibbons – lfpress.com

A boy Ryan Gibbons was not allowed to carry his inhalor With him at School and died from a asthma attack.

“Sandra Gibbons knew something needed to change when her son Ryan, 12, died after an asthma attack at his school in Straffordville last year (2012).

Ryan wasn’t allowed to carry his inhaler with him at school, Gibbons said. So she started a petition to require school boards to adopt standardized asthma plans.

Gibbons’ petition garnered more than 1,500 signatures. The bill passed second reading with all-party support at Queen’s Park this week. The government has an obligation to ensure that (when) kids are at school that they have the safest environment possible.

It would also allow asthmatic students to carry a reliever inhaler at all times, with a doctor’s approval.

“There will be, of course, discretion,” Yurek said. “You’re not going to have a four-year-old carrying around their own puffer.”

Asthma is well known to be a Deadly disease if not treated properly with medicine and avoiding what makes the person ill. It is a shame that the School and People in generally do not respect it as such. Here a boy died from other Peoples ignoranse and overruling a persons needs.
And why a four year old can not carry his own puffer to use whenever the kid needs it is for me not understandable. I have asthma myself and I know that sometimes you do not have the possibility to run all over a School yard to get the teacher to get Your medicine, you must have it there and then, not later. Asthma medicine should be taken at once one feel a problem evolving, not wait 10 minitues to half an hour or more. The puffer is a life saviour and should be handled as such and carried With oneself eat all times. It should not even be a matter of questioning it.

I get upset, sad, angry and a lot more and tears are coming. I have a question for all wanting to deny a person having asthma their puffer:

– Would you deny a heart patient to wear his heart medicine?

It should be a human right to have ones medicine at hand at all times.

We have sertant organs that is crusual for living: heart, lungs, kidneys, liver, stomach, brain a.s.o. Without those organs functioning we are no more. Medicine helps the organ function so if you deny the person having or using their medicine they die.

Rest in Peace Ryan
Annelie

Read the Whole story:
http://www.lfpress.com/2013/12/06/jeff-yureks-private-members-bill-would-require-asthma-policy-at-schools


Leave a comment

Asthma 30 million in Europe

Did you know that

30 million people in Europe are affected by asthma, with six million of these people suffering from severe symptoms of the disease.

Asthma and allergy are the most common chronic diseases in adults and children and one of the leading cause of emergency department visits and hospitalisations. For children also one of the leading causes of school absences, (2013)

Source: EFA Efanet.org


Leave a comment

Asthma Cardiale and Asthma Bronchiale

Two types of asthma

 • Asthma Cardiale
 • Asthma Bronchiale

Asthma cardiale

Asthma Cardial, airway obstruction due to declining heart function. Originally a term for nighttime breathlessness in patients with heart failure. The term was later used in heart failure patients where an acoustics can hear the beeps of bronchial asthma.

Source: MD A Hegge Hansen and sml.snl.no/asthma_cardiale

 

Asthma bronchiale

Asthma Bronchiale is the best known sort of asthma among most people.

This type of asthma got several kinds  of severness from mild ot severe and leathal. It is very well described on this website at page Asthma – What is?


1 Comment

Occupational asthma – basics

(Scroll down for English)

Astma på arbeidsplassen

Astma kan utløses av stoffer inhalert i lungene på arbeidet. Det er hovedsaklig to typer astma på arbeidsplassen; yrkesrelatert astma og yrkesforverret astma.

Yrkesrelatert astma

Yrkesrelatert astma er definert som astma forårsaket av spesielle faktorer i arbeidsmiljøet. Reaksjonen på en utløsende faktor kan skje nærmest umiddelbart, eller den kan ta måneder, eller også år, før den utvikler seg. Mange personer med yrkesrelatert astma hadde ikke astma tidligere. Dette er en vanlig årsak til astma hos voksne i yrkesaktiv alder, og bør alltid overveies. Yrkesrelatert astma er viktig å gjenkjenne, for hvis den utløsende faktoren blir fjernet i tide vil astmasymptomene kunne forsvinne. Hvis eksponeringen fortsetter, kan astmaen forverres.

Gjenkjenne yrkesrelatert astma

Symptomene er de samme som ved vanlig astma, men du kan ha yrkesrelatert astma hvis du føler at symptomene dine

 • starter innen et eller to år etter å ha begynt i en ny jobb, fått en ny stilling, eller har forflyttet deg til et annet sted på arbeidsplassen
 • starter etter å ha arbeidet med nye stoffer eller prosedyrer
 • bedrer seg i helgene eller når du har vært borte fra jobben, for eksempel i ferier

Hvis du mistenker at du har yrkesrelatert astma, snakk med lege så snart som mulig.

Stoffer som forårsaker yrkesrelatert astma

Det finnes mer enn 300 stoffer som er kjent for å forårsake yrkesrelatert astma, inkludert støv, mel, kjemikalier brukt i produksjon, maling, rengjøringsmidler, metaller og lim. Yrker med en høyere risiko enn vanlig er blant annet gårdbrukere, sprøytelakkerere, rengjørere, bakere, laboratoriearbeidere, elektrikere, frisører, helsearbeidere og personer som arbeider med loddetinn.

Hvordan unngå yrkesrelatert astma

Den eneste effektive måten å unngå yrkesrelatert astma på, er å unngå den utløsende faktoren. Arbeidsgivere har plikt til å vurdere og kontrollere utløsende faktorer på arbeidsplassen. Hvis du tror de kan gjøre mer, kontakt din leder eller HMS-representant for råd.

Rettigheter for personer med yrkesastma er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 13 og i lov om yrkesskadeforsikring.

Yrkesforverret astma

Dette er når noen som allerede har en diagnostisert astma, fra tid til annen opplever at sykdommen forverres fordi de blir utsatt for visse utløsende faktorer på arbeidet.  Det kan blant annet skyldes støv, sigarettrøyk, stress, parfyme, kjemikaler eller rengjøringsmidler.

Å velge karriere

Med få unntak er det ingen grunn til at du ikke skal være i stand til å ta den jobben du ønsker. Det er likevel fornuftig å vurdere mulige risikoer når du tenker på ny jobb. Hvis du lurer på noe i valg av karriere, snakk med legen din.

In English

Asthma in the workplace

Asthma can be triggered by substances inhaled into the lungs work. There are two main types of asthma in the workplace, occupational asthma and asthma yrkesforverret.

Occupational asthma

Occupational asthma is defined as asthma caused by special factors in the work environment. The response to a trigger can occur almost immediately, it may take months or even years before it develops. Many people with occupational asthma had asthma before. This is a common cause of asthma in adults of working age, and should always be considered. Occupational asthma is important to recognize, because if the trigger is removed in time, asthma symptoms may disappear. If exposure continues, you worsen asthma.

Recognizing occupational asthma

The symptoms are the same as for regular asthma, but you may have occupational asthma if you feel that your symptoms
• start within a year or two after starting a new job, got a new job, or have moved to another place in the workplace
• starts after working with new drugs or procedures
• improve the weekends or when you have been away from work, such as during holidays

If you suspect that you have occupational asthma, talk to your doctor as soon as possible.

Substances that cause occupational asthma

There are more than 300 substances known to cause occupational asthma, including dust, flour, chemicals used in production, paints, detergents, metals and adhesives. Occupations with a higher risk than usual, including farmers, sprøytelakkerere, cleaners, bakers, laboratory workers, electricians, hairdressers, health workers and people working with solder.

How to prevent occupational asthma

The only effective way to prevent occupational asthma is to prevent the triggering factor. Employers have a duty to assess and control the causative factors in the workplace. If you think they could do more, contact your supervisor or safety representative for advice.

Rights of persons with occupational asthma are warranted to the National Insurance Act, Chapter 13 and the Law on Health Insurance.

Asthma worsen by your profession

This is when someone already has a diagnosed asthma, from time to time find that it worsens because they are exposed to certain trigger factors at work. It may be due to dust, cigarette smoke, stress, perfumes, chemicals or detergents.

Choosing a career

With few exceptions, there is no reason why you should not be able to take the job you want. Nevertheless, it is prudent to consider the potential risks when you think of a new job. If you have any questions in the choice of career, talk to your doctor.

Kilde / Source: myasthma.com


Leave a comment

Occupational asthma – how to?

(Scroll down for English)

Arbeidsrelatert astma

“Hensikt og omfang

 • Hensikten med veiledningen er å beskrive utredningen av mulig arbeidsrelatert astma, primært til bruk i de arbeidsmedisinsk sykehusavdelingene.
  • Arbeidsmedisinere utenfor slik avdeling kan basert på egen kompetanse, foreta deler av utredningen der dette synes hensiktsmessig.

Forekomst

 • Arbeidsrelatert astma representerer et vesentlig helseproblem i befolkningen og antas å være ansvarlig for 5-15 % av nyoppståtte tilfeller av astma hos voksne1.
 • De arbeidsmedisinske avdelingene i Norge utreder pr 2011 ca 250 saker årlig med spørsmål om arbeidsrelatert astma.
 • Arbeidstilsynets statistikk, som er basert på melding fra leger, har etter år 2000 vist i underkant av 100 tilfeller årlig. I perioden 1995- 99 var tallet det dobbelte. Med stor sannsynlighet er det en underrapportering av tilfellene da kun et fåtall av legene benytter seg av meldesystemet.

Inndeling av arbeidsrelatert astma

 • Arbeidsrelatert astma omfatter tilfeller som enten er forårsaket av (’arbeidsindusert (yrkesbetinget) astma’) eller
 • Forverres av eksponering i arbeidet (’arbeidsforverret astma’)
 • Ved alle tilfeller av nyoppstått astma er det viktig å avgjøre om eksponering i arbeidet har forårsaket sykdommen og spesielt om det er utviklet sensibilisering (’allergisk yrkesbetinget astma’) mot allergener eller lavmolekylære stoffer som forekommer i pasientens arbeidsmiljø
 • Irritanter kan forårsake astma ved kjemiske ulykker, såkalte ’reactive airways dysfunction syndrome’ (RADS). Og trolig også ved påvirkning i lavere nivå over tid, såkalt ’lavdose irritantindusert astma’2.

Utsatte yrkesgrupper

 • Det er hittil identifisert over 475 ulike agens som kan fremkalle arbeidsindusert astma gjennom sensibilisering3.
 • Eksempler på sensibiliserende agens som kan fremkalle arbeidsindusert astma:
Planter Yrke Referanse
Kornstøv (hvete, rug etc.)

Støv fra tørkede pulveriserte næringsmidler

Bomull, flax, hamp

KaffebønnestøvTobakksstøv

Trestøv (eksotiske trearter)

Bakere, møllearbeidere

Næringsmiddelindustri

Tekstilarbeidere

Kaffearbeidere

Tobakksarbeidere

Møbelsnekkere, treindustriarbeidere

45678
Dyr
Laboratoriedyr (rotter, mus etc.)

Fugl

Katt, hund etc.

Skalldyr (krabbe, reke etc.)Laks

Insektstøv

Midd

Dyrelaboratoriearbeidere

Fjærkreoppdrettere

Dyreforhandlere

Fiskeindustriarbeidere

Fiskeindustriarbeidere

Birøktere m.m.

Hønsefarmarbeidere

910111213
Enzymer og legemidler
EnzymerPenicillin, Cimetidin Produksjon av vaskemidler, Bakere

Legemiddelindustri, helsearbeidere

14151617
Lavmolekylære kjemiske forbindelser
DiisocyanaterSyre anhydrider Epoxy resiner

Varmespaltningsprodukter av plast (syre anhydrider m.m.)Kolofonium og andre flussmidler

Persulfater, oksidative hårfargemidler

Skumplastarbeidere

Bil- og flylakkerere

Bilopprettere, malere m.m.

Kjemisk industri

Plastarbeidere

Elektrikere, elektronikkarbeidere

Frisører

181920212223
Metaller og metallsalter
Nikkel

Krom

Kobolt

Vanadium

Metallarbeidere, sveisere

Gassturbinrensere

24252627
Andre
’Hallastma’(fluorforbindelser, støv)

Dyreavl, endotoksiner, soppsporer

Smelteverksarbeidere

Gårdbrukere

2829

Utredning av arbeidsrelatert astma

Arbeidsanamnese

 • Kronologisk registrering av alle arbeidsforhold med angivelse av bedrift og yrkestittel
 • Beskrive arbeidsprosesser, eksponeringer og verneforhold med spesiell vekt på eksponering for biologisk støv/partikler og kjemiske allergener/ haptener.
 • Om nødvendig skaffe tilveie ytterligere informasjon om eksponering
  • Informasjon fra bedriftshelsetjeneste
  • Historiske data om eksponering i aktuelle bransje
  • Yrkeshygieniske målinger og vurderinger
  • Bedriftsbesøk

Miljøanamnese

 • Beskrivelse av dyrehold, teppegulv, fuktskader og andre forhold i bolig
 • Annen fritidseksponering

Sykdommer i familien

 • Familiær forekomst av allergier og lungesykdom

Allergier

 • Pollenallergi, andre allergier

Tidligere sykdommer

 • Astma, atopi eller eksem som barn
 • Lungesykdommer og andre sykdommer
 • Eventuelt skaffe tilveie kopi av primærjournal fra bedriftslege, allmennlege og spesialist

Utredning av den aktuelle lidelsen

Har pasienten astma?

 • Sykehistorie og kliniske funn
 • Spirometri med reversibilitetstest
 • PEF-registrering i arbeid og fritid
  • Prøveperioden bør være i minimum 4 uker med 4 målinger pr døgn. Slike målinger bør fortrinnsvis gjøres med elektronisk PEF-måler som lagrer måleverdi og måletidspunkt30
 • Måling av bronkial reaktivitet: Metakolintest
 • Inflammometri
  • Ekshalert NO
  • Indusert sputum
  • ECP (eosinofilt kationisk protein)

Har pasienten arbeidsrelatert obstruksjon?

 • Beskrive symptomene og deres relasjon til eksponeringer og friperioder
  • Nye prosesser eller stoffer (umiddelbart) før symptomdebut
  • Eksponering for irritanter og sensibiliserende substanser
  • Obs senreaksjon (for eksempel nattlig hoste)
  • Bedring i friperioder mer sensitivt enn forverring i arbeidet

Skyldes pasientens astma en spesifikk sensibilisering mot et allergen eller et kjemisk stoff i pasientens arbeidsmiljø?

 • Prikktest
  • Kommersielle ekstrakter
  • Egenproduserte ekstrakter
 • In-vitro diagnose
  • Spesifikk IgE på relevante yrkesallergener
  • Histaminfrigjøringstest
 • Provokasjon og elimineringsforsøk
  • Ved hjelp av sykemelding eller friperioder
  • Spesifikk provokasjon

Medikamenter/stimulantia

 • Medisinering
 • Kartlegging av røykevaner og livsdose tobakk

Oppfølging

 • Personer med allergisk astma bør fjernes fra utløsende eksponering så fort det er praktisk mulig. Det finnes klare holdepunkter for at jo verre sykdommen er ved diagnosetidspunktet og jo lengre tid det tar før vedkommende fjernes fra eksponeringen, jo større er sannsynligheten for varige astmatiske plager
 • For personer med ikke-allergisk astma kan en forsøke yrkeshygienisk sanering av arbeidsmiljøet med samtidig tett oppfølging og vurdering av om tiltakene er tilstrekkelige til å reversere sykdomsutviklingen
 • Etter opphør av eksponering
  • Gradvis bedring av lungefunksjonen over 2 år eller mer2
  • Symptomfrihet oppnås hos 32 %2
  • Persisterende bronkial hyperreaktivitet hos 73 % 2
 • Melding til Arbeidstilsynet (skjema 154b), NAV og/eller arbeidsgiver ved mistanke om yrkesskade eller yrkessykdom

Informasjon til den ansatte

 • Informasjon om hvilke allergener, evt. kjemiske eller fysiske irritanter som mest sannsynlig er årsak til plagene og må saneres fra arbeidsplass og privat
 • Tobakksrøyking kan være et fortsatt problem begge steder
 • Kombinasjon av arbeidseksponering og allergi utløst privat (katt, hund, støvmidd, muggsopp) må vurderes

Kildereferanser

 1. Toren K, Blanc PD. Asthma caused by occupational exposures is common – a systematic analysis of the  population-attributable fraction. BMC Pulm Med 2009;9:7 PubMed
 2. Tarlo SM, Balmes J, Balkisson R, et al. Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Chets Physicians Consensus Statement. Chest 2008;134:1-41 PubMed
 3. Malo JL, Chan-Yeung M. Agents causing occupational asthma with key references.I: Bernstein IL, Chan-Yeung M, Malo JL et al. Asthma in the workplace. 3. utg. New York. NY: Taylor and Francis, 2006: 825-867 http://www.asthme.csst.qc.ca/document/Info_Me…
 4. Storaas T, Steinsvåg SK, Florvaag E, Irgens A, Aasen TB Occupational rhinitis: diagnostic criteria, relation to lower airway symptoms and IgE sensitization in bakery workersActa Otolaryngol. 2005;125:1211-1217
 5. Salvaggio JE, O’Neil CE, Butcher BT. Immunologic responses to inhaled cotton dust. Environ Health Perspect.1986;66:17-23. PubMed
 6. Larese F, Fiorito A, Casasola F, et al. Sensitization to green coffee beans and work-related allergic symptoms in coffee workers. Am J Ind Med 1998;34:623-627. PubMed
 7. Viegi G. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust. Br J Ind Med 1986;43:802-808 PubMed
 8. Goldsmith DF, Shy CM. Respiratory health effects from occupational exposure to wood dusts. Scand J Work Environ Health 1988;14:1-15 PubMed
 9. Bush RK, Wood RA, Eggleston PA. Laboratory animal allergy. Allergy Clin Immunol. 1998;102:99-112 PubMed
 10. Hargreave FE, Pepys J. Allergy respiratory reaction in bird fancier provoked by allergen inhallation tests. J Allergy Clin Immunol 1972;50:157-173 PubMed
 11. Cartier A, Malo J-L, Forest F et al. Occupational asthma in snow crab processing workers. J Allergy Clin Immunol 1984;74:261-269 PubMed
 12. Douglas JDM, McSharry C et al. Occupational asthma caused by automated salmon processing. Lancet 1995;346:737-740 PubMed
 13. Lutsky I, Teichtahl H, Bar-Sela S. Occupational asthma due to poultry mites J Allergy Clin Immunol 1984;73:56-60 PubMed
 14. Flindt MLH. Pulmonary disease due to inhalation of derivates of Bacillus Subtilis containing enzyme. Lancet 1969;1:1407-1408 PubMed
 15. Baur X, Fruhman G, Haug B et al. Role of aspergillus amylase in bakers’ asthma. Lancet 1986;1,43
 16. Davies RJ, Hendrick DJ, Pepys J. Sthma due to inhaled chemical agents – ampicillin, benzyl penicillin, 6 amino penicillanic acid and related substances Clin Allergy 1974;4:227-247
 17. Coutts II, Losewicz S, Dalley MV et al. Respiratory symptoms in a factory manufacturing cimetidine tablets. Br J Ind Med 1984;228:14-18 PubMed
 18. Gandevia B Respiratory symptoms and ventilatory capacity in men exposed to isocyanate vapour. Australias Ann 1964;13:157-166 PubMed
 19. Pepys J, Pickering CAC, Breslin ABX et al. Asthma due to inhaled chemical agents – tolouene diisocyanate Clin Allergy 1972;2:189-196
 20. Fawcett IW, Newmann Taylor AJ, Pepys J. Asthma due to inhaled chemical agents-epoxy resin systems containing phtalate anhydride, trimellic anhydride and trietylene tetramine. Clin Allergy 1977;7:1-14 PubMed
 21. Pauli G, Bessot BC, Kopfersmitt MC, et al. Meat wrappers asthma: Identification of causal agent. Clin Allergy 1980;10:263-9 PubMed
 22. Fawcett IW, Newmann Taylor AJ, Pepys J. Asthma due to inhaled chemical agents, fumes from ’Multicore’ soldering flux and colophony resin. Clin Allergy 1976;6:577-585 PubMed
 23. Moscato, G, Galdi E. Asthma and hairdressers. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2006;6:91-95 PubMed
 24. Malo JL, Cartier A, Doepner M et al. Occupational asthma caused by nickel sulphate. J Allergy Clin Immunol 1982;69:55-59 PubMed
 25. Novey JS, Habib M, Wells ID. Asthma and IgE antibodies induced by chromium and nickel salts. J Allergy Clin Immunol 1983;72:407-411 PubMed
 26. Davison AG, Haslam PL, Corrin B et al. Interstitial lung disease and asthma in hard metal workers; brochoalveolar lavage, ultrastucture, and analytic findings and results of bronchial provocation tests. Thorax    1983;38:119-128. PubMed
 27. Browne RC. Vanadium poisoning from gas turbines. Br J Ind Med 1955;12:55-59 PubMed
 28. Kongerud J, Boe J, Søyseth V et al. Aluminium potroom asthma: the Norwegian experience. Eur Resp J 1994;7:165-172 PubMed
 29. Eduard W, Douwes J, Omenaas E, Heederik D. Do farming exposures cause or prevent asthma? Results from a study of adult Norwegian farmers. Thorax. 2004;59(5):381-6 PubMed
 30. Malo JL, Trudeau C, Ghezzo H, l’Archeveque J, Cartier A. Do subjects investigated for occupational asthma through serial peak exspiratory flow measurements falsify their results? J Allergy Clin Immunol 1995;96:601-7 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening – Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Karl Færden, overlege, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Miljø og yrkesmedisin
 • Tor B Aasen, spesialist i lungemedisin, avdelingsdirektør, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Datoer

 • Sist endret: 02.11.2011″

Kilde: Informasjonen her er hentet fra Arbeidsmedisinsk Forening

In English

Work-related / Occupational asthma

“Purpose and scope

■ The purpose of this guidance is to describe the study of possible work-related asthma, primarily for use in the occupational medicine hospital departments.

■ Physicians working outside such department can based on their expertise, make parts of the report where this seems appropriate.

Occurrence

■ Work-related asthma represents a significant public health problem in the population and is believed to be responsible for 5-15% of new-onset cases of asthma in voksne1.
■ The occupational medicine departments in Norway studying at 2011 about 250 cases annually with questions about work-related asthma.
■ stats Labour Inspectorate, which is based on the message from doctors, has since 2000 shown in nearly 100 cases annually. In the period 1995 to 1999 the number was doubled. With high probability there is an under-reporting of cases when only a handful of doctors uses reporting system.

The division of work-related asthma

■ Work-related asthma includes cases that are either caused by (‘work-(occupational) asthma’) or
■ aggravated by exposure at work (‘arbeidsforverret asthma’)
■ In all cases the onset of asthma it is important to determine whether occupational exposure has caused disease, and especially if they are developed sensitization (‘allergic occupational asthma’) against allergens or low molecular weight substances present in the patient’s work
■ Irritants can cause asthma in chemical accidents, so-called ‘reactive airways dysfunction syndrome’ (rads). And probably also by the influence of lower level over time, so-called ‘low-dose irritantindused astma’2.

Exposed occupational groups

■ So far identified over 475 different agents that can induce asthma through work-sensibilisering3.
■ Examples of sensitizing agent which can cause work-asthma:

Plants Profession / Occupation Reference
Dust Grains (wheat, rye, etc.)Dust from dried powdered foodstuffs

Cotton, flax, hemp

Coffee bean Dust

Tobacco dust

Wood dust (exotic tree species)

Baker, mill workers

FoodTextile Workers

Coffee Workers

Tobacco Workers

Cabinetmaker, timber workers

45678
Animals
Laboratory animals (rats, mice, etc.)

Bird

Cats, dogs etc.

Shellfish (crab, shrimp, etc.)

Salmon

Insect Dust

Mites

Animal Laboratory Workers

Poultry Breeders

Pet Retailers

Fish Manufacturing workers

Beekeepers and more

Chickens Farm Workers

910111213
Enzymes and drugs
Enzymes

Penicillin, Cimetidine

Production of detergents,

Baker

Pharmaceutical and health workers

14151617
Low molecular compounds
Diisocyanates

Acid anhydrides

Epoxy resins

Varmespaltningsprodukter (heat cleaving products) plastic (acid anhydrides mm)Rosin and other fluxes

Persulfate, oxidative hair dye products

Workers Foam

spray painters,

Panel beater,

painters etc.

Chemical Industry

Plastic Workers

Electricians, electrical workers

Hairdressers

181920212223
Metals and metal salts
Nickel

Chrome

Cobalt

Vanadium

Metal workers,  welders

Gas turbine cleaners

24252627
Other
‘Asthma’ (fluorine compounds, dust)Animal farming, endotoxin, fungal spores Smelters Workers

Farmers

2829

Investigation of work-related asthma

Arbeidsanamnese

■ Chronological record of all employment with an indication of the company and job title
■ Describe the work processes, exposures and protective factors, with special emphasis on exposure to organic dust / particulates and chemical allergens / haptens.
■ If necessary, obtain further information on exposure ■ Information from occupational
■ Historical data on exposure to current industry
■ Occupational Exposure measurements and assessments
■ Business Office

Emvironment

■ Description of husbandry, carpet flooring, moisture damage and other conditions in the housing
■ Other recreational exposure

Diseases of the family

■ Familial occurrence of allergies and lung disease

Allergies

■ Pollen allergy, other allergies

Earlier diseases

■ Asthma, atopy or eczema as a child
■ Pulmonary and other diseases
■ Alternatively, obtain a copy of the primary journal of company doctor, general practitioner and specialist

Study of the current disorder

Does the patient have asthma?
■ History and clinical findings
■ Spirometry with reversibility
■ PEC registration at work and play ■ The trial period should be a minimum of 4 weeks of 4 measurements per day. Such measurements should preferably be made with electronic PEF meter stores measuring and måletidspunkt30

■ Measurement of bronchial reactivity: Metakolintest
■ ■ Inflammometri exhaled NO
■ Induced sputum
■ ECP (Eosinophilic cationic protein)

Does the patient work-related obstruction?
■ Describe the symptoms and their relationship to exposures and free periods ■ New processes or substances (immediately) before the onset of symptoms
■ Exposure to irritants and sensitizing substances
■ Note senreaksjon (such as nocturnal cough)
■ Improvement in free periods more sensitive than deterioration in work

Due to the patient’s asthma a specific sensitization to an allergen or a chemical substance in the patient’s work environment?
■ ■ Sales Prick Test Extracts
■ Self-produced extracts

■ In-vitro diagnostics ■ Specific IgE to relevant occupational allergens
■ Histamine Release Test

■ Provocation and elimination trials ■ Using sick leave or leave periods
■ Specific provocation

Drugs / stimulants

■ Medication
■ Survey of smoking habits and life-dose tobacco

Follow-up

■ Persons with allergic asthma should be removed from the exposure as soon as practicable. There is clear evidence that the worse the disease is at diagnosis and the longer it takes before being removed from the exposure, the greater the likelihood of lasting Asthma
■ For people with non-allergic asthma, an attempt occupational redevelopment of the work environment with simultaneous close monitoring and assessment of whether the measures are sufficient to reverse the disease
■ After cessation of exposure ■ Gradual improvement in lung function over 2 years or mer2
■ Symptom Freedom achieved in 32% 2
■ Persistent bronchial hyperreactivity in 73% 2

■ Message to the Labour Inspection (Form 154b), NAV and / or employer suspected injury or occupational disease

Information to the employee

■ Information about the allergens, or chemical or physical irritants that are most likely to cause problems and must be decontaminated from the workplace and private
■ Tobacco smoking may be a continuing problem both places
■ Combination of work exposure and allergy triggered private (cat, dog, dust mites, molds) are considered

Source References

1.Toren K, Blanc PD. Asthma caused by occupational Exposures is common – a systematic analysis of the population-attributable fraction. BMC Pulm Med 2009; 9:7 PubMed
2.Tarlo SM, Balmes J Balkisson R, et al. Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Physicians Consensus Statement Chet. Chest 2008; 134:1-41 PubMed
3.Malo JL, Chan-Yeung M. Agents Causing occupational asthma with key references.I: Bernstein IL, Chan-Yeung M, Malo JL et al. Asthma in the workplace. 3. Ed. New York. NY: Taylor and Francis, 2006: 825-867 http://www.asthme.csst.qc.ca/document/Info_Me
4.Storaas T, Steinsvåg SK, FLORVÅG E, Irgens A, Aasen TB Occupational rhinitis: diagnostic criteria, relation to lower airway symptoms and IgE sensitization in bakery workers Acta Otolaryngol. 2005, 125:1211-1217
5.Salvaggio JE, O’Neil CE, Butcher BT. Immunologic responses two inhaled cotton dust. Environ Health Perspect.1986; 66:17-23. PubMed
6.Larese F, Fiorito A, Casasola F, et al. Sensitization to green coffee beans and work-related allergic Symptoms in coffee workers. Am J Ind Med 1998; 34:623-627. PubMed
7.Viegi G. Respiratory effects of occupational exposure two tobacco dust. Br J Ind Med 1986; 43:802-808 PubMed
8.Goldsmith DF, Shy CM. Respiratory health effects from occupational exposure two wood dusts. Scand J Work Environ Health 1988; 14:1-15 PubMed
9.Bush RC, Wood RA, Eggleston PA. Laboratory animal allergy. Allergy Clin Immunol. 1998, 102:99-112 PubMed
10.Hargreave FE, Pepys J. Allergy respiratory reaction in bird fancier provoked by allergen inhallation tests. J Allergy Clin Immunol 1972; 50:157-173 PubMed
11.Cartier A, Malo J-L, Forest F et al. Occupational asthma in snow crab processing workers. J Allergy Clin Immunol 1984; 74:261-269 PubMed
12.Douglas JDM, McSharry C et al. Occupational asthma caused by automated salmon processing. Lancet 1995; 346:737-740 PubMed
13.Lutsky I, Teichtahl H, Bar-Sela S. Occupational asthma due two poultry mites J Allergy Clin Immunol 1984; 73:56-60 PubMed
14.Flindt MLH. Pulmonary disease due two inhalation of derivates of Bacillus subtilis containing enzyme. Lancet 1969; 1:1407-1408 PubMed
15.Baur X, Fruhman G, B Haug et al. Role of Aspergillus amylase in bakers’ asthma. Lancet 1986; 1.43
16.Davies RJ, Hendrick DJ, Pepys J. Sthma due two inhaled chemical agents – ampicillin, benzyl penicillin, 6 amino penicillanic acid and related substances Clin Allergy 1974; 4:227-247
17.Coutts II Losewicz S, Dalley MV et al. Respiratory Symptoms in a factory manufacturing cimetidine tablets. Br J Ind Med 1984; 228:14-18 PubMed
18.Gandevia B Respiratory Symptoms and ventilatory capacity in exposed but two isocyanate vapor. Australia’s Ann 1964; 13:157-166 PubMed
19.Pepys J, Pickering CAC, Breslin ABX et al. Asthma Due to inhaled chemical agents – Tolou diisocyanate Clin Allergy 1972; 2:189-196
20.Fawcett IW, Newman Taylor AJ, Pepys J. Asthma due two inhaled chemical agents-epoxy resin systems containing phtalate anhydride, trimellic anhydride and triethylene tetra mine. Clin Allergy 1977; 7:1-14 PubMed
21.Pauli G Bessota BC, Kopfersmitt MC, et al. Meat wrappers asthma: Identification of causal agent. Clin Allergy 1980; 10:263-9 PubMed
22.Fawcett IW, Newman Taylor AJ, Pepys J. Asthma due two inhaled chemical agents, fumes from ‘Multicore’ soldering flux and colophony resin. Clin Allergy 1976; 6:577-585 PubMed
23.Moscato, G, Galdi E. Asthma and hairdressers. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2006: 6:91-95 PubMed
24.Malo JL, Cartier A, Doepner M et al. Occupational asthma caused by nickel sulphate. J Allergy Clin Immunol 1982; 69:55-59 PubMed
25.Novey JS, Habib M, Wells ID. Asthma and IgE antibodies induced by chromium and nickel salts. J Allergy Clin Immunol 1983; 72:407-411 PubMed
26.Davison AG, Haslam PL, Corrin B, et al. Interstitial lung disease and asthma in hard metal workers; brochoalveolar lavage, ultrastucture, and analytic Findings and results of bronchial provocation tests. Thorax 1983; 38:119-128. PubMed
27.Browne RC. Vanadium poisoning from gas turbines. Br J Ind Med 1955; 12:55-59 PubMed
28.Kongerud J, Boe J Søyseth V et al. Aluminium potroom asthma: the Norwegian experience. Eur Resp J 1994; 7:165-172 PubMed
29.Eduard W, Douwes J, Omenås E, Heederik D. Do farming Exposures or contraceptives cause asthma? Results from a study of adult Norwegian farmers. Thorax. 2004, 59 (5) :381-6 PubMed
30.Malo JL, Trudeau C, Ghezzo H, l’Archeveque J, Cartier A. Do subjects investigated for occupational asthma through serial peak flow measurements exspiratory falsify their results? J Allergy Clin Immunol 1995; 96:601-7 PubMed

Qualified staff

■ Working Norwegian Medical Association – Committee on Quality of Work Medical Guidelines
■ Karl Færden, consultant, Oslo University Hospital, Environmental and occupational medicine
■ Gate B Aasen, a specialist in pulmonary medicine, director, Occupational Medicine, Haukeland University Hospital

Dates

■ Last Modified: 02/11/2011 ”

Source: The information here is taken from the Occupational Medicine Society


Leave a comment

“The Spoon Theory” on Asthma

Today I read a blog that made a big impression on me. The Spoon Theory was so cleaver written. It is about a girl who got something called Lupus. This theory of hers is actually applicable to asthma too. One have to change the point a bit but it nicely explains the strains living with asthma.

Everyone has heard about asthma but if you have never experienced it yourself you are not likely to understand what it is like to live with it, and friends need to understand what it is like to be fully able to be considerate enough to brighten your day.

The Spoon Theory on Asthma

What does it feel like? What is it like being sick? Not physically but in other ways in the ordinary life.

You get a bunch of spoons in your hand. Those are your health this day.

“I explained that the difference in being sick and being healthy is having to make choices or to consciously think about things when the rest of the world doesn’t have to. The healthy have the luxury of a life without choices, a gift most people take for granted. Most people start the day with unlimited amount of possibilities, and energy to do whatever they desire, especially young people. For the most part, they do not need to worry about the effects of their actions. So for my explanation, I used spoons to convey this point. I wanted something for her to actually hold, for me to then take away, since most people who get sick feel a “loss” of a life they once knew. If I was in control of taking away the spoons, then she would know what it feels like to have someone or something else, in this case my illness, being in control.”

This is very applicable to asthma. For a person with Lupus you lose energy for every little thing you do. If we translate this to asthma every little thing you get exposed to that make your asthma react will take a way one spoon from your daily health.

“She grabbed the spoons with excitement. She didn’t understand what I was doing, but she is always up for a good time, so I guess she thought I was cracking a joke of some kind like I usually do when talking about touchy topics. Little did she know how serious I would become? I asked her to count her spoons. She asked why, and I explained that when you are healthy you expect to have a never-ending supply of “spoons”. But when you have to now plan your day, you need to know exactly how many “spoons” you are starting with. It doesn’t guarantee that you might not lose some along the way, but at least it helps to know where you are starting.”

One spoon is one part of your health, the possibility to breathe. What takes away the spoons when you have asthma is the allergens and irritants you get exposed to through the day. You start your morning with taking your medicine and you go off to meet the rest of the world. In my case I am an all year asthmatic. What does this mean? Is there any half-year asthmatic? No not really, but some having asthma got seasonal problems like with pollen. I and others have asthma to things that is all year.

Chemicals you meet all year everywhere. They are hard to avoid since you find them on people using them for beauty treatment, smelling nicely, washing and cleaning a.s.o.

If I am lucky I start my day with a hundred spoons, like in 100% ok this day, but very often I wake up with a goose nesting in my lungs and it needs to be cleared out with inhalation medicine and pills. In such days I start with about 70-80 spoons.

I leave for work, or other duties, fun and pleasures, and meet hundreds of allergens and irritants a day. For every allergen and irritant I get exposed to I lose a spoon.  I loose breathing ability. And note that the allergens and irritants are on most people using fragrance, fragrance products, smoking, and also when cleaning and washing clothes and buildings a.s.o. It is everywhere, also in the everyday air cause of fragrance, exhaust, scented candles, air-fresheners, road dust, and much more in addition to all what people wear and use. And at party’s and holiday’s there are even more of it since people tend to bathe in it, to in their minds make themselves more attractive. What they actually do is make themselves unattractive to people like me.

So without taking medicines I lose a spoon every time I get exposed to any of this. And every time I lose a spoon I get breathing problems. If I continue loosing my spoons the breathing continuously get worse throughout the day.

To help the situation I take medicine to get better throughout the day. This can give me a spoon back for a while, but only until I get exposed to allergens and irritants the next time, then it starts over again. If exposure to allergens and irritants get too much to handle then hopefully I can manage it myself by using medicine I have gotten from the pulmonary clinic at the hospital. If not I get a massive asthma attack and need to go to the hospital for help. I always need to save spoons so I do not run out of them, so I can avoid a big asthma attack. However medicine has its limits. It is only allowed to take so much of it before one get side-effects from it, and those side-effects are scary and take away a spoon too. When overusing Ventoline your heart starts ticking really hard and very fast, it is pounding and racing, and you can not take any more of the medicine. Then you start loosing spoons fast.

“I asked her to list off the tasks of her day, including the most simple. As, she rattled off daily chores, or just fun things to do; I explained how each one would cost her a spoon.”

Most people do what ever they want without even have to think of doing or not doing it? Or even am I able to do that?

For a person with asthma one has to avoid what make one sick. This actually mean you have to avoid places and situations known to you to make your asthma break out. This can be going to a public toilet because there are air-fresheners and perfumed soap installed, or pass an entrance since people are smoking in front of the door, a smoker breathing on you, a smoker kissing you, avoid go to a restaurant because of burning incense or scented candles and perfumed people there, avoid taking the bus or train since many people are perfumed, get sick from visiting the doctor’s office because the medical personnel is using fragrance products, having to deny sitting with friends in a car or letting friends sit in your car because of fragrance and smoke, avoid places where perfumed products are used, shops, planes a.s.o.

“I then explained to her that she needed to choose the rest of her day wisely, since when your “spoons” are gone, they are gone. Sometimes you can borrow against tomorrow’s “spoons”, but just think how hard tomorrow will be with less “spoons”. I also needed to explain that a person who is sick always lives with the looming thought that tomorrow may be the day that a cold comes, or an infection, or any number of things that could be … dangerous. So you do not want to run low on “spoons”, because you never know when you truly will need them.”

Yes, you can deny you got asthma and try to go everywhere anyway. Maybe you manage for a while if you medicate very hard, but the truth is that it will cost you. It will make you end up sick, and all the exposure pile up and build up an asthma attack as time goes. Even not eating three meals a day and sleeping well make one lose a spoon.

“We went through the rest of the day, and she slowly learned that skipping lunch would cost her a spoon, as well as standing on a train, …  She was forced to make choices and think about things differently. Hypothetically, she had to choose not to run errands, so that she could eat dinner that night.”

On a bad day I might have to avoid cooking because of fumes, avoid some people since I know that their homes hold chemicals and stuff I get sick from, I might have to avoid meeting people I know smoke or use perfume and scented products, I might have to avoid going places in all and stay home to restore myself. All to be able to end the day with as many spoons as possible.

“She had tears in her eyes and asked quietly “Christine, How do you do it? Do you really do this everyday?” I explained that some days were worse than others; some days I have more spoons than most. But I can never make it go away and I can’t forget about it, I always have to think about it. I handed her a spoon I had been holding in reserve. I said simply, “I have learned to live life with an extra spoon in my pocket, in reserve. You need to always be prepared.””

Yes, just like this it is like having asthma too. Asthma force you to make changes in your life. One need to think before acting, just doing is something that is in the past. To be able to keep all the spoons to stay healthy one have to think through the actions coming. If I do this do I get sick? If I do that will that make me ill? I have to avoid that! a.s.o.

“Its hard, the hardest thing I ever had to learn is to slow down, and not do everything. I fight this to this day. I hate feeling left out, having to choose to stay home, or to not get things done that I want to. … I wanted her to understand, that everything everyone else does comes so easy, but for me it is one hundred little jobs in one. I need to think about the weather, my temperature that day, … before I can attack any one given thing. When other people can simply do things, I have to attack it and make a plan like I am strategizing a war. It is in that lifestyle, the difference between being sick and healthy. It is the beautiful ability to not think and just do. I miss that freedom. I miss never having to count “spoons”.”

If one do not think it through one has to pay for the denial by getting ill with breathing problems and in worst case a big asthma attack with severe breathing troubles.

Take away one spoon from a person with asthma and you give one breathing problem.

Weather, this days condition, allergens, irritants, is the obstacles in the daily life. Most people got the obstacles on them, or got them in their homes, they are at work, they are at the mall, shops, food stores, public transportations, in the city, by the doors, in public toilets, restaurants, cars and places in form of air fresheners and ash trays, outdoors in form of people smoking a.s.o.

Like the girl who wrote The Spoon Theory, I do not look sick. You can not see on the outside that I got a handicap, asthma, so therefore the best thing you can do for me and others in the same situation is to avoid using fragrance products at all and stop smoking. This will help us stay more healthy so we also can live like you do without having to think of what we can do, at least a bit more.

Asthma makes you only do stuff asthma allows you to do, and avoid what you can not.

Medicines for asthma help keeping the symptoms in check, but it will not cure it. This is important to understand. It is no wonder treatment. The true wonder treatment is to not be exposed to allergens and irritants. Give a spoon and enable to keep a spoon.

Annelie

Source of quotes: The Spoon Theory written by Christine Miserandino.


Leave a comment

Plumbing and asthma – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Jeg forklarte for en jeg kjenner idag hvordan det fungerer med astma og allergi, og jeg fant ut at forklaringa var så enkel og genial at jeg velger å skrive den her også (men tilpasset for å fjerne personlige informasjon og detaljer om min venn).

Generelt hva gjelder astma så er vel svaret at “mange bekker små”… Det betyr att hyppig liten påvirkning gjør sjuk i lengda. Jeg merker av når jeg har vært hyppig utsatt for små doser. Det funker jo slik at når man bruker noe av det en med astma blir sjuk av, da gasser det av litt til en del og det puster man inn. En som har astma reagerer på stoffer helt ned til 0,02 ppm. Det er derfor jeg har vært nødt å fjerne alt slik hjemme hos meg og kun bruke Neutral som er merket som er godkjent av Astma og Allergiforbundet.

Derfor kan jeg på generelt grunnlag si at det

 • beste er om man røyker ute. Aller best er om du slutter å røyke.
 • at man kun bruker produkter som er godkjent for astma og allergi av Astma og Allergiforbundet. Mange produsenter kan hevde på pakken at det er allergivennlig, men kun det som er godkjent av Astma og Allergiforbundet er å stole på. Bruker du slike produkter da har du et astma og allergivennlig hjem for deg selv, dine kjære, og dine venner.

Fakta om astma er at det fungerer slik som med avløpsrør. De stoffene man er kjenslig for, om man blir eksponert litt og ofte, da blir det som med avløpsrør som blir tette. Og da man er blitt påvirket lenge så tetter røra. Og det løsner ikke før man fjerner det som gjør en dårlig. Medisin er bra, men det gjør en ikke frisk. Det letter bare problemen for stunden. Det eneste som egentlig hjelper er luft uten stoffene man blir dårlig av. Enkleste måten å si det på.

In English

I explained today for someone I know how it works with asthma and allergies, and I found that the explanation was so simple and brilliant that I will write it here too (some customed to remove personal information and details about my friend.)

In general terms asthma is explained that “every little bit counts” .. It does all frequent small impact does ill in the long run. I for example notice when I have been frequently exposed to small doses. It just works so that when you use any of it with allergens the asthmatic person get sick from, such gases evaporates  and it is inhaled. One who has asthma respond to substances down to 0.02 ppm. That is why I have been forced to remove everything of such chems, so in my home and only use Neutral marked approved by the Asthma and Allergy Association.

Therefore I can say in general terms that

■ it is best if you smoke outside. And very best if you quit smoking all together.
■ that you should only use products that are approved for asthma and allergy sufferers of the Asthma and Allergy Association. Many manufacturers claim on the package that it is hypoallergenic, but only that which is approved by the Asthma and Allergy Association is really trustworthy. Are you using these products then you have an asthma and allergy friendly home for yourself, your loved ones and your friends.

Facts about asthma is that it works just like the drain pipe. The material we are sensitive to, if you get a little and often, then it will be like with pipes that are clogged. And when people have been affected so long the piping clogg. And it does not come off until you remove what makes asthma breakout and give symptomes. Medicine is good, but it does not heal the person. It eases the problems for moment. The only thing that really helps is air free of material we who got asthma get sick from. Easiest way to put it.


Leave a comment

Importance of medicine

Astmamedisin

(Scroll down for English)

Astmamedisin

Enten du som leser dette nå har astma selv eller ikke har det så kan det være bra å vite hvorfor det er så viktig med medisiner ved astma.

En vanlig misforståelse er at astma er samma som allergi. Men denne misforståelsen er på det grøvste feil. Astma er en lungesjukdom som er kronisk. Astma kan være utløst av allergi, men det betyr ikke at astma og allergi er samme sak. Man kan ha astma uten å være allergisk mot noe. Så her er forskjellen mellom astma og allergi. Astma er en ren lungesjukdom som påvirkes av ytre faktorer som f.eks. noe man er allergisk mot, eller noe vi kaller irritanter. Irritanter er noe man ikke nødvendigvis er allergisk mot, men de irriterer lungene slik at et astmaanfall utløses. Annet som kan utløse astmaanfall er psykisk / emotionell og fysisk stress, angst og uro, fysisk aktivitet, værforandringer (høgtrykk / lavtrykk), vått vær, kulde, allergifremkallende stoffer som pollen, parfyme, muggsopp og hustøvmidd, tobakksrøk, støv, forurensing, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, medisiner, virusinfeksjoner og noen medikamenter m.m. Astma kan være arvelig, men det er ikke alltid slik. Man kan få astma i ung alder, og som voksen. Innen noen yrker er astma mere vanlig at den kommer som en yrkesskade, og inne- og utemiljø har mye å si for om du utvikler astma enten det er på jobben eller andre steder, eller om din astma er god eller ille.

Astma er veldig vanlig. WHO har regnet ut at ca 235 millioner personer verden over har astma og i Norge har ca 1,5 millioner mennesker astma.

Medisinering
En som har astma får medisiner i form av inhalatorer og piller. Inhalatorene virker slik at de demper betennelsen i lungene, og gjør at musklene rundt bronkene i lungen slapper av. Det er nemlig slik at en person som har astma har en kronisk betennelse i lungene og bronker som kramper ved et astmaanfall, og det er dette som gjør at det blir vanskelig for en person med astma å puste.

Lunger med astma – til venstre en frisk bronkie – lett å puste gjennom, og til høyre en sjuk bronkie – ikke så lett å puste gjennom.

 • Anfallsmedisin (korttidsvirkende beta2-agonist). Brukes når man blir tett og tungpustet. Virker i løpet av 1-5 minutter. Har effekt i 2-4 timer.
 • Anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta2-agonist). Virkningen varer i minst 12 timer.
 • Forebyggende astmamedisin Kortison til inhalasjon tas daglig. Kortison gitt på denne måten, har ikke de uønskede bivirkningene som forbindes med kortison i tablettform.
 • Andre forebyggende astmamedisiner Leukotrienantagonist finnes som tabletter eller granulat og tas en gang i døgnet. Den brukes også ved høysnue (allergisk rhinitt). Teofyllinpreparater finnes som tabletter.
 • Kombinasjonspreparater er en blanding av forebyggende og anfallsforebyggende medisin i en enkelt inhalator.
 • Kortison For den som har alvorlig astma kan det være nødvendig å bruke kortison i tablettform. Dette gis i form av kurer over 2- 4 uker eller en sjelden gang som vedlikeholdsbehandling ved særlig alvorlig astma. Slik behandling har en kraftig virkning på betennelsen i luftveiene.
 • Adrenalin Blir gitt ved sykehus eller for folk som har det foreskrevet og tas med en injeksjonspen dei har med seg. Det tas enten som et injeksjon eller inhaleres. Adrenalin er hurtigvirkende hormon fra midten av binyrene nær våre nyrer. Adrenalin gjør at pulsen øker, gjør slik at hjertet slår fortere, og forbereder kroppen din for krisetiltak. For astma er medisiner som likner adrenalin brukt for å raskt avhjelpe kraftige astmaanfall. Adrenalin blir brukt ved hjertestans, alvorlige anafylaktiske reaksjoner (normalt allergi med astma som leder til organdysfunksjon). Ev. ved kardiogent sjokk eller alvorlig hjertesvikt med lavt blodtrykk. Alvorlig lavt blodtrykk av andre årsaker. Bronkialslimhinneødem og akutt falsk krupp hos barn.

Man kan vel ta medisin litt nå og da?
Har du astma og slurver med medisinene? Glemmer du å ta medisinene eller lar være ibland fordi du ikke gidder? Eller lar du inhalatoren ligge igjen hjemme fordi den buler så i lomma på finstasen? Den får ikke plass i aftenvesken? Den tar så masse plass og du gidder ikke ta den med deg?

Da utsetter du deg selv for livsfare. Jo, det er ganske enkelt slik. Lungene er et vitalt organ i kroppen som må fungere for å kunne gjøre jobben sin å ta opp oksygen til kroppens alle organer, inkludert hjernen. Tar du ikke dine forebyggende medisiner hele tiden og hopper over det ibland, da fjerner du rustningen som hindrer at astmaen tar over, og du blir da mere, lettere og oftere sjuk. Får du et astmaanfall og du ikke har dine medisiner da fylls luftveiene i lungene dine med slim og musklene rundt dine bronker kramper og tar knipetag slik at luftveien blir blokkert. Det vil si at lungene fungerer ikke som de skal. Det er dette som kalles et astmaanfall. Da luftveiene blir blokkert da kan ikke luft og oksygen passere, personen som har astma får ikke pust og oksygenintaket synker. Hvis dette foregår tilstrekelig lenge da kan i verste tilfelle personen dø av kvelning.

At en person har pustevansker kan man høre på hosting, hvesing, røsten høres rar ut, blålilla lipper, og i alvorlige tilfeller voldsomme forsøk å få luft, og i siste trinn mister bevisstheten, og aller siste trinn at personen slutter å puste og dør. Hvor lang tid det går fra første tegn på pustevansker til siste trinn kommer an på hvor alvorlig astma personen har, og hva som utløser astmaen. Alla astmaanfall kan også vise forskjellige ansikt. Det er ikke slik at et astmaanfall er bare på en måte og bare oppleves på en måte. Et astmaanfall kan være på forskjellige måter, enten voldsomme eller ikke. Felles for alle astmaanfall er dok at der foregår pustevansker i forskjellige grad, og det er dette som er et viktige.

Når du ikke skjøter din medisinering da utsetter du deg for alt dette og risikoen for å gjennomgå alt dette.

Så er det vel bare å ta medisinen då så er man alltid frisk?
Riktigt så enkelt er det ikke. Astma er som sagt en kronisk sjukdom. Hvor alvorlig den er kan gå i bølger, noen perioder er astmaen lettere å temme og andre ganger lager den masse bråk. Slik at i perioder vil en person med astma oppleve å være mere sjuk enn andre perioder.

For å kunne temme astma på best mulig måte MÅ man også unngå alt som gjør at man kan få astmaanfall. Hva som utløser astmaanfall kan være litt personlig, ikke alle er allergisk mot de samme tingene, men de fleste reagerer på de samme irritantene og andre omstender.

Så også om du medisinerer slik som du skal og likevel utsetter deg for ting du vet du blir sjuk av, da vil astmaen forverres likevel.

Om du slurver med medisinen og å unngå det du blir sjuk av, uansett årsak,  så slutt med det. Eller kjenner du noen som slurver med medisinen mot astma så send denne siden til dei og passe på de og hjelp de med å pleie astmaen sin bedre.

En astma som ikke blir tatt om hånd på ordentlig måte kan også forverres og man kan få symtomer som er varige.

Får du symtomer på astma som ikke vil gå over til tross at du tar dine medisiner og holder deg unna allergener og irritanter da må du omgående til sjukhuset for å få hjelp. Skjer dette over lenger tid også etter at du har fått pleie på sjukhuset da bør du ta kontakt med legen din slik at du får mere og sterkere medisiner som holder styr på astmaen din.

Ta vare på deg selv!

Annelie

 ~o~

“Å sende et brev er en god måte å gå et sted uten å flytte noe annet enn ditt hjerte.” ~ Phyllis Theroux

In English

Asthma medicine

Asthma Medicine
Whether you’re reading this now has asthma or not there then it might be good to know why it is so important with medication in asthma.

A common misconception is that asthma is the same as allergies. But this misunderstanding is at wrong. Asthma is a lung disease that is chronic. Asthma can be triggered by allergies, but that does not mean that asthma and allergies are the same thing. You can have asthma without being allergic to something. So here is the difference between asthma and allergies. Asthma is a lung disease that get affected by external factors such as. something you are allergic to, or what we call irritants. Irritants are not necessarily something you are allergic to, but they irritate the lungs so that an asthma attack is triggered. Others that can trigger asthma attacks are psychological / emotional and physical stress, anxiety and agitation, physical activity, weather (high pressure / low pressure), wet weather, cold weather, fog, allergy-causing substances like pollen, perfume, mold and house mite, tobacco smoke, dust, pollution, gases, strong smells, medications, viral infections and some medications etc. Asthma can be inherited, but it is not always so. One can get asthma at a young age, and as an adult. In some professions, the condition is more common that it comes as an occupational injury, and indoor and outdoor environments have much to say if you develop asthma either at work or elsewhere, or if your asthma is good or bad.

Asthma is very common. WHO has estimated that approximately 235 million people worldwide have asthma, and in Norway about 1.5 million people has asthma.

Medication
Someone who has asthma medications got medication in the form of inhalers and pills. Inhalers dampen the inflammation in the lungs and causes the muscles around the Bronchioles in the lung relaxes. The fact that a person with asthma have a chronic inflammation of the lungs and the bronchioles that seizures of an asthma attack, is what makes it difficult for a person with asthma to breathe.

Lungs with asthma – left fresh bronchiole – easy to breathe through. To the right a sick bronchiole – not easy to breathe through.

 • Seizure Medicine (short-acting beta2-agonist). Used when you get closed up and short of breath. Works in 1-5 minutes. Have effect in 2-4 hours.
 • Seizures Preventive Medicine (long-acting beta2-agonist). Effect lasts for at least 12 hours.
 • Preventive asthma medicine Cortisone for inhalation taken daily. Cortisone given in this way, do not have the unwanted side effects associated with cortisone in tablet form.
 • Other preventive asthma medication Leukotriene is available as tablets or granules and is taken once a day. It is also used for hay fever (allergic rhinitis). Teofyllinpreparater available as tablets.
 • Combination preparations are a mixture of preventive and prophylactic medicine in a single inhaler.
 • Cortisone For those who have severe asthma may need to use cortisone in tablet form. This is given in the form of courses of 2-4 weeks, or occasionally as a maintenance treatment for particularly severe asthma. Such treatment has a powerful effect on inflammation in the airways.
 • Adrenaline Given at hospitals or for people who has it prescribed and bring the pen with them. It is either taken as a shot or inhaled. It is the quick-acting hormone from the middle of the adrenal glands near our kidneys. It makes your pulse race, makes your heart thump, and readies your body for emergency action. In asthma, the medicines which resemble adrenaline quickly relieve asthma for a short time. So they are called ‘relievers’. Used at Asystole, cardiac arrest. Severe anaphylactic reactions (normally allergies with asthma). Ev. by cardiogenic shock or severe heart failure with hypotension. Severe hypotension from other causes. Powerful asthma attacks, especially in children. Bronkialslimhinneødem and acute subglottic laryngitis (croup) in children.

You can take medicine only now and then?
Do you have asthma and are careless with taking the medicines? If you forget to take medications, og just let it be because you do not bother? Or leave the inhaler remain at home because it bulges so in the pocket of nice clothes? It does not fit in your evening bag? It takes so much space and you can not be bothered to take it with you?

Then you expose yourself to danger. Yes, it is simply like that. The lungs are a vital organ in the body that must act in order to do their job to take up oxygen to all organs in the body, including brain. Don’t you take your preventive medication all the time and skip over it sometimes, then you remove the armor that prevents asthma takes over and you will be more easily and more often sick. If you get an asthma attack and you do not have your medication with you, then your airways in the lung becomes filled with mucus and the muscles around your Bronnchioles cramps and takes a firm grip so that the air path is blocked. This means that the lungs do not work properly. This is called an asthma attack. When the airway is blocked then you can not pass through air and oxygen, the person with asthma can not breathe and the oxygen intake drops. If this is done long enough in the worst case the person to die of suffocation.

That a person has difficulty breathing, one can hear on coughing, wheezing, their voice sounds funny, dark blue / purple lips, and in severe cases violent attempt to get air, and in the last step to lose consciousness, and the very last step that the person stops breathing and dies. How long it runs from the first sign of difficulty breathing to the very last step depends on how serious the person has asthma and what triggers the asthma. All asthma attack can also show different face. It’s not like an asthma attack is only one way and be experienced in only one way. An asthma attack may be in different ways, whether violent or not. But common for all asthma attacks are that takes place breathing difficulties in different degree, and this is what is important. When you do not take care of your asthma with medication then you expose yourself to all this and the risk of undergoing all this.

So it’s just taking the medication and is always healthy right?
It is not as simple as that. Asthma is a chronic disease said. How serious it can go in varies in waves, some periods are easier to tame asthma and other times it makes a lot of trouble. So at times, a person with asthma experience to be more ill than other periods.

In order to tame asthma in the best possible way, one must also avoid anything that makes it possible to get asthma attacks. What triggers an asthma attack can be quite personal, not everyone is allergic to the same things, but most respond to the same irritants and other circumstances.

So even if you medicate like you should and yet expose yourself to things you know you are sick from, then your asthma get worse anyway.

If you are sloppy with the medication and to avoid what you are sick from, for whatever reason, so stop it! Or do you know someone who is careless with the medicine for asthma, please send this page to them and look after them and help those with caring for their asthma improved.

An asthma that is not taken in the hand on the proper way can also worsen and you can have symptoms that are lasting.

If you get symptoms of asthma that will not go over despite that you take your medicines and keep you from allergens and irritants then you must immediately go to the Hospital for help. If this happens over a longer time even after you have received care at the Hospital then you should contact your doctor so that you get more and stronger medication that keeps track of your asthma.

Take care!

Annelie

~o~

“To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart.” ~ Phyllis Theroux


Leave a comment

Do medicine “cure” asthma and allergy?

(Scroll down for English)

Kurerer medisin astma og allergi?

Idag leste jeg Norges Astma og Allergiforbunds blad Astma Allergi 2 2012 en artikkel om en professor i Allergologi (Erik Florvaag) som uttrykket at medisiner kan “kurere” astma og allergi. Disse måter å uttrykke hva medisiner mot astma og allergi klarer å utføre for en pasient har jeg hørt fra andre leger også. Jeg kjenner jeg her må lære opp legestanden om hva som egentlig er. Det høres kanskje litt arrogant ut, men som astma og allergipasient så blir jeg provosert når jeg hører leger uttrykke seg på den måten.

Tradisjonelle medisiner mot astma og allergi kurerer ikke sykdomen. Om tabletter og inhalasjon mot astma og allergi ville ha kurert sykdomen da ville personen bli frisk og ikke ha behov for medisin lenger mot sykdomen. Se for eksempel når du tar en hodepinetablett, da tar du en tablett så er du frisk. Hodepine er normalt ikke en kronisk sjukdom slik at om man tar en tablett da er man ikke lenger sjuk. Det samme gjelder for bakterieinfeksjon om du får penisillin. Har du astma og allergi da er du kronisk sjuk, og tabletter og inhalasjon du får mot astma og allergi må man ta vedvarende og de tar kun bort symptomene slik at du kan leve et mindre belastet liv så symptomfritt som mulig. Du blir ikke kurert.

Alle leger vet at en person som har astma og allergi bør og skal unngå kontakt med allergener og irritanter for å bruke mindst mulig medisin i hverdagen, blandt annet fordi medisiner har bivirkninger og det mere medisiner du bruker det større er risikoen for bivirkninger. Disse bivirkningen kan være ganske fæle med hjertebank og skjelving på hendene for eksempel. I tillegg utsetter seg en allergikere og astmatikere for at sjukdommen forverres og sensitiviteten økes om man utsetter seg for det man er allergisk og astmatisk mot. Kroppen må stå på hele tiden for å bekjempe plagen om man hele tiden er eksponert.

Derfor stiller jeg spørsmål ved den måten dere uttrykker dere på når dere sier at tradisjonell medisin mot astma og allergi kurerer astma og allergi. Da dette ikke er tilfelle da misleder dere folk å tro at om en allergisk og astmatisk person tar medisin så blir de friske. Alle vi som har astma og allergi vet at det ikke er tilfelle. Dessuten å fortsette å utsette seg for allergener og irritanter i luften er som å forsøke slukke ild med ved. Ingen medisin vil per defenisjon kurere sjukdommen.

En slik måte å uttrykke seg på er også uheldig av flere grunner. Det misleder andre som ikke har astma og allergi å tro at om vi bare tar medisin så spiller det ingen rolle hvor mye vi blir utsatt for allergener og irritanter. Dette medfører at vi ofte får høre når vi ber om at få slippe utsettes for røyk, parfyme, hunder, katter, kjemikalier, parfymerte produkter, blomster og allt annet hva man kan være allergisk og astmatisk mot at man kan jo bare ta seg en pille.

Jeg oppfordrer alle leger i Norge og andre land til å uttrykke seg på en mere korrekt måte.

1) astma og allergi er normalt kronisk livsvarig sjukdom
2) medisiner mot astma og allergi tar bare bort symptomene, men kurerer ikke sjukdomen.

På forhånd takk
Annelie Molin
astmatikere

In English

Do medicine “cure” asthma and allergy?

Today I read the Norwegian Asthma and Allergy Association’s Asthma Allergy magazine in issue 2. 2012 an article about a professor of Allergology (Erik Florvaag) the term that medications can “cure” asthma and allergies. These ways of expressing what medications for asthma and allergy are able to perform for a patient, I have heard from other doctors as well. I will now educate doctors about what really is. It may sound a bit arrogant, but as asthma and allergy patient I am provoked when I hear doctors express themselves that way.

Traditional medicines for asthma and allergies do not cure the disease. If pills and inhaled medication for asthma and allergies would have cured the disease would the person be healthy and not need any more medicine against the disease. See, for example, when you take a headache, you take a pill and you’re healthy. Headaches are usually not a chronic disease so that if you take a pill then the patient is no longer sick. The same goes for when in case of a bacterial infection and you take penicillin. Do you have asthma and allergies then you are chronically ill, and pills and inhaling medicine you get for asthma and allergy symptoms just takes away the symptoms so you can live a life less charged as symptom free as possible. It does not make you cured.

All doctors know that a person who has asthma and allergies should avoid contact with allergens and irritants to use the least, possible medicine. Among other things, because the medications have side effects and the more drugs you use the greater the risk of side effects. Side effects that can be rather horrific an scary, like a racing heart and shaking hands. In addition, if one exposes oneself to allergens and irritants an allergy and asthma i worsens the disease and the sensitivity is increased if one is exposed to what you are allergic and asthmatic to. It happens even if you take your pill and inhalations. The body must continue on and work against the pain. To continue to put strain on the body is like extinguishing fire with wood. No medicine will per definition cure it.

Wherefore, I question the way you express yourself when you say that traditional medicine for asthma and allergy cure asthma and allergies. As this is not the case when you mislead people to believe that an allergic and asthmatic person takes medication so they are healthy. All of us who have asthma and allergies know that it is not the case.

This way of expressing yourself as a physician is also unfortunate for several reasons. There mislead others who do not have asthma and allergies to believe that if we just take medication so it does not matter how much we are exposed to allergens and irritants. This means that we often hear when we pray to not get exposed to cigarette smoke, perfume, dogs, cats, chemicals, perfumed products, flowers and everything else what you can be allergic and asthmatic to that one can just “- Take a pill!”

I encourage all physicians in Norway and other countries to express themselves in a more correct manner:
1) asthma and allergy is a normally life-long chronic disease
2) medications for asthma and allergy only takes away the symptoms but do not cure the disease.

Kind regards

Annelie Molin
asthmatics

~ o ~

“One’s dignity may be assaulted, vandalized and cruelly mocked, but it can never be taken away unless it is surrendered.” ~ Michael J. Fox


1 Comment

Medicines solves all? – by Annelie Molin

Take a pill!

Sometimes I get provoked. That happens when I get a comment like ” Take a pill and medicine”  and you will not have any trouble kind of attitudeabout asthma and allergy. This last time I heard it from NAV (Norwegian Social Security office).

There is a common belief that medicine solves all problems when it comes to asthma and that everyone and every place around can carry on like always and before. That is so further from the truth as you can come. And the worst thing is that even the professionals seem to believe medicine is the overall solution when it comes to asthma.

They are right in that medicines helps, so far so good, but it do not clear away any obstacle.

Like for me. I know (March 2012) take the highest dose of  one of the strongest available asthma inhaler Symicort Turbuhaler 160/4,5 with 3 inhales taken 3 times a day, and in addition to that I take SingulAir 10 mg x 1. Still I get heavy breathing, and even more when subjected to allergens and irritants. Like today I have like a cotton boll rumbling around in my lungs making it harder to breathe, and I just took my medicine 30 minutes ago.

So when NAV and the professionals, or any other say I will be all fine as long as I take my medicines, I get provoked. Surely they may not have asthma, and surely not my asthma, since they do not know better. Still on this high doses of asthma medicines I still get chokes from my asthma when I get in touch with (eg. inhale) any of the stuff I get sick from. This may hinder me to do some things. That make it a disability, and the disability do not entirely go away because of constant medicine use. It can also hinder me from doing some work, even if not every job. Sometimes I have to ask my colleges to do stuff for me, like going down in the basement and get toilet paper in the storage room because of mold there, I have been through not being able to start my route directly because of perfumed colleges who sat there, or passengers perfumed, but had to wait ’til I had aired out the bus/car, I have been forced to stay home from company events because of asthma and air pollution in form of third hand smoke and also fragrance, and probably I have to decline the offer to drive some tourist routes because of the tourists fascination of perfume, they shower in it.

I am only healthy when I take my medicine AND are able to AVOID and stay away from the chemicals and substanses that make me sick.

But of course, without medicines if would be A LOT worse. Without medicines I would be really sick everyday, and off medicines over time my lungs would probably suffocate me.

And again, it is also depending on what you get sick from. And how? It has to do with the situation you get exposed in. Is the allergen and irritant on every person or most persons? Is it all year around or only seasonal? And are the asthmatic person subjected to it all over? Long term is worse than really short term when it comes to being subjected to what make you ill. Those with seasonal asthma like against pollen are probably symptom free at least half the year, those like me who is sick from chemicals have to avoid it all year around everywhere. For example, only think of how many uses perfume / fragrance in any form? Or how many locations are cleaned with fragrance cleaning agents and strong cleaning agents?

It is a good thing listening to those who got asthma themselves.

Medicines do not solve all difficulties about asthma, but yes it helps oneself to not totally choke on it when you are able to avoid what make you sick. This means that even if you avoid what makes you sick when you do not take your medicine you would get sick. I have actually tried it a period of time a long time ago and I can tell you that is no good idea. I ended up with a hugh asthma attack. That is the brutal truth about how asthma works.

So I take my medicine and I try to avoid what make me sick as much as possible. If I meat it at you, I may have to avoid you. And still I try to do whatever I am able to, and I will not stop working, but yes asthma is a disability, and it strikes in a way others who do not have asthma can imagine. When you get affected by an allergen or an irritant you have to escape the premises, and then take your medicines, and you can not enter the place again before the allergen or irritant is gone. In a job situation that can be a bit tricky depending on the situation and location. Is it possible to escape the location and leave the person? Surely one would leave anyway, but just as well. Is it in-doors or out-doors, is it windy or still? Out doors when the wind is blowing allergens and irritants fly away faster. In-doors it is locked in the room, and not even a good ventilation is good enough to carry the allergen or irritant away. This is why I for example want a fragrance free and tobacco free world, it would really help a lot. Fragrance and tobacco is the two most common things, besides other chems that pollutes the air for me and commonly force me to escape the premises.

When an asthmatic tells you something is bad and pollutes, do listen, it is those with sensitive lungs that learn it the hard way.

And sometimes I turn the thing around on its head and say,

– It is not my asthma that is the problem, but he pollution that prohibit me from going anywhere and doing what ever I want or need to do.

It is like with stairs and a wheel chair. The person in a wheel chair can go about anywhere as long as the floor or the ground allows it. It is just the same way with me. Where the air is fresh and clean I can be any time.

Problem is that the air is not always fresh and clean, and I myself can not alone choose when it is, that others do for me.

https://anneliemolin.wordpress.com/2012/01/19/asthma-a-handicap/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/19/dodging-bullets/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“My ideas usually come not at my desk writing,
but in the midst of living.”  ~ Anais Nin


Leave a comment

Asthma, allergies and reasons

Alt for mange tror astma er allergi, men i grunn er det jo en lungesjukdom som kan utløses av allergi eller andre årsaker.

All to many believe that asthma is allergy, but it is in fact a pulmonary illness that can develop or asthma attacks can outbreak due to allergies or other reasons.


1 Comment

Asthma due to Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency

Not many have heard of asthma with Alpha-1 antirypsin deficiency, and neither had I until today.

I just today came in contact with a woman that got a special kind of non-responsive asthma due to a Alpha-1-antitrypsin deficiency. She is as me asthmatic to chemicals, smoke, perfume, fragrances, cold a.s.o but her asthma is due to a special and rarely known of Alpha-1-antitrypsin deficiency and she is one of those who can die from her asthma when she get exposed to stuff the get sick from. I myself got what we call a normal asthma. A person who got an Alpha-1-antitrypsin deficiency get in addition to asthma attacks and sensitivites also  have a continiously repeatedly inflammations in the lungs and those who got this die young.

Since Alpha 1 Antirypsin deficiency is rarely know I’d like to write a litte about it here.

What is Alpha1 deficiency?
The protein Alpha-1-antitrypsin, usually occurs in the blood. It is formed by the liver. This protects the lung structure and pronounced deficiency can happen destruction of lung tissue, so you get a bronchitis like disease – emphysema with gradually increasing shortness of breath, and shortened lifespan.

Please visit Norway
www.alfa1foreningen.wordpress.com

Read the Danish site about this. Use a translater if you do not read Danish.
http://www.alfa-1.dk/default.aspx?pageid=952

Please, learn more about this and visit her Norwegian site. Here she write openly about how it is to have the Alpha-1-antitrypsin (Alfa1) deficiency. Please, use a translater if you do not read Norwegian.

Please visit:

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/apner-for-a-teste-alle-barn/

http://livsreisen-mandalay.blogspot.com/

http://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/whataregd/a1ad/


Leave a comment

Big asthma attacks are horrible

(Scroll down for English)

Lær om astma

Alvorlige astmaattakker er fæle

Når jeg skriver om astma så skriver jeg rett fra levra, akkurat som det er. Jeg bruker ingen omskrivninger eller prøver å få det å høres mindre ut enn det er, ikke heller prøver jeg å få det å høres verre ut enn det er. Ofte da du leser på faktasider om astma da får du bare vite akkurat det, tørre fakta og det forteller nesten aldri hele sannheten. Hensikta med min side er å fortelle nettopp det andre sider ikke sier, hele sannheten. Astma er fælt.

Man skal ikke være redd å være venn med en med astma, og ikke heller skal man være redd å ansette en person med astma, men man skal vite hva det er slik at man vet hva å gjøre om personen blir sjuk. Oftest så har personen mindre problemer som kan styres ved egenmedisinering, men noen ganger må det sterkere lut til. Akkurat som det skjedde igår.

Det ble en hendelserik dag igår. Kl 14 bestemte seg lungene mine for å lage bråk, jeg kan ikke direkte peke på hva som utløste det, men ille ble det. Jeg har gået og kjent meg sliten i noen uker og har brukt mere medisin enn vanlig, så jeg gjetter på at det er noe som har bygget seg opp over tid. Det er noe som skjer ibland, man blir utsatt for irritanter og allergener og man blir dårlig, og det er bare slik det er med astma. Det er sannsynelig ting som jeg er blitt eksponert for over tid som jeg ikke tåler – til daglig vanligtvis parfyme, cologne, barbervann, parfymerte produkter brukt av og på folk og i deres klær, og i rengjøring osv, tobakksrøyk i både Second hand smoke og Third hand smoke – som har bidratt til at det ble slik som det ble igår.

Jeg var på jobb da det startet, jeg fikk tung pust og begynte å hoste. Jeg tok medisinene mine som jeg fått beskjed om å gjøre når slik skjer, men til forskjell mot vanlige dager med små attacker så hjalp ikke medisinen denne gangen. Jeg medisinerte og jeg medisinerte og jeg bare hostet og pustet tyngre for hver time. Det kjentes ut som om lungene begynte å bli fylt opp av noe skum og tetnet. Jeg ringet sjefen og varskodde hva som var på veie. Jeg kunne ikke få avløsning pga mangel på folk så jeg måtte jobbe til kl. 17. Det likte jeg lite. Jeg har vært med på dette med astmaanfall før, jeg visste hva som var på gang å skje så etter at jeg snakket med sjefen ringet jeg til legevakta og sa fra at jeg kommer i 18-tida og at de må ta imot meg da. På legevakta var de urolige og ville helst jeg skulle komme omgående. Du må tenke på helsa først sa de, helsa er viktigst! Jeg vet det sa jeg, men jeg får ikke avløsning. Og da jeg ikke fikk hjelp fra kontoret, ja hva skulle jeg da gjøre? Det ble verre jo lenger tiden gikk. Etter jobben da ringet jeg igjen fra fergen, og kl. 18 på veg til sjukehuset fikk jeg et fullverdig astmaanfall. Mens jeg stod utenfor legevakta og ringet på klokken ble det bare verre og verre. Jeg hivet etter pusten. Lungene tetnet og krampet, jeg hostet og kjente meg svak. Jeg ringet på klokka, og en digital plingelyd hørtes i sekvenser. Jeg ringet to ganger til. Jeg lente meg mot dørra for å støtte meg. Jeg ringet igjen, og samme plingelyden igjen. Det kjentes ut som en uendelighet. Endelig åpnet dørra.Jeg gikk direkte til avluken for nyankomne pasienter og knakket på luka.  Det var slitsomt å gå, det kjentes lenge ut å komme bare fra dørren til luken. Luka på vakta var lukket og hun bake luka forstod ikke det var akutt. Mens jeg stod der og hivet etter pusten, og det kjentes som om noen stod på brystkassen min mens jeg forsøkte å puste og hostet hardt, og opplevde at hun vinket – VENT. Hun stod og snakket med en kollega på andre siden rommet. Jeg stod og lente meg med hånden mot disken. Jeg trenger hjelp nå, tenkte jeg. Og jeg tenkte på at jeg hadde varskodd om at jeg skulle komme. Omsider kom hun og åpnet luka. Jeg sa med vesende plaget stemme: – Jeg har astmaanfall, mens jeg hivet etter pusten, røsten var svak. Da ble det fart på henne, da hun oppdaget at jeg ikke fikk pust. Jeg ble vist inn før alle andre som satt og ventet, og venterommet var fult. Hun i luka løp etter legen mens jeg stod der midt på gulvet i gangen og forsøkte stå opprett og hivet etter pusten. Jeg trengte noe å lene meg mot, men der var inget. Hvert åndedrett inn var like plagsomt og vanskelig som hvert åndedrett ut, og da jeg måtte svare på spørsmål så måtte jeg presse fram ordene fordi pusten var så vanskelig og tung. Man må ha luft for å prate. Pusten var så tung og vanskelig at i det jeg skulle puste ut etter et åndedrett inn så ristet kroppen voldsomt av anstrengningen, bronkene i lungene var så tette at der ikke var plass for luften å passere, jeg kjente meg omtrent som jeg tror en gullfisk på tørre land har det. Kramper mens jeg pustet. Hun kom løpende, og legen kom løpende. Et rom med en annen pasient som var der ble tømt, og jeg fikk komme inn. Legen skulle lytte til lungene mine og jeg forsøkte få av meg vest og bluse mens jeg stridde med å puste. Det var en hel jobb å kneppe opp knappene, kjentes det som og jeg hadde mest lyst å rive det av meg for å slippe slitet og spare tid, men så tenkte jeg på at jeg ville måtte sy på knappene igjen. Han satte stetoskopet til ryggen min og lyttet. Legen stilte meg noen spørsmål som jeg forsøkte svare på, men det var vanskelig fordi jeg pustet så tungt det ikke var råd å snakke. Han spurte om det hadde pågådd lenge? og jeg bare nikket til svar. Vi kan snakke etterpå, sa han da. Jeg var ganske enkelt for sjuk til å snakke med ham. Helsesøsteren som satt i luka var i grunn veldig flink, hun hadde full greie på hva jeg trengte og hun sa hva som trengtes og legen bare overvåket det hele.

Astma er fælt.

Jeg fikk så inhalasjonsmedisin (5mg Ventoline – 0,5 mg Atrovent) gjennom en maske og to tabletter (40 mg Prednisolon) mot astmabetennelsen og for å få musklene rundt bronkiene å slutte å krampe. Første kapsulen med medisin falt bort fra masken og alt rant ut bla pga krampene, min fumling da jeg skulle ta over masken, mens jeg slet med å puste. Det opplevde jeg som problematisk og jobbig at det skjedde fordi jeg trengte den medisinen så sårt. Jeg fortsatte å hive etter pusten, det var tung å puste. Men hun satte rimelig raskt på en ny og jeg fikk pustet inn den velgjørende dampen av medisin. Det lettet litt etter litt. Men bare den fordampede medisinen hjalp ikke, det var ikke før tablettene begynte å virke som det slapp. Etter det 4 inhalasjoner med Symbicort Turbuhaler 160/4,5. I det hele tatt sterk medisin. Jeg var helt sliten etterpå. Jeg kunne ha sovnet der jeg låg på sykesenga. Jeg prøvde å gå og stå, men beinene mine skjelvet og ristet etter hendelsen, så det var slitsomt å stå og gå. Kroppen hadde fått gjennomgå så mye at jeg ristet. Øynene rant også under attacken og maskaraen rant. Det var maskara på brillene og under øynene mine og på kinnet.

Det astmaanfallet var et av de verste jeg noensinne har hatt. Kun to andre jeg har hatt var mer vonde. Jeg jobbet så hardt for å få igjen pusten at det hørtes lang veg i korridorene, det var omskakende og overveldigende for de ansatte. Jeg såg på legen at han var rystet. Jeg jobbet så hardt for å puste at ansiktet mitt skiftet farge, jeg kunne ikke snakke skikkelig pga vansker med å puste, jeg kunne ikke stå oppreist og mine tårer flommet, ikke fordi jeg var trist eller redd, men fordi det var slik en påvirkning på kroppen min at alle funksjoner jobbet veldig hardt. Da jeg endelig fikk medisinen og noen piller for å åpne opp luftveiene i lungene, og etter at beina mine ristet av utmattelse og av overarbeid av kroppen at det var vanskelig å stå og gå for en stund, da endelig fant kroppen roen. Velsigne vitenskap og researchers som fant opp astmamedisin! Jeg ganske enkelt elsker dem! Hva ville jeg ha gjord uten astmamedisin? Når jeg får slike alvorlige astmaanfall og jeg tenker på en verden uten astmamedisisin er jeg ganske sikker på at jeg ikke ville ha overlevd særlig lenge. De spurte meg på sjukehuset: – Har du ofte slike anfall? Hvordan er det? Hvordan klarer du det? Svaret på det er ganske enkelt. Man har å velge mellom å gjennomleve det, eller legge seg ned og dø. Å dø ville være eneste mulighet å komme utenom astma fordi astma blir man aldri kvitt. Dø er ikke et alternativ så det eneste som gjenstår er å ta hver dag som den kommer og utstå alle plagene. Men uten astmamedisin vill jeg aldri ha klart meg. Uten astmamedisin ville helt sikkert døden kommit på besøk alt for tidlig i livet mitt. Et alvorlig astmaanfall er ikke å tøyse med, det er en reell mulighet for å bli kvelt av sine egne lunger om man ikke får hjelp.

Et slikt et anfall kan komme enten av liten eksponering av stoff som gir stor reaksjon, stor eksponering over kort tid, eller liten eksponering ved små doser over tid.

Men hjelp fikk jeg nå altså igår. Masse medisin, og jeg fikk en resept på noen piller som skulle dempe astmaen, og i tillegg fikk jeg beskjed om å medisinere mye. Det har jeg gjord og jeg er mye bedre nå.

Det ble mye bedre senere på kvelden, og det ble en Dobbel Wopper Cheese meny til middag. Det ble seint, jeg var sliten og spise må man jo. Det var snadder med mat. Dagen endte godt tross alt. Jeg er heldig å bo i et land der jeg kan får god hjelp. Vakkert er det her også.

Jeg har jobbet i dag. Jeg har tatt mye medisin for å holde astmaen tilbake, og også tatt piller for det. Jeg føler meg som en festning nå, som om jeg har astmamedisin murvegger! LOL

Dagen har vært god, untatt for at jeg fant en kollega sittende å røyke i spiserommet til kontoret hvor det er forbudt å røyke, så jeg måtte ha en liten prat med ham. De har eget røykerom i kjelleren så det er ikke nødvendig for dem å sitte og forgifte luften for resten av oss. Jeg har også forklart i en lettversjon hvorfor det er viktig for meg, så jeg håper han ikke vil gjøre det igjen. Men fordi han røyket der og da så kunne jeg ikke stå der å snakke med ham i lang tid, jeg måtte jeg forlate rommet, eller risikere min helse igjen. Jeg forstår at de ikke vet, så jeg forteller de lettversjonen først på en mild måte, og håper de lytter. Jeg forstår de liker å røyke og sitte og ha en koselig tid, men vi som enten ikke liker røyk (noen gjør ikke det), eller som jeg som blir syk av det, må også ha mulighet til å nyte vår tid på jobben. Og som jeg fryktet. På min vei til fergen hadde jeg en ny astmareaksjon og måtte stoppe det med enda mer medisiner. Etter en stund gikk det bort. Nå er alt bra for nå. Jeg føler meg bra og kommer til å sove senere. Men først en fin film og kveld, og en stor dose av medisinen før sengetid. Noen tar en wiskhey, jeg tar Symbicort, Ventolin og Prednisolon. Skål! :))

Er det noen som i din omgivelse som blir sjuk, send de til legen så fort som mulig. Ikke vente med det. Og vær så snill å holde røyk, parfyme og andre ting som en person er astmatisk for unna. Eller enda bedre, slutte røyke og slutte bruke parfyme og parfymerte produkter i det hele tatt, på den måten kan du vise hensyn til både kjente og for deg ukjente personer med astma, så kan du hjelpe med å la astmatikere slippe lide slik unødig. Du finner gode uparfymerte produkter både i butikkene, hos frisører og på apotekene. Om du ikke får tak i det der du bor, så finnes det gode butikker på nett der du kan kjøpe på postordre.

Var redd for lungene dine, du skal ha de hele livet. Ikke utsett de for skadelig påvirkning, det kan gi deg lungesjukdom. Du har bare to lunger og du trenger de for å leve. Felles for alle typer lungesjukdommer er at du får pustevansker.

In English

Learn about asthma

Bad asthma attacks are horrible

When I write about asthma I write straight from the marrow, just as it is. I use no rewrites or trying to make it sound less than it is, nor I am trying to get it to sound worse than it is. Often when you read the factual aspects of asthma and you want to know, you get just the dry facts, and it almost never tells the whole truth. The purpose of my site is to tell exactly what other sites do not tell you, the whole truth. Asthma is horrible.

One should not be afraid to be friends with someone with asthma, and nor should you be afraid to hire a person with asthma, but you should know what it is, so that you know what to do if the person becomes ill. Most often the person has minor problems that can be controlled by self-medicating using prescried medicines, but sometimes it must be stronger measures. Just like it happened to me yesterday.

There was a lever full day yesterday. At 14 o’clock my lungs decided to make noise, it was getting harder and harder to breathe. I felt it like a person was standing on my chest at the same time as I was trying to breath, while I was coughing harder and harder. Exactly what has triggered it this time, I have no idea. I have felt tired for a few weeks and have used more medication than usual, so I guess I have been exposed to stuff I get sick from and that it is something that has built up over time.  It is something that happens sometimes, and it’s just the way it is with asthma. Often it is that one get exposed to things that make one ill over time, small dozes a day, and that in the end starts a big astma attack.

I was at work when it started, I had shortness of breath and began to cough. Lungs tighten. As time went I got harder and harder to breathe. I took my medication as I have been told to do when this happens, but unlike the usual days of small attacks that did not help to take the medicine this time. I medicated and I medicated and I just coughed and breathed more heavily for each hour passing. I called my boss and told him what was coming. I could not be relieved due to a lack of staff and I had to work until 17 o’clock. I have been through all this with asthma attacks before, I knew what was going on and what was coming, so after I talked to the boss I made a call to the emergency room and told that I come in 18-time and they must accept me. Lungs got only tighter and tighter, and I got harder and harder to breathe. I got tired. After work I called from the ferry, and about 18 o’clock on the way to the hospital, I got a full-fledged asthma attack. As I stood outside the emergency room and rang the bell, it got worse and worse. I worked hard to breathe. I rang the bell, and a digital ringing in sequence sounded. I rang again twice. I struggled breathing, coughed hard, got tired and weak while I leaned against the door to support me. I rang again and the ping sound. It felt like an infinity. Finally they opened the door. Lungs got tighter and tighter. It felt like a long time to get from the door to the hatch, even if it was only ten meters, a few steps.  I went directly to desk for newly arrived patients and snapped on the hatch. I weased, coughed and stuggled to breathe while I leaned myself to the front desk. The hatch was closed and the woman behind the glass did not understand it was an emergency. When I stood there gasping for breath wanting urgent help I experienced her waving at me – WAIT. She stood across the room and spoke with a colleague. I gasped for air. I need help now, I thought to myself. And I thought of that I had notified that I was coming. Eventually she came and opened the hatch. I pressed out with a wesing sound – I have an asthma attack, while the load and struggle for breath. Then she got the speed up, when she discovered that I could not breathe. I was showed in before anyone else who was waiting, and waiting room was full. She ran through the hallway for the doctor while I stood there and tried to stand upright and gasping for air, feeling like a gold fish on dry land. Each breath in was just as annoying and difficult as each breath out, and when I had to answer the questions I had to squeeze out the words because breath was so hard and heavy. One need air to talk. Between breathing heavily in and heavily out my whole body shook because of the strain to get air and the narrow bronchies that could not let air pass through.  She came running, and the doctor came running. A room with another patient who was there was emptied, and I was getting into. The doctor wanted to listen to my lungs and I tried to take off my vest and blouse while I struggled to breathe. I felt it hard work to even take off the shirt, and I felt like taring it off me instead to save me the trouble, but then I thought of that I would have to sow all the buttons on again. I struggled breathing.  I felt weak. The doctor put the stethoscope to my back and listened. Then he asked me some questions that I tried to answer, but it was hard because I was breathing so heavily it was not possible to speak much. He asked if the asthma attack had been going on for long? and I just nodded in reply. We can talk afterwards, he said then. Health sister who was sitting in the hatch was really very cleaver and good, she knew all about what I needed and she said what was needed and the doctor just over-wieving the whole thing.

Asthma is horrible.

I got inhalation medisin through a mask (5mg Ventoline – 0,5 mg Atrovent) and two tablets (40 mg Prednisolon) for breaking down the asthma attack, the asthma inflammation and the cramping bronchi in my lungs. First capsule with medicine fell off the mask and everything ran out, while I struggled to breathe. Some of it was my fault. Since I was so shaky cause of the shortness of breath, I handled the maske like I had ten thumbs. There I experienced it a problem and a hazzle that it happened because I needed the medicine so badly. But she sat fairly quickly on a new one even if it felt like ages before it was fitted, and then I was breathing in the soothing vapors of medicine. It relieved a little by little. It was lovely. But the vaporized medicine alone did not help, it was not until the pills began to take effect it started to go away. And after that i had 4 inhalations with Symbicort Turbuhaler 160/4,5. In all strong medication. I was very tired afterwards. When one have an asthma attack you use all muscles in your torsoe. I could have fallen asleep where I lay on the hospital bed, I was that tired. The nurse told me I had mascara all over my face. My eyes ran cause of the strenght during the attack and mascaras flowed. I had mascara on my glasses and under my eyes and on my cheek. I went to wash it off. I tried to walk and stand, but my legs trembled and shook. The body had been through so much that all limbs trembled, all of me was shaking. I was weak.

The asthma attack was one of the worst I’ve ever had. Only two others I’ve had before was more painful. I worked so hard to catch your breath that it sounded a long way in the corridors, it was hard and overwhelming for the staff. I worked so hard to breathe that my face changed color, I could not talk properly, I could not stand upright, and my tears flowed, not because I was sad or scared, but because it was such an strain on my body that all body functions worked hard. When I got the medicine and some pills to open up the lower air ways and calm down my lungs, and after that my legs were shaking from exhaustion and from the work of the body that it was difficult to stand and walk for a while, then finally found the body calmed down. Bless science and reserachers who invented the asthma medicine! I simply love them! What would I have done without asthma medicine? When I have such severe asthma attack and I think of a world without asthma medicine I’m pretty sure I would not have survived very long. They asked me at the hospital: “- Do you often have these seizures? What is it like? How do you manage it?” The answer is quite simple. One has to choose to live through it, or lie down and die. Dying would be the only opportunity to get out of asthma, because asthma never ever leave you. Dying is not an option so the only thing that remains is to take each day as it comes and endure all the pain. But without asthma medicine, I would never ever manage. Without asthma medicine surely death would come for a visit too early in my life. A severe asthma attack is not to fool around with, there is a real possibility of being strangled by ones own lungs if you do not get help.

Such exposure what make a big asthma attack like this one can either come from little exposure that make big impact, a big exposure or a small doses over time.

But the help I got yesterday. Lots of medicine, and I got a prescription for some pills that would curb asthma symptomes, and in addition I was told to medicate a lot. That I did and I’m much better now.

I was much better later in the evening, and there was a double Wopper Cheese menu for dinner. It was late in the evening by now, I was hungry, and one need to eat. Food was good, even if it is not the most healthy meal. The day ended well after all. I am fortunate to live in a country where I can get good help. Beautiful it is here also.

I have worked today. I have taken much medicine to keep the asthma away, and also taking pills against it. I feel like a fortress now, as if I have asthma medicine brick walls! LOL

The day has been good, except that I found a colleague sitting smoking in the dining room to the office where it is forbidden to smoke, so I had to have a little chat with him. They have a separate smoking room in the basement so it is not necessary for them to sit there poisoning the air for the rest of us. I also explained in a light version why it is important to me, so I hope he will not do it again. But because he smoked at the time I could not stand there talking to him for a long time, I had to leave the room or risk my health again. I understand that they do not know, I’ll tell the easy version first in a mild way, and hope they listen. I understand they like to smoke and sit and have a nice time, but those who either do not like smoke (some just do not), or I who get sick from it, must also have the opportunity to enjoy our time at work. And as I feared. On my way to the ferry I had a new asthma reaction, and had to stop it with even more medicine. After a while it went away. Now all good for now. I feel good and going to sleep later. But first, a nice movie night, and a large dose of medicine before bedtime. Some take a wiskhey, I take Symbicort, Ventoline and Prednisolon. Cheers! :))

If you find someone in your surroundings that get ill, send them to the doctors at once. Do not wait. And please keep all smoke and perfume, and any other stuff that a person having asthma get ill from away from them. Make a safe environment for them. Please, be considerate so that the person having asthma do not get unessesary strain on them. Or even better up, stop smoking and stop using perfume, perfumed products, or what ever they get sick from all together. In that way you are considerate to both known and to you unknown persons having asthma. In that way they get less attacks. You will find good perfume free products in the stores, with the hair dresser or at the pharmacy. If you can not find any good products where you live there are stores online that sell good perfume free products.

Take good care of your lung. Do not subject them to dangerous substances, it can give you pulmonary ilnesses. You only got two lungs and you need them to live. Joint for all pulmonary illnesses is that you get breating problems.

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams


1 Comment

The backside of asthma and allergies – by Annelie Molin

Imagine you got asthma. Put yourself in the position of the asthmatic, and do this while you read this..

You got asthma. What does that mean to you? When you breathe in things that are bad for you, your immune system tells the lungs that this stuff is really bad for you, and your lungs react to the impulse and your bronchi in the lungs get filled with mucus and the muscles around the bronchi spasm and narrows the airways even more so that you get hard to breathe.

This is your position and it follows you wherever you go in life. How much you would even want to get rid of the problem this brings you, you can never really be free of it.

You are asthmatic and this is your life.

Very many things can make you sick. Some depends on what your immunesystem reacts on. You either react against one thing or several (most common is to react against several), but one thing that is sure is that if you keep the stuff around you get sick from,  then your health decline. Your declining health about asthma means that the more you are subjected to what makes  you sick, the more asthma problems you get. You use the problem solver you got, your asthma medicine, the inhalations that is your life saviour. If you are able to avoid the allergens and irritants you will not get as sick.

At home you clear out all that make you sick to have a good life, to not have to medicate so much and not have to get sick all the time.

The doctor told you to take your medicines, and you do, but you also know that it is best to stay clear of all that make you sick, since it is the only way to not become unnecessarily ill. Even so, you kan not stop using your medicines, and you know this. You can not stop because if you do you would let the chronic inflammation flare free with heavy difficulty breathing as a result.

At home you got your free haven, you managed to clear it for as many allergens and irritants as possible. The air is clear for all the stuff that you get sick from, and you are constantly aware of not bringing any “bad stuff” into your home. All to not provoke your illness.

Taking your medicines and having the free space, your home free for allergens and irritants, you can manage the illness rather good. Most days are good, even though not all.

Your biggest problem is the rest of the world. The problem is the use of others of stuff you get ill from, and they do not know  you get ill from it, and they put themselves and their preferred wants and likes first. And in this world you must join if you are not going to lock yourself inside your home and live your life alone.

Those people believe that by using all the stuff you get ill from they are more pleasing to other people, that others find them more attractive and sociable. It starts every day already in the morning. In the many thousands of homes they get up in the morning and take the daily shower  (that is good) but they wash themselves in perfume, the perfumed body and hair hygiene products, dry themselves with the perfume washed towel, remove hair with perfumed products, smear their face with perfumed products, add deodorant that is perfumed,  to avoid dry skin they smear perfumed lotion on them, and style their hair with perfumed products, spray hair spray, and many also add cosmetics that are filled with perfume (mostly women) and then add newly washed clothes washed in perfumed products, to their wardrobe and it is their choise to dress in. Rather many also add the final spray of perfume or after shave. Ah, they think to themselves each time, I smell so nicely. : ) Then they go out in the world to meet with other people in believes that it will be appreciated by all that they smell nice as they feel it.

Then they meet you in town, and they stand beside you, there where you are and where you need to go. They do not know you got asthma, and in their minds they are in their full right to smell and spread the smell to others. It is only nice they think – smiling over the thought…

But you stand there, maybe in the que in the grocery store, and need your food like anyone else. The persons in front of you and behind  you smell of all the perfumed products that they added this morning, you feel the scent in the air. In your mind you recognize that is yes smell nice, but in the same second you know this is not good for you. And in the same second as you think that you feel a raspy sensation in your lungs, and you know that this is the start of an any level asthma attack. You start to cough, first mildly, people around you look at you in pity believing you got a cold, but you have not a cold, you got something worse. Then you start coughing more and more and you cough up mucus coming from your lungs. It is there, but you are indoors and where to spit?  Start looking for paper in your pockets.  You continue coughing and your lungs work to get air. While they do that you breathe in more of the scent around you, and you get even more subjected to what you get ill from and cough even more. It becomes a bad circle and you start to get heavy breathing. Already you have started to take your medicine to get through the situation. To manage to stand there in line to be able to pay for the food you need. It lightens up a bit thanks to the medicine, but the perfume continues to hit your lungs while you breathe, and you must take more inhalations of medicines to manage to stay there. The que goes slowly. You have to breathe, it is a natural thing, everyone does, and for every breath you breathe in more of the perfume, and get affected by the asthma time by time as time pass. You take even more medicine to help the situation. People take no notice of you. It is so common to see people using inhalator that no one notice. You stand there and wish that they could stop using that awful perfume… even though it smell nice. Lines moves slowly. You get more sick and you take more medicine. Finally it is your turn. You address the cashier, and feel the smell of perfume from her too and hairspray. F…k you think to yourself. And you feel the lungs again and medicate even more. You stand there and get stressed and wish your were out of there for long time ago. – Why do the woman work so slow? – I want out of here NOW!  you think to yourself. Finally all is paid for. Finally I can get out of here! You pack the bags while you feel the scent of the person beside you packing their bags, soon you will be free of it! Walking out of the store. Soon fresh air outdoors : )) *Your happy thoughts..* You pass by the perfume and beauty shop, and the smell of all the products is spread in the air, and you go to the other side of the entrence hall to get so far away from it as possible to avoid more scents. … There is the door. : )) Outside stands several people, and you wonder if they are only talking or if they are smoking? The last thing you need right now is smoke down your longs too. You medicate even more to press down the fury in your lungs. When you get closer to the doors you see the glow from the cigarettes, people stand there talking and seem to have a good time, but you get stressed by the smoke and wish they could go somewhere else, you have to pass to get out.. You pass, and as everyone else you have to breathe, and you therefore breathe in the smoke. It takes 1-5 seconds before your lungs that are already sensitive because of the perfume before, closes up and you get heavy breathing. You stress to get pass them at the same time as you are medicating even more. After a 100 meter walking in fresh air you feel your lungs calm down a bit. Finally out of there. But your lungs are not all well yet, so you take more medicine to get better. And then you feel it. Your heart rate are getting higher and you get shaky hands. The side effects of the medicine strike you and you get that on top of a tight chest.

You think to yourself that – If they only knew, maybe then they would stop using all that stuff? Now you only need to get home and find your peace at home, and wait until the storm blows over.

Take more medicine, eat some healthy food, look at some movie, read some emails.

What would  you think if all this really was you?

Next time you need to fill you cabinet, please go for the 100% perfume free producs in bless that you do not cause pain on anyone else.

What is Asthma? Read more..

Thank you.


Leave a comment

The book – Environmental inhibition (Norwegian) – By prof. Kjell Aas

Now the book The Environmental inhibition is released in pdf format. The book is written by professor Kjell Aas and tell in a light digest manner information about environmental inhibition. Book in Norwegian.

Click link to read the book:
http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf


Leave a comment

When other people make you sick – By Annelie Molin

I blog here to inform. I hope you my reader have use of the information I give. Not too many know what asthma REALLY  is, and what those allergic,  asthmatic and sensitive people can get sick from. My hope is that if you do not know as much about asthma, that after reading my blog you are a bit better informed and care about what you use in the future.

When other people make you sick

That is a way of saying that most people take for a person who behave in a way that make the other person say “you make me sick”, the term of disgust, but this is not about that. This is about when other people makes people physically sick. Now how is that possible?

Very many persons in the world are allergic, asthmatic and sensitive against different things that others are using. To make another person sick you do not have to physically touch the person. And it is not about the mentally making someone ill either.

Lets just take a look at the daily life of just anyone.

It is socially accepted and normal amongst very many to use for example tobacco and perfume daily. They actually feel it is their human right to do so, and no one is allowed to tell them otherwise. Very many use perfume to indulge themselves, and to make them look nice to others, or even attract others. But for some people this use is a hazard to their health and possibly to their very life. And what happens when those people meet in the same room and must co-exist?

Perfume got the effect on an allergic, asthmatic and sensitive person that is repellent and off-putting. It does not have the effect that the user want. I can take an example here.

Yesterday I met a lady in the grocery shop who often travels with my bus. She is very nice and I was glad to see her. It was also an unexpected meeting since she does not live in the area. She started talking and we had a nice conversation. But in the instant I came 2,5 meters from her I could feel the stank of her perfume in far, and it was so VERY STRONG. Even if I stood 2,5 meters away it was like putting my nose right in her bottle. There were a cloud of perfume around her that reached 3 meters away. I came 1,5 meter away from her that is the normal distance to keep when socializing here, and I got ill. I felt my lungs tighten and felt it was coming that I would soon be unable to breathe. Since I got asthma I can not be around and too near people having perfume on them. I get so really sick from perfume. And I am not alone in the world to have this problem. Even if she is a nice lady to chat with, I really wanted to leave because I got ill from her use.

Another time I was exposed to perfume was in May 2011 and the evening came and I got a phone call. A friend asked if I would like to go to the restaurant? I got very glad and said Yes! I’ll pick you up in half an hour. : ) I parked outside and waited for him. When he entered the car I smiled at him and said hello, and in the same second I had an asthma attack. He forgot I have asthma and had sprayed aftershave all over him. The aftershave was so strong, the fragrance filled the whole car. I had to open all the windows same time as I was coughing badly trying to get air, and take my medicine. Did not help. The perfume stank spread in all of my car. It was cold outside and we drove with the windows open. My friend froze but I could not close the windows, because if I did I would get even more, really, really sick. I can not sit in a car with all that perfume, and it was a 15 minutes drive to the restaurant. I had to have the windows open. Only other option would have been to let him out of the car and let him walk home. At the restaurant I was sick all evening. He stank all a cross the table. I tried to medicate, it helped a bit but it never really ended. It was even possible to hear it on my talking. My breathing made my voice sound strange and raspy. After a while I needed to visit the ladies room. Took my Symbicort Turbuhaler medicine and needed to rinse my mouth. I got in to the ladies room and a wall of perfume in form of washing agents and air-freshener met me. I just took medicine and needed to rinse my mouth, and now I again got breathing problems because of the air-freshener. From the ashes in to the fire. Rinsed my mouth and then quick out again. Still sick.

It happens that I enter a store to go shopping. Such happened for example this summer. I needed new batteries for my hearing aid and entered the local farmacy to buy some, but they were sold out and I had to go to the Clock and Juwelery store to buy it. I entered the store and the lady in the store stank of perfume and I got sick. I bought my batteries, that costed about 40 NOK more than at the farmacy (robbery if you ask me) and on top of it I got sick from the staff’s perfume use. I will never enter that store again. I can not have getting sick from going shopping. There they lost a costumer. I would rather drive far to a shop that is scent free, than go shopping there.

And then you got the smoking that is a hot topic for many. Very many smokers feel they are herrassed by the anti-smokers, and then again there are us who get sick from the smoke.

An example of this is:
We stroll around. It is a sunny day and my friend suggest a coffee or a beer in the sun. Ok, I say, and think to myself that this is nice. At the same time I get worried over smokers. I look around to see if there is any clear table, a table without smokers sitting around it. Ah! There is one! We sit and order our drinks, and talks. Half way through the beer and the coffee the person(s) at the table next to me lights a cigarette. Wind drives the smoke in my direction. I feel the asthma strike my health again, just as many other times. We sit outside, the smoker is allowed to smoke there, still I get sick. It gets bad, and I have to leave.

A stroll on the docks along the canal. Some smokers walk in front of me. I have to sick- sack to avoid their fumes, still it hits my lungs. I get sick again and get breathing problems. Silently I suggest to my friend to take another road in hope of there are no smokers. We go there. It is ok for a while, so comes that smoke again. I go around it to avoid it. Worst is when they go on all sides of me. Where to escape then?

We want to enter the mall, or pass the doors to the waiting hall at the buss/train station or airport. They are either going in the mall or they are taking a bus, train, or flight. It is not allowed to smoke inside the mall and waiting hall so people stand in front of the entrance for the “last smoke”, smoking them up. The smoke is thick in front of the doors. I get scared and worried thinking I must pass that. If I want or need to get in there I have to pass it. I go through it and it takes a second or two for the smoke to hit my lungs, and then it takes a few seconds again before I feel my lungs protest and tighten, and I get trouble breathing. Sometimes i try to hold my breath to avoid the smoke because if I do not I will get sick. If there are to many standing there in front of the door I maybe can not hold my breath long enough. Then I get sick again.

Now of course this is only a few examples of what happends. I have experienced many more, and lots of people could tell you other times they got ill from others use.

You can read more and also personal true stories here:
https://anneliemolin.wordpress.com/category/health-and-wellness/true-stories/

If you want to know how many people have asthma, you need to prepare yourself for the answer! It is such a large number that you would be surprised! It has been estimated that more than twenty million people in America suffers from asthma, and Norway in the year 2011 have a total of about 4.920.400 inhabitants, out of those are approximately 1.230.100 persons with allergies, asthma and other sensitivities, and about 639.600 of those got asthma. That is roughly 7 % of the population of the US and 13 % of the Norwegian population. A report (WHO 2006) also showed that as many as 300 million people worldwide suffers from this condition. It has been estimated that by the year 2025, there will be at least one 400 million people who suffers from asthma.

I addition to those 80 million people with diagnosed moderate to severe COPD, and millions of others with mild COPD, allergic rhinitis, and other chronic respiratory diseases, which are often undiagnosed. And chronic respiratory diseases caused over 4 million deaths in 2005, including over 3 million deaths from COPD and 255,000 deaths from asthma.

Remember that you can make many people sick, but also remember that you have the power to prevent that. If you stop using fragranced products and quit smoking you help many thousands of people who get sick from the use.

Thank you

/Annelie

You can also read:
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/05/27/an-ordinary-day-with-asthma/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/

Sources and read more: World Health Organization (WHO) http://www.who.int/respiratory/gard/events/GARD_Fact_Sheet.pdf, and professor Kjell Aas http://www.astmainfo.no/502686/?itemId=846543