Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Ikke vanskelig #røyking #astma

Jeg fikk høre at det er så vanskelig at jeg er imot røyking, det var ikke bra fikk jeg høre på omveier gjennom en venn av meg som hørt det fra en jeg kjenner. Da folk røyker da går jeg så de får røyke i fred, er det å være vanskelig? Jeg har aldri forbudt noen å røyke, de kan røyke så mye de vil, ute og vekke fra meg. Røyking inne er uakseptabelt og ulovlig i lov, og å røyke der er mye folk likeså, av erfaring på for eksempel uteserveringer også om det er lov. Jeg går ikke fram til de som røyker ute og tenner de en røyk da går jeg, jeg er ikke interresert i røyken. Noen ganger er det jo kjedelig da, det kan fort bli ensomt, men jeg har ikke luksusen å kunne velge å tåle det, det går ikke å forhandle med lungene.  Jeg verner helsen min, om du ikke liker det da er det ditt problem, jeg har ikke luksusen å endre meg, valgene mine er ikke basert på synsing og meninger, de er basert på erfaring og helse. Om jeg står med folk og prater da dem røyker da blir jeg tett i lungene, sjuk, og jeg risikerer både sjukehus og sjukemelding. Om du ikke røyker da jeg kommer da går det bra å prate sammen. Om du synes jeg ikke er sosial, ta en kikk på den røyken du holder i hånden, det er den som hindrer sosial hygge og derfor jeg ikke kommer, fordi om jeg ikke verner meg selv for røyk da går helsen rett vest. Jeg verner bare helsen min, jeg hater ikke røykere, jeg hater mangel på hensyn, og jeg hater røyken, ikke deg.   #astma


Leave a comment

Svar til røykere

Mitt svar til en røykeres tanker

Jeg leste meningene til   Lise Bærø fra Vennesla og andre i Aftenposten i dag og kommentarfeltet bærer mye av det samme preg.  Lise Bærø er av samme mening som mange andre røykere og fungerer omtrent som små barn som ikke får som de vil til enhver tid, de blir sure.

Noen av meningene hun ga uttrykk for er:

“– Den forbanna røykeloven, raser hun da Fædrelandsvennen kommer innom e-sigarettbutikken iSmokeKing Kristiansand.
– Snart har vi ikke lov å puste ut luft engang, utbryter hun. Bærå patter på en såkalt «damper», som er en litt større versjon av en e-sigarett…
Nå forstår hun ikke at hun heller ikke skal kunne få dampe hvor hun vil.
– Er det vanskelig å finne steder der du kan røyke? spør journalisten.
– Nei, jeg bare røyker, jeg. Det får være grenser for hva de skal få bestemme.”

Dagfinn Harr sier: “Man skal være påpasselig og ikke moralisere for mye med disse. Det blir som å sparke en som ligger nede. Røykerne som er igjen nå, må vi være ydmyke med og legge til rette for en mer individuell tilpasning.”

70-åringen Astrid Köhler er lei av alle restriksjonene rundt røyking i Kristiansand kommune.
“– Det er plagsomt å være røyker i Kristiansand. Nå er det jo røykeforbud på nesten hver eneste kafé i byen, sier hun, og understreker at hun gjerne skulle hatt mulighet til å tatt seg en røyk til kaffen av og til.
Planen er å «rømme» fra Kristiansand til Arendal.”

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Mitt svar

Jeg er ikke enig fordi jeg er en av dem som aldri har røyket selv og som har fått astma av andres røyking, jeg er ikke født med astma, jeg fikk det i 41 års alder, og det betyr at for min del at jeg kan ikke være rundt mennesker med røyk, parfym mm, jeg har ikke opplevd damping på nært hold ennå, men jeg regner med at de tilsatsene kan gi problemer ettersom jeg har snakket med andre som sliter med det. Jeg er frisk i røykfri, uparfymert mv luft. Så jeg for en er takknemlig for røykeloven, uten den var jeg rettsløs i en verden der alle står seg selv og uvanene sine nermest. Nå kan jeg i hvert fall med loven i lomma si at dem ikke har lov da det går utover helsen min. Folk er så teit og tett mellom ørene som frivillig ødelegger lungene sine, du lever ikke godt lenge uten velfungerende lunger.

“Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.”

Du blir irritert sa du. Vi som har obstruktiv lungesjukdom (og vi er veldig mange) må fly fra alle som lager en sky rundt seg, enten det er røyk, parfymerte produkter, eller annet som gjør skade på helsen. Se deg rundt, det er mange som røyker og sprer diverse rundt seg i luften, og da det skjer da blir vi ikke irritert, vi blir sjuke. Det å ha obstruktiv lungesjukdom betyr å måtte fly, fly spisestedet uten å få spise ferdig, fly køen på kiosken, fly bussholdeplassen og inngangen til bussen, fly innganger til butikker, kjøpesenter, legesentra, sjukehus, restauranter, puber, det er en real utfordring å gå på konsert der hvor det røykes, folk løper rundt med den forurensingen sin og det er ingen fred å få, mm. Du blir irritert sier du, finn deg andre interesser så slipper du det. Jeg hadde blitt gla jeg om jeg hadde den luksusen å bare kunne bli litt irritert.

Obstruktiv lungesjukdom, forstår du hva det er? Lungene blir fylt av slim, du får kramper i lungene og lungene tar sakte kvelertak på deg. Tror du meg ikke? Spør en lungespesialist.

Og du, jo røyking ute er ikke mindre farlig for andre:

http://news.stanford.edu/news/2007/may9/smoking-050907.html

Les artikkelen i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/norge/i/yqVve/Rasende-pa-nytt-forbud-Na-er-ogsa-e-sigarettene-omfattet-av-roykeforbudet

Hva er astma?

Fra Lommelegen og LHL:

“Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Betennelsen fører til opphopning av betennelsesceller. Disse betennelsescellene påvirker både muskelceller og slimceller som medfører at muskelcellene i luftveiene trekker seg sammen, og slimcellene produserer økende grad av slim, sier lege med spesialisering i lungesykdommer ved Glittreklinikken, Odd-Magne Fjeldstad.Han er også Lommelegens svarlege på spørsmål om lungesykdommer.

Fjeldstad forklarer at man ved astma ofte er plaget av pipete og tung pust.

– Mange opplever å få mer slim i luftveiene, noe som fører til pustevansker, hoste og irritasjon.

Betennelsen påvirker muskelceller som medfører at muskelcellene i de nedre luftveiene trekker seg sammen, og slimceller som produserer mer slim.

Irritantier kan forverre astma

Det finnes mange forskjellige potensielle luftveisirritantier for en person med astma.

– Fellesnevneren er at man er overfølsom i luftveiene. Man kan reagere på alt mulig, og det er veldig individuelt hva man reagerer på, sier Fjeldstad.

Men han ramser opp noen vanlige irritantier:

 • Kulde
 • Fuktig vær
 • Røyking
 • Sterke lukter som parfyme
 • Eksos
 • Stekeos
 • Diverse støv
 • Pollen 

Hvis man kjenner til sine irritanter, er det hensiktsmessig å i størst mulig grad unngå dem, sier Fjeldstad.” Lommelegen.no

[Bilde i link]
“Under et astmaanfall hovner slimhinnene opp og det danner seg mer sekret enn normalt. Bildet viser en normal bronkie (øverst) og en bronkie under et astmaanfall (nederst).” LHL.no bilde 

Slimet og krampene gjør det vanskelig å puste fordi det er ikke klar vei i luftrøret. Forverringen skjer ved røyk, parfyme og annen forurensning.


Leave a comment

Damping forbys

​​E-cigaretter forbys

Ny lov gjelder fra 1. juli 2017

Ulovlig med damping på offentlig sted

Nå blir også damping en del av røykeloven.

Dermed blir det ulovlig å dampe i praktisk talt alle lokaler, på alle transportmidler, ved inngangspartier, på skoler og på jobben. Det gjelder samme lov for tobakksrøyk som for damp.

Luften i offentlige transportmidler skal være røykfri og dampfri, det innefatter også å ikke bruke disse produkter slik at det siver inn gjennom åpne dører, eller at du blåser ut inne i bussen. Kutt røyken før bussen stopper.

Og du! Vi hensyn til de andre på holdeplassen, gå unna om du røyker og damper!

Kilde: www.dinside.no/okonomi/lakrispiper-lovlig-damping-pa-pub-ulovlig/67476975


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av å legge byrden på den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved å si at

Det er ditt ansvar å ta medisin. Jeg har rett å gjøre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du får hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg får hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter å tvinge i deg yoghurt og sier at du får vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjør som jeg vil og har lyst og jeg liker å helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter å si at du får hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter å helle i deg yoghurt og du medisinerer for å få mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du får hodepine og må ta enda mer medisin. Og sånn går dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg også med yoghurt og du får bare mer hodepine. Da du ber om å slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da får du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som før, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du må leve i samfunnet. Du vil ikke være alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter å tvangfore deg med yoghurt mens du får mer og mer vondt i hodet. Du tar så mye medisin mot din hodepine at du blir negative påvirket av medikamentene. Du får bivirkninger. Men vi fortsetter som før. Til slutt ender du opp på sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure på deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

Sånn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

Skjønner du nå?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvärk

En berättelse om relationer och samspel mellan människor och konsekvenserna av att lägga bördan på de sjuka personen

Vissa människor tycker att astma, allergier och känslighet är den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att säga att

Det är ditt ansvar att ta medicin. Jag har rätt att göra vad jag vill. Du ska inte begränsa mig.

Anta att du får huvudvärk av yoghurt, men jag häller i dig yoghurt under tvång. Du säger till mig att jag får huvudvärk av yoghurt, sluta! Jag fortsätter att tvinga i dig yoghurt och säger att du bara måste ta en huvudvärkstablett då om du plågas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsätter att tvinga på dig yoghurt, det är min rättighet! Du säger att du får huvudvärk av yoghurt medan jag fortsätter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att få mindre ont, men jag tar ingen hänsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt är bra. Du får huvudvärk och måste ta ännu mer medicin . Och så fortsätter det dag för dag, dagarna i ända… och det är inte bara jag som tycker yoghurt är bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig väl med yoghurt och du  få bara mer huvudvärk. När du begär att slippa yoghurt och förklarar varför då säger vi att du får väl bara hålla dig borta! Vi kan sitta här och du kan sitta långt där borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsätter som förut, och tvångsmatar andra med yoghurt och tar ingen hänsyn. Du måste leva i samhället. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsätter att tvångsmata dig med yoghurt och samtidigt får du mer och mer huvudvärk. Du tar så mycket medicin för din huvudvärk att du är negativt påverkad av medicinerna. Du får biverkningar. Men vi kommer att fortsätta som tidigare. Till slut hamnar du på sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och när du säger att det inte är okej då vi bli arga på dig eftersom du vill vårda din hälsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvärk hela tiden.

Så är det med astma, allergier och känslighet när du väljer din frihet och att ditt val är viktigare än andras hälsa.

Förstår du nu?


Leave a comment

#Røykeloven og #kollektivtransport #tryggluft og #røykeforbud ved #bussholdeplass, #busskur, #bussterminaler, #perronger, #busser og øvrig #kollektivtrafikk

Vedrørende røyking på arbeidsplass i busser, på bussholdeplasser, busskur og perronger

“§ 12.Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.” Lovdata.no Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Der er mange diskusjoner og synsing om røyking på bussholdeplasser i Norge. Man hevder at det er lov å røyke så lenge som man røyker ute. Det har vært diskusjoner om å forby røyking på holdeplasser og mange er imot det. De ferreste er klar over at det faktisk allerede finnes en lov som forbyr røyking på holdeplasser, da bussen står inne på holdeplassen. Jeg har selv opplevd da jeg har gitt beskjed til røykere om å bevege seg vekk fra bussen om at jeg kan dra dit peppern gror og at de har rett å røyke ute, dere som røyker kunne ikke ha mer feil. Røykere røyker ved bussen og røyken siver inn i bussen som skal være røykfri. Røykeloven slår fast at bussholdeplasser og busskur skal være røykfrie da bussen står på holdeplassen. dette iflg. Arbeidstilsynet.

Krav på eit røykfritt arbeidsmiljø
“Arbeidsgivaren har ansvaret for arbeidsmiljøet, også for at ingen blir utsette for røyk på arbeidsplassen. Alle har krav på eit røykfritt arbeidsmiljø. For arbeidstakarar inneber tobakksskadelova at ekspedisjonslokale, arbeidsrom, spiserom, der to eller fleire arbeider, korridorar, trappeoppgangar, toalett og heisar på arbeidsplassen skal vere frie for røyk.
Som hovudregel vil det ikkje lengre vere tillatt å legge til rette for røykerom eller boks på arbeidsstaden. Arbeidsgivaren er ikkje forplikta til å legge forholda til rette for røyking. Arbeidstakaren har heller ikkje krav på eigne røykepausar. Rutinar for inneklima skal tas inn i verksemda sitt interne helse-, miljø- og sikkerheitssystem. Der det er tvil om røykeforbodet, skal det tydeliggjerast med synlege skilt.” Arbeidstilsynet.no

“§ 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie.”

“§ 28. Vern av barn mot passiv røyking
Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.”

Kommentarene til § 6

image

“Bussførerarbeidsplass når det røykes på holdeplass / i busskur. Holdeplass / busskur må regnes som inngangsparti som skal være røykfrie før bussdørrene åpnes. Kravet til røykfri luft gjelder for lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Ifølge merknadene til forbudsbestemmelsen gjelder det også i inngangspartier, og det skilles ikke mellom inngangspartier for bygninger og transportmidler. Jf. kommentarene til paragraf 6 første ledd. Det skilles heller ikke mellom ansatte med ulike forutsetninger.” Arbeidstilsynet (brev fra 2009)

Der er en lov som forbyr å røyke på holdeplasser og perronger da bussen står inne på holdeplass / perrong og dørene er åpne. Luften skal være røykfri før bussen er der. Stump røyken før bussen ankommer og vis også hensyn til andre som venter øvrig tid.

Ifølge loven om vern mot tobakksskader og persontransport kan personer som bryter mot loven avvises. Se § 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler

“Fra 2014 er det ikke anledning til å opprette egne røykerom.” Helsedirektoratet

“Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for lokalet, området eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet, området eller transportmidlet.” Arbeidsmiljøloven (AML) §25

Det er påbudt å merke med røyking forbudt skilt der det måtte være tvil om det er forbudt eller ikke. Røyking utenfor bussene er et problem både for sjåfører i arbeidsmiljøet og for dem som tar bussen. Dette må tas opp på høyeste hold slik at alle busser i hele Norge blir merket med røyking forbudt utenpå bussene og på holdeplasser, det skal også opplyses om på fylkeskommunenes nettsteder, på busselskapenes nettsteder, i rutehefter på nett og på papir, og i landsdekkende aviser slik at alle er informert.

Notere deg det fra nå av at RØYKING ER FORBUDT PÅ BUSSHOLDEPLASSER OG I BUSSKUR DA BUSSEN STÅR INNE OG AT LUFTEN SKAL VÆRE RØYKFRI FØR DØRRENE ÅPNES. DETTE BETYR AT DU SKAL STUMPE RØYKEN FØR BUSSEN STOPPER.

§ 42. Straff
“Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud eller påbud gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter. Forsøk straffes på samme måte.” Lovdata.no

Kilde: Arbeidstilsynet Norge, Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)lovdata.no, Helsedirektoratet

/ Annelie


Leave a comment

Still smoking?

Are you still smoking?

CrazyRussianHacker on YouTube.com made a experiment to see how fast a paper filter got stained.


Source: CrazyRussianHacker at YouTube.com

I totally agree with him, smoking is disgusting. I can not understand how anyone can smoke. It must be the dumbest “joy” anyone can have. You stink from it, you pollute the air for everyone, you get sick from it, you make others sick from it, and you even pay for it all. How dumb is that?

/ Annelie


Leave a comment

More than one person every two hours on average, due to smoking-related diseases

“It is hard to imagine that over 1 million people (1/5) in Norway still smoke regularly. Smoking has almost been “free fall” in many years, and the smoking epidemic is said already to have gone into a discharge phase. But each year still die over 5000 people – or more than one person every two hours on average, due to smoking-related diseases such as cancer, cardiovascular disease and lung disease. Imagine that as many had perished in traffic. Do not you think the government would do more to solve the problem?”
All patients should be asked about smoking habits and it should be registered, and since fragrance hold many of the same substances as smoke fragrance use should be checked out too.

http://www.dagensmedisin.no/blogg/anne-lise-ryel/alle-pasienter-ma-sporres-om-tobakksbruk/

 


Leave a comment

Smoking in the bus

(Scroll down for English)

Røyking i bussen når bussen er tom…

Til dem som det berør og du vet hvem du er.

Det klages på bussjåfører som røyker i bussen. Jeg vet at det forekommer og det vet passasjerene også. Det forekommer i alle busselskaper. Jeg har sett at det skjer med egne øyne, mine lunger har opplevd konsekvensen, og jeg leser om det i diskusjonsfora der busskunder deltaker. Det er både bruk av vanlig tobakk og damping som skjer. Det er uholdbart.

En bekjent av meg ble utsatt for damping, hun har astma og hun fikk et alvorlig astmaanfall der og da av dampen. Det er vås at damping ikke er skadelig for de med lungesjukdommer. Røyking av vanlige sigaretter og rulletobakk i bussen er en helseplage.

Det er enkeltpersoner som gir blaffen i sine omgivelser. Jeg gir et skikkelig surfjes til deg som holder på slik. Det er både ulovlig og ukollegialt, og mangel på kundeservice. Continue reading


Leave a comment

Science say use less smoke and fragrance

Dagens Medisin on indoor clima

In a article by Dagens Medisin (Medincine Today)  scientist talk about indoor clima.

“Researchers recommend minimal use of perfumes, candles, wood heating and heating of the car to improve the indoor air.”

“Researchers at the Norwegian Institute for Air Research (NILU) has looked into the indoor environment specifically in the Arctic. This has not been done previously. Now it is just a pilot study published. Indoor air quality in both private homes and workplaces were tested for volatile organic compounds.

– The climatic conditions in the north imposes people a different lifestyle than other places that may lead to increased pollution indoors. In many places, the house can be wrapped in snow six months a year. Pollution caused by the use of wood-burning stove, for example, higher where winter lasts from October through May, compared with places that have winter for three months, says researcher Athanasios Katsogiannis the Norwegian Institute for Air Research (NILU) and first author of the study.

People spend over 90 percent of their time in a “protected” indoor environment (Bruinen DeBruine, 2008) when cold clima. In addition, it is well known that concentrations of chemical contamination is higher indoors compared with outdoor.

– Indoor air is not currently regulated. Before politicians can set limits, they must get information from as many places as possible about how the condition is, said Katsogiannis.

The study collected air samples from various rooms in private homes and various rooms at workplaces in Tromsø in October and November of 2013. In some cases we found that the concentration of particulate matter was higher than the proposed maximum limits. We saw that using the wood stove and candles, leading to increased exposure to certain types of particles. We assume that dust and particles from the use of black sand on the snow and the use of studded tires on asphalt, also influence indoor climate. This may have various adverse effects on human health, such as asthma.

Will investigate more

Katsogiannis believe this study can be used as a starting point for further studies.

– You should now look at several chemicals found in indoor air in households. Chemical monitoring studies should be done together with epidemiological and toxicological studies where we examine the state of health, disease prevalence, and find out how chemicals affect. It’s the only way we can understand how air quality affects health and a method that can quantify this, says Katsogiannis. He points out that eachand everyone is responsible for its indoor environment. It is therefore our responsibility to protect it. The smoking ban was an excellent start. People should also use less spray, perfume, candles, incense and wood burning. We must remember that when we brush up, it also affects the indoor environment to a greater or lesser degree. Ventilation is generally the most important to reduce toxic substances in indoor air.

Discourages Arctic habit

He discourages especially a habit that many may have where the climate is cold. A habit many of Tromsø and the Arctic have is that you start and run your car engine and let the car warm up in the garage or outside the window. This leads to immediate high exposure to various hazardous chemicals.

For us to be able to say anything definite about the indoor climate in the Arctic, this study should be followed up. Public places such as malls, fitness centers and so on were not monitored in this study.”

Source and Read more: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/har-undersokt-arktisk-inneklima/

Finally I feel like being heard! How wonderful that scientists say the same as I do, and so many others with me, that fragrance product pollutes the indoor air and is unhealthy. Thank you so much, you can not imagine how important this article is to me and how happy I am to read it.

Please, continue the good word and please also look into the use of fragrance washing and cleaning products, air fragrance like air freshener, scented candles, designer scent like fragrance marketing and so on. It is a violation of the need for fresh air for a continued good health.

/ Annelie

 


Leave a comment

Genes and smoking – Research

New research: Specific gene makes you a heavy smoker

“Danish researchers from the University of Copenhagen and Herlev Hospital has for the first time demonstrated that there is a direct link between smoking and a significantly increased mortality.

The researchers followed 55,568 people. These include 38,823 smokers who were followed for 10 years. The scientific study also documents that genes play a crucial role in whether one who smokes ends up as a heavy smoker. Smoking gene has no bearing on whether you start smoking, or even if one stops again. But if you smoke, one gene make you smoke more. Those with the gene variant inherited from both parents smoke 20 percent more than those without the gene variant specific. Evidence suggests that it may be genetically predisposed to heavy smoking. Smokers who carry a particular genetic mutation that is at a higher tobacco consumption and are more affected by smoking, for example, by having a higher content of nicotine in the blood. Continue reading


Leave a comment

Research: Smoke reduces HDAC2 in the body decreasing effect from medicines.

Smoke damage the effect of Asthma medicine

It is known that passive smoking worsens asthma symptoms and reduce the effectiveness of inhaled steroid treatment, but how this occurs has not been elucidated.

Now researchers at Imperial College in London found that a person with severe asthma who is constantly exposed to smoke, have lower levels of the enzyme HDAC2 compared to those who is not subjected to smoke. It is precisely HDAC2 necessary to steroids in asthma medicine should be able to have an anti-inflammatory effect.

Researchers at Imperial College in London found that children with severe asthma with a parent who smoke at home have lower levels of the enzyme compared with those whose parents do not smoke. HDAC2 is required to steroids in asthma medicine to be able to have an anti-inflammatory effect.

So if you smoke, or if you have asthma, and are around a smoker or a person having asthma, know that it will damage the effect of the asthma medicine.

Don’t smoke. And stay away from smokers!

Source:
http://barnastma.se/index.php/14-medicinska-artiklar/36-passiv-roekning-foersaemrar-barns-foermaga-att-svara-pa-astmabehandling


Leave a comment

New EU Tobacco Products Directive!

(EFA) BREAKING NEWS:

” The EU Council has just formally adopted the new Tobacco Products Directive!
Soon the following changes will take place:
(1)   Health warnings will cover 65% of the front and back of tobacco products packages;
(2)   Slim and fancy tobacco products packages will be prohibited;
(3)   All tobacco flavors will be banned immediately after the entry into force of the Directive for cigarettes and roll-your own tobacco. Menthol will be banned from 2020;
(4)   Many harmful addictives will we prohibited;
(5)   Electronic cigarettes will be regulated.
The WHO European Region has one of the highest proportions of deaths attributable to tobacco and we consider this Directive as an important step for diminishing the tobacco epidemic in Europe!
“The long term devastating effects of smoking are clear. But for people with asthma and other respiratory diseases the adverse effect of breathing in tobacco smoke are immediate – it restricts the airways, making it difficult to breathe and causing attacks and exacerbations. We fully support the new provisions as vital measures in protecting the lives of children and adults from tobacco.”, said EFA President, Mrs Breda Flood.”
Source https://www.facebook.com/pages/EFA/385048441562500


Leave a comment

#Smoking is anti-social – #Røyking er anti-sosialt

(Scroll Down for English)

Røyking er anti-sosialt

Der er en myte om at røyking er sosialt, at man treffer folk, røyker og derfor snakker. Jeg vil si at røyking er svært anti-sosialt,  fordi det hindrer en stor gruppe mennesker fra å snakke med deg som røyker. Det er mange ganger jeg har gått forbi folk jeg kjenner nettopp fordi dem røyker. Ikke fordi jeg er snobbete, ikke liker personen eller ikke liker røyking, men fordi min helse tar skade av røykingen, mine lunger bryr seg fint lite i om jeg vil prate. Det er således mange gode samtaler og møter som aldri blir noe av.

Og jeg er ikke alene om å føle på kroppen denne usosiale virkningen av røyking. En kamrat av meg sliter på arbeidsplassen sin med at folk røyker også om vedkommende sier han tar skade av det. De sier de har rett å røyke når det er i friluft ved dørrer. Men hva med retten til ham som er sensitiv å slippe bli sjuk? Jeg har også blitt utsatt for denne holdningen. Retten å forurense veier for noen viktigere enn hensynet til andres helse.

In English

Smoking is anti-social

It is a myth that smoking is social, that one meet people, smoke and talk. I say smoking is very anti-social because it hinders a large group of people from talking with you who smoke. I have many times had to just walk past a person I know because they smoke. It is not because I am a snob, don’t like the person, or do not like smoke, but because it hurts my health. My lungs don’t care at all if I want or need to talk to someone. There are many nice and good talks that never occur because of smoke.

And I am not alone experiencing this anti-social effect from smoking. A friend of mine experience trouble with this at his work place. People smoking outside the doors and at regions where he must work, and people claim the have the right to smoke. The right to pollute is greater for some than the right to be healthy.

/ Annelie


Leave a comment

Smoking damages on sperms and the unborn child.

“Substances in tobacco can damage genetic material in the sperm. Also sperm stem cells can have lasting damage , according to research from the NIPH. Damaged sperm are still able to fertilize the egg , but the risk increases that the fertil…ized egg does not develop normally and therefore repelled.  Damage to the stem cells in the testicle Sperm cells develop from stem cells that divide several times before they ripen and are ready to fertilize an egg. The researchers examined sperm from mice at different developmental stages and studied the effects of benzo ( a) pyrene.  The results show that the mature sperm could be damaged whenever environmental impact happened – whether the impact happened at the stem cell stage or later, while the sperm was half ripe or nearly ripe . Type of injury varied with sperm development stage .
– What do these results mean for fertilization ?
– If sperm gets damaged DNA in the final stages of maturation , may affect sperm quality. They are less able to fertilize an egg and give rise to a living child . Fertilization with sperm with damaged DNA can lead to early abortion because the fertilized egg does not develop normally and therefore banished says researcher Ann -Karin Olsen at the Division of Environmental Medicine , Institute of Public Health.
Increased likelihood of disease in offspring
– Can be damaged spermatozoa cause disease in the next generation?
– We believe that such damage may lead to increased risk of disease , but there is a difference in the effect of the damage to germ cells , and the damage to ” semi-mature ” and nearly mature sperm get. Damage to the stem cells are the most serious of these are mutations which will also be found in all cells of the offspring , says Olsen.
– When it comes to damage to the ” semi-mature ” and nearly mature cells , we know that such sperm can fertilize an egg even though they have much damage. But fertility is reduced , and the further development of the fertilized egg ( embryo ) is disrupted . To what extent such damage on disease development in the offspring , we have less knowledge , continue Olsen.
Not directly transferable
Olsen adds that research results can not be directly transferred to humans because the experiments conducted in mice, and it is used high levels of benzo ( a) pyrene , much higher levels than we humans are exposed to daily. The knowledge about the mechanisms that are most important. However, research results are consistent with other observations . For those couples who use IVF to have children see , for example, that men who smoke are less likely to become a father than non- smokers.
Studies show a correlation between paternal smoking and the risk of certain cancers in children .
Do not wait too long with kids – Do men who smoke damaged sperm forever?
– We must distinguish between damage to the stem cells and damage to sperm cells during development. If the stem cells have been DNA mutations , any sperm that develop from these cells carry the mutations . Injuries sustained in the final weeks before conception are not mutations , they will primarily provide poor semen quality and thereby reduce the likelihood of having children.
– Can we do anything to prevent injuries , besides being a non-smoker ? – I would recommend that you generally avoid harmful chemicals wherever possible . It is shown that other drugs may damage the sperm in the same manner as benzo (a ) pyrene . For men who are planning to father I would say that it is wise to consider what you expose yourself to before conception. It takes about three months from a stem cell begins to divide until it has given rise to mature sperm. In addition , I think it is wise that men do not wait too long to have children. The genetic changes accumulate during a long life , says Olsen.
Smoking in the mother may also damage
Norwegian and Danish men have poorer sperm quality than men from Finland , Sweden and the Baltics. The researchers speculate that this is because women started smoking earlier in Norway and Denmark than in the other countries. There is now evidence that women’s smoking during pregnancy are important for the development of the testes in male fetuses and their future semen quality .
Further research
The research project at the Institute of Public Health continues with several investigations. The researchers will examine what happens when low doses of ia benzo ( a) pyrene used for extended periods , which are more relevant to the way we humans are exposed to these substances. Other hazardous substances are interesting to examine.
– We want to identify the bad guys – the substances that are dangerous for the male gametes , says Olsen.”
Translated using Google.  Source: HelseNorge.no http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Royking-kan-skade-sedceller.aspx
What does the smoking and second hand smoke during pregnancy do to Your baby? Look at animation.
http://www.tommys.org/page.aspx?pid=771
“Cigarette smoke contains more than 4,000 chemicals, including truly nasty things like cyanide, lead, and at least 60 cancer-causing compounds. When you smoke during pregnancy, that toxic brew gets into your bloodstream, your baby’s only source of oxygen and nutrients.

While none of those 4,000-plus chemicals is good for your baby (you would never add a dollop of lead and cyanide to his strained peaches), two compounds are especially harmful: nicotine and carbon monoxide. These two toxins account for almost every smoking-related complication in pregnancy.

The most serious complications — including stillbirth, premature delivery, and low birth weight — can be chalked up to the fact that nicotine and carbon monoxide work together to reduce your baby’s supply of oxygen. Nicotine chokes off oxygen by narrowing blood vessels throughout your body, including the ones in the umbilical cord. It’s a little like forcing your baby to breathe through a narrow straw. To make matters worse, the red blood cells that carry oxygen start to pick up molecules of carbon monoxide instead. Suddenly, that narrow straw doesn’t even hold as much oxygen as it should.

A shortage of oxygen can have devastating effects on your baby’s growth and development. On average, smoking during pregnancy doubles the chances that a baby will be born too early or weigh less than 5 1/2 pounds at birth. Smoking also more than doubles the risk of stillbirth.

Every cigarette you smoke increases the risks to your pregnancy.

Weight and size, Body and lungs, Heart and Brain function is Object for being affected by smoke.

Undersize babies tend to have underdeveloped bodies. Their lungs may not be ready to work on their own, which means they may spend their first days or weeks attached to a respirator. After they’re breathing on their own (or even if they did from the start), these babies may have continuing breathing problems — because of delayed lung development or other adverse effects of nicotine. Children whose mothers smoked during pregnancy are especially vulnerable to asthma, and have double or even triple the risk of sudden infant death syndrome (SIDS). Babies whose mother smoked or being around smoke in the first trimester of pregnancy are more likely to have a heart defect at birth. Smoking during pregnancy can have lifelong effects on your baby’s brain. Children of pregnant smokers are especially likely to have learning disorders, behavioral problems, and relatively low IQs. “

 Source and read more:


Leave a comment

The Sympathetic smoker

(Scroll down for English)

En sympatisk røyker

I dag hadde jeg litt av en dag, min kollegas buss startet ikke, og han måtte ta min buss siden han normal har flere passasjer enn jeg har, og siden der ikke var noen ekstra buss tilgjengelig så ble jeg uten buss. Vi ringte taxi for hjelp, og de kom i en minibuss. Siden han ikke visste turen  kjørte jeg i bilen min foran ham for å lede veien. Han tok på passasjerene.

Kl. 0804 måtte vi gjøre en liten stopp for å vente på at klokken skulle slå 0810 før han kunne fortsette å plukke opp studentene.

Mens vi ventet der på busstoppet gikk vi ut av bilene og snakket. Han tenner en sigarett.

Og jeg som har astma starter på den lille dansen for å prøve å holde seg unna røyken, jeg beveget meg bort fra ham for å unngå røyken. Og som folk flest når du beveger deg bort da de beveger de seg nærmere. Slik ble det at vi “danset” fram og tilbake litt, før jeg måtte fortelle ham og be ham om å  gå nærmere siden jeg prøver å holde meg unna røyken hans siden jeg har astma.

– Åh, det er så lite som trengs for å gjøre deg syk? sa han.

– Ja, svarte jeg.

Da tok han frivillig sigaretten og kastet den, med et smil.

Det mine damer og herrer er en sympatisk røyker.

Det er hvordan alle skal oppføre seg rundt følsomme personer, enten det er røyk, parfyme eller noe annet.

Takk for at du er en sympatisk røyker.

In English

A sympathetic smoker

 

Today I had some day, my colleague’s bus did not start and he had to take my bus, and since there were no extra bus available I had none. We called for taxi for help, and they came in a minibus. Since he didn’t know the tour I drove in my car in front of him to lead the way. He took on the passengers.

At 0804 we had to make a little stop to wait for the clock to turn 0810 before he could continue to pick up the students.

While waiting there at the bus stop we got out of the vehicles and talked. He lights a cigarette.

And I who have asthma starts on the little dance trying to stay out of the smoke, moving away from him to avoid it. And as most people when you move away they move closer. So like that we “danced” back and forward a bit, until I had to tell him to please not move closer since I try to keep away from his smoke since I have asthma.

– Oh, is it that little needed to make you sick? he said.

– Yes I replied.

Then he voluntarily took the cigarette and tossed it, with a smile.

That ladies and gentlemen is a
Sympathetic smoker.

That is how everyone should behave around sensitive persons, either it is smoke, fragrance or something else.

Thank you for being a Sympathetic smoker.


Leave a comment

Free Yourself – WHO

Every year, tobacco kills nearly six million people. Even though the WHO Framework Convention for Tobacco Control calls for a comprehensive ban on all tobacco advertising, promotion and sponsorship, only 19 countries have such a ban. The WHO’s message to governments on World No Tobacco Day 2013 on 31 May thus is: Free yourself!

http://bit.ly/14TZJjn

Source: EFA


Leave a comment

Smoke free outdoor dining areas Sweden

On the progress in Sweden!

We like smoke free!

“We like smoke free” is a two-year project (2012 – 2014) operated by the Swedish Asthma and Allergy Association, and funded by the Swedish National Institute of Public Health. The goal is to create smoke-free terraces on a voluntary basis and in time expand the Tobacco Act.

http://rokfriuteservering.se/

I SALUTE YOU, AND ALL JOINING!!!

Good with smoke free outdoor dining areas and cafes! I often do not og such Places du to people smoke there. Such  make restaurant lose customers!

In addition…

Smoking = Egoism. Smoking, here You think only of just yourself. The smoke contains the same thing outdoors as if you were indoors.

Sensitive people react as much to smoke whether it be outside or inside.

Those who smoke have chosen to smoke, so then you must take it on your own account. When you smoke, you do not just make a choice for yourself but also for all others around you, often against their will. We who do not smoke have neither the desire or need to be exposed to it. Actually if you look deeper on the fact: – If you smoke where others are then you force others to smoke when you sit there smoking and your gases spread around you. That is why I prefer to call Passive Smoking for Forced Smoking. It is a right to be able to choose for oneself  what one inhale. Many become acutely ill by tobacco smoke. People with asthma reacts to substances spread in the air at rates as low as 0.02 ppm, therefore it is does not matter if it is smoked indoors or outdoors, it is equally bad in both. You who do not like the smoking ban, do you think it is right that others who do not want to inhale the fumes must sit in a gas mask to avoid breathing in your smoke? You can not control where the smoke goes. 300 million people worldwide have asthma and 250,000 people die from asthma each year, according to numbers from the WHO (2011), and smoking makes many sick, and very many have acute hospitalized because of breathing problems due to others smoking. People having Lung disease is also entitled to go on the terrace and dine in the sun. It should not be that hard to understand?

/ Annelie


Leave a comment

New Tobacco Act passed in Norway

(Scroll down for English)

Ny røykelov vedtatt i Norge

Stortinget  har 19. mars 2013 vedtatt en rekke lovendringer, for å hindre barns adgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

Her er loven kortfattet. Vil du lese alle paragrafer må du lese i linken herunder.

§ 1 Formål

Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker tobakksvarer, slutter og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk.

§ 2 Definisjoner

Med tobakksvarer forstås i denne lov varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk. Med røykeutstyr forstås i denne lov varer som etter sitt formål hovedsakelig benyttes i forbindelse med tobakksvarer. Med tobakkssurrogat forstås i denne lov produkt som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk. Med tobakksimitasjon forstås i denne lov produkter som etter sin utforming har en nær likhet med tobakksvarer eller røykeutstyr, men som ikke inneholder tobakk eller tobakkssurrogat. Med salg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer til forbruker mot vederlag. Med engrossalg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer mot vederlag som ikke omfattes av sjette ledd. Med spesialforretning for tobakk forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger tobakksvarer eller røykeutstyr. Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som skal regnes som tobakksvarer, tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner og røykeutstyr, og nærmere kriterier for hva som menes med spesialforretning. I tvilstilfeller kan departementet avgjøre spørsmålene med bindende virkning.

§ 3 Virkeområde

Loven får anvendelse på innførsel, utførsel, omsetning, utforming og bruk av tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner. Loven gjelder for Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan i forskrift bestemme at deler av loven ikke skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Loven kommer til anvendelse for petroleumsvirksomhet til havs i den grad slik virksomhet omfattes av arbeidsmiljøloven § 1-3. …

§ 4 Bevillingsplikt

Salg av tobakksvarer kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av kommunen. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. …

§ 8 Krav til vandel

Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel når det gjelder tobakksskadeloven og bestemmelser i alkoholloven, tolloven, særavgiftsloven, varemerkeloven og designloven som har sammenheng med tobakksskadelovens formål. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses for å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. …

§ 10 Kontroll med salgsbevillinger

Kommunen fører kontroll med utøvelsen av salgsbevillingen. …

§ 13 Politiets stengningsadgang

Politiet kan stenge et sted som driver salg av  tobakksvarer uten å ha bevilling. …

§ 17 Aldersgrenser

Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år. …

§ 18 Forbud mot selvbetjening av tobakksvarer

Selvbetjening av tobakksvarer på utsalgssteder for forbrukere er forbudt. …

§ 20 Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer

Enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater. Selvbetjening av tobakksvarer på utsalgssteder for forbrukere er forbudt. …

§ 22 Forbud mot tobakksreklame

Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder røykeutstyr, tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater. Tobakksvarer må ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvare kan ikke benyttes i reklame for andre varer eller tjenester, …

§ 23 Forbud mot tobakkssponsing

Alle former for tobakkssponsing er forbudt. Med tobakkssponsing forstås i denne lov enhver form for offentlig eller privat bidrag til et arrangement, en virksomhet eller en person med den hensikt eller den direkte eller indirekte virkning å fremme salget av tobakksprodukter. …

§ 24 Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr

Synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og for automatkort som gir kunden adgang til å hente ut tobakksvarer eller røykeutstyr fra automat. ,,,

§ 25 Røykeforbud i lokaler og transportmidler

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. … Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. For å sikre etterlevelse av forbudet mot røyking på serveringssteder og forbudene mot tobakksbruk i barnehager og skoler (§ 26 og § 27), skal slike steder føre internkontroll og etablere et internkontrollsystem. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for lokalet, området eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet, området eller transportmidlet. …

§ 26 Tobakksforbud i barnehager

Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder. Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for lokalet eller området eller representant for denne, kan bortvises …

§ 27 Tobakksforbud på skoler og i skoletiden

Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette. Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for lokalet eller området eller representant for denne, kan bortvises …

§ 28 Vern av barn mot passiv røyking

Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt. …

§ 31 Forbud mot produkter for å skjule helseadvarslene

Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele etuier, esker, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller delvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene i § 30 første ledd. …

§ 33 Forbud mot salg av mindre pakninger

Til forbruker kan det kun selges forpakninger som inneholder minst 20 sigaretter. Sigaretter kan ikke selges i detaljsalgspakninger som inneholder mindre pakninger eller som kan deles opp i mindre pakninger. Sigarer kan selges enkeltvis med advarselsmerking på pakningen. …

§ 34 Forbrukertesting

Enhver form for testing av tobakksvarer og tobakksvarepakninger ved hjelp av forbrukere er forbudt. …

§ 42 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud eller påbud gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som fullbyrdet forseelse.

Endringene ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF. Noen av forslagene fikk også støtte fra Høyre.

EU-kommisjonen gikk i fjor inn for å gjøre alle røykpakker logofrie innen fem år.

I januar lanserte Helsedirektoratet en ny kampanje for å nå ut til festrøykerne og andre «av og til»-røykere.

Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk

Fra før er røykeloven for arbeidsplasser slik:

Det er ikke lov å røyke i spisesteder, utskjenkningssteder, danselokaler, kino. transportmidler mv lokaler der folk samles.

Det er ikke lov å røyke i noen lokaler, trappehus, entréer, ganger, og alle andre rom, ikke heller utenfor entré der ansatte skal passere. Unntak har vært kun i arbeidsrom der kun en og samme person arbeider og har adgang til enhver tid, og dit ingen kolleger eller besøkere går. Røykerom var før tillatt, men er nå forbudt om det kan skje at offentligheten kan komme dit.

Alle ansatte har KRAV på et arbeidsmiljø FRITT FOR RØYK, det er ikke valgfritt for røykerne å ta hensyn eller ikke. For bussjåfører gjelder dessuten et tillegg. Bussholdeplasser er å regne som en bussjåførs arbeidsplass når bussen står på holdeplassen. Det betyr i praksis at hverken bussjåfører, passasjerer eller andre har lov å røyke på holdeplass. (Kilde: Arbeidstilsynet Norge) Og det bør man heller ikke av andre grunner. Det er dårlig kundeservice å utsette passasjerer for røyking. 20%, dvs 1 av 4 har astma, og i tillegg er andre lungesykdomer og sensitive. De er kundene våre og har ikke behov for å få røyk på seg og bli sjuke av røyken.

Den norske lovteksten
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-041/

Nyhetsartikkel
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/04/04/tipakningen-blir-forbudt

Kilde: Arbeidstilsynet, Stortinget, ABC Nyheter

In English

New Tobacco Act passed in Norway

Parliament has 19 March 2013 adopted a number of amendments, to prevent children’s access to tobacco products, make multiple arenas smoking free and strengthen protection against passive smoking.

Here is the law brief. If you want to read all the sections you need to read in the link below.

§ 1 Purpose
The purpose of this law is to limit the health effects that the use of tobacco products leads by reducing consumption and ultimately help achieve a tobacco-free society. Furthermore, the law regulates measures to prevent children and young people starting to use tobacco products, promote those who already use tobacco, stop and protect the public from exposure to tobacco smoke. …

§ 2 Definitions
With tobacco products is in this Act goods that can be smoked, sniffed, sucked or chewed if they consist wholly or partly of tobacco.
With smokers purpose of this Act goods which by their purpose mainly used in connection with tobacco products.
With tobacco substitute shall in this Act product after its usage corresponds tobacco, but do not contain tobacco.
With tobacco imitation understood in this Act for products that its design has a close resemblance to tobacco products or smoking accessories, but do not contain tobacco or tobacco substitute.
The sale is in this Act transfer of tobacco products to consumers for a fee.
With wholesale purpose of this Act is the transfer of tobacco products for a fee that is not covered by the sixth paragraph.
The special business of tobacco is in this Act outlet that mainly sell tobacco products or smoking accessories.
The Ministry may issue regulations on the products should be considered tobacco products, tobacco surrogats, tobacco imitations and smoking accessories, and specific criteria for what constitutes special business. In doubtful cases, the Ministry decide issues binding. …

§ 3 Scope
The law applicable to the importation, exportation, sale, design and use of tobacco products, smoking accessories, tobacco surrogats and tobacco imitations.
The law applies to Norway, including Svalbard and Jan Mayen. The King may issue regulations that parts of the Act shall not apply to Svalbard and Jan Mayen, and may establish specific rules taking into account the local conditions.
The Act is applicable to offshore petroleum activities to the extent that such activities are covered by the Working Environment Act § 1-3. …

§ 4 Licence Duty
Sale of tobacco products may only be on the basis of a license issued by the municipality.
The license applies to a specific local and a specific type of business.
A license granted is granted person who operates the business. …

§ 8 Requirements for conduct
Licensee, boards, deputy and other individuals with significant influence on the business, must have demonstrated impeccable repute when it comes to the Tobacco Act and provisions of the Alcohol Act, the Customs Act, special tax law, trademark law and design law that is related to the Tobacco Act’s purposes.
A person who owns a significant portion of the business or a company doing business, which derives a substantial portion of its return or by virtue of his position as leader has significant influence on it, it will always be deemed to have a significant impact on the business. …

§ 10Kontroll with sales licenses
The municipality oversees the conduct of sales license. …

§ 13 police shut access
The police can close a place that drives sales
tobacco without a license. …

§ 17 Age Limits
It is illegal to sell or hand over tobacco products, smoking accessories, tobakkssurrogater or tobacco imitations for those under 18. Is there any doubt about the buyer’s age, the sales take place only if the buyer can document at least 18 years. …

§ 18 Prohibition on self-service tobacco
Self-service of tobacco products in retail outlets to consumers is prohibited. …

§ 20 Prohibition on the free distribution of tobacco products
Any free distribution of tobacco products to consumers from a natural or legal person engaged in commercial activity is prohibited. The same applies to tobacco imitations and tobacco surrogat. …

§ 22 Prohibition of tobacco advertising
All forms of advertising of tobacco products is prohibited. The same applies to smokers, tobacco imitations and tobacco surrogats.
Tobacco products must not contain advertising of other goods or services.
A brand that is mainly known as a brand of tobacco product can not be used in advertisements for other products or services, …

§ 23 Prohibition on tobacco sponsorship
All forms of tobacco sponsorship is prohibited.
With tobacco sponsorship shall in this Act any form of public or private contribution to any event, activity or individual with the aim or the direct or indirect effect of promoting the sale of tobacco products. …

§ 24 Prohibition visible display of tobacco products and smoking accessories
Visible display of tobacco products and smoking accessories at retail outlets is prohibited. The same applies to tobacco imitations, tobacco surrogats and automate card that gives the customer the right to recover tobacco products or smoking accessories from a  vending machine. …

§ 25 No smoking on premises and vehicles
In premises and vehicles which the public have access shall be smoke-free air. The same applies in the meeting rooms, work rooms and dining rooms. Outside entrances to health institutions and public enterprises should be smoking. … The owner, driver or operator or person responsible for premises, area or transportation, shall ensure that the provisions made in or pursuant to these provisions are complied with. It shall and must be marked with clear signs that smoking is prohibited in places where there may be doubt about this, and at the entrance to all bars and restaurants.
To ensure compliance with the ban on smoking in restaurants and prohibitions against tobacco use in kindergartens and schools (§ 26 and § 27), to such places have and maintain internal control systems, and establish an internal control system. Internal controls should be documented to the authorities.
Person in spite of warning from the owner or operator or responsible for the premises, site or transport or representative, violates the provisions set out in or pursuant to this section may be expelled from the premises, site or transport. …

§ 26 Tobacco Prohibition in the nursery
Tobacco use is prohibited in kindergartens premises and outdoor areas.
The owner, driver or operator or are responsible for premises, area or transportation, shall ensure that the provisions made in or pursuant to these provisions are complied with. It will and must be marked with clear signs that smoking is prohibited in places where there may be doubt about this.
Person in spite of warning from the owner or operator or responsible for the facility or area or representative, may be dismissed. …

§ 27 Tobacco Prohibition in schools and school time
Tobacco use is prohibited in primary and secondary schools’ premises and outdoor areas.
Pupils in primary and secondary schools will be tobacco-free school.
The owner, driver or operator or are responsible for premises, area or transportation, shall ensure that the provisions made in or pursuant to these provisions are complied with. It will be marked with clear signs that smoking is prohibited in places where there may be doubt about this.
Person in spite of warning from the owner or operator or responsible for the facility or area or representative, may be dismissed. …

§ 28 Protection of children from passive smoking
Children have a right to a smoke-free environment. The person responsible for the child to participate in this course are met. …

§ 31 Prohibition of products to conceal health warnings
It is prohibited to import into Norway, sell or distribute cases, boxes, covers, wraps and any other product intended in whole or in part to conceal or disguise the health warnings in § 30 first paragraph. …

§ 33 Prohibition on the sale of small packs
To the consumer may only be sold packs containing at least 20 cigarettes. Cigarettes can not be sold in retail packs containing smaller packages or can be divided into smaller packages.
Cigars can be sold individually with a warning label on the package. …

§ 34 Consumer Testing
Any testing of tobacco products and tobacco product packs by consumers is prohibited. …

§ 42 Penalties
Whoever willfully or negligently violates the prohibitions or orders issued by or pursuant to this Act shall be punished by fines. Complicity is punishable in the same manner. An attempt is punishable as a completed offense. …

The changes were approved with the votes of the Labor, Socialist, Centre Party and the Christian Democratic Party. Some of them also received support from the Conservatives.

Commission went last year in order to make all smoke packets logo free within five years.

In January launched the Directorate of Health a new campaign to reach out to the party and other smokers ‘and again’ smokers.

There are no safe levels of tobacco

From before the smoking ban for work environment is like this:
It is not allowed to smoke in restaurants, pubs and where alcohol is sold, dance halls, cinemas. vehicles etc. places where people gather.

It is illegal to smoke in any premises, staircases, halls, corridors, and all other rooms, nor outside the hall where the staff shall pass. Exception has been only in work room where only one person is working and have access to any time, and there no colleagues or visitors come. Smoking was allowed before, but is now banned in work places where the public might have access.

All employees are entitled to a working environment free of smoke, it is not optional for smokers to take into account or not. For bus drivers also apply an addition. Bus stops is regarded as a bus drivers work environment when the bus is at the bus stop. It means that neither the bus drivers, passengers or others are allowed to smoke at bus stop. (Source: Norwegian Labour Inspection) And it should not for any other reason. It is poor customer service exposing passengers to smoking. 20%, ie 1 of 4 have asthma, and in addition, other lung diseases and sensitive. They are our customers and have no need to of smoke on their person nore to become sick from the smoke. Travelling with bus should be a nice experience.

The Norwegian statute (in Norwegian)
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-041/

News article (in Norwegian)
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/04/04/tipakningen-blir-forbudt

Source: Norwegian Labour Inspection, Stortinget, ABC News


Leave a comment

E-Cigarettes Electrical Cigarettes is harmful to the lungs

Electronic cigarettes, also known as vaporizer cigarettes and e-cigarettes, are devices  that release doses of water vapor that may or may not include nicotine. E-cigarettes are powered by a small battery.

Electrical cigarettes or e-cigarettes are by many regarded as healthy alternative to tobacco smoking, but they do cause damage to the lungs, scientists from the University of Athens, Greece, explained at the European Respiratory Society’s Annual Congress 2012, Vienna, on Sunday. Electronic cigarettes, also called e-cigarettes have also been marketed as effective smoking cessation devices.

People were let smoking e-cigarettes for ten minutes, and then they messured the lung capasity breating in and out fast. This is the same kind of test they do when checking asthma and other lung diseases.

“A spirometry test, as well as some others diagnostic procedures were used to measure their airway resistance. Airway resistance is used in respiratory physiology to measure the resistance of the respiratory tract to airflow coming in during inspiration (inhalation) and going out during expiration (exhalation).”

They found that using an e-cigarette caused an instant increase in airway resistance (that is a decrease in breathing ability) that lasted for 10 minutes in the majority of the participants. Actually meaning increased problems with breathing. Below are some of their findings:

Qoute

 • Non-smokers – even among lifetimes non-smokers, using an e-cigarette for ten minutes raised their airway resistance to 206% from 182% (mean average); the researchers described this as a “significant increase”.
 • Current regular smokers – among existing regular smokers, the spirometry tests revealed a significant rise in airway resistance to 220%, from 176% after using one e-cigarette for ten minutes.
 • COPD and Asthma patients experienced no significant increase in airway resistance from using one e-cigarette for ten minutes.

End Qoute

The test result for those with asthma and COPD I wonder about? Lungs are lungs and it is rather strange that the smokers got the worst results. Is it that those with COPD and Asthma are protected by their medicines that they did not react as much as the others? I find that likely. Then again for some people with asthma pure water vapor can be helpful, while in ohters it is harmful. If the vapor was not added any additive then maybe that is the answer.

The researchers also found

“The devices were found to cause an immediate rise in airway resistance in the lungs – meaning less oxygen is absorbed by the blood.”

“For all of persons involved in the test the e-cigarette caused an immediate rise in airway resistance, lasting for ten minutes.”

“This research helps us to understand how these products could be potentially harmful.”

“We found an immediate rise in airway resistance in our group of participants, which suggests e-cigarettes can cause immediate harm after smoking the device.”

“Ministers are concerned that some brands of E-cigarettes may contain very high levels of nicotine – the addictive substance in cigarettes has also been linked to cancer.”

Regardless what anyone says fresh air is best for the whole body, that is what we are designed to inhale.

Annelie

Read more:
www.dailymail.co.uk
www.medicalnewstoday.com

e-cigaretter e-sigaretter elektriska


Leave a comment

Whale vomit and other chemicals in cigarettes – The content of tobacco and smoke

Did you know there are used whale vommit in cigarettes? Whale vommit, or Ambergris, is used as a tincture to add flavour to cigarettes.

Definition:
Whale vomit – Ambergris Tincture – FDA GRAS; FEMA GRAS
More commonly referred to as whale vomit, ambergris is one of the hundreds of possible additives used in cigarettes. Ambergris is a fatty, waxy substance that forms in the intestines of the sperm whale.

Castoreum m/ is the exudate from the castor sacs of the mature North American Beaver (Castor canadensis) and the European Beaver (Castor fiber). Within the zoological realm, castoreum is the yellowish secretion of the castor sac which is, in combination with the beaver’s urine, used during scent marking of territory.

What more do we find in cigarettes?

 •  Vinyl Chloride Often used in plastic, like plastic bags.
 • Acetone is the main ingredient in fingernail polish remover. This is a disolvant. Scarry to know it’s finding its way into your body!
 • Benzene is a colorless, flammable liquid with a sweet odor and a high boiling point. The compound is carcinogenic. It is an important solvent in the industry and as starting material in the production of various other compounds. Benzene occurs naturally in oil. And this you inhale?
 • Formaldehyde is used to embalm dead people. Can it be any more clear that cigarettes are disgusting and unhealthy to suck in? Need more inspiration to learn the best ways to quit smoking? Read on!
 • Hydrogen Cyanide as the preferred gas to kill people in gas chambers! It’s found in cigarette smoke in small amounts. Small amounts or not, this is the stuff that your friends, families, other loved ones and strangers are being forced to breathe in when you’re around and smoking!
 • Carbon Monoxide also found in car exhaust.
 • Arsenic also found in rat poison
 • Ammonia also found in window cleaner, hair dye, floor cleaning a.s.
 • Napthalene also found in mothballs, used to kill moth.
 • Sulphur Compounds also found in matches
 • Lead Read more
 • Volatile Alcohol
 • Butane  also found in lighter fluid

All of these chemicals mix together and form a sticky tar when you smoke. The tar sticks to clothing, skin, and to the cilia (tiny hairs) that line the insides of your lungs. The cilia help to clean out dirt and germs from your lungs. If the cilia are covered in tar, they can’t do their job properly, and germs, chemicals and dirt can stay in your lungs and cause diseases.” (Source: all info Lung.ca)

So when you suck your little white paper stick you are also sucking in this above, and on top of it you pollute the air for others. Some only dislike smokes, while others get sick from your smoke. For example people with COPD, Asthma, lung and heart illnesses, allergies, sensitivites, and several more.

Second hand smoking is also dangerous and affect you friends and others cilia in their lungs, so that their lungfunction and cleaning hairs decline.

Over 4000 chemical compounds are created by burning a cigarette – 69 of those chemicals are known to cause cancer.

• Acetanisole
• Acetic Acid
• Acetoin
• Acetophenone
• 6-Acetoxydihydrotheaspirane
• 2-Acetyl-3- Ethylpyrazine
• 2-Acetyl-5-Methylfuran
• Acetylpyrazine
• 2-Acetylpyridine
• 3-Acetylpyridine
• 2-Acetylthiazole
• Aconitic Acid
• dl-Alanine
• Alfalfa Extract
• Allspice Extract,Oleoresin, and Oil
• Allyl Hexanoate
• Allyl Ionone
• Almond Bitter Oil
• Ambergris Tincture
Is actually whale wommit. (/ˈæmbərɡriːs/ or /ˈæmbərɡrɪs/, Latin: Ambra grisea, Ambre gris, ambergrease or grey amber) is a solid, waxy, flammable substance of a dull grey or blackish color produced in the digestive system of sperm whales. Ambergris have been highly valued by perfumers as a fixative allowing the scent to last much longer.
• Ammonia
• Ammonium Bicarbonate
• Ammonium Hydroxide
• Ammonium Phosphate Dibasic
• Ammonium Sulfide
• Amyl Alcohol
• Amyl Butyrate
• Amyl Formate
• Amyl Octanoate
• alpha-Amylcinnamaldehyde
• Amyris Oil
• trans-Anethole
• Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil
• Anise
• Anise Star, Extract and Oils
• Anisyl Acetate
• Anisyl Alcohol
• Anisyl Formate
• Anisyl Phenylacetate
• Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins
• Apricot Extract and Juice Concentrate
• 1-Arginine
• Asafetida Fluid Extract And Oil
• Ascorbic Acid
• 1-Asparagine Monohydrate
• 1-Aspartic Acid
• Balsam Peru and Oil
• Basil Oil
• Bay Leaf, Oil and Sweet Oil
• Beeswax White
• Beet Juice Concentrate
• Benzaldehyde
• Benzaldehyde Glyceryl Acetal
• Benzoic Acid, Benzoin
• Benzoin Resin
• Benzophenone
• Benzyl Alcohol
• Benzyl Benzoate
• Benzyl Butyrate
• Benzyl Cinnamate
• Benzyl Propionate
• Benzyl Salicylate
• Bergamot Oil
• Bisabolene
• Black Currant Buds Absolute
• Borneol
• Bornyl Acetate
• Buchu Leaf Oil
• 1,3-Butanediol
• 2,3-Butanedione
• 1-Butanol
• 2-Butanone
• 4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
• Butter, Butter Esters, and Butter Oil
• Butyl Acetate
• Butyl Butyrate
• Butyl Butyryl Lactate
• Butyl Isovalerate
• Butyl Phenylacetate
• Butyl Undecylenate
• 3-Butylidenephthalide
• Butyric Acid]
• Cadinene
• Caffeine
• Calcium Carbonate
• Camphene
• Cananga Oil
• Capsicum Oleoresin
• Caramel Color
• Caraway Oil
• Carbon Dioxide
• Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder
• Carob Bean and Extract
• beta-Carotene
• Carrot Oil
• Carvacrol
• 4-Carvomenthenol
• 1-Carvone
• beta-Caryophyllene
• beta-Caryophyllene Oxide
• Cascarilla Oil and Bark Extract
• Cassia Bark Oil
• Cassie Absolute and Oil
• Castoreum Extract, Tincture and Absolute.
It is  the dried beaver castor sacs are generally aged for two or more years to mellow and for their raw harshness to dissipate. Castoreum /kæsˈtɔriəm/ is the exudate from the castor sacs of the mature North American Beaver (Castor canadensis) and the European Beaver (Castor fiber). Within the zoological realm, castoreum is the yellowish secretion of the castor sac which is, in combination with the beaver’s urine, used during scent marking of territory.
• Cedar Leaf Oil
• Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana
• Cedrol
• Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin
• Cellulose Fiber
• Chamomile Flower Oil And Extract
• Chicory Extract
• Chocolate
• Cinnamaldehyde
• Cinnamic Acid
• Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract
• Cinnamyl Acetate
• Cinnamyl Alcohol
• Cinnamyl Cinnamate
• Cinnamyl Isovalerate
• Cinnamyl Propionate
• Citral
• Citric Acid
• Citronella Oil
• dl-Citronellol
• Citronellyl Butyrate
• itronellyl Isobutyrate
• Civet Absolute
• Clary Oil
• Clover Tops, Red Solid Extract
• Cocoa
• Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder
• Coconut Oil
• Coffee
• Cognac White and Green Oil
• Copaiba Oil
• Coriander Extract and Oil
• Corn Oil
• Corn Silk
• Costus Root Oil
• Cubeb Oil
• Cuminaldehyde
• para-Cymene
• 1-Cysteine Dandelion Root Solid Extract
• Davana Oil
• 2-trans, 4-trans-Decadienal
• delta-Decalactone
• gamma-Decalactone
• Decanal
• Decanoic Acid
• 1-Decanol
• 2-Decenal
• Dehydromenthofurolactone
• Diethyl Malonate
• Diethyl Sebacate
• 2,3-Diethylpyrazine
• Dihydro Anethole
• 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine
• Dill Seed Oil and Extract
• meta-Dimethoxybenzene
• para-Dimethoxybenzene
• 2,6-Dimethoxyphenol
• Dimethyl Succinate
• 3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione
• 3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione
• 3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene
• 4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-
Dihydrofuran-2-One
• 6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-
2-One
• 3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid
• 2,4 Dimethylacetophenone
• alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol
• alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate
• alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate
• 2,3-Dimethylpyrazine
• 2,5-Dimethylpyrazine
• 2,6-Dimethylpyrazine
• Dimethyltetrahydrobenzofuranone
• delta-Dodecalactone
• gamma-Dodecalactone
• para-Ethoxybenzaldehyde
• Ethyl 10-Undecenoate
• Ethyl 2-Methylbutyrate
• Ethyl Acetate
• Ethyl Acetoacetate
• Ethyl Alcohol
• Ethyl Benzoate
• Ethyl Butyrate
• Ethyl Cinnamate
• Ethyl Decanoate
• Ethyl Fenchol
• Ethyl Furoate
• Ethyl Heptanoate
• Ethyl Hexanoate
• Ethyl Isovalerate
• Ethyl Lactate
• Ethyl Laurate
• Ethyl Levulinate
• Ethyl Maltol
• Ethyl Methyl Phenylglycidate
• Ethyl Myristate
• Ethyl Nonanoate
• Ethyl Octadecanoate
• Ethyl Octanoate

• Ethyl Oleate
• Ethyl Palmitate
• Ethyl Phenylacetate
• Ethyl Propionate
• Ethyl Salicylate
• Ethyl trans-2-Butenoate
• Ethyl Valerate
• Ethyl Vanillin
• 2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine
• 2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 –
Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One
• 2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine
• 5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2 (5H)-Furanone
• 2-Ethyl-3-Methylpyrazine
• 4-Ethylbenzaldehyde
• 4-Ethylguaiacol
• para-Ethylphenol
• 3-Ethylpyridine
• Eucalyptol
• Farnesol
• D-Fenchone
• Fennel Sweet Oil
• Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute
• Fig Juice Concentrate
• Food Starch Modified
• Furfuryl Mercaptan
• 4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One
• Galbanum Oil
• Genet Absolute
• Gentian Root Extract
• Geraniol
• Geranium Rose Oil
• Geranyl Acetate
• Geranyl Butyrate
• Geranyl Formate
• Geranyl Isovalerate
• Geranyl Phenylacetate
• Ginger Oil and Oleoresin
• 1-Glutamic Acid
• 1-Glutamine
• Glycerol
• Glycyrrhizin Ammoniated
• Grape Juice Concentrate
• Guaiac Wood Oil
• Guaiacol
• Guar Gum
• 2,4-Heptadienal
• gamma-Heptalactone
• Heptanoic Acid
• 2-Heptanone
• 3-Hepten-2-One
• 2-Hepten-4-One
• 4-Heptenal
• trans -2-Heptenal
• Heptyl Acetate
• omega-6-Hexadecenlactone
• gamma-Hexalactone
• Hexanal
• Hexanoic Acid
• 2-Hexen-1-Ol
• 3-Hexen-1-Ol
• cis-3-Hexen-1-Yl Acetate
• 2-Hexenal
• 3-Hexenoic Acid
• trans-2-Hexenoic Acid
• cis-3-Hexenyl Formate
• Hexyl 2-Methylbutyrate
• Hexyl Acetate
• Hexyl Alcohol
• Hexyl Phenylacetate
• 1-Histidine
• Honey
• Hops Oil
• Hydrolyzed Milk Solids
• Hydrolyzed Plant Proteins
• 5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta-Lactone
• 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone
• 2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
• 4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone
• 2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde
• 4-Hydroxybutanoic Acid Lactone
• Hydroxycitronellal
• 6-Hydroxydihydrotheaspirane
• 4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone
• Hyssop Oil
• Immortelle Absolute and Extract
• alpha-Ionone
• beta-Ionone
• alpha-Irone
• Isoamyl Acetate
• Isoamyl Benzoate
• Isoamyl Butyrate
• Isoamyl Cinnamate
• Isoamyl Formate, IsoamylHexanoate
• Isoamyl Isovalerate
• Isoamyl Octanoate
• Isoamyl Phenylacetate
• Isobornyl Acetate
• Isobutyl Acetate
• Isobutyl Alcohol
• Isobutyl Cinnamate
• Isobutyl Phenylacetate
• Isobutyl Salicylate
• 2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine
• alpha-Isobutylphenethyl Alcohol
• Isobutyraldehyde
• Isobutyric Acid
• d,l-Isoleucine
• alpha-Isomethylionone
• 2-Isopropylphenol
• Isovaleric Acid
• Jasmine Absolute, Concrete and Oil
• Kola Nut Extract
• Labdanum Absolute and Oleoresin
• Lactic Acid
• Lauric Acid
• Lauric Aldehyde
• Lavandin Oil
• Lavender Oil
• Lemon Oil and Extract
• Lemongrass Oil
• 1-Leucine
• Levulinic Acid
• Licorice Root, Fluid, Extract
and Powder
• Lime Oil
• Linalool
• Linalool Oxide
• Linalyl Acetate
• Linden Flowers
• Lovage Oil And Extract
• 1-Lysine]
• Mace Powder, Extract and Oil
• Magnesium Carbonate
• Malic Acid
• Malt and Malt Extract
• Maltodextrin
• Maltol
• Maltyl Isobutyrate
• Mandarin Oil
• Maple Syrup and Concentrate
• Mate Leaf, Absolute and Oil
• para-Mentha-8-Thiol-3-One
• Menthol
• Menthone
• Menthyl Acetate
• dl-Methionine
• Methoprene
• 2-Methoxy-4-Methylphenol
• 2-Methoxy-4-Vinylphenol
• para-Methoxybenzaldehyde
• 1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One
• 4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone
• 1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone
• Methoxypyrazine
• Methyl 2-Furoate
• Methyl 2-Octynoate
• Methyl 2-Pyrrolyl Ketone
• Methyl Anisate
• Methyl Anthranilate
• Methyl Benzoate
• Methyl Cinnamate
• Methyl Dihydrojasmonate
• Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated
• Methyl Isovalerate
• Methyl Linoleate (48%)
• Methyl Linolenate (52%) Mixture
• Methyl Naphthyl Ketone
• Methyl Nicotinate
• Methyl Phenylacetate
• Methyl Salicylate
• Methyl Sulfide
• 3-Methyl-1-Cyclopentadecanone
• 4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone
• 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal
• 5-Methyl-2-Thiophene-carboxaldehyde
• 6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One
• 2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde
• 5-Methyl-3-Hexen-2-One
• 1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene
• 4-Methyl-3-Pentene-2-One
• 2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde
• 6-Methyl-5-Hepten-2-One
• 4-Methyl-5-Thiazoleethanol
• 4-Methyl-5-Vinylthiazole
• Methyl-alpha-Ionone
• Methyl-trans-2-Butenoic Acid
• 4-Methylacetophenone
• para-Methylanisole
• alpha-Methylbenzyl Acetate
• alpha-Methylbenzyl Alcohol
• 2-Methylbutyraldehyde
• 3-Methylbutyraldehyde
• 2-Methylbutyric Acid
• alpha-Methylcinnamaldehyde
• Methylcyclopentenolone
• 2-Methylheptanoic Acid
• 2-Methylhexanoic Acid
• 3-Methylpentanoic Acid
• 4-Methylpentanoic Acid
• 2-Methylpyrazine
• 5-Methylquinoxaline
• 2-Methyltetrahydrofuran-3-One
• (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)

• 3-Methylthiopropionaldehyde
• Methyl 3-Methylthiopropionate
• 2-Methylvaleric Acid
• Mimosa Absolute and Extract
• Molasses Extract and Tincture
• Mountain Maple Solid Extract
• Mullein Flowers
• Myristaldehyde
• Myristic Acid
• Myrrh Oil
• beta-Napthyl Ethyl Ether
• Nerol
• Neroli Bigarde Oil
• Nerolidol
• Nona-2-trans,6-cis-Dienal
• 2,6-Nonadien-1-Ol
• gamma-Nonalactone
• Nonanal
• Nonanoic Acid
• Nonanone
• trans-2-Nonen-1-Ol
• 2-Nonenal
• Nonyl Acetate
• Nutmeg Powder and Oil
• Oak Chips Extract and Oil
• Oak Moss Absolute
• 9,12-Octadecadienoic Acid (48%)
And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)
• delta-Octalactone
• gamma-Octalactone
• Octanal
• Octanoic Acid
• 1-Octanol
• 2-Octanone
• 3-Octen-2-One
• 1-Octen-3-Ol
• 1-Octen-3-Yl Acetate
• 2-Octenal
• Octyl Isobutyrate
• Oleic Acid
• Olibanum Oil
• Opoponax Oil And Gum
• Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute
• Orange Oil and Extract
• Origanum Oil
• Orris Concrete Oil and Root
Extract
• Palmarosa Oil
• Palmitic Acid
• Parsley Seed Oil
• Patchouli Oil
• omega-Pentadecalactone
• 2,3-Pentanedione
• 2-Pentanone
• 4-Pentenoic Acid
• 2-Pentylpyridine
• Pepper Oil, Black And White
• Peppermint Oil
• Peruvian (Bois De Rose) Oil
• Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil
• alpha-Phellandrene
• 2-Phenenthyl Acetate
• Phenenthyl Alcohol
• Phenethyl Butyrate
• Phenethyl Cinnamate
• Phenethyl Isobutyrate
• Phenethyl Isovalerate
• Phenethyl Phenylacetate
• Phenethyl Salicylate
• 1-Phenyl-1-Propanol
• 3-Phenyl-1-Propanol
• 2-Phenyl-2-Butenal
• 4-Phenyl-3-Buten-2-Ol
• 4-Phenyl-3-Buten-2-One
• Phenylacetaldehyde
• Phenylacetic Acid
• 1-Phenylalanine
• 3-Phenylpropionaldehyde
• 3-Phenylpropionic Acid
• 3-Phenylpropyl Acetate
• 3-Phenylpropyl Cinnamate
• 2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran
• Phosphoric Acid
• Pimenta Leaf Oil
• Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch
• Pineapple Juice Concentrate
• alpha-Pinene, beta-Pinene
• D-Piperitone
• Piperonal
• Pipsissewa Leaf Extract
• Plum Juice
• Potassium Sorbate
• 1-Proline
• Propenylguaethol
• Propionic Acid
• Propyl Acetate
• Propyl para-Hydroxybenzoate
• Propylene Glycol
• 3-Propylidenephthalide
• Prune Juice and Concentrate
• Pyridine
• Pyroligneous Acid And Extract
• Pyrrole
• Pyruvic Acid
• Raisin Juice Concentrate
• Rhodinol
• Rose Absolute and Oil
• Rosemary Oil
• Rum
• Rum Ether
• Rye Extract
• Sage, Sage Oil, and Sage
Oleoresin
• Salicylaldehyde
• Sandalwood Oil, Yellow
• Sclareolide
• Skatole
• Smoke Flavor
• Snakeroot Oil
• Sodium Acetate
• Sodium Benzoate
• Sodium Bicarbonate
• Sodium Carbonate
• Sodium Chloride
• Sodium Citrate
• Sodium Hydroxide
• Solanone
• Spearmint Oil
• Styrax Extract, Gum and Oil
• Sucrose Octaacetate
• Sugar Alcohols
• Sugars
• Tagetes Oil
• Tannic Acid
• Tartaric Acid
• Tea Leaf and Absolute
• alpha-Terpineol
• Terpinolene
• Terpinyl Acetate
• 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
• 1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane
• 2,3,4,5, and 3,4,5,6-
Tetramethylethyl-Cyclohexanone
• 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
• Thiamine Hydrochloride
• Thiazole
• 1-Threonine
• Thyme Oil, White and Red
• Thymol
• Tobacco Extracts
• Tochopherols (mixed)
• Tolu Balsam Gum and Extract
• Tolualdehydes
• para-Tolyl 3-Methylbutyrate
• para-Tolyl Acetaldehyde
• para-Tolyl Acetate
• para-Tolyl Isobutyrate
• para-Tolyl Phenylacetate
• Triacetin
• 2-Tridecanone
• 2-Tridecenal
• Triethyl Citrate
• 3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol
• para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol
• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-
Enyl)But-2-En-4-One
• 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-
Ene-1,4-Dione
• 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,
3-Dienyl Methan
• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,
3-Dienyl)But-2-En-4-One
• 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
• 2,3,5-Trimethylpyrazine
• 1-Tyrosine
• delta-Undercalactone
• gamma-Undecalactone
• Undecanal
• 2-Undecanone, 1
• 0-Undecenal
• Urea
• Valencene
• Valeraldehyde
• Valerian Root Extract, Oil
and Powder
• Valeric Acid
• gamma-Valerolactone
• Valine
• Vanilla Extract And Oleoresin
• Vanillin
• Veratraldehyde
• Vetiver Oil
• Vinegar
• Violet Leaf Absolute
• Walnut Hull Extract
• Water
• Wheat Extract And Flour
• Wild Cherry Bark Extract
• Wine and Wine Sherry
• Xanthan Gum
• 3,4-Xylenol
• Yeast

Still want to smoke? Check your brain!

Source: about.com tricountycessation.org Wikipedia


Leave a comment

Tobacco smoke – just as dangerous outside

(Scroll down for English)

Tobakksrøyk er like farlig utendørs.

Luftbevegelser ute gjør at røyken kan fjernes raskere, men så lenge det stadig røykes kan skadene bli like alvorlige som innendørs, viser undersøkelser.

– Sitter du i en fortauskafe ved siden av en røyker som røyker to sigaretter i en time kan du bli utsatt for så mye røyk som om du satt blant røykerne inne i en restaurant.

Ved en bussholdeplass med tak blir luftforurensingen 26 ganger høyere enn vanlig når noen røyker.

I en avstand på 2,6 meter fra en røyker er partikkel-innholdet 70 prosent høyere enn normalt.

– Påtvunget tobakkrøyk utendørs er et helseproblem.

Det er viktig å beskytte alle, og særlig de som arbeider i slike miljøer og sensitive mennesker som barn og de med allergi, astma og andre sykdommer som forverres av tobakksrøyk.

Vern mot tobakksrøyk utendørs er forlengst innført mange steder og denne utviklingen fortsetter globalt.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/

Kilde: www.roykfritt.no Besøk Røykfritt for mere informasjon om røyk! Meget informativ side! Anbefales!

——–

Min kommentar:  Det er meget sant at røyking skader også ute. Om jeg sitter på en utekafe og en person tenner en blås ved siden av meg da får jeg pusteproblemer. Det å tro at det ikke gjør noe så lenge som man er ute er bare å være naiv.

In English

Tobacco smoke is as dangerous outdoors.

Air Movements outdoors are doing that smoke can be removed quickly, but as long as someone smokes its damage can be just as serious as indoor, research shows.

– Sitting in a sidewalk cafe next to a smoker who smokes two cigarettes in an hour you can be exposed to as much smoke as if you were sitting among smokers in a restaurant.

At a bus stop roofs, air pollution 26 times higher than normal when someone smokes.

At a distance of 2.6 meters from a smoker’s particle content 70 percent higher than normal.

– Restrictions imposed outdoor tobacco smoke is a health problem.

It is important to protect everyone, especially those who work in such environments and sensitive people such as children and those with allergies, asthma and other illnesses aggravated by tobacco smoke.

Protection against tobacco smoke outdoors has long been introduced in many places and this continues globally.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksrok-lika-halsofarlig-utomhus/

Source: www.roykfritt.no For more information about smoke! Very informative site! Recommended!

————-

My comment:  It is very true that smoking outside is as damaging as smoking indoors. If I sit at a outdoor cafe and someone lights a smoke, I get just as easily sick as if it would have been indoors. To believe it do not matter if you smoke outdoors is just naive.


Leave a comment

Invisible – smoke chemicals unseen

(Scroll down for English)

Sitat artikkel fra Helsedirektoratet (2012):

“Anslagsvis 100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir man utsatt for passiv røyking. Det viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser» om barn og passiv røyking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Til sammen 27 prosent av de spurte sier de tillater røyking inne hos seg selv. 11 prosent tillater det generelt, mens ytterligere 16 prosent tillater det unntaksvis. 7 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, 11 prosent hos besteforeldre/slektninger. 9 prosent av foreldrene sier at barna blir eksponert for røyk hos venner.

– Det er mange barn som utsettes for passiv røyking, enten hjemme eller hos andre. Å gjøre hjemmet, og selvsagt bilen røykfri er den beste måten å beskytte barna mot tobakksrøyk på. Foreldre er også rollemodeller, og det aller beste både for barna og dem selv, er selvsagt å slutte, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Helseskader
Passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Ørebetennelse er også en effekt av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store smerter, og øker sjansen for kirurgiske inngrep.

–  Luftveisinfeksjoner som bronkiolitt i tillegg til astma er begge hyppigere hos barn av røykende foreldre. Disse sykdommene er potensielt livstruende, selv om vi heldigvis har lav dødelighet av sykdommene. Men mange barn legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, sier Karin C. Lødrup Carlsen, professor MD ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Det finnes ikke noen sikker nedre grense for passiv røyking, og barn spesielt er sårbare for helseskader, sier Bjørn-Inge Larsen.

Røyking hjemme
Hovedsakelig er det de som røyker selv, eldre over 55 år, de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning som tillater røyking hjemme. Blant dem som tillater røyking hjemme er det 13 prosent som tillater det i alle rom. Tre av fire tillater det kun i bestemte rom eller på bestemte steder som under kjøkkenvifta, ut av vinduet, inn i peisen og lignende. Helsedirektøren oppfordrer foreldre, og særlig besteforeldre som røyker til å ta hensyn til barn som er på besøk.

–  Minst 80 prosent av den helseskadelige tobakksrøyken er usynlig. Det hjelper ikke å røyke under kjøkkenvifta eller ut av vinduet, du må faktisk gå ut, påpeker Larsen.

Barns rettigheter
Så å si alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø. Det er stor støtte for et forbud mot røyking i bil med barn. 85 prosent støtter et slikt forbud. Åtte av ti støtter også et forbud mot røyking i nærheten av barn innendørs. Også blant dem som røyker daglig støtter rundt 65 prosent et forbud mot røyking med barn inne eller i bil. 56 prosent er for økte avgifter på tobakk. Åtte av ti er enige i at virkemidler som informasjonskampanjer kan hjelpe for å begrense røyking.

 

Tall fra undersøkelsen

 • Det er forholdsvis høy kjennskap til at passiv røyking er skadelig for barn og voksne.
 • Mange vet at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til helseskader som astma, luftveisinfeksjoner, lungekreft/andre kreftformer, lav fødselsvekt.
 •   Mindre kjennskap til at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til ørebetennelser og krybbedød (nesten fire av ti svarer ‘vet ikke’).
 •   Få melder at barna deres blir utsatt for røyk daglig. Likevel er det 7 prosent som sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, og 11 prosent hos besteforeldre/slektninger
 • Sju av ti sier at de aldri tillater røyking hjemme hos seg – også fire av ti dagligrøykere sier det.
 •   27 prosent tillater røyking inne hos seg. Blant disse finner man hovedsakelig dem som røyker selv, eldre (55 år+), de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning.
 • Alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø.
 • 74  prosent er enige i at de plages av andres tobakksrøyk innendørs, 58 prosent plages utendørs.
 • Det er stor støtte (85 prosent) for forbud mot røyking i bil med barn, og i nærheten av barn innendørs.
 • Åtte av ti støtter bruk av virkemidler som informasjonskampanjer om helseskader som følge av røyking/passiv røyking.
 • Åtte av ti støtter forbud mot røyking innendørs på alle arbeidsplasser. Her er det naturlig nok stor forskjell på røykere og ikke-røykere.
 • De fleste som røyker sier at de ville prøve å slutte alene uten hjelp.”
   
  Sitat slutt

Jo, det er sant det at all røyk ikke er synlig. Når jeg er på besøk hos en venn (navn er ikke viktig) som er veldig hensynsfull når det gjelder røyking fordi jeg har astma (og jeg setter veldig stor pris på ham for det), da står han bak en rullegardin som er trukket ned med hodet ut av vinduet. Du ser ingen røyk som siver inn, men likevel får jeg pusteproblemer om jeg befinner meg i samme rom som ham. Så dette som Helsedirektoratet varsler om er å ta alvorlig. Vi som har astma har som jeg pleier å si “en innebygget røykvarsler” fordi vi kjenner før alle andre når lufta er forurenset ved å få hoste og/eller pustevansker. Vi får nemlig reaksjon på uheldige stoffer i lufta som er på 0,002 ppm. Jeg kan signere på at det Helsedirektoratet sier er sant.

Dere som røyker, for deres egen skyld og andres, forsøk å kutte det ut. Røyk ute, og røyk overhodet ikke der andre er, fordi det er til skade for de du er gla i. Da mener jeg det som en bønn til alle som røyker, og ikke utelukkende til mine venner spesielt.

Gjør du noe godt for andre,
da får du det tilbake i kjærlighet.
~Annelie Molin

Kilde: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx

In English

The Norwegian Directorate of Health is an executive agency and competent authority subordinate to the Norwegian Ministry of Health and Care Services. ​The political frameworks to which the Directorate is subject are the political platform of the government in office at any time and resolutions of the government and of Parliament.

Quote article from The Norwegian Directorate of Health (2012):

“An estimated 100,000 children are exposed to secondhand smoke at home every day. Again their grandparents, relatives and friends expose them to secondhand smoke. According to a new survey Health Directorate has conducted in conjunction with the campaign,” What you do not see ” – Children and passive smoking.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

Passive smoking give lung issues sneaking up from behind. Often in need of medical treatment.

A total of 27 percent of respondents say they allow smoking in the house with themself. 11 percent allow the general, while another 16 per cent allows an exception. 7 percent of parents surveyed said that children exposed to smoking monthly or more often at home, 11 percent for grandparents / relatives. 9 percent of parents say that their children are being exposed to fumes from friends.

– There are many children who are exposed to passive smoking at home or in other places. Making your home and car smoke-free course is the best way to protect children from tobacco smoke. Parents are role models, and the very best for their children and themselves, is of course to stop, said health director Bjørn-Inge Larsen.

Harmful
Passive smoking can lead to respiratory infections such as bronchiolitis and asthma, lung cancer and other cancers. Ear infection is also an effect of passive smoking that occur frequently. This exposes children to severe pain, and increases the chance of surgical intervention.

– Respiratory infections such as bronchiolitis in addition to asthma are both more frequent in children of smoking parents. These diseases are potentially life threatening, although we fortunately have low mortality from diseases. But many children hospitalized with severe disease, says Karin C. Lødrup Carlsen, MD Professor of Women’s and Children’s Clinic at Oslo University.

Children are especially vulnerable to other people’s tobacco smoke to the lungs and their immune system is not fully developed. Moreover, they breathe faster than adults, and consequently inhale more smoke. Anyone who is exposed to secondhand smoke are at increased risk for the same diseases as the smoker himself can develope.

There is no safe lower limit for passive smoking, and children are especially vulnerable to human health, says Bjørn-Inge Larsen.

Smoking at home
Mainly there are those who smoke themselves, older than 55 years, those who do not have children living at home and those with less education that allow smoking at home. Among those who allow smoking in the home is 13 percent that allow it in any room. Three of the four permitted only in specific rooms or locations as the hood, out the window, into the fire and the like. Director of Public Health encourages parents and especially grandparents who smoke to pay attention to children who are visiting.

– At least 80 percent of the harmful tobacco smoke is invisible. It helps not to smoke under the kitchen fan or out of the window, you have to actually go out, says Larsen.

Children’s rights
Virtually everyone agrees that children have a right to a smoke-free environment. There is widespread support for a ban on smoking in cars with children. 85 percent support such a ban. Eight out of ten also support a ban on smoking near children indoors. Among those who smoke daily support around 65 percent a ban on smoking with children inside or in the car.

56 percent are for higher taxes on tobacco. Eight out of ten agree that measures such as information campaigns can help to limit smoking.

Data from the survey

 • There are relatively high awareness that secondhand smoke is harmful to children and adults.
 • Many people know that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can cause health problems such as asthma, respiratory infections, lung cancer / other cancers, low birth weight.
 • Less known is that both passive smoking or maternal smoking during pregnancy can lead to ear infections and sudden infant death syndrome (nearly four out of ten answer ‘do not know’).
 • People reported that their children are exposed to smoke daily. Yet it is 7 percent who say that children exposed to smoking monthly or more often at home, and 11 percent for grandparents / relatives.
 • Seven out of ten said that they never allow smoking in their home – also four in ten daily smokers say it.
 • 27 percent allow smoking in his room. Among these are mainly those who smoke themselves, the elderly (55 years +), those who do not have children living at home and those with less education.
 • All agree that children have a right to a smoke-free environment.
 • 74 percent agree that they are bothered by other people’s tobacco smoke indoors, 58 percent suffer outdoors.
 • There is strong support (85 percent) for a ban on smoking in cars with kids, and near children indoors.
 • Eight out of ten support the use of measures such as information campaigns on human health caused by smoking / passive smoking.
 • Eight out of ten support the ban on indoor smoking in all workplaces. It is natural enough big difference between smokers and non-smokers.
 • Most smokers say that they would try to quit alone without help. “End of quoteYes, it is true that the smoke is not visible. When I’m visiting a friend (name is not important) which is very considerate when it comes to smoking because I have asthma (and I really appreciate him for that), then he stands behind a blind being drawn down head out of the window. You see no smoke seeping in, but still I get breathing problems if I’m in the same room as him. So this The Norwegian Directorate of Health say is to take seriously. We who have asthma as I tend to say “have a built-in smoke detector” because we know before anyone else when the air is polluted by causing coughing and/or difficulty breathing. This is since we get a response to detrimental substances in the air is 0.002 ppm. So therefor I can sign this.You who smokes, for their own sake and that of others, try to cut it out. And do not smoke whatsoever where others are, because it is to the detriment of the people you are fond of. When I mean it as a prayer to all smokers, not only for my friends especially.

Doing something good for others,
then you get it back with love.
~ Annelie Molin

Source: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/barn-utsettes-for-passiv-royking-hos-besteforeldre.aspx


Leave a comment

The Invisible Threat of ‘Thirdhand Smoke’

Third hand smoke

Third hand smoke, what is that? Third hand smoke is when a smoker have been smoking and then enters a space where a non-smoker is subjected to the fumes of the smokers breath, hair, skin and clothes. The chemicals and fumes fromt he smoking clings to the smoker, their breath and person, and if smoking indoors even to furnitures a.s, walls, roof and floors.

Third hand smoking can trigger an asthma attack. I myself have experienced it many times, and it is no joke talking to a smoker and your lungs like to strangle you.

In Huffingtonpost.com you can read about this:
“The recently recognized dangers of “thirdhand smoke, the gases and particles that cling to clothing, hair, furniture, walls and other surfaces long after a cigarette is stubbed out. Dr. Richard Graffis, executive vice president and chief medical officer at Indiana University Health, describes it as “the smoke you don’t see, but that your nose tells you is there.”
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/26/thirdhand-smoke-smoking-risks_n_938241.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it. Tennessee Williams


Leave a comment

About smoking and about rights

Translation in English further down.

Nyheter i NRK 11. Oktober 2011. – Regjeringen foreslår en rekke innstrammingstiltak om røyking lovgivning.
Takket være Helseminister (i 2003) Dagfinn Høybråten (KrF)  fikk Norge røykeforbudet i klubber i 2003. Helse-og omsorgsdepartementet har nå utviklet en rekke nye forslag om å stramme opp på røykeforbudet.

Den gjeldende loven fra 2003  åpner for skjønn, noe som gjør den vanskelig å håndheve. Mange restauranter tøyer grensene og bygger inn i deres uteserveringer slik at røyken ikke ventileres ut. Et alternativ til et totalforbud mot røyking er å lage strenge retningslinjer. Regjeringen foreslår blant annet et forbud mot røyking på uteserveringer, ytterligere røyking buffersone rundt utendørs restauranter, kiosker og puber o.l, et forbud mot røyking i institusjoner, forbud mot salg av leketøysigaretter, forby røykerom og forby salg av 10pakninger, skoler og barnehagepersonale skal være røykefrie i arbeidsdagen, helsevesenet lokaler og omegn skal være røykfritt, helsepersonell skal være tobakksfri i arbeidsdagen, inngangene til offentlige bygg skal være røykfrie, lisensieringsordninger for salg av tobakk, tobakksimportører må registrere seg hos staten. Forslagene skal ut på høring senere i høst. ”

 Jeg kan se at de som røyker har et s.k. behov, eller vane og avhengighet som er en mere sann beskrivelse, fordi røyking er ingenting man egentlig trenger for å leve. Mat, klær, vann, luft, bolig og kjærlighet trenger man for å leve, men røyk? Neppe. Røyken er heller med på å ta livet ditt i det lange løp.

Men hele denne debatten med røykeres rettigheter blir egosentrisk om vi kikker på det andre siden gjerdet.

Også du som røyker ønsker å slippe å bli sjuk, ikke sant?

I Norge (år 2011) har vi 25% (1,23 millioner) allergiske, sensitive og astmatiske, og over 370.000 personer med KOLS. Alle disse menneskene har vondt av den røyken din, og verst har de med astma, KOLS og MCS og andre lungesjukdomer av det. Den røyken du sitter og nyter, den sprer røyk. Ja, du trekker den først inn i lungene, men så blåser du den ut igjen, og den røyken den sprer seg i lufta som du deler med flere andre, også med alle de som jeg har skrevet om herover.

Røyk har den effekten på disse personer som medfør at de får vondt å puste. Hvis du var lungesjuk, ville du da ikke ville ha muligheta å slippe å bli sjuk pga av andres sk. behov eller som røykere gjerne kaller det rettigheter å røyke?

Og det spiller ingen rolle om du røyker ute eller inne fordi røyk er røyk uansett hvorhen den blir spredd og påtvinnet en sensitiv og lungesjuk å puste inn. Mange tror at det er ikke så galet om det er ute det skjer, men det tar ikke mere enn 1-5 sekund før en lungesjuk har pustet inn røyk før lungene blir satt ut av stand å fungere normalt, og effekten av det blir at personen som blir utsatt for røyk ikke får puste og får oksygenmangel da det er lungene som tar opp oksygen i kroppen. Og det spiller ingen som helst rolle om det skjer ute eller inne, røyken blir ikke renere fordi det er utendørs.

Så kan vi snakke rettigheter.

Du som røyker mener vel også det er en menneskerett å få være frisk, så frisk som det går an? Du mener vel også det er en menneskerett at du får være frisk? Hvis noen gjør noe som gjør deg sjuk, da ville du reagere, ikke sant?

Lungesjuke har det behovet akkurat som du har, og også den samme rettigheten å få være friske. Men dessverre så kan en lungesjuk ikke råde over luften at den er frisk, så lenge som den blir forurenset av andres tobakksrøyk.

De som bor på instutisjon deler lokalene med mange andre, de må derfor tilpasse seg og vise hensyn til de som de bor sammen med på likt med hvordan det er i resten av samfunnet. Og dønn ærlig, de har det mye bedre helsemessig av å kutte røyken da de på institusjon. Det er slettest ingen helse i å sitte å bruke dagene sine på å kjederøyke på et røykerom. Og igjen er sannsyneligheten veldig stor for at denne institusjonen der de bor også har lungesjuke som bor der, da 25% av norges innbyggere er sensitive. Det er 1 av 4 personer. Se deg om på byen.. 1 av 4 personer. Mange av de rundt deg blir sjuke av røyken din, og du vet ikke hvem av sidemannen din som blir sjuk av den nytelsen din. Dønn ærlig, vil du være den som gjør dine medmennesker sjuk?

Jeg ville ikke vært den som gjorde det, om jeg var røyker. Jeg for en, vil i hvert fall hilse den strengere røykeloven velkommen, og setter pris på den.

Kilde NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7828251

In English

Norway may get an even harder smoking ban law, and I personally hope we will get it.

News in NRK 11. October 2011. “The government proposes a series of austerity measures on smoking legislation, including bans on smoking in outdoor restaurants and a ban on smoking.

Health Minister Dagfinn Høybråten (KrF) in 2003 got Norway the smoking ban in clubs in 2003. Now the Health and Care Services started to develop a series of new proposals to tighten up on the smoking ban..

The current law allows for discretion, which makes it difficult to enforce. Many restaurants are pushing the limits and build into their beer gardens. An alternative to a complete ban on smoking is to create strict guidelines for legal integration. Government proposals include a ban on smoking in outdoor restaurants.

The the new proposals also consist of further smoking buffer zone around the outdoor restaurants, kiosks and pubs, a ban on smoking in institutions, the ban on the sale of toy cigarettes, ban smoking rooms and ban sale of packages of 10 cigarettes packages. The Ministry proposes that schools and day care staff are required tobacco free in durig the workday, that health care should be smoke free, the working hours of health care professionals should be tobacco-free, the entrances to public buildings should be smoke free, the establishment of municipal licensing arrangements for the sale of tobacco, and for importers of Tobacco is the requirement of registration. The proposals are going out for consultation later this fall.”

I can see that those who smoke have a so called needs, or dependency is a more true description, because smoking is nothing you really need to live. Food, water, air, clothing, housing and love you need to live, but the smoke? Probably not. The smoke is helping to take your life in the long run.

But this whole debate with smokers rights are self-centered if we look at the other side the fence.

Also you who smoke do not want to have to become sick, right?

In Norway (year 2011), we have 25% (1.23 million), allergic, sensitive and asthmatic, and over 370,000 people with COPD. All these people are hurt by the smoke, and it is worst  for those with asthma, COPD and MCS and other pulmonary diseses. The smoke you sit and enjoy, it is spreading smoke. Yes, you first pull the smoke into the lungs, but then blow it out again, and the smoke is then spread in the air that you share with others, even with all those I have written about over here.

Smoking has the effect on these people that they get hard to breathe. If you were a lung sick person, would you not want to be able to avoid getting sick because of others’ so called needs,  or what smokers like to call the right to smoke?

And it does not matter if you smoke outside or inside because the smoke is smoke regardless of wherever it is spread and forced upon a person with sensitive and sick lung to breathe in. Many people I know believe and think that it is not so bad if it is outdoors there happening, but it takes no more than 1-5 seconds before a lung sick has breathed the smoke until their lungs are put out of order to function normally, and the effect of it is that the person being exposed to smoke can not breathe in or out to get oxygen. It is the lungs that absorb oxygen in the body that allow us to live. And it makes absolutely no difference whether it takes place outside or inside.

So we can talk about rights
Those who smoke surely think there is a human right to be healthy, as healthy as it gets? You mean also it is a human right that you will be healthy? If someone does something that makes you sick, then you would react, right?

Persons with pulmonary diseases have the need just as you have, and also the same right to be healthy. But unfortunately, a lung sick can not control, not dispose, of the air that is fresh, so long as it is being polluted by tobacco smoke of others.

Those who live in instiutijons share premises with many others, they must adapt and show respect to those they live with the same as how it is in the rest of society. And swell honest, they have much better health by cutting the smoke when they live at the institution. It is really no health in to sit and use their days chain smoking in a smoking room. And in turn it is very likely that this institution where they live has people living there who got lung illnesses and sensitivites when 25% of Norway’s population is sensitive. It is 1 of 4 people. Look around you on the town .. 1 of 4 people. Many of those around you are sick of the smoke, and you do not know of the people around you who get sick from your enjoyment and so called pleasure. Totally honestly, you would not like to be the one that makes your fellow men ill?

I for one would not like to be the one who make my fellow man sick, if I were a smoker. I welcome the new and harder smoking ban.

Source NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7828251


Leave a comment

Scent in small dozes

(Scroll down for English)

Astma og hyperreaktivitet i luftveiene

Personer med astma eller nesesymptomer grunnet hyperreaktivitet i luftveiene, kan bli syk selv om gasskonsentrasjonen er ganske lav. Det gjelder imidlertid like mye for lukten som folk flest oppfatter som god (parfyme, blomsterduft, lukten av røkelse, etc.).

For personer med astma og hyperreaktivitet i luftveiene, er det vist at avgassing fra parfyme og dufter gir reaksjoner i egenskap av irritanter i en kjemisk måte, der er astma en utløst reaksjon. Følsomheten og lavterskel for dette er ikke godt undersøkt.

Reaksjoner av ozon illustrerer noen av dette. Lukten av ozon (også som lukter av solvarme på et høyt fjell) synes å ha en terskel rundt 0.01 til 0,001 ppm. Kjemisk irritanteffekt for astma er oppnådd med en times eksponering til 0,2 ppm. Det var også objektive tegn på betennelse i luftveiene (rapport av Newson og andre i 2000). Ozon binder lett til partikler (NB! svevestøv) og kan gjøre en slik støv mer reaktiv og irriterende.

Så konklusjonen er (og dette sier jeg ut av erfaring av astma og støttet av vitenskapen). At hvis en person har en liten duft på dem, eller et rom er vasket med parfymerte / dufttilsatte vaskemidler, en airfreshener, duftlys, røykelse o.l., og personen / steder avgir duft / parfyme kan dette gjøre en person med astma sjuk. Reaksjonen kan komme momentant eller som en seinreaksjon og bygge seg opp over tid avhengig av mengden av partikler den astmatiske bli syk fra og hvor sensitive personen er. Det hele avhenger av sykdom og hva slags allergen, irriterende eller partikkel og mengde av ting den sensitive er utsatt for.

Det kan være interessant for deg å vite neste gang noen stående ved siden av deg begynner å hoste, nese og øyne renner og blir syk. Det må ikke være en snue eller influensa de har, men det kanskje er allergi og astma fra duften du har på deg som gjør dem syke. Alt dette går også for tobakksduft.

Parfymefri og duftfri gjør ingen syke.

Kilde: inneklima.com

In English

Asthma and hyperreactivity

People with asthma or nasal symptoms due to the hyperresponsiveness of the airways, may get sick even if the gas concentration is quite low. That goes however as much for the smell that most people perceive as good (perfume, flower perfume, smell of incense, etc.).

For people with asthma and hyperreactivity of the airways, it is shown that gas release reactions in the capacity of irritants at a chemical way, asthma is a triggered reaction. The sensitivity (low threshold) for this is not a well researched.

Reactions of ozone illustrates some of this. Smell of ozone (also such as smell of sun warmth on a high moutain) seems to have a threshold around 0.01 to 0.001 ppm. Chemical irritanteffekt of asthma is achieved with a one-hour exposure to 0.2 ppm. There were also objective signs of inflammation in the airways (report by Newson and others in 2000). Ozone binds readily to particles (Note! particulate matter) and can make such a dust more reactive and irritating.

So the conclusion is (and this I say out of experience with asthma and supported by the science). That if a person have a little scent on them, or a room is washed with fragranced washing agents, a airfreshener is used that contains something that an asthmatic person get ill from, and the person(s)/site/fragrance are around them for from a little while to several hours the reaction in asthma comes from one second to an hour or more later depending on the amount of particles the asthmatic get sick from.

A person who got asthma can get the reaction at once, but it is also possible that a person with asthma get a delayed reaction to the allergen/irritant, it come creeping and then hits with a full blow. It all depends on the illness and the kind of allergen, irritant or particle and amount of the stuff the asthmatic is exposed to.

That may be interesting for you to know the next time someone standing beside you start to cough, snivle and get sick. It might not be a cold or influensa they got, but it maybe is  allergy and asthma from the scent you wear that make them sick. All this goes for tobacco scent too.

Fragrance free and scent free make no one sick.

Source: inneklima.com (Norwegian Indoor Clima site)


Leave a comment

Politicians – daily and at election

Politikere:

– Dere er opptatt av Barns oppvesktvillkår, helse, sjukvård mv… Den handler om allergi, astma og sensitivitet. Det handler mye om barns oppvekstvillkår det også. ca 1.23 Millioner personer i Norge er allergiske, astmatiske og sensitive av noe slag og merparten av disse er også sensitive mot parfyme og røyk. Men dere gir tydeligvis blaffen.

Dette er noe dere bør ta tak i. Ikke bare er det et problem for den enkelte som allerede er sjuk, men også et problem for de som står i risikosonen for å bli sjuke. Da de blir sjuke, da blir de aldri friske igjen. Og for sammfunnet er astma, allergier og sensitivitet en meget dyr historia i tillegg. Sjukmeldinger koster stat og kommune mye penger. Alle medisiner som trengs for å dempe symptomene koster mye penger. Ja, medisinene er til for å DEMPE SYMPTOMENE, IKKE HELBREDE SYKDOMMEN. Astma, allergi og sensitiviteet går IKKE å helbrede da man en gang har fått det. Medisinene er KUN til for å DEMPE symtomene men sjukdommen går ikke bort helt av den grunn, og det er ikke helt uvanlig at symtomene ikke heller forsvinner helt også om man tar medisin. Eneste som hjelper er å fjerne det man blir sjuk av. Man kan ta hvor mange piller og inhaleringer som helst uten at det hjelper stort, så lenge som man befinner seg blandt det som gjør en sjuk. Det eneste som hjelpere er å fjerne det som gjør en sjuk og gir symptomer. Derfor er det slik at de som har astma, allergi og sensitivitet må holde seg borte fra hele miljøet der allergener og irritanter er.

Astma, allergi og sensitivitet kan være like handikappende i sitiuasjoner og miljøer som det å være bundet til en rullestol. For en allergisk, astmatisk og sensitiv person kan det være akkurat like handikappende å ha astma, allergi og sensitivitet som å være rullestolbrukere og medføre at en person blir utstøtt fra jobb, sosiale sammenkomster, møter, handleturer, bussturer, togturer, flyturer kjøpesentra o.s.v. Røyk og parfymefritt er de allergiske, astmatiske og sensitives rampe, den rampe som rullestolbrukeren i sin situasjon trenger for å komme seg opp trappene for å ikke bli ekskludert. Se eksempel med Kirsten:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6954399
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7054195

Astma, allergi og sensitivitet er et handikapp. En som er sjuk i astma, allergi, sensitivitet blir ikke frisk av å ta medisiner, men må bli befridd fra det som gjør sjuk.

Personlig har jeg erfart å ikke kunne kjøpe varer jeg vil ha fordi der er parfymavdeling plassert ved siden av kassan, og der foregår parfymeprøving. Eller jeg kan ikke engang gå inn i en butikk fordi der stinker av duftstoffer (det andre kaller godlukt). Jeg har stått og ventet i køen i kassan og blitt sjuk av andres parfymebruk. Jeg jobber på bussen og har i hopetall opplevd andres parfymebruk og tobakksbruk er et helseproblem, dette til tross for at jeg har krav på en røykfri arbeidsdag i min arbeidsplass så blir jeg likevel utsatt for røyk fordi folk blåser røyken ut i bussen når de skal gå inn. Folk som nettopp har røyket har mye røyk igjen i lungene tross for at de ikke tror det, og da de puster på en astmatikere da blir astmatikeren sjuk. Astma er en lungesjukdom. Og når en astmatikere blir sjuk da er det lungene som streiker og ikke lenger fungerer som de skal. Parfyme er også et stort problem for astmatikere og gjør sjuk på likt med tobakk. Men parfyme finnes ikke bare på flaske, men er også indullet i en rekke andre produkter alt fra vaskemidler, kremer og lys, toalettpapir, blader, skosåler mv.

I USA og Canada er røyking og parfymebruk forbudt i det offenlige rom også ute i bl.a New York, Los Angeles, Halifax m.fl steder
http://articles.cnn.com/2011-05-23/us/new.york.smoking.ban_1_smoking-on-public-beaches-smoking-ban-secondhand-smoke?_s=PM%3AUS
http://www.nbclosangeles.com/news/local/Outdoor-Smoking-Ban-Starts-Tuesday-117581074.html
http://halifax.ca/boardscom/smoking/index.html
http://www.guardian.co.uk/society/2004/sep/18/publichealth.weekendmagazine
http://www.crystalspring.co.uk/fragrance-bans-a-5.html

Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen små forsøk på å få kunnskap finnes utført av inneklima.com, og spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 år siden (Kreutzer, Neutra, Lashuay 1995). I den amerikanske undersøkelsen var det mest plager hos personer med astma (31,5 % mot 13,9 % hos de andre 3%). Mange av de med astma rapporterte alvorligere og /verre reaksjoner enn de uten astma. Av de spurte så er det temmelig nær den forekomst av astma som er funnet i Norge. Man må dok huske at detter er noe gamle tall og antallet med astma øker for hvert år i Norge. Av det totale antall intervjuede var det 6,3% som hadde legediagnostisert miljøsykdom (”environmental illness”) eller multippel kjemisk overfølsomhet. Disse diagnosene øker også i hele verden og også i Norge.

Astma er lik over hele verdenen, lungene fungerer likt uansett land man bor i.

Miljøhandikapp:
http://www.doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/21/the-environmental-impairments/
http://allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=10276

Jeg synes det viser på arroganse å ikke engasjere seg mere i et så viktig tema. 1/4 av Norges innbyggere har det problemet med allergi , astma og sensitivitet.

Astma, allergi og sensitivitet går under loven om Likestilling og tilgjengelighet:

“Likestillings og Diskriminerings Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har også bestemmelser om universell utforming, jf. § 9, og individuell tilrettelegging, jf. § 12. Flere av de problemstillingene med astma, allergi og sensitivitet kan reise spørsmål etter dtl. ” Likestillings og Diskrimineringsomdudet LDO

Skjerpings.

Annelie Molin


Leave a comment

Discuss: Need prohibitions? – NRK.no

Do we need prohibitions?

Røyking forbudt (Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP)Are we healthy because we are not allowed?

Photo: John MacDougall / AFP
 

Should we thank Høybråten and “the ban tyranny” that we live two years longer than the Danes? – Perhaps life has other qualities than to live long, “says philosopher Lars Fredrik Svendsen.

Today 31 April it is the world’s tobacco-free day.

The adopted unhealthy habits such as regulated by the Tobacco Act. It is forbidden to smoke in public places. We have age limit, “invisible” tobacco products in the store, sky high taxes and anti-smoking campaigns.

And it works. Smokers are becoming fewer and fewer.

Live longer than the Danes

Norwegians are also working longer and live an average of nearly two years longer than the Danes.

The same applies to the Swedes, who like us more than the Danes in their common safety and prevention policies. Or “prohibition tyranny,” as the Danes call it, according politiken.dk.

Is it really true that we can not look after ourselves and need rules and prohibitions to make “correct” choice?

– The State raises to the father figure

Lars Svendsen (Foto: Tor Richardsen/Scanpix) Is a long life so important that the trump everything else? Asks Lars Fredrik Svendsen.

Photo: Tor Richardsen / Scanpix

– We are moving toward a paternalistic society. State exalts himself to father figure and reduce citizens to toddlers who can not make good choices, “says Professor of Philosophy at the University of Oslo, Lars Fredrik Svendsen nrk.no.

– We must ask ourselves whether this is to live as long as possible is a value which must trump all else, or whether it is one of the many values ​​that life has to offer, “he continues.

Svendsen believes governments should engage in proper course and objective public education, but that when they have done it, it should be up to us to choose whether we want to take a chance or not.

– Everyone knows now the dangers of smoking. If anyone still wants to continue to smoke, knowing that this, statistically speaking, it takes several years of their lives, they must be doing it. We must have the freedom to, for example, weigh up to pet health – and even prioritize what is most important for us, “he said.

– Still lots of freedom

We still have a lot of freedom in Norway, “says Asbjorn Kjønstad.

Photo: Roald, Berit / SCANPIX

Asbjørn Kjønstad (Foto: Roald, Berit/SCANPIX) Svendsen is the polar opposite Asbjørn Kjønstad law professor, he is the man who led the Tobacco Act in the pen. He believes the time is overripe for smoking in Norwegian homes where children are present, especially the children’s room and car.

He would certainly not have alcohol advertising on television, and he thinks the EU’s snuff-denial is a reasonable regulation.

– We still have a lot of freedom in Norway, even though we have a strict alcohol and tobacco laws, “said Kjønstad to nrk.no.

– When it comes to nicotine and alcohol, these drugs are the highly addictive. One does not have the same opportunity to use freedom if one is addicted, “he says.

– Therefore I think it must be regulations on these areas. For decades we have known that passive smoking is a health hazard. Yet many people still smoke with children present. Then it is my opinion about time that lawmakers interferes continues Kjønstad.

Article is Google translated.

Article by NRK.no:
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7653973

—————————————————————————————————

Commentary:

I wonder what this guy  Lars Fredrik Svendsen is thinking about? He is a philosopher. Alright he is not a doctor, but surely he understands that smoke is not something you can steer or control in any way? When a person smoke then the smoke gets out in free air, and anyone that is around the person smoking get affected by it. The smoker got no possibility to steer the smoke other directions. They might think they can but the reality is it get dissolved in the air, and all particles of chemicals in it is spread all over. And all the particles spread everyone around them have to breathe in.

This law has come to protect those who work in restaurants and other places where the public have access. Working areas have been protected by the Working environment law from before, so that people working in any firm or business will not be subjected to health damages such as second-hand smoking.

He claim that smokers should have the right  to smoke if they want. He claim it should be in their own free choise to smoke and where they smoke. But what about those who do not smoke because they are children, have chosen not to start smoking, or because they get ill from tobacco smoke – for example people with chronic lung illnesses like asthma, COLD and other respiratory illnesses and difficulties – and also because tobacco smoke is damaging to the health.

As I said before the smoker can not steer the smoke, and even if he could he pollutes the air around and forces others to breathe in the chemicals.

For me and other people who get ill from tobacco smoke this is just as bad as forced feeding. We get forced to smoke – it is lamely called passive smoking – but the more true word would be forced smoking.

And the law have come because smokers got to little knowledge about the large perspective of the damage they do to others, and often is not showing enough consideration and care about those who of any reason have chosen not to smoke. They like to do it, and therefore they do it all over and no matter what. It should not be necessary for an asthmatic person to get an asthma attack every time only to prove to the smokers that they should show consideration. Unfortunately that is the case with to many of those who smoke.

Smokers can smoke if they want, as long as they go out and sit on a root in the forest alone while doing it, then they do not force smoke anyone.

This person Lars Fredrik Svendsen… For being a person Philosophic he does not think longer than his nose reach.

Smoking is toxic, and damaging to the health, and everyone have the right to breathe fresh air, therefore smoking is regulated. If a person chooses to smoke then that person must take what comes along with it – showing other consideration, care, and smoke where it does not hurt or abuse others. That is only common sense and basic good upbringing, but unfortunately to many smokers do not have that in the case of smoking.

I am for one glad for the smoking prohitition, without that my life would be much more limited. And I have the right to work, meet people, go out and breathe without problems just as anyone else. The smoker can do that, so why should I and everyone else not be able to? That is why we got the smoke prohititions. And I hope there will be more prohibitions. There should be a law against using perfume at work and on public transportations too. And there should be a prohibitions against using perfumed cleaning products and perfume at restaurants and such places too. Even asthmatic people need to use the toilet once in a while and without getting an asthma attack.

I think people like Svendsen and others thinking like this is only making a fool out of themselves, and they really do not think of others and no longer than their noses reach.

Maybe they should try having they lung function disabled a couple of months because of their smoke? Maybe then they would understand?

—————————————————————————————————-

To comment click comment below.


4 Comments

An ordinary day with asthma – By Annelie Molin 2011

(Scroll down for English)

Dette er noen helt vanlige dager med astma: Jeg våkner om morgenen. Jeg føler meg sliten, noen ganger tenker jeg: “- Har jeg sovet nok i natt, eller er det astma?” Så trøtt. Hiver beinene over sengkanten og kommer meg ut av sengen og går på kjøkkenet for å ta min medisin: inhalerer og tar allergi piller. Først tar jeg mine allergi piller og svelger det med litt vann. Så på en vanlig morgen jeg tar 2-3 inhalasjoner av Symbicort og skyller munnen med vann. Legen min sier jeg må rense munnen fordi hvis jeg ikke gjør det så kan risikere å få en soppinfeksjon i munnen, jeg ønsker ikke det. Soppinfeksjon kan bli en av baksidene med Symbicort Turbuhaler om man ikke skyller godt. Etter et minutt eller to kan jeg kjenne min pust blir bedre og samtidig kjenner jeg meg raskere og mer våken, kroppen får mere oksygen. På en dag da jeg er sjuk og har en forkjølelse da må jeg doble dosen Symbicort til 4-6 inhalasjoner hver gang jeg medisinerer, kanskje mere. Etter frokost er det å enten gå på jobb eller en fridag, ut av huset. Nå er det på tide å møte resten av verden, og omgås med mennesker og alle deres vaner. I en arbeidsdag sitter jeg bak rattet i en buss og møter mange mennesker i en ganske stor by, og de fleste av dem bruker parfyme, og svært mange av dem røyker. De går inn i bussen uvitende om at jeg har astma. De lukter av parfyme, noen har virker som om de har dusjet i den samme morgenen, andre har brukt parfymerte kroppspleie, hår og dusj. Noen bruker gammel parfyme, det kan du lukte fra duften av det. Klærne lukter fra parfyme fra vaskemidler, tøymykner, parfymerte deodoranter og slikt. Parfyme i sin reneste form, parfyme, barbervann, cologne og andre parfymerte produkter. Sterke hårsprayer osv. Lukten treffer nesen min, og det dufter ofte godt. En røyker kastet sigaretten utenfor bussen og går smilende inn dørren mens han blåser røyken ut inne i bussen, røyken ender opp hos meg etterhvert, og noen blåser røyken rett i ansiktet mitt. Siden jeg trenger oksygen som alle andre, så må jeg også puste akkurat som alle andre. Den parfymen og røyken som nettopp rørte nesen min er nå på vei ned til lungene mine. Nå skjer det, jeg kjenner en raspende følelse fra lungene mine, jeg hører og kjenner surkling fra lungene, så får jeg tung pust. Det er betennelsen i bronkiene og musklene rundt bronkeine som kramper i lungene som tetter luftveien. Det er det som skjer ved astma. Det blir vanskeligere å puste, og da kjenner jeg at lungene mine strammer seg sammen og låser seg i en stram posisjon. Jeg begynner å hoste. Hoste er kroppens måte å jobbe hardere for å få luft, og ved å hoste for å få mer luft må jeg også inhalere mer av andre personers parfyme eller røyk som er i lufta, og da får jeg enda mer vanskelig å puste, og jeg hoster hardere og hardere. Det blir en ond sirkel. Kunden spør gjerne om det er virus? Smitter det? Jeg må få frisk luft, derfor åpner jeg sidevinduet, jeg kjenner den friske luften som kommer inn, og jeg snur hodet litt vekk fra kunden for å begrense noe av den parfymen og røyken fra å få direkte tilgang til lungene mine. Jeg prøver å få i meg frisk luft utenfra ned mine luftveier, og hvis det ikke hjelper holder jeg pusten for å unngå å få kundenes parfyme og røyk i lungene mine. Så selger jeg billetten og gir kunden vekselen så fort som mulig. Når kunden forlater køa for å sette seg får jeg det travelt med å ta min medisin Ventoline. 2-3 inhalasjoner eller mere. Ofte hjelper det, men hvis ikke da må jeg ta litt Symbicort også. Da må jeg skylle munnen min med vann. Jeg har ikke toalett ombord, så jeg må gå ut og spytte vannet ut i gaten. Jeg føler meg som en idiot. Jeg lurer på hva de synes som ser meg spytter vann? Vel, vel, jeg må, og jeg har en god grunn. Jeg kan ikke noe for det. De må tro og tenke hva de gjør. Jeg ønsker ikke å få soppinfeksjon av medisinen. Så kommer neste person, og neste og neste og neste… Noen bruker parfyme, andre har ikke sprayet parfyme på seg, men bruker dufttilsatte vaskeprodukter for sine klær, kropp eller hår. Parfymerte produkter lukter også, og den inneholder de samme stoffene som vanlig parfyme og parfymert deodorant. Andre bruker dufttilsatte hårprodukter og hårspray. Det er stoffene i produktene som gjør meg sjuk, som er årsak til pustebesværen, ikke lukten. Det går ned i lungene mine, jeg blir sjuk av det også på likt med ren parfyme. De fleste tenker ikke på at andre også bruker parfymerte produkter, det virker som om de tror i hvert sitt hjørne av verden at det bare er de selv som gjør det. Samlet blir det mye. I hverdagen møter jeg hele tiden folk som bruker parfyme av noe slag. Det er overalt.

Hårspray, det stinker lang veg. Noen mener det lukter godt, og mange mener det er jo så pent. Er det? Jeg blir bare sjuk av det, dessuten, håret blir stivt, lite pent og lite godt å ta på. Jeg liker i hvert fall ikke hår som er stivt og hardt av klister.

Jeg sitter med noen venner. En ruller en sigarett fra Tidemanns Rød tobakk. Vi sitter inne, men min venn røyker alltid utendørs, men da han ruller sin sigarett da spres kjemikalier fra tobakken som treffer nesen min, det lukter ikke så ille i pakken sin, duften og kjemikalier i lukten trenger ned i lungene mine og astma situasjonen kommer i gang igjen. Jeg flytter en meter unna i sofaen, snur hodet mitt og prøve å ikke puste det inn. Jeg sier ingenting. Så går han ut for å røyke. Jeg kan ikke bli med, jeg blir sjuk av røyken. Jeg sitter alene i sofaen og stirrer i veggen. Kjenner meg ensom.

Jeg går til kjøpesenteret for å handle. Jeg spatserer inn i en motebutikk og tenker på å kjøpe en genser. Gleder meg til å finne noe. Jeg går rundt i butikken og finner det jeg leter etter. Gla og fornøyd søker jeg håpefult etter kassan og finner den. Like ved siden av kassan er parfymeavdelingen plassert, egentlig på sidene, og foran, som en hestesko. Kassan er omkrinset av parfymeprodukter. Folk står der og prøver parfyme på seg, de sprayer parfyme fra flaskene. Jeg kan kjenne lukten fra langt borte. Kassan er bare noen skritt unna. Jeg ser på genseren min, og deretter på parfymestanden. Jeg vet at hvis jeg går dit bort til kassan da vil jeg bli sjuk. Med et trist sukk legger jeg den genseren tilbake på hyllen hvor jeg fant den og forlater butikken. Ingen genser til meg, og alt på grunn av parfyme. :'( Jeg går for å ta meg en kopp kaffe istedenfor. Jeg går til kaffebaren.

I kaffebaren der sitter jeg blant mange mennesker. Mange har kledd seg fine for å møte venner. Hyggelig. Det triste ved det er at de også kler seg opp i parfyme. Jeg drikker min kaffe. Føler infeksjonen i lungene snike seg på meg på grunn av parfymen, eg. kjemikaliene den er laget av, sprer om seg i luften. Hvis jeg blir meget plaget da kommer jeg til å bli meget dårlig, og da må jeg reise herfra også.

Møter med en venn på byen. Vi spatserer rundt. Det er en solrik dag og min venn foreslår en kaffe eller en pils i solen. Ok, sier jeg, og tenker for meg selv at dette er fint. Samtidig blir jeg bekymret over røykere fordi jeg vet av erfaring at det fungerer dårlig. Jeg ser meg rundt for å se om det er noen ledige bord, et bord uten røykere sittende rundt det. Ah! Det er et! Vi sitter og bestiller våre drinker og snakker. Halvveis gjennom pilsen og kaffen, og personen ved bordet ved siden av meg tenner en sigarett. Vinden driver røyken i min retning. Jeg kjenner astmaen slå til mot min helse igjen, akkurat som i bussen. Vi sitter ute, det er stort sett lov å røyke der, men bare om det ikke er til plage for andre. De ferreste vet om den regelen, og å krangle med en røyker som ikke kjenner lova er som å ruse med hodet inn i en vegg. Jeg får pustevansker. Det blir ille, og jeg må dra. På grunn av røyken og fordi jeg blir sjuk så må også vennene bryte opp. Kosen ødelagt. Vi betaler for våre drikker og tar en spasertur på kaiene langs kanalen. Noen røykere går foran meg. Jeg blir sjuk av røyken og jeg krysser hit og dit for å unngå deres avgasser, for å kunne klare å unngå å bli sjuk, men jeg klarer det ikke og røyken treffer lungene mine. Jeg blir sjuk igjen. Stille foreslår jeg til mine venner å ta en annen vei i håp om at der ikke vil være noen røykere. Vi går dit. Det er ok for en stund og lungene letter, men så kommer slike røykere og røyk igjen. Jeg går rundt dem i sikk sakk for å unngå det. Vi ønsker å gå inn i kjøpesenteret, der er det ikke tillatt å røyke, der er røykefred inne i kjøpesenteret, deilig, men grunnet røykeforbudet er det slik at folk står foran inngangen for den “siste røyken”, der de røyker seg opp. Røyken er tykk foran dørene. Jeg blir redd og bekymret og tenker at jeg må passere det, jeg vet jo hva som skjer om jeg inhalerer det. Jeg passerer dem, holder pusten for å unngå røyken fordi hvis jeg ikke gjør det da vil jeg bli sjuk igjen. Hvis det er for mange som står der foran døren da jeg skal passere og det tar for lang tid å komme forbi, da kan jeg kanskje ikke holde pusten lenge nok, og får pustevansker igjen.

Kvelden kommer og en idé om å gå til baren kommer opp. Idéer om å gå på pøben kommer for det meste ikke fra meg ettersom jeg ikke liker det så mye, men jeg er ikke negativ til å gå ut hvis jeg blir spurt, sånn for å omgås. Vi ønsker å gå inn inngangsdøren, og kikker spent etter den. Foran pøben i rekken av folk er også folk der røyker overalt. Det er mange mennesker som venter, nesten like mange røyker. All røyk fra menneskene rundt meg går ned til lungene mine. Jeg blir sjuk (på samme måte som jeg sa før) og jeg må forlate køen og la mine venner køe for meg. Jeg står alene langt borte fra de andre. Lurer på hva de snakker om? Jeg føler meg veldig ensom. Vi får endelig gå inn i pøben, får et bord, det er høg musikk og jeg kan knapt høre de andre snakke. Karn ved siden av meg ved nabobordet lener seg fram mot meg for å snakke. Jeg tenker at det kan jo kanskje være hyggelig. Jeg kan lukte røyk i pusten hans. Jeg føler lungene mine protesterer, og jeg får problemer med å puste. Ingen røyking er tillatt inne, men det spiller ingen rolle i denne situasjonen, jeg blir sjuk av kjemikaliene i pusten hans. Jeg unnskylder meg og vender meg til mine venner i stedet. Kanskje han var hyggelig? men jeg foretrekker å spare min helse, ellers må jeg gå hjem med en gang. Der var en mulig venn borte. Vi blir en stund til og snakker, hører på musikk. Hjem igjen. Tid for å gå til sengs. Men først må jeg ta min Symbicort, tar 2-3 inhalasjoner (4-6 om jeg her forkjølet), pusse tennene mine. Og så ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Noen ganger kan jeg ikke sove så godt, og noen ganger våkner jeg også på grunn av astman. Jeg har erfaringer av å våkne opp ved et astmaanfall. Det er en skremmende opplevelse, man kjenner at lungene tar struptak på en og man bråvåkner. Mine lunger kvelte meg, og jeg våknet. Lungene strammet, jeg fikk ikke luft. Måtte skynde på kjøkkenet for å ta medisiner. Astma er ikke noe kjekt.

En ny mandag, en ny uke på jobb. Folk går inn i bussen med sin parfyme og røyk. Jeg selger billetter som forrige uke, og uka før, og uken før det… Jeg fortsetter å bli sjuk av andre sin parfyme og røyk. De lener seg mot meg for å kunne snakke i all støyen i bussen, og igjen og igjen røykeres sin pust utløser min astma, og igjen og igjen blir jeg sjuk.

Etter jobb må jeg gå på shopping. Jeg trenger litt mat og noen vaskeprodukter, rengjøringsmidler og hygieneprodukter. Jeg tar en handlevogn, og rusler ned til hyllene. Tar min juice, brød, margarin, melk, middag, frukt og grønnsaker. Så langt går alt bra. Nå er det på tide å gå inn blandt hyllene for å kjøpe vaske- og rengjøringsmidler. Her er mye å velge mellom, alle slags merker og de fleste av dem er fulle av parfyme, farge og kjemikalier, det jeg ikke tåler. Og midt i iblandt det finner jeg de produktene jeg kan bruke uten å bli sjuk. Problemet er bare at de er plassert blandt alle de produktene jeg blir sjuk av, og for å kjøpe dem må jeg stå midt opp i eimen og avgassingen av alle kjemikalier fra de andre produktene jeg bli sjuk av. Selv om de er i sine pakker er konsentrasjonen av parfymer og kjemikalier i luften så sterk jeg at bli sjuk likevel. Lungene mine tetter og jeg blir sjuk igjen. Hvorfor kan de ikke ha en spesiell hylle på egen hånd for disse produktene? Jeg blir sint, og jeg tenker at jeg har jeg bedt dem så mange ganger! Noen ganger har jeg bokstavelig talt måttet løpe inn i gangen å ta tak i produktet jeg ønsker og så løpe fort ut igjen for å bli så lite eksponert som mulig. Jeg føler meg som en idiot når jeg gjør det. Jeg ser meg rundt for å se om noen så meg gjøre det? Hva ville de tenke? Samme skjer når jeg må kjøpe dusjsåpe, såpe, sjampo og balsam. Alle står plassert i midten av alle merkene jeg bli sjuk av, og jeg må gå gjennom eimen i fare å bli sjuk bare for å kjøpe det jeg ikke blir syk av. Kan jeg få spørre… Hvor idiotisk er det? Det ville vært mer kundevennlig om de hadde en egen reol for allergivennlige produkter.

Ut på tur og aldri sur, og man må etterhvert etter å ha spist og drukkit gå på do en tur. Ser seg om etter et sted der man kan låne toalett, finner en og har det veldig travelt med å komme seg på do. Ja, du kjenner den følelsen? Jeg kommer inn på toalettet som ser rent og ryddig ut og skal til å sette meg, da hører jeg et pffff… fra inni rommet. Jeg ser opp og der på veggen er det montert en duftmaskin som er programmert å spre duft i toalettrommet for å skjule folks egenlukt. Jeg har ikke rukket å bli ferdig men må bare avslutte fordi innholdet i denne duften gir meg akutte astmaanfaller og om jeg ikke kommer meg fort ut da går det ille. Hostende går jeg til en ansatt og informerer om hva som er galet, det ser ofte på meg som et stort spørsmålstegn og sier at det visste de ikke. Dette skjer altfor ofte at det er montert slike apparater og blokker på toaletter og jeg ender opp med å ikke kunne gå inn på do. Aner dere hvor ille det er å måtte velge mellom å gå på do eller å være frisk? (les symtomfri) Jeg har egentlig ikke noe annet valg enn å gå fordi å bli på toalettet da disse avgir seg sine kjemikalier til luften er akutt farlig for meg, jeg ender derfor opp med å ikke få gå på do og min søken med å finne et annet toalett jeg kan bruke fortsetter. Jeg husker en gang jeg måtte innom 4 steder før jeg fant et toalett uten noe som helst slike inretninger, 5. gangen hadde jeg hell. Det er bare ikke greit å forurense luften slik, alle må få puste uten problemer og få kunne bruke doen. Det er langt bedre å vaske parfymefritt oftere og lufte ut.

Kvelden kommer og jeg får en telefon. En venn spør om jeg ønsker å gå på restaurant? Jeg blir veldig glad og sier ja! Kjempehyggelig! Jeg henter deg om en halv time, sier jeg. :) Jeg parkerer utenfor og venter på ham. Når han entrer bilen smiler jeg og sier Hei! og i samme sekund jeg får et astmaanfall. Han glemte at jeg har astma og hadde sprayet etterbarberingsvann over hele seg. Den aftershaven var så sterk, og fylte hele bilen, jeg måtte åpne alle vinduene på vid gavel samtidig som jeg hostet stygt, da lungene prøver å få luft, og tok min medisin. Men medisinen hjalp ikke, den var ikke nokk, det ville ikke gi seg. Det er gjerne slik da man blir eksponert for noe man ikke tåler om det ikke forsvinner fra omgivelsene. Det var kaldt ute og vi kjørte med vinduene helt åpne. Min venn frøs, men jeg kunne ikke lukke vinduene, fordi hvis jeg gjorde jeg ville bli veldig sjuk, jeg måtte ha frisk luft ellers går det ikke. Jeg kan ikke sitte i en bil der er parfyme, og det var en 15 minutters kjøretur til restauranten. Jeg måtte ha vinduene åpne, men selv med vinduene åpne ble jeg sjuk også om det ble bittelitt bedre. Eneste andre alternativet ville vært å la ham ut av bilen og la ham gå hjem. Det opplevde jeg ville vært uvennlig. På restauranten var jeg sjuk hele kvelden. Den etterbarberingsvannet nådde meg over hele bordet, og min helse var avvist hele kvelden. Jeg prøvde å medisinere, det hjalp litt, men det var egentlig aldri slutt på elendigheten. Det var i grunn like ille fra start til slutt. Det var også mulig å høre det på snakkingen min, man må ha god pust for å snakke, luften må ha fri ferdsel i luftveiene. Min pust gjorde at stemmen min hørtes rar og skurrende ut. Etter en stund måtte jeg besøke dametoalettet. Både for å komme gå på toalettet, for å få et avbrekk fra barbervannet hans, og også for å ta medisinen min. Tok min Symbicort medisin (min Ventoline aleine var ikke sterk nok å bekjempe anfallet) og jeg trengte å skylle munnen min. Jeg gikk inn til dametoalettet og en vegg av parfyme i form av vaskemidler og sk. luftoppfrisker møtte meg, luftforurenser er et bedre ord spør du meg. Jeg måtte bare på do, jeg tok medisin, og for å skylle munnen min måtte jeg på do da jeg må spytte ut vannet (det kan man jo ikke gjøre ved bordet) og nå fikk jeg igjen pusteproblemer på grunn av rengjøringsmidler og luftoppfrisker. :( Fra asken igjen i ilden. Jeg renset munnen, og gikk deretter raskt ut igjen, tilbake til bordet og all barbervann. Fortsatt like sjuk. Ingen fred å få. Enda en slutten av en dag kom. Igjen tok jeg mine medisiner før natten. Falt i søvn. Jeg hadde det ikke bra i det hele tatt.

Blandt flere kolleger ble ikke min bønn om hensyn tatt godt imot, da jeg sa noe fikk jeg mye pes. Om dem bare visste hvor ille dagene mine var. Og kunder, jeg smilte alltid og sa hei da de kom inn, men det viste vel i ansiktet mitt at jeg ikke hadde det så godt. Jeg husker spesielt en kvinne som kom for seint til avgangen og jeg var allerede forsinket pga diverse grunner. og var i ferd med å lukke dørrene. Da kommer hun ruslende i ro og mak og jeg sier som vanlig Hei og smiler, og ber henne tenke på å være ute i litt bedre tid neste gang. Jeg gjorde mitt beste for å være vennlig. Da sneste hun bare til meg og sa masse stygt. Jeg var på vippen, det var like før jeg skulle gå hjem og jeg hadde tatt så mye medisiner for å ha frie luftveier og være på jobb at kroppen sa fra. Det var lite sjåfører å tilgå og jeg ville stille opp, men da hun dama der var så ekkel med meg da ga jeg opp, jeg ringte og sjukskrev meg fordi jeg orket ikke lengre.

En gang skulle jeg til butikken med en venn. Vi tok bilen min fra huset mitt. Det var sommer og varmt og jeg hadde bilvinduene åpne. Frisk luft strømmet inn i bilen, det var deilig vær, og vi snakket mye. Det var hyggelig. Jeg kjørte inn i tunnelen på hovedveien. Tunnelen er ganske lang. Jeg glemte å lukke mine vinduer der vi satt og pratet. Tunnelen var fylt med svevestøv og eksos, og det var så tykt av svevestøv og eksos at det var vanskelig å se andre biler. Jeg ble sjuk, det var så mye uren luft i tunnelen. Jeg lukket raskt vinduene for å unngå å få enda mer av det giftige og guffne stoff inn i bilen. Men for seint. Jeg hadde problemer med å puste. Jeg fortalte min venn jeg ble sjuk. Prøvde å finne min inhalator. Den var ikke der. Jeg hadde glemt den hjemme! Å NEI! Ikke bra! Jeg følte lungene bli verre. Men bare kort vei til butikken nå, tenkte jeg. Fra lungene hørte jeg illevarslende lyder. Bare rask inn og rask ut og deretter hjem, tenkte jeg. Vi handlet. Jeg kjente jeg ble verre for hvert minutt. Men min venn ville se på dette og se på det. Ting her og ting der. Jeg følte meg frustrert. Jeg hadde problemer med å puste og for hvert minutt uten medisinen ville jeg enten få det verre eller forbli like ille. Jeg ble irritert, jeg fortalte ham at jeg var sjuk, men han lot som å ikke ta det innover. Men jeg ville ikke lage en scene, så jeg prøvde å være tålmodig. Men lungene ble verre. Til slutt kunne vi endelig gå, og jeg ba ham kjøre. Han protesterte, men jeg sa at jeg kan ikke og ønsket ikke å kjøre i den tilstanden så jeg tvang ham til å kjøre likevel. Vi for hjem til meg. Og jeg skyndte meg å finne min medisin. Det tok en stund før jeg fikk det bedre. Jeg måtte bruke min Optichamber fordi det var så ille. Men etterhvert så ble jeg bedre, og vi fortsatte å jobbe på bilen. Det var noen små ting å fikse. Var det setene i bak eller radioen? Jeg husker ikke. Kjekt å få det gjort uansett. :)

Tidlig om morgenen, jeg skulle jobbe. Det var en frisk og klar dag med frisk luft. Jeg ruslet mot bilen stående på parkeringsplassen. Så hørte jeg raske steg i grusen bak meg. Det var min nabo som var sent ute på veg til jobben. Hun var i en hast for å nå bussen. Jeg sa den er snart reist og at jeg kunne gi henne lift. Jeg kjører forbi sjukehuset hvor du arbeider, sa jeg. Hun ble veldig glad. Vi satte oss inn i bilen. I samme sekund hun lukket døren kjente jeg duften av parfymen hennes. Lungene mine reagerte umiddelbart på det. Plutselig angret jeg min godhet å tilby å gi henne skyss, men nå hadde hun sikkert misset bussen og jeg kunne ikke spørre henne om å gå ut av bilen. Jeg åpnet vinduene uten å fortelle henne at jeg ble syk, og tok noe medisin. Jeg holdt stille om det. Jeg ville ikke fornærme henne. Folk tar det gjerne personlig om man sier noe om parfymen demmes, men jeg tror dessverre jeg vil tenke meg om to ganger før jeg gir henne en tur igjen. Hvis så må hun gå vaske av seg parfymen. Det suger å bli sjuk bare fordi man er snill.

Kommer hjem fra jobb og skal gjøre meg middag. Legger potetene i kasserollen og lar det koke. Lammet jeg hadde marinert siden i går, tanken på det gjør meg sulten. Jeg lar kjøttet i pannen steke, det fizzer i pannen. Matosen sprer seg, det dufter vidunderlig, osen søker sin vei ut av pannen. Viften er på, og prøver å ta bort det meste. Men noe av det glipper og slipper ut og ender i lungene mine. Lungene blir tette igjen og jeg blir sjuk. Jeg må gå bort fra komfyren. Tar medisiner igjen. Jeg står litt vekk fra komfyren mens det er steking og matlaging. Jeg går dit for å snu maten slik at den får bli klar på begge sider. Middagen klar. Hoste. Gah. Men nå er det på tide å spise. Middagen var fantastik! Men fortsatt hoster jeg fra å ha laget den. Nå er det på tide å rengjøre kjelen. Jeg går til kjøkkenet. Spyler varmt vann i pannen og tilsetter noe oppvaskmiddel, bare bitte litt. Jeg tar oppvaskkosten og begynne å rengjøre den. Den fuktige dampen og osen fra stekepannen når nesen min, vandrer ned luftrøret og når lungene. Igjen blir jeg sjuk. Fra asken i ilden. Det er den varme dampen, os fra fett, og krydder. Mine lunger kramper. Jeg hoster. Holder pusten for å unngå å få mere i lungene. Medisinerer. Holder ansiktet mitt vekk fra dampen. Endelig er jeg ferdig. Heldigvis har jeg en oppvaskmaskin så jeg slipper å gjøre all oppvasken for hånd, men stekepannen går ikke i oppvaskmaskinen. Nå tid for litt avslapning. Se en film.

Jeg har ryddet mitt hjem for parfymerte vaskeprodukter, parfymerte rengjøringsprodukter og hygieneprodukter for å hjelpe min helse. Jeg kjøper parfymefritt. Hjemme er det en parfyme- og røykfri sone. I hvert fall her blir jeg ikke sjuk av røyk og parfyme. Vel, det er så lenge de besøkende som kommer hit respekterer det og ikke bruker parfyme og røyk. Både mitt hjem og min bil er en parfyme- og røykfri sone.

Noen ganger tenker jeg på å finne en kjæreste. Noen ganger føler jeg det ville være fint å ha noen, men da har jeg problemet med astmaen min. Jeg kan ikke ha en mann som bruker tobakk, jeg ville bli sjuk av pusten hans og kysset også om han ikke røyker inne. Og så må han ikke bruke parfyme, fordi jeg blir jo sjuk av det også. Så nå er sikkert flere enn halvparten av befolkningen ute av bildet. Så hva er igjen da alle de er sortert ut? På toppen av det etter å ha sortert alle de “giftige” menn ut, må jeg finne noen som matcher meg blant dem som er røyk og parfymefri, og villig til å tilpasse seg. Og hvor å finne ham? For en vidunderlig verden det ville være uten parfyme og røyk. Dager uten sjukdom! Ja i hvert fall symptomfri fordi astma blir man aldri frisk fra, som best kan man håpe på å være symtomfri. Kanskje til og med dager uten medisin? Vel, medisin må jeg ha likevel, men i hvert fall dager med ikke så mye medisiner og færre astmaanfall. Hver gang jeg blir sjuk i astma, dvs astmaanfall og tette lunger, må jeg medisinere mere. Jeg får astmaattacker ofte, og derfor bruker jeg mye medisiner. Hvis jeg utsettes for mindre kjemikalier og irritanter da får jeg mere sjeldent astmaattacker, jeg er mindre sjuk og bruker mindre medisin. Spørs om det finns noen kjekk mann som orket?

De fleste tror at hvis man er “allergisk eller noe” da er det bare å ta medisin, gjerne en pille, og deretter er problemet er løst. Det er ikke det rette svaret. De medisinene hjelper, men de kurerer ikke sjukdommen. Astma og allergimedisin tar bare bort noe av plagene. Reell hjelp er kun i å fjerne ting som gjør en allergisk, astmatisk, sensitiv person sjuk, og i tillegg ta medisin. Og hva som gjør det verre er at hvis man må medisinere, fordi man bli sjuk av ekstern eksponering, er at man blir bombet med alle ting en bli sjuk av hele dagen lang fra så mange kilder når man er andre steder enn hjemme at en må bruke så veldig mye medisin at man får bivirkninger fra medisinene. Bivirkningen er skjelvinger på hendene, man skjelver som en gammel person, hjertet slår fortere og raser avgårde, det slår i et rasende tempo, og det blir press på kroppens funksjoner når man må ta så mye medisiner da man ikke kan unngå alt det man ikke tåler. Det er virkelig en stor kamp å ha i tillegg til pusteproblemer. Det ville virkelig hjelpe hvis det ikke var røyk og parfyme i verden, fordi så mange bruker det daglig overalt, selv over hele verden. Hvor man enn går der er det. Det er vanskelig for meg å tømme resten av verden for parfyme og tobakksrøyk og andre forferdelige kjemikalier slik at jeg kan få det bedre. Dette må du gjøre for meg, du som bruker det.

Blogginnlegg fra 2011.

In English

This is an ordinary day having asthma:
Waking up in the morning. I feel tired, sometimes thinking: have I slept enough tonight, or is it the asthma? So tired. Make myself get out of bed, and walk to the kitchen to take my inhales and allergy pills. First I take the allergy pills. Swallow it with some water. Then on an ordinary day  I take 2 inhales of Symbicort Turbuhaler 160/4.5 (that is the strongest available) and rinse my mouth with water. My doctor says I have to rinse because if not I can risk getting a fungus infection in the mouth, I do not want that, that is a backside from the Symbicort Turbuhaler. After a minute or two I can feel my breathing gets better and at the same time I feel quicker and more alert, the body gets its oxygen. On a day when I am sick and have a cold I must double the doze of Symbicort to 4 inhales every time I medicate.

After breakfast and either going to work or a day off, I get out of the house.

Now it is time to meet the rest of the world, and mingle with people and all of their habits. In a work day sitting behind the steering wheel in a bus I meet a lot of people, and most of them use perfume, and very many of them smoke. They enter the bus happy unknowing that I got asthma. They smell of perfume, some even showered in it the same morning. Some use old perfume, you can smell it from the scent of it. The clothes smell from perfume from washing liquids, deodorants and such. The smell hits my nose, and often it smells nice. A smoker tossed his cigarette outside the bus and enters it smiling while he blows the smoke out inside the bus, and some even blow the smoke in my face. Since I need oxygen like everyone else, I also breathe just as everyone else. The perfume and the smoke that just touched my nose is now going down to my lungs. Now it happens, I feel a rasping feeling from my lungs, surcling, I get heavy breathing. It gets harder to breathe, and then I feel like my lungs lock themselves in a tight position. I start to cough. Coughing is the body’s way to work harder to get air, and by getting more air I also inhale more of the other persons perfume or smoke, I get even more hard to breathe and I cough harder and harder. I have to get fresh air. Therefore I open the drivers window. I feel the fresh air coming in, and I turn my  head a bit away from the customer to restrain some of the perfume and smoke to get direct access to my lungs. I try to get in the fresh air from outside down my wind pipe, and if that do not help I hold my breath to avoid getting the customers perfume and smoke in my lungs. As fast as I can I sell the ticket and give the customer the change. When the customer leaves I in a hurry take my medicine Ventoline. 2-3 inhales. Mostly that helps, but if not I have to take some Symbicort Turbuhaler too. Then I have to rinse my mouth with water. I have no toilet onboard so I have to go out and spit the water out in the street. I feel like an idiot. I wonder what they think seeing me spitting water? Well, well, I have to, and I got a good reason. I can not do anything about that. They may think whatever they do. I do not want to get fungus infection by the medicine.

So comes next person, and next and next and next… Some use perfume, other have not sprayed perfume on them but use fragranced washing products for their clothes. They smell too and it contains the same substances as ordinary perfume and deodorant. Others use fragranced hair products and hair spray. I get sick from that too just as from perfume.

Most people do not think of that others also use perfumed products, it is like they think in their corner of the world that only they do that. But everyday all over I meet people using perfume of some sort. It is all ower.

Sitting with some friends. One roll a cigarette from Tidemann’s red tobacco. We sit inside, and my friend is always smoking outdoors. But when he rolls his cigarette the chemicals from the tobacco hits my nose, it does not smell that bad in its package, the scent and chemicals hits my lungs and the asthma situation gets going again. I move a meter away in the sofa, turn my head and try to not breathe it in. Then he go out to smoke. I can not join, I get sick from the smoke. I sit alone in the sofa staring at the wall.

I go to the mall to shop. I enter a fashion store and think of buying a sweater. I walk around in the store and find what I am looking for. I search for the cashier and find it. Next to it the perfume section is located. People standing there trying perfume on, they spray perfume from the bottles. I can feel the scent from far away. Cashier is only a step away. I look at my sweater, and then at the perfume stand. I know that if I go there I will get sick. With a sad sigh I put the sweater back on the shelf where I found it and leave the store. No sweater for me because of perfume. I’ll go have a cup of coffee instead.

I go to the coffee shop. Sit among a lot of people. Many have dressed up to meet with friends. Nice. Sad thing is that they also dress up in perfume. I drink my coffee. Feel the infection on me by the perfume. If it get to bad, I have to leave here too.

Meeting with a friend on town. We stroll around. It is a sunny day and my friend suggest a coffee or a beer in the sun. Ok, I say, and think to myself that this is nice. At the same time I get worried over smokers. I look around to see if there is any clear table, a table without smokers sitting around it. Ah! There is one! We sit and order our drinks, and talks. Half way through the beer and the coffee the person at the table next to me lights a cigarette. Wind drives the smoke in my direction. I feel the asthma strike my health again, just as in the bus. We sit outside, the smoker is allowed to smoke there, still I get sick. It gets bad, and I have to leave.

We pay for our drinks and take a stroll on the docks along the canal. Some smokers walk in front of me. I have to sick- sack to avoid their fumes, still it hits my lungs. I get sick again. Silently I suggest to my friend to take another road in hope of there is no smokers. We go there. It is ok for a while, so comes that smoke again. I go around it to avoid it.

We want to enter the mall. It is not allowed to smoke inside the mall so people stand in front of the entrance for the “last smoke”, smoking them up. The smoke is thick in front of the doors. I get scared and worried thinking I must pass that. I pass it, hold my breath to avoid the smoke because if I do not I will get sick again. If there are to many standing there in front of the door I maybe can not hold my breath long enough. Then I get sick again.

Evening comes and an idea of going to the bar comes up. Idea mostly not coming from me, but I am not negative to go out if I am asked. We want to enter the front door. In front of the pub in the line of people also wanting to get in people smoke all over. There are a lot of people waiting. Almost as many are smoking. All of that smoke goes down to my lungs. I get sick (same way as I told before) and I have to leave the que and let my friend que for me. I stand alone far away from the others. Wonder what they are talking about? I feel very lonely.

We get in the pub, get a table, music is loud and I can barely hear the others speak. Guy next to me at the neighbouring table leans to me to talk. I can smell the smokers breath. I feel my lungs getting tight, and I get trouble breathing. No one in the bar is smoking inside, but it does not matter. I get sick from the chemicals in his breath. I excuse myself and turns to my friends instead. Maybe he was nice, but I prefer saving my health. That was one possible friend gone.

Time to go to bed. But first I must take my Symbicort Turbuhaler 160/4,5. Take two inhales (four inhales if I got a cold), brush my teeth. And then ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Sometimes I do not sleep so well, and sometimes I even wake up cause of my asthma. I have experiences waking up by an asthma attack. My lungs were shokeing me, and I woke up. Lungs tight, did not get air. Had to hurry to the kitchen to take medicines.

A new Monday, a new week at work. People enters the bus with their perfume and smoke. I sell tickets like last week, and the week before, and the week before that… I continue to get sick from their perfume and smoke. They lean towards me to be able to talk in all the noise in the bus, and again and again the smokers breath triggers my asthma, and again and again I get sick.

After work I need to go shopping. I need some food and some washing products, cleaning products and hygiene products. I take a shopping cart and stroll down the shelfs. Take my juice, bread, margarine, milk, dinner, fruit and vegetables. So far so good. Now time to enter the shelfs to buy washing and cleaning products. Here is a lot to choose from, all sorts of brands and most of them are full of perfume, color and chemicals. And in the middle of it I find the products I can use without getting sick. Only problem is that to buy them I have to stand in the middle of all the chemicals I get sick from. Even though they are in their packages the concentration of the perfumes and chemicals is so strong I get sick anyway.  My lungs getting tighter and I get sick again. Why can they not have a special section on its own for those products. I get angry, I have asked them so may times! Sometimes I even literally run in to grab the product I want and then run out again. I feel like an idiot doing it. I look around to see if anyone saw me do that? What would they think?

Same thing happens when I must buy shower gel, soap, shampoo and conditioner. All are standing located in the middle of all the brands I get sick from, and I have to enter there in risk getting sick only to buy what I do not get sick from. May I ask.. How stupid is that?

Evening comes and I get a phone call. A friend ask if I would like to go to the restaurant? I get very glad and says Yes! I’ll pick you up in half an hour. : ) I park outside and wait for him. When he enters the car I smile and say hello, and in the same second I get an asthma attack. He forgot I have asthma and had sprayed aftershave all over him. The aftershave was so strong, the fragrance filled the whole car. I had to open all the windows same time as I was coughing badly trying to get air, and take my medicine. Did not help. It was cold outside and we drove with the windows open. My friend froze but I could not close the windows, because if I did I would get really sick. I can not sit in a car with all that perfume, and it was a 15 minutes drive to the restaurant. I had to have the windows open, but even with the windows open I got sick even if it made it a tiny bit better. Only other option would have been to let him out of the car and let him walk home. At the restaurant I was sick all evening. The aftershafe perfume reached me all across the table, and my health declined all evening. I tried to medicate, it helped a bit but it never really ended. It was even possible to hear it on my talking. My breathing made my voice sound strange and raspy. After a while I needed to visit the ladies room. Both to get to the toilet, to get a break from the perfume and also to take my medicine. Took my Symbicort Turbuhaler medicine (my Ventoline was not strong enought to fight it) and needed to rinse my mouth. I got in to the ladies room and a wall of perfume in form of washing agents and air-freshener met me.  I just took medicine and needed to rinse my mouth, and now I again got breathing problems because of the cleaners and air-freshener. From the ashes in to the fire. Rinsed my mouth and then quick out again, back to the table and all the perfume. Still sick.

Yet another end of a day came. Again I took my medicines before night. Fell a sleep.  I was not well.

One time I was going to the shop with a friend. We took my car from my house. It was summer and hot and I had my windows open. Fresh air came in the car, and we talked a lot. It was nice. I drove in the tunnel on the main road. The tunnel is rather long. I forgot to close my windows. The tunnel was filled with road dust and smog, it was so thick it was hard to see other vehicles. I got sick. I quickly closed the windows to avoid getting even more of the poisonous stuff in the car. I had trouble breathing. I told my friend I got sick. Tried to find my inhaler. It was not there. I had forgotten it at home! Oh no! Not good! I felt the lungs getting worse. Only a short way to the store now. Only quick in and quick out and then home, I thought. We shopped. But my friend wanted to look at this and look at that. I felt frustrated. I had trouble breathing and for every minute without medicine I would either get worse or stay as bad. I started to get a bit irritated, I told him I was sick, but I did not want to make a scene. So I tried to be patient. Finally we could go, and I asked him to drive. I did not want to drive in that condition. We went home. And I hurried to find my medicine. It took a while before I got better. I even had to use my Optichamber (product info) it was that bad. Then we continued working on the car. There were some small stuff to fix. Was it the seats in the back or the radio? I do not remember. Nice to get it done anyway.

Early in the morning, I was going to work. It was a fresh and clear day with fresh air. I strolled towards the car standing at the parking lot. Then I heard hurrying steps in the growl behind me. It was my neighbour that was late for work. She was in a great hurry to reach the bus. I said I could give her a lift. I am driving past the hospital where you work, I said. She got very happy. We got in the car. In the same second she closed the door I felt the scent of her perfume. My lungs reacted to it. Suddenly I kind of regretted my kindness to ask to give her a lift.  But now she had for sure missed the bus and I could not dare to ask her to step out of the car. I opened the windows without telling her I got sick, and took some medicine. I kept quiet about it. I did not want to embarrass her. But I sadly think I will think twice before giving her a ride again. If so she must go wash off that perfume. Sucks getting sick just because one is kind.

Coming home from work and make myself dinner. Put potatoes in the pan and let it boil.  The lamb shops I marinated since yesterday, the thought of it make me hungry. I put the meat in pan to fry it, it is fizzing in the pan. The cookery fumes  seek its way out of the pan. The cookery fan is on and tries to take away most of it. But some of it slips out and ends in my lungs. Lungs get tight again and I get sick. I have to step away from the stove. Medicates. I stand a bit away from the stove while it is frying and cooking. Go there to turn the food so it get ready on both sides. Dinner ready. Coughing. Now it is time to eat.

Dinner was fabulous! But still coughing from cooking it. Now it is time to clean the pan. I go to the kitchen. Add hot water to the pan and add som washing up liquid, just a tiny bit. I take the brush and start to clean it. The damp and fumes from the pan reach my nose, it wanders down my wind pipe and reach the lungs. Again I get sick. From the ashes in the fire. It is the hot steam, the fumes from the grease, fat and spices. My lungs tighten. I cough. Keep my breath. Medicate. Keep my face away from the steam. Finally I am done. Luckily I got a dishwasher machine so I do not have to do all the dishes by hand. Now time for some relaxation. Watch a movie.

I have cleared my home from perfumed washing products, perfumed cleaning products and hygiene products to help my health. I buy perfume free. At home it is a perfume and smoke free zone. At least here I do not get sick from smoke and perfume. Well, that is as long as visitors are not using perfume and smoke coming here.

Both my home and car is a perfume and smoke free zone.

Sometimes I think of getting a boyfriend. Sometimes I feel it would be nice having someone. But then I have the problem with my asthma. I can not have a man who smoke. I would get sick from his breath and kiss. Also he must not use perfume, I get sick from that too. So now surely more than half the population is gone. So what is left when sorted all of those out? On top of it after sorted all the “poisonous” out, I must find someone who match me among those. And where to find him?

What a wonderful world it would be without perfume and smoke. Days without illness! And maybe even days without medicine? Well, at least days with not as much medicines, and less asthma attacks. Every time I get ill in asthma I must medicate. I get ill often and therefore I use a lot of medicines. If I am exposed to less chemicals and irritants I get less sick and use less medicine.

Most people think that if one is “allergic or something” it is just to take the medicine, and then problem is solved. That is not the right answer. The medicines help, but it do not cure the illness, it only take some of the pain away. Only real help is to remove the stuff that make an allergic, asthmatic, sensitive person ill. And what make it worse is that if one have to medicate to stay a bit more healthy because one get sick from external exposure, is that one get bombed with all the stuff one get sick from all day long from so many sources that one have to use so very much medicine that one get side effects from the medicines like shakes, the heart beats faster, and pressure on the body functions. That is really a big struggle to have in addition to breathing problems.

It would really help if there were no smoke and perfume in the world, because so many uses it daily all over the area everywhere, even all over the world. Where ever one go there it is.

It is hard for me to clear the rest of the world from perfumes and tobacco smoke and other awful chemicals so I can stay more healthy. This you must do for me, you who uses it.

Annelie

You can learn more about asthma here:
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/19/educational-image-on-asthma/
https://anneliemolin.wordpress.com/2011/06/17/mannitol-test-done/

~o~

If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it.
~ Tennessee Williams


Leave a comment

Yes, ban smoking – tobacco is damaging to everyones health

(Scroll down for English)

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet utsettes 100.000 barn for passiv røyking her i landet.

Ja, forby røyken – Der er fortsatt altfor mange som tenker på egen vilje og behov føregen helse og barna sine i dette og som ikke tenker på at de skader barna. Her står om risikoen for å gi barna kreft. Men kreft er ikke det eneste du kan få av røyk. Jeg fikk astma i voksen alder bla pga røyking bland mine kolleger på arbeidsplassen. Selv har jeg aldri røyket, og nå kan jeg ikke omgåes folk der det blir røyket, det gjelder også utendørs faktisk. Jeg kan ikke stå sammen med flere som røyker fordi da blir jeg sjuk. Skal jeg snakke med e’n som røyker ute så må jeg tenke på vindretninga slik at jeg ikke får røyken på meg, ellers blir jeg sjuk. Astma er en lungesjukom, den er kronisk og det betyr at jeg må leve med det hele livet. Svært hemmende sosialt, bortsett fra ubehaget å ikke kunne puste normalt da jeg blir sjuk. Er det dette du ønsker for barnet ditt og barn til de som ikke har skjønn å ikke utsette barn for røyk, du som er negativ til restriksjonere om røyking der barn er? Er altfor ofte jeg ser voksne som sitter og røyker i bilen og har barna med seg, venter på bussen røykende med ungene ved siden av seg, eller som røyker under vifta hjemme o.l. Les Norges Astma-og Allergiforbund (naaf.no) som sier at det å røyke under vifta og tro det ikke blir røyk i boligen pga det er å lure seg selv.  Eller les Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no) der de skriver at om en person røyker en sigarett i et rom om 10 kvadratmeter uten ventilasjon så innholder den lufta like mye forurensninger som er målt i Olso i løpet av en dag, og andre sider kan du lese at tobakksrøyk innholder flere enn 2500 gifter og kjemiske stoffer som er svært helseskadelige. Og alle som har gått på skolen og lest fysikk og kjemi vet at ved forbrenning av stoffer skjer en kjemisk reaksjon. Brenner du en sigarett får du ikke bare i deg de stoffene som er der, men der skjer også en del kjemisk med de stoffene pga forvandlingen av de da du faktisk starter en forbrenning avden kjemiske innholden i tobakken. For meg og andre er også røyking et problem fordi om jeg / de vil flytte, kjøpe brukt bil, brukt båt, brukt campingvogn, brukt hytte mv så må jeg /de kjøpe en som ikke er røyket i ellers blir jeg /de sjuk. Det er så ille. Å bli utsatt for røyk er en helsefare og den må takast alvorlig og ikke latterliggjøres. Så du som synes det er ok at barn skal bli utsatt for røyk, at det skal være lovlig det, og så skal de risikere å få det som meg og kanskje i verste fall også få kreft som de kan dø av? Og alt fordi voksne må være egoist og ikke tenker på barns helse men kun på at de MÅ kunne få gjøre som de ønsker når de så ønsker det. Du som mener det du må være helt tullen du spør du meg.

Om man har et bruk av et stoff som man ikke greier å la være å bruke så er det en avhengighet på likt med misbruk av andre stoffer, og da trenger man hjelp med avvenning. Man er ikke født med en sigarett i munnen, det er røykerne som skal vise hensyn til medmenneskene, og ikke motsatt. Du blir ikke plaget av at jeg eller andre sitter ved siden av deg og IKKE røyker, men jeg og mange andre blir både plaget og sjuk av å sitte eller stå ved siden av deg som røyker, så jeg bare spør:

– Hvem er det som skal vise hensyn synes du?

Ja, nettopp slik er det. Man har lyst å være ute, man har lyst å kunne treffe folk, men man må gå slalom mellom røykerne for å unngå å få det på seg. Man har lyst å sette seg på en benk, eller på en utekafe, eller et utespsiested, men man kan ikke det fordi der sitter folk og røyker. Uten at røykerne mener det så blir man jaget fra stedet – man blir jaget av røyken. Jeg har vært ute med venner på byen og vi har villet ta en pils i sola sammen, men da må vi først finne et sted der jeg kan være med og et sted der ikke er folk som røyker. Er der intet sted uten røyking da blir det ikke pils på noen av oss. Det påvirker mange, ikke bare oss med astma, men også våres venner. Og det skjer at man sitter en plass og spiser, drikker kaffe eller bare tar den pilsen i sola og så tar naboen opp røyken, setter fyr på den og blåser ut… da er det gjord. Jeg kjenner stressen blusse opp innvendig og jeg ser meg om etter vindretninga, blåser det på meg? Hvor mange er det som røyker rundt meg? Sitter det røykere ved flere bord? Jeg begynner så kjenne meg jaget.. må jeg gå? Sitter en stund til og ser meg urolig om. Det begynner å tette i lungene og jeg hoster. Det blir mere røyk, det tetter enda mere. Nå må jeg gå. Jeg må komme meg til frisk luft og ta medisin. Så var den middagen, den kaffen eller den pilsen i solen med vennene over og forbi. Jeg må bare fare hjem… Slik er hverdagen for en med astma.

Og røykerne sier de kjenner seg jaget? Det som virkelig jager er den røyken som uregerlig sprer seg i alle retninger ustyrlig og der er ingen andre måter å komme unna på enn å bare gå fra plassen. Man blir jaget vekk. Koste jeg meg før? Har inget å si, jeg må bare komme meg vekk fra røyka deres. Og det med astmaanfall har du så rett i. Jeg har fram til dette ble skrivet hatt tre store og måtte til sjukehuset for å få medisin i en maskin.

Hvordan er det da å ha et astmaanfall? Først kjenner man retningen, så kjenner man hosten komme… det er lungene som fylles med slim, og kramper, og som forsøker få luft. Så kjenner man det som om noen står på brystkassa mens man forsøker puste, det går tungt å heve pusten, man piper og rosler når man puster og man forsøker få pust. Man kjenner det går bare dårligere og dårligere å puste. Man kjenner at det blir tett i lungene, det er lungene som blir fyllt med slim av irritasjonen pga stoffene man ikke tåler, og de trekker seg sammen i kramper, det blir tyngre og tyngre å puste. Man sliter. Så begynner man kjenne av oksygenmangelen… Man får ikke pust, og da får man ikke luft, og da blir det oksygenmangel til slutt… Må ha medisin… Må ha frisk luft… Hjelper da ikke medisinen, da må jeg ha hjelp. Dette er hverdagen til en med astma. Og røykerne kjenner seg jaget?

Der er medisin ja, men medisinen tar bare bort en del av de verste plagene. Den boter ikke plagen. Jeg og mange andre tar f.eks medisin hver dag for å FOREBYGGE å bli alvorlig sjuk. Men jeg akkurat som veldig mange andre må likevel unngå det vi blir sjuke av, f.eks tobakksrøyk, parfyme, os,  o.l. for å ikke bli sjuk, og vi må ta medisin for å i tidlig stadie avhjelpe de ganger jeg blir sjuk for å unngå at det skal bli alvorlig. Det er nemlig slik når man har astma at om man ikke får medisin straks da man får en astmakjenning, går det for lenge da får man et astmaanfall da blir det verre jo lengre man venter med medisinering. Tidlig behandling gjør at man fortere blir grei igjen. Men det er avhengig  av at man kan unngå det som gjorde en sjuk i fortsetningen. En astmatikere har alltid medisin med seg, og tar medisin for å forebygge og for å avhjelpe problemen. Nettopp for at det ikke skal gå galet. Det er inget å være redd for. Men trenger en astmatiker hjelp da må du hjelpe. Astma er ikke å kimse av nei. Der er flere grader av astma, og man kan ha astma mot mange forskjellige ting. Der er ikke kun en form for astma. Noen er astmatiske mot pollen, andre kun mot parfume, noen er sensitive mot dyr eller mat, eller så kan man være astmatisk mot mange ting – altså multisensitiv. Jeg er f.eks astmatisk mot kjemikalier, tobakksrøyk, parfume m.v men ikke mot pollen, hund, katt, mat o.l. Har man astma blir man ikke sjuk av alt, bare det man ikke tåler. Hvorfor skriver jeg da dette? Ikke for å klage eller for å synes synd på meg selv eller for å jage røykere, men for å informere og gi en annen side og syn på tingenes tilstand. Ta det pent med din egen og andres helse. Ha en fin dag, og du som røyker… Tenk på å ikke blåse røyk i retning av andre. Du vet ikke hvem som blir sjuk av det.

Forsker vil forby røyken – fvn.no
Leder ved HUNT forskningssenter i Trondheim vil ha et totalforbud mot røyking her i landet.
http://www.fvn.no/nyheter/article733873.ece
Vill forby røyken hjemme – Sunnmørsposten
http://www.smp.no/nyheter/article261720.ece

Overtakelse av bolig røyket i – Sunnmørsposten
http://nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7434897

In English

According to the Ministry of Health and Care Services in Norway 100,000 children exposed to passive smoking in this country.

Yes, banning cigarettes – There are still too many who think of their own will and needs before their own health and their children in this, and do not think of that they damage the children. Here stands the risk of giving children cancer. But cancer is not the only thing you can get from smoking. I got asthma in adult life due to indoor smoking among my colleagues at work. Although I have never smoked myself, now I can not associate with people where there is smoke, there is also about outdoors indeed. I can not stand along with several who smoke because then I get sick. Should I talk to some who smoke outside so I have to think on wind direction so that I do not get smoke at me and I have to stand far away, otherwise I become ill. Asthma is a lung desiese, it is chronic and that means I have to live with it all my life. ASthma is very anti-social in the way that one have to avoid situations where one get sick, but the discomfort being unable to breathe normally when I get sick is there also. Is this what you want for your child and the children of those who did not have discretion not to expose children to smoke, you are negative to the smoke regulations where children are? Too often I see adults who sits and smokes in the car and have children with him, waiting for the bus with the kids smoking next to them, or who smoke during the fan at home, etc. Read the Norwegian Asthma and Allergy Association (naaf.no) stating that smoking under the fan and believe there is smoke in the house because it is deceiving itself. Or read The Norwegian Labour Inspection Authority (arbeidstilsynet.no) where they write that if a person smokes one singel cigarette in a room about 10 square meters with no ventilation so it contains the same amount of air pollutants that are measured in Olso during a day, and other pages you can read that tobacco smoke contains more than 2500 toxins and chemicals that are extremely harmful. And anyone who has gone to school and read physics and chemistry knows that the combustion of substances a chemical reaction occurs. Burning a cigarette, you get not only provides the drugs are there, but there’s also chemical process adding to the ones already there because of the transformation when you actually start a combustion of the chemical content of tobacco. For me and others are also smoking a problem because if I / they want to move, buy a used car, used boats, used caravans, used cabin etc. then I / they has to buy one that is not smoked in or I / they get sick. It’s actually is that bad. Exposure to smoke is a health hazard and must be taken seriously and not ridiculed. So you who think it is ok for children to be exposed to smoke, that it should be legal, and then they risk getting it as me and others, and maybe at worst also get cancer as they can die of? And all because the adults have to be selfish and not thinking about children’s health but only that they should be able to do what they want when they want it. You think that you have to be absolutely kidding you ask me.

In addition lungs of a child is even more sensitive than a lung of an adult.

If you have a use of a substance that make you dependent of it, it is a subastance as any other one can be dependant of. Then it is a dependency of the same with the abuse of other substances, and you need help with stopping the use. People are not born with a cigarette in their mouth, it’s smokers who will have to show respect and consideration to fellow humans, and not the opposite. You will not be bothered by that I or others sitting next to you and do not smoke, but I and many others are both troubled and get sick from sitting or standing next to you who smoke, so I just ask:

– Who should show respect and consideration do you think?

Yes, that’s how it is. One want to go out, one want to be there, they want to meet people, but you must go criss cross between smokers to avoid getting it on you. Even I who have asthma like to sit on a bench or in a pavement cafe, or a outdoor diner, but one can not because there are people smoking and stinking from perfume, or even scent branding and scented candles. But as a person sensitive you can not because of being chased from places – you are being chased by the smoke pollution. I’ve been out with friends in town and we wanted to have a beer in the sun together, but we must first find a place where I can be with and a place where no people smoke. Is there no place without smoking then there will be no beer at any of us. It affects many people, not just us with asthma, but also our friends. And it happens that you sit one place and eat, drink coffee or just have a beer in the sun and then somone lights up the smoke next door, fire up and blowing out … then it’s over and done. I feel the stress flare up inside and I look around for the wind direction, is the smoke blowing at me? How many are there who smoke around me? Are there any smokers on several tables? It’ll start chasing me know .. need I go now? Sitting for a while and looking to check the situation. The smoke starts to clog the lungs and I cough. There are more smoke, it clogs the lungs the more. Now I must go. I have to get away get to fresh air and take medicine. So the dinner, the coffee or the beer in the sun with friends are over. I just have to go home because of the smoke from the neighbouring table … Such is life for people with sensitivites. Look around you, how many are there smokers? And smokers say they feel chased?

What is really chasing is the smoke unrulely spreading in all directions and there is no other way to get away than to just walk from the place. You get chased away. Did I enjoy myself before it happend? It has nothing to say in it, I just have to get away from their smoke. And with asthma have you looked straight in. I have until this was printed had three large asthma attacks and had to the hospital to get medicine from a machine.

How is it having an asthma attack? First one to get to know one an irritation in the lungs, then one start coughing…  it’s the lungs getting filled with mucus and cramping, and trying to get air. So one feels as if someone is standing on your chest while trying breathing, it is difficult to raise your breath, and one strive to get air when breathing and trying to breathe. You can feel it just goes worse and worse to breathe. One feels that it will be tight in the lungs, the lungs are being filled with mucus of irritation because the substances one can not tolerate, and they pull together in convulsions, becomes heavier and heavier breathing. Is struggling. So one begin the feel the lack of oxygen … You do not breathe properly because there are not enough space in the lungs for the lungs to pass because fo the mucus and the lung cramps, and then you get no air, and then there will be a lack of oxygen in the end … Must have medicine … Must have fresh air … If the medicine do not help, thenone  must have help. This is everyday life for people with sensitivites like asthma. And smokers feel chased?

There is medicine, yes, but the medication only takes away some of the worst issues of the illness. It does not clear the smoke from the lungs. It does not cure the illness. I and many others take medicine every day to prevent being seriously ill. But I just like so many others must still avoid it what we become sick from, eg tobacco smoke, perfume, gases, etc. to avoid getting too easily sick, also even more when being affected by what make us ill like tobacco smoke. We need to take medicine for the early stages remedy the times we get sick to avoid it to be serious. There are in fact so when you have asthma that if you do not get the medicine as soon as you get an asthma acquaintance, waiting for a long time when you get an asthma attack when it gets worse the longer you wait medication. Early treatment makes you  better faster. But it depends on that you can avoid it as made you sick. An asthma medicine a asthma sick person always must carry with them and take medicine to prevent and to remedy the problem. To prevent it from getting bad. It is nothingt to be afraid of. But if need an asthmatic need help and then you need to help. Asthma is nothing to mess around with. There are several degrees of asthma, and one can have asthma from many different things. There is not only one type / degree of asthma. Some are for example asthmatic to pollen, some only to the parfume /fragrance / scent, some are sensitive to animals or food or other stuff, or you can be asthmatic to many things – that is multi sensitive. I’m such asthmatic to chemicals, tobacco smoke, parfume etc. but not to pollen, dog, cat, food, etc. so for me your dog is not problem, but your perfume is and then you may become a problem. If you have asthma you are not sick all the time, jus when inhaling or eating something hazardous to you. Why do I write as this? Not to complain or to feel sorry for myself or to chase smokers, but to inform and provide a different side and view on things. Take it nicely with your own and others’ health. Have a nice day and you who smoke … Remember not to blow smoke in the direction of others. You do not know who gets sick of it.

Researcher will ban smoke – fvn.no
The leader of the HUNT Research Centre in Trondheim will have a total ban on smoking in this country.
http://www.fvn.no/nyheter/article733873.ece
Whant a smoke ban at home – Sunnmørsposten
http://www.smp.no/nyheter/article261720.ece

Buying or renting of residential smoked in – Sunnmørsposten
http://nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7434897