Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Konsekvens

Skulle jo bli julebord 🎅 Pyntet meg og for, og skulle hente en i sentrum, vedkommende kliver inn i bilen… PARFYMERT! Det stinker i HELE bilen og jeg fĂ„r astmaanfall pĂ„ 15 sekunder, og jeg sier fra at du vet jo at jeg er allergisk! Jeg sveiver ned vinduene i hĂ„p om at det skal hjelpe, men det gjĂžr det ikke. KjĂžrer til restauranten, det er 500 meter, blir mer dĂ„rlig, slipper ham ut av bilen, jeg mĂ„ dra. Ble ikke julebord pĂ„ meg. Jeg mĂ„tte komme meg til frisk luft, komme meg vekk, ta medisin, reise hjem.

Mulig folk man kjenner endelig forstÄr alvoret da slik som dette skjer?

HĂ„per maten smakte? Jeg fikk i hvert fall ingen middag. 😱


1 Comment

Luftforurensning for 1 av 4 -Pollution scent for 1 out of 4 – #doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

Translate: (Go to English version)

BesĂžk til besvĂŠr

Åpent brev

NÄ har det skjedd igjen. Jeg mÄtte pÄ doen, og jeg sprang inn pÄ bensinstasjonen like ved, det var krise. Da jeg kommer inn pÄ toalettet ser jeg denne duftmaskinen henger pÄ veggen og med astma er dette en helsefare, man fÄr tette lunger og vansker med Ä puste og fÄr ikke luft, men jeg hadde Ä velge pÄ dette og gjÞre i buksen. Ingen vil gjÞre pÄ seg sÄ jeg mÄtte gÄ, det forstÄr du ogsÄ, men det er kjipt Ä mÄtte velge mellom Ä fÄ gÄ pÄ do og astmaanfall. Samme gjelder jo for Þvrig ogsÄ i andre lokaler, man skal ikke mÄtte unngÄ Ä gÄ steder, og pÄ den mÄten bli utelukket fra Ä delta.

wp-image-1973377767jpg.jpg

Bildet er tatt under mitt astmaanfall, dette er ekte.

 

I flere timer etterpÄ hadde jeg vanskelig Ä puste og mÄtte bruke mye medisin.

Dette handler om tilgjengelighet, et toalett som er til for publikum skal alle kunne bruke, det skal ikke vĂŠre slik at kun personer uten funksjonsnedsettelse kan bruke toalettet.

Dere som produserer, selger og bruker disse produktene stĂžtter dere gjerne pĂ„ at det er godkjent av IFRA, International Fragrance Association, som hevder dette er greit og ikke gir allergi og sjukdom. Det dere mĂ„ forstĂ„ er at IFRA er en interesseorganisasjon for parfymeindustrien og de gĂ„r industriens ĂŠrend, de er ikke interesseorganisasjon for oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensitiviteter. Uansett hva de pĂ„stĂ„r sĂ„ er ikke dette trygge produkter for oss. Jeg er et levende bevis for dette og jeg er bare en av veldig mange. WHO anslĂ„r at der er 300 millioner personer med astma i verdenen (tall fra 2011 slik at det er sikkert fler i dag) og i Europa er det anslĂ„tt Ă„ vĂŠre ca 30 millioner personer med astma (tall fra WHO og Ginasthma og The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), da er ikke alle andre lungesjukdommer og sensitiviteter medregnet i de tallene, ikke heller mcs og shr og Ăžvrige sensitiviteter. I Norge teller man at ca 20-25% av befolkningen, ca 1 – 1,2 millioner mennesker har astma og allergi. I fĂžlge tall fra Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) er 1,4 millioner personer i Norge sjuke av parfyme, og 0,5 % blir sĂ„ sjuke av parfyme at de ikke kan deltake som alle andre gjĂžr i samfunnet.

Jeg ga beskjed til stasjonsinnehaver om Ă„ ta den ned, alle skal kunne bruke toalettet. Ingen skal mĂ„tte velge mellom Ă„ bli sjuk og gĂ„ pĂ„ toalettet, eller noen andre rom heller. For oss med astma er Ventoline en nĂždline og vi mĂ„ dope oss med Ventolinne hele dĂžgnet for Ă„ leve, mens andre ikke skjĂžnner bĂŠret og forurenser luften med parfymestoffer. I dag pga et dobesĂžk hos Circle K fikk jeg et kraftig astmaanfall fordi jeg mĂ„tte bruke toalettet pĂ„ Circle K, det var fĂžrst lite men etter 4 minutter slo det ut i full blomst og jeg hostet kraftig, trange luftrĂžr, pipelyder da jeg FORSØKTE puste, det var ikke lett Ă„ fĂ„ luft, Ăžynene ble blodsprengte, jeg ble kraftlĂžs og hadde oxygenbrist.  Det var problemer Ă„ fĂ„ medisinen ned i nebulizern (inhalatoren du ser pĂ„ bildet over) fordi jeg var i sĂ„ dĂ„rlig stand, jeg var meget plaget. Da var jeg komt til kontoret og kollegene spurte masse, de visste vel ikke hva Ă„ gjĂžre. Etter hvert fikk jeg i meg medisinen likevel og etterpĂ„ kunne jeg snakke og forklare hvorfor det var sĂ„ ille.  Skylden denne gangen var en duftmaskin pĂ„  veggen  pĂ„ toalettet.

NĂ„ vil jeg oppfordre deg som har slike pĂ„ veggen i dine lokaler om Ă„ ta den ned uansett i hvilken bedrift eller sted, uansett hvor den sitter, om den er pĂ„ toalettet eller annet lokale. Har produsenten fortalt deg at det ikke utlĂžser allergi? Da er du blitt lĂžyet til.  Den duften du sprer i rommet inneholder en masse stoffer som irriterer luftveiene i lungene og aktiviserer allergisk reaksjon, det gjĂžr at dine kunder og besĂžkere blir sjuke av besĂžket og det henger i fra noen timer til flere dager avhengig av hvor sensitive personen er som ikke tĂ„ler det. Da man har fĂ„tt et slik stort astmaanfall av et besĂžk hos deg da er man ogsĂ„ mer sensitive for alt i flere dager etterpĂ„.

Jeg vil gjĂžre det klinkende klart: Det har ikke betydning hvem som har satt det opp, eller hvem som leverer til hvem, det at det i hele tatt er produsert og tatt i bruk er det som er problemet. Vi er konstruert Ă„ puste luft, ikke kjemisk forurensning, det som er relevant her er at luften blir utjenlig Ă„ puste.

Jeg vil ogsÄ opplyse om at det er et lovbrudd Ä utestenge dem som ikke tÄler det i henhold til Likestillings og Diskrimineringsloven §9.

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

Skjermbilde av nettsiden til LHL Astma og Allergi:

“LHL mener at det mĂ„ presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 ogsĂ„ omfatter tiltak for Ă„ forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.

LHL mener ogsÄ at det bÞr settes av midler til forebyggende opplysningsvirksomhet slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan pÄfÞre andre helseskader.

LHL oppfordrer til at:

  • offentlige virksomheter innfĂžrer parfymefritt arbeidsmiljĂž av hensyn til brukere og de ansatte.
  • privat nĂŠringsliv og arbeidsgivere gjĂžr det samme.
  • privatpersoner tar hensyn ved Ă„ unngĂ„ parfymerte produkter i situasjoner der man kommer tett pĂ„ andre mennesker.

LHL Astma og allergi har laget en plakat som opplyser om parfymefri sone. Plakaten kan lastes ned og henges opp der det er behov for det.” LHL Astma og Allergi

FN har vedtatt tilgjengelighet og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse, blant annet:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

Du finner informasjon om Tilgjengelighet og Universell utforming i FNs deklarasjoner om funksjonsnedsettelser her

Hva er en funksjonsnedsettelse?
Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er en funksjonsnedsettelse,  et handikap. Hvordan det?  Definisjonen pĂ„ et handikap er:

IfĂžlge norske offentlige utredninger,
NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering pÄ grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonsnedsettelse som:
“Funksjonshemming oppstĂ„r nĂ„r det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljĂž / bygg.”

Merk deg at det ikke stĂ„r angitt spesifikt hva som er handikap, det stĂ„r for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, dĂžv osv, det stĂ„r kun angitt hvordan noe er en funksjonsnedsettelse, et handikap. Dette er samme definisjon som er vedtatt av FN, dok er FNs versjon noe mer utvidet og gjelder alle land.

Jeg har mottatt relevant informasjon om Tilgjengelighetsloven fra Regjeringen ved FRP som var en av de partiene som svarte pÄ min henvendelse om retten til frisk luft.

sitat “«Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» fast fĂžlgende; § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) «Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og mĂ„lrettet for Ă„ fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten» Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fĂ„r mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til Ă„ arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Finnes ogsĂ„ omtalt i «Plan – og bygningsloven. Brudd pĂ„ plikten til Ă„ sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.»” Regjeringen ved FRP. Sitat slutt

Den samme loven er ogsÄ i Sverige, se nedenfor for mer informasjon om det.

Publikasjon av NAAF og Husbanken:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

Husbanken publikasjon Skjermbilde

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser pĂ„ en slik mĂ„te at de kan brukes av alle mennesker, i sĂ„ stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”
Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fĂ„r mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til Ă„ arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. ” Husbanken.no

Les Publikasjonen her:
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

Jeg forstÄr at du kanskje ikke visste dette, derfor vil jeg fortelle deg det at parfymer og slike doftmaskiner gjÞr 1 av 4 sjuke. Du vil nok ikke dine kunder, besÞkere, klienter, kolleger, elever eller venner noe vondt?

Skru opp ventilasjonen istedenfor og vask oftere med parfymefrie rengjĂžringsmidler, parfymefri oppvask, parfymefri hĂ„ndsĂ„pe og bruk ellers parfymefrie produkter, lufte ut og gi oss alle frisk luft Ă„ puste, da vil vi som er de 1 av 4 av dine kunder / besĂžkere kunne benytte dine tjenester og lokaler pĂ„ likt med alle andre og uten Ă„ mĂ„tte gĂ„ der fra med tette lunger og pustevansker. I verste fall kan det bety at vi ender opp pĂ„ sjukehuset, og at vi unngĂ„r Ă„ besĂžke dine lokaler eller Ă„ bruke bedriften din og andre lokaler, og bruker pengene og tiden vĂ„r et annet sted. Det er ingen hyggelig handel og besĂžk om man mĂ„ bli sjuk av luften. NĂ„ har jeg forklart deg det, og jeg hĂ„per og ber at du hĂžrer pĂ„ og gjĂžr som jeg ber om. Jeg er trĂžtt pĂ„ Ă„ ikke kunne benytte meg av lokalene dine.

Oppdatering sĂžndag 4. september 2016

Jeg mÄtte akutt til sjukehuset.

wp-image-1361109825jpg.jpg

Dag 3: SĂžndag nĂ„  Jeg har hatt pustevansker siden fredag pga av den duftmaskinen som var aktiv pĂ„ Circle K stasjonen, nĂ„ siden fredag har jeg hatt gjentatte pustevansker og svie helt fra Ăžvre luftveiene og ned i lungene, min egen medisin har ikke gjort nytten sĂ„ jeg mĂ„tte dra akutt til legevakta pĂ„ sjukehuset hvor de har sterkere medisiner. CRP var under 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Jeg mĂ„ ogsĂ„ pĂ„ Ăžkt medisinering med Prednisolon nĂ„ 60 mg og mer astmamedisin for Ă„ fĂ„ bort betennelsen som er blitt av den kjemiske pĂ„virkning av parfymekjemikaliene i rommet fra duftmaskinen. NĂ„r er det at folk skal skjĂžnne at parfyme ikke er en harmlĂžs nusselig ting til glede for alle? Det finns ikke velvĂŠre med kjemisk forurenset luft.

Hvorfor skal jeg mÄtte lide for dine vaner? Hvorfor skal jeg mÄtte gÄ pÄ et slik medisin regime og pÄ sjukehuset fordi du parfymerer?

Ikke bare at jeg mÄ ta medisiner, men det betyr stor lidelse i hverdagen, og for Ä vÊre dÞnn Êrlig man kan dÞ av astma, et alvorlig astmaanfall kveler.

“4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom pasienten mĂ„ Ăžke forbruket av ÎČ2-agonister med kort virketid for Ă„ kontrollere astma-symptomene, tyder dette pĂ„ en forverrelse av sykdommen.  Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende, ” Statens Legemiddelverk Slv.no

Les mer om det her Astma dreper og Astma er potensielt livstruende

Hva er astma?

Astma er en sjukdom i lungenes luftveier bronkiene og bronkiolene, det er en kronisk betennelse i disse,  det er styrt av sensitivitet eller allergi (immunologisk) og forverring kommer av Ă„ bli utsatt enten av allergener (stoffer man ikke tĂ„ler) eller irritanter  (stoffer som irriterer luftveiene), og da dette skjer tettes lungenes luftveier av slim samtidig som musklene rundt disse luftveiene kramper og gjĂžr luftrĂžret meget trangt, disse begge tingene bidrar til liten passasje for luft Ă„ passere og man fĂ„r problemer med Ă„ puste. Forskjellen ved astma og KOLS er at astmabesvĂŠr oppstĂ„r kun ved negative pĂ„virkning av ting personen ikke tĂ„ler, mens KOLS betyr pustevansker 24/7 men med forverring av irritanter, det betyr at sjukdomstilstander og symptomer ved astma og andre lungesjukdommer kan unngĂ„s ved Ă„ verne den sjuke for disse emnene og situasjonene.

Parfyme er en av de tingene som provoserer og utlĂžser astmaanfall – og ogsĂ„ andre lungesjukdommer, allergi og sensitiviteter.

Dere mÄ revurdere deres bruk av parfymer der offentligheten ferdes, enten det er parfymerte produkter, doftmaskiner, scent marketing, sÄ kalte luftoppfriskere, parfyme pÄ deg selv, i dine kle, hÄndsÄper osv, eg. kjemisk luftforurensning.

Jeg er oppriktig drittlei av Ă„ mĂ„tte lide for andres dumskap. 😠

BesĂžk ogsĂ„ LHL sin side og Renere uten kjemikalier og Parfyme – Luftforurensning

Oppdatering mandag 5. september 2016

Dag 4: Jeg hadde hĂ„pet det ville gi seg nĂ„ etter at jeg var  pĂ„ sjukehuset i gĂ„r, men ikke, slimdannelser i lungene og hoster opp slim, fullt uslag pĂ„ allergisk rhinitt sĂ„ nesen renner konstant, svĂŠrt lettirriterte lunger, hoste, tungt Ă„ puste da jeg skal gĂ„ en lengre strekning, og har mĂ„ttet ta 60 mg Prednisolon i dag, og 6-8 doser 2 mg/ml Ventoline inhalasjonsvĂŠske for Ă„ roe lungene og jeg er ikke ferdig ennĂ„. Flere timer til fĂžr dagen er omme. Alt pga en  doftmaskin som spruter ut parfyme i et rom. Skal til legen i morgen igjen sĂ„ da skal jeg ta dette opp.

Oppdatering tirsdag 6. september 2016

Dag 5: I dag morges kl 0400 vĂ„knet jeg av Ă„ vĂŠre tett i lungene og hostet meget kraftig og hostet opp sikkert en kopp med slim, alt fra lungene. Min allergiske Rhinitt lar nesen renne ustoppelig. Var til fastlegen, CRP var under 5 igjen sĂ„ altsĂ„ var der ingen bakterieinfeksjon eller virus. Etter at jeg kom fra legen i dag traff jeg naboen utenfor huset som spurte om jeg var sjuk? De hadde vĂ„knet av min hoste da jeg hostet opp slim som tettet bronkiolene og bronkiene i lungene for Ă„ rense luftveiene for Ă„ fĂ„ pust. Ja sa jeg, og forklarte hva som hadde skjedd. OppvĂ„knet var fĂžr frokost, og frokost var full dose medisiner: 60 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9, og en ampull Ventoline 2 mg / ml inhalasjon. SĂ„ noe frukt. Jeg var til fastlegen og tok opp astman. Jeg har vĂŠrt pĂ„ 60 mg Prednisolon  i tre dager og legen sier jeg mĂ„ ned pĂ„ 40 mg i morgen fordi ellers vil binyrene kunne ta skade, man skal ikke gĂ„ pĂ„ sĂ„ hĂžy dose Prednisolon i mange dager da det er farlig. SĂ„ mĂ„ jeg sakte trappe ned over flere dager for Ă„ ikke ta skade av medisinen. Jeg mĂ„ ta inhalasjon med 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline inhalasjon sĂ„ fort jeg kjenner at astman begynner Ă„ reise seg igjen for Ă„ holde luftveiene frie, det blir et kart om 10-15 kapsler per dag, ca en i timen eller oftere. Legen tok som sagt ogsĂ„ CRP som ikke viste noe som helst, altsĂ„ ingen luftveisinfeksjon av bakterier eller virus, dette er ren astma. Legen sa at om vi ikke fĂ„r bukt med astman din nĂ„ da mĂ„ vi legge deg inn pĂ„ sjukehuset. All denne medisinen gjĂžr ogsĂ„ at jeg fĂ„r bivirkninger i form av hjertebank, og skjelving pĂ„ hendene. NĂ„ er jeg sjukmeldt ut uken. Og alt dette fordi det parfymeres i lokaler der offentligheten ferdes.

Jeg har et spÞrsmÄl til Norges Astma og Allergiforbund NAAF. Dere sier dere vil aldri forby parfymering i det offentlige rom til tross for at dere vet at ca 20-25 % av befolkningen, dvs 1,4 millioner personer i Norge er sensitive for parfymer, og at 0,5 % personer av disse er sÄ ille rammet at de ikke kan deltake i samfunnet. Der er mennesker som er pÄ trygd fordi de ikke kan deltake i samfunnet fordi der er sÄ mye parfymekjemikalier i luften. Og dere har satt en NAAF pÄ lederplass i FKMI og de gÄr pÄ samme linje nÄ. NÄr er det at dere skal ta oss som er hart rammet pÄ alvor? NÄ har dere lest hva som er skjedd meg. Skal dere noen gang ta ansvaret og forbedre levekÄrene for oss som har astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr, og annen sensitiviet, mÄlgruppen dere er satt Ä jobbe for? Jeg bare spÞr?

Dette er ikke et enkelt tilfelle at jeg har blitt utsatt for slik som dette, slike maskiner finnes overalt i samfunnet, pĂ„ toaletter, i foajeer, i entreer, pĂ„ hotell, restauranter,  i kjĂžpesentra, i butikker, pĂ„ kontorer, og mange andre steder. NĂ„r er det at vi skal fĂ„ frisk luft Ă„ puste?

I frisk luft er jeg frisk, i forurenset luft er jeg sjuk, det er sÄre enkelt sÄ hva har dere tenkt Ä gjÞre med saken? Jeg er mÄlgruppen deres!

Oppdatering onsdag 7. september 2016

Dag 6: Jeg ble altsĂ„ sjukemeldt fra i gĂ„r av. Jeg er av den sorten at jeg forsĂžker Ă„  stĂ„ pĂ„ og gjĂžre mitt beste i lengden men i gĂ„r sa kroppen altsĂ„ nei. Jeg hadde gjentakende pustevansker som jeg mĂ„tte dempe med sterke medisiner, hostet opp slim, var trĂžtt og slapp, fĂžlte meg svak og svettet, jeg mĂ„tte gi opp og la kroppe leges, det fungerer ikke Ă„ jobbe da.

I dag vĂ„knet jeg ogsĂ„ veldig tidlig og hostet opp slim, jeg har fortsatt pusteproblemer og mĂ„ ta medisin. Kroppen har roet seg noe da jeg kan vĂŠre hjemme i mitt allergitrygge hjem og hvile meg. Ellers har jeg samme medisinregime som tidligere bortsett fra en noe senket dose Prednisolon til 40 mg som jeg skal trappe ned til 20 mg om tre dager. Jeg sovnet igjen etter 4 timer og sov lenge. Pusten min hĂžres ut som en gammel sko som knarrer da jeg trekker vĂŠret ut og in. Jeg har slim i de nedre luftveiene i lungene 0g slimet er seigt og det er vanskelig Ă„ hoste det opp. Ă… ha dĂ„rlig pust pĂ„virker ogsĂ„ tale og allmentilstand da man mĂ„ ha god pust for Ă„ snakke, og god pust for Ă„ ha det bra. Jeg mĂ„ altsĂ„ vĂŠre hjemme fra jobben.

Klokken er nÄ 19,30 pÄ den 6. dagen med alvorlig astma og all hosting og pustevansker har gjort at jeg har meget vondt i torso, jeg har vondt i musklene i overkroppen i brystkassen. Kroppen er overanstrengt. Det er sÄ vondt Ä hoste at jeg nesten ikke klarer det. Og ogsÄ om jeg er hjemme nÄ sÄ tar det lang tid Ä bryte ned den betennelsen som er bygget seg opp i lungene pga den kjemiske forurensningen.

Jeg er frisk i frisk ren luft og sjuk i forurenset luft.

Oppdatering torsdag 8. september 2016

Dag 7: Jeg vÄknet igjen ca kl 0600 av tette lunger og hostet opp slim, jeg er fortsatt lÄk i brystkassen pga all hosting sÄ Ä hoste opp slimet er vanskelig. Jeg fÞler meg sliten, og kraftlÞs i brystet, og det er vondt. Medisinering var i dag morges som vanlig 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9 (ogsÄ til kvelds alle dager), en ampull om 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline. Jeg hoster litt mindre i dag men er fortsatt tett og har slimdannelse. Det er slitsomt.

Opplevde i dag igjen fÞlelsen av Ä utmattet sovne pÄ sofaen for Ä senere vÄkne av Ä ikke fÄ pust, og da jeg forsÞker Ä hoste opp slimet er muskulaturen i brystkassen for sliten til Ä klare jobben. Hoster i 20 minutter og tar inhalasjon for Ä fÄ det til.

Ellers har dagen gÄtt i roens tegn med film og surf, og medisin, hosting, slim osv hele dagen. Hostet sÄ jeg holdt pÄ Ä kaste opp. Ja, det var sÄ galet.

Oppdatering fredag 9. september 2016

Dag 8: Det er fredag en uke etter at jeg var inne i det rommet med doftmaskinen. Jeg vĂ„knet kl 0600 av hoste igjen og har vĂŠrt vĂ„ken siden, hoster opp slim med jevne mellomrom. Jeg har tatt medisin 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg og en 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline inhalasjon. MĂ„ ta alt dette fĂžr jeg engang fĂ„r spist, kan ikke spise med sĂ„nn hoste og slim. Normalt sett tar jeg bare 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 om morgenen (og 2 om kvelden), og jeg kan ta det etter frokost. Jeg har fĂŠle bivirkninger av den sterke Ventolinen, jeg er skjelven til de grader pĂ„ hendene, holder jeg hĂ„nden opp sĂ„ rister fingrene som ved tremor.

Jeg var til butikken for Ă„ kjĂžpe mat i dag, det var fĂžrste gangen jeg var ute blant folk siden onsdag den 7. september, jeg hadde preparert meg skikkelig med medisin fĂžr jeg for men etter 10 minutter i butikken fikk jeg forverring av astman igjen, tung pust, heshet, vanskelig tjukk slim og begynte Ă„ svette som en fĂžlge av det. Astma er anstrengende for kroppen og et stressmoment.

Jeg er sliten, jeg er drittlei, men det gĂ„r heldigvis rett vei nĂ„, ja bortsett fra forverringen i dag. Jeg er mye bedre enn jeg var sist lĂžrdag, men nĂ„ er det tyngre Ă„ puste igjen, jeg er ikke helt frisk ennĂ„ og fortsatt mer sensitive enn ellers. En allerede irritert lunge reagerer mer og lettere pĂ„ alt man ikke tĂ„ler.

Oppdatering lĂžrdag 10. september 2016

Dag 9: Til sjukehuset akutt midt i natta

LĂ„g i sengen og grĂ„t, trĂžtt sliten, hoste, slim og tung pust. Ringte sjukehuset for Ă„ fĂ„ hjelp. Var der klokken 0320. CRP var 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Fikk inhalasjon. Syresetning bedre. SjukesĂžster var fantastisk snill og omtenksom, jeg er sĂ„ sliten at jeg begynte Ă„ strigrĂ„te pĂ„ sjukehuset, og sjukesĂžsteren var sĂ„ snill og strĂžk armen og skulderen min og trĂžstet mig.  Hjemme igjen klokken 0450. Har ikke sovet i natt.

NĂ„ er det litt utover pĂ„ dagen og jeg har litt svie i luftveiene, pustevansker er smĂ„, men jeg mĂ„ fortsatt bruke den sterke Ventolinen 2,5 ml 2 mg/ml inhalasjonsvĂŠske med nebuliseren for Ă„ ha det bra. Da medisinen avtar i virkning, da kommer hosten tilbake, og jeg hoster opp slim, og i tillegg kjenner jeg en brennende fĂžlelse i lungen, og det er vippepunktet for om det gĂ„r galet eller ikke. Bare litt sĂ„ tipper det over feil vei. Det er vanskelig Ă„ forklare for noen som ikke har opplevde det selv, men det fĂžles omtrent som; tenk det at du har en ild du vil tenne, der er et lite glor, og det er enten sĂ„ brenner gloret eller sĂ„ dĂžr det ut, og det er akkurat sĂ„nn det er nĂ„ at minste lille kan fĂ„ astman Ă„ forverres eller sĂ„ blir det ikke sĂ„ ille, sĂ„ jeg mĂ„ ta medisin for Ă„ ikke rammes verre. Normalt sett klarer jeg meg en vanlig inhalator for Ă„ ta bort smĂ„ problemer og har god pust med PEF 500, men altsĂ„ ikke nĂ„ pga denne parfymeringen. Tung medisinering og sjukemeldt.

Oppdatering sĂžndag 11. september 2016

Dag 10: VĂ„knet i dag morges med meget tette lunger, for Ă„ forklare det hĂžrtes ut som en bil med startproblemer, den der tette hese lyden som da bilen ikke fĂ„r luft og fĂžlelsen er som om lungene var fylte med Glava. Jeg har fĂ„tt forverring igjen. Medisinene jeg har gjĂžr ikke nytten sĂ„ jeg mĂ„ til legen igjen i morgen.

Dere mĂ„ forstĂ„ at astma er ikke som en lett hodepine du bare kan ta et piller for sĂ„ gĂ„r det over. Den betennelsen som blir i lungene av allergener og irritanter man ikke tĂ„ler det sitter i flere dager. Det er en betennelse i lungenes luftveier og som bekant sĂ„ tar betennelser lang tid Ă„ gĂ„ bort. SĂ„ vĂŠr sĂ„ snill og vis hensyn!

Oppdatering mandag 12. september 2016

Dag 11: Var til fastlegen og ble ordinert sterkere og mer medisin pluss lungerĂžntgen pĂ„ sjukehuset. SĂ„ nĂ„ har jeg Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml som skal blandes med min Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml  og inhaleres – og lungene er rĂžntget.

I tillegg ble jeg sjukemeldt ut uken.

Noe positive jeg sÄ pÄ sjukehuset var dette.

Oppslaget sier:

“Hallo!!
Tror du sneiper (du kaster) forsvinner av seg selv??!! RØYKFRITT!!!”

Flott med et sjukehus med bein i nesen. 👍👏👏👏👏👏👏

Oppdatering tirsdag 13. september 2016

Dag 12: I natt fikk jeg faktisk sove hele natten gjennom, endelig! Jeg tror det er den nye medisinen som hjelper. Jeg hoster fortsatt og hoster opp slim men jeg tror den nye medisinen er mye bedre. Den hjelper!

Dagens medisindoser er som fĂžlger: 20 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline blandet med Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalasjon hver fjerde time og i tillegg Ventolinen igjen ved behov. Slik skal jeg ha framover.

Men pga pustevanskene sĂ„ har jeg et seriĂžst problem Ă„ snakke. Det er helt vanlig at ha taleproblemer da man har astma og pusteproblemer fordi for Ă„ klare Ă„ snakke mĂ„ du ha god pust, luften er med pĂ„ Ă„ lage lyd i stemmebĂ„ndene. Og da jeg fortsatt har pustevansker og betennelse i lungene da pĂ„virker det rĂžsten. Denne videoen under ble tatt opp i dag. Om du vil ha teksting da trykker du pĂ„ tekstkortet nede til hĂžyre i videoen (pĂ„ engelsk)  LĂŠr om astma, pust og rĂžsten her:

Oppdatering onsdag 14. september 2016

Dag 13: Jeg har kunnet trappe ned litt pĂ„ Ventoline, jeg tror det er takket vĂŠre den nye Atrovent som jeg har fĂ„tt, den har lengre varighet enn kun Ventoline. Astman har roet seg litt, dok er jeg ikke frisk ennĂ„ (eg. symtomfri da astma er kronisk).

Jeg har ikke sovit godt i natt, den Ăžkte medisindosen har gitt meg bivirkninger med tĂžrr munn, jeg har vĂ„knet flere ganger i natt og vĂŠrt tĂžr som en Ăžrken i munnen og har mĂ„ttet stĂ„ opp for Ă„ drikke og spise noe for Ă„ hjelpe pĂ„ det hele.

Jeg mÄ Þke Symbicort Forte 320/9 til 3 x 2 doser for dag. Symbicort Forte er forebyggende medisin.

Stemmen er fortsatt ikke helt god da jeg fortsatt sliter, men jeg hoster ikke like mye og ille lengre, i hvert fall ikke sĂ„ lenge som jeg tar medisinen. Jeg sĂ„g meg selv i speilet i dag, jeg er blĂ„ under Ăžynene og blek, det har vĂŠrt en vanskelig tid.

Kanskje det gÄr riktig vei nÄ?

Oppdatering torsdag 15. september 2016

Dag 14: Jeg tar fortsatt de samme medisinene, men jeg tok en ekstra dose Atrovent + Ventoline i natt (altsĂ„ totalt 5 doser istedenfor 4), og det virker som om det fungerer. I morges da jeg vĂ„knet hostet jeg bare lett, men var meget tĂžr i munnen pga bivirkninger. Dok da medisinen avtar i styrke da fĂ„r jeg en brennende opplevelse i lungene og tyngre pust, for Ă„ forklare hvordan den brennende fĂžlelsen kjennes ut sĂ„ er det som om jeg har halsbrenne i lungene, det brennende fĂžlelsen minsker i styrke og blir nummen bort da jeg tar medisinen. Jeg fĂ„r i mellom medisindosene tung pust, og da jeg var pĂ„ butikken i dag var det ille, og rĂžsten min bar ikke og det var vanskelig Ă„ prate. I kveld har jeg altsĂ„ “halsbrenne” i lungene, hoster lite, og jeg har nettopp tatt mer medisin. Men det virker som om medisinen gjĂžr jobben sin da jeg sakte blir bedre enn jeg var, sĂ„ jeg skal ta en ekstra i dag ogsĂ„. 5 ganger for dag er egentlig mer enn legen sa jeg skal ta, men 4 er for lite kjenner jeg sĂ„ for Ă„ hjelpe meg selv sĂ„ tar jeg 5. Den ekstra dosen tar jeg pĂ„ natten fordi ellers blir det for mange timer uten inhalasjon i lĂžpet av natten. Jeg skal til legen i morgen igjen. Jeg er ikke bra ennĂ„.

Oppdatering fredag 16. september 2016

Dag 15: I dag var jeg til legen, han lyttet til lungene, det ble gjort spirometri, og jeg bli remittert til en spesialist. Er fortsatt meget fÞlsom pÄ astman for minste lille. Pga at det er farlig Ä gÄ for lenge pÄ Prednisolon er denne tatt ut. Jeg fortsetter som vanlig med de andre medisinene. Sjukemeldt til og med 26.9.

Oppdatering lĂžrdag 17. september 2016

Dag 16: Jeg vÄknet kl 0600 og tok medisiner. La meg og sovnet igjen. VÄknet med tung pust og mÄtte ta inhalasjon.

FĂžr dette skjedde har jeg normalt kunnet bare ta litt Symbicort Forte 320/9 og astma- og allergipillene mine om morgenen, jeg hadde det bra. NĂ„ mĂ„ jeg starte morgenen med sterk akuttmedisin. Jeg har begynt Ă„ uroe meg over at jeg har fĂ„tt en kronisk forverring av de kjemikaliestoffene som ble sprĂžytet ut i luften. Skal jeg mĂ„tte ha det slik i framtiden?

Oppdatering mandag 19. september 2016

Dag 18: Jeg sto over Ă„ oppdatere i gĂ„r, det skjer ikke sĂ„ mye. Jeg tar fortsatt Ventoline + Atrovent i tillegg til den vanlige dosen, fordi om jeg lar vĂŠre sĂ„ fĂ„r jeg lett forverring. SĂ„ lenge som jeg tar medisinen sĂ„ greier jeg meg. Dok er jeg fortsatt meget lett pĂ„virket av irritanter og allergener i luften, mye mer enn fĂžr, sĂ„ legen har bestemt at jeg skal vĂŠre hjemme til det har stabilisert seg. Slik har jeg ikke hatt det fĂžr dette skjedde, jeg var veldig sensitive, men det er verre nĂ„. Jeg ble jo ogsĂ„ remittert av min lege til en lungespesialist i byen, de ringte fra lungespesialisten i dag, jeg har fĂ„tt time pĂ„ fredag.

Om jeg har fÄtt varige men, hvem skal jeg melde og stemme? Jeg kan ikke la dette gÄ upÄaktet hen. SÄnn som dette fÄr det ikke vÊre i samfunnet, og hva om jeg fÄr nedsatt arbeidsevne? Jeg tenker pÄ dette.

Oppdatering fredag 23. september 2016

Dag 22: I dag var jeg til lungespesialisten som min fastlege remitterte meg til, og det var et givende mĂžte pĂ„ flere mĂ„ter. For det fĂžrste sĂ„ fikk jeg gjĂžre flere pustetester, faktisk mer grundig enn det ble gjort pĂ„ lungepoliklinikken da jeg var der for noen Ă„r siden, totalt gjorde det nye lungelegekontoret hele 3 forskjellige pustetester, Spirometri og to andre: en for vanlig rolig pust hvor jeg ogsĂ„ skulle holde pusten i 7 sekunder,  og et annet test som simulerte gĂ„ing i trapper med tung pust og pustestopp (maskinen gjorde pustestoppet og meg mĂ„tte puste mot det). Deretter traff jeg legen som viste seg Ă„ vĂŠre samme legen som remitterte meg til Arbeidsskadeavdelingen ved Trondheim Sjukehus ca 2008/2009, det det var gammel kjenning.

Det var mye prating om astma og det som skjedde meg den 2. september som var grunnen til at jeg ble sendt til ham. Siden jeg blogget sist mandag den 19. september  har pusten min bedret seg betraktelig og jeg har kunnet kutte ut inhalasjonen av den sterke Ventolinen og Atrovent pĂ„ fast basis, nĂ„ er det bare en gang inn i mellom. PusteprĂžvene jeg gjorde viste at jeg har fĂ„tt tilbake pusteevnen. Den ligger pĂ„ ca 95% av 100% nĂ„, og det er bra, og jeg hĂ„per det blir enda bedre. Det skal nok gĂ„ om jeg holder meg unna alt, og det betyr alle situasjoner, som betyr kontakt med det jeg ikke tĂ„ler, det betyr ogsĂ„ Ă„ unngĂ„ personer som bruker parfyme og parfymerte produkter. NĂ„ tar jeg bare mine vanlige medisiner Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin og en liten dash med den vanlige inhalatoren, slik som jeg gjorde fĂžr jeg ble sjuk den 2.september. Siden onsdag har jeg bare brukt de sterke medisinene 2-3 ganger, noe som er et stort framskritt.

Vi kom ogsÄ i samtale legen og jeg om Symbicort Forte, han sa det innholder et langtidsvikende Ventoline som er en av virkestoffene i Symbicort Forte. Det var nytt for meg. Jeg leste ogsÄ tidligere pÄ Legemiddelverket om Ventoline at om man mÄ ta for mye av Ventoline da kan kroppen venne seg til medisinen og da mister den effekt. Jeg fant ut at da jeg ogsÄ tar en stor dose av Symbicort Forte som innholder langtidsvirkende Ventoline pluss mÄtte ta sÄ store mengder av den sterke inhalasjonsaerosolen Ventoline, sÄ mÄtte kroppen sikkert ha fÄtt for mye og kuttet ut effekten av det, og det var derfor jeg mÄtte fÄ Atrovent. Atrovent har hjelpt meg veldig. Takket vÊre Atrovent har jeg fÄtt orden pÄ det, og jeg kunne kutte ned pÄ mengden Ventoline. NÄ sliter jeg ikke mer med bivirkninger. Astma og den medisinske verden er mer komplisertenn man tror. I dag har jeg bare tatt en dose Ventoline + Atrovent. Fortsetter det sÄ bra som nÄ de neste dagene da skal jeg jobbe pÄ tirsdag. :)

 Oppdatering fredag 7. oktober 2016

NĂ„ har jeg jobbet siden 27. september. Den er ikke helt okej den astman, jeg mĂ„ ta mer medisin i hverdagen enn jeg gjorde fĂžr jeg ble utsatt for den kjemikaliepumpen pĂ„ doen den 2. september, men det gĂ„r. Jeg mĂ„ ta Ventoline inhalasjon pĂ„ bĂ„de inhalator og nebuliseren oftere, fĂžr 2. september klarte jeg med bare forebyggende medisin og inhalatoren av og til, sĂ„ jeg er redd at jeg har tatt permanent skade av den forurensningen den luftparfymeringen. Slik gjĂžr luften utjenlig Ă„ puste. 

Jeg ba jo stasjonsinnehaver om Ä ta pumpen ned. Jeg har fÄtt gledelige nyheter.

Den ble tatt ned for ca 3 – 4 uker siden. Dette gleder meg veldig at eier av bensinstasjonen tar sine kunders helse seriĂžst. Jeg hĂ„per inderlig at alle andre bedrifter og andre som har lokaler der offentligheten ferdes at de tar etter hans eksempel og tar ned alle slike apparater og begynner Ă„ bruke parfymefrie rengjĂžringsmidler og hĂ„ndsĂ„per.

Tusen takk kjĂŠre deg fĂžr at du lytter! ❀❀❀❀

Hva er parfyme?

LÊr av Professor Anne Steinemann ved Melbourne University (klikke pÄ linken for mer info om henne). Det er lett Ä tro at reglene er bedre i Europa og Skandinavia, men faktum er at industrien er ikke pÄlagt Ä fortelle deg innholdet i det som skjuler seg i ordet parfyme. Det fÄr du vite her:

Jeg Ăžnsker et forbud

Jeg Ăžnsker at det skal bli forbudt Ă„ parfymere inneluften, og at det skal bli forbudt Ă„ vaske med parfymerte rengjĂžringsmidler og Ă„ bruke sprayflaske ved rengjĂžring der offentligheten ferdes og oppholder seg. Viser til at et forbud vil kun styrke rettighetene til oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensititeter. I henhold til universell utforming og Tilgjengelighetsloven §9, og FNs deklarasjon om Tilgjengelighet og Universell Utforming, er det jo i grunn allerede forbudt Ă„ bruke slik at et forbud i praksis mot parfymerte produkter vil kun styrke de lover som allerede er pĂ„ plass. Det er et strev Ă„ mĂ„tte kjempe aleine og melde til LDO hver eneste gang parfymerte produkter er brukt eller brukt en slik doftmaskin, sĂ„nn skal vi ikke mĂ„tte ha det, det skal vĂŠre tilgjengelighet ogsĂ„ for oss og vi skal ikke mĂ„tte bli sjuke.  Les ogsĂ„:

” Kjent helserisiko – Det er allerede kjent at det er en kobling mellom bruk av rengjĂžringssprayer og Ăžkt risiko for astma.”
Til denne artikkelen kan jeg tilfĂžye egne erfaringer:
Jeg brukte JIF produkter i jobben som renholder fra 2005 -2007 og det blir mye pĂ„ 8 timer for dag pĂ„ heltid, jeg var frisk da jeg begynte i den jobben, etter to Ă„r hadde jeg utviklet astma. Jeg leste sĂ„ HMS Produktdatabladene for JIF som LiIleborg AS produserer og selger og der sto at det inneholder stoffer som kan utlĂžse allergi, sĂ„ Lilleborg AS lyger i artikkelen, de vet meget godt at det ikke er ufarlig. Der var annet som var aerosolt ogsĂ„ som vi brukte og sĂ„ var der folk som rĂžykte ogsĂ„ (jeg har aldri vĂŠrt rĂžyker det var passivrĂžyk). Det ble for mye for min helse. SĂ„ kjĂŠre dere som leser, tenkt pĂ„ helsen, jeg kan signere pĂ„ at om du blir sjuk i astma sĂ„ er det noe som vedvarer hele livet ut, og du vil bli sensitive for veldig mye. SĂ„ kjĂŠre deg, ta dette pĂ„ alvor.

Og jeg viser igjen til Husbankens informasjon som er utviklet i samarbeid med NAAF.

Og hvorfor deler jeg nÄ denne personlige informasjonen? Fordi jeg vil at du skal forstÄ alvoret.

I frisk luft er jeg frisk, og i forurenset luft er jeg syk, det er sÄ sÄre enkelt.

Å tilsette parfyme til inneluften er et brudd pĂ„ Tilgjengelighetsloven.

Annelie Molin

For den svenske loven les her:

Det finns en lag mot sÄdant som luftparfymering i Sverige ocksÄ.

Bristande tillgÀnglighet Àr en form av diskriminering. FrÄn och med 1 januari 2015 införs bristande tillgÀnglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgÀnglighet innebÀr att en person med en funktionsnedsÀttning missgynnas genom att man inte har vidtagit skÀliga ÄtgÀrder för tillgÀnglighet för att personen i frÄga ska komma i en jÀmförbar situation med personer utan denna funktionsnedsÀttning.
Det finns vissa undantag frÄn förbudet. I arbetslivet gÀller förbudet inte den som gör en förfrÄgan om arbete. Att tillhandahÄlla bostÀder Àr ocksÄ undantaget frÄn förbudet. NÀr det gÀller att erbjuda varor och tjÀnster gÀller förbudet inte för privatpersoner eller för företag som vid det senaste kalenderÄrsskiftet sysselsatte fÀrre Àn tio arbetstagare. I frÄga om tillhandahÄllande av varor och tjÀnster gÀller förbudet inte om det krÀvs ÄtgÀrder i fastigheter och byggnadsverk som gÄr utöver de krav pÄ tillgÀnglighet och anvÀndbarhet som har stÀllts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.
Ordet funktionshinder ersÀtts med funktionsnedsÀttning i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare.

(Prop. 2013/14:198)

Lag (2014:958) om Àndring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2014:959) om Àndring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Lag (2014:960) om Àndring i skollagen (2010:800)

Lag (2014:961) om Àndring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

KĂ€lla: https://www.notisum.se/News.aspx?itemid=11999

Att inte montera en doftmaskin Àr inte nÄgot som pÄverkar

“…om det krĂ€vs Ă„tgĂ€rder i fastigheter och byggnadsverk som gĂ„r utöver de krav pĂ„ tillgĂ€nglighet och anvĂ€ndbarhet som har stĂ€llts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.” Notisum.se

Jag kan dĂ€rför inte se at ett förbud mot eller krav om att inte sĂ€tta upp doftmaskiner kan vara undantaget frĂ„n lagen.

Vad Àr universell utformning, tillgÀnglighet och skÀliga ÄtgÀrder?

Sverige och EU har tillsammans med 160 andra stater ratificerat FN konventionen om rĂ€ttigheter för personer med funktionsnedsĂ€ttning. Åtagandet innebĂ€r att staterna ansvarar för att genomföra universell utformning, tillgĂ€nglighet och skĂ€liga Ă„tgĂ€rder.

TillÀmpningen av universell utformning innebÀr att alla nya produkter, tjÀnster, miljöer och program utformas sÄ att de kan anvÀndas av alla i största möjliga utstrÀckning utan behov av anpassning eller specialutformning. NÀr man utvecklar nya varor, tjÀnster, miljöer och program Àr mÄlgruppen alla mÀnniskor.

UtgĂ„ngspunkten Ă€r att vi som anvĂ€ndare har olika funktionsförmĂ„ga och egenskaper. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt skapar vi ett samhĂ€lle dĂ€r alla kan delta jĂ€mlikt. Producenter, myndigheter och företag kan ocksĂ„ nĂ„ lĂ„ngt fler. TillgĂ€nglighet för personer med funktionsnedsĂ€ttning som grupp Ă€r en rĂ€ttighet. För att skapa fullstĂ€ndig tillgĂ€nglighet Ă€r det en ovillkorlig skyldighet för staterna att gradvis undanröja befintliga hinder i byggnader, transport, information och kommunikation, inklusive IT samt varor och tjĂ€nster som riktar sig till allmĂ€nheten. Kostnader fĂ„r inte anvĂ€ndas som argument mot detta, Staten har ansvar för att sĂ€kerstĂ€lla diskrimineringsskyddet” HSO.se

Annelie Molin

In English

Visit with trouble

Open letter

Now it has happened again. I had to go to the toilet, there was crisis and I ran into at the gas station close by. When I come into the toilet I see this fragrance machine hangs on the wall and with asthma, this is a health hazard, one gets lung congestion and difficulty breathing and can not get enough air, but I had to choose at this and do in the pants. Nobody want to do in their pants so I had to go, it is easy to understand, but it sucks to have to choose between go to the bathroom and asthma attacks. Same actually goes for all localities, one should not have to avoid going there and in that sense be locked out.

wp-image-1973377767jpg.jpg

A scent machine on the wall, cause breathing difficulties all day, and more.

For several hours afterwards I had difficulty breathing and had to use a lot of medicine. This is about accessibility, a toilet to the public should all be able to use, it should not be such that only people without disabilities can use the toilet.

You who produce, sell and use these products you support happily that it has been approved by IFRA, the International Fragrance Association, which claims this is fine and not causing allergy or other illnesses. What you must understand is that IFRA is an organization for the perfume industry and they go industry errands, they are not any interest organization for us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. Whatever they say this is not safe products for us. I am living proof of this and I’m just one of very many. WHO estimates that there are 300 million people with asthma in the world (figures from 2011 so it is certainly many more today) and in Europe it is estimated to be approximately 30 million people with asthma (figures by WHO and Ginasthma and The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), then not all other lung diseases and sensitivities are included in the figures, nor mcs and shr and other sensitivities. in Norway counts that around 20-25% of the population, about 1 to 1.2 million people have asthma and allergies. For example stated by The Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF) is that about 1,4 million people in Norway get health issues from fragrance (regardless of source), and 0,5% can not participate in the society of that cause.

I notified the station owner to take it down, everyone should be able to use the toilet. No one should have to choose between being sick and going to the toilet, or any other rooms either for that matter. For us with asthma Ventoline is a necessary lifeline and we must medicate with Ventoline 24/7 the whole life, while others do not realize a thing and pollute the air with fragrance substances. Today because of a trip to the toilet at Circle K I got a really bad powerful asthma attack because I had to use the toilet at the Circle K, first it was only little but after 4 minutes it struck out in full bloom and I coughed powerfully, narrowed windpipe in the lungs, wheesing heavily when I TRIED breathing, it was not easy to get air, the eyes were bloodshot, I was out of strength because I had lack of oxygen. There were problems getting the medication into the nebulizer (inhaler in image above) because I was in such a bad shape, I was very sick. Then I had came into the office and colleagues asked lots, they surely did not know what to do, and why I was so ill. It was problem medicating. Eventually I got in me medicine anyway and afterwards I could talk and explain why it was so bad. Blame this time was a scent machine on the wall in the toilet.

Now I urge you who have such on the wall of your premises to take it down in whatever business or place, wherever it is located, if it is in the toilet or other facilities. If the manufacturer has told you that it does not trigger allergies? Then you have been lied to. The scent you spread in the room contains a lot of substances that irritate the airways in the lungs and activates allergic reactions, it makes your customers and visitors will be sick by the visit and it hangs in from a few hours to several days depending on how sensitive the person is being unable to tolerate the. When you have received such a large asthma attack by a visit with you then one is also more sensitive to everything for days afterwards.

I want to make it very clear: It’s not important who is using it, who has installed it, or who delivers to whom, what is the problem is that it is produced and put into use. We are designed to breathe air, not chemical pollution, what is relevant here is that the air becomes unfit to breathe when fragranced.

I would also like inform you that it is an offense to disclose those who do not tolerate it in accordance with the Norwegian Equality and Anti-Discrimination Act § 9.

LHL website screenshot, in English below:

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

“LHL say that it must be emphasized that the requirement for universal design in Discrimination and Accessibility Act § 9 also includes measures to prevent exposure to various allergens and irritants, including scented products. LHL also believe that it should be allocated for preventive educational activities so that more people will pay attention to that scented products can inflict injury. LHL urges that:
â—Ÿpublic enterprises and government services adopt perfume-free working environment in the interests of users and employees.
â—Ÿprivat businesses and employers are doing the same.
â—Ÿprivate persons do take into account sensitive persons by avoiding scented products in situations where you get close to other people.

LHL Asthma and allergies have made a poster stating fragrance free zone. The poster can be downloaded and posted where it is needed. ” LHL Asthma and Allergy

The United Nations (UN) has adopted accessibility and rights for people with disabilities, including:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

For information on Accessibility and Universal Design in the United Nations declarations on disabilities here.

What is a disability?
Lung diseases such as asthma and others, allergies and other sensitivities is a disability, a handicap. How? The definition of a disability is:

According to Norwegian public reports,
NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as:

“Disability arises when there is a gap between the individual’s capabilities and design or function in an environment / environmental / construction.” Norwegian public reports NOU 2005: 8 of equality and accessibility

Note that it is not stated specifically what is handicap, it says for example not mobility impaired, blind, deaf, etc., it is only indicated how something is a disability, a handicap. The same statement you find in the United Nation (UN) definition of the accessibility act, so it is demanded of all countries.

I have received relevant information about the Accessibility Act of The Norwegian Government at FRP which was one of the parties that responded to my inquiry about the right to fresh air.

Quote

” Discrimination and Accessibility Act “establish the following: § 9 Obligation to ensure general accommodation (universal design) “Public Sector shall work actively and purposefully to promote universal design within the undertaking. The same applies to private business to the general public “Through Discrimination and Accessibility Act give people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. Requirements for universal design is drawn into ever more regulations and laws. Also featured in “Plan – and Building Act. Breach of the obligation to ensure universal design pursuant to the public and workforce is regarded as discrimination. ” Norwegian Government FRP

Quote end

The same law is also in Sweden, see below for more information about this.

Publication of NAAF and Husbanken (Housing Bank), translation below:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

” “Universal design is the design of products and environments in such a way that they can be used by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.”
Requirements for universal design drawn into ever more regulations and laws. Through discrimination and accessibility law gives people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. “ Husbanken.no

Please read the publication here (in Norwegian):
biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

I understand that you might not know this, so I will tell you that fragrance products and such fragrance equipment makes 1 of 4 ill. You will probably not your customers, visitors, clients, colleagues, students or friends any harm?

Turn up the ventilation instead and wash frequently with fragrance-free detergents, fragrance free washing, fragrance free hand soap and use otherwise perfume free products, air out and give us fresh air to breathe, then we which are the one of 4 of your customers / attendants could use your services and premises on equally with all others and without having to go from there with lung congestion and difficulty breathing. At worst, it could mean that we end up at the hospital and that we avoid using your business or premises and spend our money and interests somewhere else. There is no pleasant shopping or visit to your localities if one must become sick from the experience inhaling the polluted air, no matter what source of the fragrance. Now I have told you that, and I hope and pray that you listen and do as I ask. I’m tired of not being able to avail myself of your premises.

Update Sunday 4 September 2016

I had to go acute to the hospital.

wp-image-1361109825jpg.jpg

3th day: Sunday now. I have had difficulty breathing since Friday because of the fragrance that was active at the Circle K station, now since Friday I’ve had repeated difficulty breathing and burning sensation from the upper respiratory tract and down into the lungs, my own medicine has not been enough so I had to take to the emergency room at the hospital. CRP was below 5, no bacterial infection or virus. I also have increased medication with Prednisolone now 60 mg and more asthma medicine to get rid of the inflammation that’s been caused on me by the chemical influence of perfume chemicals in the room. When is it that people will understand that perfume is not a harmless cozy thing for the benefit of all? There is no wellness in chemically polluted air.

Why should I have to suffer for your habits? Why should I have to go on such a medicine regime and at the hospital because you perfume?

wp-image-87321595jpg.jpg

Not only that I have to take medication, but it does mean great suffering in everyday life, and to be totally honest one can die of asthma, a severe asthma attack suffocates the person having it.

“4.4 Special warnings and precautions
If the patient must increase the use of ÎČ2-agonists with short duration to control asthma symptoms, it indicates a worsening of the disease. Sudden and progressive deterioration of asthma symptoms are potentially life-threatening,” Norwegian Medicines Agency Slv.no

Read about  Asthma kills and Asthma potentially life threatening

What is asthma?

Asthma is a disease in the lung’s airways called bronchi and bronchioles, it is a chronic inflammation of these tiny airways, it is caused by sensitivity or allergy (immunological reactions) and aggravation comes from being exposed either to allergens (substances not tolerated) or irritants (substances irritating the airways), and when this happens the lung airways are constricted of mucus while the muscles surrounding these airways spasms and makes airways very cramped, these two things helps narrow and block the passage for air to pass and one gets trouble breathing. The difference in asthma and COPD is that asthma symptoms occur only at the negative impact of things the persons health can not tolerate, while COPD means difficulty breathing 24/7 and with worsening by irritants, it means that the disease conditions and symptoms of asthma can be avoided by protecting the sick from these substances and situations.

Perfume is one of those things that provoke and trigger asthma attacks – and other lung diseases, allergies and sensitivities. You have to rethink Your use of perfumes where the public go, whether scented products, scent machines, scent marketing, perfume on yourself, in your clothes, hair products, lotions, hand soaps etc.

I’m frankly sick of having to suffer for someone else’s stupidity. 😠

Also visit LHL site (in Norwegian) and Cleaner without chemicals (in Swedish) and Perfume – Air pollution

Update Monday, 5 September 2016

Day 4: I had hoped the asthma would get better now after I was in the hospital yesterday, but not, I have mucus build up in the lungs and I am coughing up mucus, full scale of allergic rhinitis as nose runs constantly, very easily irritated lungs, cough, heavy breath and hard to breathe when I walk a longer distance, and I have had to take 60 mg Prednisolone today, and 6-8 doses 2,5 ml 2 mg  / ml Ventoline inhaler to calm the lungs and I’m not done yet, it is several hours before the day is over. All because of one scent machine that spreads perfume in a room. Going to the doctor tomorrow again so I shall take this up with my doctor.

Update Tuesday, 6 September 2016

Day 5: This morning at 0400 I woke up by constriction of the lungs, coughing very powerful and coughed up surely a cup of mucus, coming from the lungs. My allergic Rhinitis lets nose drain unstoppable. I was at my doctor’s office, CRP was below 5 again so therefore there was no bacterial infection or virus. After I got from the doctor today, I met the neighbor outside the house who asked if I was sick? They were awakened by my cough when I coughed up mucus that clogged the bronchioles and bronchi of the lungs to clear the airways to get breath. This was before breakfast, and breakfast was full dose of medicines: 60 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9, and a vial Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml inhalation. So some fruit. I was to the family doctor and addressed the asthma. I’ve been on 60 mg Prednisolone for three days and the doctor says I have to reduce to 40 mg in the morning because otherwise the adrenal glands may be harmed, one should not go on such a high dose Prednisolone for many days as it is dangerous. Then I have to slowly decrease the dozage down over several days to not get damage by the medicine. I must take inhalation with 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline inhaled as soon as I feel the asthma starts to rise again to keep airways free, there will be dosages about 10 to 15 capsules per day, about every hour or more often. The doctor took, as I said CRP that did not show anything, no respiratory infection by bacteria or viruses, this is pure asthma. The doctor said that if we do not prevail against the asthma of yours now then we need to admit you in to the hospital. All this medication also makes sure I get side effects in the form of racing heart beat and trembling of the hands. Now I’m on sick leave to the end of the week, and all this because of the perfumed premises where the public go.

I have a question to the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF. You say you will never forbid perfume to ring in public room despite knowing that about 20-25% of the population, ie 1.4 million people in Norway are sensitive to perfumes, and that 0.5% ie 5000 people are so bad hit that they can not participate in society. There are people who are on welfare because they can not participate in society because there is so much perfume chemicals in the air. And you put a NAAF editorialized in FKMI and they go on the same line now. When is it that you will take us that is hard hit by this seriously? Now you have read what has happened to me. Will you ever take responsibility and improve the living conditions of us who have asthma, and other lung diseases, allergies, mcs, shr, and other sensitivities, the group you are put to work for? I am just asking?

This is not an individual case that I have suffered like this, such machines are found everywhere in society, in restrooms, lobbies, entrance halls, hotels, restaurants, in shopping centers, in shops, offices and many other places. When is it that we should get fresh air to breathe?

In non-polluted air I am healthy, in polluted air I am sick, it is straightforward: so what do you plan to do about it? I am in your target group NAAF!

Update Wednesday, 7 September 2016

Day 6: I was set on sick leave by my doctor notified yesterday. I’m the kind of person that I try to carry on and do my best in length but yesterday my body said no. I had recurring breathing difficulties which I had to curb with strong medication, coughing up mucus, was tired and limp, felt weak and sweating. I had to give up and let my body heal, it does not work going to work like this.

Today I woke very early and coughed up mucus, I still have breathing problems and must take medicine. The body has calmed down somewhat when I could be at home in my allergy safe home and rest. Otherwise, I have the same medicine regime as previously except for a slightly lowered dose of Prednisolone to 40 mg which I shall step down to 20 mg after three days. I fell asleep again after 4 hours and slept long. To explain; my breath sounds kind of like an old shoe when walking when I breathe out and in. I have mucus in the lower airways of the lungs and mucus is sticky and difficult to cough up. Having difficulty breathing also affects speech and general condition then you have to have good breathing to talk. Because of asthma I must therefore be home from work.

The time is now 19.30 o’clock on the 6th day with severe asthma and all coughing and difficulty breathing have done that I have a very sore torso, I have pain in the upper body muscles in the chest. The body is overworked. It is so painful to cough that I can hardly do it.

I am healthy in the fresh clean air and sick in polluted air, simple as that. And even if I am at home an asthma attack like this takes time to curb since it is an active inflammation in the bronchi and bronchioles.

 Update Thursday, 8 September 2016

Day 7: I woke up again approximately at 0600 of lung congestion and coughing up mucus, I am still hurting in the chest because of all the coughing so to cough up mucus is difficult. I feel tired and weak in the chest, and it hurts. Medication was this morning as usual 40mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9 (also for evening every day), one vial of 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline. I cough a little less today but remains tight in the lungs and mucus formation. It is tiresome.

Today I experienced falling asleep exhausted on the couch to later be waken up by not getting breath, and when I try to cough up mucus the muscles in the chest are too tired to do the job. I coughed for 20 minutes and took inhalation to finally achieve it.

Otherwise, the day passed in a calm character with film and surf, and medicine, coughing, phlegm, etc. throughout the day. Coughed so I kept on throwing up. Yes, it was that bad.

Update Friday, 9 September 2016

Day 8: It’s Friday, a week after that I was in that room with this fragrance machine. I woke up at 0600 by coughing again and have been awake since, coughing up mucus regularly. I have taken medicine 40 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcysteine Sandoz 200 mg and 2.5 mL 2 mg / ml Ventoline inhalation. I must take all of this before I even get to eat, I can not eat with this ongoing cough and phlegm. Normally I take only 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 in the morning (and 2 in the evening), and I can take it after breakfast. Now I have ugly side effects of the strong Ventoline, I’m shaky to the point on my hands, when I hold my hand up fingers are shaking by tremor.

I was to the store to buy food today, it was the first time I was out in public since Wednesday, September 7th, I had prepared myself properly with medicine before I went but after 10 minutes in the store I got worsening of the asthma again, wheezing, hoarseness, hard thick mucus and began to sweat as a result of it. Fragrance is in the store too. Asthma is tiring for the body and a stress factor.

I’m tired, I’m fed up, but it is maybe hopefully on right path now, yes except for deterioration today. I’m much better than I was last Saturday, but now it’s harder to breathe again, I’m not fully recovered yet and still more sensitive than usual. An already irritated lungs react more and easier on everything my lungs can not tolerate (like for everyone else with this issue).

Update Saturday, 10th September 2016

Day 9: To the hospital emergency room in the middle of the night

wp-image-1028926182jpg.jpg

Lay in bed and crying, sleepy and tired, cough, phlegm, difficulty breathing and wheezing. Called the hospital for help. Was there at 0320 at night. CRP was 5, no bacterial infection or virus. Got inhalation. Oxygen level better. Nursing Sister was wonderfully kind and thoughtful, I am so tired and stressed by all this that I started to cry like a waterfall at the hospital, and nursing sister was so kind and stroked my arm and my shoulder and comforted me. Home again at 0450. Did not sleep this night.

Now it’s a little beyond the day and I have a little burning in the airways, breathing difficulties are right now small because of the medicine, but I still need to use the strong Ventoline 2.5 ml 2 mg / ml solution for inhalation with nebulizer to thrive. When medication decreases in effect, as will cough grow back, and I cough up phlegm, and besides that I feel a burning sensation in the lungs, and it is the tipping point for whether it goes wrong or not. Just a little needed to tipping it over the wrong way. It’s hard to explain to someone who has not experienced it themselves, but it feels much like; Imagine that you have a fire you will ignite, there is a little flare and it is either to burn or die out, and that’s just the way it is now that the smallest can make the asthma worsen, so I have to take medicine to not be hurt worse. Normally I manage myself using a regular inhaler to take away small problems and have good breath with PEF 500, but not now because of this perfume. And even cooking food can be a worsening problem since it gives away cookery fumes, but one have to eat. Heavy medication and sick leave.

Update Sunday, 11 September 2016

Day 10: Woke up this morning with very much lung congestion and constriction, to explain what it sounded like; almost like a car having starting problems, the dense raspy sound when the car does not get air and the feeling is as if the lungs were filled with insulating material. I have gotten worsening again. The drugs I have does not do the job good enough so I have to go to the doctor again tomorrow.

You have to understand that asthma is not like a light headache you can just take a pill for and everything will be over. The inflammation that are in the lungs of allergens and irritants caused by content ones health can not tolerate stick for several days. It is an inflammation of the lung airways and as known inflammation takes long time to go away. So please show consideration!

Update Monday, 12 September 2016

Day 11: I went to my doctor and was ordained stronger and more medicine plus lung x-ray at the hospital. I told my doctor that the medicine I get at the hospital works better so now I take Atrovent 2.0 ml 0.25 mg / ml to be mixed with my Ventoline 2.5 ml of 2 mg / ml and inhaled – and lungs are X-rayed.

wp-image-1319216976jpg.jpg

In addition he said, “-NO WORK THIS WEEK!” and put me on sick leave to the end of the week.

Something positive I spotted at the hospital was this:

wp-image-185772870jpg.jpg

It is wonderful to find that ones hospital is tuff. Note says;

“Hello!!
Do you believe the cigarett butt (you throw away) removes itself???!!! SMOKE FREE!!!”

I can only applaud them. 👍👏👏👏👏👏👏

Update Tuesday, September 13 2016

Day 12: This night I have actually been able to sleep the whole night through, finally! I woke up at 0700. I believe it is the new medicine. I am still coughing and it is coming mucus when I cough but the new medicine helps a lot.

Today’s medicine doses: 20 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 (also in the evening), Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline mixed with Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalation every 4th – 5th hour, and in addition the Ventoline when needed, and this I will have to take from now on, til I get symtom free.

Though I have a serious voice issue. One need air to be able to talk okay, and having an asthma attack one is also affected on the voice. Since I still have breathing issues even though I have new medicine, my voice is affected. This video was recorded today right before taking a new dose of medicine after 5 hours. The video is subtitled in English, if it does appear directly, please press the subtitle card at the lower right corner of the video. Learn more about asthma, constricted airways and the voice here:

Update Wednesday, 14 September 2016

Day 13: I have been able to scale down a bit on Ventoline, I think it is thanks to the new Atrovent that I have received, it got a longer duration. The asthma cools off but  I am not well yet (eg. Symtom free when asthma is chronic).

I have not slept well last night, the increased drug dosage has given me the side effects of dry mouth, I woke up several times a night and been dry as a desert in the mouth and have had to get up to eat and drink something to stop it.

I must increase Symbicort Forte 320/9 to 3 x 2 doses a day, it is the preventive medicine.

The voice is still not good, but I cough not as much and bad anymore, at least not as long as I take medicine. But man am I blue under my eyes, this has been a hart time.

Maybe it goes right way now?

Update Thursday, 15 September 2016

Day 14: I still takes the same medicines, but I took an extra dose of Atrovent + Ventoline last night (ie a total of 5 doses instead of 4), and it seems as if it works. This morning when I woke up coughing I only coughed more easy but I was very dry in the mouth because of the side effects of the medicine. Though, when medication decreases in strength after a few hours when I get a burning experience in the lungs and harder to breathe, to explain how the burning sensation feels like; it is as if I have throat burn in the lungs. The burning sensation decreases in strength when I take medicine. I get in between doses of medication heavy breathing, and when I was at the store today it was bad, and my voice bar not and it was difficult to talk. Tonight I have “throat burn” in the lungs, not so hard time to breathe, I have just taken more medicine. But it seems as if the medication is doing its job when I slowly being better than I was, so I’ll take a extra dose this night as well. 5 times a day is really more than the doctor said I should take, but 4 is too little, to help myself so I take 5. The extra dose I take at night because otherwise there will be too many hours without inhalation during the night. I’m going to the doctor tomorrow again. I am not well yet.

Update Friday, 16 September 2016

Day 15: Today I was at the doctor, he listened to the lungs, it was done spirometry, and I will be remitted to a specialist. I am still very sensitive in my asthma for slightest impact. Because of that it is dangerous to go too long on Prednisone it is now removed from my medicines. I continue as usual with the other medicines. I am on sick leave ’til 26.9.

Update Saturday, 17 September 2016

Day 16: I woke up at 0600 and took all pills and Symbicort Forte 320/9 medication, and then and fell asleep again.

wp-image-1970470985jpg.jpg

Woke with heavy breathing and had to take inhalation. Before this happened, I have normally been able to just take some Symbicort Forte 320/9 and my asthma and allergy pills in the morning, now I have to use heavy emergency medicine before breakfast. I’m starting to worry that I  maybe have gotten a chronic deterioration by the chemical substances were sprayed into the air, wilI I have to have it like this in the future?

Update Monday, 19 September 2016

Day 18: I did not update yesterday, it has not happened much. I’ll still take Ventoline + Atrovent in addition to the usual dose of asthma and allergy medicines, because if I do not then I get easily deterioration. As long as I take medicine so it works. Though, I’m still very easily affected by irritants and allergens in the air, much more than before, so the doctor has decided that I should stay home until it has stabilized. Like this I have not had it before this happened, I was very sensitive, but it’s worse now. I was  also remitted by my doctor to a lung specialist in town, they called from lung specialist today, I have gotten an appointment on Friday.

If I have gotten permanent injury, whom should I report and sue? I can not let this go unnoticed. It is not okay it being like this in society, and what if I have gotten an injury that lower my ability to work? I can not help thinking of this.

Update Friday, 23 September 2016

Day 22: Today I went to the lung specialist as my GP Remitted me and it was a rewarding meeting in several ways. Firstly I got to do more breathing tests than I have ever done before, in fact, more thoroughly than it was done by the lung clinic when I was there a few years ago. In total the new lung clinic did 3 different breathing tests, spirometry and two others: one for normal calm breathing where I also should hold my breath for 7 seconds and then breathe again, and another test that simulated stair climbing with heavy breathing and full constriction (machine simulated breathing stopped and me had to breathe against it). Then I met the doctor who turned out to be the same doctor who remitted me to The Occupational Injury Department at Trondheim Hospital about 2008/2009, fun he was know from before.

Much chatting about asthma and what happened to me on September 2, which was why I was sent to him. Since I blogged last Monday the 19th of September, my breathing improved considerably and I have been able to cut out the inhalation of the strong Ventoline and Atrovent on a regular basis, now it’s only once in between i use it. Breathing tests I did showed that I have regained breathability. It sits on about 95% of 100% now, and it’s good, and I hope it gets even better. It should probably work if I stay away from everything, and that means all situations which means contact with what my health can not tolerate, and that means even people using fragrance and fragrance products. Now I take only my regular medication Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin and a small dash with the regular inhaler, as I did before I got sick the September 2nd. Since Friday, I have only used the strong medicines 2-3 times, which is a major advance.

We also came to talk the doctor and I about Symbicort Forte, he said it contains a long time preventive working kind of Ventoline which is one of the components of Symbicort Forte. This was news to me. I also read earlier at Medicines Agency about Ventoline that if you have to take too much of Ventoline when the body can get used to the medication and then lose the effect.  I found that when I also take a large dose of Symbicort Forte containing a kind of long-acting Ventoline plus had to take such large quantities of the strong inhalation aerosol Ventoline, so had the body certainly had been given too much and cut out the effect of it, and that’s why I had to get Atrovent. Atrovent has helped me a lot. Thanks to Atrovent I’ve got track of it, and I could cut down on the amount Ventoline. Now I struggle no more with side effects. Asthma and the medical profession is more complicated than you think. Today I have just taken one single dose of Ventoline + Atrovent. If it continue as good as now the next few days then I’ll work on Tuesday. :)

What is fragrance?

Learn from Professor Anne Steinemann at Melbourne University (click the link for more info about her). It is easy to believe that the rules are better in Europe and Scandinavia, but the fact is that the industry is not required to tell you the contents of the hidden word perfume. This you find here:

I want a prohibition

I want it to be prohibited perfuming indoor air, and that it should be forbidden to wash with perfumed cleaning products and the use of spray bottles to clean where the public have access and else go. I am aming at that a ban would only strengthen the rights of us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. According to Universal Design and Accessibility Act § 9, and the UN declaration of Accessibility and Universal Design, it is already forbidden to use so that a prohibition in practice on scented products will only strengthen the laws already in place. It’s a hassle having to fight alone and opt for equality and availability to the Equality and Availability ombudsman every time there is such hinder as fragrance polluted air, so that we will not have to fight a daily battle, it should be availability also for us and we should not have to become sick.

Also read:

“Known health risks – It is already known that there is a link between the use of cleaning sprays and increased risk of asthma.” (in Norwegian)
For this article I can add my own experience: I used JIF spray cleaning products in my work as a cleaner from 2005 -2007 and it adds up and become a lot in 8 hours full time use. I was healthy and had no asthma when I started in the job and after two years I had developed asthma. I read so the safety data sheets for JIF manufactured and sold by LiIleborg AS, and there stood that it contains substances that can trigger allergies, so Lilleborg AS is lying in the article, they know very well that it is not harmless. This information is not given in the store, you have to find it in the product safety data sheets, and this is most likely true for most products. There were other things that were aerosol also that we used and so were there people who smoked too (I’ve never been smoking it was passive smoke). It was too much for my health. So dear ones who read, do think and care about yours and others health, I can sign that when you become sick in asthma then it is something that persist for life, and you will be sensitive to very much. So dear, take this seriously. And I refer you again to Husbanken.no information developed in cooperation with NAAF (in Norwegian).

And why do I share now this personal information? Because I want you to understand the seriousness.

In fresh air, I am healthy, and in polluted air I am ill, it is so really simple.

Fragrancing of the air is a violation of the law.

Annelie Molin

There is a Swedish law act against discrimination on disability in Sweden too;

Lack of accessibility is a form of discrimination. As of January 1, 2015 introduced a lack of accessibility as a new form of discrimination in the Discrimination Act. Lack of accessibility means that a person with a disability is disadvantaged by not having taken reasonable measures for accessibility to the person in question will be in a comparable situation to people without such disabilities.
The word disability replaced with “decreased function ability” in the discrimination Act, the Equality Ombudsman, the Education Act and the Act on the employment and hiring of workers.

â—Ÿ(Prop. 2013/14: 198)
â—ŸAct (2014: 958) on the amendment to the Discrimination Act (2008: 567)
â—ŸAct (2014: 959) amending the Act (2008: 568) concerning Discrimination Ombudsman
â—ŸAct (2014: 960) amending the Education Act (2010: 800)
â—ŸAct (2014: 961) amending the Act (2012: 854) regarding the employment and hiring of workers.
Source: notisum.se/News.aspx?itemid=11999

What is universal design, accessibility and reasonable measures?

Sweden and the EU, together with 160 other countries have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This commitment means that states are responsible for implementing universal design, accessibility and reasonable measures.

The application of universal design means that all new products, services, environments and applications designed to be used by all the greatest extent possible without the need for adaptation or specialized design. When developing new products, services, environments and programs target all people.

The point is that we as users have different functional capabilities and characteristics. In this way, we create a society where everyone can participate equally. Producers, authorities and companies can also achieve far more. Accessibility as a group is an entitlement. To create complete accessibility is an unconditional obligation of States to gradually remove existing obstacles in buildings, transportation, information and communications, including information technology and products and services aimed at the general public. Costs should not be an argument against this, the State has the responsibility to ensure protection against discrimination” HSO.se

#doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

#scentmarketing #fragrancemarketing #airfreshener #luftoppfrisker #doft #parfyme #luftforurensning #forurensning #tilgjengelighet #TilgjengelighetslovenParagraf9 #lovbrudd #astma #allergi #astmaallergi #sensitivitet #CircleK med flere.


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av Ä legge byrden pÄ den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved Ă„ si at

Det er ditt ansvar Ă„ ta medisin. Jeg har rett Ă„ gjĂžre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du fĂ„r hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg fĂ„r hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter Ă„ tvinge i deg yoghurt og sier at du fĂ„r vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjĂžr som jeg vil og har lyst og jeg liker Ă„ helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter Ă„ si at du fĂ„r hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter Ă„ helle i deg yoghurt og du medisinerer for Ă„ fĂ„ mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du fĂ„r hodepine og mĂ„ ta enda mer medisin. Og sĂ„nn gĂ„r dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg ogsĂ„ med yoghurt og du fĂ„r bare mer hodepine. Da du ber om Ă„ slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da fĂ„r du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som fĂžr, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du mĂ„ leve i samfunnet. Du vil ikke vĂŠre alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter Ă„ tvangfore deg med yoghurt mens du fĂ„r mer og mer vondt i hodet. Du tar sĂ„ mye medisin mot din hodepine at du blir negative pĂ„virket av medikamentene. Du fĂ„r bivirkninger. Men vi fortsetter som fĂžr. Til slutt ender du opp pĂ„ sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure pÄ deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

SĂ„nn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

SkjÞnner du nÄ?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvÀrk

En berÀttelse om relationer och samspel mellan mÀnniskor och konsekvenserna av att lÀgga bördan pÄ de sjuka personen

Vissa mÀnniskor tycker att astma, allergier och kÀnslighet Àr den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att sÀga att

Det Àr ditt ansvar att ta medicin. Jag har rÀtt att göra vad jag vill. Du ska inte begrÀnsa mig.

Anta att du fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt, men jag hĂ€ller i dig yoghurt under tvĂ„ng. Du sĂ€ger till mig att jag fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt, sluta! Jag fortsĂ€tter att tvinga i dig yoghurt och sĂ€ger att du bara mĂ„ste ta en huvudvĂ€rkstablett dĂ„ om du plĂ„gas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsĂ€tter att tvinga pĂ„ dig yoghurt, det Ă€r min rĂ€ttighet! Du sĂ€ger att du fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt medan jag fortsĂ€tter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att fĂ„ mindre ont, men jag tar ingen hĂ€nsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt Ă€r bra. Du fĂ„r huvudvĂ€rk och mĂ„ste ta Ă€nnu mer medicin . Och sĂ„ fortsĂ€tter det dag för dag, dagarna i Ă€nda… och det Ă€r inte bara jag som tycker yoghurt Ă€r bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig vĂ€l med yoghurt och du  fĂ„ bara mer huvudvĂ€rk. NĂ€r du begĂ€r att slippa yoghurt och förklarar varför dĂ„ sĂ€ger vi att du fĂ„r vĂ€l bara hĂ„lla dig borta! Vi kan sitta hĂ€r och du kan sitta lĂ„ngt dĂ€r borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsĂ€tter som förut, och tvĂ„ngsmatar andra med yoghurt och tar ingen hĂ€nsyn. Du mĂ„ste leva i samhĂ€llet. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsĂ€tter att tvĂ„ngsmata dig med yoghurt och samtidigt fĂ„r du mer och mer huvudvĂ€rk. Du tar sĂ„ mycket medicin för din huvudvĂ€rk att du Ă€r negativt pĂ„verkad av medicinerna. Du fĂ„r biverkningar. Men vi kommer att fortsĂ€tta som tidigare. Till slut hamnar du pĂ„ sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och nÀr du sÀger att det inte Àr okej dÄ vi bli arga pÄ dig eftersom du vill vÄrda din hÀlsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvÀrk hela tiden.

SÄ Àr det med astma, allergier och kÀnslighet nÀr du vÀljer din frihet och att ditt val Àr viktigare Àn andras hÀlsa.

FörstÄr du nu?


Leave a comment

Medicine: Xolair for Asthma

I somtimes get questions about different kinds of medicine. I am no doctor and can not give advice in what to choose, that you have to ask your doctor. But what I can do is writing and linking to different kinds of astma medicine so you can read about it, and then you can talk with your doctor if the medicine might be good for you.

Xolair

Xolair is approved as adjunctive therapy to improve asthma control in adults and adolescents (from age twelve) with severe persistent asthma. (Printed Version: 2007; 18 (2)). Omalizumab is a humanized monoclonal antibody manufactured by recombinant DNA technology that selectively binds to human immunoglobulin E (IgE). By forming complexes with circulating IgE prevented the binding of IgE to mast cells and basophils and consequently the release of inflammatory mediators. Xolair is injected.

Read more: Swedish Article https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Xolair-omalizumab/