Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Konsekvens

Skulle jo bli julebord 🎅 Pyntet meg og for, og skulle hente en i sentrum, vedkommende kliver inn i bilen… PARFYMERT! Det stinker i HELE bilen og jeg fĂ„r astmaanfall pĂ„ 15 sekunder, og jeg sier fra at du vet jo at jeg er allergisk! Jeg sveiver ned vinduene i hĂ„p om at det skal hjelpe, men det gjĂžr det ikke. KjĂžrer til restauranten, det er 500 meter, blir mer dĂ„rlig, slipper ham ut av bilen, jeg mĂ„ dra. Ble ikke julebord pĂ„ meg. Jeg mĂ„tte komme meg til frisk luft, komme meg vekk, ta medisin, reise hjem.

Mulig folk man kjenner endelig forstÄr alvoret da slik som dette skjer?

HĂ„per maten smakte? Jeg fikk i hvert fall ingen middag. 😱


Leave a comment

#Astma er potensielt #dĂždelig – Asthma is potentially deadly

(Scroll down for English)

Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende

“4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom pasienten mĂ„ Ăžke forbruket av ÎČ2-agonister med kort virketid for Ă„ kontrollere astma-symptomene, tyder dette pĂ„ en forverrelse av sykdommen.  Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende, og man bĂžr vurdere Ă„ starte eller Ăžke kortikosteroid-terapi. ” Slv.no

Dette burde egentlig stÄ pÄ alle informasjonssider om astma pÄ nett, for Ä finne denne infoen mÄtte jeg sÞke via en medisin og fant det pÄ Statens Legemiddelverk. Dette er informasjon som jeg mener enhver person som har astma og publikum ellers har krav pÄ Ä fÄ pÄ en lett tilgjengelig mÄte, det kan redde liv.

Jeg fant ogsÄ dette pÄ nett om kvelning:

“Kvelning betyr at hjernen ikke fĂ„r nok oksygen. Mangel pĂ„ oksygen i hjernen fĂžrer raskt til bevisstlĂžshet og dĂžd. Kortere perioder med oksygenmangel  i hjernen kan fĂžre til hjerneskade. En tilstand der kroppens vev har en mangel pĂ„ oksygen kalles hypoksi.

Kveling kan vÊre forÄrsaket av fysisk hindring for luften Ä komme inn i lungene, som kutter i brystet, tett knyttede slips eller astma, Ä puste luften har et lavt oksygeninnhold  eller inneholder giftstoffer  som hindrer oksygen transport som karbonmonoksid.
Asfyksi (asphyxia neonatorum) kalt oksygenmangel  som oppstĂ„r ved fĂždselen. Dette behandles fĂžrst og fremst ved at man behandler barnet med CPAP og tilfĂžrer oksygen. Dette fĂžrer til at lungene blir blĂ„st opp og oksygenering  av blodet lettes.” Wikipedia

NÄ visste jeg dette fra fÞr men det er det nok langt fra alle som er klar over at det er slik, det hÞrer man pÄ diskusjoner pÄ nett.

Vis hensyn til astmatikere, hensynslĂžse har stĂžrre ringvirkninger enn du tror.

Kilde:
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07488.pdf

sv.m.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4vning

In English

Sudden and progressive deterioration of asthma symptoms are potentially life threatening

“4.4 Special warnings and precautions
If the patient must increase the consumption of ÎČ2-agonists with short duration to control asthma symptoms, it indicates a worsening of the disease. Sudden and progressive deterioration of asthma symptoms is potentially life threatening and consideration should be given to starting or increasing corticosteroid therapy. “Slv.no

This should really be on all information pages about asthma online, to find this info I had to search through a medicine and found it on the Norwegian Medicines Agency. This is information  I think any person who has asthma and the public otherwise are entitled to have in an easily accessible way, it can save lives.

About Asphyxiation (smothering)

“Asphyxiation (smothering) means that the brain does not receive enough oxygen. Lack of oxygen in the brain leads quickly to unconsciousness and death. Shorter periods of oxygen deprivation in the brain can cause brain damage. A condition in which the body tissues have a lack of oxygen is called hypoxia.
Choking can be caused by physical obstruction for the air to get into the lungs, which cuts or damages in the chest, tightly knotted tie or asthma, that the air has a too low oxygen content or contain toxins that prevents oxygen transport such as carbon monoxide.
Asphyxia (asphyxia neonatorum) called oxygen deprivation that occurs at birth. This is treated primarily by treating the child with CPAP and adding of oxygen. This leads to the lungs inflated and oxygenation of the blood is facilitated.” Wikipedia
Now I knew this already but it is far from anyone who is aware that this is so, this is rather obvious when participating in conversations both in real life and online.

sv.m.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4vning


1 Comment

Luftforurensning for 1 av 4 -Pollution scent for 1 out of 4 – #doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

Translate: (Go to English version)

BesĂžk til besvĂŠr

Åpent brev

NÄ har det skjedd igjen. Jeg mÄtte pÄ doen, og jeg sprang inn pÄ bensinstasjonen like ved, det var krise. Da jeg kommer inn pÄ toalettet ser jeg denne duftmaskinen henger pÄ veggen og med astma er dette en helsefare, man fÄr tette lunger og vansker med Ä puste og fÄr ikke luft, men jeg hadde Ä velge pÄ dette og gjÞre i buksen. Ingen vil gjÞre pÄ seg sÄ jeg mÄtte gÄ, det forstÄr du ogsÄ, men det er kjipt Ä mÄtte velge mellom Ä fÄ gÄ pÄ do og astmaanfall. Samme gjelder jo for Þvrig ogsÄ i andre lokaler, man skal ikke mÄtte unngÄ Ä gÄ steder, og pÄ den mÄten bli utelukket fra Ä delta.

wp-image-1973377767jpg.jpg

Bildet er tatt under mitt astmaanfall, dette er ekte.

 

I flere timer etterpÄ hadde jeg vanskelig Ä puste og mÄtte bruke mye medisin.

Dette handler om tilgjengelighet, et toalett som er til for publikum skal alle kunne bruke, det skal ikke vĂŠre slik at kun personer uten funksjonsnedsettelse kan bruke toalettet.

Dere som produserer, selger og bruker disse produktene stĂžtter dere gjerne pĂ„ at det er godkjent av IFRA, International Fragrance Association, som hevder dette er greit og ikke gir allergi og sjukdom. Det dere mĂ„ forstĂ„ er at IFRA er en interesseorganisasjon for parfymeindustrien og de gĂ„r industriens ĂŠrend, de er ikke interesseorganisasjon for oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensitiviteter. Uansett hva de pĂ„stĂ„r sĂ„ er ikke dette trygge produkter for oss. Jeg er et levende bevis for dette og jeg er bare en av veldig mange. WHO anslĂ„r at der er 300 millioner personer med astma i verdenen (tall fra 2011 slik at det er sikkert fler i dag) og i Europa er det anslĂ„tt Ă„ vĂŠre ca 30 millioner personer med astma (tall fra WHO og Ginasthma og The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), da er ikke alle andre lungesjukdommer og sensitiviteter medregnet i de tallene, ikke heller mcs og shr og Ăžvrige sensitiviteter. I Norge teller man at ca 20-25% av befolkningen, ca 1 – 1,2 millioner mennesker har astma og allergi. I fĂžlge tall fra Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) er 1,4 millioner personer i Norge sjuke av parfyme, og 0,5 % blir sĂ„ sjuke av parfyme at de ikke kan deltake som alle andre gjĂžr i samfunnet.

Jeg ga beskjed til stasjonsinnehaver om Ă„ ta den ned, alle skal kunne bruke toalettet. Ingen skal mĂ„tte velge mellom Ă„ bli sjuk og gĂ„ pĂ„ toalettet, eller noen andre rom heller. For oss med astma er Ventoline en nĂždline og vi mĂ„ dope oss med Ventolinne hele dĂžgnet for Ă„ leve, mens andre ikke skjĂžnner bĂŠret og forurenser luften med parfymestoffer. I dag pga et dobesĂžk hos Circle K fikk jeg et kraftig astmaanfall fordi jeg mĂ„tte bruke toalettet pĂ„ Circle K, det var fĂžrst lite men etter 4 minutter slo det ut i full blomst og jeg hostet kraftig, trange luftrĂžr, pipelyder da jeg FORSØKTE puste, det var ikke lett Ă„ fĂ„ luft, Ăžynene ble blodsprengte, jeg ble kraftlĂžs og hadde oxygenbrist.  Det var problemer Ă„ fĂ„ medisinen ned i nebulizern (inhalatoren du ser pĂ„ bildet over) fordi jeg var i sĂ„ dĂ„rlig stand, jeg var meget plaget. Da var jeg komt til kontoret og kollegene spurte masse, de visste vel ikke hva Ă„ gjĂžre. Etter hvert fikk jeg i meg medisinen likevel og etterpĂ„ kunne jeg snakke og forklare hvorfor det var sĂ„ ille.  Skylden denne gangen var en duftmaskin pĂ„  veggen  pĂ„ toalettet.

NĂ„ vil jeg oppfordre deg som har slike pĂ„ veggen i dine lokaler om Ă„ ta den ned uansett i hvilken bedrift eller sted, uansett hvor den sitter, om den er pĂ„ toalettet eller annet lokale. Har produsenten fortalt deg at det ikke utlĂžser allergi? Da er du blitt lĂžyet til.  Den duften du sprer i rommet inneholder en masse stoffer som irriterer luftveiene i lungene og aktiviserer allergisk reaksjon, det gjĂžr at dine kunder og besĂžkere blir sjuke av besĂžket og det henger i fra noen timer til flere dager avhengig av hvor sensitive personen er som ikke tĂ„ler det. Da man har fĂ„tt et slik stort astmaanfall av et besĂžk hos deg da er man ogsĂ„ mer sensitive for alt i flere dager etterpĂ„.

Jeg vil gjĂžre det klinkende klart: Det har ikke betydning hvem som har satt det opp, eller hvem som leverer til hvem, det at det i hele tatt er produsert og tatt i bruk er det som er problemet. Vi er konstruert Ă„ puste luft, ikke kjemisk forurensning, det som er relevant her er at luften blir utjenlig Ă„ puste.

Jeg vil ogsÄ opplyse om at det er et lovbrudd Ä utestenge dem som ikke tÄler det i henhold til Likestillings og Diskrimineringsloven §9.

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

Skjermbilde av nettsiden til LHL Astma og Allergi:

“LHL mener at det mĂ„ presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 ogsĂ„ omfatter tiltak for Ă„ forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.

LHL mener ogsÄ at det bÞr settes av midler til forebyggende opplysningsvirksomhet slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan pÄfÞre andre helseskader.

LHL oppfordrer til at:

 • offentlige virksomheter innfĂžrer parfymefritt arbeidsmiljĂž av hensyn til brukere og de ansatte.
 • privat nĂŠringsliv og arbeidsgivere gjĂžr det samme.
 • privatpersoner tar hensyn ved Ă„ unngĂ„ parfymerte produkter i situasjoner der man kommer tett pĂ„ andre mennesker.

LHL Astma og allergi har laget en plakat som opplyser om parfymefri sone. Plakaten kan lastes ned og henges opp der det er behov for det.” LHL Astma og Allergi

FN har vedtatt tilgjengelighet og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse, blant annet:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

Du finner informasjon om Tilgjengelighet og Universell utforming i FNs deklarasjoner om funksjonsnedsettelser her

Hva er en funksjonsnedsettelse?
Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er en funksjonsnedsettelse,  et handikap. Hvordan det?  Definisjonen pĂ„ et handikap er:

IfĂžlge norske offentlige utredninger,
NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering pÄ grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonsnedsettelse som:
“Funksjonshemming oppstĂ„r nĂ„r det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljĂž / bygg.”

Merk deg at det ikke stĂ„r angitt spesifikt hva som er handikap, det stĂ„r for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, dĂžv osv, det stĂ„r kun angitt hvordan noe er en funksjonsnedsettelse, et handikap. Dette er samme definisjon som er vedtatt av FN, dok er FNs versjon noe mer utvidet og gjelder alle land.

Jeg har mottatt relevant informasjon om Tilgjengelighetsloven fra Regjeringen ved FRP som var en av de partiene som svarte pÄ min henvendelse om retten til frisk luft.

sitat “«Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» fast fĂžlgende; § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) «Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og mĂ„lrettet for Ă„ fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten» Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fĂ„r mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til Ă„ arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Finnes ogsĂ„ omtalt i «Plan – og bygningsloven. Brudd pĂ„ plikten til Ă„ sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.»” Regjeringen ved FRP. Sitat slutt

Den samme loven er ogsÄ i Sverige, se nedenfor for mer informasjon om det.

Publikasjon av NAAF og Husbanken:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

Husbanken publikasjon Skjermbilde

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser pĂ„ en slik mĂ„te at de kan brukes av alle mennesker, i sĂ„ stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”
Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fĂ„r mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til Ă„ arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. ” Husbanken.no

Les Publikasjonen her:
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

Jeg forstÄr at du kanskje ikke visste dette, derfor vil jeg fortelle deg det at parfymer og slike doftmaskiner gjÞr 1 av 4 sjuke. Du vil nok ikke dine kunder, besÞkere, klienter, kolleger, elever eller venner noe vondt?

Skru opp ventilasjonen istedenfor og vask oftere med parfymefrie rengjĂžringsmidler, parfymefri oppvask, parfymefri hĂ„ndsĂ„pe og bruk ellers parfymefrie produkter, lufte ut og gi oss alle frisk luft Ă„ puste, da vil vi som er de 1 av 4 av dine kunder / besĂžkere kunne benytte dine tjenester og lokaler pĂ„ likt med alle andre og uten Ă„ mĂ„tte gĂ„ der fra med tette lunger og pustevansker. I verste fall kan det bety at vi ender opp pĂ„ sjukehuset, og at vi unngĂ„r Ă„ besĂžke dine lokaler eller Ă„ bruke bedriften din og andre lokaler, og bruker pengene og tiden vĂ„r et annet sted. Det er ingen hyggelig handel og besĂžk om man mĂ„ bli sjuk av luften. NĂ„ har jeg forklart deg det, og jeg hĂ„per og ber at du hĂžrer pĂ„ og gjĂžr som jeg ber om. Jeg er trĂžtt pĂ„ Ă„ ikke kunne benytte meg av lokalene dine.

Oppdatering sĂžndag 4. september 2016

Jeg mÄtte akutt til sjukehuset.

wp-image-1361109825jpg.jpg

Dag 3: SĂžndag nĂ„  Jeg har hatt pustevansker siden fredag pga av den duftmaskinen som var aktiv pĂ„ Circle K stasjonen, nĂ„ siden fredag har jeg hatt gjentatte pustevansker og svie helt fra Ăžvre luftveiene og ned i lungene, min egen medisin har ikke gjort nytten sĂ„ jeg mĂ„tte dra akutt til legevakta pĂ„ sjukehuset hvor de har sterkere medisiner. CRP var under 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Jeg mĂ„ ogsĂ„ pĂ„ Ăžkt medisinering med Prednisolon nĂ„ 60 mg og mer astmamedisin for Ă„ fĂ„ bort betennelsen som er blitt av den kjemiske pĂ„virkning av parfymekjemikaliene i rommet fra duftmaskinen. NĂ„r er det at folk skal skjĂžnne at parfyme ikke er en harmlĂžs nusselig ting til glede for alle? Det finns ikke velvĂŠre med kjemisk forurenset luft.

Hvorfor skal jeg mÄtte lide for dine vaner? Hvorfor skal jeg mÄtte gÄ pÄ et slik medisin regime og pÄ sjukehuset fordi du parfymerer?

Ikke bare at jeg mÄ ta medisiner, men det betyr stor lidelse i hverdagen, og for Ä vÊre dÞnn Êrlig man kan dÞ av astma, et alvorlig astmaanfall kveler.

“4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom pasienten mĂ„ Ăžke forbruket av ÎČ2-agonister med kort virketid for Ă„ kontrollere astma-symptomene, tyder dette pĂ„ en forverrelse av sykdommen.  Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende, ” Statens Legemiddelverk Slv.no

Les mer om det her Astma dreper og Astma er potensielt livstruende

Hva er astma?

Astma er en sjukdom i lungenes luftveier bronkiene og bronkiolene, det er en kronisk betennelse i disse,  det er styrt av sensitivitet eller allergi (immunologisk) og forverring kommer av Ă„ bli utsatt enten av allergener (stoffer man ikke tĂ„ler) eller irritanter  (stoffer som irriterer luftveiene), og da dette skjer tettes lungenes luftveier av slim samtidig som musklene rundt disse luftveiene kramper og gjĂžr luftrĂžret meget trangt, disse begge tingene bidrar til liten passasje for luft Ă„ passere og man fĂ„r problemer med Ă„ puste. Forskjellen ved astma og KOLS er at astmabesvĂŠr oppstĂ„r kun ved negative pĂ„virkning av ting personen ikke tĂ„ler, mens KOLS betyr pustevansker 24/7 men med forverring av irritanter, det betyr at sjukdomstilstander og symptomer ved astma og andre lungesjukdommer kan unngĂ„s ved Ă„ verne den sjuke for disse emnene og situasjonene.

Parfyme er en av de tingene som provoserer og utlĂžser astmaanfall – og ogsĂ„ andre lungesjukdommer, allergi og sensitiviteter.

Dere mÄ revurdere deres bruk av parfymer der offentligheten ferdes, enten det er parfymerte produkter, doftmaskiner, scent marketing, sÄ kalte luftoppfriskere, parfyme pÄ deg selv, i dine kle, hÄndsÄper osv, eg. kjemisk luftforurensning.

Jeg er oppriktig drittlei av Ă„ mĂ„tte lide for andres dumskap. 😠

BesĂžk ogsĂ„ LHL sin side og Renere uten kjemikalier og Parfyme – Luftforurensning

Oppdatering mandag 5. september 2016

Dag 4: Jeg hadde hĂ„pet det ville gi seg nĂ„ etter at jeg var  pĂ„ sjukehuset i gĂ„r, men ikke, slimdannelser i lungene og hoster opp slim, fullt uslag pĂ„ allergisk rhinitt sĂ„ nesen renner konstant, svĂŠrt lettirriterte lunger, hoste, tungt Ă„ puste da jeg skal gĂ„ en lengre strekning, og har mĂ„ttet ta 60 mg Prednisolon i dag, og 6-8 doser 2 mg/ml Ventoline inhalasjonsvĂŠske for Ă„ roe lungene og jeg er ikke ferdig ennĂ„. Flere timer til fĂžr dagen er omme. Alt pga en  doftmaskin som spruter ut parfyme i et rom. Skal til legen i morgen igjen sĂ„ da skal jeg ta dette opp.

Oppdatering tirsdag 6. september 2016

Dag 5: I dag morges kl 0400 vĂ„knet jeg av Ă„ vĂŠre tett i lungene og hostet meget kraftig og hostet opp sikkert en kopp med slim, alt fra lungene. Min allergiske Rhinitt lar nesen renne ustoppelig. Var til fastlegen, CRP var under 5 igjen sĂ„ altsĂ„ var der ingen bakterieinfeksjon eller virus. Etter at jeg kom fra legen i dag traff jeg naboen utenfor huset som spurte om jeg var sjuk? De hadde vĂ„knet av min hoste da jeg hostet opp slim som tettet bronkiolene og bronkiene i lungene for Ă„ rense luftveiene for Ă„ fĂ„ pust. Ja sa jeg, og forklarte hva som hadde skjedd. OppvĂ„knet var fĂžr frokost, og frokost var full dose medisiner: 60 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9, og en ampull Ventoline 2 mg / ml inhalasjon. SĂ„ noe frukt. Jeg var til fastlegen og tok opp astman. Jeg har vĂŠrt pĂ„ 60 mg Prednisolon  i tre dager og legen sier jeg mĂ„ ned pĂ„ 40 mg i morgen fordi ellers vil binyrene kunne ta skade, man skal ikke gĂ„ pĂ„ sĂ„ hĂžy dose Prednisolon i mange dager da det er farlig. SĂ„ mĂ„ jeg sakte trappe ned over flere dager for Ă„ ikke ta skade av medisinen. Jeg mĂ„ ta inhalasjon med 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline inhalasjon sĂ„ fort jeg kjenner at astman begynner Ă„ reise seg igjen for Ă„ holde luftveiene frie, det blir et kart om 10-15 kapsler per dag, ca en i timen eller oftere. Legen tok som sagt ogsĂ„ CRP som ikke viste noe som helst, altsĂ„ ingen luftveisinfeksjon av bakterier eller virus, dette er ren astma. Legen sa at om vi ikke fĂ„r bukt med astman din nĂ„ da mĂ„ vi legge deg inn pĂ„ sjukehuset. All denne medisinen gjĂžr ogsĂ„ at jeg fĂ„r bivirkninger i form av hjertebank, og skjelving pĂ„ hendene. NĂ„ er jeg sjukmeldt ut uken. Og alt dette fordi det parfymeres i lokaler der offentligheten ferdes.

Jeg har et spÞrsmÄl til Norges Astma og Allergiforbund NAAF. Dere sier dere vil aldri forby parfymering i det offentlige rom til tross for at dere vet at ca 20-25 % av befolkningen, dvs 1,4 millioner personer i Norge er sensitive for parfymer, og at 0,5 % personer av disse er sÄ ille rammet at de ikke kan deltake i samfunnet. Der er mennesker som er pÄ trygd fordi de ikke kan deltake i samfunnet fordi der er sÄ mye parfymekjemikalier i luften. Og dere har satt en NAAF pÄ lederplass i FKMI og de gÄr pÄ samme linje nÄ. NÄr er det at dere skal ta oss som er hart rammet pÄ alvor? NÄ har dere lest hva som er skjedd meg. Skal dere noen gang ta ansvaret og forbedre levekÄrene for oss som har astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr, og annen sensitiviet, mÄlgruppen dere er satt Ä jobbe for? Jeg bare spÞr?

Dette er ikke et enkelt tilfelle at jeg har blitt utsatt for slik som dette, slike maskiner finnes overalt i samfunnet, pĂ„ toaletter, i foajeer, i entreer, pĂ„ hotell, restauranter,  i kjĂžpesentra, i butikker, pĂ„ kontorer, og mange andre steder. NĂ„r er det at vi skal fĂ„ frisk luft Ă„ puste?

I frisk luft er jeg frisk, i forurenset luft er jeg sjuk, det er sÄre enkelt sÄ hva har dere tenkt Ä gjÞre med saken? Jeg er mÄlgruppen deres!

Oppdatering onsdag 7. september 2016

Dag 6: Jeg ble altsĂ„ sjukemeldt fra i gĂ„r av. Jeg er av den sorten at jeg forsĂžker Ă„  stĂ„ pĂ„ og gjĂžre mitt beste i lengden men i gĂ„r sa kroppen altsĂ„ nei. Jeg hadde gjentakende pustevansker som jeg mĂ„tte dempe med sterke medisiner, hostet opp slim, var trĂžtt og slapp, fĂžlte meg svak og svettet, jeg mĂ„tte gi opp og la kroppe leges, det fungerer ikke Ă„ jobbe da.

I dag vĂ„knet jeg ogsĂ„ veldig tidlig og hostet opp slim, jeg har fortsatt pusteproblemer og mĂ„ ta medisin. Kroppen har roet seg noe da jeg kan vĂŠre hjemme i mitt allergitrygge hjem og hvile meg. Ellers har jeg samme medisinregime som tidligere bortsett fra en noe senket dose Prednisolon til 40 mg som jeg skal trappe ned til 20 mg om tre dager. Jeg sovnet igjen etter 4 timer og sov lenge. Pusten min hĂžres ut som en gammel sko som knarrer da jeg trekker vĂŠret ut og in. Jeg har slim i de nedre luftveiene i lungene 0g slimet er seigt og det er vanskelig Ă„ hoste det opp. Ă… ha dĂ„rlig pust pĂ„virker ogsĂ„ tale og allmentilstand da man mĂ„ ha god pust for Ă„ snakke, og god pust for Ă„ ha det bra. Jeg mĂ„ altsĂ„ vĂŠre hjemme fra jobben.

Klokken er nÄ 19,30 pÄ den 6. dagen med alvorlig astma og all hosting og pustevansker har gjort at jeg har meget vondt i torso, jeg har vondt i musklene i overkroppen i brystkassen. Kroppen er overanstrengt. Det er sÄ vondt Ä hoste at jeg nesten ikke klarer det. Og ogsÄ om jeg er hjemme nÄ sÄ tar det lang tid Ä bryte ned den betennelsen som er bygget seg opp i lungene pga den kjemiske forurensningen.

Jeg er frisk i frisk ren luft og sjuk i forurenset luft.

Oppdatering torsdag 8. september 2016

Dag 7: Jeg vÄknet igjen ca kl 0600 av tette lunger og hostet opp slim, jeg er fortsatt lÄk i brystkassen pga all hosting sÄ Ä hoste opp slimet er vanskelig. Jeg fÞler meg sliten, og kraftlÞs i brystet, og det er vondt. Medisinering var i dag morges som vanlig 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9 (ogsÄ til kvelds alle dager), en ampull om 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline. Jeg hoster litt mindre i dag men er fortsatt tett og har slimdannelse. Det er slitsomt.

Opplevde i dag igjen fÞlelsen av Ä utmattet sovne pÄ sofaen for Ä senere vÄkne av Ä ikke fÄ pust, og da jeg forsÞker Ä hoste opp slimet er muskulaturen i brystkassen for sliten til Ä klare jobben. Hoster i 20 minutter og tar inhalasjon for Ä fÄ det til.

Ellers har dagen gÄtt i roens tegn med film og surf, og medisin, hosting, slim osv hele dagen. Hostet sÄ jeg holdt pÄ Ä kaste opp. Ja, det var sÄ galet.

Oppdatering fredag 9. september 2016

Dag 8: Det er fredag en uke etter at jeg var inne i det rommet med doftmaskinen. Jeg vĂ„knet kl 0600 av hoste igjen og har vĂŠrt vĂ„ken siden, hoster opp slim med jevne mellomrom. Jeg har tatt medisin 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg og en 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline inhalasjon. MĂ„ ta alt dette fĂžr jeg engang fĂ„r spist, kan ikke spise med sĂ„nn hoste og slim. Normalt sett tar jeg bare 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 om morgenen (og 2 om kvelden), og jeg kan ta det etter frokost. Jeg har fĂŠle bivirkninger av den sterke Ventolinen, jeg er skjelven til de grader pĂ„ hendene, holder jeg hĂ„nden opp sĂ„ rister fingrene som ved tremor.

Jeg var til butikken for Ă„ kjĂžpe mat i dag, det var fĂžrste gangen jeg var ute blant folk siden onsdag den 7. september, jeg hadde preparert meg skikkelig med medisin fĂžr jeg for men etter 10 minutter i butikken fikk jeg forverring av astman igjen, tung pust, heshet, vanskelig tjukk slim og begynte Ă„ svette som en fĂžlge av det. Astma er anstrengende for kroppen og et stressmoment.

Jeg er sliten, jeg er drittlei, men det gĂ„r heldigvis rett vei nĂ„, ja bortsett fra forverringen i dag. Jeg er mye bedre enn jeg var sist lĂžrdag, men nĂ„ er det tyngre Ă„ puste igjen, jeg er ikke helt frisk ennĂ„ og fortsatt mer sensitive enn ellers. En allerede irritert lunge reagerer mer og lettere pĂ„ alt man ikke tĂ„ler.

Oppdatering lĂžrdag 10. september 2016

Dag 9: Til sjukehuset akutt midt i natta

LĂ„g i sengen og grĂ„t, trĂžtt sliten, hoste, slim og tung pust. Ringte sjukehuset for Ă„ fĂ„ hjelp. Var der klokken 0320. CRP var 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Fikk inhalasjon. Syresetning bedre. SjukesĂžster var fantastisk snill og omtenksom, jeg er sĂ„ sliten at jeg begynte Ă„ strigrĂ„te pĂ„ sjukehuset, og sjukesĂžsteren var sĂ„ snill og strĂžk armen og skulderen min og trĂžstet mig.  Hjemme igjen klokken 0450. Har ikke sovet i natt.

NĂ„ er det litt utover pĂ„ dagen og jeg har litt svie i luftveiene, pustevansker er smĂ„, men jeg mĂ„ fortsatt bruke den sterke Ventolinen 2,5 ml 2 mg/ml inhalasjonsvĂŠske med nebuliseren for Ă„ ha det bra. Da medisinen avtar i virkning, da kommer hosten tilbake, og jeg hoster opp slim, og i tillegg kjenner jeg en brennende fĂžlelse i lungen, og det er vippepunktet for om det gĂ„r galet eller ikke. Bare litt sĂ„ tipper det over feil vei. Det er vanskelig Ă„ forklare for noen som ikke har opplevde det selv, men det fĂžles omtrent som; tenk det at du har en ild du vil tenne, der er et lite glor, og det er enten sĂ„ brenner gloret eller sĂ„ dĂžr det ut, og det er akkurat sĂ„nn det er nĂ„ at minste lille kan fĂ„ astman Ă„ forverres eller sĂ„ blir det ikke sĂ„ ille, sĂ„ jeg mĂ„ ta medisin for Ă„ ikke rammes verre. Normalt sett klarer jeg meg en vanlig inhalator for Ă„ ta bort smĂ„ problemer og har god pust med PEF 500, men altsĂ„ ikke nĂ„ pga denne parfymeringen. Tung medisinering og sjukemeldt.

Oppdatering sĂžndag 11. september 2016

Dag 10: VĂ„knet i dag morges med meget tette lunger, for Ă„ forklare det hĂžrtes ut som en bil med startproblemer, den der tette hese lyden som da bilen ikke fĂ„r luft og fĂžlelsen er som om lungene var fylte med Glava. Jeg har fĂ„tt forverring igjen. Medisinene jeg har gjĂžr ikke nytten sĂ„ jeg mĂ„ til legen igjen i morgen.

Dere mĂ„ forstĂ„ at astma er ikke som en lett hodepine du bare kan ta et piller for sĂ„ gĂ„r det over. Den betennelsen som blir i lungene av allergener og irritanter man ikke tĂ„ler det sitter i flere dager. Det er en betennelse i lungenes luftveier og som bekant sĂ„ tar betennelser lang tid Ă„ gĂ„ bort. SĂ„ vĂŠr sĂ„ snill og vis hensyn!

Oppdatering mandag 12. september 2016

Dag 11: Var til fastlegen og ble ordinert sterkere og mer medisin pluss lungerĂžntgen pĂ„ sjukehuset. SĂ„ nĂ„ har jeg Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml som skal blandes med min Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml  og inhaleres – og lungene er rĂžntget.

I tillegg ble jeg sjukemeldt ut uken.

Noe positive jeg sÄ pÄ sjukehuset var dette.

Oppslaget sier:

“Hallo!!
Tror du sneiper (du kaster) forsvinner av seg selv??!! RØYKFRITT!!!”

Flott med et sjukehus med bein i nesen. 👍👏👏👏👏👏👏

Oppdatering tirsdag 13. september 2016

Dag 12: I natt fikk jeg faktisk sove hele natten gjennom, endelig! Jeg tror det er den nye medisinen som hjelper. Jeg hoster fortsatt og hoster opp slim men jeg tror den nye medisinen er mye bedre. Den hjelper!

Dagens medisindoser er som fĂžlger: 20 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline blandet med Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalasjon hver fjerde time og i tillegg Ventolinen igjen ved behov. Slik skal jeg ha framover.

Men pga pustevanskene sĂ„ har jeg et seriĂžst problem Ă„ snakke. Det er helt vanlig at ha taleproblemer da man har astma og pusteproblemer fordi for Ă„ klare Ă„ snakke mĂ„ du ha god pust, luften er med pĂ„ Ă„ lage lyd i stemmebĂ„ndene. Og da jeg fortsatt har pustevansker og betennelse i lungene da pĂ„virker det rĂžsten. Denne videoen under ble tatt opp i dag. Om du vil ha teksting da trykker du pĂ„ tekstkortet nede til hĂžyre i videoen (pĂ„ engelsk)  LĂŠr om astma, pust og rĂžsten her:

Oppdatering onsdag 14. september 2016

Dag 13: Jeg har kunnet trappe ned litt pĂ„ Ventoline, jeg tror det er takket vĂŠre den nye Atrovent som jeg har fĂ„tt, den har lengre varighet enn kun Ventoline. Astman har roet seg litt, dok er jeg ikke frisk ennĂ„ (eg. symtomfri da astma er kronisk).

Jeg har ikke sovit godt i natt, den Ăžkte medisindosen har gitt meg bivirkninger med tĂžrr munn, jeg har vĂ„knet flere ganger i natt og vĂŠrt tĂžr som en Ăžrken i munnen og har mĂ„ttet stĂ„ opp for Ă„ drikke og spise noe for Ă„ hjelpe pĂ„ det hele.

Jeg mÄ Þke Symbicort Forte 320/9 til 3 x 2 doser for dag. Symbicort Forte er forebyggende medisin.

Stemmen er fortsatt ikke helt god da jeg fortsatt sliter, men jeg hoster ikke like mye og ille lengre, i hvert fall ikke sĂ„ lenge som jeg tar medisinen. Jeg sĂ„g meg selv i speilet i dag, jeg er blĂ„ under Ăžynene og blek, det har vĂŠrt en vanskelig tid.

Kanskje det gÄr riktig vei nÄ?

Oppdatering torsdag 15. september 2016

Dag 14: Jeg tar fortsatt de samme medisinene, men jeg tok en ekstra dose Atrovent + Ventoline i natt (altsĂ„ totalt 5 doser istedenfor 4), og det virker som om det fungerer. I morges da jeg vĂ„knet hostet jeg bare lett, men var meget tĂžr i munnen pga bivirkninger. Dok da medisinen avtar i styrke da fĂ„r jeg en brennende opplevelse i lungene og tyngre pust, for Ă„ forklare hvordan den brennende fĂžlelsen kjennes ut sĂ„ er det som om jeg har halsbrenne i lungene, det brennende fĂžlelsen minsker i styrke og blir nummen bort da jeg tar medisinen. Jeg fĂ„r i mellom medisindosene tung pust, og da jeg var pĂ„ butikken i dag var det ille, og rĂžsten min bar ikke og det var vanskelig Ă„ prate. I kveld har jeg altsĂ„ “halsbrenne” i lungene, hoster lite, og jeg har nettopp tatt mer medisin. Men det virker som om medisinen gjĂžr jobben sin da jeg sakte blir bedre enn jeg var, sĂ„ jeg skal ta en ekstra i dag ogsĂ„. 5 ganger for dag er egentlig mer enn legen sa jeg skal ta, men 4 er for lite kjenner jeg sĂ„ for Ă„ hjelpe meg selv sĂ„ tar jeg 5. Den ekstra dosen tar jeg pĂ„ natten fordi ellers blir det for mange timer uten inhalasjon i lĂžpet av natten. Jeg skal til legen i morgen igjen. Jeg er ikke bra ennĂ„.

Oppdatering fredag 16. september 2016

Dag 15: I dag var jeg til legen, han lyttet til lungene, det ble gjort spirometri, og jeg bli remittert til en spesialist. Er fortsatt meget fÞlsom pÄ astman for minste lille. Pga at det er farlig Ä gÄ for lenge pÄ Prednisolon er denne tatt ut. Jeg fortsetter som vanlig med de andre medisinene. Sjukemeldt til og med 26.9.

Oppdatering lĂžrdag 17. september 2016

Dag 16: Jeg vÄknet kl 0600 og tok medisiner. La meg og sovnet igjen. VÄknet med tung pust og mÄtte ta inhalasjon.

FĂžr dette skjedde har jeg normalt kunnet bare ta litt Symbicort Forte 320/9 og astma- og allergipillene mine om morgenen, jeg hadde det bra. NĂ„ mĂ„ jeg starte morgenen med sterk akuttmedisin. Jeg har begynt Ă„ uroe meg over at jeg har fĂ„tt en kronisk forverring av de kjemikaliestoffene som ble sprĂžytet ut i luften. Skal jeg mĂ„tte ha det slik i framtiden?

Oppdatering mandag 19. september 2016

Dag 18: Jeg sto over Ă„ oppdatere i gĂ„r, det skjer ikke sĂ„ mye. Jeg tar fortsatt Ventoline + Atrovent i tillegg til den vanlige dosen, fordi om jeg lar vĂŠre sĂ„ fĂ„r jeg lett forverring. SĂ„ lenge som jeg tar medisinen sĂ„ greier jeg meg. Dok er jeg fortsatt meget lett pĂ„virket av irritanter og allergener i luften, mye mer enn fĂžr, sĂ„ legen har bestemt at jeg skal vĂŠre hjemme til det har stabilisert seg. Slik har jeg ikke hatt det fĂžr dette skjedde, jeg var veldig sensitive, men det er verre nĂ„. Jeg ble jo ogsĂ„ remittert av min lege til en lungespesialist i byen, de ringte fra lungespesialisten i dag, jeg har fĂ„tt time pĂ„ fredag.

Om jeg har fÄtt varige men, hvem skal jeg melde og stemme? Jeg kan ikke la dette gÄ upÄaktet hen. SÄnn som dette fÄr det ikke vÊre i samfunnet, og hva om jeg fÄr nedsatt arbeidsevne? Jeg tenker pÄ dette.

Oppdatering fredag 23. september 2016

Dag 22: I dag var jeg til lungespesialisten som min fastlege remitterte meg til, og det var et givende mĂžte pĂ„ flere mĂ„ter. For det fĂžrste sĂ„ fikk jeg gjĂžre flere pustetester, faktisk mer grundig enn det ble gjort pĂ„ lungepoliklinikken da jeg var der for noen Ă„r siden, totalt gjorde det nye lungelegekontoret hele 3 forskjellige pustetester, Spirometri og to andre: en for vanlig rolig pust hvor jeg ogsĂ„ skulle holde pusten i 7 sekunder,  og et annet test som simulerte gĂ„ing i trapper med tung pust og pustestopp (maskinen gjorde pustestoppet og meg mĂ„tte puste mot det). Deretter traff jeg legen som viste seg Ă„ vĂŠre samme legen som remitterte meg til Arbeidsskadeavdelingen ved Trondheim Sjukehus ca 2008/2009, det det var gammel kjenning.

Det var mye prating om astma og det som skjedde meg den 2. september som var grunnen til at jeg ble sendt til ham. Siden jeg blogget sist mandag den 19. september  har pusten min bedret seg betraktelig og jeg har kunnet kutte ut inhalasjonen av den sterke Ventolinen og Atrovent pĂ„ fast basis, nĂ„ er det bare en gang inn i mellom. PusteprĂžvene jeg gjorde viste at jeg har fĂ„tt tilbake pusteevnen. Den ligger pĂ„ ca 95% av 100% nĂ„, og det er bra, og jeg hĂ„per det blir enda bedre. Det skal nok gĂ„ om jeg holder meg unna alt, og det betyr alle situasjoner, som betyr kontakt med det jeg ikke tĂ„ler, det betyr ogsĂ„ Ă„ unngĂ„ personer som bruker parfyme og parfymerte produkter. NĂ„ tar jeg bare mine vanlige medisiner Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin og en liten dash med den vanlige inhalatoren, slik som jeg gjorde fĂžr jeg ble sjuk den 2.september. Siden onsdag har jeg bare brukt de sterke medisinene 2-3 ganger, noe som er et stort framskritt.

Vi kom ogsÄ i samtale legen og jeg om Symbicort Forte, han sa det innholder et langtidsvikende Ventoline som er en av virkestoffene i Symbicort Forte. Det var nytt for meg. Jeg leste ogsÄ tidligere pÄ Legemiddelverket om Ventoline at om man mÄ ta for mye av Ventoline da kan kroppen venne seg til medisinen og da mister den effekt. Jeg fant ut at da jeg ogsÄ tar en stor dose av Symbicort Forte som innholder langtidsvirkende Ventoline pluss mÄtte ta sÄ store mengder av den sterke inhalasjonsaerosolen Ventoline, sÄ mÄtte kroppen sikkert ha fÄtt for mye og kuttet ut effekten av det, og det var derfor jeg mÄtte fÄ Atrovent. Atrovent har hjelpt meg veldig. Takket vÊre Atrovent har jeg fÄtt orden pÄ det, og jeg kunne kutte ned pÄ mengden Ventoline. NÄ sliter jeg ikke mer med bivirkninger. Astma og den medisinske verden er mer komplisertenn man tror. I dag har jeg bare tatt en dose Ventoline + Atrovent. Fortsetter det sÄ bra som nÄ de neste dagene da skal jeg jobbe pÄ tirsdag. :)

 Oppdatering fredag 7. oktober 2016

NĂ„ har jeg jobbet siden 27. september. Den er ikke helt okej den astman, jeg mĂ„ ta mer medisin i hverdagen enn jeg gjorde fĂžr jeg ble utsatt for den kjemikaliepumpen pĂ„ doen den 2. september, men det gĂ„r. Jeg mĂ„ ta Ventoline inhalasjon pĂ„ bĂ„de inhalator og nebuliseren oftere, fĂžr 2. september klarte jeg med bare forebyggende medisin og inhalatoren av og til, sĂ„ jeg er redd at jeg har tatt permanent skade av den forurensningen den luftparfymeringen. Slik gjĂžr luften utjenlig Ă„ puste. 

Jeg ba jo stasjonsinnehaver om Ä ta pumpen ned. Jeg har fÄtt gledelige nyheter.

Den ble tatt ned for ca 3 – 4 uker siden. Dette gleder meg veldig at eier av bensinstasjonen tar sine kunders helse seriĂžst. Jeg hĂ„per inderlig at alle andre bedrifter og andre som har lokaler der offentligheten ferdes at de tar etter hans eksempel og tar ned alle slike apparater og begynner Ă„ bruke parfymefrie rengjĂžringsmidler og hĂ„ndsĂ„per.

Tusen takk kjĂŠre deg fĂžr at du lytter! ❀❀❀❀

Hva er parfyme?

LÊr av Professor Anne Steinemann ved Melbourne University (klikke pÄ linken for mer info om henne). Det er lett Ä tro at reglene er bedre i Europa og Skandinavia, men faktum er at industrien er ikke pÄlagt Ä fortelle deg innholdet i det som skjuler seg i ordet parfyme. Det fÄr du vite her:

Jeg Ăžnsker et forbud

Jeg Ăžnsker at det skal bli forbudt Ă„ parfymere inneluften, og at det skal bli forbudt Ă„ vaske med parfymerte rengjĂžringsmidler og Ă„ bruke sprayflaske ved rengjĂžring der offentligheten ferdes og oppholder seg. Viser til at et forbud vil kun styrke rettighetene til oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensititeter. I henhold til universell utforming og Tilgjengelighetsloven §9, og FNs deklarasjon om Tilgjengelighet og Universell Utforming, er det jo i grunn allerede forbudt Ă„ bruke slik at et forbud i praksis mot parfymerte produkter vil kun styrke de lover som allerede er pĂ„ plass. Det er et strev Ă„ mĂ„tte kjempe aleine og melde til LDO hver eneste gang parfymerte produkter er brukt eller brukt en slik doftmaskin, sĂ„nn skal vi ikke mĂ„tte ha det, det skal vĂŠre tilgjengelighet ogsĂ„ for oss og vi skal ikke mĂ„tte bli sjuke.  Les ogsĂ„:

” Kjent helserisiko – Det er allerede kjent at det er en kobling mellom bruk av rengjĂžringssprayer og Ăžkt risiko for astma.”
Til denne artikkelen kan jeg tilfĂžye egne erfaringer:
Jeg brukte JIF produkter i jobben som renholder fra 2005 -2007 og det blir mye pĂ„ 8 timer for dag pĂ„ heltid, jeg var frisk da jeg begynte i den jobben, etter to Ă„r hadde jeg utviklet astma. Jeg leste sĂ„ HMS Produktdatabladene for JIF som LiIleborg AS produserer og selger og der sto at det inneholder stoffer som kan utlĂžse allergi, sĂ„ Lilleborg AS lyger i artikkelen, de vet meget godt at det ikke er ufarlig. Der var annet som var aerosolt ogsĂ„ som vi brukte og sĂ„ var der folk som rĂžykte ogsĂ„ (jeg har aldri vĂŠrt rĂžyker det var passivrĂžyk). Det ble for mye for min helse. SĂ„ kjĂŠre dere som leser, tenkt pĂ„ helsen, jeg kan signere pĂ„ at om du blir sjuk i astma sĂ„ er det noe som vedvarer hele livet ut, og du vil bli sensitive for veldig mye. SĂ„ kjĂŠre deg, ta dette pĂ„ alvor.

Og jeg viser igjen til Husbankens informasjon som er utviklet i samarbeid med NAAF.

Og hvorfor deler jeg nÄ denne personlige informasjonen? Fordi jeg vil at du skal forstÄ alvoret.

I frisk luft er jeg frisk, og i forurenset luft er jeg syk, det er sÄ sÄre enkelt.

Å tilsette parfyme til inneluften er et brudd pĂ„ Tilgjengelighetsloven.

Annelie Molin

For den svenske loven les her:

Det finns en lag mot sÄdant som luftparfymering i Sverige ocksÄ.

Bristande tillgÀnglighet Àr en form av diskriminering. FrÄn och med 1 januari 2015 införs bristande tillgÀnglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgÀnglighet innebÀr att en person med en funktionsnedsÀttning missgynnas genom att man inte har vidtagit skÀliga ÄtgÀrder för tillgÀnglighet för att personen i frÄga ska komma i en jÀmförbar situation med personer utan denna funktionsnedsÀttning.
Det finns vissa undantag frÄn förbudet. I arbetslivet gÀller förbudet inte den som gör en förfrÄgan om arbete. Att tillhandahÄlla bostÀder Àr ocksÄ undantaget frÄn förbudet. NÀr det gÀller att erbjuda varor och tjÀnster gÀller förbudet inte för privatpersoner eller för företag som vid det senaste kalenderÄrsskiftet sysselsatte fÀrre Àn tio arbetstagare. I frÄga om tillhandahÄllande av varor och tjÀnster gÀller förbudet inte om det krÀvs ÄtgÀrder i fastigheter och byggnadsverk som gÄr utöver de krav pÄ tillgÀnglighet och anvÀndbarhet som har stÀllts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.
Ordet funktionshinder ersÀtts med funktionsnedsÀttning i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare.

(Prop. 2013/14:198)

Lag (2014:958) om Àndring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2014:959) om Àndring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Lag (2014:960) om Àndring i skollagen (2010:800)

Lag (2014:961) om Àndring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

KĂ€lla: https://www.notisum.se/News.aspx?itemid=11999

Att inte montera en doftmaskin Àr inte nÄgot som pÄverkar

“…om det krĂ€vs Ă„tgĂ€rder i fastigheter och byggnadsverk som gĂ„r utöver de krav pĂ„ tillgĂ€nglighet och anvĂ€ndbarhet som har stĂ€llts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.” Notisum.se

Jag kan dĂ€rför inte se at ett förbud mot eller krav om att inte sĂ€tta upp doftmaskiner kan vara undantaget frĂ„n lagen.

Vad Àr universell utformning, tillgÀnglighet och skÀliga ÄtgÀrder?

Sverige och EU har tillsammans med 160 andra stater ratificerat FN konventionen om rĂ€ttigheter för personer med funktionsnedsĂ€ttning. Åtagandet innebĂ€r att staterna ansvarar för att genomföra universell utformning, tillgĂ€nglighet och skĂ€liga Ă„tgĂ€rder.

TillÀmpningen av universell utformning innebÀr att alla nya produkter, tjÀnster, miljöer och program utformas sÄ att de kan anvÀndas av alla i största möjliga utstrÀckning utan behov av anpassning eller specialutformning. NÀr man utvecklar nya varor, tjÀnster, miljöer och program Àr mÄlgruppen alla mÀnniskor.

UtgĂ„ngspunkten Ă€r att vi som anvĂ€ndare har olika funktionsförmĂ„ga och egenskaper. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt skapar vi ett samhĂ€lle dĂ€r alla kan delta jĂ€mlikt. Producenter, myndigheter och företag kan ocksĂ„ nĂ„ lĂ„ngt fler. TillgĂ€nglighet för personer med funktionsnedsĂ€ttning som grupp Ă€r en rĂ€ttighet. För att skapa fullstĂ€ndig tillgĂ€nglighet Ă€r det en ovillkorlig skyldighet för staterna att gradvis undanröja befintliga hinder i byggnader, transport, information och kommunikation, inklusive IT samt varor och tjĂ€nster som riktar sig till allmĂ€nheten. Kostnader fĂ„r inte anvĂ€ndas som argument mot detta, Staten har ansvar för att sĂ€kerstĂ€lla diskrimineringsskyddet” HSO.se

Annelie Molin

In English

Visit with trouble

Open letter

Now it has happened again. I had to go to the toilet, there was crisis and I ran into at the gas station close by. When I come into the toilet I see this fragrance machine hangs on the wall and with asthma, this is a health hazard, one gets lung congestion and difficulty breathing and can not get enough air, but I had to choose at this and do in the pants. Nobody want to do in their pants so I had to go, it is easy to understand, but it sucks to have to choose between go to the bathroom and asthma attacks. Same actually goes for all localities, one should not have to avoid going there and in that sense be locked out.

wp-image-1973377767jpg.jpg

A scent machine on the wall, cause breathing difficulties all day, and more.

For several hours afterwards I had difficulty breathing and had to use a lot of medicine. This is about accessibility, a toilet to the public should all be able to use, it should not be such that only people without disabilities can use the toilet.

You who produce, sell and use these products you support happily that it has been approved by IFRA, the International Fragrance Association, which claims this is fine and not causing allergy or other illnesses. What you must understand is that IFRA is an organization for the perfume industry and they go industry errands, they are not any interest organization for us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. Whatever they say this is not safe products for us. I am living proof of this and I’m just one of very many. WHO estimates that there are 300 million people with asthma in the world (figures from 2011 so it is certainly many more today) and in Europe it is estimated to be approximately 30 million people with asthma (figures by WHO and Ginasthma and The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), then not all other lung diseases and sensitivities are included in the figures, nor mcs and shr and other sensitivities. in Norway counts that around 20-25% of the population, about 1 to 1.2 million people have asthma and allergies. For example stated by The Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF) is that about 1,4 million people in Norway get health issues from fragrance (regardless of source), and 0,5% can not participate in the society of that cause.

I notified the station owner to take it down, everyone should be able to use the toilet. No one should have to choose between being sick and going to the toilet, or any other rooms either for that matter. For us with asthma Ventoline is a necessary lifeline and we must medicate with Ventoline 24/7 the whole life, while others do not realize a thing and pollute the air with fragrance substances. Today because of a trip to the toilet at Circle K I got a really bad powerful asthma attack because I had to use the toilet at the Circle K, first it was only little but after 4 minutes it struck out in full bloom and I coughed powerfully, narrowed windpipe in the lungs, wheesing heavily when I TRIED breathing, it was not easy to get air, the eyes were bloodshot, I was out of strength because I had lack of oxygen. There were problems getting the medication into the nebulizer (inhaler in image above) because I was in such a bad shape, I was very sick. Then I had came into the office and colleagues asked lots, they surely did not know what to do, and why I was so ill. It was problem medicating. Eventually I got in me medicine anyway and afterwards I could talk and explain why it was so bad. Blame this time was a scent machine on the wall in the toilet.

Now I urge you who have such on the wall of your premises to take it down in whatever business or place, wherever it is located, if it is in the toilet or other facilities. If the manufacturer has told you that it does not trigger allergies? Then you have been lied to. The scent you spread in the room contains a lot of substances that irritate the airways in the lungs and activates allergic reactions, it makes your customers and visitors will be sick by the visit and it hangs in from a few hours to several days depending on how sensitive the person is being unable to tolerate the. When you have received such a large asthma attack by a visit with you then one is also more sensitive to everything for days afterwards.

I want to make it very clear: It’s not important who is using it, who has installed it, or who delivers to whom, what is the problem is that it is produced and put into use. We are designed to breathe air, not chemical pollution, what is relevant here is that the air becomes unfit to breathe when fragranced.

I would also like inform you that it is an offense to disclose those who do not tolerate it in accordance with the Norwegian Equality and Anti-Discrimination Act § 9.

LHL website screenshot, in English below:

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

“LHL say that it must be emphasized that the requirement for universal design in Discrimination and Accessibility Act § 9 also includes measures to prevent exposure to various allergens and irritants, including scented products. LHL also believe that it should be allocated for preventive educational activities so that more people will pay attention to that scented products can inflict injury. LHL urges that:
â—Ÿpublic enterprises and government services adopt perfume-free working environment in the interests of users and employees.
â—Ÿprivat businesses and employers are doing the same.
â—Ÿprivate persons do take into account sensitive persons by avoiding scented products in situations where you get close to other people.

LHL Asthma and allergies have made a poster stating fragrance free zone. The poster can be downloaded and posted where it is needed. ” LHL Asthma and Allergy

The United Nations (UN) has adopted accessibility and rights for people with disabilities, including:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

For information on Accessibility and Universal Design in the United Nations declarations on disabilities here.

What is a disability?
Lung diseases such as asthma and others, allergies and other sensitivities is a disability, a handicap. How? The definition of a disability is:

According to Norwegian public reports,
NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as:

“Disability arises when there is a gap between the individual’s capabilities and design or function in an environment / environmental / construction.” Norwegian public reports NOU 2005: 8 of equality and accessibility

Note that it is not stated specifically what is handicap, it says for example not mobility impaired, blind, deaf, etc., it is only indicated how something is a disability, a handicap. The same statement you find in the United Nation (UN) definition of the accessibility act, so it is demanded of all countries.

I have received relevant information about the Accessibility Act of The Norwegian Government at FRP which was one of the parties that responded to my inquiry about the right to fresh air.

Quote

” Discrimination and Accessibility Act “establish the following: § 9 Obligation to ensure general accommodation (universal design) “Public Sector shall work actively and purposefully to promote universal design within the undertaking. The same applies to private business to the general public “Through Discrimination and Accessibility Act give people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. Requirements for universal design is drawn into ever more regulations and laws. Also featured in “Plan – and Building Act. Breach of the obligation to ensure universal design pursuant to the public and workforce is regarded as discrimination. ” Norwegian Government FRP

Quote end

The same law is also in Sweden, see below for more information about this.

Publication of NAAF and Husbanken (Housing Bank), translation below:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

” “Universal design is the design of products and environments in such a way that they can be used by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.”
Requirements for universal design drawn into ever more regulations and laws. Through discrimination and accessibility law gives people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. “ Husbanken.no

Please read the publication here (in Norwegian):
biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

I understand that you might not know this, so I will tell you that fragrance products and such fragrance equipment makes 1 of 4 ill. You will probably not your customers, visitors, clients, colleagues, students or friends any harm?

Turn up the ventilation instead and wash frequently with fragrance-free detergents, fragrance free washing, fragrance free hand soap and use otherwise perfume free products, air out and give us fresh air to breathe, then we which are the one of 4 of your customers / attendants could use your services and premises on equally with all others and without having to go from there with lung congestion and difficulty breathing. At worst, it could mean that we end up at the hospital and that we avoid using your business or premises and spend our money and interests somewhere else. There is no pleasant shopping or visit to your localities if one must become sick from the experience inhaling the polluted air, no matter what source of the fragrance. Now I have told you that, and I hope and pray that you listen and do as I ask. I’m tired of not being able to avail myself of your premises.

Update Sunday 4 September 2016

I had to go acute to the hospital.

wp-image-1361109825jpg.jpg

3th day: Sunday now. I have had difficulty breathing since Friday because of the fragrance that was active at the Circle K station, now since Friday I’ve had repeated difficulty breathing and burning sensation from the upper respiratory tract and down into the lungs, my own medicine has not been enough so I had to take to the emergency room at the hospital. CRP was below 5, no bacterial infection or virus. I also have increased medication with Prednisolone now 60 mg and more asthma medicine to get rid of the inflammation that’s been caused on me by the chemical influence of perfume chemicals in the room. When is it that people will understand that perfume is not a harmless cozy thing for the benefit of all? There is no wellness in chemically polluted air.

Why should I have to suffer for your habits? Why should I have to go on such a medicine regime and at the hospital because you perfume?

wp-image-87321595jpg.jpg

Not only that I have to take medication, but it does mean great suffering in everyday life, and to be totally honest one can die of asthma, a severe asthma attack suffocates the person having it.

“4.4 Special warnings and precautions
If the patient must increase the use of ÎČ2-agonists with short duration to control asthma symptoms, it indicates a worsening of the disease. Sudden and progressive deterioration of asthma symptoms are potentially life-threatening,” Norwegian Medicines Agency Slv.no

Read about  Asthma kills and Asthma potentially life threatening

What is asthma?

Asthma is a disease in the lung’s airways called bronchi and bronchioles, it is a chronic inflammation of these tiny airways, it is caused by sensitivity or allergy (immunological reactions) and aggravation comes from being exposed either to allergens (substances not tolerated) or irritants (substances irritating the airways), and when this happens the lung airways are constricted of mucus while the muscles surrounding these airways spasms and makes airways very cramped, these two things helps narrow and block the passage for air to pass and one gets trouble breathing. The difference in asthma and COPD is that asthma symptoms occur only at the negative impact of things the persons health can not tolerate, while COPD means difficulty breathing 24/7 and with worsening by irritants, it means that the disease conditions and symptoms of asthma can be avoided by protecting the sick from these substances and situations.

Perfume is one of those things that provoke and trigger asthma attacks – and other lung diseases, allergies and sensitivities. You have to rethink Your use of perfumes where the public go, whether scented products, scent machines, scent marketing, perfume on yourself, in your clothes, hair products, lotions, hand soaps etc.

I’m frankly sick of having to suffer for someone else’s stupidity. 😠

Also visit LHL site (in Norwegian) and Cleaner without chemicals (in Swedish) and Perfume – Air pollution

Update Monday, 5 September 2016

Day 4: I had hoped the asthma would get better now after I was in the hospital yesterday, but not, I have mucus build up in the lungs and I am coughing up mucus, full scale of allergic rhinitis as nose runs constantly, very easily irritated lungs, cough, heavy breath and hard to breathe when I walk a longer distance, and I have had to take 60 mg Prednisolone today, and 6-8 doses 2,5 ml 2 mg  / ml Ventoline inhaler to calm the lungs and I’m not done yet, it is several hours before the day is over. All because of one scent machine that spreads perfume in a room. Going to the doctor tomorrow again so I shall take this up with my doctor.

Update Tuesday, 6 September 2016

Day 5: This morning at 0400 I woke up by constriction of the lungs, coughing very powerful and coughed up surely a cup of mucus, coming from the lungs. My allergic Rhinitis lets nose drain unstoppable. I was at my doctor’s office, CRP was below 5 again so therefore there was no bacterial infection or virus. After I got from the doctor today, I met the neighbor outside the house who asked if I was sick? They were awakened by my cough when I coughed up mucus that clogged the bronchioles and bronchi of the lungs to clear the airways to get breath. This was before breakfast, and breakfast was full dose of medicines: 60 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9, and a vial Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml inhalation. So some fruit. I was to the family doctor and addressed the asthma. I’ve been on 60 mg Prednisolone for three days and the doctor says I have to reduce to 40 mg in the morning because otherwise the adrenal glands may be harmed, one should not go on such a high dose Prednisolone for many days as it is dangerous. Then I have to slowly decrease the dozage down over several days to not get damage by the medicine. I must take inhalation with 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline inhaled as soon as I feel the asthma starts to rise again to keep airways free, there will be dosages about 10 to 15 capsules per day, about every hour or more often. The doctor took, as I said CRP that did not show anything, no respiratory infection by bacteria or viruses, this is pure asthma. The doctor said that if we do not prevail against the asthma of yours now then we need to admit you in to the hospital. All this medication also makes sure I get side effects in the form of racing heart beat and trembling of the hands. Now I’m on sick leave to the end of the week, and all this because of the perfumed premises where the public go.

I have a question to the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF. You say you will never forbid perfume to ring in public room despite knowing that about 20-25% of the population, ie 1.4 million people in Norway are sensitive to perfumes, and that 0.5% ie 5000 people are so bad hit that they can not participate in society. There are people who are on welfare because they can not participate in society because there is so much perfume chemicals in the air. And you put a NAAF editorialized in FKMI and they go on the same line now. When is it that you will take us that is hard hit by this seriously? Now you have read what has happened to me. Will you ever take responsibility and improve the living conditions of us who have asthma, and other lung diseases, allergies, mcs, shr, and other sensitivities, the group you are put to work for? I am just asking?

This is not an individual case that I have suffered like this, such machines are found everywhere in society, in restrooms, lobbies, entrance halls, hotels, restaurants, in shopping centers, in shops, offices and many other places. When is it that we should get fresh air to breathe?

In non-polluted air I am healthy, in polluted air I am sick, it is straightforward: so what do you plan to do about it? I am in your target group NAAF!

Update Wednesday, 7 September 2016

Day 6: I was set on sick leave by my doctor notified yesterday. I’m the kind of person that I try to carry on and do my best in length but yesterday my body said no. I had recurring breathing difficulties which I had to curb with strong medication, coughing up mucus, was tired and limp, felt weak and sweating. I had to give up and let my body heal, it does not work going to work like this.

Today I woke very early and coughed up mucus, I still have breathing problems and must take medicine. The body has calmed down somewhat when I could be at home in my allergy safe home and rest. Otherwise, I have the same medicine regime as previously except for a slightly lowered dose of Prednisolone to 40 mg which I shall step down to 20 mg after three days. I fell asleep again after 4 hours and slept long. To explain; my breath sounds kind of like an old shoe when walking when I breathe out and in. I have mucus in the lower airways of the lungs and mucus is sticky and difficult to cough up. Having difficulty breathing also affects speech and general condition then you have to have good breathing to talk. Because of asthma I must therefore be home from work.

The time is now 19.30 o’clock on the 6th day with severe asthma and all coughing and difficulty breathing have done that I have a very sore torso, I have pain in the upper body muscles in the chest. The body is overworked. It is so painful to cough that I can hardly do it.

I am healthy in the fresh clean air and sick in polluted air, simple as that. And even if I am at home an asthma attack like this takes time to curb since it is an active inflammation in the bronchi and bronchioles.

 Update Thursday, 8 September 2016

Day 7: I woke up again approximately at 0600 of lung congestion and coughing up mucus, I am still hurting in the chest because of all the coughing so to cough up mucus is difficult. I feel tired and weak in the chest, and it hurts. Medication was this morning as usual 40mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9 (also for evening every day), one vial of 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline. I cough a little less today but remains tight in the lungs and mucus formation. It is tiresome.

Today I experienced falling asleep exhausted on the couch to later be waken up by not getting breath, and when I try to cough up mucus the muscles in the chest are too tired to do the job. I coughed for 20 minutes and took inhalation to finally achieve it.

Otherwise, the day passed in a calm character with film and surf, and medicine, coughing, phlegm, etc. throughout the day. Coughed so I kept on throwing up. Yes, it was that bad.

Update Friday, 9 September 2016

Day 8: It’s Friday, a week after that I was in that room with this fragrance machine. I woke up at 0600 by coughing again and have been awake since, coughing up mucus regularly. I have taken medicine 40 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcysteine Sandoz 200 mg and 2.5 mL 2 mg / ml Ventoline inhalation. I must take all of this before I even get to eat, I can not eat with this ongoing cough and phlegm. Normally I take only 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 in the morning (and 2 in the evening), and I can take it after breakfast. Now I have ugly side effects of the strong Ventoline, I’m shaky to the point on my hands, when I hold my hand up fingers are shaking by tremor.

I was to the store to buy food today, it was the first time I was out in public since Wednesday, September 7th, I had prepared myself properly with medicine before I went but after 10 minutes in the store I got worsening of the asthma again, wheezing, hoarseness, hard thick mucus and began to sweat as a result of it. Fragrance is in the store too. Asthma is tiring for the body and a stress factor.

I’m tired, I’m fed up, but it is maybe hopefully on right path now, yes except for deterioration today. I’m much better than I was last Saturday, but now it’s harder to breathe again, I’m not fully recovered yet and still more sensitive than usual. An already irritated lungs react more and easier on everything my lungs can not tolerate (like for everyone else with this issue).

Update Saturday, 10th September 2016

Day 9: To the hospital emergency room in the middle of the night

wp-image-1028926182jpg.jpg

Lay in bed and crying, sleepy and tired, cough, phlegm, difficulty breathing and wheezing. Called the hospital for help. Was there at 0320 at night. CRP was 5, no bacterial infection or virus. Got inhalation. Oxygen level better. Nursing Sister was wonderfully kind and thoughtful, I am so tired and stressed by all this that I started to cry like a waterfall at the hospital, and nursing sister was so kind and stroked my arm and my shoulder and comforted me. Home again at 0450. Did not sleep this night.

Now it’s a little beyond the day and I have a little burning in the airways, breathing difficulties are right now small because of the medicine, but I still need to use the strong Ventoline 2.5 ml 2 mg / ml solution for inhalation with nebulizer to thrive. When medication decreases in effect, as will cough grow back, and I cough up phlegm, and besides that I feel a burning sensation in the lungs, and it is the tipping point for whether it goes wrong or not. Just a little needed to tipping it over the wrong way. It’s hard to explain to someone who has not experienced it themselves, but it feels much like; Imagine that you have a fire you will ignite, there is a little flare and it is either to burn or die out, and that’s just the way it is now that the smallest can make the asthma worsen, so I have to take medicine to not be hurt worse. Normally I manage myself using a regular inhaler to take away small problems and have good breath with PEF 500, but not now because of this perfume. And even cooking food can be a worsening problem since it gives away cookery fumes, but one have to eat. Heavy medication and sick leave.

Update Sunday, 11 September 2016

Day 10: Woke up this morning with very much lung congestion and constriction, to explain what it sounded like; almost like a car having starting problems, the dense raspy sound when the car does not get air and the feeling is as if the lungs were filled with insulating material. I have gotten worsening again. The drugs I have does not do the job good enough so I have to go to the doctor again tomorrow.

You have to understand that asthma is not like a light headache you can just take a pill for and everything will be over. The inflammation that are in the lungs of allergens and irritants caused by content ones health can not tolerate stick for several days. It is an inflammation of the lung airways and as known inflammation takes long time to go away. So please show consideration!

Update Monday, 12 September 2016

Day 11: I went to my doctor and was ordained stronger and more medicine plus lung x-ray at the hospital. I told my doctor that the medicine I get at the hospital works better so now I take Atrovent 2.0 ml 0.25 mg / ml to be mixed with my Ventoline 2.5 ml of 2 mg / ml and inhaled – and lungs are X-rayed.

wp-image-1319216976jpg.jpg

In addition he said, “-NO WORK THIS WEEK!” and put me on sick leave to the end of the week.

Something positive I spotted at the hospital was this:

wp-image-185772870jpg.jpg

It is wonderful to find that ones hospital is tuff. Note says;

“Hello!!
Do you believe the cigarett butt (you throw away) removes itself???!!! SMOKE FREE!!!”

I can only applaud them. 👍👏👏👏👏👏👏

Update Tuesday, September 13 2016

Day 12: This night I have actually been able to sleep the whole night through, finally! I woke up at 0700. I believe it is the new medicine. I am still coughing and it is coming mucus when I cough but the new medicine helps a lot.

Today’s medicine doses: 20 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 (also in the evening), Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline mixed with Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalation every 4th – 5th hour, and in addition the Ventoline when needed, and this I will have to take from now on, til I get symtom free.

Though I have a serious voice issue. One need air to be able to talk okay, and having an asthma attack one is also affected on the voice. Since I still have breathing issues even though I have new medicine, my voice is affected. This video was recorded today right before taking a new dose of medicine after 5 hours. The video is subtitled in English, if it does appear directly, please press the subtitle card at the lower right corner of the video. Learn more about asthma, constricted airways and the voice here:

Update Wednesday, 14 September 2016

Day 13: I have been able to scale down a bit on Ventoline, I think it is thanks to the new Atrovent that I have received, it got a longer duration. The asthma cools off but  I am not well yet (eg. Symtom free when asthma is chronic).

I have not slept well last night, the increased drug dosage has given me the side effects of dry mouth, I woke up several times a night and been dry as a desert in the mouth and have had to get up to eat and drink something to stop it.

I must increase Symbicort Forte 320/9 to 3 x 2 doses a day, it is the preventive medicine.

The voice is still not good, but I cough not as much and bad anymore, at least not as long as I take medicine. But man am I blue under my eyes, this has been a hart time.

Maybe it goes right way now?

Update Thursday, 15 September 2016

Day 14: I still takes the same medicines, but I took an extra dose of Atrovent + Ventoline last night (ie a total of 5 doses instead of 4), and it seems as if it works. This morning when I woke up coughing I only coughed more easy but I was very dry in the mouth because of the side effects of the medicine. Though, when medication decreases in strength after a few hours when I get a burning experience in the lungs and harder to breathe, to explain how the burning sensation feels like; it is as if I have throat burn in the lungs. The burning sensation decreases in strength when I take medicine. I get in between doses of medication heavy breathing, and when I was at the store today it was bad, and my voice bar not and it was difficult to talk. Tonight I have “throat burn” in the lungs, not so hard time to breathe, I have just taken more medicine. But it seems as if the medication is doing its job when I slowly being better than I was, so I’ll take a extra dose this night as well. 5 times a day is really more than the doctor said I should take, but 4 is too little, to help myself so I take 5. The extra dose I take at night because otherwise there will be too many hours without inhalation during the night. I’m going to the doctor tomorrow again. I am not well yet.

Update Friday, 16 September 2016

Day 15: Today I was at the doctor, he listened to the lungs, it was done spirometry, and I will be remitted to a specialist. I am still very sensitive in my asthma for slightest impact. Because of that it is dangerous to go too long on Prednisone it is now removed from my medicines. I continue as usual with the other medicines. I am on sick leave ’til 26.9.

Update Saturday, 17 September 2016

Day 16: I woke up at 0600 and took all pills and Symbicort Forte 320/9 medication, and then and fell asleep again.

wp-image-1970470985jpg.jpg

Woke with heavy breathing and had to take inhalation. Before this happened, I have normally been able to just take some Symbicort Forte 320/9 and my asthma and allergy pills in the morning, now I have to use heavy emergency medicine before breakfast. I’m starting to worry that I  maybe have gotten a chronic deterioration by the chemical substances were sprayed into the air, wilI I have to have it like this in the future?

Update Monday, 19 September 2016

Day 18: I did not update yesterday, it has not happened much. I’ll still take Ventoline + Atrovent in addition to the usual dose of asthma and allergy medicines, because if I do not then I get easily deterioration. As long as I take medicine so it works. Though, I’m still very easily affected by irritants and allergens in the air, much more than before, so the doctor has decided that I should stay home until it has stabilized. Like this I have not had it before this happened, I was very sensitive, but it’s worse now. I was  also remitted by my doctor to a lung specialist in town, they called from lung specialist today, I have gotten an appointment on Friday.

If I have gotten permanent injury, whom should I report and sue? I can not let this go unnoticed. It is not okay it being like this in society, and what if I have gotten an injury that lower my ability to work? I can not help thinking of this.

Update Friday, 23 September 2016

Day 22: Today I went to the lung specialist as my GP Remitted me and it was a rewarding meeting in several ways. Firstly I got to do more breathing tests than I have ever done before, in fact, more thoroughly than it was done by the lung clinic when I was there a few years ago. In total the new lung clinic did 3 different breathing tests, spirometry and two others: one for normal calm breathing where I also should hold my breath for 7 seconds and then breathe again, and another test that simulated stair climbing with heavy breathing and full constriction (machine simulated breathing stopped and me had to breathe against it). Then I met the doctor who turned out to be the same doctor who remitted me to The Occupational Injury Department at Trondheim Hospital about 2008/2009, fun he was know from before.

Much chatting about asthma and what happened to me on September 2, which was why I was sent to him. Since I blogged last Monday the 19th of September, my breathing improved considerably and I have been able to cut out the inhalation of the strong Ventoline and Atrovent on a regular basis, now it’s only once in between i use it. Breathing tests I did showed that I have regained breathability. It sits on about 95% of 100% now, and it’s good, and I hope it gets even better. It should probably work if I stay away from everything, and that means all situations which means contact with what my health can not tolerate, and that means even people using fragrance and fragrance products. Now I take only my regular medication Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin and a small dash with the regular inhaler, as I did before I got sick the September 2nd. Since Friday, I have only used the strong medicines 2-3 times, which is a major advance.

We also came to talk the doctor and I about Symbicort Forte, he said it contains a long time preventive working kind of Ventoline which is one of the components of Symbicort Forte. This was news to me. I also read earlier at Medicines Agency about Ventoline that if you have to take too much of Ventoline when the body can get used to the medication and then lose the effect.  I found that when I also take a large dose of Symbicort Forte containing a kind of long-acting Ventoline plus had to take such large quantities of the strong inhalation aerosol Ventoline, so had the body certainly had been given too much and cut out the effect of it, and that’s why I had to get Atrovent. Atrovent has helped me a lot. Thanks to Atrovent I’ve got track of it, and I could cut down on the amount Ventoline. Now I struggle no more with side effects. Asthma and the medical profession is more complicated than you think. Today I have just taken one single dose of Ventoline + Atrovent. If it continue as good as now the next few days then I’ll work on Tuesday. :)

What is fragrance?

Learn from Professor Anne Steinemann at Melbourne University (click the link for more info about her). It is easy to believe that the rules are better in Europe and Scandinavia, but the fact is that the industry is not required to tell you the contents of the hidden word perfume. This you find here:

I want a prohibition

I want it to be prohibited perfuming indoor air, and that it should be forbidden to wash with perfumed cleaning products and the use of spray bottles to clean where the public have access and else go. I am aming at that a ban would only strengthen the rights of us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. According to Universal Design and Accessibility Act § 9, and the UN declaration of Accessibility and Universal Design, it is already forbidden to use so that a prohibition in practice on scented products will only strengthen the laws already in place. It’s a hassle having to fight alone and opt for equality and availability to the Equality and Availability ombudsman every time there is such hinder as fragrance polluted air, so that we will not have to fight a daily battle, it should be availability also for us and we should not have to become sick.

Also read:

“Known health risks – It is already known that there is a link between the use of cleaning sprays and increased risk of asthma.” (in Norwegian)
For this article I can add my own experience: I used JIF spray cleaning products in my work as a cleaner from 2005 -2007 and it adds up and become a lot in 8 hours full time use. I was healthy and had no asthma when I started in the job and after two years I had developed asthma. I read so the safety data sheets for JIF manufactured and sold by LiIleborg AS, and there stood that it contains substances that can trigger allergies, so Lilleborg AS is lying in the article, they know very well that it is not harmless. This information is not given in the store, you have to find it in the product safety data sheets, and this is most likely true for most products. There were other things that were aerosol also that we used and so were there people who smoked too (I’ve never been smoking it was passive smoke). It was too much for my health. So dear ones who read, do think and care about yours and others health, I can sign that when you become sick in asthma then it is something that persist for life, and you will be sensitive to very much. So dear, take this seriously. And I refer you again to Husbanken.no information developed in cooperation with NAAF (in Norwegian).

And why do I share now this personal information? Because I want you to understand the seriousness.

In fresh air, I am healthy, and in polluted air I am ill, it is so really simple.

Fragrancing of the air is a violation of the law.

Annelie Molin

There is a Swedish law act against discrimination on disability in Sweden too;

Lack of accessibility is a form of discrimination. As of January 1, 2015 introduced a lack of accessibility as a new form of discrimination in the Discrimination Act. Lack of accessibility means that a person with a disability is disadvantaged by not having taken reasonable measures for accessibility to the person in question will be in a comparable situation to people without such disabilities.
The word disability replaced with “decreased function ability” in the discrimination Act, the Equality Ombudsman, the Education Act and the Act on the employment and hiring of workers.

â—Ÿ(Prop. 2013/14: 198)
â—ŸAct (2014: 958) on the amendment to the Discrimination Act (2008: 567)
â—ŸAct (2014: 959) amending the Act (2008: 568) concerning Discrimination Ombudsman
â—ŸAct (2014: 960) amending the Education Act (2010: 800)
â—ŸAct (2014: 961) amending the Act (2012: 854) regarding the employment and hiring of workers.
Source: notisum.se/News.aspx?itemid=11999

What is universal design, accessibility and reasonable measures?

Sweden and the EU, together with 160 other countries have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This commitment means that states are responsible for implementing universal design, accessibility and reasonable measures.

The application of universal design means that all new products, services, environments and applications designed to be used by all the greatest extent possible without the need for adaptation or specialized design. When developing new products, services, environments and programs target all people.

The point is that we as users have different functional capabilities and characteristics. In this way, we create a society where everyone can participate equally. Producers, authorities and companies can also achieve far more. Accessibility as a group is an entitlement. To create complete accessibility is an unconditional obligation of States to gradually remove existing obstacles in buildings, transportation, information and communications, including information technology and products and services aimed at the general public. Costs should not be an argument against this, the State has the responsibility to ensure protection against discrimination” HSO.se

#doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

#scentmarketing #fragrancemarketing #airfreshener #luftoppfrisker #doft #parfyme #luftforurensning #forurensning #tilgjengelighet #TilgjengelighetslovenParagraf9 #lovbrudd #astma #allergi #astmaallergi #sensitivitet #CircleK med flere.


2 Comments

Parfymeallergi – din godlukt skader andre – Elin Wiese Engh – Nyhetsettermiddag NRK

Opplysning er en god ting 0:45:45 min inn i programmetParfymeallergi-P2-Nyhetsettermiddag

Effekten av ditt parfymebruk. 20% av befolkningen blir sjuk av din parfyme og parfymerte produkter. Har du med mennesker Ă„ gjĂžre da skal du vĂŠre parfymefri sier NAAF. Lytte her:

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB51017416/01-09-2016#t=45m45s

“Det skal handle om fĂžlsomhet for lukt, for 20 % (ca 1 million personer) av oss er nemlig andres bruk av parfymer generende. For pleietrengende Elin Wiese Engh er problemet sĂ„ stort at hun ikke kan fĂ„ hjelp hjemme lenger. (dĂžr Ă„pnes) Vi er hjemme i leiligheten til Elin Wiese Engh i Stavanger, hun har slitasje i de fleste ledd i kroppen og aktive prolapser i ryggsĂžylen,  det gjĂžr at hun lever med store smerter hele dĂžgnet og er  sterkt hjelpetrengende. Jeg har det godt inni meg men kroppen har det forferdelig, kroppen har det jĂŠvlig for Ă„ si det sĂ„nn rett ut, forteller Elin Wiese Engh. Elin Wiese Engh har fĂ„tt innvilget 35 timer i uken med brukerstyrt personlig assistanse av Stavanger Kommune, men det har hun mĂ„ttet stoppe da pleierne som kom ikke tok hensyn til at hun blir dĂ„rlig av lukt og av parfyme. Elin forteller: Jeg fĂ„r veldig kraftig hodepine som om jeg har migrene og blir veldig kvalme.

EliseWieseEngh-parfymeSkjermbilde

Skjermbilde av NRK Rogaland Facebook Les artikkelen klikke pÄ bildet

Les ogsĂ„ artikkel i NRK Rogaland https://www.nrk.no/rogaland/reagerer-pa-parfymerte-produkter—mener-helsetjenesten-ikke-tar-hensyn-1.13114691

 

Parfymer, deodoranter, shampo, og vaskemidler er produkter som kan avgi sterke lukter. Flere og flere nordmenn reagerer pĂ„ dette og Norges Astma og Allergiforbund anslĂ„r at rundt 20%  (ca 1 million personer i 2016) av befolkningen opplever lukten som generende og for rundt en 0,5%  (ca 5000 personer i 2016) er problemet sĂ„ stort at de ikke kan oppholde seg i det offentlige rom. NAAF forteller: De kan oppleve at de fĂ„r kvalme, hodepine, noen fĂžler det faktisk som en forgiftning. Det sier Hildur ØstbĂž, regionssekretĂŠr i Stavanger i Norges Astma og Allergiforbund, NAAF. Helsearbeidere som jobber for Stavanger kommune har ikke forbud mot Ă„ bruke parfymerte produkter men kommunen prĂžver Ă„ ta hensyn og legge til rette for den enkelte bruker sĂ„ godt det lar seg gjĂžre, det forteller direktĂžr for Oppvekst og LevekĂ„r i Stavanger Kommune, Per Haar: – Jeg mener at i utgangspunktet sĂ„ gjĂžr vi veldig gode vurderinger i Stavanger pĂ„ pasienter og brukere sine helseutfordringer pĂ„ at vi tilpasser tjenesten i forhold til de behovene som den enkelte bruker har sĂ„ mitt svar er at hovedbilde er at det fungerer veldig bra. NAAF forteller: – For de som jobber i helsevesenet bĂžr det Ă„ bruke parfymefrie produkter vĂŠre en selvfĂžlge mener Norges Astma og Allergiforbund (NAAF), de som jobber i forhold til mennesker mĂ„ ta dette pĂ„ alvor og unngĂ„ Ă„ bruke parfymerte produkter. Elin Wiese Engh sier: – Jeg synes det er trist fordi jeg kan ikke da ta imot hjelp fra de i det hele tatt. Elin Wiese Engh er oppgitt over situasjonen, selv har hun prĂžvd Ă„ gi parfymefrie produkter til pleierne. Elin Wiese Engh sier: – … deodoranter har de fĂ„tt, Blenda Sensitive vaskepulver har de fĂ„tt fra meg, shampo har de fĂ„tt av meg, tusen produkter de har  pÄ apoteket, de har tatt imot det men det har ikke blitt bedre for det, sier Elin Wiese Engh mens hun ler litt beklemt og med grĂ„t i rĂžsten.” Reporter var Tomas Haldeland NRK

“de som jobber i forhold til mennesker mĂ„ ta dette pĂ„ alvor og unngĂ„ Ă„ bruke parfymerte produkter.”

Og jeg er meget enig. Det spiller ikke noen rolle vilken stilling du har, om du jobber i forhold til mennesker da skal du vĂŠre parfymefri slik at du ikke gjĂžr kundene og kollegaene sjuke, det gjelder i alle jobber.

/ Annelie


Leave a comment

Yoghurt og hodepine- #astma #allergi #sensitivitet – Yogurt and Headache 

(Scroll down for English and Swedish in that order)

Yoghurt og hodepine

En fortelling om mellommenneskelige relasjoner og konsekvensen av Ä legge byrden pÄ den sjuke

Noen mennesker mener at astma, allergi og sensitivitet er helt den sjukes ansvar og de fraskriver seg eget ansvar ved Ă„ si at

Det er ditt ansvar Ă„ ta medisin. Jeg har rett Ă„ gjĂžre som jeg vil. Du skal ikke begrense meg.

Tenk deg at du fĂ„r hodepine av yoghurt, likevel tar jeg og heller i deg yoghurt under tvang. Du sier til meg at jeg fĂ„r hodepine av yoghurt, slutte! Jeg fortsetter Ă„ tvinge i deg yoghurt og sier at du fĂ„r vel bare ta et hodepinepiller da, jeg gjĂžr som jeg vil og har lyst og jeg liker Ă„ helle yoghurt i deg det er min rett! Du fortsetter Ă„ si at du fĂ„r hodepine av yoghurt mens jeg fortsetter Ă„ helle i deg yoghurt og du medisinerer for Ă„ fĂ„ mindre vondt, men jeg tar ingen hensyn fordi jeg synes det med yoghurt er bra, du fĂ„r hodepine og mĂ„ ta enda mer medisin. Og sĂ„nn gĂ„r dagene… Og det er ikke bare jeg som syns yoghurt er bra og som syns du skal vise hensyn til at vi andre liker det, de forer deg ogsĂ„ med yoghurt og du fĂ„r bare mer hodepine. Da du ber om Ă„ slippe yoghurten og forklarer hvorfor da sier vi bare at da fĂ„r du vel bare holde deg unna! Vi kan sitte her og du kan sitte langt der borte. Og du blir sittende aleine mens vi andre fortsetter som fĂžr, og tvangforer andre med yoghurt, og tar ikke hensyn. Du mĂ„ leve i samfunnet. Du vil ikke vĂŠre alene. Jeg og de andre som liker yoghurt fortsetter Ă„ tvangfore deg med yoghurt mens du fĂ„r mer og mer vondt i hodet. Du tar sĂ„ mye medisin mot din hodepine at du blir negative pĂ„virket av medikamentene. Du fĂ„r bivirkninger. Men vi fortsetter som fĂžr. Til slutt ender du opp pĂ„ sjukehuset, kroppen klarer ikke mer.

Og da du sier fra at det ikke er greit da blir vi sure pÄ deg fordi du verner om helsen, og vil hindre oss med yoghurten,  fordi du vil ikke ha hodepine hele tiden.

SĂ„nn er det med astma, allergi og sensitivitet da du velger at din frihet og dine valg er viktigere enn andres helse.

SkjÞnner du nÄ?

In English

Yogurt and headache

A tale of interpersonal relationships and the impact of adding the burden on the sick

Some people think that asthma, allergies and sensitivity is the responsibility of the sensitive person and disclaims own responsibility by saying that

It is your responsibility to take medicine. I have the right to do whatever I want. You may not limit me.

Suppose you get a headache from yogurt, yet I take no consideration and force yogurt to your diet.  You say to me that I get headaches from yogurt, stop! I continue to force in you yogurt and says you’ll just have to take a headache pill then, I do what I want and I want and I like to pour the yogurt, it’s my right! You keep saying that you get headaches from yogurt while I continue to pour into you yogurt and you medicate to get less hurt, but I take no consideration because I think it with yogurt is good, you get headaches and have to take even more medicine. And so it goes day by day …  And it is not only I who think yoghurt is good and who think you should show respect to the rest of us who like yogurt, they feed you well with yogurt and you only get more headaches. When you request to drop the yogurt and explains why then we say that then you just stay away! We can sit here and you can sit far over there. And you will be alone while the rest of us continue as before force feeding others with yogurt and takes no account. You have to live in society. You do not want to be alone. I and the others who like yogurt continues to force-feed you with yogurt while you get more and more headaches. You take so much medicine for your headache so that you get negative influence of the drugs. You get side effects. But we will continue as before. Eventually you end up at the hospital, the body can take no more.

And when you say that it’s not okay then we get mad at you because you cherish your health, and will deny us with the yogurt, because you do not want to have headaches all the time.

So it is with asthma, allergies and sensitivity when you select your freedom and that your choice is more important than the health of others.

Do you understand now?

In Swedish

Yoghurt och huvudvÀrk

En berÀttelse om relationer och samspel mellan mÀnniskor och konsekvenserna av att lÀgga bördan pÄ de sjuka personen

Vissa mÀnniskor tycker att astma, allergier och kÀnslighet Àr den sensitiva personens ansvar och friskriver eget ansvar genom att sÀga att

Det Àr ditt ansvar att ta medicin. Jag har rÀtt att göra vad jag vill. Du ska inte begrÀnsa mig.

Anta att du fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt, men jag hĂ€ller i dig yoghurt under tvĂ„ng. Du sĂ€ger till mig att jag fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt, sluta! Jag fortsĂ€tter att tvinga i dig yoghurt och sĂ€ger att du bara mĂ„ste ta en huvudvĂ€rkstablett dĂ„ om du plĂ„gas, jag gör vad jag vill och jag vill och jag gillar yoghurt och fortsĂ€tter att tvinga pĂ„ dig yoghurt, det Ă€r min rĂ€ttighet! Du sĂ€ger att du fĂ„r huvudvĂ€rk av yoghurt medan jag fortsĂ€tter att tvinga  i dig yoghurt och du medicinerar för att fĂ„ mindre ont, men jag tar ingen hĂ€nsyn, eftersom jag anser att det med yoghurt Ă€r bra. Du fĂ„r huvudvĂ€rk och mĂ„ste ta Ă€nnu mer medicin . Och sĂ„ fortsĂ€tter det dag för dag, dagarna i Ă€nda… och det Ă€r inte bara jag som tycker yoghurt Ă€r bra och som tycker du ska visa respekt för resten av oss som gillar det, de föder dig vĂ€l med yoghurt och du  fĂ„ bara mer huvudvĂ€rk. NĂ€r du begĂ€r att slippa yoghurt och förklarar varför dĂ„ sĂ€ger vi att du fĂ„r vĂ€l bara hĂ„lla dig borta! Vi kan sitta hĂ€r och du kan sitta lĂ„ngt dĂ€r borta. Och du kommer att vara ensam medan andra fortsĂ€tter som förut, och tvĂ„ngsmatar andra med yoghurt och tar ingen hĂ€nsyn. Du mĂ„ste leva i samhĂ€llet. Du vill inte vara ensam. Jag och de andra som gillar yoghurt fortsĂ€tter att tvĂ„ngsmata dig med yoghurt och samtidigt fĂ„r du mer och mer huvudvĂ€rk. Du tar sĂ„ mycket medicin för din huvudvĂ€rk att du Ă€r negativt pĂ„verkad av medicinerna. Du fĂ„r biverkningar. Men vi kommer att fortsĂ€tta som tidigare. Till slut hamnar du pĂ„ sjukhuset för kroppen orkar inte ta mer.

Och nÀr du sÀger att det inte Àr okej dÄ vi bli arga pÄ dig eftersom du vill vÄrda din hÀlsa, och vill hindra oss som gillar yoghurt, eftersom du inte vill ha huvudvÀrk hela tiden.

SÄ Àr det med astma, allergier och kÀnslighet nÀr du vÀljer din frihet och att ditt val Àr viktigare Àn andras hÀlsa.

FörstÄr du nu?


Leave a comment

Go romantic with candles Romance and asthma

Romance and asthma

Do you have a loved one who have asthma? Asthma, romance and romantic settings is that possible?

Yes

But what you have to take in account is what the person get sick from, do ask before you start making this big romantic date. People having asthma react to so many different things so you better make the trouble asking.

In  general I can say that clean air is the best environment, so skip scented candles, burning any candles, incense, any fragrance product, avoid fireplaces, and no smoking. And remember that allergy can be airborne so do not be flagrant about allergies, it is nothing romantic about getting sick.

Still you can make a romantic setting.

Buy battery-powered candles that is fragrance free. You can fill the whole room with it since it do not pollute the air.

image

Check out what flowers the person is tolerant to and what makes the person sick. Maybe artificial flowers looking the real deal is a better choice. Look for alternative decorations the person tolerate. You do not want your loved one to become ill.

Dust is bad news for asthma, so is fragrance cleaning agents. When you are going to clean use only fragrance free products for cleaning. In the store do choose something mild that do not have a strong or stingy odor. Remember that fragrance products gasses off to the air, and that is bad for the lungs. For dusting do only use water and a cloth.

If you have pets: Pets are like family members. If the person is allergic to you pet then maybe you have to see that you will have to choose between your pet and this person in the long run. Are you willing to do that?

In all are you willing to adapt to your loved ones asthma and allergies? Remember that the person having asthma and allergies can not choose not to have asthma and allergy, it is a life long commitment. It is not something you can ask them to stop doing.

Make some food and make sure to air out well before your guest arrive. Some people who have asthma react to cookery fumes. But remember that exhaust is bad too so you do not want the room full of that.

Go romantic!

/ Annelie


Leave a comment

Segregation by air pollution â€Ș#‎tryggluft‬ â€Ș#‎astmaallergi‬ â€Ș#‎astma‬ â€Ș#‎helse‬ â€Ș#‎parfyme‬â€Ș#‎rĂžyking‬

Jeg tenker pÄ:
Det spiller ingen rolle hvor hyggelig en person er, det bryr seg ikke lungene mine noe om, det er det dem sprer om seg som avgjÞr om det gÄr Ä omgÄs. VÊr rÞyk og parfymefri ellers mÄ jeg ha deg pÄ 3-4 meter avstand, og er det mange sÄ gÄr det overhodet ikke. Du skjÞnner, det et ikke jeg som er usosiale, det er rÞyken og parfymeproduktene dine som gjÞr at jeg mÄ unngÄ deg.

In English

In my thoughts right now:
It doesn’t matter how nice a person is, that my lungs doesn’t care about at all, it is what you spread around you in the air that decide if it is possible to be social with you.

Be smoke free and fragrance free or I need a 3-4 meter distance to you, and if it is many of you wearing and using it it is not possible at all to be around you.

You see it is not that I am not social, it is your smoking and fragrance products that force me to avoid you.

/ Annelie


Leave a comment

Oxidizing #fragrance is #allergenic

Allergenic oxidizing fragrance contents

“The oxidizing fragrances in everything from toothpaste to shampoos and deodorants. These fragrances contents may not all be allergenic themselves but can quickly become so when they oxidize. When they are broken down by oxygen in the air to form hydroperoxides that are highly allergenic substances. Nobody knows today how many people in the population who are allergic to the oxidized fragrances because they are not included in the allergy tests done.

Researchers have now discovered that the allergenic substances may have formed already when the oils and fragrances from the supplier. When they are broken down by oxygen in the air to form hydroperoxides that are highly allergenic substances. International studies of eczema patients have shown that five to seven percent of the patients are allergic to the oxidized fragrances.

At the Department of Chemistry and Molecular Biology at Gothenburg University, have developed a new analytical method that makes it actually possible to investigate hydroperoxides in various consumer products.

– Using mass spectrometry strikes disrupting substances so that they are small fragments and it is the first time that there is a method to find these individual-specific hydroperoxides in small quantities and in complex mixtures, explains Johanna RudbĂ€ck, a doctoral student at the University of Gothenburg.

dr. Johanna RudbĂ€ck has defended her thesis “Allergenic Oxidation Products from Fragrance Terpenes. Chemical Analysis and Determination of Sensitizing Potency “.

This is really important. Now, manufacturers can not sit back and say that the problem does not exist. So far, the perfume industry used a 1800-century approach when examining this type of oxidation products and then find they can not find these little difficult certain substances. Now the industry must deal with the problem in an entirely different way.

Ann-Therese Karlberg explains that it only takes small amounts of hydroperoxides to trigger allergy and eczema in a person who has become allergic to them.

Previously, scientists believed that it would take a long time before fragrances change of air. But when the research team used the new method to analyze the essential oils of lavender and orange peel, they discovered that it went faster than expected.

– We saw that it formed hydroperoxides already when we got the oils from the supplier. This was surprising to us, says Johanna RudbĂ€ck.”

from article in SVT 26 september 2013

Source: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allergiframkallande-amnen-i-skonhetsprodukter-kan-sparas

“Spa personnel who works with essential oils in high consentrations is a rather new profession found hurt by handeling the oils. During some years back the skin clinic at Sahlgrenska hospitals have received several patients in the profession of masseuses from several parts of Gothenburg, Skövde and Varberg.

– The read thread here is that they have worked with essential oils smelling of for example lavender, roses or citrus, says Lina Hagwall who is researcher and expert on these substances. When the occupational dermatologic clinic tested the essential oils on several of the patients they could confirm that is was the oxidizing fragrance in the oils they were allergic to.

How can you, in your marketing say that your aromatherapy oil is healing and protective to the skin when you know that there are masseuses who have suffered from allergy and eczema of your oil?”
Source: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foretaget-bakom-oljorna-vi-har-utbildat

“Sanna Gunnesson, Mia Senor and Nina Sellman that all three worked at Hagabadet Spa in Gothenburg, where they massaged customers with organic oils from Kerstin Florian Aromatherapy series, and then got allergic reactions, says that it felt immoral to sell oil to customers. I can not do it. I can not stand and lie to a customer that way. It feels wrong to sell a product when you have a rash on the hands, says Sanna Gunnesson.”
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foretaget-bakom-oljorna-vi-har-utbildat

“Oxidized fragrances of aromatherapy oils of the brand Kerstin Florian has given several masseurs and spa personnel contact allergy. Masseuses Mia Senor, Nina Sellman and Sanna Gunnesson got so severe discomfort that they had to change profession. Mia Senor showing us pictures of how her hands and arms might look when she came home from work. It almost looks like a burn. The skin on her hands became all swollen, and her fingers were like glued ogether. It stung and did hurt so evil, she says, and explains that her hands were so sore and infected that it even went impossible to work with gloves. Sanna Gunnessons trouble also started with eczema on the hands. Since she had no other jobs she stayed at Hagabadet even though it hurt to massage. Eventually, she was itching all over the body.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-skadades-av-massageoljor

Imagine what it does to your skin, and then imagine what it does to your soft tissues in your airways and lungs. So next time you are thinking of putting some fragrance or oil on – Don’t!


Leave a comment

A prayer for insight

En bĂžnn til innsikt

Da har jeg begynt pĂ„ en 5 dagers kur med 20 mg Prednisolon 1×1, i tillegg til 4×2 Symbicort Forte 320/9 inhalasjoner, 10mg Singulair, 10 mg Ceterizin og 2 mg/ml Ventoline inhalasjoner det skal vel bli bedre nĂ„ hĂ„per jeg.

Jeg har sett begge sider av problemet, alle som ikke har astma bÞr vÊre takknemlige over Ä vÊre friske og slippe problemet, og hellre vise hensyn til dem som ikke er like heldige. Derav innlegget mitt i dag. Alle som ikke har astma skal vite hvor heldige dere er. Jeg var uten astma fÞr 2007, og jeg har nÄ fÄtt oppleve begge deler. Et liv uten astma er et lett liv i forhold.

Å ha astma er som Ă„ forsĂžke puste med en sportssokk stukket ned i de nedre luftveiene i lungene da du fĂ„r et anfall, og du fĂ„r i tillegg muskelkramper i lungene, slimdannelser i lungene, sĂ„re luftveier, og du hoster til du kaster opp, og kroppen mĂ„ jobbe sĂ„ hardt med dette at du til slutt blir helt mĂžr og lĂ„k i kroppen.

Astma er en sjukdom i lungene, da en person som har astma blir sjuk da er det i bronkiene i lungene som det skjer.

Kan du se hvorfor det er provoserende da du sier til en allergisk person Ă„ bare ta seg en pille da du blir bedt om Ă„ vise hensyn? Dette er frokosten min. Bilde 2 er vedlikehold resten av dagen.

image
Til frokosten
image
Dette er ganske vanlig mengde medisin for en person med astma og allergi. Tror du ikke vi tar nok medisiner?

Bare fordi vi som har allergi og astma (ca 20-25% av verdenens mennesker) tar medisin betyr ikke det at vi ikke kan bli allergiske, medisin kurerer ikke sjukdomen den demper bare litt. Neste gang du blir bedt om Ă„ vise hensyn, gjĂžr det.

Jeg leser i bland arrogante kommentarer fra folk da noen vil fortelle om sine behov av frisk luft, folk som sier ting som:

“Jeg rĂžyker hvor jeg vil, det har du ikke noe med.”
“Det er hetsing og mobbing av rĂžykere…”

Ber man dem om Ä ikke rÞyke da kan man fÄ hÞre ting som jeg opplevde Ä fÄ hÞre:

“- Jeg synes det blir litt mye av det der.”

Personen mente jeg klaget for mye.

Eller andre ting jeg har lest og bevitnet:

“Jeg bruker parfyme hvor jeg vil, det har du ikke noe med, det er min rett.”
“Om du ikke tĂ„ler parfyme sĂ„ fĂ„r du vel holde deg hjemme da.”
“Du bĂžr ikke ta offentlig transport om du ikke tĂ„ler det, det kan bli forsinkelser om du blir sjuk.”

De skulle prÞve Ä leve med astma noen Är sÄ kanskje dem ville bygge opp litt godt skjÞnn og omtenksomhet for andre. Det er jo ikke slik at man sier fra fordi man ikke har noe bedre fore. Man har en god grunn.

Med min gjennom egen erfaring ervervet kunnskap om astma blir jeg ogsÄ meget provosert da folk sier:

“Jeg spiser hva jeg vil hvor jeg vil.”

Da jeg sier til dem at de bĂžr kanskje la vĂŠre Ă„ spise f.eks. de peanĂžttene til de kommer hjem.

Jeg har ikke matallergi men jeg vet hva det vil si Ä ha astma som er en luftbÄren sensitivitet og kronisk betennelse i lungene som gir pustevansker da det er annet enn luft i luften.

Der er matallergi som er luftbÄren, ergo om du spiser noe som for eksempel peanÞtter eller andre matvarer kan det vÊre en person som fÄr alt fra klÞe til anafylaktisk dÞdelig allergireaksjon.

Er det alltid sÄ viktig Ä fÄ gjÞre akkurat som man vil overalt? Burde det ikke vÊre litt viktig Ä tenke pÄ andre enn seg selv ogsÄ?

Akkurat som vi trenger Ă„ spise og drikke for Ă„ leve sĂ„ trenger vi Ă„ puste. Vi MÅ gjĂžre begge delene for Ă„ leve.

Om du opplever at noe ikke skader deg sÄ er ikke det gyldig for alle omkring deg. I ren luft er jeg og andre med samme problemet uten symptomer og puster uten problemer, det vil vi gjerne gjÞre hver dag akkurat som du gjÞr.

Spis gjerne men helst hjemme, pÄ restaurant og ellers ute. Kutt ut parfymerte produkter og rÞyken. Da kan alle ha en god dag, ikke bare du.

Vi kan ikke velge Ă„ la vĂŠre Ă„ puste, men du kan velge Ă„ la vĂŠre Ă„ bruke ting som forurenser luften vi alle deler.

Annelie

In English

A prayer for insight

Then I have started on a 5 day of 20 mg Prednisolone 1×1, as well as 4×2 Symbicort Forte 320/9 inhalations, 10mg Singulair, 10 mg Ceterizin and 2 mg / ml Ventoline inhalations and I hope it to be better now, I hope. I’ve seen both sides of the issue, anyone who does not have asthma should be grateful to be healthy and avoid the problem, and rather show respect to those who are not as fortunate. Hence my post today. Anyone who does not have asthma should know how lucky you are. I was without asthma prior to 2007, and I have now been able to experience both. Life without asthma is an easy life compared.

Having asthma is like trying to breathe with a sport sock tucked into the lower airways when you have an asthma attack, and there’s also muscle spasms in the lungs, mucus build ups in the lungs, sore airways and coughing until you throw up, and the body must work so hard on this that you eventually become completely tender and hurting in the body.

When a person having asthma get sick it is in the lower airways in the lungs called the bronchi the situation happens.

Can you see why it is provocative when you say to an allergic person to just take a pill when you are asked to show respect? This is my breakfast. Picture 2 is maintenance rest of the day.

image
For breakfast

image
This is rather normal for a person having asthma and allergy. Don’t you think we have to take enough medicine?

Just because we who have allergies and asthma (about 20-25% of worlds population) take medication does not mean that we can not become allergic, medicine does not cure the illness, it only dampen it just slightly. Next time you are asked to show respect, do it.

I read from time to time (rather very often) the arrogant comments from people when someone will tell about their need of fresh air, people who say things like:

“I smoke where I want, that you do not have anything to do with.”
“It’s bullying of smokers …”

If one ask one of them not to smoke, one can be told things that I experienced to hear:

“- I think it’s too much of that.”

The person thought I complained too much.

Or other things I have read and witnessed:

“I use perfume where I want, it’s not any of your buisness, that’s my right.”
“If you can not tolerate perfume you’d best stay home then.”
“You should not take public transportation if you get sick from it, it can be delays if you get sick.”

They should try to live with asthma a few years so maybe those would build up some good judgment and thoughtfulness for others. It is not so that one says all of this because one have nothing better to do. One has a good reason for it.

With my own personal experience and acquired knowledge about asthma I am provoced and angered when people say:

“I eat what I want where I want.”

When I tell them that maybe they should refrain from eating for example their peanuts until they get home.

I do not have food allergies but I know what it means to have asthma which is an airborne sensitivity and chronic inflammation of the lungs that causes breathing difficulties when there is nothing but only air in the air.

There are food allergies that are airborne, ergo if you eat something such as peanuts or other foods may be a person who gets everything from itching to a anaphylactic lethal allergy reaction.

Is it always important to do exactly what you want anywhere? Should not it be a little important to think about anyone but themselves as well?

Just as we need to eat and drink to live so we need to breathe. We MUST do both parts to be able to live, read survive. Breathing is essential to live.

If you feel that something does not hurt you it is not it valid for all around you. In clean air I and others with the same problem is without symptoms and breathe without problems, and this is something that we like to do every day just like you do.

Please, do eat but preferably eat at home, in a restaurant and elsewhere outdoors. Cut out using scented products and smoke. Then all have a good day, not just you.

We can not choose not to breathe, but you can choose not to use things that pollute the air we all share.

Annelie


Leave a comment

Help someone with asthma

What to do?

You can actually make a huge difference for everyone having asthma so they become more healthy and get a better life. Yes You!

What is asthma?

How to recognize asthma?

I know this person

If you know the person, ask what the person can not tolerate, allergies and other stuff they get sick from. When a person have asthma even things they are not allergic to can make their airways kick back and make trouble in form of an asthma attack. When you know what the person get sick from keep this away from the person at all times. If it is something you use yourself. STOP! even if you think in your own mind that it must be a silly thing.

I do not know this person

Around you there are many people who have asthma. One count that about 20-25 % of the population in a country have asthma. Worldwide (numbers from 2011) 300 million people have asthma, in Europe (counting from 2014) approximately 30 million people have asthma, and it is estimated that around 2036 about 400 million people will have asthma worldwide (information from World Health Organization WHO, Ginasthma.com, and EFA). In Norway for example there is in 2015 about 5 million people. 20 % out of 5 million people (counting low) is 1 million people who have asthma (5.000.000 x 0,20 = 1.000.000). How many live in your country? Count how many ( x million people times 0,xx equals?) So you see out of the hundred of people you see around you about 20 of those have asthma. And that is if we count low with 20 %. That is 20 people! So what can you do for all of those?

The nature of asthma is like this:

A person can be allergic to different things that causes asthma attacks, and in addition there are substances that causes irritation to the airways in the lungs causing asthma attacks even if the person is not allergic to them. Asthma comes in 4 different levels from mild to severe. Asthma can be deadly. To live you must be able to breathe, and the nature of asthma is trouble breathing. Think about this when you travel in the room where the public have access, and also in your home if your friends or family have asthma.

Common triggers for asthma:

 • Tobacco smoke
 • Vaping – some but not all react to vaping
 • Fragrance (both male and female scents) – both from the bottle and added to other products.
 • Incense
 • Scented candles and candles
 • Air fragrance, also known as signature scent
 • Airfreshener – what you use to hide bad odor or to fragrance the room
 • Animals – most common is fur and birds. But remember that it is not only the fur and the feathers that is source for the allergy, saliva and skin dandruff too.
 • Food – most commonly known is nuts and peanuts and that is both the whole nut or added to food and oils. Nut allergy can be fatal both taken in and airborne. But even milk, egg, fish and other foods can give such reaction both by eating it and airborne.
 • Exhaust from vehicles, both diesel and gasoline, and maybe others. Gas – actually most people have it bad from gas, but people with asthma have it even worse since they do not tolerate even smaller amounts.
 • Gassing from stuff – it can be gas from filling petrol, diesel, oil, alcohols, solvents, new plastic, cleaning products, ammonia, among many other things.
 • Dust of various kinds, not only house dust.
 • Pollen
 • Flowers
 • Grass
 • Evaporates

So how can you make the world better for a person having asthma to avoid the person get an asthma attack? It is actually rather easy.

 • Do not smoke or vape around other people. Smoke outside away from entrances and ask before you light a cigarette or e-cigarette.
 • Cut out the fragrance and fragranced products, only use fragrance free. The emissions, pollution, from fragrance and fragrance products cause asthma attacks. If you use fragrance and someone tells you to stay clear it is not to be rude it is to stay healthy.  Take the hint and go fragrance free.
 • Do not use incense, it pollutes the air. A sensitive person gets asthma attacks from it (even outdoors). If a person tells you not to use it, it is not to be rude, it is not to be against your religion, it is to stay healthy.
 • Do not use candles and scented candles since they emit a lot of invisible chemicals to the air that triggers an asthma attack. And the smoke from putting them out is just as bad.
 • Airfresheners, products giving away scent and signature scent for marketing is a big no! no! it goes under the same as Fragrance.
 • Turn the engine off as soon as you have stopped the car.
 • Think of fire smoke and other kinds of smoke, gas and off-gassing as pollution and keep such away from others. Ask before you do something that can emit to the air.
 • Avoid if possible to bring animals where there are a lot of people. A rather big percent of the 20 % of the population is allergic. That also goes for your clothes if  you have been around animals. Change your clothes to allergen free clothes and wash yourself.
 • Flowers are lovely, unfortunately many is allergic, so if possible try to keep the flowers packed in during transport home. And if you are going to give someone flowers, ask if they are allergic to it before buying it. Maybe something else is a better gift?
 • Dust and dirty – Keep the place clean from dust, but use as less chemicals as possible to get as clean air as possible. Cleaning and washing agents goes under the same as fragrance products, it causes asthma attacks. Go fragrance free here!
 • Pollen, yes it is a natural thing and not your fault. What you can do is to think of all that is allergic to it, do not brush or dust it off indoors, and if someone tells you to hand your coat outside it is not to be rude it is to stay healthy.
 • Food – Avoid eating where other people travel the society. Of cource you can eat in a restaurant or a cafe’, but avoid eating other places. Rather many get sick from airborne food emits, and when you eat you might get it on handles, seating, doors and so on, and the next one get it on their hands and then in their mouth for example (grown and children).

Remember that things that emits and evaporates to the air can be for sensitive people as pollution regardless of the smell. It is not the smell that hurts it is what is in the smell. We are constructed to breathe air, nothing else. If someone tells you – No!, it is not to be rude, it is to stay healthy. Avoid to have things that evaporate and emits to the air where the public is. Make the air as fresh as possible without additives, additives that is for all of us sensitive nothing more than pollution. Maybe it is a new way of thinking for you, but regardless what you think of it, it is all sensitive persons reality. If you adopt the way of thinking you can make the air cleaner and fresher for us all to breathe. In that way you can help us stay healthy. In polluted air we get sick, in fresh air we are healty. It is that simple. Have a nice day. / Annelie


Leave a comment

Disabled and managing

A inspiration and a thruth forward bringing experience

I today saw this video about a girl named Jen who dispite her disability broke though. She is a fantastic girl and a real inspiration for all with handicaps. But not all with handicaps are as lucky to be able to break through their handicap. People with lung diseases have a handicap. No, you say? Well, they have. The definition of a handicap is

Lung diseases such as asthma among other, allergies, and other sensitivities is a handicap. How so? A handicap is defined:

“According to the Norwegian public reports,” NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as “Disability occurs when there is a gap between the individual’s abilities and design or function in surroundings / environment / buildings.” “

So when the indoor air is polluted by fragrance, scent, chemicals and other pollutants the room is no longer accessable.

So why this comparation with the persons with disability moving? First I have to say I do NOT say it is a easy life having no legs, have problem walking or lacking any lim and being disabled that way, They can many times (even if not everyone) get around it using a chair, or other help and pure will.  I do see it can be a real problem having such disability. But for people with the disability lung disease is are handicaped in a way crusual for organs crusual for living. When you pollute the air we all shall breathe it makes the room unaccessable and we can not just jump around to get over it.

Some would say it is only to put on a mask. But there is a big problem with that. What if one need to eat, drink, or talk with someone? If you remove your mask you are not protected anymore.

This is a really truly ispiring girl and she is worth all the praise she can get, and I am glad for her that she found her sister and did so well in her sport.

I just want to put everything in perspective to make you see that even if some handicaps are relatively easy to overcome, not all are and sometimes you have to give to make it possible for others to join. Please go fragrane free, smoke free and vaping free so all with lung diseases and senstivities can jump too.

And if you get provoced by this, try to walk a mile in our shoes.


Leave a comment

To take the bus is like russian roulette – Kicki DjĂ€rv – vk.se

(Scroll down for English)

Att inte tÄla det som Àr i luften

“Att Ă„ka buss Ă€r en chansning, Kicki DjĂ€rv mĂ„ste alltid vara beredd pĂ„ att kliva av. Teater Ă€r lönlöst och inför varje vattengympapass hĂ„ller hon tummarna för att ingen överdoserat hĂ„rspray. Kicki har astma och allergi och parfym gör henne sjuk. Vi ska trĂ€ffas hemma i Kickis lĂ€genhet pĂ„ Ålidhem och jag har verkligen tĂ€nkt mig för den hĂ€r morgonen. Det flesta burkar och flaskor jag har i mitt badrum innehĂ„ller parfym av nĂ„got slag; schampot, tvĂ„len, hudlotionen, deodoranten och hĂ„rsprayen. Jag försöker göra mig sĂ„ ”doftfri” som möjligt men det hjĂ€lper Ă€ndĂ„ inte. För Kicki reagerar pĂ„ sköljmedlet som sitter kvar i min tröja. Även om det pĂ„verkar andningen sĂ„ vet jag att det gĂ„r över. Det svĂ„ra Ă€r att det byggs pĂ„. Det kan gĂ„ bra ett tag, men blir det flera doser efter varandra blir jag sjuk till slut. Jag förstĂ„r inte varför det mĂ„ste finnas parfym i precis allt. TvĂ€ttmedel till exempel, jag kan inte ens gĂ„ in i tvĂ€ttstugan och min man mĂ„ste köra tre tomma maskiner för att fĂ„ bort alla tvĂ€tt- och sköljmedelsrester. Jag kan Ă„ka buss, men kliver det pĂ„ nĂ„got som har mycket parfym pĂ„ sig mĂ„ste jag kliva av. Bio gĂ„r hyfsat om vi sĂ€tter oss lĂ€ngst bak i fĂ„töljerna dĂ€r det Ă€r lite avstĂ„nd till nĂ€sta rad, men teater gĂ„r inte till min stora sorg. Jag har försökt mĂ„nga gĂ„ngar. Av nĂ„gon anledning ”besprutar” sig folk lite extra nĂ€r de ska pĂ„ teater. Jag klarar inte ens att stĂ„ i foajĂ©n. Jag kan inte andas.” vk.se

Veldig mange er sjuke av din parfymebruk, ikke bare det du sprayer pÄ deg eller har i ansiktet og under armene, men ogsÄ av de produkter du bruker som innholder parfyme. Vis hensyn til dem som sliter, bruk parfymefrie produkter.

In English

When the health do not tolerate what is in the air

“Bus travel is a gamble, Kiki Bold must always be prepared to get off. Theatre is futile and before each water aerobics session she keeps fingers crossed that no overdosed hairspray. Kiki has asthma and allergy and perfume makes her sick. We’ll meet at home in Kickis apartment in Ålidhem and I really have thought me this morning. The most cans and bottles I have in my bathroom contains perfumes of any kind; shampoo, soap, lotion, deodorant and hair spray. I try to make myself as “fragrance free” as possible, but it does not really. For Kiki reacts to rinse agent that remain in my shirt. Although it affects breathing, I know that it will pass. The difficulty is that it is built on. It may be fine for a while, but becomes the several doses I become sick in the end. I do not understand why there has to be perfume in just about everything. Detergent for example, I can not even go into the laundry room and my husband have to run three empty machines to remove all detergent and fabric softener residue. I can ride the bus, but stepping it on something that has a lot of perfume on themselves, I have to get off. Bio runs decently if we sit in the back of the chairs where there is little distance to the next line, but the theater is not to my great sorrow. I have tried many times. For some reason, “spraying” the people a little extra when they should be at the theater. I can not even stand in the foyer. I can not breathe.” vk.se

Very many are sick from your perfume use, not only from what you spray on you or put on your face and armpits, but also of the products you use that contain perfume. Show respect to those who are struggling, use perfume free products.

 

Source: vk.se


Leave a comment

Addiction or brainwash?

Addiction or brainwash?

I just read The Addictive Power of Toxic Perfumes and Cologne where the writer tells about an episode where a woman sprayed perfume in a shop despite he told her his wife who was there get sick from it, and he talks about the woman being selfish and addictive to fragrance.

“Several years ago my wife and I were visiting a town in the mountains of western Maine. We were looking at a few books on the rack in the town’s historic pharmacy. Just across the aisle was a perfume display with a large row of testers. As we were looking at the books, another couple walked by us and I heard the woman suddenly exclaim, “Oh! There’s my favorite perfume – I think I will have some.” Since she was standing right next to my wife who has Multiple Chemical Sensitivity (MCS), my wife instantly responded, “Please don’t spray that, I am highly allergic and it will make me sick.” The woman looked at my wife and then looked at the bottle. A second later the bottle was in her hand and she gave herself a strong dose of perfume and then walked in front of my wife leaving a cloud of fumes behind her. To say the least, I was angry. How could someone be so selfish?” Health Impact News

Further they say:

“My wife has been struggling to avoid being exposed to perfume, cologne, and the fragrances of laundry products and air fresheners for over fifteen years. Because of her Multiple Chemical Sensitivity (MCS), my wife and I have asked many people to please not use perfume or cologne when they know that they will be spending time with us. Whether it is in our home, in a church meeting, or other type of gathering, the answer we receive to such requests is almost always “NO.” People usually get quite offended when such a request is made. Sometimes people will say they will honor the request, but then they often forget to keep their promise. Sometimes we have made gentle reminders to encourage them to help us, but it is amazingly difficult for perfume addicted people to stop using perfume or cologne when they start their day or to avoid reapplying perfume later in the day. Even greater hostility may be evoked when a request is made to please consider using unscented laundry detergent or to stop using dryer sheets, which are some of the most toxic fragrance products. Even if we tell people that our suggestions will make them healthier and save money, they still have no interest in hearing what we have to say about the toxic qualities of fragrance products.

It is quite fascinating to watch the power of addiction. People may have great compassion for homeless cats and dogs, may be very supportive of all kinds of community charity projects, and may be loving parents and grandparents, however, when it comes to the effect of fragrance products on the health of other people, they seem to have very little compassion. They might give you the shirt off their back, but don’t get between them and their perfume or dryer sheets. It really is no different from any other addiction. Cigarettes, alcohol, and sugar all exercise the same power to control behavior and to repel anyone who might dare to interfere with their being satisfied by their drug of choice, which in this case is fragrance.A person who is addicted, whether it is to alcohol, drugs, food, pornography, or perfume, will not allow anyone else’s need to interfere with their need to keep using a certain substance. This may not be conscious, since most perfume users probably don’t suspect that they are addicted. In their mind, they just love perfume and cologne, and they can’t imagine how other people could dislike what they love or even be made sick by what makes them feel good.” Health Impact News

And

“In addition to the physically addictive aspects of fragrances, they are also emotionally addictive. This is due to the olfactory pathway in the brain through which sensations of smell enter the subconscious part of the brain.” Health Impact News

“The marketing of perfumes, cologne, aftershave, and other scented body care products is based on sex and the power to control others. In other words, people are subtly promised that they will be more sexually attractive or sexually desirable. It is further suggested that people can be invincible and they can get whatever they want — that is — if they wear a certain fragrance. Health Impact News

About the pheromones and the promises of sex. We are like the animals and we are attracted to the right person through among other things the natural scent of the other person, both men and women. But if I were you I would refrain from both fragrance and essential oils (more about that in the video below) and only shower in fragrance free personal hygiene products and use a fragrance free deodorant. Humans are constructed like the animals, we produce pheromones that is a boost regarded to sex, and hiding it will have negative consequences. (source Dr Akilah El)

Fresh-Air-For-All-fragrance-illness

I urge you to read  The Addictive Power of Toxic Perfumes and Cologne before you read on.

I do not think for a minute it’s addictive to use perfume and I do not believe that it is the reason why the woman sprayed perfume defiance that she was told not to do so due to his wife’s sensitivity. It is more about personality and this woman simply did not care. It’s her way to meet others, she got no knowledge of it and she’s short-minded, selfish and cares only of her.

A person having asthma reacts to allergens and irritants in the air as low as 0,02 PPM.

Fresh-Air-For-All-and-no-obstruction

I used perfumes before I was asthmatic in 2007, not as extensively but it was in all my products, in everything from laundry products, cleaning to personal care products, deodorant, makeup and styling, and a slight spray on the neck. It was not so I had to spray me every day because I “had to have my fix” of scent, I used it sometimes and let it be for long periods of time. I did not get withdrawal because I did not get my spray of scent or scented products. I used what I was brought up to use, and what was available to style myself after what was fashionable at the time. I did not ask questions to if this was ok, or if it did hurt anyone since no one told me it was bad, hold bad content or in any way the society told me it was bad. But back then I would probably have had a hard time understanding how it could affect someone and in what way it could be harmful since I had not lived it myself. The old saying “- You need to walk a mile in someone’s shoes to fully understand…” is very true. It’s more that people are trained that fragrance is as it should be, that is what is ok and accepted and that everyone accepts it WHATEVER HAPPENS! It is a form of brainwashing of and by society that everything that does not smell anything or smells bad is to be dirty. It is common in advertisement to be told “The smell of clean…” when talking about fragrance washing and cleaning, and “The fragrance of a house is part of the decor.” when talking about interior design. It’s brainwashing, aka training of the whole society that things must smell fragrance to be clean and bling-bling. But fresh clean air what does it smell? Clean water what does it smell? I smell NOTHING! Fresh and clean air and water does not smell flowers before you add a flower or fragrance to it. If you stand on a mountain top and there are no flowers around it won’t smell other than fresh air, and it smell nothing, just air!

That people use fragrance is because they are trained to do so by society, history, marketing and attitudes, they enjoy it almost as some like the taste of chocolate or a good dinner, and enjoying something one gladly uses it again. If it is hurting you, you will not try it again.

In the article it says

“Fragrances are Emotionally Addictive” Health Impact News

Maybe it can be in a way addictive that people feel pleasure when they feel a scent they like, just as they feel pleasure when the eat things they like, but it will not make them addictive in that sense of the word. Take for example what people eat. People allergic to food also get the same treatment as us who are allergic, asthmatic and have other lung diseases, or MCS and get sick from fragrance use. People invite to dinner and then forget, do not care, or it is cultural reasons to why the menu at the dinner is not altered so the sensitive person can take part and eat the dinner without getting sick. One good example is Chistmas dinner, when people expect one kind of food and it makes them into selfish bastards that do not care about health and they do not care to change the content of the food so a family member or a friend do not get sick from the dinner. These people are not addictive to Christmas dinner, they are just following the tradition and they are not willing to change it to suit someones health because then it is not traditional Christmas food anymore. Using other ingredients changes the taste of the food and therefore they think the Christmas feel is damaged. Ergo they skip caring instead. (read Merry Christmas shut out)

It is the same way with fragrance. They use it because they like the feeling they get from it, and they make it their own personal mark, a bit of themselves, the fragrance becomes a part of them, and when you complaint that someone should not smell they take it personal because they feel you complaint about how they smell. They are uneducated about the problematic issues with fragrances, and they are brainwashed it is ok all over the society. How can anyone complaint about something that is fully accepted in society? they are in their believes.

Ergo they use it anyway.

Fresh-Air-For-All-shut-out-lonely

For us the “flavors it hurts” with perfume, just like the food hurts the food allergic, for the others non sensitive it’s a good. They can not for a second understand that some might be sick from it, and therefore they fail to accept that others may become ill, and therefore they do not believe them in it is for real and important. They also have a superstition on medication that; “Take a pill and everything will be all right!” It have been said before many times and as long as society have that way of thinking it will never be alright since medicine for asthma and allergy is only constructed to take away peaks of illness not to make you immune to the things your body can not tolerate.  Only way to not get sick is to refrain from being exposed.

Fresh-Air-For-All-MedicineMyth

It was not before I got sick in asthma myself that I fully understood what harm it can do to the health. Now I do not use fragrance products at all, I had no withdrawal and not problem stop using it since I now got the inside knowledge and understanding of what harm it does. Actually, when I stopped using it I felt better than I have ever done before. It was not only the asthma and the breathing issues that went away. All those chemicals is a burden to the body. The body is not constructed to handle all this burden, it is constructed to breathe, eat, feel, and do its needs. I realized that all those chemicals made a strain to my body, I could literally feel when the body stopped having to work to handle all the stuff I put my body through using all the fragrance products. I felt freed. My only regret is that why had no one told me about this before?

Fresh-Air-For-All-the-fragrance-fre-please

People, you must only take our word for it and listen. You do not want to get this illness that is asthma, allergy and sensitivity to understand what it is about. It is actually pretty awful to have, I promise you that it s nothing you want, not being able to breathe without being at risk of getting sick from others use of fragrance.

Fresh-Air-For-All-fragrance-free-everyone-can-join

You just have to respect what you are told about it. You just have to be fragrance free, and actually it is not being dirty even if you are told so. Fresh air does not smell of perfume, it smell of nothing, and it is lovely. Haven’t you ever stood outside a spring, summer’s, fall or a winter’s day and inhaled the fresh air and felt it is lovely? That is exactly what we want to do. Inhale fresh air without getting sick.

/ Annelie

Please share

Fresh-Air-For-All-adapt-accept

Other reading:
Oxford Journals on smoking, fragrance and indoor clima
http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/25/ntr.ntu146.abstract?sid=cfa3e8b7-68b2-48cf-b654-81aa70efd394

Fragrance and handicap
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/02/25/perfume-and-air-pollution-or-second-hand-fragrance/

Sex and fragrance or not?
https://docakilah.wordpress.com/2012/01/06/womens-natural-scent-more-seductive-than-perfume/

What is fragrance?

Fresh-Air-For-All-what-we-think-of-perfume

Are you a trained monkey?


1 Comment

Merry Christmas shut out

Happy Holidays?

Fresh-Air-For-All-Guests-Christmas It is this time of year when all families gather together and salubrate the holidays together, first Christmas and then New Years.

Invitations are sent and everyone is expected to come on the invitation like the host want it.

I am visiting in different asthma and allergy, and sensitivity fora online and read page up and page down about relatives inviting their kids, cousins, grandkids, siblings and other relatives to the holidays and everyone want to come, just they can not.

And why?

Family can sometimes be even worse than other friends in life, it seems like they are deaf to life and others needs. They want to be presentable and they want to make a cozy holidays for all and make a happy party – on their terms.

I then wonder why they are not listening to what their family and friends tell them about their asthma and allergies, that they can not be around cats, dogs, birds,, tobacco smoke, vaping, fragrance, air fresheners, incense, scented candles, and can not eat a range of different things. Many allergies are even airborne so if any of the things they are allergic to is there they get sick from breathing.

I read about families who invite to holidays and parties and demand to have the gathering at their home even though they know and have been told many times their friends or family members are sick from their animals, fragrance products, tobacco smoke (second and third hand), vaping and some food, fragrance, aftershave and other things. They are told all year-long and every year at Christmas and New Years that the family member is sick from these things, still it is like the host behave like they are thick in the head. Either they have a hearing problem, or it must be they are either thick in their head and do not grasp for a moment what is the problem, or they just do not care.

But actually it should not have to be explained in detail what happens in the body when a person is exposed to allergens and irritants, it should be enough they are told the person get sick from it, and when told – Could you please come to our place instead? And could you please come fragrance free, smoke free, fur free, and bring no food or what ever the allergy and asthma is against? They should do that without hesitating, all for the cause and best for the person we all love who has allergies and asthma.

Every year it is the same thing, and every year I wonder what is wrong with these people? They say they love their family and friends, but still they seem to not care and go on hurting them.

In the end the person having asthma and allergies end up having a Christmas and New Years being sick, really sick, being on medication and having a bad health. All because some people do not listen.

It should be easy. They could just listen and do as asked of them for the greater good and good health of someone they claim to like and love, and someone they claim they care for.

If you claim these things, that you love and care for a person, please step up and show for real that it is true by showing it with your actions.

Caring about your loved ones should be more important than where and how you salubrate your Christmas and New Years.

Or your loved ones end up sitting alone at the Holidays, or getting really ill just because you do not care.

Read about asthma and allergy by looking through the menu, and links. Also read about testimonials, Go fragrance Free archives, and all the other knowledge. Take your time and be a better family and friend.

Please, let it be a Happy, including and Healthy Merry Christmas and Happy New Year for everyone.

Fresh-Air-For-All-MerryChristmas

/ Annelie


Leave a comment

To fight a gnu battle…

Sometimes trying to win a argument with a less enlightened is useless.

It is kind of like when you try to tell a person that fragrance is harmfull to human health. Some will never believe you before they get sick themselves. It will then become important to them too.


Leave a comment

When you fragrance, Ida get ill – Side2.no

I collect testimonials from people who become ill from fragrance use. I do this because I want to make it visible that it is a bigger problem than people might think. The reason I blog about this is to spead information. Ida is a 12 year old girl who become ill from fragrance use. Read Ida’s story (I qoute):

When you are using perfume, Ida becomes ill

“-I get very ill when I sit next to someone with perfume or hairspray. The very worst spot Ida (12) may reside, are tax-free at the airport. – I get sick and get headache, says Ida to Side2. Continue reading


Leave a comment

Sensitive to fragrance – Bea had enough! – ungaallergiker.blogspot.se

This is about Bea that goes to school and she have both asthma, allergies and MCS and struggle with lack of understanding, lack of consideration, lack of caring and use of fragrance. Read her story:

Qoute

Bea has had enough!

“A call comes in to us here at Young Allergy sufferers during last week. It is one of our members is calling, Bea is her name. Exhausted and distraught, turns Bea to us. She suffers from fragrance hypersensitivity and even though Bea has had a serious attack at school, they refuse to ban perfume. Continue reading


Leave a comment

Sensitive to fragrance – Ailo Spjellok – Barnastma.se

Scent sensitive – Hyperreactive

Ailo’s story

Research suggests thatone-third of us feel any kind of discomfort due to strong scents. If you are an adult, you can change seats on the bus if you’re sitting next to someone with a strong scent on, but what does a child exposed to what can give an allergic reaction do?

Ailo is ten years and received the diagnosis of non- allergic asthma when he was just under two years. Something that he reacts strongly to the scents; it can be about flowers, smoke, or fragranced products. It works fine at school so far, says mom Anneli, well aware that children ten years old are not yet any large consumers of scented products, but that it’ll be harder to come. The school has taken the issue seriously. It has been informed of Ailos sensitivity to smells and everyone takes this into account. There is another boy in the class having allergies, and this in turn helps to discussing the issue about allergies more and get a better understanding of those who are afflicted. Sometimes it can happen that Ailo get exposed to scented Products at school. One such opportunity that can happen is related to gymnastics lessons. It may have been someone from the upper classes who have been wearing something strong-smelling in the locker room. But it is clear that even Ailo want to make themselves beautiful. Above all it is cool hairstyles that apply. Now we have found a kind of hair wax without fragrance that works well. Previously tested Ailo a hairspray that did not work at all. The scent becomes very concentrated in a product that you spray on them. Some time ago there was a house that was on fire and the smoke was blowing straight towards Ailos and Anneli’s home. Though it was a kilometer away got Ailo a strong asthma reaction. Smoke seems to be something that Ailo react strongly against. We were with a relative and a man there had a motorcycle that the guys thought was cool. When he started it and gassed in the yard got Ailo again an asthma attack sensing of exhaust smoke. With proper medication cope Ailo still pretty good. It is clear that in cold periods may be necessary to increase the dose of medication something. I’m glad that so many shows take into account Ailos asthma and sensitivity to scents, concludes the mother.

And again I can only agree With this kids story, it is like that and I wish all would take this in account and stop wearing perfume and fragranced Products. Did you know there are about 300 million People having asthma in theh world? If you stop using fragrance Products you will ease the life of many. And really, this is just what it is like. Thank you Anneli Spjellok and Ailo for sharing Your story.

You who have followed my site for a while know I collect stories from real live experiences With this problem. Ailo’s story I found at:

http://barnastma.se/index.php/15-barnen-beraettar/47-justin-bieber-och-victorias-secret-kan-vara-ett-gissel-foer-de-doftoeverkaensliga


Leave a comment

Sensitive to fragrance – Angelica Holmberg – Barnastma.se

Scent sensitive – Hyperreactive

Angelica’s story

Research suggests thatone-third of us feel any kind of discomfort due to strong scents. If you are an adult, you can change seats on the bus if you’re sitting next to someone with a strong scent on, but what does a child exposed to what can give an allergic reaction do?

Angelica was diagnosed with asthma as early as age two, but probably had it a lot longer than that. She has had effort asthma and reacted to animals. Scent sensitive, she has become only recently.

If you know a girl in high school age, so we know it’s often makeup and perfumes that apply. There are special series just for teenage girls, marketed aggressively towards the younger audience. Fragrances from Victoria’s Secret is on many of the younger girls’ wish list and teen idol Justin Bieber has already managed to launch three different perfume series.

Angelica is thirteen years old (2014) and going to high school and of course so are the girls even in her class interested in perfumes. But if Angelica is subjected to strong perfume smells, she gets hard to breathe and have to medicate. Or medicate, yes, she have to medicate all the time to keep their asthma under control, but a perfume can make sure she gets a severe attack that, at worst, ending with an ambulance ride to the hospital emergency room, telling her mother Jenny Holmberg.

We have informed the school about Angelica’s fragrance sensitization and asthma, and some have those responsible at the school listened and acted. It has banned the use of perfumes, but this has to do with strong forces. The marketing of perfumes is massive and what teenage girl does not want to smell good? – I’ve been to school and had with me material from the Asthma and Allergy Association, and to show how it works with asthma and fragrance intolerance. received testing to breathe through a straw and they all understands that it is not easy, says Jenny.

It usually works better in the middle of the semester when you ‘ve had time to inform of perfume ban. At the end of the semester and at the beginning of a new semester , it seems sometimes as if you ‘ve forgotten what was said about allergies. It needed just a student who is wearing perfume or have used any product that has been heavily perfumed. If any student has had on perfume so you speak with the student, it does not help that as we talk with the parents. Some additional levers have not been taken to. I heard about another school where there was a smell hypersensitive pupil who had become sprauyed with perfume as punishment for the school had sent home a student with perfume on it, says Jenny.

One can still say that the school is trying to help Angelica in many ways, they ‘ve looked over the school environment and ensured that the ventilation works well. There is also a plan for what to do if Angelica gets sick at school. Despite this, she medicate every day to be able to be in school, sometimes the medicines does not help and she must go home, sometimes we go and inhale at the health center, says Jenny.”

And really, this is just what it is like. Thank  you Jenny Homberg and Angelica for sharing Your story.

You who have followed my site for a while know I collect stories from real live experiences With this problem. Angelica’s story I found at:
http://barnastma.se/index.php/15-barnen-beraettar/47-justin-bieber-och-victorias-secret-kan-vara-ett-gissel-foer-de-doftoeverkaensliga


Leave a comment

I got the Bolshoi ruined by fragrance – Torunn Overanger – Nordlys.no

– I got Bolshoi (Đ‘ĐŸĐ»ŃŒŃˆĐŸĐč, Bolsjoj) destroyed by other women’s excessive use of perfume

“- I had been looking forward to this for so long, so it was incredibly sad to find that the entire second act was destroyed. Because of the massive perfume smell in the… room I was sitting with a veil before the eyes, the tears flowed and I did not catch what skjeddde on stage, says artist Torunn Ovanger.
She has authored a letter the newspaper Nordlys (the Northern Light). Where she argue that perfume should only be used for private occasions. The reason for the post is the experience she had during the world – famous Bolshoi theater ballet in TromsĂž in Nordlys-festivalen (Northern Lights Festival).
devastating
Among other things, she writes that “the tears flowed, and I found it hard to see what was happening on stage. During the break I heard that people complained loudly.”
– I was sitting next to a lady who really had sprayed herself It was not unbearable, and it ruined the experience for me, she tells Nordlys .
Ovanger think this is typical of such major cultural events.
– Like this, it is all to often. Many women do not think about how much perfume they take on.
– Do not fragrance in public
Ovanger says that although she never add fragrance to her person when she participates in cultural events and other public events.
– I know many are harmed by this and who are frustrated by the use. Although I am not asthmatic or allergic, but those who get sick from it must have it really bad if they all sit in a concert hall crammed with perfume scent. Ovanger say that this is a topic that is often spoken about and complained of in the aftermath of such events.
– This is something we should discuss. Now it is not allowed to smoke anymore indoors, but excessive use of perfume is really no better, she says, and continues:
– Now is the perfume, gassing from detergent , deodorant , hair spray , etc. People go around and them stink. This can be a cocktail that gives people breathing difficulties and runny eyes.
– A big problem
Senior Adviser Kai Gustavsen with the Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF)  think it’s great Ovanger speaks out.
– This is a big problem for some people, and we need awareness. A Danish study showed that 15 percent had experienced discomfort and allergy symptoms by others perfume use. 0.5 per cent are so severely affected that it affects them both socially and professionally.”
I think it is really great by Torill Orkanger to Write to the newspaper telling us all about this. But I think NAAF should go out and talk more about it than they do, and I think it is more than percent that is affected, just think of all With lung issues, not only asthma, and I also think the number of those who is severly affected is higher of the same reason.


Leave a comment

Critically allergic – Brianie Copeland – dailymail.co.uk

 

Today I read this article about Brianie who suffer from multiple allergies and asthma. It is not a easy life. Read and learn.

Brianie have multiple allergies to among other things like dust, all animals, manmade fibres, grass, pollen and even strong light. Her condition is often made worse by coming into contact with items that most of us handle each day, including cleaning products, strong light and even heat from the radiator, and will never be able to wear make-up or such products. She also have multiple Food allergies. She is unable to lead a normal life due to her allergies.

As a result, she has severe ezecma, dermatitis, arthritis and asthma.

She says: ‘The nutrients from my skin are gone and my immune system is broken, so while other peoples bodies fight off colds in a couple of days mine takes a couple of weeks.”

As a result, the teenager is virtually a prisoner in her own home as exposure to the outside world leaves her with blistered skin and painful rashes.

Source and read the Whole story at

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2530697/Teenager-plagued-condition-means-exposure-grass-clothes-SUNLIGHT-leave-writhing-pain.html


Leave a comment

To request freedom from perfume among the people …

(Scroll Down for English)  I wonder if those had served food to those who have food allergies, or if it would be rude to ask for food you can tolerate?

Å be om parfymefrihet blandt mennesker…

Om noen ber et menneske om Ä vÊre parfymefri blir dem gjerne sÄret og tar det som en krenkelse. Dem tar det personlig. Og litt for mange har ikke forstÄelse for at parfyme kan gjÞre andre sjuke, og forresten i lengden ogsÄ dem selv. Det er ikke den som blir sjuk av noe som skal tÄle at andre skal bruke noe. Dette er kun fiksfakserier for Ä holde hÞflighet i hevd, det blir sett pÄ som uhÞflig Ä be noen om Ä ikke dufte. Er det i tillegg en gjest det gjelder da er det bare enda mere sensitivt, og du blir skikkelig uglesett om du krever duftfrihet. Men det er langt mere utrivelig av den som dufter, gjesten eller medmennesker generelt, folk i yrkesstillinger Ä gjÞre andre sjuke. Jeg undrer om dem hadde servert mat til deg som er matallergikere som gjÞr deg sjuk, eller om det ville vÊrt uhÞflig Ä be om mat du tÄler?

In English

To request freedom from perfume among the people …

If someone asks a person to be fragrance they are likely to hurt their feelings and they take it as an offense. Those People are taking it personally. And too many do not understand that perfume can make others sick, and incidentally in length also themselves. It is not the one who is sick of something that should endure for others to use something. This is only whistles to keep civility alive, it is seen as rude to ask someone not to use it. If it is a guest that comes when there are only even more sensitive, and you are really frowned upon if you require freedom from scent. But it is far more unpleasant by the scented person, guest or fellow human beings in general, people in professional positions to make others sick. I wonder if those had served Food you get sick from to those who have food allergies, or if it would be rude to ask for food you can tolerate?


4 Comments

Perfume and Air pollution – Or Second hand fragrance

(Scroll down for English) This is a sticky post, scroll Down for newer blogposts.

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

Ved en yrkesskade i 2007 fikk jeg astma og er blitt meget plaget pga kjemikalier og herunder bland annet parfyme og tobakk. Parfyme av idag er ikke blomster, men i hver parfyme er bÄde benzenprodukter, alkoholer, lÞsemidler, ftalater, kjemikalier m.m. og mange av de er bÄde kreftframkallende, allergiframkallende, irriterende for hud, slimhinner og luftveiene m.m. Luftveiene strekker seg helt ned i bronkiene i lungene og ut til Alveolene som er de som transporterer oksygen til blodet og resten av kroppens organer. Luften vi puster inneholder ogsÄ alt som fordamper, stÞver og avgassing fra alt omkring oss, inkludert fra mennesker. Alt gÄr videre ut i blodet. RÞyk er idag et kjent slik fenomen med avgassing, men det de ferreste tenker over er avgassing fra parfyme / etterbarberingsvann og parfyme i parfymerte produkter, sÄ kalte luftoppfriskere, signaturdofter (fragrance marketing), parfymerte rengjÞringsprodukter m.m. Dette er en forurensning av luften med kjemikalier som irriterer luftveiene, og spesielt for sensitive hvilke inkluderer de med lungesjukdom. Visste du forresten at astma og allergi teller som handikap og er omfattet av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven? Continue reading