Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Mulieres vaskemiddel

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented er et økologis certifiert flytende vaskemiddel. 

Mulieres passer alle forskjellige typer stoff inklusive silke, ull og gore-tex. Vaskemiddelet kan brukes både for både maskinvask og håndvask. 

Mulieres Pure Unscented er helt uparfymert.

Innehold: Vann, 15-30% olivenoljesåpe* (fettsyre, olivenolje, kaliumsalter), eddik, glycerin.
*14% av totalt innehold kommer fra økologisk jordbruk.

Jeg har ikke prøv dette produktet selv, og jeg får ikke betalt for å tipse om det. Om du prøver det blir jeg gla om du forteller hva du syns om det og legger igjen en kommentar. 

https://www.apotea.se/mulieres-natural-laundry-wash-pure-unscented-1500-ml
Engelsk

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented is an ecologically certified liquid detergent.

Mulieres detergents are suitable for all types of fabrics including silk, wool and gore-tex. The detergent can be used both for machine and hand washing.

Mulieres Pure Unscented is completely perfume free.

Content: Water, 15-30% olive oil soap * (fatty acids, olive oil, potassium salts), vinegar, glycerin.
* 14% of total content comes from organic farming.

I have not tested this produkt myself, and I am not paid for telling about it, please let me know of you experiencies if you try it.


Leave a comment

Idun parfymefri make up

Parfymefri make up merke Idun

Kjøper du på Apoteket

Det går helt fint å være fashionabel og parfymefri.

Bli parfymefri du også!

Jeg har ikke testet produktet selv, jeg har bare sett salgstandet på mitt lokale apotek og kjøpt en rouge, jeg har ikke betalt for å reklamere for produktet.


Leave a comment

Må jo holde seg ren…

Da man snakker med en kjent:

“- Jeg kikket bare om det var plass i bilen…”

“- Å vil du sitte på?”

“- Ja men du er jo allergisk mot meg.”

“- Jeg er bare allergisk når du har parfyme på deg.”

“- Ja men jeg er jo som alle andre hygienisk vasker meg, bruker deodorant, og parfyme, må holde seg ren.”

“- Jeg dusjer også og bruker deo, men ikke parfyme, jeg har dusjet i dag og vasket håret og brukt deo. Jeg lukter ikke. Man behøver ikke parfyme for å vaske seg.”

…jeg lukter på håret mitt. “- Det lukter ikke.”

Han lukter på håret mitt.  “- E, hm, mm”

Det såg ut som det kverna i hodet på ham. 

Faktisk at folk flest er hjernevasket av industrien, det er ikke parfymen som vasker rent, det er såpen, det er ikke parfymen som er virkestoff i deodorant, parfyme er bare en unødvendig ekstra tilsats som ikke har noen nødvendig oppgave.

Produsentene av parfymerte produkter lyger til kundene “-Det lukter rent av duft”, sannheten er at rent lukter ingenting, som ren luft, det lukter ingenting, muligens et hint av litt vann. Det lukter i hvert fall ikke parfyme. Luft tilsatt parfyme er ikke ren. 

(Personens navn deles ikke for å verne ham.)


2 Comments

Parfymeallergi – din godlukt skader andre – Elin Wiese Engh – Nyhetsettermiddag NRK

Opplysning er en god ting 0:45:45 min inn i programmetParfymeallergi-P2-Nyhetsettermiddag

Effekten av ditt parfymebruk. 20% av befolkningen blir sjuk av din parfyme og parfymerte produkter. Har du med mennesker å gjøre da skal du være parfymefri sier NAAF. Lytte her:

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB51017416/01-09-2016#t=45m45s

“Det skal handle om følsomhet for lukt, for 20 % (ca 1 million personer) av oss er nemlig andres bruk av parfymer generende. For pleietrengende Elin Wiese Engh er problemet så stort at hun ikke kan få hjelp hjemme lenger. (dør åpnes) Vi er hjemme i leiligheten til Elin Wiese Engh i Stavanger, hun har slitasje i de fleste ledd i kroppen og aktive prolapser i ryggsøylen,  det gjør at hun lever med store smerter hele døgnet og er  sterkt hjelpetrengende. Jeg har det godt inni meg men kroppen har det forferdelig, kroppen har det jævlig for å si det sånn rett ut, forteller Elin Wiese Engh. Elin Wiese Engh har fått innvilget 35 timer i uken med brukerstyrt personlig assistanse av Stavanger Kommune, men det har hun måttet stoppe da pleierne som kom ikke tok hensyn til at hun blir dårlig av lukt og av parfyme. Elin forteller: Jeg får veldig kraftig hodepine som om jeg har migrene og blir veldig kvalme.

EliseWieseEngh-parfymeSkjermbilde

Skjermbilde av NRK Rogaland Facebook Les artikkelen klikke på bildet

Les også artikkel i NRK Rogaland https://www.nrk.no/rogaland/reagerer-pa-parfymerte-produkter—mener-helsetjenesten-ikke-tar-hensyn-1.13114691

 

Parfymer, deodoranter, shampo, og vaskemidler er produkter som kan avgi sterke lukter. Flere og flere nordmenn reagerer på dette og Norges Astma og Allergiforbund anslår at rundt 20%  (ca 1 million personer i 2016) av befolkningen opplever lukten som generende og for rundt en 0,5%  (ca 5000 personer i 2016) er problemet så stort at de ikke kan oppholde seg i det offentlige rom. NAAF forteller: De kan oppleve at de får kvalme, hodepine, noen føler det faktisk som en forgiftning. Det sier Hildur Østbø, regionssekretær i Stavanger i Norges Astma og Allergiforbund, NAAF. Helsearbeidere som jobber for Stavanger kommune har ikke forbud mot å bruke parfymerte produkter men kommunen prøver å ta hensyn og legge til rette for den enkelte bruker så godt det lar seg gjøre, det forteller direktør for Oppvekst og Levekår i Stavanger Kommune, Per Haar: – Jeg mener at i utgangspunktet så gjør vi veldig gode vurderinger i Stavanger på pasienter og brukere sine helseutfordringer på at vi tilpasser tjenesten i forhold til de behovene som den enkelte bruker har så mitt svar er at hovedbilde er at det fungerer veldig bra. NAAF forteller: – For de som jobber i helsevesenet bør det å bruke parfymefrie produkter være en selvfølge mener Norges Astma og Allergiforbund (NAAF), de som jobber i forhold til mennesker må ta dette på alvor og unngå å bruke parfymerte produkter. Elin Wiese Engh sier: – Jeg synes det er trist fordi jeg kan ikke da ta imot hjelp fra de i det hele tatt. Elin Wiese Engh er oppgitt over situasjonen, selv har hun prøvd å gi parfymefrie produkter til pleierne. Elin Wiese Engh sier: – … deodoranter har de fått, Blenda Sensitive vaskepulver har de fått fra meg, shampo har de fått av meg, tusen produkter de har  på apoteket, de har tatt imot det men det har ikke blitt bedre for det, sier Elin Wiese Engh mens hun ler litt beklemt og med gråt i røsten.” Reporter var Tomas Haldeland NRK

“de som jobber i forhold til mennesker må ta dette på alvor og unngå å bruke parfymerte produkter.”

Og jeg er meget enig. Det spiller ikke noen rolle vilken stilling du har, om du jobber i forhold til mennesker da skal du være parfymefri slik at du ikke gjør kundene og kollegaene sjuke, det gjelder i alle jobber.

/ Annelie


1 Comment

Public consultation on the review of the #European #Disability Strategy 2010-2020 #EU #asthma #allergy to #fragrance #astma #parfyme #parfym

EU ask for Your opinion!

“There are approximately 80 million citizens with disabilities in the EU, who often face barriers that prevent them from fully participating in all aspects of life on an equal basis with others. In its commitment to eliminate these barriers and improve the life of people with disabilities, the EU became a party to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN Convention). Implementing the Convention is an ongoing process and it is a shared responsibility of the EU institutions and the Member States. The EU can only act within the powers conferred to it by the EU treaties. A first review of the EU’s implementation of the UN Convention, done by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, recognized the progress achieved until now, but also provided some recommendations for the future.

At EU level, the UN Convention is implemented through the European Disability Strategy 2010-2020. This Strategy has identified eight main areas for action at EU level: Accessibility, Participation, Equality, Employment, Education and Training, Social Protection, Health and External Action. Having reached the halfway point in its implementation, the European Commission launches this public consultation in order to assess its impact and to ensure EU policy remains tailored to the needs and rights of persons with disabilities.

This questionnaire asks for your opinion on what has been achieved so far at EU level, your views on the challenges faced by all persons with disabilities and how the European Union should address them. We appreciate all replies from citizens, organisations, public authorities, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the findings of this public consultation to assess the progress made under the European Disability Strategy 2010-2020 and to identify gaps to be addressed at EU level to ensure the full and equal participation of persons with disabilities in society.” ec.europa.eu

Completing the survey should take about 20 minutes.

Give #EU your opinion on your fragrance #availability issues, scream at the top of your lungs! Tell them about your issues in a fragrances world. Here is your possibility to inform them. (link in Swedish and English below)

Swedish
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=sv

English
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=en


Leave a comment

Annika om Parfyme(fritt) – Annika about Fragrance(Free)

Annikas Parfymefri blogg

I dag fann jag en blogg som Annika driver. Hun skriver om parfyme, parfymefritt, og om hvordan hun påvirkes av parfyme. Du finner den her:

http://annikasinblogg.blogspot.no/search/label/Parfymefri

In English

Annika’s Fragrance Free blog

Today I found a blog by Annika. She writes about fragrance, fragrance free and about how she is affected by fragrance. You find the blog at this address. It is in Norwegian so you need to use a translate to read it.

http://annikasinblogg.blogspot.no/search/label/Parfymefri


Leave a comment

Tested: Eyeglass cleaning wipes – Brillerenseservietter

(Scroll down for English)

Brillerenseservietter

I dag var jeg på Europris igjen for å kjøpe en termometer, det hadde de ikke en slik jeg ville ha men jeg fant denne som sto på hyllen ved siden av. Det jeg la meg merke i var at det sto parfymefri på pakningen så jeg tenkte at dette må jeg prøve.

image

Renseservietter for briller for en billig penge.

De innholder ikke parfyme, dok har de en lukt som av sprit eller annet liknende middel. Jeg har ikke tatt astmamedisin siden i morges og da jeg stakk nesen i de kjente jeg ingen umiddelbar reaksjon, dette tross at jeg normalt reagerer mye på vaskesprit og andre liknende alkoholer. Det kom bare et lite host så om jeg trenger vaskeservietter så kan jeg leve med det, det blir godkjente med forbehold.

Disse bør være rimelig trygge å bruke. Dok er de ikke merket med noen anbefaling fra noe astma og allergiforbund. Du bør prøve de med forsiktighet om du kjøper de slik at du er trygg. Alle har jo som kjent ulik alvorlighetsgrad på astmaen.

image

Hver pakning innholder flere små pakninger som du enkelt kan ta med i vesken eller lommen.

image

Produsent

Sterling  Polish Company A/S
www.sterlingpolish.dk

image

Brillerenseserviettene bør bare brukes for briller med herdet glass. Det er også velegnet til pc- og tv-skjermer av glass, speil, innsiden av bilruter, kameralinser, hjelmvisirer av glass og kunststoff.

Det burde ikke måtte nevnes (ingen er vel så dum at dem gjør det?) men det står at “må ikke brukes på kontaktlinser”.

Du kan kjøpe de bl.a hos Europris.
www.Europris.no

Ellers bruker jeg til vanlig kun lunket vann og en myk klut, om jeg trenger noe sterkere bruker jeg en liten dråpe parfymefritt og fargefritt oppvaskmedel i tillegg. Dette kan jo være litt vanskelig å  ha med seg i lommen slik at det kan være greit å ha noe man kan ta med seg.

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

In English

Eyeglass Cleaning Wipes

Today I went to Europris again to buy a thermometer, I did not find what I wanted but I found this one which stood on the shelf next to. I noticed that it stood fragrance free on the pack so I thought this I must try.

Cleaning cloth for glasses for a cheap price.
They contain no perfumes, still they have an odor of alcohol or other similar means. I have not taken asthma medicine since this morning and when I stuck my nose in it I sensed no immediate reaction, this despite that I normally react much on disinfectants, degreasers or other similar. It came just a little coughing so if I need cleaning wipes so I can live with it, it will be approved since normally one do not stick ones nose in it and it do not stink from far.

These should be reasonably safe to use. But please note they are not marked with any recommendation of any asthma and allergy associations. You should try those with caution if you buy them in a way that you are safe. Everyone has as we all know varying severity of asthma.

Each pack contains several small packages that you can easily carry in your purse or pocket.

Manufacturer
Sterling  Polish Company A/S
www.sterlingpolish.dk

Cleaning wipes for glasses should only be used for glasses with tempered glass. It is also suitable for PC and TV screens of glass, mirror, inside of windshields, camera lenses, helmet visor of glass and plastic.

It should not have to be mentioned (no one is so stupid that them do it?) But it says “must not be used on contact lenses.”

You can buy the product mentioned in Europris.
www.Europris.no

Otherwise I normally use only lukewarm water and a soft cloth, if I need something stronger, I use a small drop of perfume-free and color-free dishwashing as well. This could be a bit difficult to carry around in your pocket so that it can be nice to have something you can take with you.

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Batteridrevne lys – Battery-powered candles

(Scroll down for English)

Frisk luft og kos med lys

Ofte om man har sensitive luftveier da må man avstå fra meget i livet. De senere år har det komt mange varianter av batteridrevne lys, kubbelys, telys osv. Du kan altså ha kos med lys på bordet uten å forurense luften inne.

Da man brenner vanlige lys eller duftlys da spres mange forskjellige kjemiske stoffer til luften som helse- og miljøskadelige stoffer som for eksempel krom, muskxylen, karbondioksid (CO2), nitrogendioksid (NO2), tungmetaller, nanopartikler, Lettflyktige organiske stoffer (forkortes VOC fra engelsk volatile organic compounds) natrium og kalium salter m.m. Lys av parafin avgir mer partikler enn rene stearinlys. I et laboratoriestudie med blåfarget parafin lys kan forhøyede nivåer av metaller som kobber, kobolt, bly og sink m.m. måles i luften.

Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig og danne sotpartikler i luften. Noen (men ikke utelukkende disse) av de lys som avgir skadelige stoffer til inneluften er er stearinlys, parafinlys, duftlys, glimmerlys, gelelys, lys med påtrykt dekor, soyalys, bivoks- eller palmelys m.m. Alt man brenner avgir stoffer til luften.

“Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.” Videnskap.dk

Stearinlys kan gi samme inneluft som moderat røyking innendørs og i alle fall tilsvarende bidrag man kan få fra utendørsluftforurensning, det er derfor viktig å unngå å brenne lys inne. Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres 350 000 sotpartikler – det er like mye som fra en sigarett! Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig. Dette delvis forbrente kullholdige materialet vil danne sotpartikler i luften. Disse partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser. Flere lys i et rom med dårlig ventilasjon kan føre til luftveisirritasjoner, astmabesvær, svimmelhet og hodepine. Mens stearin er en fornybar råvare, er parafin en fossil råvare som slipper ut skadelige klimagasser og avgir flere sotpartikler. Parafin er i tillegg mer brannfarlig. Undersøkelser viser at vi, dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville redusert klimagassutslippene tilsvarende det å fjerne 21 000 biler fra veiene. Duftlys er verstingen for astmatikere og allergikere, de sprer stoffer til luften som er allergiframkallende, irriterende på luftveiene og utløser astmaanfaller. Disse lysene lukter godt, men gjør ikke kroppen noen tjeneste. En undersøkelse ved Københavns universitet, basert på 78 personer i 58 boliger i København viser at bruk av brennende lys kan være farlig: Forskerne observerte nedsatt lungefunksjon og tegn på betennelse i lungene hos personer i hjem hvor det er mange partikler fra levende lys. Ifølge overlege Kåre Refvem, som er spesialist i lungesykdommer og indremedisin, er det ingen tvil om at sotpartiklene man puster inn fra levende lys påvirker lungene. Det er en del mennesker som reagerer på slike sotpartikler, det skjer en reaksjon når man blir eksponert for forurenset luft: Slimhinnen blir irritert, det dannes mer slim og det kan forekomme en betennelsesprosess i bronkiene. I praksis, over tid, kan hyppig bruk av telys og andre levende lys blant annet forverre en tilstand av kols eller astma, og noen holder seg til og med hjemme fra selskaper, for å unngå alle lysene.
Barn har sensitive og mer følsomme luftveier enn voksne uansett om de har astma, allergi eller andre sjukdommer som gir dem sensitive luftveier. Barn som vokser har en hurtigere pust enn det voksne har og trekker inn mer luft hyppigere enn voksne. Både barn og voksne med luftveisproblemer og allergier har en bedre helse om man unngår å brenne levende lys.

Lysene i videoen herover kjøpte jeg på Jernia, de går på to AA batterier og de tennes med en fjernkontroll. Du eller barnen kan altså sitte trygt i sofan og tenne lysene på avstand, og de  er helt parfymefrie og sotfrie, og du kan være trygg på at det ikke begynner å brenne i duker og gardiner.

God luft inne.

Les også

TV2 Hjelper deg tester lys
http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Helsereaksjoner ved bruk av tente lys
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Myter om forskjellige typer lys
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Kilde: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius

In English

Clean air and cozy with candles

If you have sensitive airways it is rather often you have to avoid things in life, but in recent time it have been produced battery-powered candles in many different kinds. Therefor you can have that cozy time and fresh air at the same time.

When you burn regular candles og scented candles many health and environmental hazardous chemicals are delivered to the air for example chromium, musk xylene, carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) heavy metals, nanoparticles, Volatile Organic Compounds (VOC) sodium o potassium salts and more. Candles made of paraffin produce even more particles than pure stearin candles. In a laboratory study with blue-colored paraffin candles is elevated levels of metals such as copper, cobalt, lead and zinc and more measured in the air.

When burning candles a portion of the stearic burn incompletely and form soot particles in the air. Some (but not exclusively these) of the candles emitting harmful substances to indoor air are stearin candles, paraffin candles, scented candles, glimmer candles, gel candles, candles with printed decoration, soya candles, bee wax or palm candles and such. Everything is burnt do emit substances into the air.

“If you burn candles for two hours a day, they account for almost two thirds of the total indoor pollution.” Videnskap.dk

Candles can provide the same indoor air pollution that moderate smoking indoors and at least equivalent contribution one can get from outdoor air pollution. It is therefore important to avoid burning candles indoors. Every time you blow out a light, released 350,000 soot particles – it is as much as from a cigarette! When candle burning, part of stearin burn incompletely. This partially combusted carbonaceous material will form soot particles in the air. These particles consist of a complex mixture of substances, from clean coal to complex organic compounds. More candles in a room with poor ventilation can cause respiratory irritation, asthma symptoms, dizziness and headache. While stearin is a renewable raw material, paraffin is a fossil raw materials that emit harmful greenhouse gases and emit more soot particles. Paraffin is also more flammable. Studies show that we, if we had not used paraffin candles, would have reduced greenhouse gas emissions equivalent to removing 21,000 cars from the roads. Scented candles are worst fumes for asthma and allergy sufferers, they spread substances to air that are allergenic, irritating to the airways and trigger asthma attacks. These candles smell good but do not do your body any service. A survey by the University of Copenhagen, based on 78 people in 58 homes in Copenhagen shows that the use of burning candles can be dangerous: The researchers observed reduced lung function and signs of inflammation in the lungs of people in homes where there are many particles of candlelight. According to consultant Kåre Refvem, who specializes in lung diseases and internal medicine, there is no doubt that the soot particles they inhale from candlelight affects the lungs. There are some people who react to such soot particles, there is a reaction when exposed to polluted air: The mucus membranes becomes irritated, forming more mucus and there be an inflammatory process in the bronchi. In practice, over time, the frequent use of candles and other candles including aggravate a condition of COPD or asthma, and some remain even home from social events, to avoid all the lights.

Children are sensitive and got more sensitive airways than adults whether they have asthma, allergies or other diseases that give them sensitive airways or not. Children who grow have a faster breathing than adults have and draws in more air more frequently than adults. Both children and adults with respiratory problems and allergies have a better health if you avoid burning candles.

The lights in the video in this blog post I bought at Jernia store, they run on two AA batteries and they can be lid using a remote control. You or your child (if you have children) can therefore sit comfy and safely in sofa and light the lights from a distance and they are completely fragrance-free and soot free, and you can be assured that it does not begin to burn in tablecloths and curtains.

Fresh air indoors.

Pleas also read (you may need a translater)

TV2 Hjelper deg! test candles http://www.tv2.no/2015/03/12/underholdning/luftkvalitet/levende-lys/6674021

Health problems using burning candles
http://www.nrk.no/telemark/linda-er-allergisk-mot-stearinlys-1.11381330

Killing myths about burning different types of candles
https://www.bolius.dk/5-myter-om-stearinlys-passer-de-24936/

Source: Wikipedia, Strømvippa.no, Folkehelseinstituttet, VG, NDLA, Er det farlig.no, Videnskap.dk , Bolius


Leave a comment

Tested: Effekt Fri soap #håndsåpe

This is a rather new brand I found. I bought several products in the product line. Now I have tested and is satisfied with Effekt: Fri hand soap. No fragrance, no color, no parabens, no asthma trouble. Very good!

 

Ingredients

image

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Bataine, Coco-Glucoside, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid.

Found in

It is sold in Europris stores and some other related stores. I found mine in Europris for 24,90 NOK, not expensive.

http://www.Europris.no

Manufactured by:

Nopa Nordic AS DK-9500 Hobro, Denmark

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Tested: Antibac hand soap #håndsåpe

I visited the hospital and went to the toilet. They have a really good hand soap that is asthma friendly. Very Good! Recommended!

This is hand soap and should not be mistaken for the antibacterial products Antibac produce that I do NOT recommend since it causes asthma symptoms. But this soap is way OKAY!

image

Håndsåpe 1000ml doseringskapsel Antibac Mediline

When you are going to use soap at home, at work, or in a public room I recommend a soap fragrance and color free. It is better for the air and the lungs, in addition to the skin.

Where to buy it:

Norengros is selling it.

http://www.norengros.no/haandsaape-1000ml-doseringskapsel-antibac-mediline-1 

Product no. / Varenr: 108912

Manufacturer:

Antibac
Tel: +47 66 77 11 70 / Fax: +47 66 77 11 71
ordre@antibac.no

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Fragrance Free Week 44 2015 – Ingrid Lindström – sverigesradio.se

The fragrance free week 44 2015 is on in Scandinavia. Join!

(Scroll down for English)

Ingrid kan bli skikkelig sjuk av din parfyme

Lytt til radioprogrammet med Ingrid Lindström her.

testimonies-IngridLindstrom

Enda et vitnemål om at parfyme kan medføre problemer og sjukdom i hverdagen. Ta steget og bli parfymefri!

“I dag starter parfymefrie uken, et initiativ av svenske Astma- og Allergiforbundet til å anerkjenne at det finnes folk som føler seg dårlig hvis de utsettes for parfyme. Ingrid Lindström er en av dem. Ingrid Lindström får migrene og kan bli veldig syk av å bo i nærheten av noen som bruker parfyme. Det er noe som kompliserer hverdagen for mange situasjoner, blant annet på jobb. – Jeg tror at de forsøker å forstå, men mange ønsker å ha parfyme på noen spesielle anledninger. Jeg tror det kan være vanskelig å forstå hvor mye det kan påvirke hvis man selv ikke må føle det på kroppen, sier Ingrid Lindström.”

Kilde: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6287228

In English

Ingrid becomes really sick from your fragrance

Even one more testimonial on the fact that fragrance causes problems and illness in the daily life. Come on Go Fragrance Free!

“Today starts fragrance-free week, an initiative by the Swedish Asthma and Allergy Association to recognize that there are people who feel badly if exposed to perfume. Ingrid Lindström is one of them. Ingrid Lindström get migraines and can get very sick from stay near someone who uses perfume. it is something that complicates everyday life for many situations, including at work. – I think that they are trying to understand, but many want to put perfume on some special occasions. I think it may be difficult to understand how much it can affect if you yourself do not have personal experience with it, says Ingrid Lindström.”

Source: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6287228


Leave a comment

Fragrance Free Week 44 2015 – Martin Kahnberg – sverigesradio.se

Martin Kahnberg tells about his life as a highly sensitive person in a society of fragrance users.

(Scroll down for English)

Parfyme begrenser Martin Kahnbergs hverdag

Les og lytt til hele artikkeln her på svensk eller rulle nedover for norsk.

testimonial-MartinKahnberg1

testimonial-MartinKahnberg2

Jeg samler vitnemål fra mennesker som er sensitive mot parfyme og som blir sjuke av det slik at du kan lære hvordan det er.

“Martin Kahn Berg kan ikke gå til dans eller kino på grunn av sin lukt overfølsomhet. Nå starter parfymefri uke for å få oss til å forlate duften hjemme.

Det er det svenske Astma- og Allergiforbundet, som ønsker å vise behovet for å ta hensyn til de som parfyme begrenser livene til, dem som er rammet av kjemisk intoleranse.

– Hvis pappa hadde barbert seg i første etasje da jeg begynte å nyse på rommet mitt oppe, det var da jeg var 7-8 år, sier Martin Kahnberg fra Falkenberg.

Han får en tetthet i brystet og blir så trøtt at han ikke har energi til å stå oppreist. – Jeg er aldri ute på pub eller dansesaler fordi jeg vet at der er veldig mange som bruker parfyme. Jeg går ikke på kino heller, selv om jeg vil.

Det tok lang tid før Martin innså at flere hadde problemer med det samme som ham. Men SHR, er sensorisk hyperreaktivitet, er ganske vanlig. Ifølge en forskergruppe ved Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg, er opp til en halv million svensker berørt, og de fleste er kvinner. Derfor kaller nå det svenske Astma- og Allergiforbundet til en parfymefri uke.

For Martin er det ingen behandlinger. Han har testet medisiner i 20 år, men ingenting har hjulpet. Han håper at flere kan tenke hva de sprayer hver morgen. – Tenk på hvor mye du egentlig trenger for å føle at du føler deg komfortabel. For vanligvis er det tilstrekkelig med veldig lite, sier Martin Kahnberg.”

Jeg ville si, droppe parfymen i det hele tatt, da gjør du veldig mange mennesker glade og friskere, og vi kan alle deltake overalt. Parfymebruk begrenser veldig mange menneskers hverdag, og hvordan ville du reagert om du ikke kunne gå på skole, på jobb, dans, kino, konsert eller teater fordi andre skal jåle med parfyme?

Kilde: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6287226

In English

Perfume limits Martin Kahnberg’s daily life

I collect testimonies from people who are sensitive to perfume and being sick from it so you can learn how it is.

“Martin Kahn Berg can not go to dance or cinema because of the odor hypersensitivity. Now start fragrance free week to get us to leave scent at home.

It is the Swedish Asthma and Allergy Association, which wants to show the need to take account of those perfume restricts lives, those who are affected by chemical intolerance and asthma.

– If Dad had shaved on the ground floor then I started to sneeze in my room upstairs, it was when I was 7-8 years, says Martin Kahnberg from Falkenberg in Sweden.

He gets a tightness in the chest and become so tired that he do not have the energy to stand upright. – I’m never out at the pub or dance halls because I know that there are very many people using perfume. I do not go to the movies either, although I want to go.

It took a long time before Martin realized that several had problems with the same as him. But SHR, sensory hyperreactivity, is quite common. According to a research team at the Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg, is up to half a million Swedes affected, and most are women. Wherefore now the Swedish Asthma and Allergy Association calls for a fragrance week to raise awareness.

For Martin there are no treatments. He has tested medications for 20 years, but nothing has helped. He hopes that more people can think of what they spray each morning. – Think about how much you really need to feel that you feel comfortable. For usually is sufficient very little, says Martin Kahn Berg.”

I would say, drop perfume at all, then you will make so many people happy and healthier, and we can all participate everywhere. Use perfume restrict very many people’s everyday lives, and how would you react if you could not go to school, work, dance, cinema, concert or theater because others fashion mania with perfume?

/ Annelie

Source: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6287226


Leave a comment

Fragrance Free Week 44 2015 in Scandinavia – Hanna Nielsen – Expressen.se

Hanna (now 17) tells her story You find more stories like this in Testimonials section.

Screen shot Faximilie, read the whole story here (Swedish).
Testimonial-HannaNilsenSweden

In Scandinavia the Asthma and Allergy Associations has joined together starting the Fragrance Free Week in hope to make people see the health issues they create when they use fragrance products.

Hanna (nå 17) blir sjuk av din parfyme

“Hver tredje svenske er overfølsom for lukter. Hanna Nielsen, 17, reagerer så sterkt at hun fått problemer å gå på skolen. – Det føles som luften stopper i halsen. Jeg får ikke pust, sier hun.

Hver tredje person i Sverige er på noen måte følsom for lukter, ifølge en ny forskningsrapport som TV4 refererer til. Astma- og allergiforbundet i Sverige forskningsfond slutter seg til rapporten, sammen med forskere ved Sahlgrenska sykehuset i Sverige.

Hanna Nielsen, 17, fra Danderyd, Sverige, lider av astma og er alvorlig allergisk parfymer, en kombinasjon som gir alvorlige symptomer. Det er nok at noen nær henne har parfyme på seg for at hun skal reagere sterkt.

– Jeg får problemer med å puste. Det føles som luften forblir i halsen og ikke når lungene og jeg blir svimmel, trøtt, og kan bli vanskelig å få kontakt med, sier Hanna Nielsen.

Hanna Nielsen tar medisiner for sin astma, men mot luktoverfølsomhet finnes ikke medisiner. Derfor får for eksempel klassen hennes ha sine egne klasserom. Men skolen er stor og det er mange studenter som bruker parfyme og deodorant. Spray Deodorant er det verste der er, sier hun.

– Jeg har hatt en rekke problemer i skolen. Jeg er nødt til å gå hjem mange dager, men nå fungerer det bedre fordi jeg har et skap i et avsidesliggende sted, og ingen i klassen min har parfyme på, sier Hanna Nielsen.

Hun kan ikke gjøre ting som kanskje er opplagt for de andre 17-åringer. – Jeg unngår å gå til en fest, og går sjelden på kino. Men jeg har lært å leve med det, og tenker ikke så mye av det ellers. I stedet møter jeg venner hjemme med meg eller hos noen andre. Jeg pleier å sykle til skolen, og er vanligvis bare i mitt nabolag. Jeg reiser med buss og t-bane noen ganger, men hvis noen har parfyme jeg må flytte meg, sier Hanna Nielsen.

Da blir uteksaminert fra videregående ønsker Hanna Nielsen å arbeide med å knekke gåten og finne en kur.

– Jeg vil bli lege når jeg er blitt uteksaminert. Bli astma og allergilege og forske på dette feltet, sier hun.” Hanna Nielsen

På mandag startet Astma- og allergiforbundene i Scandinavia sin kampanje, parfymefri uke, for å øke bevisstheten om de dufter og innholdet i disse som påvirker folk rundt den personen. Bli med du også og gjør samfunnet mer tilgjengelig for alle som sliter med astma, allergi og hyperreaktivitet (skal ikke forveksles med hyperaktivitet som er noe helt annet).

Takk til Hanna Nielsen som sto fram og Expressen som skrev om dette. Knupp!

Se en video med Hanna Nielsen på svenske TV4 her: http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3214041&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Kilde: http://www.expressen.se/nyheter/hanna-17-klarar-inte-lukten-i-skolan/

In English

Hanna (now 17) gets sick from your perfume

“Every third Swedish are hypersensitive to fragrance. Hanna Nielsen, 17, reacts so strongly that she has been unable to go to school. – It feels like the air stops in my throat. I can not breathe, she says.

Every third person in Sweden is in any way sensitive to fragrance, according to a new research report that TV4 refers to. Asthma and Allergy Association in Sweden Research Department joins report, together with researchers at Sahlgrenska Hospital in Sweden.

Hanna Nielsen, 17, of Danderyd, Sweden, suffer from asthma and is severely allergic to perfumes, a combination that gives serious symptoms. It is enough that someone being close to her has perfume on themselves for her to react strongly.

– I get problems breathing. It feels like the air remains in the throat and do not reach the lungs and I get dizzy, tired, and can be difficult to make contact with, says Hanna Nielsen.

Hanna Nielsen takes medication for her asthma, but for the scent hypersensitivity are not medicines. Therefore, for example, her class have their own classrooms. But school is great and there are many students who use perfume and deodorant. Spray Deodorant is the worst there is, she says.

– I’ve had a lot of problems in school. I have to go home many days, but now it works better because I have a locker in a secluded place, and no one in my class have perfume on, says Hanna Nielsen.

She can not do things that perhaps are obvious for the other 17-year olds. – I avoid going to a party, and rarely go to the cinema. But I’ve learned to live with it and not thinking so much of it otherwise. Instead I meet friends at home with me or with someone else. I usually bike to school, and are usually just in my neighborhood. I travel by bus and subway sometimes, but if someone has perfume on them I have to move, says Hanna Nielsen.

Then graduated from high wants Hanna Nielsen working on cracking the riddle and find a cure.

– I want to be a doctor when I’m graduating. Be asthma and allergy doctor and research in this field, she says. ” Hanna Nielsen

Thanks to Hanna Nielsen for telling her story and to Expressen for publishing it. Well done!

Watch a video with Hanna Nielsen at Swedish TV4 here: http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3214041&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Source: http://www.expressen.se/nyheter/hanna-17-klarar-inte-lukten-i-skolan/


Leave a comment

Fragrance Free Week 44 in Scandinavia 2015 – Maud Ström – sverigesradio.se

As you know I collect personal stories both direct and from articles in Testimonials. Maud Ström a former teacher talks about fragrance and health issues.

Photo Faximilie, click to listen in Swedish:

parfymfriaveckan2015-maudstrom

Maud Stöm forteller sin historie om parfyme

Akkurat nå pågår den parfymefrie uken i Skandinavia som er et samarbeid mellom astma og allergiforbunden i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Dessverre er det lite å vise til aktivitet fra Norges Astma og Allergiforbund NAAF i vanlig ordning, men Astma og Allergiforbundet i Sverige gjør desto mer.

I denne artikkelen forteller Maud Strøm som er en tidligere lærer hvordan det er å være allergisk og sensitive mot parfyme, og oppfodrer alle å dempe bruken av parfyme. Bli parfymefri!

“Akkurat nå, den første duftfri uke. Det er det svenske Astma- og Allergiforbund som ønsker å informere om hvordan å ta hensyn til hvordan de dufter og kjemikalier skaper problemer i folks hverdag.

Litt over seks prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for en diagnose kalt hyperreaktivitet eller SHR. For første gang blir nå holdt en parfymert uke som tar sikte på å informere og få folk til å ta større hensyn til de som er overfølsom for lukter.

Maud Ström 61, fra Kalmar i Sverige har SHR og har levd med det siden 70-tallet. Hun jobbet som lærer, men måtte slutte på grunn av alle luktene i klasserommene. Det er ikke noen kur eller medisinsk behandling har for dem som rammes. For henne har det gjort at det opptar all sin tid og at hun unngår offentlige steder.

– Kan man trene en uke for å være parfymefri så er det veldig mye bonus med det, og kanskje det kan etablere en god vane, sier hun til P4 Kalmar.

Det er så mange som en tredjedel av den voksne befolkningen som sier at man reagerer på lukter og kjemikalier. Det viser en rapport Astma og Allegiförbundet Sverige har utviklet sammen med Sahlgrenska universitetssykehuset.

Maud Strøm tror at alle nå vil tenke på hvor mange parfymerte produkter de har på en vanlig dag, og spesielt (men ikke utelukkende) å tenke på hvordan barn påvirkes av kjemikalier i parfymerte produkter.

– Siden jeg har en bakgrunn i en verden av skolen, er jeg veldig bekymret for at det ikke er noen tall som viser hvordan våre barn har blitt påvirket av dette. Jeg blir også bekymret da jeg ser nye foreldre med barnevogner, og det bare oser av tøymykner, vaskemiddel, og en blanding av produkter.

” Fler og fler får det som meg, og det ønsker jeg ingen.”” Maud Ström

Takk Maud Strøm for å stå fram i offentligheten og fortelle om dette. Beintøft av deg!

/ Annelie

Kilde: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6287936

In English

Maud Ström tells her story in Swedish Radio

Right now in progress the perfume-free week in Scandinavia which is a collaboration between asthma and allergy associations in Sweden, Denmark, Finland and Norway. Unfortunately, there is little to show for activity from the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF in common arrangement, but Asthma and Allergy Association in Sweden makes the more of it.

In this article tells Maud Ström who is a former teacher how it is to be allergic and sensitive to perfume, and calls all to curb the use of perfume. Be fragrance free!

“Right now, the first fragrance free week. It is the Swedish Asthma and Allergy Association wishing to inform on how to take into account how the fragrances and chemicals causes problems in people’s everyday lives.

Just over six percent of the adult population meets the criteria for a diagnosis called hyperreactivity or SHR. For the first time now held a perfumed week that aims to inform and get people to take greater account of those who are hypersensitive to smells.

Maud Ström 61, from Kalmar in Sweden has SHR and have lived with it since the 70s. She worked as a teacher, but had to quit because of all the smells in classrooms. There is no cure or medical treatment have for those affected. For her it has made that take up all their time and that she avoids public places.

– Can you train a week to be fragrance free so it is very much bonus with it, and maybe it can establish a good habit, she says to P4 Kalmar Sweden.

There are as many as a third of the adult population who say reacts to smells and chemicals. According to a report Asthma and Allegy Association Sweden has developed together with Sahlgrenska University Hospital.

Maud Power believe that everyone will now think about how many scented products they have on a normal day, and especially (but not exclusively) to think about how children are affected by chemicals in scented products.

– Since I have a background in the world of school, I am very concerned that there are no figures showing how our children have been affected by this. I am also concerned when I see new parents with strollers, and it just oozes fabric softener, detergent, and a mix of products.

“More and more get it like me, and this I do not want for anyone.” ” Maud Ström

Thank you so much Maud Ström for standing up in public and speak out!

/ Annelie

Source: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6287936


Leave a comment

Princess Märtha Louise of Norway sensitive to fragrance – aftonbladet.se

(Scroll down for English)

Prinsesse Märta Louise er meget sensitive mot parfyme

Som barn oppdaget Prinsesse Märtha Louise at hun ble sjuk da hun kom i kontakt med parfymer. I en artikkel i Aftonbladet.se forteller hun om hvordan hun ble kvalm da hun luktet på sin mors parfyme Chanel no. 5. I det livet hun levde som offentlig person var det hun som skulle ta initiativ til kontakt på offentlige møter og fester, sensitiviteten gjorde at hun ble genert og inadvendt, hun skammet seg over å være annerledes.

Å hele tiden måtte møte parfymerte personer har hele livet vært en utfordring og er det fortsatt.

Hun forsøkte i mange år late som hun var “normal” og slet med å bli sjuk av parfymer, å late som at hun var normal innebar å utsette seg og utstå parfymer og dermed bli sjuk og måtte late som at hun var frisk.

Da hun ble voksen fikk hun en diagnose og hun har det bedre fordi hun vet at hun ikke er rar. Hun sier hun bruker aldri parfyme.

Les artikkelen i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article21072960.ab

In English

Princess Märtha Louise of Norway is highly sensitive against perfume

As a child discovered Princess Martha Louise that she was ill when she came in contact with perfumes. In an article in Aftonbladet.se she tells of how she was nauseous when she smelled on her mother’s perfume Chanel no. 5. In the life she lived as a public person, it was she who should take the initiative to contact the public meetings and parties, sensitivity meant that she was shy and withdrawn, she was ashamed to be different.

To be subjected to perfume on others has been a challenge all her life, and still is she says.

She tried for years to pretend that she was “normal” and struggled with getting sick from perfumes, to pretend that she was normal meant exposing herself and endure perfumes and thus become sick and had to pretend that she was healthy.

When she became an adult she got a diagnosis and she’s better because she knows that she is not weird. She says she never uses perfume, Princess Märta Louise is perfume free.

Read the article in Aftonbladet (Swedish) http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article21072960.ab


Leave a comment

Your are being fooled

(Scroll down for English)

Du blir lurt trill rundt

Det burde være forbudt å tilsette parfyme i alle produkter, det er nok å vaske seg parfymefritt og bruke parfymefri deo, vaske alt av tøy parfymefritt og vaske huset parfymefritt. Jeg gjør det og har gjort så i ca 8 år (2015). Vi er konstruert å puste luft ikke noe annet, lungene har det best da de kun får luft uten andre tilsatser.

Hva er moderne parfyme?

Hva er egentlig astma? Tror du at du vet?

Lukter rent er en feilaktig definisjon av parfyme som industrien bruker for å selge en vare, de lurer deg trill rundt for å tjene penger på din naivitet. Jeg vasker meg hver dag og bruker deodorant men jeg lukter ikke parfyme, jeg bruker parfymefrie produkter. Hva lukter ren luft? Hva lukter rent vann? Ingenting. At det lukter ingenting er å lukte rent. Paryme er unødvendige kjemikalietilsatser, parfyme har ingen funksjon for å gjøre rent eller for å FORHINDRE svette, det gjør såpe og helt andre ingredienser enn parfyme.

Rent lukter ikke parfyme, det lukter ikke svette og skitt heller. Rent lukter ingenting.

In English

You are outwitted

It should be illegal to add perfume in all products, it is enough to wash perfume free and wear perfume free deo, wash all the laundry perfume free and clean the house perfume free. I do it and have done so for approximately 8 years (2015). We are designed to breathe air nothing else, the lungs do best when they only get air without any other additives.

What is modern perfume?

What exactly is asthma? Think you know?

Smells clean is an erroneous definition of perfume industry uses to sell their products, they trick you to make money at your naivete. I wash myself every day and use deodorant but I did not smell perfume, I use perfume free products. What does clean air smell? What smells clean water? Nothing. It smells nothing to smell clean. Perfume is unnecessary chemicals added, perfume has no function to clean or to PREVENT sweat, soap and completely different ingredients than perfume do that.

Clean does not smell of perfume, it does not smell of sweat and dirt either. Clean smell nothing.


Leave a comment

Disabled and managing

A inspiration and a thruth forward bringing experience

I today saw this video about a girl named Jen who dispite her disability broke though. She is a fantastic girl and a real inspiration for all with handicaps. But not all with handicaps are as lucky to be able to break through their handicap. People with lung diseases have a handicap. No, you say? Well, they have. The definition of a handicap is

Lung diseases such as asthma among other, allergies, and other sensitivities is a handicap. How so? A handicap is defined:

“According to the Norwegian public reports,” NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as “Disability occurs when there is a gap between the individual’s abilities and design or function in surroundings / environment / buildings.” “

So when the indoor air is polluted by fragrance, scent, chemicals and other pollutants the room is no longer accessable.

So why this comparation with the persons with disability moving? First I have to say I do NOT say it is a easy life having no legs, have problem walking or lacking any lim and being disabled that way, They can many times (even if not everyone) get around it using a chair, or other help and pure will.  I do see it can be a real problem having such disability. But for people with the disability lung disease is are handicaped in a way crusual for organs crusual for living. When you pollute the air we all shall breathe it makes the room unaccessable and we can not just jump around to get over it.

Some would say it is only to put on a mask. But there is a big problem with that. What if one need to eat, drink, or talk with someone? If you remove your mask you are not protected anymore.

This is a really truly ispiring girl and she is worth all the praise she can get, and I am glad for her that she found her sister and did so well in her sport.

I just want to put everything in perspective to make you see that even if some handicaps are relatively easy to overcome, not all are and sometimes you have to give to make it possible for others to join. Please go fragrane free, smoke free and vaping free so all with lung diseases and senstivities can jump too.

And if you get provoced by this, try to walk a mile in our shoes.


Leave a comment

Internet discussion on fragrance

Here I add comments on fragrance online to show there are not few. From time to time comments surfe up and I aim to qoute them. This will be updated over time.

image

Bjarne Olsen says “I think fragrance should be forbidden. Many of the kids in child care are not able to say no when something gives them discomfort. At the bus, the train, the tube, one suffocate from fragrance.  Not to mention the cashier workers chewing gum.”

 

image

Ms. Marianne says:
“I want a ban against hairspray, chewing gum and fragrance. In this moment I am sitting on the bus and a lady is spraying her hair in hairspray, and the boy behind me must have bathed in his whole perfume bottle… and a ban would be a blessing. …”

image

“… What about banning fragrance and let it be obligated to shower… ”

image

“What about over use of fragrance?”

image

“I agree with Bjarne Olsen who says

‘Solveig R G So it is ok for you that people get difficulty breathing because you want to use the fragrance you like. About making remarks, it is you who talk to much. ‘

I am one of those who get breathing problems from fragrance people use, it goes also for hairspray,  bodyspray, aftershave and so on. It is so easy to judge others when you have not walked a mile in their shoes. Try suffocating on your own lungs because of fragrance Solveig R G and let’s see if you get it later.”

image

image

 

Bjarne says: “Solveig R So it is great for you that others get breathing problems and asthma attacks just because you want to use the perfume you whant. About making remarks on things, it is you being such a blabber mouth.”

image

Mrs Alena Jula says: “Oh yes, it would be wonderful having a fragrance ban in the public room. Damn how people stink from fragrance, and fragrance products like fabric softener, washing agents, deodorants, shampoo, lotion, it is no longer possible to avoid the chemical stench. Have people not heard there is fragrance free alternatives? ”

/ Annelie


Leave a comment

Product tips: HairDo! Rough Wax (100 ml)

HairDo! Rough Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hair Do! Rough wax is an affordable wax with many possibilities!
Hair Do! Rough wax is a powerful and voluminous fiber wax.
Gives hair texture raw, super hold and a matte finish.
Easy to wash out
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to Use Hair Do! Rough Wax:
Spread wanted amount of wax between your palms, warm up and spread evenly through dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Norwegian webshop:
http://www.made4men.no/hairdo-rough-wax-100-ml.html

 


Leave a comment

Product tips: HairDo! Hard Wax (100 ml)

HairDo! Hard Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hairdo Hard Wax is an affordable wax with many features!
Hairdo Hard Wax is a good all-round wax with maximum stability.
Gives the hair structure and volume and possible to restyle during the day.
Easy to wash off.
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to use it:
Take oenskad amount of wax in your palms, warm up and foerdela dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Norwegian webshop
http://www.made4men.no/hairdo-hard-wax-100-ml.html


Leave a comment

NAAF fragrance free or fragrance?

NAAF, The Norwegian Asthma and Allergy Association is today may 2014 starting a campaign for a fragrance free everyday. Really good initiative, I agree in this. But when we look back on the history of NAAF and their information no longer back than date published 11.12.2013 and last updated 16.12.2013 and still on their site is double standards. Continue reading


Leave a comment

Ingvor blogs Scent Free

Ingvor is a woman and a web friend of mine in Sweden who blogs about being sensitive to fragrance and many other chemicals. She have been kind enough to link to my site. Nice Ingvor!

Page about this blog at Ingvors blog:
http://www.doftfri.se/2014/05/04/vi-behover-dig/

Frontpage of Ingvors blog Scent Free:
http://www.doftfri.se/

Ingvor got a nice translater feature at her blog so you can translate it all to English if you want. :)


Leave a comment

An interesting conversation

(Scroll down for English)

Internet discussion on fragrance and use

Today I had an interesting conversation with a perfumer. We can call her just Kari, I will not tell her whole name. It made me start a new thread here on my blog. I even gave it a own menu and tag. It is likely I will add more of this later on.

This conversation show some of the attitudes to us who have a problem with fragrance use. I answered her in my own way. Continue reading


Leave a comment

I feel lucky, and symptom free

A improved life

Since some time ago I can finally feel happiness, I feel well, feel free to have a good day, being almost symptom free, and the best thing of all is I have had a good day for months. I have gone from having a PEF 250 (that is half lung ability to Breathe normally) in 2006 -2007 to almost having no symptoms at all toady in 2014. It have been  7 years of struggle finding out what Works, adjusting medicines, Learning what to avoid and adjusting my life to my asthma. The later is actually the sad part, having to skip doing stuff I used to be able to do.

So what have I done to make a better life for myself?

  1.  Cleared the home, my car and my camping trailer for Products containing fragrance and color
  2. Thrown out all fabric carpets.
  3. I bought a sofa I can dust.
  4. A clean kind of minimlalistic style at home.
  5. Avoid all situations where People are smoking and wearing perfume, and where using fragrance Products.
  6. Changed work Place and gotten my work Place adjusted to me.
  7. Adjusting my medicines and even got stronger medicines.

I work full time, I am  not sick or on sick leave more than anyone else – actually not much at all, and all of this together make my day so much better. Of course I have my problems to deal With in life like anyone else from time to time, but when it comes to my Health regarding asthma I have a much better life. And what was really important to make this possible was that my work Place is cleaned fragrance free. It made a hugh difference. Also I work in a area where there are not so many Bling customers. They are most of the Down to Earth People not bathing in fragrance and such before they leave home. Got to love them!

If there is a sad thing in all this, it would be the limitation it have to put on myself to keep it like this. I have to stay away from surroundings where fragrance is. It can put a limitation on whom to visit, where to go and somtimes where to travel.

Important to know is the biggest myth about asthma to know. Many believe that medicine fix all problems and one can do whatever one want. Asthma medicine do not mean you can take medicine and do whatever you want regardless. You have to stay away from what make you sick and take your medicine.

But I try to do what I can do

I do travel, I do visit People (if the environment allows it), I do work, I can do a lot of things only not things involving contact with inhaling fragrance products. I am well as long as the air is good, but it only take the pollution to get symptomes again. Sick I will be forever, all my life, that will never change. But in a non polluted environment I can have a good life.

So much more I could do if there were less of those Products in the world.  Then I could do everything!

Fresh air without fragrance pollution. I love it!

Annelie


Leave a comment

Want Fragrance free children care in Porsanger

Porsanger Norway

Porsanger Municipality want to work for fragrance free child care – Kindergartens – for all the small Wonders  of the Municipality.

Parfymefri Porsanger-helside

 

A more Close up of the article. (Norwegian) Please, click the image to get a easier Reading.

Parfymefri Porsanger-helside-crop2

 

Source: Faximilie of Sagat News paper Wednesday 9 April 2014. Sent to me by I. H. Hansen.

Deodorants Fragrance Free

Here is a list of #FragranceFree #Deodorants I have found and linked in here. I have not tested those Products myself (but maybe later on). Note the links lead to sites in different Languages, so if it is not in Your native Language you may need to use a translator. The list will be added to as goes.

Helsedeodoranten Crystal stick
Available in Health stores (at least in Norway).
http://www.helseogkost.no/nettbutikk/hudpleie/deodoranter/helsedeodoranten

Tested: Neutral Deo Roll-On
Available in many stores in Scandinavia.
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/22/neutral-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: COOP Ânglamark Deo Roll-On
Available in COOP stores in Europe
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/23/coop-anglamark-deodorant-rollon-whitelisted/

Tested: Alva Krystal Deodorant Stick
https://anneliemolin.wordpress.com/2013/03/24/alva-crystal-deodorant-stick-whitelisted/

GreenPeople.no deodorant
http://www.greenpeople.no/okologisk-miljovennlig-uten-duft-noytral-parfyme-fri-produkter/neutral-scent-free-deodorant.html

DO2 Deo crystal spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/do2-deo-crystal-spray-p-206272

Krystal Deo Stick
http://www.naturkosmetikk.com/spesialprodukter/krystall-deo?gclid=COeb5LKphb0CFSPqcgodS3gA5w

Decubal Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/decubal-deo-roll-on-p-209713

Meda OTC Aluminiumklorid Roll-on
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-roll-on-p-751859

Meda OTCAluminiumklorid Sprit Deo
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/aluminiumklorid-sprit-deo-p-766600

Meda OTC pH Neutral antiperspirant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-216150

Meda OTC pH Neutral Antiperspirant Deo-spray
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/ph-neutral-antiperspirant-p-215806

PharmaCoDane ApS Dermalog Deodorant
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/dermalog-deodorant-p-214126

Beiersdorf A/S Eucerin Deodorant u/p
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/eucerin-deodorant-u-p-p-213615

Safetyfive Safety 5 days deo men
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-men-p-211779

Safetyfive Safety 5 days deo women
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/safety-5-days-deo-women-p-211780

L’Oréal Denmark Vichy Deo Roll-on u/p Hvid Deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-deo-roll-on-u-p-hvid-p-211552

L’Oréal Denmark Vichy Homme Deo Roll-on deodorant u/parfume
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/til-maend/vichy-homme-deo-roll-on-p-211469

L’Oréal Denmark Vichy Mild Deo roll-on u/p Antiperspirant sensitive skin/hud
http://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/deodoranter-og-dufte/vichy-mild-deo-roll-on-u-p-p-803518

Make it yourself

In Danish
http://kemifri.wordpress.com/2014/03/05/opskrift-pa-deodorant-uden-aluminium/

In English
http://www.greenmoxie.com/diy-deodorant/


Leave a comment

NAAF democracy and freedom of speach

NAAF do not respect the freedom of speach

Åpent brev til NAAF

Jeg sitter og leser innlegget på Astma- og Allergiforbundet (NAAF) sine sider om tøymykner. http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Hvorfor-anbefale-toymykner/ Og det er nok en av de bedre artiklene jeg har lest på lenge. Men det kommer nok mere av at dem har skvising fra flere hold, både fra oss sensitive og fra avisene. Ikke at dem har meningen utad nødvendigvis, da hadde dem vist dette før.

NAAF skriver i artikkelen at tøymykner er med på å

“Kationiske tensider er et av stoffene direktoratet trekker frem i sin advarsel. De brukes i tøymykner, blant annet for å fjerne statisk elektrisitet eller for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene.”

Nettopp ” for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene” lurer jeg litt over. Jeg har aldri sett en produsent markedsføre sine produkter med det argumentet, så da spør jeg meg om NAAF er ute på bærtur? De fleste produsenter går hardt ut med reklame for parfymerte tøymyknere med at det tar bort statisk elektrisitet, “lar tøyet lukte rent” og at det blir mykt, mens uparfymerte produkter gjerne går i glemmeboka. Jeg har aldri hørt at det vasker noe. Tøymykner tilsettes i skyllevannet etter vask. Om det hadde vært med på å vaske tøyet da ville dem sikkert ha brukt det som et salgstriks for lenge siden.

Men det er allikevel den bedre artikkelen jeg har lest. Men jeg hadde heller hatt formuleringen,

– Dem som ikke har hud sensitiv mot mekanisk irritasjon bør ikke bruke det.

enn at si det er greit. En meget erfaren lege og hygieniker Aage Hegge Hansen har også blogget om dette tema, der han bemerker en god del av det som foregår og at dem som har hudsensitiviet ikke bør bruke tøymykner i det hele tatt. Les Aage Hegge Hansens blogginnlegg

Dette er noe han også har nevnt på facebookveggen til NAAF, jeg siterer Aage Hegge Hansen:

“Jeg fastholder dog min tidligere påstand om at NAAF, dels for å “tekkes” Lilleborg – er for lite pågående i sin kamp for et parfymefritt offentlig rom, men at dette avviket tross alt ligger innenfor rimelighetens grenser. Det blir allikevel for drøyt og industrivennlig å hevde at tøymykner skulle være (indirekte) bra for huden!!

Den som har ømfintlig hud, bør for det første ta vare på huden sin med fullstendig parfymefrie hygieneprodukter. For det andre bør tekstilene som brukes mot huden være av en type (bomull f.eks.) som huden tåler, og de bør behandles på en måte som gjør dem nøytrale, det vil si at de vaskes parfymefritt, og så kjemikaliefritt som mulig, for deretter å strykes (varmebehandles) på gammeldags måte. Kjemiske tøymyknere har således ingen plass i eksem-omsorgen!!!”

Det er en meget god, ryddig og årvåken kommentar. Jeg er dok ikke enig i at avviket i å ikke jobbe for et parfymefritt offentlig rom er “innenfor rimelighetens grenser”. Dem skal jobbe for medlemmene og dem som ellers er sensitive. Ikke kun for nøtteallergikerne, matallergikerne og andre som liker å bruke parfymerte produkter, og drive snillisme som skader dem som trenger støtten. NAAF har yttrykket ting som “- Jo, men der er jo dem som liker det, vi kan ikke forby det.” Skal dem ikke jobbe for alle sensitive og et parfymefritt Norge? Også for dem som er sensitive mot kjemi i luften vi alle må puste for å leve? Det er etter hvert blitt akseptert å ikke spise peanøtter og røyke overalt, da bør steget mot mindre parfyme være mulig.

Jeg mener dem må styre folk inn på rett vei. Ok, jeg bruker tøymykner selv noe som jeg kanskje ikke burde, men jeg bruker Neutral sin parfymefrie. Men så har jeg ikke hudproblemer heller.

Jeg synes NAAF fortsatt er for slappe i sin måte å uttrykke seg. NAAF har vist seg å være en verdensmester i å snakke i skjegget. Dem respekterer heller ikke gjerne demokratiske ytringer fra medlemmer. Det har dem nemlig vist prov på. Og nå har dem gjort det igjen.

Så har vi idag fått enda mere bevis for at Astma- og Allergiforbundet NAAF sine udemokratiske måter å behandle medlemmer som deltaker i diskusjonen på NAAF Facebook. Kommentaren til Aage jeg siterte herover var ubekveme for NAAF, det passet dårlig i deres agenda å få kritikk av en lege da VG har øynene på dem. Så dem slettet kommentaren fra Aage Hegge Hansen. Senere fikk jeg vite at dem har sperret ham også på grunnlag av den kommentaren. Det er ikke første gang det skjer medlemmer, joda, det har skjedd mange ganger. Jeg har sett det selv at folk har blitt slettet der og da jeg selv sa noe som ikke passet NAAF da ble jeg også slettet. Dette tross for at kommentarene var både ryddig, høflig norsk og rettferdige. NAAF mangler fullstendig folkeskikk og respekt for ytringsfriheten. Slik har dem holdt på i mange år.

Hva mer? Man synes foretredere og ansatte i NAAF burde ha så skjønn at dem er parfymefri, dem om noen burde vite. Allikevel møter foretredere for NAAF parfymert på NAAF sine møter, der sensitive skal deltake. Medlemmer som har klaget har fått svaret “Det er bare litt”. NAAF burde vite at litt er for mye. I medlemsnytt for NAAF Midt-Norge som jeg fant på nett ved søk etter andre ting (men aldri blitt tilsendt til tross for at jeg var medlem i mange år) finner jeg en holdning som NAAF skal stå for i henhold med landsmøtet:

“… ny strategiplan for 2010-2019 og handlingsplan for 2010-2013. … NAAF skal arbeide for tidlig diagnose og økt forskningsinnsats, og for et røyk- og parfymefritt samfunn. Uteluft og inneklima skal være i fokus med klare krav og tydelige mål.” Det ble også sagt at:

“Stilles det krav til omgivelsene, må det også stilles krav i egne rekker”, mente landsmøtet 2010. “Å arbeide for at folk skal leve best mulig med sykdommene, er viktig for NAAF.”

I handlingsplan for 2013-2016 sier NAAF “Problematisere røyking, bruk av parfyme og andre duft ende irritanter på offentlige steder” og “Fremme rett en til å benytte off entlige arenaer og transportmidler uten å få økte helseplager,”

Og likevel møter dem parfymerte på møter og enkelte som er i ledende og mediastillinger i NAAF bruker selv parfymerte produkter og noen til og med selger slike. Og når man blar nedover i medlemsbladet for landsmøtet 2010 finner jeg det jeg ofte (egentlig alltid) finner i slike info, manglende informasjon om parfyme. Dem skulle jeg jobbe mot det, dem sa jo det. Aner jeg dobbeltmoral?

Dem er for slappe. Det forundrer meg for eksempel at NAAF ikke gjør noe med den latterlige reklamen til Lilleborg AS der dem reklamerer for parfymert tøymykner med at det blir rent med parfymert tøymykner. Det blir framhevet slik at det påstås at det blir kun rent om du bruker parfymert tøymykner. Dem avslutter til og med med en sang “I can Breathe…” Parfymerte tøymyknere og vaskepulver gir pusteproblemer i sensitive personer. Dette er jo ikke sant at det kun blir rent med parfymert tøymykner. Man vasker tøyet med vaskepulver for å få det rent. Det blir like rent og til og med renere med uparfymert og fargeløst vaskepulver, og parfymefritt og fargeløst tøymykner om man ikke kan klare seg uten tøymykner. Parfymert og kolorert tøymykner innholder en masse skadelig kjemi som ikke er nødvendig for jobben den gjør. Det blir like rent uten parfyme og fargestoffer, men den forurenser både luft og vann mindre. Rene kle lukter ikke hverken skitt eller parfyme, dem lukter som ren luft altså ingenting.

Lilleborg As gjør også reklame for parfymert tøymykner med at klærne kan lukte vondt og skitne også etter vask. Om klærne dine lukter vondt etter vask har du mest sannsynelig ikke gjort rent vaskemaskinen din på lenge, og du har sannsynelig ikke vasket klærne skikkelig.

Parfyme i alle former er forurensning. Jeg velger å sitere dr. Aage Hegge Hansen igjen:

“Frisk luft har siden tidenes morgen bestått av Nitrogen, vesentlig mindre Oksygen, og en brøkdel Karbondioksid. Oksygen og Karbondioksid inngår i Jordas åndedrett – grønne planter produserer Oksygen. Oksygen er livsviktig for alt annet levende, som på sin side slipper ut Karbondioksid. Dette er planetens store gasskretsløp. Alle andre gasser er fremmede i den forstand at de er til ulempe allerede i små konsentrasjoner, og større og større ulempe og helseskade jo høyere konsentrasjon.” (les)

Parfyme er forurensning av luft, vann og miljøet ellers. Parfyme enten det er på flaske eller tilsatt i andre produkter er en coctail av flere hundre kjemikalier og løsemidler som er skadelig for helsen og miljøet. Jeg har aldri kjent at tøy lukter vondt etter å ha vasket dem skikkelig, og jeg bruker parfymefritt vaskepulver og parfymefri tøymykner. Alt dette Lilleborg kommer med om parfymert tøymykner der er tull spør du meg.

Og når det nå gjelder parfyme, så er det nettopp det som står på Agendan til NAAF at dem skal jobbe mot det og oppnå ett parfymefritt offentlig rom. Da er det merkelig at NAAF ikke evner å implementere parfyme og parfymerte produkter i diskusjonen om innemiljø når det kommer til god miljøetikk for et godt inneklima for boliger og andre bygninger. På Facebook sidene til NAAF kan du bla langt ned før du finner et ord om parfyme, om du finner det i det hele tatt. Når det blir linket om parfyme på Facebooksidene til NAAF av medlemmene da blir ofte det kritisert av NAAF, og klager man på at dem gjør for lite for den gruppen av medlemmer som er sensitive for parfyme i luften, eller nevner at en av dem NAAF samarbeider med har et produkt som har mangler, da blir kommentarer slettet og du kan risikere å bli blokkert for diskusjon på NAAF sine Facebook sider. Det har gått så langt at jeg hørte ei dame si at hun tør ikke si noe på sidene til NAAF fordi hun er redd å bli slettet og blokkert.

Er NAAF bare en redd tannløs tiger som ikke eier respekt for demokrati og ytringsfrihet? Det virker slik.

Jeg synes og krever at NAAF forandrer holdning overfor medlemmene. Jeg synes også at NAAF skal la medlemmene ha et demokratisk ord. Jeg synes at NAAF må tåle kritikk, det er det mange andre som gjør. Jeg synes også at NAAF skal be alle dem har urettmessig slettet og blokkert om unnskyldning, og la dem inn i diskusjonen igjen.

Takk for ordet

Annelie


Leave a comment

Tested: Asan Intimvask gele Cederroth – Whitelisted

I was happy to find a wash gel / soap for the private parts yesterday. It is a new product from Cederroth called Asan Uparfymert Intimvask gelé. It is fragrance free. But it is also color free. Fragrance is one of the most reasons for allergy, rashes, headache, breathing problems for all having a lung disease. As far as I can see I do not contain any parabens.

image

image

image

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer

CEDERROTH
SE-19427 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN

http://www.cederroth.com/ or at www.asan.no

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Natural deodorant home made

What you need

2 tbsp. corn starch

2 tbsp. baking soda

2 tbsp. coconut oil

Empty antiperspirant container or plastic container.

Method

Mix them together and pour them into the container. Place them in the fridge until solid.

How to and Source, also view video:

http://www.greenmoxie.com/diy-deodorant/