Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tilgjengelighet er pålagt også for sensitive og allergikere

For personer med astma, allergi og sensitivitet er luftforurensninger som parfyme og luftparfymering et problem. Er luften forurenset kan personen ikke puste, får allergiske besvær , i verste tilfelle også anafylaktisk sjokk, uansett kan ikke oppholde seg i lokalet. Det er lett og koster ikke noe ekstra å tilrettelegge miljøet sånn at det blir tilgjengelig.

• Ikke installere og bruke luftparfymeringsprodukter i noen form.
• Vask med parfymefrie produkter
• Vask regelmessig
• Installere parfymefri håndsåpe
• Skru opp ventilasjonsanlegget for bedre utlufting og ventilasjon.
• Lufte også naturlig hvor det går an og hvor luften er ren og frisk ute.

Hvor allmennheten har adgang er det pålagt med tilgjengelighet:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

§ 4.Ufravikelighet
Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale.

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging

§ 17.Universell utforming
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
c)kostnadene ved tilretteleggingen
d)virksomhetens ressurser
e)sikkerhetshensyn
f)vernehensyn.
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

§ 19.Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.

Brudd på Universell Utforming er forbudt
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A712

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§19


Leave a comment

Mulieres vaskemiddel

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented er et økologis certifiert flytende vaskemiddel. 

Mulieres passer alle forskjellige typer stoff inklusive silke, ull og gore-tex. Vaskemiddelet kan brukes både for både maskinvask og håndvask. 

Mulieres Pure Unscented er helt uparfymert.

Innehold: Vann, 15-30% olivenoljesåpe* (fettsyre, olivenolje, kaliumsalter), eddik, glycerin.
*14% av totalt innehold kommer fra økologisk jordbruk.

Jeg har ikke prøv dette produktet selv, og jeg får ikke betalt for å tipse om det. Om du prøver det blir jeg gla om du forteller hva du syns om det og legger igjen en kommentar. 

https://www.apotea.se/mulieres-natural-laundry-wash-pure-unscented-1500-ml
Engelsk

Mulieres Natural Laundry Wash Unscented is an ecologically certified liquid detergent.

Mulieres detergents are suitable for all types of fabrics including silk, wool and gore-tex. The detergent can be used both for machine and hand washing.

Mulieres Pure Unscented is completely perfume free.

Content: Water, 15-30% olive oil soap * (fatty acids, olive oil, potassium salts), vinegar, glycerin.
* 14% of total content comes from organic farming.

I have not tested this produkt myself, and I am not paid for telling about it, please let me know of you experiencies if you try it.


Leave a comment

Will and knowledge succedes

“Tvil aldri på et en liten gruppe med bevisste og engasjerte borgere kan forandre verden. For til alle tider er det nettopp de som kan få det til.” Margaret Mead

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.” Margaret Mead


Leave a comment

N° 5 #Obstruction of #breathing. #Fragrance smell good to some people. Others only get sick. N° 5 #Andnöd #pusteproblemer. #Parfyme lukter sykt godt for noen. Andre blir bare sjuke.#GoFragranceFree

N° 5 #Obstruction of #breathing. #Fragrance smell good to some  people. Others only get sick.

image

N° 5 #Andnöd #Pusteproblemer. #Parfyme lukter sykt godt for noen. Andre blir bare sjuke.

#GoFragranceFree

/ Annelie

Image Credits Swedish Asthma and Allergy Association and Fragrance Free Week


Leave a comment

Tested: Effekt Fri soap #håndsåpe

This is a rather new brand I found. I bought several products in the product line. Now I have tested and is satisfied with Effekt: Fri hand soap. No fragrance, no color, no parabens, no asthma trouble. Very good!

 

Ingredients

image

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Bataine, Coco-Glucoside, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid.

Found in

It is sold in Europris stores and some other related stores. I found mine in Europris for 24,90 NOK, not expensive.

http://www.Europris.no

Manufactured by:

Nopa Nordic AS DK-9500 Hobro, Denmark

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Tested: Antibac hand soap #håndsåpe

I visited the hospital and went to the toilet. They have a really good hand soap that is asthma friendly. Very Good! Recommended!

This is hand soap and should not be mistaken for the antibacterial products Antibac produce that I do NOT recommend since it causes asthma symptoms. But this soap is way OKAY!

image

Håndsåpe 1000ml doseringskapsel Antibac Mediline

When you are going to use soap at home, at work, or in a public room I recommend a soap fragrance and color free. It is better for the air and the lungs, in addition to the skin.

Where to buy it:

Norengros is selling it.

http://www.norengros.no/haandsaape-1000ml-doseringskapsel-antibac-mediline-1 

Product no. / Varenr: 108912

Manufacturer:

Antibac
Tel: +47 66 77 11 70 / Fax: +47 66 77 11 71
ordre@antibac.no

About the test 
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below. Let me now what you think!

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

Allergy vaccination does it work for everyone and all kinds of allergies?

Allergen-specific immunotherapy

Allergen-specific immunotherapy ASIT, commonly called allergy vaccination is currently used to treat patients with allergic disease, such as allergic rhinitis (hayfever) and asthma caused by airborne allergens. It is the only form of treatment that enhances allergic symptoms, affect long-term disease progression in children and creates immunological tolerance to the allergen.
The treatment requires regular contact with health services for several years. SCIT begins with an escalation of allergen dose for 14 weeks. This is followed by a maintenance phase with return visits was sixth to eighth week over 3-4 years.
It is most common vaccine directed against birch and grass pollen-induced symptoms, mites are a common goal. Attempts are made to different kinds of food allergy. Milk, eggs and peanuts are the foods tested most to vaccinate against. Vaccination against cat allergy is frequent, while dogs and horses are much less common. The demand for dog and horse vaccinations, however, is palpable but the scientific evidence is insufficient and the clinical experience of the treatment effects varied. Today, this therapy is primarily for highly motivated patients where the allergen can not be avoided and pharmacological treatment, ie antihistamines or nasal steroids, does not provide adequate disease control.

Any treatment using vaccination against allergies must be done under the supervision of an allergy specialist, and it is  not adviced to do this on your own.

So far there is no vacination against sensitivity, asthma and allergy to perfumes and chemical products. Many people are mistaken that you can vaccinate against all allergies. This is wrong.

And it is wrong of the public to say when they put a asthma and allergy sick person to fragrance to say:

“I know you can train your allergy away. It is good for you to be subjected to fragrance, then you can train it away.”

This is nothing but abuse. When you put a person in the posistion to be forced to inhale the blend of chemicals, allergens and irritants their body can not tolerate it is like if you kick them in their body. You hurt them.

So please stop doing this.

Instead help their everyday struggle to stay healthy by going fragrance free in the public room.

Source: Asthma and Allergy Sweden – Allergy Facts 2015
http://allergiforskning.se/trycksaker/allergifakta-2014-15/#1/z


Leave a comment

Make your own natural schampoo from soapnuts

Soapnuts / Vaskenøtter

You can make schampoo from soapnuts. It is a natural alternative to chemical based schampoos you find in the store, it is fragrance free and chemical free.


Video from Youtube.com LionFinds

You can also use soapnuts to wash your clothes. You then put the nuts in a small fabric bag and close it. Put the bag in the washer and turn it on. Note! You have to take the nuts out before you water rinse the clothes.


Leave a comment

Product tips: HairDo! Rough Wax (100 ml)

HairDo! Rough Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hair Do! Rough wax is an affordable wax with many possibilities!
Hair Do! Rough wax is a powerful and voluminous fiber wax.
Gives hair texture raw, super hold and a matte finish.
Easy to wash out
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to Use Hair Do! Rough Wax:
Spread wanted amount of wax between your palms, warm up and spread evenly through dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-rough-wax-100-ml.html

Norwegian webshop:
http://www.made4men.no/hairdo-rough-wax-100-ml.html

 


Leave a comment

Product tips: HairDo! Hard Wax (100 ml)

HairDo! Hard Wax (100 ml)

I have not tested this product myself but gotten a recommendation.

Hairdo Hard Wax is an affordable wax with many features!
Hairdo Hard Wax is a good all-round wax with maximum stability.
Gives the hair structure and volume and possible to restyle during the day.
Easy to wash off.
Free from parabens, fragrances and dyes.

How to use it:
Take oenskad amount of wax in your palms, warm up and foerdela dry hair.

Content: 100 ml

Swedish webshop:
http://www.made4men.se/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Danish webshop:
http://www.menscare.dk/hairdo-hard-wax-100-ml.html

Norwegian webshop
http://www.made4men.no/hairdo-hard-wax-100-ml.html


Leave a comment

Fragrance Free intime zone

Your sex should be Fragrance Free!

PicBadge-No-FragranceAlready in the 1980’s we learned that fragrance have nothting to do in Your private parts! Fragrance was already back then known to be be the cause of rashes, eczema, allergies, infection and more. It was all over in the biggest newspapers and Magazines. And now in 2014 we know by Research that fragrance holds Chemicals that is also hormone disrupters, it damage sperm, is cause of cancer, Chemicals is transported from the mom to the unborn child and it impact the Health of the child, in addition to the old knowledge. Still when one browse the shelfs in the stores today one find almost nothing but fragrance Products for intime use.

 • Fragrance soap for Your sex
 • Fragrance shower soap / cream / gel
 • tampons containing fragrance
 • sanitary pads containing fragrance
 • fragrance in underwear fabric (or any fabric at all)
 • Products used for sex, like sex toys, underwear, lubricants and more
 • hair removal Products (shaving foam, wax, and such)
 • after shave
 • skin lotion

Are You lured by marketing powers?

In the intimate parts of the body there is a lot of sweat glands and the importance of good genital hygiene. Wash With a soap that is well suited for Your genitals. If you use strong soaps and soaps with perfume it can actually disrupt the natural balance of the region and there may be more odor.” by a Health care worker at Ung.no

This is really knowledge since many, many years. Do not be lured by the markerting of fragrance Products for You.

To all of You Readers. Do not use Fragrance in Your private parts (rather not at all)! All of You who produce such Products should care about Your customers and cut it out! And if You have a store,  do not sell the Products holding fragrance!

Take a stand! CARE! Take a stand for Health!

Search Words: underliv, kjønn, vagina, skjeden, slide, penis, pikk, underlivshygiene, sex, seks, seksleketøy, glidemiddel, parfyme, genital hygiene, lubricant, sex toys, fragrance

 


Leave a comment

Tested: Asan Intimvask gele Cederroth – Whitelisted

I was happy to find a wash gel / soap for the private parts yesterday. It is a new product from Cederroth called Asan Uparfymert Intimvask gelé. It is fragrance free. But it is also color free. Fragrance is one of the most reasons for allergy, rashes, headache, breathing problems for all having a lung disease. As far as I can see I do not contain any parabens.

image

image

image

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer

CEDERROTH
SE-19427 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN

http://www.cederroth.com/ or at www.asan.no

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

/ Annelie


Leave a comment

130 000 got COPD at work in Norway

(Scroll Down for English)

Støv, gass, damp, røyk og partikler fra kjemikalier og andre stoffer

Mange arbeidsplasser er fylt med farlige partikler som kan gi kols. Rundt en tredel av de nesten 400.000 som er rammet av den alvorlige lungesykdommen kols i Norge, er blitt syke av ting de er utsatt for på jobb – såkalt yrkesrelatert kols. I dag (2013) er over 130.000 nordmenn rammet av såkalt yrkesrelatert kols, basert på tall fra Hordalandsundersøkelsen.

Ikke bare er dette omfanget langt større enn forskerne har trodd – utbredelsen av kols øker også mye raskere enn forventet.

“Kols har alltid vært forklart med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols – og en mye større betydning enn vi lenge har trodd.”  O. K.Refvem, lungespesialist og tidligere leder av Nasjonalt Kolsråd.

Det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols.

Yrker der lenge har vært kjent at KOLS er et problem  er smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid, asfaltbransjen frisør, baker, renholder og bonde. Skadelige gasser er en risiko for lungene.

Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange enn de som omkommer i arbeidsulykker.

KIlde: http://e24.no/jobb/130-000-har-faatt-kols-paa-jobb/20944955

Vi er konstruert å puste luft, IKKE kjemikalier!  Tenk før du tilsetter luften duft og bruker stoffer som sprer om seg i luften!

In English

Dust, gases, vapors, fumes and particles from chemicals and other substances

Many jobs are filled with dangerous particles that can cause COPD. Around one third of the nearly 400,000 people affected by the severe lung disease COPD in Norway, has been sick with things they are exposed to at work – so-called occupational COPD. Today (2013) are over 130,000 Norwegians affected by so-called occupational COPD, based on figures from the Hordaland Health Study.

Not only is this scale far greater than scientists thought – the prevalence of COPD also increases much faster than expected.

“COPD has always been explained by smoking, and it is still the main cause of COPD. But we are now seeing more and more branches of the workplace has loads of great importance for the development of COPD – and a much more significant than we have long believed . “Refvem, pulmonary specialist and former head of the National Kolsråd.

There is now a need for a much broader awareness of occupational COPD.

Occupations which has long been known that COPD is a problem is melting, metals, mining and tunneling, asphalt industry, hairdresser, baker, cleaner and farmer. Harmful gases are a risk to the lungs.

Labour Inspectorate discovers annually between 2,000 and 3,000 new cases of work-related COPD. While about 200 people die each year of the same. There are four to five times more than those who die in accidents.

Source: http://e24.no/jobb/130-000-har-faatt-kols-paa-jobb/20944955

We are designed to breathe air, not chemicals! Think before you add fragrance to the air and add Chemicals that gasses off and is spread in the air.


Leave a comment

Tested: La Roche-Posay Anthelios 50 + Sunblock UVB + UVA – Whitelisted

I have been looking for a perfume free and paraben free sunblock for a long time. All I have found until now I have gotten sore eyes from giving me a itchy burning sensation. So I have been looking and looking, buying and trying and spent much money on useless sunblock.

And finally I found one! No perfume, no paraben and no sore, hurting, itchy eyes!

image

Ingredients

image

Only small minus is that it leaves you with a little white looking shine for a hour or two. But if you put it on some time before you go out that should not be a problem.

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer
La Roche-Posay www.laroche-posay.com 

La Roche-Posay products are commonly sold at the pharmacy.

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Workers day 1 of May – Fresh air for all!

(Scroll Down for English)

Jeg vil gjerne ta et øyeblikk på Arbeiderenes dag 1 mai å si noe om arbeidsmiljø og luftmiljøet som helhet.

Også sensitive personer må puste

For mange som har allergi, astma og andre lungesykdommer, MCS og annen sensitivitet er det meget viktig å levere inneluft som ikke er forurenset. For det meste tenker folk på eksos fra biler, mugg og sigarettrøyk og liknende som i de fleste land har blitt akseptert som forurensning innendørs. Det er også viktig å inkludere forurensning av duft og andre kjemiske innhold til kategorien av forurensning. Vi må levere duft og kjemikaliefritt miljø. Akkurat som tobakksrøyk og eksos fra biler,  så  avgasser parfyme og andre kjemiske produkter og deres kjemikalier spres i luften vi alle må puste.

Alle har rett til å være så sunn som mulig.

En person utsatt for slike kjemikalier kan faktisk være ute av stand til å oppholde seg i miljøet, og derfor være uheldig og bli tvunget til å gå sykmeldt og muligens enda verre tvinget til uførepensjonering. Dette er uheldig både for den personen som er følsom, men også uheldig for staten ettersom en person som arbeider bidrar til BNP, mens en person på trygd koster penger. Det har også en sosial aspekt for den enkelte sensitive. En sensitiv person kan bli utelukket fra å deltake i samfunnet på grunn av andres jåleri med dufter som gasser av seg til luften, på likt med den røyk vi i dag ikke tillater.

Og dette er veldig enkelt å gjøre noe med.

En person følsomme for slike kjemikalier er sund i et miljø med frisk luft uten denne eksponering.

Å levere et arbeidsmiljø og alle andre miljø der offentligheten har adgang, uten denne eksponeringen av duft og andre kjemikalier som gasser av seg til luften medfører at disse personene er friske, kan deltake og kan jobbe. De er mindre sjukmeldt og kan være mere aktive.

Å være følsom for kjemikalier er et usynlig handikap. Vi hjelper de blinde-, hørsels-, mobilitet-, psykisk handikappede og svekkede mennesker i verden. Det er på tide vi hjelper de som har usynlige handikap Sensitivitet.

Det kan være så enkelt som

Lag en lov som nekter bruk av duft i alle produkter både på arbeidsplassen og som brukes på de som er på arbeidsplassen. Innredning av arbeidsplasser og rom der offentligheten har adgang skal gjøres med produkter godkjente av astma og allergi forbundene i Skandinavia. Og jeg vil at dette skal gjelde for alle område der det offentligheten har tilgang. Dette er fordi helsen til disse menneskene som er syke fra kjemisk eksponering og duft ikke er begrenset til arbeidsplassen. Sensitive personer trenger å også puste, og de gjør det overalt akkurat som alle andre. Ved å tilføre frisk luft til alle vil sykefraværet gå ned, og de som ellers har problemer med å fungere i et forurenset miljø vil være i stand til å være selvforsynt og ikke leve av staten.

Annelie Molin

In English

Even sensitive People must Breathe

I would like to take a moment on all workers day 1 of May to say something about work environment and air environment as a whole.

For many who have allergies, asthma and other respiratory diseases, MCS and other sensitivity it is very important to deliver indoor air that is not polluted. Mostly people think of exhaust from cars, mold and cigarette smoke and the like as such, and most countries have been accepted it as indoor pollution. It is also important to include pollution of any kind of fragrance, incense and other chemical content to the category of pollution. We must deliver fragrance-free and chemical-free environment. Just as tobacco smoke and exhaust from cars, so exhaust perfume and other chemical products and their chemicals is spread to the air we all must breathe.

Everyone has the right to be as healthy as possible.

A person exposed to such chemicals can actually be unable to Access or remain in the environment and therefore unable particiipate, be unfortunate to be forced to go on sick leave and possibly even worse forced on disability Retirement. This is unfortunate both for the person who is sensitive, but is also unfortunate to the state as a person who works contributes more to GDP, whereas a person on social security costs money. It also has a social aspect to the individual sensitive. A sensitive person may be excluded from participation in society because of others affectation with scents of gases into the air, like the smoke we do not currently allow.

And this is very easy to do something about.

A person sensitive to such chemicals is sound in an environment with fresh air without this exposure.

To by Law provide a working environment and any other environment where the public have access, without this exposure of fragrance and other chemical gases into the air so that these individuals are healthy. Then they can participate and can work. They are less on sick leave and can be more active.

Being sensitive to chemicals is an invisible handicap. We help the blind, hearing, mobility, mentally handicaped and else disabled people in the world. It’s time we help those who have invisible disabilities sensitivity.

It can be as simple as

Make and grant a law that prevents the use of scent in products both in the workplace and applied to those in the workplace. And I want this to apply to all areas where the public has access. Here I talk a Law that forbid all use of fragrance products at all and at any time. This is because the health of these people sick from chemical exposure and fragrance is not limited to the workplace. Sensitive individuals  also need tobreathe, and they do it everywhere just like everyone else. By supplying fresh air to all the sickness go down, and those who otherwise have difficulty functioning in a polluted environment will be able to be self-sufficient and not live off the state.

Annelie Molin


Leave a comment

Aftenposten Norway have fragrance free policy!

Norwegian newspaper Aftenposten urges their employes to be fragrance free. They have a fragrance free policy. Well done Aftenposten!

Wednesday, 01.25.2006  “Aftenposten employees are asked to drop fragrance when they are at work. It is actually not as good for everyone.

In Aftenposten, there was little doubt what the staff talked about yesterday: Perfume smell in the open plan office is too strong for allergy sufferers, so management asked employees to drop sweet-smelling on job.

Things for some “Well it smells, but the pain is there for anyone (…) There are several Aftenposten that have perfume allergies – and that independently have made this as very troublesome for them to work everyday,” writes managing editor Solveig Jølstad on corporate intranet, according to trade magazine journalist.

– Therefore, we strongly urge employees to pay attention to their colleagues and do not use perfume and aftershave at work, says Jølstad to Dagbladet.

– Aftenposten employees suse no more or less perfume than other people, but the perfume smell is a challenge in an open area where people can sit close to each other, said Jølstad, which normally uses a moderate dose of Gucci perfume.

According to a study published by the Norwegian Asthma and Allergy Association, suffer two out of five Danes of perfume smell. Approx. three percent are so severely affected that they may have difficulty working.

– We assume that the situation in Norway is similar. This is a growing problem. More jobs should consider introducing similar measures, says acting secretary general of the Norwegian Asthma and Allergy Association, Helen Waaktaar Gamst.

Same way as smoking – Most larger workplaces have employees with such problems, says Professor of Allergology and pulmonary medicine, Kai Håkon Carlsen. According to the professor, the asthmatics who are most vulnerable to strong perfume smell.

The smell affects the mucous membranes and can cause heavy breathing in the same way as cigarette smoke. The prevalence of asthma is increasing in Norway, and Carlsen says that between two and five per cent of the Norwegian population has severe asthma.

– This is the percentage that will be most troubled of perfume. They may notice symptoms as soon as they go to the movies or clubs, says Carlsen.

LO-Secretary Trine Lise Sundnes is positive that workplaces encourage employees to cut out sweet-smelling.

– If you have allergies in the workplace, must facilitate these, she says.

– Sinks me It’s editorial team in Aftenposten that took up the issue, after requests from several allergies. It’s been the most positive reactions, but not everyone is happy.

– Some think that this measure is a bit finicky, admits club leader Hakon Letvik.

– But most people think it’s okay. It’s about showing respect, says club manager.

– Do you use perfume too? – I wash myself, I, smiling Letvik.”

Source: dagbladet.no

In Norwegian:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/25/455781.html


Leave a comment

Tested: Jane Iredale Lash Conditioner – Whitelisted

I talked with Fedora Minerals Makeup representative about their mascara I find a little thin when adding it to the lashes. They suggested I should use a lash conditioner the first layer, and then add mascara, this will thicken the lashes and make them appear better they said. And during this talk on Facebook they were kind enough to promise to send me one for free so I could try it. Really nice of them. :-)

By accident they sent me Jane Iredale instead of Fedora. Same manufacturer. This little accident gave me something new to write about. :-)

A lash conditioner is like a primer you add to the lashes before adding mascara. It is supposed to protect the lashes and thicken and stiffen them before adding mascara. It make the first layer of mascara better visible faster. One can also wear it as a care product at night for conditioning the lashes while sleeping, Fedora Minerals told me.

It came by post

image

image

Look like this

image

image

Ingredients

image

Result

I used Jane Iredale Lash Conditioner and Fedora Minerals water resistant Mascara.

image

About smell. It do have a scent, even though not from perfume. It smells a bit like wet weat or bred dow. I did not have any asthma reaction to it.

Note! Always check ingredients before you buy. It is possible at Environmental Working Group EWG Skin Deep.

Manufacturer
IreIredale Mineral Cosmetics, Ltd.
28 Church St
Great Barrington, MA 01230, USA
www.janeiredale.com
international@janeiredale.com
personalshoppers@janeiredale.com 


About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Decubal Body Cream – Whitelisted

I was at the pharmacy to buy Decubal Intensive Cream and by mistake I took Decubal Body Cream from the shelf, the tubes look so much alike.

He he, I did not see my mistake before I got home. But I thought I will just keep it, I can just write about it. :-)

It is fragrance free and no hormone disrupting chemicals added. It is scent free. Nice to the skin too.

image

Ingredients

image

Manufacturer
Actavis www.actavis.com/en/ Actavis Denmark www.actavis.dk/dk Actavis Norway www.actavis.com/en/About/Global+Locations/Commercial/Europe/norway.htm

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Decubal Face Cream – Whitelisted

I bought and tried Decubal Face Cream. Fragrance free and no hormone disrupting chemicals added.

image

It is really nice and smooth to the skin.

Ingredients

image

Manufacturer
Actavis www.actavis.com/en/
Actavis Denmark www.actavis.dk/dk
Actavis Norway www.actavis.com/en/About/Global+Locations/Commercial/Europe/norway.htm

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

5 Year old with fragrance allergy – Sophie – huffingtonpost.com

“Before her mom enrolled her five-year-old daughter, Sophie, in ballet classes at the local recreation center she went to the ballet studio to sniff around. Literally.

For some, the symptoms of a fragrance allergy involve skin irritation. For Sophie, the symptoms are a little more serious. An encounter with perfumes, a laundry vent wafting scented detergent, most cleaning products, or air fresheners, not to mention shampoos, moisturizers, or sunscreens, can send her to the emergency room with respiratory problems.”

Her mom went to the ballet school to check out if it was safe for her daughter to go to school there, but found there had to be changes done before sending her to school.

“She spoke with the staff about the cleaning regime, and learned that the floor was routinely washed with a scented product. After some discussions, the rec center staff agreed to wash the floors of the ballet studio with water on the morning of Sophie’s class, and also asked the teacher to refrain from wearing scented products on the class day.”

“Allergic reactions to fragrance are common, and appear to be on the rise. Many fragrances are factory-made from petroleum. Some are engineered to grow stronger over time (such as some laundry detergent fragrances, designed to fight the smell of dirty clothes). Fragrance allergens commonly used in cleaning products include limonene, Hexyl cinnamal, citronellol, butylphenyl methylpropional, linalool, geraniol, and benzyl Salicylate.”

“Sophie is home-schooled. She can’t go to Target, Walmart, or Marshalls, because of the fragrances there. The family can’t travel by airplane or stay in hotels, so they go car camping to get away. Even having relatives visit is difficult, as many hotels use plug-in air fresheners that linger on clothes and trigger reactions in Sophie. And every time Sophie goes to the hospital for breathing problems, there are a myriad of other artificial fragrances in hand sanitizer and other products that can trigger Sophie’s allergies.”

Source and read more: Huffingtonpost.com

Since I know first hand what it is like being sensitive and get respiratory problems from fragrance I can only say: – I know what Sophie is going through and I can only say to you all:

THINK BEFORE YOU STINK!

 


Leave a comment

Do not announce you are coming

You want others to like you, but when you reek you make people avoid you! On top of it you make a lot of people sick from your fragrance!

Share if you agree, and want to make people listen!

think-before-you-reek


Leave a comment

Aftershave, skin and lungs

Do you use aftershave? Aftershave like any other fragrance hold a lot of non allergy and non sensitive friendly chemicals, that is also bad to inhale. Aftershave is also harsh to your skin, it is much better to use a fragrance free lotion. … When you use fragrance you do this to make a good impression on others. But did you know that about 20 – 25 % of those around you are sensitive and get sick from your use of fragrance? All of those you risk want to avoid you. You push away from you. You might not know this but aftershave is one of the most common reasons for people with lung diseases to get problem breathing. Do you really want to be the reason for others illness? Aftershave can cause breathing problems, headaches, migraine, dizzyness, rashes, and many other symtomes. Take care of your skin, and also prevent others from becoming sick from your presence!
Share if you agree, and want to make people listen!
aftershave and lotions


2 Comments

Quing and fragrance

When you stand in line, do you know who stand beside you being sensitive to fragrances? Being allergic, asthmatic or having any other lung disease and being sensitive in other ways can be disabeling. When you que and have no problem a sensitive person have to leave the place due to your fragrance, and then they can not do what they aimed to do while you can. Go Fragrance Free!

que-and-sensitivity


Leave a comment

Invading fragrance

Fragrance you wear is something not asked for by others…

fragrance-invade-go-fragrance-free

Some may think it is a awful photo. Yes, it is. It is not fun that the moose died, and not the person in the car either. Look to the combination of the word invade and the photo.  People who crash in to other peoples lives with their unwanted fragrance and make people rush to the hospital in ambulance for emergency treatment is a rather harsch reality too. Fragrance is a common cause of asthma attacks, and brutal ones too. Some people do not survive for example an asthma attack, just as people sometimes do not survive a crash with a moose. It is the harsh reality and that is the point with this photo.

I am sorry if you find this photo disturbing, but life and reality is sometimes disturbing.


Leave a comment

Nut, fur and fragrance

People tend to treat different sensitvities differently. It seams Ok to be gentle, understanding and caring when it comes to food allergy, fur allergy and other such allergies, but when you start to talk fragrance people get  a strange look on their face. It is like when someone start to talk smoke bans with smokers, they do not seam to think perfume can be a cause of illness and also they stand up stating their right to use it. As I use to say to a friend who smokes that is very anti to alcohol, but think that it should be ok to smoke. He thinks it do not harm anyone, not as bad as alcohol does anyway. I say

” – If I sit beside you having a beer with my dinner when we eat together, it does not make you ill from it. But if you smoke beside me it makes me and others there ill.”

He still protests and claim it is a violation on his freedom and right to choose for himself. Many smokers are like this.

Then we have those who aka LOVE FRAGRANCE! If you tell them their fragrance is hurtful to your and other sensitive people’s health and that they should not use it, and if it comes to turms on a fragrance ban and protecting peoples health they turn red on you. They also feel it is their right to use fragrance, and they get offended and get sad, feeling like the smokers that it is a violation on their freedom and right to choose for themselves.

What about the freedom and right for those sensitive to be and stay healthy?

The big wonder is that it seam like it is all Ok! by people to care about those who are sensitive to food, animals, dust, grass and so on, all of what does not go on them personal. As long as they do not have to make a offering to prevent another person from getting sick it is alright to be allergic and sensitive, and then they are more than willing to help and care.

nuts-fragrance-allergy

 

 


Make people think and care. Share!

* This article was made after a long period of time of discussing with other sensitive online, it is a widely spread problem to those sensitive this attitude among people. This article springs out of collected knowledge.


Leave a comment

Go Fragrance Free!

Welcome to check out the new Go Fragrance Free! Category

Holding Sub Categories

Here you find fragrance free products suitable for all under car, home, work, and you. Easy to find.

What is your favorite scent free product?

Send me Your tip!

Do you get ill from fragrances? Increase awareness! Send me Your Testimonial!


Leave a comment

Fragrance Free Car

Have you ever thought of the environment in your vehicle (car, bus, camper, train, a.s)?

Most people follow the fragrance, make things smell new. But have you ever thought of what is in the smell filled environment you provide for your passengers, friends and family?

Read on what is in fragrance,,,

If your passenger, friends or someone in your family are sensitive have you thought of what it does to them riding in your car / vehicle with you?

From fragrance a person can have runny nose, running and itchy eyes, headaches, nausea, rashes, eczema, lung dysfunction and breathing problems and so on.

How to make your car a allergy friendly place?

 • Clear out all so called airfresheners and air fragrances.
 • Clean your car inside with fragrance free products.
 • Do not smoke in your car.
 • Clean the ash tray and do not use it.
 • Do not wear perfume yourself. Think of that the vehicle is a small locked in space where your fragrance is closed in and the person sitting with you is not able to move away from you.

/ Annelie