Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tested: Cutrin Sensitivism Shampo – Whitelisted

As usual I test the products on myself. This schampo is granted by the Finnish Asthma and Allergy Association, so I was positive to test it myself.

I have used all the bottle without pause and I had no problem at all using it, not even a slight cought. So this one is granted asthma free. No fragrance, no parabens and no color added. The schampo is nice to use in the hair, gentle to the sculp and got no scent. Color of schampo: clear – color free.

Cutrin Sensitivism Shampo – Whitelisted.

Visit their site
www.cutrin.no/brands/582/cutrin/sensitive/
or www.cutrin.com

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


3 Comments

Dye your hair safer – by Annelie Molin

(For English scroll down)

Et sikrere alternativ. Jeg har snakket om faren om hårfarge her på bloggen min før, og jeg har knyttet til nyhetsartikler om ekstreme tilfeller, og også snakket om min egen reaksjon på det. Ja, jeg brukte å farge håret mitt i mange år uten problemer, men de siste 2-3 årene har jeg begynt å få både astma problemer fra det, og også allergiske reaksjoner på huden. Og etter at jeg fikk min astma i 2007 på grunn av arbeidet jeg hadde da, så har jeg også fått problemer med å puste fra å bruke normal hårfarge hos frisør og slik du kjøper i butikken. Så jeg måtte klippe håret mitt kort og stoppe farging av håret mitt. Jeg er bare 46 år gammel og har grått hår som jeg er 65 år eller eldre. Ok, jeg misliker ikke grått hår. For å være ærlig liker jeg grå hår og jeg synes det er fint. Men jeg er fremdeles ung og det jeg har lyst å se ung ut også, og det er kjekt å style seg litt.

Jeg begynte å tenke på å lage striper men ved å bruke farge istedenfor bleking. Jeg tenkte også at kanskje hvis jeg kunne bruke en farge uten sterke ingredienser og bruke stripemetoden i stedet for å farge hele håret da ville fargen ikke røre huden under hårfargingen. Når du lager striper har du en hette av plast som dekker ditt hode og en trekker håret ut av hetten, og deretter farger man håret, slik at fargen aldri berører huden din.

Etter at jeg klippet håret mitt tenkte jeg på måter å farge håret mitt uten å få allergiske reaksjoner. Jeg sjekket ut noen naturlig henna hårfarge online, dessverre tar det 2 timer for å dekke grå hår ved å bruke de fargene og ikke alle farger virker godt i grått hår. For deg som vil vite hva farge det er:

Logona hårfarge. Det blir brukt av noen som har MCS og som tåler denne (ikke alle gjør det så du må prøve selv for å vite). Denne får du kjøpt på bl.a: http://www.naturkosmetikk.com/Plantehårfarger.html

Sammen med min frisør snakket jeg om alternativene for trygt å farge håret mitt. Vi diskuterte de naturlige hårfarger jeg funnet på nettet og hun sa at det er et interessant alternativ. Hun var villig til å prøve det, men sa at det er tidkrevende farge å jobbe med (jeg må sitte i stolen i to timer), og også hvis jeg farger håret med disse henna farger og  de ikke virker da kan jeg ikke bruke profesjonelle farger i håret mitt etterpå. Profesjonelle hårfarger fester ikke på hennafarget hår.

Så valget mitt falt på en mini farge hos frisøren som ikke holder noe ammoniakk og andre sterke ingredienser, og er luktfri. Vi prøvde det og jeg hadde ingen astmaproblemer med å bruke det, og jeg fikk ikke noen allergiske reaksjoner på huden.

Supert!

In English

A safer alternative. I have been talking about the danger about hair dye here on my blog before, and I have linked to news articles about the extreme cases and also talked about my own reaction to it. Yes, I used to dye my hair for many years without problems, but the last 2-3 years I started to get both asthma problems from it and also allergic reactions to the skin. And after I got my asthma in 2007 due to work, I have had gotten problems breathing from applying normal hair dye. So I had to cut my hair short and stop dyeing my hair. I am only 46 years old and got grey hair like I am 65 or older. Ok, I do not disagree with grey hair. To be honest I like grey hair, I think it looks nice. But I am still young and I feel like looking the part too. And it is nice to look stylish.

I started to think of making highlights but use color instead. I also thought that maybe if I could use a color without strong ingredients and use the highlight method instead of dying the whole hair the color would not touch my skin while dying. When making highlights you have a plastic cap covering your sculp and one pull hair out of the plastic cap, and then apply the hair dye to the hair after, so the color do never touch your skin.

After I cut my hair I thought of ways to dye my hair without getting allergic reactions. I checked out some natural henna hair colors online, sadly for covering grey hair it takes 2 hours to apply them and not all colors works on grey hair.

Together with my hair dresser I talked about the alternatives for safely dying my hair. We discussed the natural hair colors I found online and she said that it is an interesting alternative. She was willing to try it but said it is time-consuming color to work with (sitting in the chair for two hours), and also if I dye with those henna colors and that do not work I can not apply professional colors in my hair after, it does not work well.

So the choise fell on a mini color that do not hold any ammonia and other strong ingredients, and is smell free. We applied it and I had no asthma problems using it and I did not get any allergic reactions to the skin.

Superb!


6 Comments

Tested: Cutrin Sensitivism Hair spray – Whitelisted

If I had a grey list it would end there. Cutrin Sensitivism Hair spray is absolutely scent free, and the spray is light and feels more like water when breathing it in. It is not sticky to the skin either. Hair spray is one of the hardest to make when it comes to asthma, since asthma is a lung illness and any asthmatic got very sensitive lungs and mucous membrane. First time trying it out I had a tiny little sensation in my lungs when inhaling it, but not so big that it was any big problem. This hair spray is as good as it get for an asthmatic person. I normally get heavy breathing problems from hair spray both sprayed on me and on other people wearing it, but not from this one. I recommend this one with one precausion. For the safety of it: Since all things you breathe in ends up in the lungs, and even this hair spray is made to hold your hair, it contains different stuff, it is “sticky” substance. It is sprayed and therefore aerosol. Asthma attacks can build up over time too, this happend to me after been using this hairspray and inhaling it for some weeks. I did not avoid to inhale it. I had a hugh asthma attack after a long while using it. So for the safety of it try to hold your breath while spraying, your lungs only need fresh air.

But this is not a bad hair spray!

This one still ends up on the white list. This is because this is the only hair spray I can have in my hair during the day without getting sick from the fumes. And it is the only hair spray added in others hair that I do not get sick from the strong fumes of the hair spray during the day. It got no scent. In dry condition after have sprayed it in the hair it do not irritate my lungs. Not the slightest.

Hold your breath while spraying, air out carefully, and enjoy the beautiful hair after.

This is a scent free hair spray. And I wish everyone would use this one instead of any other kind of hair spray, if you must use any at all. It would make any sensitive persons day so much easier. Some friends of mine who are even more sensitive than I am (and I am very sensitive) say they are sensitive to Cutrin Sensitivism even, but they do say Cutrin Sensitivism is way better than any other brand. And therefore they also recommend Cutrin Sensitivism, since it is much better than any other brand for us who get sick from perfumed and chem filled products.

So therefore I want to say:

– Well done Cutrin to have made such a good hair spray one do not immediately choke on!

Cutrin Sensitivism Hair Spray – Whitelisted

So if you are a hair dresser reading this. Please, think of those allergic, asthmatic and sensitive people around. Please, put Cutrin Sensitivism on the shelf in your store for us and anyone else to buy. Please, also use it on your customers. It is good both for your customers and for your own health. Many also want to buy perfume free products to show consideration to those sensitive around, and to not get sick themselves.

Cutrin Sensitivism web site:
http://www.cutrin.no/brands/582/cutrin/sensitiveism/

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie


Leave a comment

Tested: Cutrin Sensitivism Mousse – Whitelisted

Cutrin Sensitivism Hair mousse. Another really good product for asthmatic people. Very well done Cutrin! It is absolutely scent free and gave no asthma trouble at all. I recommend it.

Cutrin Sensitivism Hair mousse is whitelisted

So if you are a hair dresser reading this. Please, think of those allergic, asthmatic and sensitive people around. Please, put Cutrin Sensitivism on the shelf in your store for us and anyone else to buy. Many also want to buy perfume free products to show consideration to those sensitive around, and to not get sick themselves.

Cutrin Sensitivism web site: http://www.cutrin.no/brands/582/cutrin/sensitiveism/

About the test
This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragrances ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

Annelie

All rights reserved.


4 Comments

Tested: Cutrin Sensitivism Shaper – Whitelisted

I got a tip about Cutrin product Sensitivism. And I bough many of them to try them out. First one I tried was the Shaper hair wax. It is not fragranced and I had no asthma reaction at all from it, so this defenatly goes on the whitelist. Well done Cutrin!

Cutrin Sensitivism Shaper is whitelisted.

Ingredients

Ingredients in Cutrin Sensitivism Shaper

Ingredients in Cutrin Sensitivism Shaper

So if you are a hair dresser reading this. Please, think of those allergic, asthmatic and sensitive people around. Please, put Cutrin Sensitivism on the shelf in your store for us and anyone else to buy. Many also want to buy perfume free products to show consideration to those sensitive around, and to not get sick themselves.

Cutrin Sensitivism web site: http://www.cutrin.no/brands/582/cutrin/sensitiveism/

 

 

About the test This is a pure inhale test of the products. I test the products on my self. This is a real life asthma product suitability test done at home in real life settings. I am my own guinea pig. Whitelisted products should be safe for you to use, while blacklisted are not safe. But as with all sensitivities some are more sensitive than others, always try new products with care. Make the first time trying it gently, if you got a skin condition try it on a small area, and washing agents on a hidden area or a cloth you can afford to waste.

My lungs are very picky when it comes to hygiene products, beauty products, hair products, washing and cleaning products and so on. Products not meeting the standards of no asthma reaction are blacklisted.

Please, buy such items whitelisted as gifts for friends and family. They are designed and made for a better personal health and are more environmentally beneficial than the fragranced ones. Use them yourself, care about your fellow-man. Do not make other people sick with your fragrance presence.

I was not paid to try this product out.

If you try this product your self, please leave a comment in the commentary field below.

Thank you

/ Annelie

All rights reserved.