Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Happy new year – Godt nytt år

(Scroll down for English)

Godt Nytt år!

Jeg vil ønske alle et godt nytt år 2016. Husk å la både nyttårsaften og det påfølgende år være et inkluderende år for alle sensitive, la luften være parfymefri og ellers så  kjemikaliefri som mulig, og unngå unødvendige avfyring av raketter både for dem som er skuddredd, for dem som er sensitive og miljøet da fyrverkeri innholder og gir fra seg mye os og tungmetaller til luften.

Godt Nytt år!

/ Annelie

image

In English

Happy New Year!

I want to wish everyone a happy new year 2016. Remember to let both New Year’s Eve and the following year to be an inclusive year for all sensitive, let the air be fragrance free and otherwise as chemical free as possible and avoid unnecessary firing of rockets both for those who are afraid, for those who are sensitive and the environment since fireworks contain and give off a lot of exhaust, soot and heavy metals into the environment.

Happy new year

/ Annelie