Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Om #homoekteskap og #homovigsel – #ekteskap #vigsel

Om #homoekteskap og #homovigsel

Det er krig, sult, ensomhet, hjemløshet, fattigdom, arbeidsledige, folk som ligger ute sommer som vinter i all slags vær uten ly for vær, temperatur og vind, folk som ikke har klær og muligheter til personlig hygiene og ingen seng å sove i, ikke har penger til det mest grunnleggende, drap, mishandling og psykisk mishandling (inkluderer mobbing), vold, trusler, tyveri, ran, økonomisk kriminalitet, narko, narkosalg og verving av barn, menneskehandel, prostitusjon, pedofiler, kidnapping, forfølgelse, voldtekter og overgrep, terrorisme, ekstremisme, IS m.fl. som dreper uskyldige, ødelegger og driver sitt folk og andre folk på landsflykt og undertrykker folk, sjikane, undertrykkelse, hatkriminalitet, brudd på menneskerettighetene, rasisme, mord og massemord, diktaturer, mangel på ytringsfrihet, maktmisbruk, justismord, hevngjerrighet, ødeleggelse, hat, mangel på likestilling og tilgjengelighet, løgner, arroganse, bedrag, uærlighet, sjukdom og død og enda mer i verdenen. Og folk klager og henger seg opp i at og om to voksne mennesker som er gla i hverandre skal få eller ikke få gifte seg i kirken.

Helt ærlig, det finnes annet å ta tak i enn to voksne som vil gifte seg.

Noen hevder det er synd og forbudt i bibelen. Det er mye som står i bibelen:

“Du skal ikke dømme andre, varpå du ikke vil bli dømt…”

“La den som er uten synd kaste den første steinen…”

“Elske din neste som deg selv…”

“Det du vil at andre skal gjøre mot deg, slik skal også du gjøre mot dem.” sa Jesus

“Jeg er veien, lyset og kjærligheten…” sa Jesus

“Håpet, troen og kjærligheten, og størst av dem er kjærligheten.”

Det finnes verre ting i verdenen enn to voksne som er gla i hverandre og vil gifte seg i kirken uansett kjønn. Og at de gifter seg, skader ikke meg, faktisk at de skader ingen.

Jeg tror vi overlever det. Jeg synes debatten på nei-siden gjennomsyres av smålighet og egoisme. Jeg har ingen problemer med å se hvordan det ville være å bli gla i noen som er like gla i en selv, og så bli nektet å gifte seg, man trenger ikke å være homoseksuell for å se det. Det er vel kun dem som mangler evne til empati som ikke greier det. Og det finnes verre ting i verdenen en to voksne homoseksuelle som er gla i hverandre og vil holde sammen, la oss hellre engasjere vår energi på det som trenger å gjøres noe med, nemlig dem som skader andre.

/ Annelie

om #homoekteskap #homovigsel #ekteskap #vigsel


Leave a comment

10 Questions to Ask Before You Say “I Do”

Relationships

Very many relationships crash, in fact 50 % of all Norwegian marriages crash. I think many marry to easily not reflecting on if this is a person I can STAY married to? I have always asked myself that question when Meeting a man. Is this a person I could STAY married to? I have actually been asked this question a couple of times. You know the question: – Will you marry me? And then I have searched my heart and felt if the question: – Can I STAY married to this person? if it is answered correctly. I have said no so far. Mostly since many of the Things needed for STAYING married is not fulfilled. I feel marriage is not just getting married. It is not a day, marriage is the rest of the life. Many make such a fuss over the one day, of course it should be Nice. But marriage is actually not only that day, one should make more fuzz over the other parts answering the questions: – Will I be able to STAY married to this person? I feel marriage is not just getting married.  At least it is the way it should be. Marriage should not be like having a fling, one day on and over the next day. Marriage is With a best friend one love that special way, a person that is both a best friend and one is attracted to. A life friend. And also a person that if it is possible should be a good husband and a good dad. Marriage is about Family. It is about trust, faith in one another, love, co-working, both living and coping, one have to be able to feel well-being, togetherness and be able to solve problems together. It needs ability to communicate. Living together also means need to have well-being, one must like living together. Living With the good habits is easy enough, it is living With the bad habits that is not as easy. Specially communication and some other Things is hard to find. Today I got a New Facebook friend and through this person I found a site online talking about just those Things. It was Nice Reading since it took on stuff that I have thought of many times. Continue reading