Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

(Scroll down for English)

Kun lungemuskulaturen som jobber

“Lungelege ved Haukeland universitetssjukehus, Ove Fondenes, forteller at når vi sover får vi dårligere kontroll over pusten.

– Reguleringen i hjernen er litt svakere enn ellers, særlig i visse faser av søvnen. I dyp søvn er det nesten ingen andre muskler i kroppen som fungerer, sier legen.”
Kilde: NRK

In English

Only the lungs work

Pulmonary Doctor at Haukeland University Hospital, Ove Funds, says that when we sleep we get poorer control of breath.

Regulation in the brain is a little weaker than usual, especially during certain stages of sleep. In deep sleep there is almost no other muscles but those around the lungs in the body works, says the doctor.

Source: NRK