Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


1 Comment

Luftforurensning for 1 av 4 -Pollution scent for 1 out of 4 – #doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

Translate: (Go to English version)

Besøk til besvær

Åpent brev

Nå har det skjedd igjen. Jeg måtte på doen, og jeg sprang inn på bensinstasjonen like ved, det var krise. Da jeg kommer inn på toalettet ser jeg denne duftmaskinen henger på veggen og med astma er dette en helsefare, man får tette lunger og vansker med å puste og får ikke luft, men jeg hadde å velge på dette og gjøre i buksen. Ingen vil gjøre på seg så jeg måtte gå, det forstår du også, men det er kjipt å måtte velge mellom å få gå på do og astmaanfall. Samme gjelder jo for øvrig også i andre lokaler, man skal ikke måtte unngå å gå steder, og på den måten bli utelukket fra å delta.

wp-image-1973377767jpg.jpg

Bildet er tatt under mitt astmaanfall, dette er ekte.

 

I flere timer etterpå hadde jeg vanskelig å puste og måtte bruke mye medisin.

Dette handler om tilgjengelighet, et toalett som er til for publikum skal alle kunne bruke, det skal ikke være slik at kun personer uten funksjonsnedsettelse kan bruke toalettet.

Dere som produserer, selger og bruker disse produktene støtter dere gjerne på at det er godkjent av IFRA, International Fragrance Association, som hevder dette er greit og ikke gir allergi og sjukdom. Det dere må forstå er at IFRA er en interesseorganisasjon for parfymeindustrien og de går industriens ærend, de er ikke interesseorganisasjon for oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensitiviteter. Uansett hva de påstår så er ikke dette trygge produkter for oss. Jeg er et levende bevis for dette og jeg er bare en av veldig mange. WHO anslår at der er 300 millioner personer med astma i verdenen (tall fra 2011 slik at det er sikkert fler i dag) og i Europa er det anslått å være ca 30 millioner personer med astma (tall fra WHO og Ginasthma og The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), da er ikke alle andre lungesjukdommer og sensitiviteter medregnet i de tallene, ikke heller mcs og shr og øvrige sensitiviteter. I Norge teller man at ca 20-25% av befolkningen, ca 1 – 1,2 millioner mennesker har astma og allergi. I følge tall fra Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) er 1,4 millioner personer i Norge sjuke av parfyme, og 0,5 % blir så sjuke av parfyme at de ikke kan deltake som alle andre gjør i samfunnet.

Jeg ga beskjed til stasjonsinnehaver om å ta den ned, alle skal kunne bruke toalettet. Ingen skal måtte velge mellom å bli sjuk og gå på toalettet, eller noen andre rom heller. For oss med astma er Ventoline en nødline og vi må dope oss med Ventolinne hele døgnet for å leve, mens andre ikke skjønner bæret og forurenser luften med parfymestoffer. I dag pga et dobesøk hos Circle K fikk jeg et kraftig astmaanfall fordi jeg måtte bruke toalettet på Circle K, det var først lite men etter 4 minutter slo det ut i full blomst og jeg hostet kraftig, trange luftrør, pipelyder da jeg FORSØKTE puste, det var ikke lett å få luft, øynene ble blodsprengte, jeg ble kraftløs og hadde oxygenbrist.  Det var problemer å få medisinen ned i nebulizern (inhalatoren du ser på bildet over) fordi jeg var i så dårlig stand, jeg var meget plaget. Da var jeg komt til kontoret og kollegene spurte masse, de visste vel ikke hva å gjøre. Etter hvert fikk jeg i meg medisinen likevel og etterpå kunne jeg snakke og forklare hvorfor det var så ille.  Skylden denne gangen var en duftmaskin på  veggen  på toalettet.

Nå vil jeg oppfordre deg som har slike på veggen i dine lokaler om å ta den ned uansett i hvilken bedrift eller sted, uansett hvor den sitter, om den er på toalettet eller annet lokale. Har produsenten fortalt deg at det ikke utløser allergi? Da er du blitt løyet til.  Den duften du sprer i rommet inneholder en masse stoffer som irriterer luftveiene i lungene og aktiviserer allergisk reaksjon, det gjør at dine kunder og besøkere blir sjuke av besøket og det henger i fra noen timer til flere dager avhengig av hvor sensitive personen er som ikke tåler det. Da man har fått et slik stort astmaanfall av et besøk hos deg da er man også mer sensitive for alt i flere dager etterpå.

Jeg vil gjøre det klinkende klart: Det har ikke betydning hvem som har satt det opp, eller hvem som leverer til hvem, det at det i hele tatt er produsert og tatt i bruk er det som er problemet. Vi er konstruert å puste luft, ikke kjemisk forurensning, det som er relevant her er at luften blir utjenlig å puste.

Jeg vil også opplyse om at det er et lovbrudd å utestenge dem som ikke tåler det i henhold til Likestillings og Diskrimineringsloven §9.

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

Skjermbilde av nettsiden til LHL Astma og Allergi:

“LHL mener at det må presiseres at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.

LHL mener også at det bør settes av midler til forebyggende opplysningsvirksomhet slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan påføre andre helseskader.

LHL oppfordrer til at:

  • offentlige virksomheter innfører parfymefritt arbeidsmiljø av hensyn til brukere og de ansatte.
  • privat næringsliv og arbeidsgivere gjør det samme.
  • privatpersoner tar hensyn ved å unngå parfymerte produkter i situasjoner der man kommer tett på andre mennesker.

LHL Astma og allergi har laget en plakat som opplyser om parfymefri sone. Plakaten kan lastes ned og henges opp der det er behov for det.” LHL Astma og Allergi

FN har vedtatt tilgjengelighet og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse, blant annet:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

Du finner informasjon om Tilgjengelighet og Universell utforming i FNs deklarasjoner om funksjonsnedsettelser her

Hva er en funksjonsnedsettelse?
Lungesjukdommer som astma m.fl, allergi, og andre sensitiviteter er en funksjonsnedsettelse,  et handikap. Hvordan det?  Definisjonen på et handikap er:

Ifølge norske offentlige utredninger,
NOU 2005: 8 om likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Definert funksjonsnedsettelse som:
“Funksjonshemming oppstår når det er et gap mellom individets evner og design eller funksjon i omgivelser / miljø / bygg.”

Merk deg at det ikke står angitt spesifikt hva som er handikap, det står for eksempel ikke bevegelseshemmet, blind, døv osv, det står kun angitt hvordan noe er en funksjonsnedsettelse, et handikap. Dette er samme definisjon som er vedtatt av FN, dok er FNs versjon noe mer utvidet og gjelder alle land.

Jeg har mottatt relevant informasjon om Tilgjengelighetsloven fra Regjeringen ved FRP som var en av de partiene som svarte på min henvendelse om retten til frisk luft.

sitat “«Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» fast følgende; § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) «Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten» Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven får mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til å arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Finnes også omtalt i «Plan – og bygningsloven. Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.»” Regjeringen ved FRP. Sitat slutt

Den samme loven er også i Sverige, se nedenfor for mer informasjon om det.

Publikasjon av NAAF og Husbanken:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

Husbanken publikasjon Skjermbilde

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”
Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven får mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til å arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging. ” Husbanken.no

Les Publikasjonen her:
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

Jeg forstår at du kanskje ikke visste dette, derfor vil jeg fortelle deg det at parfymer og slike doftmaskiner gjør 1 av 4 sjuke. Du vil nok ikke dine kunder, besøkere, klienter, kolleger, elever eller venner noe vondt?

Skru opp ventilasjonen istedenfor og vask oftere med parfymefrie rengjøringsmidler, parfymefri oppvask, parfymefri håndsåpe og bruk ellers parfymefrie produkter, lufte ut og gi oss alle frisk luft å puste, da vil vi som er de 1 av 4 av dine kunder / besøkere kunne benytte dine tjenester og lokaler på likt med alle andre og uten å måtte gå der fra med tette lunger og pustevansker. I verste fall kan det bety at vi ender opp på sjukehuset, og at vi unngår å besøke dine lokaler eller å bruke bedriften din og andre lokaler, og bruker pengene og tiden vår et annet sted. Det er ingen hyggelig handel og besøk om man må bli sjuk av luften. Nå har jeg forklart deg det, og jeg håper og ber at du hører på og gjør som jeg ber om. Jeg er trøtt på å ikke kunne benytte meg av lokalene dine.

Oppdatering søndag 4. september 2016

Jeg måtte akutt til sjukehuset.

wp-image-1361109825jpg.jpg

Dag 3: Søndag nå  Jeg har hatt pustevansker siden fredag pga av den duftmaskinen som var aktiv på Circle K stasjonen, nå siden fredag har jeg hatt gjentatte pustevansker og svie helt fra øvre luftveiene og ned i lungene, min egen medisin har ikke gjort nytten så jeg måtte dra akutt til legevakta på sjukehuset hvor de har sterkere medisiner. CRP var under 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Jeg må også på økt medisinering med Prednisolon nå 60 mg og mer astmamedisin for å få bort betennelsen som er blitt av den kjemiske påvirkning av parfymekjemikaliene i rommet fra duftmaskinen. Når er det at folk skal skjønne at parfyme ikke er en harmløs nusselig ting til glede for alle? Det finns ikke velvære med kjemisk forurenset luft.

Hvorfor skal jeg måtte lide for dine vaner? Hvorfor skal jeg måtte gå på et slik medisin regime og på sjukehuset fordi du parfymerer?

Ikke bare at jeg må ta medisiner, men det betyr stor lidelse i hverdagen, og for å være dønn ærlig man kan dø av astma, et alvorlig astmaanfall kveler.

“4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom pasienten må øke forbruket av β2-agonister med kort virketid for å kontrollere astma-symptomene, tyder dette på en forverrelse av sykdommen.  Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende, ” Statens Legemiddelverk Slv.no

Les mer om det her Astma dreper og Astma er potensielt livstruende

Hva er astma?

Astma er en sjukdom i lungenes luftveier bronkiene og bronkiolene, det er en kronisk betennelse i disse,  det er styrt av sensitivitet eller allergi (immunologisk) og forverring kommer av å bli utsatt enten av allergener (stoffer man ikke tåler) eller irritanter  (stoffer som irriterer luftveiene), og da dette skjer tettes lungenes luftveier av slim samtidig som musklene rundt disse luftveiene kramper og gjør luftrøret meget trangt, disse begge tingene bidrar til liten passasje for luft å passere og man får problemer med å puste. Forskjellen ved astma og KOLS er at astmabesvær oppstår kun ved negative påvirkning av ting personen ikke tåler, mens KOLS betyr pustevansker 24/7 men med forverring av irritanter, det betyr at sjukdomstilstander og symptomer ved astma og andre lungesjukdommer kan unngås ved å verne den sjuke for disse emnene og situasjonene.

Parfyme er en av de tingene som provoserer og utløser astmaanfall – og også andre lungesjukdommer, allergi og sensitiviteter.

Dere må revurdere deres bruk av parfymer der offentligheten ferdes, enten det er parfymerte produkter, doftmaskiner, scent marketing, så kalte luftoppfriskere, parfyme på deg selv, i dine kle, håndsåper osv, eg. kjemisk luftforurensning.

Jeg er oppriktig drittlei av å måtte lide for andres dumskap. 😠

Besøk også LHL sin side og Renere uten kjemikalier og Parfyme – Luftforurensning

Oppdatering mandag 5. september 2016

Dag 4: Jeg hadde håpet det ville gi seg nå etter at jeg var  på sjukehuset i går, men ikke, slimdannelser i lungene og hoster opp slim, fullt uslag på allergisk rhinitt så nesen renner konstant, svært lettirriterte lunger, hoste, tungt å puste da jeg skal gå en lengre strekning, og har måttet ta 60 mg Prednisolon i dag, og 6-8 doser 2 mg/ml Ventoline inhalasjonsvæske for å roe lungene og jeg er ikke ferdig ennå. Flere timer til før dagen er omme. Alt pga en  doftmaskin som spruter ut parfyme i et rom. Skal til legen i morgen igjen så da skal jeg ta dette opp.

Oppdatering tirsdag 6. september 2016

Dag 5: I dag morges kl 0400 våknet jeg av å være tett i lungene og hostet meget kraftig og hostet opp sikkert en kopp med slim, alt fra lungene. Min allergiske Rhinitt lar nesen renne ustoppelig. Var til fastlegen, CRP var under 5 igjen så altså var der ingen bakterieinfeksjon eller virus. Etter at jeg kom fra legen i dag traff jeg naboen utenfor huset som spurte om jeg var sjuk? De hadde våknet av min hoste da jeg hostet opp slim som tettet bronkiolene og bronkiene i lungene for å rense luftveiene for å få pust. Ja sa jeg, og forklarte hva som hadde skjedd. Oppvåknet var før frokost, og frokost var full dose medisiner: 60 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9, og en ampull Ventoline 2 mg / ml inhalasjon. Så noe frukt. Jeg var til fastlegen og tok opp astman. Jeg har vært på 60 mg Prednisolon  i tre dager og legen sier jeg må ned på 40 mg i morgen fordi ellers vil binyrene kunne ta skade, man skal ikke gå på så høy dose Prednisolon i mange dager da det er farlig. Så må jeg sakte trappe ned over flere dager for å ikke ta skade av medisinen. Jeg må ta inhalasjon med 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline inhalasjon så fort jeg kjenner at astman begynner å reise seg igjen for å holde luftveiene frie, det blir et kart om 10-15 kapsler per dag, ca en i timen eller oftere. Legen tok som sagt også CRP som ikke viste noe som helst, altså ingen luftveisinfeksjon av bakterier eller virus, dette er ren astma. Legen sa at om vi ikke får bukt med astman din nå da må vi legge deg inn på sjukehuset. All denne medisinen gjør også at jeg får bivirkninger i form av hjertebank, og skjelving på hendene. Nå er jeg sjukmeldt ut uken. Og alt dette fordi det parfymeres i lokaler der offentligheten ferdes.

Jeg har et spørsmål til Norges Astma og Allergiforbund NAAF. Dere sier dere vil aldri forby parfymering i det offentlige rom til tross for at dere vet at ca 20-25 % av befolkningen, dvs 1,4 millioner personer i Norge er sensitive for parfymer, og at 0,5 % personer av disse er så ille rammet at de ikke kan deltake i samfunnet. Der er mennesker som er på trygd fordi de ikke kan deltake i samfunnet fordi der er så mye parfymekjemikalier i luften. Og dere har satt en NAAF på lederplass i FKMI og de går på samme linje nå. Når er det at dere skal ta oss som er hart rammet på alvor? Nå har dere lest hva som er skjedd meg. Skal dere noen gang ta ansvaret og forbedre levekårene for oss som har astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr, og annen sensitiviet, målgruppen dere er satt å jobbe for? Jeg bare spør?

Dette er ikke et enkelt tilfelle at jeg har blitt utsatt for slik som dette, slike maskiner finnes overalt i samfunnet, på toaletter, i foajeer, i entreer, på hotell, restauranter,  i kjøpesentra, i butikker, på kontorer, og mange andre steder. Når er det at vi skal få frisk luft å puste?

I frisk luft er jeg frisk, i forurenset luft er jeg sjuk, det er såre enkelt så hva har dere tenkt å gjøre med saken? Jeg er målgruppen deres!

Oppdatering onsdag 7. september 2016

Dag 6: Jeg ble altså sjukemeldt fra i går av. Jeg er av den sorten at jeg forsøker å  stå på og gjøre mitt beste i lengden men i går sa kroppen altså nei. Jeg hadde gjentakende pustevansker som jeg måtte dempe med sterke medisiner, hostet opp slim, var trøtt og slapp, følte meg svak og svettet, jeg måtte gi opp og la kroppe leges, det fungerer ikke å jobbe da.

I dag våknet jeg også veldig tidlig og hostet opp slim, jeg har fortsatt pusteproblemer og må ta medisin. Kroppen har roet seg noe da jeg kan være hjemme i mitt allergitrygge hjem og hvile meg. Ellers har jeg samme medisinregime som tidligere bortsett fra en noe senket dose Prednisolon til 40 mg som jeg skal trappe ned til 20 mg om tre dager. Jeg sovnet igjen etter 4 timer og sov lenge. Pusten min høres ut som en gammel sko som knarrer da jeg trekker været ut og in. Jeg har slim i de nedre luftveiene i lungene 0g slimet er seigt og det er vanskelig å hoste det opp. Å ha dårlig pust påvirker også tale og allmentilstand da man må ha god pust for å snakke, og god pust for å ha det bra. Jeg må altså være hjemme fra jobben.

Klokken er nå 19,30 på den 6. dagen med alvorlig astma og all hosting og pustevansker har gjort at jeg har meget vondt i torso, jeg har vondt i musklene i overkroppen i brystkassen. Kroppen er overanstrengt. Det er så vondt å hoste at jeg nesten ikke klarer det. Og også om jeg er hjemme nå så tar det lang tid å bryte ned den betennelsen som er bygget seg opp i lungene pga den kjemiske forurensningen.

Jeg er frisk i frisk ren luft og sjuk i forurenset luft.

Oppdatering torsdag 8. september 2016

Dag 7: Jeg våknet igjen ca kl 0600 av tette lunger og hostet opp slim, jeg er fortsatt låk i brystkassen pga all hosting så å hoste opp slimet er vanskelig. Jeg føler meg sliten, og kraftløs i brystet, og det er vondt. Medisinering var i dag morges som vanlig 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doser Symbicort Forte 320/9 (også til kvelds alle dager), en ampull om 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline. Jeg hoster litt mindre i dag men er fortsatt tett og har slimdannelse. Det er slitsomt.

Opplevde i dag igjen følelsen av å utmattet sovne på sofaen for å senere våkne av å ikke få pust, og da jeg forsøker å hoste opp slimet er muskulaturen i brystkassen for sliten til å klare jobben. Hoster i 20 minutter og tar inhalasjon for å få det til.

Ellers har dagen gått i roens tegn med film og surf, og medisin, hosting, slim osv hele dagen. Hostet så jeg holdt på å kaste opp. Ja, det var så galet.

Oppdatering fredag 9. september 2016

Dag 8: Det er fredag en uke etter at jeg var inne i det rommet med doftmaskinen. Jeg våknet kl 0600 av hoste igjen og har vært våken siden, hoster opp slim med jevne mellomrom. Jeg har tatt medisin 40 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg og en 2,5 ml 2 mg/ml Ventoline inhalasjon. Må ta alt dette før jeg engang får spist, kan ikke spise med sånn hoste og slim. Normalt sett tar jeg bare 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 om morgenen (og 2 om kvelden), og jeg kan ta det etter frokost. Jeg har fæle bivirkninger av den sterke Ventolinen, jeg er skjelven til de grader på hendene, holder jeg hånden opp så rister fingrene som ved tremor.

Jeg var til butikken for å kjøpe mat i dag, det var første gangen jeg var ute blant folk siden onsdag den 7. september, jeg hadde preparert meg skikkelig med medisin før jeg for men etter 10 minutter i butikken fikk jeg forverring av astman igjen, tung pust, heshet, vanskelig tjukk slim og begynte å svette som en følge av det. Astma er anstrengende for kroppen og et stressmoment.

Jeg er sliten, jeg er drittlei, men det går heldigvis rett vei nå, ja bortsett fra forverringen i dag. Jeg er mye bedre enn jeg var sist lørdag, men nå er det tyngre å puste igjen, jeg er ikke helt frisk ennå og fortsatt mer sensitive enn ellers. En allerede irritert lunge reagerer mer og lettere på alt man ikke tåler.

Oppdatering lørdag 10. september 2016

Dag 9: Til sjukehuset akutt midt i natta

Låg i sengen og gråt, trøtt sliten, hoste, slim og tung pust. Ringte sjukehuset for å få hjelp. Var der klokken 0320. CRP var 5, ingen bakterieinfeksjon eller virus. Fikk inhalasjon. Syresetning bedre. Sjukesøster var fantastisk snill og omtenksom, jeg er så sliten at jeg begynte å strigråte på sjukehuset, og sjukesøsteren var så snill og strøk armen og skulderen min og trøstet mig.  Hjemme igjen klokken 0450. Har ikke sovet i natt.

Nå er det litt utover på dagen og jeg har litt svie i luftveiene, pustevansker er små, men jeg må fortsatt bruke den sterke Ventolinen 2,5 ml 2 mg/ml inhalasjonsvæske med nebuliseren for å ha det bra. Da medisinen avtar i virkning, da kommer hosten tilbake, og jeg hoster opp slim, og i tillegg kjenner jeg en brennende følelse i lungen, og det er vippepunktet for om det går galet eller ikke. Bare litt så tipper det over feil vei. Det er vanskelig å forklare for noen som ikke har opplevde det selv, men det føles omtrent som; tenk det at du har en ild du vil tenne, der er et lite glor, og det er enten så brenner gloret eller så dør det ut, og det er akkurat sånn det er nå at minste lille kan få astman å forverres eller så blir det ikke så ille, så jeg må ta medisin for å ikke rammes verre. Normalt sett klarer jeg meg en vanlig inhalator for å ta bort små problemer og har god pust med PEF 500, men altså ikke nå pga denne parfymeringen. Tung medisinering og sjukemeldt.

Oppdatering søndag 11. september 2016

Dag 10: Våknet i dag morges med meget tette lunger, for å forklare det hørtes ut som en bil med startproblemer, den der tette hese lyden som da bilen ikke får luft og følelsen er som om lungene var fylte med Glava. Jeg har fått forverring igjen. Medisinene jeg har gjør ikke nytten så jeg må til legen igjen i morgen.

Dere må forstå at astma er ikke som en lett hodepine du bare kan ta et piller for så går det over. Den betennelsen som blir i lungene av allergener og irritanter man ikke tåler det sitter i flere dager. Det er en betennelse i lungenes luftveier og som bekant så tar betennelser lang tid å gå bort. Så vær så snill og vis hensyn!

Oppdatering mandag 12. september 2016

Dag 11: Var til fastlegen og ble ordinert sterkere og mer medisin pluss lungerøntgen på sjukehuset. Så nå har jeg Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml som skal blandes med min Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml  og inhaleres – og lungene er røntget.

I tillegg ble jeg sjukemeldt ut uken.

Noe positive jeg så på sjukehuset var dette.

Oppslaget sier:

“Hallo!!
Tror du sneiper (du kaster) forsvinner av seg selv??!! RØYKFRITT!!!”

Flott med et sjukehus med bein i nesen. 👍👏👏👏👏👏👏

Oppdatering tirsdag 13. september 2016

Dag 12: I natt fikk jeg faktisk sove hele natten gjennom, endelig! Jeg tror det er den nye medisinen som hjelper. Jeg hoster fortsatt og hoster opp slim men jeg tror den nye medisinen er mye bedre. Den hjelper!

Dagens medisindoser er som følger: 20 mg Prednisolon, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline blandet med Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalasjon hver fjerde time og i tillegg Ventolinen igjen ved behov. Slik skal jeg ha framover.

Men pga pustevanskene så har jeg et seriøst problem å snakke. Det er helt vanlig at ha taleproblemer da man har astma og pusteproblemer fordi for å klare å snakke må du ha god pust, luften er med på å lage lyd i stemmebåndene. Og da jeg fortsatt har pustevansker og betennelse i lungene da påvirker det røsten. Denne videoen under ble tatt opp i dag. Om du vil ha teksting da trykker du på tekstkortet nede til høyre i videoen (på engelsk)  Lær om astma, pust og røsten her:

Oppdatering onsdag 14. september 2016

Dag 13: Jeg har kunnet trappe ned litt på Ventoline, jeg tror det er takket være den nye Atrovent som jeg har fått, den har lengre varighet enn kun Ventoline. Astman har roet seg litt, dok er jeg ikke frisk ennå (eg. symtomfri da astma er kronisk).

Jeg har ikke sovit godt i natt, den økte medisindosen har gitt meg bivirkninger med tørr munn, jeg har våknet flere ganger i natt og vært tør som en ørken i munnen og har måttet stå opp for å drikke og spise noe for å hjelpe på det hele.

Jeg må øke Symbicort Forte 320/9 til 3 x 2 doser for dag. Symbicort Forte er forebyggende medisin.

Stemmen er fortsatt ikke helt god da jeg fortsatt sliter, men jeg hoster ikke like mye og ille lengre, i hvert fall ikke så lenge som jeg tar medisinen. Jeg såg meg selv i speilet i dag, jeg er blå under øynene og blek, det har vært en vanskelig tid.

Kanskje det går riktig vei nå?

Oppdatering torsdag 15. september 2016

Dag 14: Jeg tar fortsatt de samme medisinene, men jeg tok en ekstra dose Atrovent + Ventoline i natt (altså totalt 5 doser istedenfor 4), og det virker som om det fungerer. I morges da jeg våknet hostet jeg bare lett, men var meget tør i munnen pga bivirkninger. Dok da medisinen avtar i styrke da får jeg en brennende opplevelse i lungene og tyngre pust, for å forklare hvordan den brennende følelsen kjennes ut så er det som om jeg har halsbrenne i lungene, det brennende følelsen minsker i styrke og blir nummen bort da jeg tar medisinen. Jeg får i mellom medisindosene tung pust, og da jeg var på butikken i dag var det ille, og røsten min bar ikke og det var vanskelig å prate. I kveld har jeg altså “halsbrenne” i lungene, hoster lite, og jeg har nettopp tatt mer medisin. Men det virker som om medisinen gjør jobben sin da jeg sakte blir bedre enn jeg var, så jeg skal ta en ekstra i dag også. 5 ganger for dag er egentlig mer enn legen sa jeg skal ta, men 4 er for lite kjenner jeg så for å hjelpe meg selv så tar jeg 5. Den ekstra dosen tar jeg på natten fordi ellers blir det for mange timer uten inhalasjon i løpet av natten. Jeg skal til legen i morgen igjen. Jeg er ikke bra ennå.

Oppdatering fredag 16. september 2016

Dag 15: I dag var jeg til legen, han lyttet til lungene, det ble gjort spirometri, og jeg bli remittert til en spesialist. Er fortsatt meget følsom på astman for minste lille. Pga at det er farlig å gå for lenge på Prednisolon er denne tatt ut. Jeg fortsetter som vanlig med de andre medisinene. Sjukemeldt til og med 26.9.

Oppdatering lørdag 17. september 2016

Dag 16: Jeg våknet kl 0600 og tok medisiner. La meg og sovnet igjen. Våknet med tung pust og måtte ta inhalasjon.

Før dette skjedde har jeg normalt kunnet bare ta litt Symbicort Forte 320/9 og astma- og allergipillene mine om morgenen, jeg hadde det bra. Nå må jeg starte morgenen med sterk akuttmedisin. Jeg har begynt å uroe meg over at jeg har fått en kronisk forverring av de kjemikaliestoffene som ble sprøytet ut i luften. Skal jeg måtte ha det slik i framtiden?

Oppdatering mandag 19. september 2016

Dag 18: Jeg sto over å oppdatere i går, det skjer ikke så mye. Jeg tar fortsatt Ventoline + Atrovent i tillegg til den vanlige dosen, fordi om jeg lar være så får jeg lett forverring. Så lenge som jeg tar medisinen så greier jeg meg. Dok er jeg fortsatt meget lett påvirket av irritanter og allergener i luften, mye mer enn før, så legen har bestemt at jeg skal være hjemme til det har stabilisert seg. Slik har jeg ikke hatt det før dette skjedde, jeg var veldig sensitive, men det er verre nå. Jeg ble jo også remittert av min lege til en lungespesialist i byen, de ringte fra lungespesialisten i dag, jeg har fått time på fredag.

Om jeg har fått varige men, hvem skal jeg melde og stemme? Jeg kan ikke la dette gå upåaktet hen. Sånn som dette får det ikke være i samfunnet, og hva om jeg får nedsatt arbeidsevne? Jeg tenker på dette.

Oppdatering fredag 23. september 2016

Dag 22: I dag var jeg til lungespesialisten som min fastlege remitterte meg til, og det var et givende møte på flere måter. For det første så fikk jeg gjøre flere pustetester, faktisk mer grundig enn det ble gjort på lungepoliklinikken da jeg var der for noen år siden, totalt gjorde det nye lungelegekontoret hele 3 forskjellige pustetester, Spirometri og to andre: en for vanlig rolig pust hvor jeg også skulle holde pusten i 7 sekunder,  og et annet test som simulerte gåing i trapper med tung pust og pustestopp (maskinen gjorde pustestoppet og meg måtte puste mot det). Deretter traff jeg legen som viste seg å være samme legen som remitterte meg til Arbeidsskadeavdelingen ved Trondheim Sjukehus ca 2008/2009, det det var gammel kjenning.

Det var mye prating om astma og det som skjedde meg den 2. september som var grunnen til at jeg ble sendt til ham. Siden jeg blogget sist mandag den 19. september  har pusten min bedret seg betraktelig og jeg har kunnet kutte ut inhalasjonen av den sterke Ventolinen og Atrovent på fast basis, nå er det bare en gang inn i mellom. Pusteprøvene jeg gjorde viste at jeg har fått tilbake pusteevnen. Den ligger på ca 95% av 100% nå, og det er bra, og jeg håper det blir enda bedre. Det skal nok gå om jeg holder meg unna alt, og det betyr alle situasjoner, som betyr kontakt med det jeg ikke tåler, det betyr også å unngå personer som bruker parfyme og parfymerte produkter. Nå tar jeg bare mine vanlige medisiner Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin og en liten dash med den vanlige inhalatoren, slik som jeg gjorde før jeg ble sjuk den 2.september. Siden onsdag har jeg bare brukt de sterke medisinene 2-3 ganger, noe som er et stort framskritt.

Vi kom også i samtale legen og jeg om Symbicort Forte, han sa det innholder et langtidsvikende Ventoline som er en av virkestoffene i Symbicort Forte. Det var nytt for meg. Jeg leste også tidligere på Legemiddelverket om Ventoline at om man må ta for mye av Ventoline da kan kroppen venne seg til medisinen og da mister den effekt. Jeg fant ut at da jeg også tar en stor dose av Symbicort Forte som innholder langtidsvirkende Ventoline pluss måtte ta så store mengder av den sterke inhalasjonsaerosolen Ventoline, så måtte kroppen sikkert ha fått for mye og kuttet ut effekten av det, og det var derfor jeg måtte få Atrovent. Atrovent har hjelpt meg veldig. Takket være Atrovent har jeg fått orden på det, og jeg kunne kutte ned på mengden Ventoline. Nå sliter jeg ikke mer med bivirkninger. Astma og den medisinske verden er mer komplisertenn man tror. I dag har jeg bare tatt en dose Ventoline + Atrovent. Fortsetter det så bra som nå de neste dagene da skal jeg jobbe på tirsdag. :)

 Oppdatering fredag 7. oktober 2016

Nå har jeg jobbet siden 27. september. Den er ikke helt okej den astman, jeg må ta mer medisin i hverdagen enn jeg gjorde før jeg ble utsatt for den kjemikaliepumpen på doen den 2. september, men det går. Jeg må ta Ventoline inhalasjon på både inhalator og nebuliseren oftere, før 2. september klarte jeg med bare forebyggende medisin og inhalatoren av og til, så jeg er redd at jeg har tatt permanent skade av den forurensningen den luftparfymeringen. Slik gjør luften utjenlig å puste. 

Jeg ba jo stasjonsinnehaver om å ta pumpen ned. Jeg har fått gledelige nyheter.

Den ble tatt ned for ca 3 – 4 uker siden. Dette gleder meg veldig at eier av bensinstasjonen tar sine kunders helse seriøst. Jeg håper inderlig at alle andre bedrifter og andre som har lokaler der offentligheten ferdes at de tar etter hans eksempel og tar ned alle slike apparater og begynner å bruke parfymefrie rengjøringsmidler og håndsåper.

Tusen takk kjære deg før at du lytter! ❤❤❤❤

Hva er parfyme?

Lær av Professor Anne Steinemann ved Melbourne University (klikke på linken for mer info om henne). Det er lett å tro at reglene er bedre i Europa og Skandinavia, men faktum er at industrien er ikke pålagt å fortelle deg innholdet i det som skjuler seg i ordet parfyme. Det får du vite her:

Jeg ønsker et forbud

Jeg ønsker at det skal bli forbudt å parfymere inneluften, og at det skal bli forbudt å vaske med parfymerte rengjøringsmidler og å bruke sprayflaske ved rengjøring der offentligheten ferdes og oppholder seg. Viser til at et forbud vil kun styrke rettighetene til oss med astma og andre lungesjukdommer, allergi, mcs, shr og andre sensititeter. I henhold til universell utforming og Tilgjengelighetsloven §9, og FNs deklarasjon om Tilgjengelighet og Universell Utforming, er det jo i grunn allerede forbudt å bruke slik at et forbud i praksis mot parfymerte produkter vil kun styrke de lover som allerede er på plass. Det er et strev å måtte kjempe aleine og melde til LDO hver eneste gang parfymerte produkter er brukt eller brukt en slik doftmaskin, sånn skal vi ikke måtte ha det, det skal være tilgjengelighet også for oss og vi skal ikke måtte bli sjuke.  Les også:

” Kjent helserisiko – Det er allerede kjent at det er en kobling mellom bruk av rengjøringssprayer og økt risiko for astma.”
Til denne artikkelen kan jeg tilføye egne erfaringer:
Jeg brukte JIF produkter i jobben som renholder fra 2005 -2007 og det blir mye på 8 timer for dag på heltid, jeg var frisk da jeg begynte i den jobben, etter to år hadde jeg utviklet astma. Jeg leste så HMS Produktdatabladene for JIF som LiIleborg AS produserer og selger og der sto at det inneholder stoffer som kan utløse allergi, så Lilleborg AS lyger i artikkelen, de vet meget godt at det ikke er ufarlig. Der var annet som var aerosolt også som vi brukte og så var der folk som røykte også (jeg har aldri vært røyker det var passivrøyk). Det ble for mye for min helse. Så kjære dere som leser, tenkt på helsen, jeg kan signere på at om du blir sjuk i astma så er det noe som vedvarer hele livet ut, og du vil bli sensitive for veldig mye. Så kjære deg, ta dette på alvor.

Og jeg viser igjen til Husbankens informasjon som er utviklet i samarbeid med NAAF.

Og hvorfor deler jeg nå denne personlige informasjonen? Fordi jeg vil at du skal forstå alvoret.

I frisk luft er jeg frisk, og i forurenset luft er jeg syk, det er så såre enkelt.

Å tilsette parfyme til inneluften er et brudd på Tilgjengelighetsloven.

Annelie Molin

For den svenske loven les her:

Det finns en lag mot sådant som luftparfymering i Sverige också.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Det finns vissa undantag från förbudet. I arbetslivet gäller förbudet inte den som gör en förfrågan om arbete. Att tillhandahålla bostäder är också undantaget från förbudet. När det gäller att erbjuda varor och tjänster gäller förbudet inte för privatpersoner eller för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare. I fråga om tillhandahållande av varor och tjänster gäller förbudet inte om det krävs åtgärder i fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.
Ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare.

(Prop. 2013/14:198)

Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)

Lag (2014:961) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Källa: https://www.notisum.se/News.aspx?itemid=11999

Att inte montera en doftmaskin är inte något som påverkar

“…om det krävs åtgärder i fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.” Notisum.se

Jag kan därför inte se at ett förbud mot eller krav om att inte sätta upp doftmaskiner kan vara undantaget från lagen.

Vad är universell utformning, tillgänglighet och skäliga åtgärder?

Sverige och EU har tillsammans med 160 andra stater ratificerat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Åtagandet innebär att staterna ansvarar för att genomföra universell utformning, tillgänglighet och skäliga åtgärder.

Tillämpningen av universell utformning innebär att alla nya produkter, tjänster, miljöer och program utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. När man utvecklar nya varor, tjänster, miljöer och program är målgruppen alla människor.

Utgångspunkten är att vi som användare har olika funktionsförmåga och egenskaper. På så sätt skapar vi ett samhälle där alla kan delta jämlikt. Producenter, myndigheter och företag kan också nå långt fler. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som grupp är en rättighet. För att skapa fullständig tillgänglighet är det en ovillkorlig skyldighet för staterna att gradvis undanröja befintliga hinder i byggnader, transport, information och kommunikation, inklusive IT samt varor och tjänster som riktar sig till allmänheten. Kostnader får inte användas som argument mot detta, Staten har ansvar för att säkerställa diskrimineringsskyddet” HSO.se

Annelie Molin

In English

Visit with trouble

Open letter

Now it has happened again. I had to go to the toilet, there was crisis and I ran into at the gas station close by. When I come into the toilet I see this fragrance machine hangs on the wall and with asthma, this is a health hazard, one gets lung congestion and difficulty breathing and can not get enough air, but I had to choose at this and do in the pants. Nobody want to do in their pants so I had to go, it is easy to understand, but it sucks to have to choose between go to the bathroom and asthma attacks. Same actually goes for all localities, one should not have to avoid going there and in that sense be locked out.

wp-image-1973377767jpg.jpg

A scent machine on the wall, cause breathing difficulties all day, and more.

For several hours afterwards I had difficulty breathing and had to use a lot of medicine. This is about accessibility, a toilet to the public should all be able to use, it should not be such that only people without disabilities can use the toilet.

You who produce, sell and use these products you support happily that it has been approved by IFRA, the International Fragrance Association, which claims this is fine and not causing allergy or other illnesses. What you must understand is that IFRA is an organization for the perfume industry and they go industry errands, they are not any interest organization for us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. Whatever they say this is not safe products for us. I am living proof of this and I’m just one of very many. WHO estimates that there are 300 million people with asthma in the world (figures from 2011 so it is certainly many more today) and in Europe it is estimated to be approximately 30 million people with asthma (figures by WHO and Ginasthma and The European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA), then not all other lung diseases and sensitivities are included in the figures, nor mcs and shr and other sensitivities. in Norway counts that around 20-25% of the population, about 1 to 1.2 million people have asthma and allergies. For example stated by The Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF) is that about 1,4 million people in Norway get health issues from fragrance (regardless of source), and 0,5% can not participate in the society of that cause.

I notified the station owner to take it down, everyone should be able to use the toilet. No one should have to choose between being sick and going to the toilet, or any other rooms either for that matter. For us with asthma Ventoline is a necessary lifeline and we must medicate with Ventoline 24/7 the whole life, while others do not realize a thing and pollute the air with fragrance substances. Today because of a trip to the toilet at Circle K I got a really bad powerful asthma attack because I had to use the toilet at the Circle K, first it was only little but after 4 minutes it struck out in full bloom and I coughed powerfully, narrowed windpipe in the lungs, wheesing heavily when I TRIED breathing, it was not easy to get air, the eyes were bloodshot, I was out of strength because I had lack of oxygen. There were problems getting the medication into the nebulizer (inhaler in image above) because I was in such a bad shape, I was very sick. Then I had came into the office and colleagues asked lots, they surely did not know what to do, and why I was so ill. It was problem medicating. Eventually I got in me medicine anyway and afterwards I could talk and explain why it was so bad. Blame this time was a scent machine on the wall in the toilet.

Now I urge you who have such on the wall of your premises to take it down in whatever business or place, wherever it is located, if it is in the toilet or other facilities. If the manufacturer has told you that it does not trigger allergies? Then you have been lied to. The scent you spread in the room contains a lot of substances that irritate the airways in the lungs and activates allergic reactions, it makes your customers and visitors will be sick by the visit and it hangs in from a few hours to several days depending on how sensitive the person is being unable to tolerate the. When you have received such a large asthma attack by a visit with you then one is also more sensitive to everything for days afterwards.

I want to make it very clear: It’s not important who is using it, who has installed it, or who delivers to whom, what is the problem is that it is produced and put into use. We are designed to breathe air, not chemical pollution, what is relevant here is that the air becomes unfit to breathe when fragranced.

I would also like inform you that it is an offense to disclose those who do not tolerate it in accordance with the Norwegian Equality and Anti-Discrimination Act § 9.

LHL website screenshot, in English below:

LHLorg-parfyme-diskriminering-§9-Skjermbilde

“LHL say that it must be emphasized that the requirement for universal design in Discrimination and Accessibility Act § 9 also includes measures to prevent exposure to various allergens and irritants, including scented products. LHL also believe that it should be allocated for preventive educational activities so that more people will pay attention to that scented products can inflict injury. LHL urges that:
◾public enterprises and government services adopt perfume-free working environment in the interests of users and employees.
◾privat businesses and employers are doing the same.
◾private persons do take into account sensitive persons by avoiding scented products in situations where you get close to other people.

LHL Asthma and allergies have made a poster stating fragrance free zone. The poster can be downloaded and posted where it is needed. ” LHL Asthma and Allergy

The United Nations (UN) has adopted accessibility and rights for people with disabilities, including:

“e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,” UN.org

For information on Accessibility and Universal Design in the United Nations declarations on disabilities here.

What is a disability?
Lung diseases such as asthma and others, allergies and other sensitivities is a disability, a handicap. How? The definition of a disability is:

According to Norwegian public reports,
NOU 2005: 8 of equality and accessibility. Legal protection against discrimination on grounds of disability. Defined disability as:

“Disability arises when there is a gap between the individual’s capabilities and design or function in an environment / environmental / construction.” Norwegian public reports NOU 2005: 8 of equality and accessibility

Note that it is not stated specifically what is handicap, it says for example not mobility impaired, blind, deaf, etc., it is only indicated how something is a disability, a handicap. The same statement you find in the United Nation (UN) definition of the accessibility act, so it is demanded of all countries.

I have received relevant information about the Accessibility Act of The Norwegian Government at FRP which was one of the parties that responded to my inquiry about the right to fresh air.

Quote

” Discrimination and Accessibility Act “establish the following: § 9 Obligation to ensure general accommodation (universal design) “Public Sector shall work actively and purposefully to promote universal design within the undertaking. The same applies to private business to the general public “Through Discrimination and Accessibility Act give people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. Requirements for universal design is drawn into ever more regulations and laws. Also featured in “Plan – and Building Act. Breach of the obligation to ensure universal design pursuant to the public and workforce is regarded as discrimination. ” Norwegian Government FRP

Quote end

The same law is also in Sweden, see below for more information about this.

Publication of NAAF and Husbanken (Housing Bank), translation below:

Universell-utforming-NAAF-Skjermbilde2

” “Universal design is the design of products and environments in such a way that they can be used by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.”
Requirements for universal design drawn into ever more regulations and laws. Through discrimination and accessibility law gives people with disabilities protection against discrimination. All businesses geared toward the general public are obliged to work for universal design and individual accommodation. “ Husbanken.no

Please read the publication here (in Norwegian):
biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Uu_bygg.pdf

I understand that you might not know this, so I will tell you that fragrance products and such fragrance equipment makes 1 of 4 ill. You will probably not your customers, visitors, clients, colleagues, students or friends any harm?

Turn up the ventilation instead and wash frequently with fragrance-free detergents, fragrance free washing, fragrance free hand soap and use otherwise perfume free products, air out and give us fresh air to breathe, then we which are the one of 4 of your customers / attendants could use your services and premises on equally with all others and without having to go from there with lung congestion and difficulty breathing. At worst, it could mean that we end up at the hospital and that we avoid using your business or premises and spend our money and interests somewhere else. There is no pleasant shopping or visit to your localities if one must become sick from the experience inhaling the polluted air, no matter what source of the fragrance. Now I have told you that, and I hope and pray that you listen and do as I ask. I’m tired of not being able to avail myself of your premises.

Update Sunday 4 September 2016

I had to go acute to the hospital.

wp-image-1361109825jpg.jpg

3th day: Sunday now. I have had difficulty breathing since Friday because of the fragrance that was active at the Circle K station, now since Friday I’ve had repeated difficulty breathing and burning sensation from the upper respiratory tract and down into the lungs, my own medicine has not been enough so I had to take to the emergency room at the hospital. CRP was below 5, no bacterial infection or virus. I also have increased medication with Prednisolone now 60 mg and more asthma medicine to get rid of the inflammation that’s been caused on me by the chemical influence of perfume chemicals in the room. When is it that people will understand that perfume is not a harmless cozy thing for the benefit of all? There is no wellness in chemically polluted air.

Why should I have to suffer for your habits? Why should I have to go on such a medicine regime and at the hospital because you perfume?

wp-image-87321595jpg.jpg

Not only that I have to take medication, but it does mean great suffering in everyday life, and to be totally honest one can die of asthma, a severe asthma attack suffocates the person having it.

“4.4 Special warnings and precautions
If the patient must increase the use of β2-agonists with short duration to control asthma symptoms, it indicates a worsening of the disease. Sudden and progressive deterioration of asthma symptoms are potentially life-threatening,” Norwegian Medicines Agency Slv.no

Read about  Asthma kills and Asthma potentially life threatening

What is asthma?

Asthma is a disease in the lung’s airways called bronchi and bronchioles, it is a chronic inflammation of these tiny airways, it is caused by sensitivity or allergy (immunological reactions) and aggravation comes from being exposed either to allergens (substances not tolerated) or irritants (substances irritating the airways), and when this happens the lung airways are constricted of mucus while the muscles surrounding these airways spasms and makes airways very cramped, these two things helps narrow and block the passage for air to pass and one gets trouble breathing. The difference in asthma and COPD is that asthma symptoms occur only at the negative impact of things the persons health can not tolerate, while COPD means difficulty breathing 24/7 and with worsening by irritants, it means that the disease conditions and symptoms of asthma can be avoided by protecting the sick from these substances and situations.

Perfume is one of those things that provoke and trigger asthma attacks – and other lung diseases, allergies and sensitivities. You have to rethink Your use of perfumes where the public go, whether scented products, scent machines, scent marketing, perfume on yourself, in your clothes, hair products, lotions, hand soaps etc.

I’m frankly sick of having to suffer for someone else’s stupidity. 😠

Also visit LHL site (in Norwegian) and Cleaner without chemicals (in Swedish) and Perfume – Air pollution

Update Monday, 5 September 2016

Day 4: I had hoped the asthma would get better now after I was in the hospital yesterday, but not, I have mucus build up in the lungs and I am coughing up mucus, full scale of allergic rhinitis as nose runs constantly, very easily irritated lungs, cough, heavy breath and hard to breathe when I walk a longer distance, and I have had to take 60 mg Prednisolone today, and 6-8 doses 2,5 ml 2 mg  / ml Ventoline inhaler to calm the lungs and I’m not done yet, it is several hours before the day is over. All because of one scent machine that spreads perfume in a room. Going to the doctor tomorrow again so I shall take this up with my doctor.

Update Tuesday, 6 September 2016

Day 5: This morning at 0400 I woke up by constriction of the lungs, coughing very powerful and coughed up surely a cup of mucus, coming from the lungs. My allergic Rhinitis lets nose drain unstoppable. I was at my doctor’s office, CRP was below 5 again so therefore there was no bacterial infection or virus. After I got from the doctor today, I met the neighbor outside the house who asked if I was sick? They were awakened by my cough when I coughed up mucus that clogged the bronchioles and bronchi of the lungs to clear the airways to get breath. This was before breakfast, and breakfast was full dose of medicines: 60 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9, and a vial Ventoline 2,5 ml 2 mg / ml inhalation. So some fruit. I was to the family doctor and addressed the asthma. I’ve been on 60 mg Prednisolone for three days and the doctor says I have to reduce to 40 mg in the morning because otherwise the adrenal glands may be harmed, one should not go on such a high dose Prednisolone for many days as it is dangerous. Then I have to slowly decrease the dozage down over several days to not get damage by the medicine. I must take inhalation with 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline inhaled as soon as I feel the asthma starts to rise again to keep airways free, there will be dosages about 10 to 15 capsules per day, about every hour or more often. The doctor took, as I said CRP that did not show anything, no respiratory infection by bacteria or viruses, this is pure asthma. The doctor said that if we do not prevail against the asthma of yours now then we need to admit you in to the hospital. All this medication also makes sure I get side effects in the form of racing heart beat and trembling of the hands. Now I’m on sick leave to the end of the week, and all this because of the perfumed premises where the public go.

I have a question to the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF. You say you will never forbid perfume to ring in public room despite knowing that about 20-25% of the population, ie 1.4 million people in Norway are sensitive to perfumes, and that 0.5% ie 5000 people are so bad hit that they can not participate in society. There are people who are on welfare because they can not participate in society because there is so much perfume chemicals in the air. And you put a NAAF editorialized in FKMI and they go on the same line now. When is it that you will take us that is hard hit by this seriously? Now you have read what has happened to me. Will you ever take responsibility and improve the living conditions of us who have asthma, and other lung diseases, allergies, mcs, shr, and other sensitivities, the group you are put to work for? I am just asking?

This is not an individual case that I have suffered like this, such machines are found everywhere in society, in restrooms, lobbies, entrance halls, hotels, restaurants, in shopping centers, in shops, offices and many other places. When is it that we should get fresh air to breathe?

In non-polluted air I am healthy, in polluted air I am sick, it is straightforward: so what do you plan to do about it? I am in your target group NAAF!

Update Wednesday, 7 September 2016

Day 6: I was set on sick leave by my doctor notified yesterday. I’m the kind of person that I try to carry on and do my best in length but yesterday my body said no. I had recurring breathing difficulties which I had to curb with strong medication, coughing up mucus, was tired and limp, felt weak and sweating. I had to give up and let my body heal, it does not work going to work like this.

Today I woke very early and coughed up mucus, I still have breathing problems and must take medicine. The body has calmed down somewhat when I could be at home in my allergy safe home and rest. Otherwise, I have the same medicine regime as previously except for a slightly lowered dose of Prednisolone to 40 mg which I shall step down to 20 mg after three days. I fell asleep again after 4 hours and slept long. To explain; my breath sounds kind of like an old shoe when walking when I breathe out and in. I have mucus in the lower airways of the lungs and mucus is sticky and difficult to cough up. Having difficulty breathing also affects speech and general condition then you have to have good breathing to talk. Because of asthma I must therefore be home from work.

The time is now 19.30 o’clock on the 6th day with severe asthma and all coughing and difficulty breathing have done that I have a very sore torso, I have pain in the upper body muscles in the chest. The body is overworked. It is so painful to cough that I can hardly do it.

I am healthy in the fresh clean air and sick in polluted air, simple as that. And even if I am at home an asthma attack like this takes time to curb since it is an active inflammation in the bronchi and bronchioles.

 Update Thursday, 8 September 2016

Day 7: I woke up again approximately at 0600 of lung congestion and coughing up mucus, I am still hurting in the chest because of all the coughing so to cough up mucus is difficult. I feel tired and weak in the chest, and it hurts. Medication was this morning as usual 40mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 doses of Symbicort Forte 320/9 (also for evening every day), one vial of 2.5 ml 2 mg / ml Ventoline. I cough a little less today but remains tight in the lungs and mucus formation. It is tiresome.

Today I experienced falling asleep exhausted on the couch to later be waken up by not getting breath, and when I try to cough up mucus the muscles in the chest are too tired to do the job. I coughed for 20 minutes and took inhalation to finally achieve it.

Otherwise, the day passed in a calm character with film and surf, and medicine, coughing, phlegm, etc. throughout the day. Coughed so I kept on throwing up. Yes, it was that bad.

Update Friday, 9 September 2016

Day 8: It’s Friday, a week after that I was in that room with this fragrance machine. I woke up at 0600 by coughing again and have been awake since, coughing up mucus regularly. I have taken medicine 40 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9, Acetylcysteine Sandoz 200 mg and 2.5 mL 2 mg / ml Ventoline inhalation. I must take all of this before I even get to eat, I can not eat with this ongoing cough and phlegm. Normally I take only 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 in the morning (and 2 in the evening), and I can take it after breakfast. Now I have ugly side effects of the strong Ventoline, I’m shaky to the point on my hands, when I hold my hand up fingers are shaking by tremor.

I was to the store to buy food today, it was the first time I was out in public since Wednesday, September 7th, I had prepared myself properly with medicine before I went but after 10 minutes in the store I got worsening of the asthma again, wheezing, hoarseness, hard thick mucus and began to sweat as a result of it. Fragrance is in the store too. Asthma is tiring for the body and a stress factor.

I’m tired, I’m fed up, but it is maybe hopefully on right path now, yes except for deterioration today. I’m much better than I was last Saturday, but now it’s harder to breathe again, I’m not fully recovered yet and still more sensitive than usual. An already irritated lungs react more and easier on everything my lungs can not tolerate (like for everyone else with this issue).

Update Saturday, 10th September 2016

Day 9: To the hospital emergency room in the middle of the night

wp-image-1028926182jpg.jpg

Lay in bed and crying, sleepy and tired, cough, phlegm, difficulty breathing and wheezing. Called the hospital for help. Was there at 0320 at night. CRP was 5, no bacterial infection or virus. Got inhalation. Oxygen level better. Nursing Sister was wonderfully kind and thoughtful, I am so tired and stressed by all this that I started to cry like a waterfall at the hospital, and nursing sister was so kind and stroked my arm and my shoulder and comforted me. Home again at 0450. Did not sleep this night.

Now it’s a little beyond the day and I have a little burning in the airways, breathing difficulties are right now small because of the medicine, but I still need to use the strong Ventoline 2.5 ml 2 mg / ml solution for inhalation with nebulizer to thrive. When medication decreases in effect, as will cough grow back, and I cough up phlegm, and besides that I feel a burning sensation in the lungs, and it is the tipping point for whether it goes wrong or not. Just a little needed to tipping it over the wrong way. It’s hard to explain to someone who has not experienced it themselves, but it feels much like; Imagine that you have a fire you will ignite, there is a little flare and it is either to burn or die out, and that’s just the way it is now that the smallest can make the asthma worsen, so I have to take medicine to not be hurt worse. Normally I manage myself using a regular inhaler to take away small problems and have good breath with PEF 500, but not now because of this perfume. And even cooking food can be a worsening problem since it gives away cookery fumes, but one have to eat. Heavy medication and sick leave.

Update Sunday, 11 September 2016

Day 10: Woke up this morning with very much lung congestion and constriction, to explain what it sounded like; almost like a car having starting problems, the dense raspy sound when the car does not get air and the feeling is as if the lungs were filled with insulating material. I have gotten worsening again. The drugs I have does not do the job good enough so I have to go to the doctor again tomorrow.

You have to understand that asthma is not like a light headache you can just take a pill for and everything will be over. The inflammation that are in the lungs of allergens and irritants caused by content ones health can not tolerate stick for several days. It is an inflammation of the lung airways and as known inflammation takes long time to go away. So please show consideration!

Update Monday, 12 September 2016

Day 11: I went to my doctor and was ordained stronger and more medicine plus lung x-ray at the hospital. I told my doctor that the medicine I get at the hospital works better so now I take Atrovent 2.0 ml 0.25 mg / ml to be mixed with my Ventoline 2.5 ml of 2 mg / ml and inhaled – and lungs are X-rayed.

wp-image-1319216976jpg.jpg

In addition he said, “-NO WORK THIS WEEK!” and put me on sick leave to the end of the week.

Something positive I spotted at the hospital was this:

wp-image-185772870jpg.jpg

It is wonderful to find that ones hospital is tuff. Note says;

“Hello!!
Do you believe the cigarett butt (you throw away) removes itself???!!! SMOKE FREE!!!”

I can only applaud them. 👍👏👏👏👏👏👏

Update Tuesday, September 13 2016

Day 12: This night I have actually been able to sleep the whole night through, finally! I woke up at 0700. I believe it is the new medicine. I am still coughing and it is coming mucus when I cough but the new medicine helps a lot.

Today’s medicine doses: 20 mg Prednisolone, 10 mg Singulair, 10 mg Ceterizin, 2 x Symbicort Forte 320/9 (also in the evening), Acetylcystein Sandoz 200 mg, 2,5 ml 2 mg / ml Ventoline mixed with Atrovent 2,0 ml 0,25 mg / ml inhalation every 4th – 5th hour, and in addition the Ventoline when needed, and this I will have to take from now on, til I get symtom free.

Though I have a serious voice issue. One need air to be able to talk okay, and having an asthma attack one is also affected on the voice. Since I still have breathing issues even though I have new medicine, my voice is affected. This video was recorded today right before taking a new dose of medicine after 5 hours. The video is subtitled in English, if it does appear directly, please press the subtitle card at the lower right corner of the video. Learn more about asthma, constricted airways and the voice here:

Update Wednesday, 14 September 2016

Day 13: I have been able to scale down a bit on Ventoline, I think it is thanks to the new Atrovent that I have received, it got a longer duration. The asthma cools off but  I am not well yet (eg. Symtom free when asthma is chronic).

I have not slept well last night, the increased drug dosage has given me the side effects of dry mouth, I woke up several times a night and been dry as a desert in the mouth and have had to get up to eat and drink something to stop it.

I must increase Symbicort Forte 320/9 to 3 x 2 doses a day, it is the preventive medicine.

The voice is still not good, but I cough not as much and bad anymore, at least not as long as I take medicine. But man am I blue under my eyes, this has been a hart time.

Maybe it goes right way now?

Update Thursday, 15 September 2016

Day 14: I still takes the same medicines, but I took an extra dose of Atrovent + Ventoline last night (ie a total of 5 doses instead of 4), and it seems as if it works. This morning when I woke up coughing I only coughed more easy but I was very dry in the mouth because of the side effects of the medicine. Though, when medication decreases in strength after a few hours when I get a burning experience in the lungs and harder to breathe, to explain how the burning sensation feels like; it is as if I have throat burn in the lungs. The burning sensation decreases in strength when I take medicine. I get in between doses of medication heavy breathing, and when I was at the store today it was bad, and my voice bar not and it was difficult to talk. Tonight I have “throat burn” in the lungs, not so hard time to breathe, I have just taken more medicine. But it seems as if the medication is doing its job when I slowly being better than I was, so I’ll take a extra dose this night as well. 5 times a day is really more than the doctor said I should take, but 4 is too little, to help myself so I take 5. The extra dose I take at night because otherwise there will be too many hours without inhalation during the night. I’m going to the doctor tomorrow again. I am not well yet.

Update Friday, 16 September 2016

Day 15: Today I was at the doctor, he listened to the lungs, it was done spirometry, and I will be remitted to a specialist. I am still very sensitive in my asthma for slightest impact. Because of that it is dangerous to go too long on Prednisone it is now removed from my medicines. I continue as usual with the other medicines. I am on sick leave ’til 26.9.

Update Saturday, 17 September 2016

Day 16: I woke up at 0600 and took all pills and Symbicort Forte 320/9 medication, and then and fell asleep again.

wp-image-1970470985jpg.jpg

Woke with heavy breathing and had to take inhalation. Before this happened, I have normally been able to just take some Symbicort Forte 320/9 and my asthma and allergy pills in the morning, now I have to use heavy emergency medicine before breakfast. I’m starting to worry that I  maybe have gotten a chronic deterioration by the chemical substances were sprayed into the air, wilI I have to have it like this in the future?

Update Monday, 19 September 2016

Day 18: I did not update yesterday, it has not happened much. I’ll still take Ventoline + Atrovent in addition to the usual dose of asthma and allergy medicines, because if I do not then I get easily deterioration. As long as I take medicine so it works. Though, I’m still very easily affected by irritants and allergens in the air, much more than before, so the doctor has decided that I should stay home until it has stabilized. Like this I have not had it before this happened, I was very sensitive, but it’s worse now. I was  also remitted by my doctor to a lung specialist in town, they called from lung specialist today, I have gotten an appointment on Friday.

If I have gotten permanent injury, whom should I report and sue? I can not let this go unnoticed. It is not okay it being like this in society, and what if I have gotten an injury that lower my ability to work? I can not help thinking of this.

Update Friday, 23 September 2016

Day 22: Today I went to the lung specialist as my GP Remitted me and it was a rewarding meeting in several ways. Firstly I got to do more breathing tests than I have ever done before, in fact, more thoroughly than it was done by the lung clinic when I was there a few years ago. In total the new lung clinic did 3 different breathing tests, spirometry and two others: one for normal calm breathing where I also should hold my breath for 7 seconds and then breathe again, and another test that simulated stair climbing with heavy breathing and full constriction (machine simulated breathing stopped and me had to breathe against it). Then I met the doctor who turned out to be the same doctor who remitted me to The Occupational Injury Department at Trondheim Hospital about 2008/2009, fun he was know from before.

Much chatting about asthma and what happened to me on September 2, which was why I was sent to him. Since I blogged last Monday the 19th of September, my breathing improved considerably and I have been able to cut out the inhalation of the strong Ventoline and Atrovent on a regular basis, now it’s only once in between i use it. Breathing tests I did showed that I have regained breathability. It sits on about 95% of 100% now, and it’s good, and I hope it gets even better. It should probably work if I stay away from everything, and that means all situations which means contact with what my health can not tolerate, and that means even people using fragrance and fragrance products. Now I take only my regular medication Symbicort Forte 320/9, Singulair, Ceterizin and a small dash with the regular inhaler, as I did before I got sick the September 2nd. Since Friday, I have only used the strong medicines 2-3 times, which is a major advance.

We also came to talk the doctor and I about Symbicort Forte, he said it contains a long time preventive working kind of Ventoline which is one of the components of Symbicort Forte. This was news to me. I also read earlier at Medicines Agency about Ventoline that if you have to take too much of Ventoline when the body can get used to the medication and then lose the effect.  I found that when I also take a large dose of Symbicort Forte containing a kind of long-acting Ventoline plus had to take such large quantities of the strong inhalation aerosol Ventoline, so had the body certainly had been given too much and cut out the effect of it, and that’s why I had to get Atrovent. Atrovent has helped me a lot. Thanks to Atrovent I’ve got track of it, and I could cut down on the amount Ventoline. Now I struggle no more with side effects. Asthma and the medical profession is more complicated than you think. Today I have just taken one single dose of Ventoline + Atrovent. If it continue as good as now the next few days then I’ll work on Tuesday. :)

What is fragrance?

Learn from Professor Anne Steinemann at Melbourne University (click the link for more info about her). It is easy to believe that the rules are better in Europe and Scandinavia, but the fact is that the industry is not required to tell you the contents of the hidden word perfume. This you find here:

I want a prohibition

I want it to be prohibited perfuming indoor air, and that it should be forbidden to wash with perfumed cleaning products and the use of spray bottles to clean where the public have access and else go. I am aming at that a ban would only strengthen the rights of us with asthma and other lung diseases, allergies, mcs, shr and other sensitivities. According to Universal Design and Accessibility Act § 9, and the UN declaration of Accessibility and Universal Design, it is already forbidden to use so that a prohibition in practice on scented products will only strengthen the laws already in place. It’s a hassle having to fight alone and opt for equality and availability to the Equality and Availability ombudsman every time there is such hinder as fragrance polluted air, so that we will not have to fight a daily battle, it should be availability also for us and we should not have to become sick.

Also read:

“Known health risks – It is already known that there is a link between the use of cleaning sprays and increased risk of asthma.” (in Norwegian)
For this article I can add my own experience: I used JIF spray cleaning products in my work as a cleaner from 2005 -2007 and it adds up and become a lot in 8 hours full time use. I was healthy and had no asthma when I started in the job and after two years I had developed asthma. I read so the safety data sheets for JIF manufactured and sold by LiIleborg AS, and there stood that it contains substances that can trigger allergies, so Lilleborg AS is lying in the article, they know very well that it is not harmless. This information is not given in the store, you have to find it in the product safety data sheets, and this is most likely true for most products. There were other things that were aerosol also that we used and so were there people who smoked too (I’ve never been smoking it was passive smoke). It was too much for my health. So dear ones who read, do think and care about yours and others health, I can sign that when you become sick in asthma then it is something that persist for life, and you will be sensitive to very much. So dear, take this seriously. And I refer you again to Husbanken.no information developed in cooperation with NAAF (in Norwegian).

And why do I share now this personal information? Because I want you to understand the seriousness.

In fresh air, I am healthy, and in polluted air I am ill, it is so really simple.

Fragrancing of the air is a violation of the law.

Annelie Molin

There is a Swedish law act against discrimination on disability in Sweden too;

Lack of accessibility is a form of discrimination. As of January 1, 2015 introduced a lack of accessibility as a new form of discrimination in the Discrimination Act. Lack of accessibility means that a person with a disability is disadvantaged by not having taken reasonable measures for accessibility to the person in question will be in a comparable situation to people without such disabilities.
The word disability replaced with “decreased function ability” in the discrimination Act, the Equality Ombudsman, the Education Act and the Act on the employment and hiring of workers.

◾(Prop. 2013/14: 198)
◾Act (2014: 958) on the amendment to the Discrimination Act (2008: 567)
◾Act (2014: 959) amending the Act (2008: 568) concerning Discrimination Ombudsman
◾Act (2014: 960) amending the Education Act (2010: 800)
◾Act (2014: 961) amending the Act (2012: 854) regarding the employment and hiring of workers.
Source: notisum.se/News.aspx?itemid=11999

What is universal design, accessibility and reasonable measures?

Sweden and the EU, together with 160 other countries have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This commitment means that states are responsible for implementing universal design, accessibility and reasonable measures.

The application of universal design means that all new products, services, environments and applications designed to be used by all the greatest extent possible without the need for adaptation or specialized design. When developing new products, services, environments and programs target all people.

The point is that we as users have different functional capabilities and characteristics. In this way, we create a society where everyone can participate equally. Producers, authorities and companies can also achieve far more. Accessibility as a group is an entitlement. To create complete accessibility is an unconditional obligation of States to gradually remove existing obstacles in buildings, transportation, information and communications, including information technology and products and services aimed at the general public. Costs should not be an argument against this, the State has the responsibility to ensure protection against discrimination” HSO.se

#doftmaskin #duftmaskin #astma #allergi #astmaallergi #fragrancemarketing #scentmarketing #airfreshener #luftoppfrisker #parfyme #parfym #parfum #perfume #fragrance #duft #doft #luftforurensning #forurensning #luftförorening #förorening #airpollution #pollution

#scentmarketing #fragrancemarketing #airfreshener #luftoppfrisker #doft #parfyme #luftforurensning #forurensning #tilgjengelighet #TilgjengelighetslovenParagraf9 #lovbrudd #astma #allergi #astmaallergi #sensitivitet #CircleK med flere.


Leave a comment

#astma og #død – #asthma and #death @astmaallergi #astma #allergi

(Scroll down for English)

Astma og død

Leser man på norske, danske og svenske offentige sider om astma er det meget vanskelig å finne noe kalle fakta om at astma er en sjukdom man kan dø av. Ikke engang på Astma og allergiforbundenes sine sider finner man noe om denne kunnskapen. Folk har krav på sannheten, det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma.

Astma: Ordet astma kommer fra gresk og betyr åndenød. I 85% av tilfellene er det på grunn av astma, lungebetennelse , hjerte-ischemi, interstitiell lungesykdom, kongestiv hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom at man får åndenød.

“Astma kan vise seg i flere grader ved besvær, lindrig, til alvorlig akutte astmaanfall. Ved akutte, alvorlige astmaanfall vil du i begynnelsen av anfallet være uttalt tungpustet, ha vanskelig for å snakke, ha smerter eller ubehag i brystet, ha kraftig hoste, gjøre store anstrengelser for å trekke pusten, og ofte høres kraftige pipelyder fra lungene eller halsen. Du kan bli blek, puste svært raskt og ha forhøyet hjertefrekvens. Når anfallet har pågått en tid, vil du kunne bli utslitt og medtatt. Du har ikke lenger krefter til kraftige pustebevegelser og hosting. Dette er et svært alvorlig tegn, og det haster med behandling og hjelp. Medisinere Dersom symptomene ikke bedres raskt, eller de kommer tilbake innen kort tid, eller dersom du blir svært medtatt, skal lege kontaktes. Legen vil vurdere om det er behov for å gi andre medisiner eller sykehusinnleggelse. Ved alvorlige anfall vil det ofte være behov for oksygentilførsel, og det kan være nødvendig å gi væske og medisiner rett i blodet (intravenøst).” NHI.no

Det er hva du finner om astma i Norge. Det viser på alvoret men det forteller ikke at man faktisk kan dø av det. For å få den kunnskapen må man gå ut på nett og søke på engelsk. (Oversettelse under)

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Samme tekst men på norsk:

“Astma er en sykdom i lungene og luftrørene som fører til dem. Det fører til at veggene i bronkiolene, de små luftveiene i lungene, hovner opp og produserer slim slik at den lidende har problemer med å puste. De fleste dødsfall forårsaket av astma skyldes en gradvis forverring av symptomer. Den ultimate dødsårsaken er mangel på oksygen. ” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Selv WHO snakker om astma som en av mange organisasjoner og nettsteder:

“Astma er en stor ikke smittsom sykdom preget av tilbakevendende anfall av åndenød og tungpustethet, som varierer i alvorlighetsgrad og frekvens fra person til person. Symptomer kan oppstå flere ganger på en dag eller uke i berørte personer, og for noen mennesker forverres astmaen under fysisk aktivitet eller om natten. Under et astmaanfall hovner slimhinnen i bronkiene opp og forårsaker at luftveiene begrenses og luftveien reduseres og hindrer luftens passasje inn og ut av lungene. Tilbakevendende astmasymptomer fører ofte til søvnløshet, tretthet på dagtid, redusert aktivitetsnivå, fravær fra skole og arbeid. Astma er et folkehelseproblem ikke bare for høyinntektsland, det skjer i alle land uavhengig av utviklingsnivå, dok forekommer de fleste astmarelaterte dødsfall i lav- og lavere mellominntektsland på grunn av mangel på medisin. men det skjer også i høyinntektsland i mangel på skikkelig behandling.
Astma er underdiagnostisert og underbehandlet. Det skaper betydelig byrde for enkeltpersoner og familier, og ofte begrenses enkeltpersoners aktiviteter for en levetid. De sterkeste risikofaktorer for å utvikle astma er inhalerte stoffer og partikler som kan fremkalle allergiske reaksjoner eller irritere luftveiene.
Medisiner kan kontrollere astma. Å unngå det som utløser astma kan også redusere alvorlighetsgraden av astma.” WHO

Det tok meg 7 år å finne ut av dette, og jeg fant det da jeg snublet over artikler da jeg søkte om kunnskap om asthma på engelsk. Da jeg fikk astma i 2007 var det ingen som opplyste meg om dette, det var ikke noe å finne om det på norske, danske og svenske sider på nettet. Det er kun med sannheten i eie at man kan lære seg å respektere astma, både de som har astma og alle rundt omkring de som har astma. Dette er for dårlig. Jeg må kalle en spade for en spade. Hvorfor skjuler dere sannheten for oss alle?

/ Annelie

This is real / Dette er ekte

Skjermbilde-astma-dod

Skjermbilde / Screendump Death of a child in the US – En ung skoleguts død i USA.

 

Read more / Les mer: http://www.kctv5.com/story/26760590/police-8-year-olds-death-after-asthma-attack-now-a-homicide#ixzz4BUeAKYol

Jente døde / Girl died: http://articles.philly.com/2014-09-05/news/53568671_1_laporshia-massey-daniel-burch-wrongful-death-suit

Kvinne døde av astma / Woman died from asthma : http://pzimedia.com/health/Famous-People-That-Died-Of-Asthma–29618.html/

Mann døde i vente på ambulanse / Man died waiting for ambulance: http://therightscoop.com/man-dies-from-asthma-attack-after-cops-stop-him-on-the-way-to-hospital/

Astmaattacker kan gi oksygenbrist som kan gi andre skader. / Asthma can cause oxygen shortage that can lead to other damages.: https://www.youtube.com/watch?v=QmNGAKuwcVI

Det er bare tre av flere hundre tusen som dør av astma hvert år i verdenen. Astma skal behandles med større respekt.

In English

Asthma and Death

If you read on Norwegian, Danish and Swedish public pages about asthma it is very difficult to find anything about the cold hard facts that asthma is a disease one can die of. Not even the Asthma and Allergy Foundations websites has something on this knowledge. People are entitled to the truth, it is only with the truth of owning that one can learn to respect asthma, both those having asthma and everyone around those having asthma.

Asthma: The word asthma comes from Greek and signifies dyspnea. In 85% of cases it is due to asthma, pneumonia, cardiac ischemia, interstitial lung disease, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease.

“Asthma can show in several degrees for the person having asthma, mild, to severe acute asthma attacks. For acute, severe asthma attacks you at the beginning of the attack experience pronounced wheezing, find it difficult to talk, have pain or discomfort in the chest, have a bad cough, make great efforts to draw breath, and often sound sharp beeps from the lungs or throat. you may be pale, breathing very quickly and have elevated heart rate. When the seizure has been ongoing for some time, you will be exhausted and battered. You no longer have the strength for powerful breathing movements and coughing. This is a very serious character, and the urgency of treatment and help is critical. Medicate. If symptoms do not improve quickly, or they will return shortly, or if you become very battered, seek medical attention. Your doctor will consider whether it is necessary to provide other medications or hospitalization. in severe cases it will often be a need for oxygen, and it may be necessary to give fluids and medications directly into the bloodstream (intravenously). ” NHI.no

That’s what you can read about asthma in Norway. It shows the seriousness but it does not tell that one can actually die from it. To get the knowledge you have to go out on the Internet and search in English.

“Asthma is a disease of the lungs and the air tubes leading to them. It causes the walls of the bronchioles, the tiny airways in the lungs, to swell and produce mucus so that the sufferer has difficulty in breathing. Most deaths caused by asthma result from a gradual worsening of symptoms. The ultimate cause of death is a shortage of oxygen.” Dr. Professor. Martyn Partridge, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Chief Medical Adviser to the National Asthma Campaign UK

Even WHO talks about asthma as one of several websites:

“Asthma is a major noncommunicable disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing, which vary in severity and frequency from person to person. Symptoms may occur several times in a day or week in affected individuals, and for some people become worse during physical activity or at night. During an asthma attack, the lining of the bronchial tubes swell, causing the airways to narrow and reducing the flow of air into and out of the lungs. Recurrent asthma symptoms frequently cause sleeplessness, daytime fatigue, reduced activity levels and school and work absenteeism. Asthma has a relatively low fatality rate compared to other chronic diseases. Asthma is a public health problem not just for high-income countries; it occurs in all countries regardless of the level of development. Most asthma-related deaths occur in low- and lower-middle income countries due to lack of medicine, but it also happens in high income countries in lack of proper treatment.
Asthma is under-diagnosed and under-treated. It creates substantial burden to individuals and families and often restricts individuals’ activities for a lifetime. The strongest risk factors for developing asthma are inhaled substances and particles that may provoke allergic reactions or irritate the airways.
Medication can control asthma. Avoiding asthma triggers can also reduce the severity of asthma.” WHO

It took me seven years to figure this out after long time searching for knowledge on asthma, stumbling over this and that searching. When I got asthma in 2007, no one informed me about this, there was nothing to find about it on the Norwegian sites on the web, nor at Danish or Swedish sites. Articles above is only a few of those several hundreds of thousands of people who die from asthma every year in the world. This is too bad. I must call a shovel a shovel. Why do you hide the truth from all of us?

/ Annelie


Leave a comment

Parfymesensitive og #NAAF @astmallergi @Kronprinsparet #syktpopulær #levvel16

Parfymesensitive og NAAF

Eller hvordan man opplever NAAF i forhold til parfymeproblematikken, dvs den luftbårne. NAAF har for uvane å markedsføre parfymeproblematikken som noe som rammer de med sensitive hud, det kan man også se i reklamen for de produkter som NAAF anbefaler og som de godkjenner. Du skal se lenge etter at de i det hele tatt nevner at parfymebruk er til plage og problemer for dem som har lungeproblemer og andre sensitiviteter.

Om man tar en liten snabb surf på NAAF sine facebooksider finner man fort ut hvor interessert NAAF egentlig er i å informere publikum om parfymens skadevirkninger på omgivelsene, den er så godt som fraværende. Der er side opp og side ned om byggematerialer, innredningsmaterialer, eksos og utemiljø, pollen, matallergi, eksem, og astma og allergi i forhold til nettopp disse tema. Vil du finne informasjon om astma og parfyme ja da må du sitte lenge å bla, og du finner likevel ikke noe interessant informasjon om det, du finner heller ikke noe informasjon om skadevirkningene av parfyme, hva parfyme inneholder, og hvorfor allmennheten bør unngå å bruke parfyme for å verne sine medmennesker. Parfyme hos NAAF blir tradisjonelt framstilt som noe som er til plage for dem med sensitive hud og eksem av forskjellige slag og noe som vedkommende selv må beskytte seg mot ved å selv bruke parfymefrie produkter, dette ser man også på reklame om parfymefrie produkter og trykket på de parfymefrie produktene, parfymefrie produkter blir framstilt som produkter bastant egnet for små barn og personer med eksem.

Virkeligheten ser noe annerledes ut. Parfyme er konstruert å spre om seg i luften for å nå andre mennesker, og det er veldig mange av oss som blir syke av det. Parfymen sprer om seg akkurat som tobakksrøyken gjør, du kan ikke kontrollere den, den beveger seg dit den vil, og den invaderer våres private sfære der den er uønsket. Det forstyrrer ganske enkelt privatlivets fred, og den ødelegger helsen.

Parfymefrie produkter er for alle.

I forhold til NAAF og å være parfyme sensitive kan man oppleve seg som i videoen fra ExtraStiftelsen på Facebook., ja så føler man seg i møte med NAAF om man ikke tåler parfyme på pusten:

ExtraStiftelsen
“Det hjelper ikke å være den flinkeste når diagnosen din er så upopulær at du uansett ikke får være med videre. Noen som kjenner seg igjen? #syktpopulær #levvel16 video:

https://www.facebook.com/extrastiftelsen/videos/945389402219883/

Eller se videoen på Youtube:

Denne fant jeg linket på NAAF sin facebookside. Jeg fant det hele helt tragikomisk ettersom det er nettopp slik NAAF behandler dem som er spesifikt sensitive overfor parfyme og slike andre stoffer på pusten. Vi blir utelatt av diskusjonen, vi blir utelattt av informasjonsflødet, de andre blir plukket ut, og så går de og lyset blir slukket og der står man aleine igjen og skal kjempe sin egen kamp i et samfunn som ikke ser det som et problem, men at problemet er dem som blir syke av parfyme.

Det er den syke som må ta ansvar så kan vi andre drive på som vi vil, er en vanlig tankegang blant folk. Men husk at det er det andre bruker som gjør astmatikeren syk.

NAAF gjør veldig lite.

I dag var jeg inne på #NAAF sin facebookside for første gang på mange måneder, jeg følger ikke siden lengre da de ikke har noe å tilby meg av informasjon, jeg har også sluttet å være medlem for lenge siden. Jeg har blogget flere ganger om dette tema og jeg har også gitt beskjed til NAAF om mitt misnøye med demmes arbeid for parfymesensitive, det endte med at jeg ble blokkert på demmes facebooksider, de likte ikke at noen sa sitt hjertes mening der, og det er flere som er blitt blokkerte på samme grunnlag, de liker nemlig ikke at noen har meninger som fører til at NAAF stiller i dårlig lys og de liker heller ikke å bli utfordret med nyere forskning fra utlandet, ikke engang med medlemmenes egne erfaringer. Om du prater for mye om parfyme på NAAF sine facebooksider får du en e-post i innboksen der du blir fortalt om å holde opp, slik skjedde en venninne av meg nettopp, og hun er slettest ikke alene om å ha fått det. Hvem er det som bestemmer over ytringsfriheten? Er det NAAF?  Jeg var så naive at jeg trodde de skulle jobbe for alle med sensitiviteter og at ytringsfriheten var noe som var lov i henhold til loven så lenge som det blir framført med høflighet og ærlighet, noe det blir.  Så la oss se på historikken på NAAF sine facebooksider om innhold med parfyme, hva kan være for mye snakk om parfyme?

Det har ikke forandret seg stort. Nå er det 26. februar 2016. Jeg måtte bla ned til 12. desember 2015  for å i det hele tatt finne noe om parfymefritt, dok ikke noe info om parfymes skadevirkninger og hvordan andres bruk av parfyme påvirker dem som ikke tåler det. Neste innlegg var fra 26. oktober 2015 i “parfymefrie uken” som er på grunn av samarbeid mellom astma og allergiforbundene i Skandinavia (der trolig Danmark og Sverige er pådriver) om å ha den uken og da hørte man ikke mye fra NAAF om noe i media, 25, september 2015 har de reklame for parfymefrie produkter, 27. august 2015 lodder de ut parfymefrie produkter, 17. august loddet de ut enda flere parfymefrie produkter, 25. april 2015 var det et arrengement i Oslo men ikke i resten av Norge (Norge er litt mer enn bare Oslo, reds. anmerkning). Så må man helt ned til 22 desember 2014 før man igjen skymter reklame for Neutral i NAAF julekalender, og i julekalenderen dukker det opp ca 7-8 slike reklamebilder, 24. juni 2014 noe slik reklame igjen, 2. juni 2014  reklame igjen, 22. mai 2014 har de info om parfymefrie produkter i TV2 på Aker Brygge, men så må vi helt til 8. oktober 2013 før neste reklame for parfymefrie produkter viser igjen og ingen informasjon om skadevirkninger, hvordan og at det rammer de som er syke rundt brukerne osv. Og så var det landsmøte 21. september 2013 der de solgte parfymefrie produkter men flere av NAAF kom parfymerte til møtet er jeg blitt informert av folk som var der,  men igjen ingen info om skadevirkningene med parfyme. Det er skuffende.

Vi som ikke tåler parfyme på pusten blir ikke ivaretatt av NAAF i demmes informasjonsfløde, og det lille som kommer er ikke god nok informasjon, og det er for mye snillisme mot brukerne av parfyme, og å hindre folk fra å bruke parfyme er iflg. NAAF ikke aktuelt. Ergo vil vi som ikke tåler det på pusten måtte fortsette å bli syke av andres parfymebruk på lik linje som med røyking, med den forskjellen at røyking er forbudt innendørs mens parfymebruk er tillatt innendørs, vi får aldri fri fra parfyme. Man til og med tilsetter det i luften med maskiner i det offentlige rom med vilje, og det er i rengjøringsprodukter som blir brukt, og det er på folk som beveger seg der offentligheten ferdes, det blir  brent duftlys og røykelse  i butikker og kjøpesentra, det blir solgt og prøvd parfyme i alle mulige butikker og også i apoteker hvor man må hente astmamedisinen.

H.K.H Prins Haakon har tatt NAAF til seg og er Kongelig beskytter av NAAF, det ville vært fint om H.K.H Prins Haakon kunne si fra til NAAF at de skal verne om alle som er sensitive og innføye oss som ikke tåler parfyme på pusten i den daglige agenda, samtale, landsdekkende informasjonsarbeid og øvrig arbeid, og å utføre dette arbeid slik at vi får et endelig slutt på å måtte bli sjuke. Astmatikere og sensibiliserte ellers uansett grunn er NAAFs målgruppe, det er på høy tid de begynner å gjøre jobben sin for samtlige i målgruppen.

Ja, dette er mine tanker om NAAF, og jeg har mange som tenker som meg, men jeg tør å skrive det åpent.

/ Annelie


Leave a comment

#Norway Sentence for ignoring and exposing the population to harmful pollution levels @astmaalleri #astmaallergi #tryggluft #NAAF

Norge er dømt i Luxembourg for å ignorere luftkvalitet

Luxembourg – Norge: “Domstolen i Luxembourg setter nå et endelig punktum for luftkvalitetssaken NAAF har kjempet i nesten ti år. Norske myndigheter er dømt for i en årrekke å ha utsatt befolkningen i byene våre for helseskadelige nivåer luftforurensning. NO2 (Nox) og svevestøv, og i noen grad også SO2, har lenge forurenset mange byer i Norge. I flere år har luftforurensningsverdiene, særlig om vinteren, vært så høye at det var både helseskadelig og ulovlig. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har advart mot denne utviklingen i snart ti år. Da man ikke ble hørt, heller ikke i forhold til den skjebnesvangre dieselfavoriseringen i 2007, klaget forbundet i 2011 norske myndigheter inn for EFTA. Vi så rett og slett ingen annen utvei for å få slutt på eksponeringen man utsatte befolkningen for.

Siden den gang har ESA, EFTAS overvåkningsorgan, konkludert med at NAAF har helt rett, dette er både helseskadelig og ulovlig. ESA sendte da et offisielt brev til norske myndigheter der de redegjorde for saken og krevde forbedringer.

Heller ikke den nye regjeringen evnet dessverre tilfredsstillende å rydde opp i situasjonen og ble således trukket for retten i Luxembourg. Det er denne retten som nå har avsagt dom: Norge overholder ikke det europeiske luftforurensningsdirektiv.” naaf.no

Norge er nå dømt i retten i Luxembourg for å unnlate å verne befolkningen mot luftforurensninger. Jeg vil gratulere NAAF for godt utført arbeid.

Det er kanskje dette som må til for å få slutt på den unødvendige forurensningen av parfyme i samfunnet som så mange blir sjuke av?

Les hele artikkelen på naaf.no:
http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Norge-domt-for-helseskadelig-luftkvalitet/

Norway scentenced for ignoring air quality

Luxembourg – Norway: “The Court in Luxembourg is now putting a final end to the air quality issue NAAF has fought for almost a decade. Norwegian authorities are sentenced for during a number of years to have exposed the population of Norwegian cities to harmful levels of air pollution. NO2 (NOx) and particulate matter, and to some extent also SO2, has long polluted many cities in Norway. For several years, air pollution values, especially in winter, been so high that it was both harmful and illegal. The Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF) have warned against this trend in almost ten years. Warning were not heard, nor in relation to the devestating diesel favoritism in 2007, NAAF complained in 2011 Norwegian authorities in EFTA. NAAF saw simply no other way to end the exposure seen vulnerable population.

Since then, the ESA, the EFTA Surveillance Authority, concluded that NAAF absolutely right, this is both harmful and illegal. ESA, sent an official letter to the Norwegian authorities in which they explained the matter and demanded improvements.

Neither the new government succeeded  satisfactory to clean up the situation and was thus brought to court in Luxembourg. It is this right which has now ruled: Norway does not comply with the European pollution directive. ” naaf.no

Norway has been sentenced in court in Luxembourg for failing to protect the population against air pollution. I want to congratulate NAAF for work well done.

Maybe this is what is needed to also  get the air free from the uneccessary pollution by fragrance that make so many ill?

Read the full article at naaf.no (in Norwegian):
http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Norge-domt-for-helseskadelig-luftkvalitet/


Leave a comment

#Phenoxyethanol in #allergy friendly products #NAAF @astmaallergi

(Scroll down for English)

Phenoxyethanol

Phenoxyethanol er på EUs liste over farlige stoffer, men benyttes ofte i kosmetiske produkter.

Jeg kikket i dag på forskjellige hudkremer på butikken som var parfymefri fordi jeg var tom for ansiktskrem. Det jeg fant i hyllene var hudkrem fra HTH og Neutral. HTH er ikke godkjent av astma og allergiforbundet NAAF, men det er Neutral.

image

image

Da jeg kikket på innholdet fant jeg at begge to kremene innholder Phenoxyethanol. Det som skuffer meg mest er at kremen fra Neutral er godkjent av Norges Astma og Allergiforbund  (NAAF), det er dok ikke hudkremen fra HTH.

Innhold i HTH

image

Innhold i Neutral (NAAF godkjent)

image

Fra Wikipedia:
“In 2005–06, methyldibromoglutaronitrile/ phenoxyethanol was the ninth-most-prevalent allergen in patch tests (5.8%).

The Food and Drug Administration has warned that the chemical is toxic to infants via ingestion, and “can depress the central nervous system and may cause vomiting and diarrhea.” Combined with Chlorphenesin, these two chemicals can cause respiratory depression in infants. Since these chemicals are often present in cosmetics and lotions applied to the hands and are easily ingested, caution should be exercised.

German research in 1999, concluded that it had neurotoxin potential, but in a concentration-dependent manner.

The EPA (Environmental Protection Agency) data sheets show chromosomal changes and genetic mutation effects in testing as well as testicular atrophy and interference with reproductivity in mice for other glycol ethers, although phenoxyethanol is not mentioned in the abstract.” Wikipedia

Hva med cocktail effekten, og bruk av flere produkter med dette i, det vil jo øke forbruket av Phenoxyethanol. Hvorfor tillater et Astma og Allergiforbund kjente farlige stoffer i produktene?

/ Annelie

In English

Phenoxyethanol

Phenoxyethanol is on the EU list of dangerous substances, but is often used in cosmetic products.

I looked today at various skin creams in the store that was fragrance free because I was out of face cream. What I found on the shelves was cream by HTH and Neutral. HTH is not approved by the Asthma and Allergy Foundation NAAF, but Neutral is.

When I looked at the contents, I found that both creams contain phenoxyethanol. What disappoints me most is that the cream from Neutral is approved by the Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF), but the skin cream from HTH is not.

Contents of HTH

image

Contents in Neutral (NAAF approved)

image

From Wikipedia:
“In 2005-06, methyldibromoglutaronitrile / phenoxyethanol was the ninth-most-prevalent allergen in patch tests (5.8%).

The Food and Drug Administration has warned That the chemical is toxic two infants via ingestion, and “can depress the central nervous system and cause apr Vomiting and diarrhea.” Combined with bullet Chlorphenesin, These two chemicals can cause respiratory depression in infants. Since These chemicals are often presented in cosmetics and lotions Applied to the hands and are Easily ingested, caution should be exercised.

German research in 1999 concluded Thats it had neurotoxin potential, but in a concentration-dependent overpowers.

The EPA (Environmental Protection Agency) data sheets show chromosomal changes and genetic mutation effects in testing as well as testicular atrophy and interference with reproductivity in mice for other glycol ethers, manager and staff phenoxyethanol is not Mentioned in the abstract. “Wikipedia

What about the cocktail effect and use of multiple products with this chemical added, that cause increasing consumption of phenoxyethanol. Why does a Asthma and Allergy Association grant use of known dangerous substances in the products?

/Annelie


Leave a comment

NAAF fragrance free or fragrance?

NAAF, The Norwegian Asthma and Allergy Association is today may 2014 starting a campaign for a fragrance free everyday. Really good initiative, I agree in this. But when we look back on the history of NAAF and their information no longer back than date published 11.12.2013 and last updated 16.12.2013 and still on their site is double standards. Continue reading


Leave a comment

When you fragrance, Ida get ill – Side2.no

I collect testimonials from people who become ill from fragrance use. I do this because I want to make it visible that it is a bigger problem than people might think. The reason I blog about this is to spead information. Ida is a 12 year old girl who become ill from fragrance use. Read Ida’s story (I qoute):

When you are using perfume, Ida becomes ill

“-I get very ill when I sit next to someone with perfume or hairspray. The very worst spot Ida (12) may reside, are tax-free at the airport. – I get sick and get headache, says Ida to Side2. Continue reading


Leave a comment

Extinguishing fire with wood @astmaallergi #asthma #astma #astmaallergi #lunghealth #lunge #helse

(Scroll down for English)

Å slukke ild med ved

Om ICD-10 kode J44a -46 Astma
Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, vanligvis assosiert med hyperreaktiv luftveisrespons og variabel luftmengdeobstruksjon. Kronisk betennelse og det faktum at musklene rundt bronkiene kramper gir obstruksjon (hindrer  normal pust).

I NAAF kampanjer og andre organisasjoners astma og allergikampanjer ser man ofte utsagnet:

“Astma er INGEN hindring…”

Det er i grunn skitprat at astma er INGEN hindring. Jeg har astma og astma er en hindring å gjøre mange ting. Derimot skal man ikke la seg hindre å forsøke så får man se om det går så lenge som det er trygt. Men også med medisin så er det en hindring i mange høve. Det er bra å peppe folk å tørre å forsøke ting, men det gir også signaler til alle de som ikke har peiling på hva astma er, dvs de som ikke har astma, at tro at astma er som en bitte liten forkjølelse. Det gir inntrykket at bare ta en pille du så kan du gjøre hva du vil. At så lenge som den som har astma tar en pille så kan alle andre drive på som de vil. At det kun er astmatikerens ansvar å holde seg frisk. At det bare er å ta seg en pille, det er FEIL mine damer og herrer. Noe nyansering vil være på sin plass.

“Astma svekker skole- og arbeidsprestasjoner og det sosiale liv. Fysisk livskvalitet er svekket av bronkiale symptomer, det sosiale liv er også svekket av rhinitt.” (WHO 2007)

Astma er en potensielt dødelig sjukdom, det er noe som Norges Astma og allergiforbund NAAF  i alle regioner i Norge feiler eller unnlater å fortelle folk. 300 000 000 (300 millioner) mennesker verden over har astma og 250 000 personer dør i astma hvert år (tall fra WHO. Kroniske lungesjukdommer står for ca 7 % av dødsfallene i verden. (WHO) Continue reading


Leave a comment

Want Fragrance free children care in Porsanger

Porsanger Norway

Porsanger Municipality want to work for fragrance free child care – Kindergartens – for all the small Wonders  of the Municipality.

Parfymefri Porsanger-helside

 

A more Close up of the article. (Norwegian) Please, click the image to get a easier Reading.

Parfymefri Porsanger-helside-crop2

 

Source: Faximilie of Sagat News paper Wednesday 9 April 2014. Sent to me by I. H. Hansen.


Leave a comment

NAAF democracy and freedom of speach

NAAF do not respect the freedom of speach

Åpent brev til NAAF

Jeg sitter og leser innlegget på Astma- og Allergiforbundet (NAAF) sine sider om tøymykner. http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Hvorfor-anbefale-toymykner/ Og det er nok en av de bedre artiklene jeg har lest på lenge. Men det kommer nok mere av at dem har skvising fra flere hold, både fra oss sensitive og fra avisene. Ikke at dem har meningen utad nødvendigvis, da hadde dem vist dette før.

NAAF skriver i artikkelen at tøymykner er med på å

“Kationiske tensider er et av stoffene direktoratet trekker frem i sin advarsel. De brukes i tøymykner, blant annet for å fjerne statisk elektrisitet eller for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene.”

Nettopp ” for å løfte annen skitt ut av tøyfibrene” lurer jeg litt over. Jeg har aldri sett en produsent markedsføre sine produkter med det argumentet, så da spør jeg meg om NAAF er ute på bærtur? De fleste produsenter går hardt ut med reklame for parfymerte tøymyknere med at det tar bort statisk elektrisitet, “lar tøyet lukte rent” og at det blir mykt, mens uparfymerte produkter gjerne går i glemmeboka. Jeg har aldri hørt at det vasker noe. Tøymykner tilsettes i skyllevannet etter vask. Om det hadde vært med på å vaske tøyet da ville dem sikkert ha brukt det som et salgstriks for lenge siden.

Men det er allikevel den bedre artikkelen jeg har lest. Men jeg hadde heller hatt formuleringen,

– Dem som ikke har hud sensitiv mot mekanisk irritasjon bør ikke bruke det.

enn at si det er greit. En meget erfaren lege og hygieniker Aage Hegge Hansen har også blogget om dette tema, der han bemerker en god del av det som foregår og at dem som har hudsensitiviet ikke bør bruke tøymykner i det hele tatt. Les Aage Hegge Hansens blogginnlegg

Dette er noe han også har nevnt på facebookveggen til NAAF, jeg siterer Aage Hegge Hansen:

“Jeg fastholder dog min tidligere påstand om at NAAF, dels for å “tekkes” Lilleborg – er for lite pågående i sin kamp for et parfymefritt offentlig rom, men at dette avviket tross alt ligger innenfor rimelighetens grenser. Det blir allikevel for drøyt og industrivennlig å hevde at tøymykner skulle være (indirekte) bra for huden!!

Den som har ømfintlig hud, bør for det første ta vare på huden sin med fullstendig parfymefrie hygieneprodukter. For det andre bør tekstilene som brukes mot huden være av en type (bomull f.eks.) som huden tåler, og de bør behandles på en måte som gjør dem nøytrale, det vil si at de vaskes parfymefritt, og så kjemikaliefritt som mulig, for deretter å strykes (varmebehandles) på gammeldags måte. Kjemiske tøymyknere har således ingen plass i eksem-omsorgen!!!”

Det er en meget god, ryddig og årvåken kommentar. Jeg er dok ikke enig i at avviket i å ikke jobbe for et parfymefritt offentlig rom er “innenfor rimelighetens grenser”. Dem skal jobbe for medlemmene og dem som ellers er sensitive. Ikke kun for nøtteallergikerne, matallergikerne og andre som liker å bruke parfymerte produkter, og drive snillisme som skader dem som trenger støtten. NAAF har yttrykket ting som “- Jo, men der er jo dem som liker det, vi kan ikke forby det.” Skal dem ikke jobbe for alle sensitive og et parfymefritt Norge? Også for dem som er sensitive mot kjemi i luften vi alle må puste for å leve? Det er etter hvert blitt akseptert å ikke spise peanøtter og røyke overalt, da bør steget mot mindre parfyme være mulig.

Jeg mener dem må styre folk inn på rett vei. Ok, jeg bruker tøymykner selv noe som jeg kanskje ikke burde, men jeg bruker Neutral sin parfymefrie. Men så har jeg ikke hudproblemer heller.

Jeg synes NAAF fortsatt er for slappe i sin måte å uttrykke seg. NAAF har vist seg å være en verdensmester i å snakke i skjegget. Dem respekterer heller ikke gjerne demokratiske ytringer fra medlemmer. Det har dem nemlig vist prov på. Og nå har dem gjort det igjen.

Så har vi idag fått enda mere bevis for at Astma- og Allergiforbundet NAAF sine udemokratiske måter å behandle medlemmer som deltaker i diskusjonen på NAAF Facebook. Kommentaren til Aage jeg siterte herover var ubekveme for NAAF, det passet dårlig i deres agenda å få kritikk av en lege da VG har øynene på dem. Så dem slettet kommentaren fra Aage Hegge Hansen. Senere fikk jeg vite at dem har sperret ham også på grunnlag av den kommentaren. Det er ikke første gang det skjer medlemmer, joda, det har skjedd mange ganger. Jeg har sett det selv at folk har blitt slettet der og da jeg selv sa noe som ikke passet NAAF da ble jeg også slettet. Dette tross for at kommentarene var både ryddig, høflig norsk og rettferdige. NAAF mangler fullstendig folkeskikk og respekt for ytringsfriheten. Slik har dem holdt på i mange år.

Hva mer? Man synes foretredere og ansatte i NAAF burde ha så skjønn at dem er parfymefri, dem om noen burde vite. Allikevel møter foretredere for NAAF parfymert på NAAF sine møter, der sensitive skal deltake. Medlemmer som har klaget har fått svaret “Det er bare litt”. NAAF burde vite at litt er for mye. I medlemsnytt for NAAF Midt-Norge som jeg fant på nett ved søk etter andre ting (men aldri blitt tilsendt til tross for at jeg var medlem i mange år) finner jeg en holdning som NAAF skal stå for i henhold med landsmøtet:

“… ny strategiplan for 2010-2019 og handlingsplan for 2010-2013. … NAAF skal arbeide for tidlig diagnose og økt forskningsinnsats, og for et røyk- og parfymefritt samfunn. Uteluft og inneklima skal være i fokus med klare krav og tydelige mål.” Det ble også sagt at:

“Stilles det krav til omgivelsene, må det også stilles krav i egne rekker”, mente landsmøtet 2010. “Å arbeide for at folk skal leve best mulig med sykdommene, er viktig for NAAF.”

I handlingsplan for 2013-2016 sier NAAF “Problematisere røyking, bruk av parfyme og andre duft ende irritanter på offentlige steder” og “Fremme rett en til å benytte off entlige arenaer og transportmidler uten å få økte helseplager,”

Og likevel møter dem parfymerte på møter og enkelte som er i ledende og mediastillinger i NAAF bruker selv parfymerte produkter og noen til og med selger slike. Og når man blar nedover i medlemsbladet for landsmøtet 2010 finner jeg det jeg ofte (egentlig alltid) finner i slike info, manglende informasjon om parfyme. Dem skulle jeg jobbe mot det, dem sa jo det. Aner jeg dobbeltmoral?

Dem er for slappe. Det forundrer meg for eksempel at NAAF ikke gjør noe med den latterlige reklamen til Lilleborg AS der dem reklamerer for parfymert tøymykner med at det blir rent med parfymert tøymykner. Det blir framhevet slik at det påstås at det blir kun rent om du bruker parfymert tøymykner. Dem avslutter til og med med en sang “I can Breathe…” Parfymerte tøymyknere og vaskepulver gir pusteproblemer i sensitive personer. Dette er jo ikke sant at det kun blir rent med parfymert tøymykner. Man vasker tøyet med vaskepulver for å få det rent. Det blir like rent og til og med renere med uparfymert og fargeløst vaskepulver, og parfymefritt og fargeløst tøymykner om man ikke kan klare seg uten tøymykner. Parfymert og kolorert tøymykner innholder en masse skadelig kjemi som ikke er nødvendig for jobben den gjør. Det blir like rent uten parfyme og fargestoffer, men den forurenser både luft og vann mindre. Rene kle lukter ikke hverken skitt eller parfyme, dem lukter som ren luft altså ingenting.

Lilleborg As gjør også reklame for parfymert tøymykner med at klærne kan lukte vondt og skitne også etter vask. Om klærne dine lukter vondt etter vask har du mest sannsynelig ikke gjort rent vaskemaskinen din på lenge, og du har sannsynelig ikke vasket klærne skikkelig.

Parfyme i alle former er forurensning. Jeg velger å sitere dr. Aage Hegge Hansen igjen:

“Frisk luft har siden tidenes morgen bestått av Nitrogen, vesentlig mindre Oksygen, og en brøkdel Karbondioksid. Oksygen og Karbondioksid inngår i Jordas åndedrett – grønne planter produserer Oksygen. Oksygen er livsviktig for alt annet levende, som på sin side slipper ut Karbondioksid. Dette er planetens store gasskretsløp. Alle andre gasser er fremmede i den forstand at de er til ulempe allerede i små konsentrasjoner, og større og større ulempe og helseskade jo høyere konsentrasjon.” (les)

Parfyme er forurensning av luft, vann og miljøet ellers. Parfyme enten det er på flaske eller tilsatt i andre produkter er en coctail av flere hundre kjemikalier og løsemidler som er skadelig for helsen og miljøet. Jeg har aldri kjent at tøy lukter vondt etter å ha vasket dem skikkelig, og jeg bruker parfymefritt vaskepulver og parfymefri tøymykner. Alt dette Lilleborg kommer med om parfymert tøymykner der er tull spør du meg.

Og når det nå gjelder parfyme, så er det nettopp det som står på Agendan til NAAF at dem skal jobbe mot det og oppnå ett parfymefritt offentlig rom. Da er det merkelig at NAAF ikke evner å implementere parfyme og parfymerte produkter i diskusjonen om innemiljø når det kommer til god miljøetikk for et godt inneklima for boliger og andre bygninger. På Facebook sidene til NAAF kan du bla langt ned før du finner et ord om parfyme, om du finner det i det hele tatt. Når det blir linket om parfyme på Facebooksidene til NAAF av medlemmene da blir ofte det kritisert av NAAF, og klager man på at dem gjør for lite for den gruppen av medlemmer som er sensitive for parfyme i luften, eller nevner at en av dem NAAF samarbeider med har et produkt som har mangler, da blir kommentarer slettet og du kan risikere å bli blokkert for diskusjon på NAAF sine Facebook sider. Det har gått så langt at jeg hørte ei dame si at hun tør ikke si noe på sidene til NAAF fordi hun er redd å bli slettet og blokkert.

Er NAAF bare en redd tannløs tiger som ikke eier respekt for demokrati og ytringsfrihet? Det virker slik.

Jeg synes og krever at NAAF forandrer holdning overfor medlemmene. Jeg synes også at NAAF skal la medlemmene ha et demokratisk ord. Jeg synes at NAAF må tåle kritikk, det er det mange andre som gjør. Jeg synes også at NAAF skal be alle dem har urettmessig slettet og blokkert om unnskyldning, og la dem inn i diskusjonen igjen.

Takk for ordet

Annelie


Leave a comment

I got the Bolshoi ruined by fragrance – Torunn Overanger – Nordlys.no

– I got Bolshoi (Большой, Bolsjoj) destroyed by other women’s excessive use of perfume

“- I had been looking forward to this for so long, so it was incredibly sad to find that the entire second act was destroyed. Because of the massive perfume smell in the… room I was sitting with a veil before the eyes, the tears flowed and I did not catch what skjeddde on stage, says artist Torunn Ovanger.
She has authored a letter the newspaper Nordlys (the Northern Light). Where she argue that perfume should only be used for private occasions. The reason for the post is the experience she had during the world – famous Bolshoi theater ballet in Tromsø in Nordlys-festivalen (Northern Lights Festival).
devastating
Among other things, she writes that “the tears flowed, and I found it hard to see what was happening on stage. During the break I heard that people complained loudly.”
– I was sitting next to a lady who really had sprayed herself It was not unbearable, and it ruined the experience for me, she tells Nordlys .
Ovanger think this is typical of such major cultural events.
– Like this, it is all to often. Many women do not think about how much perfume they take on.
– Do not fragrance in public
Ovanger says that although she never add fragrance to her person when she participates in cultural events and other public events.
– I know many are harmed by this and who are frustrated by the use. Although I am not asthmatic or allergic, but those who get sick from it must have it really bad if they all sit in a concert hall crammed with perfume scent. Ovanger say that this is a topic that is often spoken about and complained of in the aftermath of such events.
– This is something we should discuss. Now it is not allowed to smoke anymore indoors, but excessive use of perfume is really no better, she says, and continues:
– Now is the perfume, gassing from detergent , deodorant , hair spray , etc. People go around and them stink. This can be a cocktail that gives people breathing difficulties and runny eyes.
– A big problem
Senior Adviser Kai Gustavsen with the Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF)  think it’s great Ovanger speaks out.
– This is a big problem for some people, and we need awareness. A Danish study showed that 15 percent had experienced discomfort and allergy symptoms by others perfume use. 0.5 per cent are so severely affected that it affects them both socially and professionally.”
I think it is really great by Torill Orkanger to Write to the newspaper telling us all about this. But I think NAAF should go out and talk more about it than they do, and I think it is more than percent that is affected, just think of all With lung issues, not only asthma, and I also think the number of those who is severly affected is higher of the same reason.


Leave a comment

Situations where perfume becomes a problem

(Scroll down for English)

Mitt vitnemål

Jeg vil her beskrive situasjoner der parfyme og godlukt ellers blir et problem. Dette gjør jeg for å informere alle som tror det er ufarlig med parfyme, det er ikke sånn at jeg forteller dette fordi jeg synes så synd på meg selv, eller syter i media, jeg gjør det som sagt for å opplyse deg. Jeg er ikke alene om å ha det slik som dette, vi er mange som har det samme problemet, ca 20-30% får symtomer av parfyme, jeg tar bare meg selv som et eksempel for å få deg å forstå hva som skjer.

De som kjenner meg vet at jeg er bussjåfør og har astma diagnostisert i 2007. Jeg har aldri røykt og har aldri hatt astma før dette året. Jeg fikk min astma i jobben i en bussvask, det er en arbeidsskade. Her ble jeg eksportert for rengjøringsmedler og parfyme, og kolleger som røyket inne. Jeg er bare en blant tusenvis av andre som er følsomme for parfyme og relaterte produkter.

Siden jeg ble astmatisk ble jeg sensitiv mot blant annet parfymer i alle former, også parfymerte produkter og også alle typer fargede produkter, tobakk, røykelse m.v.

Så hva er egentlig astma?
Veldig mange tror det vet hva astma er, men de ferreste vet egentlig hva det egentlig er og hva som skjer i lungene. Ta en titt på videoen:

Da jeg inhalerer noe av dette jeg ikke tåler da protesterer lungene mine ved at luftveiene kallet bronkiene i lungene blir fylt med slim, og musklene rundt bronkiene kramper slik at mine luftveier i lungene blir tette og jeg har vanskelig for å puste. Det har blitt en hemming fordi det gjør meg ute av stand til å gå og være der dette er.

Lungs with asthma - a fresh left bronchiole - easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole - not so easy to breathe through.

Lungs with asthma – a fresh left bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.

De fleste bruker duft i noen form for å gjøre et godt inntrykk på andre mennesker, både på seg selv, klær og ved rengjøring. Parfyme er en blanding av kjemikalier, kalle det coctail om du vil. I møte med meg og mange andre blir de som bruker parfyme et helseproblem. De som bruker parfyme blir en trussel mot selve helsen vår. Dette gjør at vi trekker oss unna dem. De oppnår det stikk motsatte og i tillegg gjør de oss sjuke.

Her er noen eksempler fra tidligere insidenter

when-you-fragrance

Jeg kjørte buss opp i fjellet, tok ombord noen elever og kjørte ned igjen. Ved botten av veien er det på tide å la andre studenter ombord som kommer fra en korresponderende buss. Første 5 personer gikk bra, så kom det ombord en gutt med etterbarberingsvann på seg. Den stank fra langt unna. Jeg har hatt noen gode uker siste ukene, men da han kom som parfymebombe ombord bussen da var de gode tidene borte. Jeg begynte å hoste da luftveiene tettet seg og ble smalere, og det stoppet ikke opp. Det søkte seg bare dypere ned i lungene. Jeg tok medisin, men jeg fortsatte hoste og var tungpustet og det ble bare verre. Eimen låg i bussen. Heldigvis skulle jeg ha pause rett etterpå, så jeg parkerte bussen med alle dørrer og vindu åpne i det kalde været. Jeg måtte lufte ut bussen, det stank av hans barbervann i hele bussen. Han ville sannsynligvis gjøre seg fin for andre, istedet ble han et helseproblem.

Her er noen flere eksempler

Noen bruker parfyme, andre har ikke sprayet parfyme på seg, men bruker dufttilsatte vaskeprodukter for sine klær. Parfymerte produkter lukter også, og de inneholder de samme stoffene som vanlig parfyme, pluss flere andre stoffer. Andre bruker dufttilsatte hårprodukter og hårspray. Jeg blir sjuk av det også på likt med ren parfyme. De fleste tenker ikke på at andre også bruker parfymerte produkter, det virker som om de tror i hvert sitt hjørne av verden at det bare er de selv som gjør det. Samlet blir det mye. I hverdagen møter jeg hele tiden folk som bruker parfyme av noe slag. Det er overalt.

Astma er fælt.Etter frokost er det å enten gå på jobb eller en fridag, og ut av huset. Nå er det på tide å møte resten av verden, og omgås med mennesker og alle deres vaner. I løpet av en arbeidsdag sitter jeg bak rattet i en buss – et rom – og møter mange mennesker, og de fleste av dem bruker parfyme, og svært mange av dem røyker. Det samles mange mennesker i en buss. I forhold til det så er det ikke forskjell på en buss og et vanlig rom i et hus.

De går inn i bussen uvitende om at jeg har astma. De lukter av parfyme, noen har dusjet i den samme morgenen. Noen bruker gammel parfyme, det kan du lukte fra duften av det. Klærne lukter av parfyme fra vaskemidler, tøymykner, deodoranter, og slikt. Parfyme i sin reneste form, parfyme, barbervann, cologne og andre parfymerte produkter er også hyppig brukt. Sterke hårsprayer, hår wax og gel, deodoranter, kroppsspray, parfymert sjampo, balsam, såpe og dusjcreme osv. Lukten treffer nesen min, og det dufter ofte godt. Det gasser av seg og brer om seg i luften. Lungene reagerer momentant med å bli tette og jeg får astmaanfall. I tillegg, en røyker kastet sigaretten utenfor bussen og går smilende inn døren mens han blåser røyken ut inne i bussen, og noen blåser røyken i ansiktet mitt. Siden jeg trenger oksygen som alle andre, så må jeg også  puste akkurat som alle andre. Den parfymen eller røyken som nettopp rørte nesen min er nå på vei ned i lungene mine. Nå skjer det, jeg kjenner en raspende følelse i lungene mine, jeg hører og kjenner surkling fra lungene, så får jeg tung pust. Det blir vanskeligere å puste, og da kjenner jeg at lungene mine strammer seg sammen og låser seg i en stram posisjon. Jeg begynner å hoste. Hoste er kroppens måte å jobbe hardere for å få luft, og ved å hoste for å få mer luft må jeg også inhalere mer av andre personers parfyme eller røyk som er i lufta, og da får jeg enda mer vanskelig å puste, og jeg hoster hardere og hardere. Det blir en ond sirkel. Kunden spør gjerne om det er virus? De er redd det smitter. Jeg må få frisk luft, derfor åpner jeg sidevinduet. Jeg kjenner den friske luften som kommer inn, og snur hodet litt vekk fra kunden for å begrense noe av den parfymen og røyken fra å få direkte tilgang til lungene mine. Jeg prøver å få i meg frisk luft utenfra ned i mine luftveier, og hvis det ikke hjelper holder jeg pusten for å unngå å få kundenes parfyme og røyk i lungene mine. Så selger jeg billetten og gir kunden vekselen så fort som mulig.

Ei dame kommer ombord bussen og vil ha billett til byen. Håret hennes er stivt som pinneved, hardt sprayet med hårspray. Noe billig sterkt som stinker lang vei. I det hun går inn bussens dørr så kjenner jeg lungene mine knyter seg i brystkassa.

En ny mandag, en ny uke på jobb. Folk går inn i bussen med sin parfyme og røyk. Jeg selger billetter som forrige uke, og uken før, og uken før det… Jeg fortsetter å bli sjuk av andre sin parfyme og røyk. De lener seg mot meg for å kunne snakke i all støyen i bussen, og igjen og igjen røykeres sin pust utløser min astma, en dose parfyme, noen andre kjemikalier i noen produkter de bruker starter en betennelses reaksjon i lungene og kramper i musklene. Det er det som er astma, og igjen og igjen blir jeg sjuk.

Parfyme, barbervann osv på kolleger m.fl

Kolleger er også mennesker og bruker parfyme og parfymerte produkter. For eksempel har jeg vært bort i at kollegaer med masse barbervann på seg har vært i et rom. Da jeg kommer inn i rommet kjenner jeg lukten av barbervannet og sekunden etterpå så knyter seg lungene og jeg får hoste og pustevansker og må fly rommet. Jeg må gjøre ærendet en annen dag.

En annen opplevelse var når jeg skulle ta over ruta etter en annen sjåfør. Vi skulle ha avløsning på skiftet. Han skulle gå av, og jeg skulle gå på. Vedkommende hadde barbervann på seg og jeg måtte åpne alle dørrer og vinduer for å lufte ut før jeg kunne kjøre videre. Igjen tettet lungene seg.

På pauserommet og i lokaler på jobb skal alle kunne trives. Der er røykfritt, men det er lov å bruke parfyme fordi der er ingen lov mot parfymebruk. Kolleger med barbervann og parfymer på seg. Rommet fylles av duft. Lungene knyter seg, luftveiene blir tett, omtrent som når du tråkker på en slange. Luften kan vanskelig passere. Jeg får astmaanfall og må fly ut på trappene, ta medisin. Ibland kan jeg ikke gå inn igjen.

Det er koselig å gå og handle og ikke mindst behøver man i bland noe nytt. Turen til butikken kan være en utfordring.

Jeg går til kjøpesenteret for å handle. Jeg spatserer inn i en motebutikk og tenker på å kjøpe en genser. Jeg gleder meg til å finne noe. Jeg går rundt i butikken og finner det jeg leter etter. Gla og fornøyd søker jeg håpefult etter kassan og finner den. Like ved siden av den er parfymeavdelingen plassert, egentlig på begge sidene, og foran kassan. Kassan er omkrinset av parfymeprodukter. Folk står der og prøver parfyme på seg, de sprayer parfyme på sig og i luften fra flaskene. Det sprer seg i luften og jeg kan kjenne lukten fra langt borte. Kasserer er bare noen skritt unna. Noen skritt fra at den genseren jeg vil ha blir min. Jeg ser på genseren min, og deretter på parfymestanden og så på kassan dit jeg må gå for å få genseren med meg hjem. Jeg vet at hvis jeg går til kassan da vil jeg bli sjuk. Da vil lungene ta kvelertak på meg. Med et trist sukk legger jeg den genseren tilbake på hyllen hvor jeg fant den, og forlater butikken. Ingen genser til meg, og alt på grunn av parfyme. :'(

Etter jobb må jeg gå på handletur. Jeg trenger litt mat og noen vaskeprodukter, rengjøringsmidler og hygieneprodukter. Jeg tar en handlevogn, og rusler ned til hyllene. Tar min juice, brød, margarin, melk, middag, frukt og grønnsaker. Så langt går alt bra. Nå er det på tide å gå inn blandt hyllene for å kjøpe vaske- og rengjøringsmidler. Her er mye å velge mellom, alle slags merker og de fleste av dem er fulle av parfyme, farge og andre kjemikalier. Og midt i iblandt det finner jeg de produktene jeg kan bruke uten å bli sjuk. De som ikke innholder nettopp parfyme og fargestoffer. Problemet er bare at de er plassert blandt alle de produktene jeg blir sjuk av, og for å kjøpe dem må jeg stå midt opp i alle kjemikalier fra de andre produktene jeg bli sjuk av. Selv om de er i sine pakker er konsentrasjonen av parfymer og kjemikalier i luften så sterk jeg at bli sjuk likevel. Det siver ut av pakningene. Noen pakker lekker også. Lungene mine strammer og jeg blir sjuk igjen. Hvorfor kan de ikke ha en spesiell hylle på egen hånd for disse astmavennlige produktene? Jeg blir sint, og jeg tenker at jeg har jeg bedt dem så mange ganger! Noen ganger har jeg bokstavelig talt måttet løpe inn i gangen og ta tak i produktet jeg ønsker og så løpe fort ut igjen for å bli så lite eksponert som mulig. Jeg føler meg som en idiot når jeg gjør det. Jeg ser meg rundt for å se om noen så meg gjøre det? Hva ville de tenke? Samme skjer når jeg må kjøpe dusjsåpe, såpe, sjampo, balsam, tannkrem, hudkrem, deo osv. Alle står plassert i midten av alle merkene jeg blir sjuk av, og jeg må gå gjennom eimen i fare å bli sjuk bare for å kjøpe det jeg ikke blir sjuk av. Kan jeg få spørre… Hvor idiotisk er det?

Astma reagerer på stoffer 0,02 ppm i luften.

Jeg dro til et kontor dagen etter et digert astmaanfall. Jeg gikk gjennom inngangsdørren. I første etasje er det forskjellige butikker og en kafé. Da jeg kom i inngangsdøren kjente jeg en svak aroma fra et duftlys eller muligens røkelse. Jeg måtte passere for å komme dit jeg skulle, der er bare en vei. Jeg følte lungene mine bli irritert igjen og jeg ble sint, for bare noen få timer siden hadde jeg et kraftig astmaanfall og var på sjukehuset på natta og jeg måtte bruke mye penger på behandling for å bli bedre. Jeg var sliten og lungene mine var slitne og kjentes svake. På grunn av parfymeringen av luften måtte jeg løpe til heisen mens jeg holdt pusten for å komme ut av entreen. Jeg følte lungene mine tette seg, men heldigvis, heissen åpnet seg og jeg kunne finne min redning i et litet lukket rom uten duft og parfyme. Der luktet det kun av sandstøv fra gulvet heldigvis.
På vei ut fra kontoret igjen måtte jeg gå gjennom det samme shoppingområdet igjen, og nå begynte lungene mine å demonstrere på ordentlig. Jeg måtte løpe ut av senteret for å få frisk luft og ta medisin for å bryte ned astmaattakken.

Fragrance branding, eller duftmarkedsføring som det kalles på norsk

Duftmarkedsføring (signaturdoft, fragrance marketing, scent marketing) er parfymering av inneluft i lokaler der offentligheten har adgang. Det gjørs før att lure kundene å kjøpe mere og bli lengre i lokalet. Det er for eksempel men ikke utelukkende populært hos butikker, kjøpesenter, hoteller, konferanserom, restauranter, toaletter og slike anlegg med flere. Det blir bare fler og fler som bruker signaturdofter. Slik gjør stedet ubrukelig for astmatikere og andre sensitive. Det skjer titt når jeg skal på offentlig toalett eller på f.eks. en bensinstasjon eller kro at jeg ikke kan gå på do pga av duftpumper eller andre parfymeprodukter montert derinne. Det er kjipt å måtte velge mellom å gå på do og å få astmaanfall, men det er virkeligheten de ferreste som bruker slik i sine lokaler tenker på. Det gjelder forresten også duftlys, airfreshener og doblokker. Det er bedre å gjøre rent oftere med parfymefrie produkter, og lufte ut.

image

En tur på apoteket kan også bety utfordringer. Spesielt i juletid er det mye salg av diverse parfymerte varer og røykelse. Jeg opplevde sist jul å ikke kunne være inne i apoteket fordi der var så sterke parfyme og røykelse i luften. Jeg gikk inn i apoteket for å få medisin for å holde meg frisk fra astma, og måtte flykte apoteket på grunn av det som gjør meg sjuk. Jeg hadde en kraftig astmaattakk inne i apoteket og måtte forlate resepten med apotekeren og løpe ut av apotekets lokaler. Jeg ble for sjuk for å være der. Jeg måtte stå utenfor i gaten, og jeg måtte rope til henne gjennom døren hva jeg trengte og fortelle henne å levere medisinen utenfor på gaten der jeg var ventet. Jeg kunne ikke gå inn. Bli sjuk, tvunget ut på gaten på grunn av det, og en følelse av å ha blitt forvist, ydmykelse og sjukdom, pluss alle stirrer på meg. Jeg kunne ikke gå på apoteket i hele desember og halve januar. Et sted jeg må gå for å få medisinene mine.

I kaffebaren der sitter jeg blant mange mennesker. Mange har kledd seg fine for å møte venner. Hyggelig. Trist ved det er at de også kler seg opp i parfyme, hårspray osv. Jeg drikker min kaffe. Føler infeksjonen i lungene snike seg på meg igjen på grunn av parfymen. Hvis jeg blir meget plaget da kommer jeg til å bli meget dårlig, og da må jeg reise herfra også.

Å møte venner som ikke helt har forstått hvor ille det kan være å ha astma i deres parfymerte miljøer kan være en utfordring. Samtidlig som man vil si rett ut – Fytt i… hva du stinker! Så vill man ikke såre sine venner og tar den pene versjonen. Bl.a har jeg en venninne, en kjempedame, jeg liker henne masse og vi har det koselig sammen. Dessverre er en av hennes største interesser nettopp parfyme, og hun bruker gjerne sterke og ofte parfyme. Hun røyker også litt. Når vi treffes og hun har parfymert seg eller røyker da må jeg gå 2-3 meter unna henne for å ikke bli sjuk. Jeg vil ikke ødelegge stemningen så jeg går et stykke unna henne. Det er min løsning for at hun ikke skal bli lei seg. Jeg tror ikke hun helt forstår hvordan astma rammer når det skjer. Det er blitt litt bedre, nå vet hun at hun ikke må ha det på i bilen. Jeg håper hun slutter med det helt. Det er litt kjedelig å bli sjuk av en klem når man møtes. Man kjenner duften før man ser henne ibland, og det er litt synd fordi hun er en så hyggelig dame.

På besøk hjemme hos andre kan man få erfare følgende.

Vedkommende vasker klær i parfymerte vaskemedler og tøymyknere og tromler klærne. Gassene fra tørketrommelen sprer om seg og jeg kan ikke være der. Vask av tøy i parfymerte produkter og tørking av tøy i tørketrommel gir meget brutale og akutte astmaanfaller. Det er så ille at jeg må bare ut derfra. Duftlys som brennes sprer sakte om seg, og det blir mer og mer av gassene og røyken i rommet, og opplevelsen av å få astmaanfall av duftlys er omtrent som om du suger oksygenet ut av rommet. Det er en smygende kvelende opplevelse og til slutt må jeg ut av rommet og kanskje ut av huset. Å gå inn igjen er ikke et alternativ.

Luftfreshere er poulært også i private hjem. Her får jeg en blanding av det som skjer ved klesvask, tørketromling og duftlys.

Å hjelpe til med oppvasken kan være en prøvelse det også, fordi hva står ofte på benken? Jo parfymert oppvaskmedel! Er i grunn rart det må være slik, parfyme har ingen rengjøringsevne, det sprer bare om seg en eim av kjemikalier som jeg og mange andre blir sjuke av. Det blir like rent uten parfyme.

Sove borte hos andre kan også by på problemer. De fleste vasker sengetøyet sitt i parfymerte vaskemedler og tøymykner. Da det har tørket får jeg ikke så umiddelbare akutte reaksjoner, men mere slike som bygger seg opp over tid. Mange elver små, blir til en stor elv etterhvert. Å sove er jo noe som tar tid, man ligger lenge i parfymeeimen, så om morgenen etter, eller etter noen dager hos andre kan pusten bli tung og lungene tette.

Sover jeg over hos andre og ikke har mine egne parfymefrie og fargefrie såpe, dusjkrem, sjampo, balsam, hudkrem, deo osv med meg da kan jeg ikke dusje. Jeg må enten bare dusje i vann uten å bruke såpe og slik, eller vente til jeg kommer hjem. Hvis jeg vasker meg i parfymerte såper i dusjen da får jeg astmaanfall.

Rengjøringsmedler hjemme hos andrem bedrifter,  og overalt ellers byr på samme utfordringen. Det er veldig vanlig at folk bruker parfymerte og kjemikaliefylte rengjøringsmedler på sprayflaske for eksempel, og ditto andre rengjøringsmedler for gulv, benker osv. Alt dette gjør meg sjuk. Ja, du begynner kanskje endelig å se hvordan det kan være å  leve med dette?

Kvelden kommer og jeg får en telefon. En venn spør om jeg ønsker å gå på restaurant? Jeg blir veldig glad og sier –  Ja, jeg henter deg om en halvtime! :) Jeg parkerer utenfor og venter på ham. Når han entrer bilen smiler jeg og sier – Hei! og i samme sekund jeg får et astmaanfall. Han glemte at jeg har astma og hadde sprayet etterbarberingsvann over hele seg. Den aftershaven var mye og så sterk, og duften fylte hele bilen, dvs parfymekjemikaliene spredde seg i hele bilen. Jeg måtte åpne alle vinduene samtidig som jeg hostet stygt da lungene prøver å få luft, og tok min medisin. Men medisinen hjalp ikke, det var ikke nok. Lungene tok kvelertak på meg. Jeg medisinerte mye for å holde anfallene nede. Jeg fikk det ikke å gå bort, jeg klarte bare å  få det å bli litt mindre ille. Det var kaldt ute og vi kjørte med vinduene åpne. Min venn frøs, men jeg kunne ikke lukke vinduene, fordi hvis jeg gjorde jeg ville bli veldig sjuk, det var ille nå men ville i så fall bli enda verre. Hvis jeg lukket vinduene ville jeg ha måttet stoppe og gå ut av bilen selv. Jeg måtte ha frisk luft. Jeg kan ikke sitte i en bil der er parfyme hverken duftgran, doftblokk, eller på personer, og det var en 15 minutters kjøretur til restauranten. Jeg måtte ha vinduene åpne, men selv med vinduene åpne ble jeg meget syk selv om det gjorde det bittelitt bedre. Eneste andre alternativet ville vært å la ham ut av bilen og la ham gå hjem. Det opplevde jeg ville vært uvennlig. På restauranten var jeg sjuk hele kvelden. Det etterbarberingsvannet nådde meg over hele bordet, og min helse var avvist hele kvelden. Jeg prøvde å medisinere, det hjalp litt, men det var egentlig aldri slutt på elendigheten. Det var i grunn like ille fra start til slutt. Det var også mulig å høre det på snakkingen min. Røsten ble hes og svak. Min pust gjorde at stemmen min hørtes rar ut og skurrende. Det er et vanlig symptom på astma fordi du må ha god luftstrømming i luftvieene for å kunne snakke. Etter en stund måtte jeg besøke dametoalettet. Både for å komme til toalettet, for å få et avbrekk fra parfymen ved bordet og også for å ta medisinen min. Tok min Symbicort Turbuhaler medisin, min Ventoline var ikke sterk nok å bekjempe anfallet så jeg måtte prøve noe, og jeg trengte å skylle munnen min. Det må man etter å ha tatt den medisinen. Jeg gikk inn til dametoalettet og en vegg av parfyme i form av vaskemidler og luftoppfrisker møtte meg. Jeg bare tok medisin, og for å skylle munnen min måtte jeg på do, og nå fikk jeg igjen pusteproblemer på grunn av rengjøringsmidler og luftoppfrisker. :( Fra asken igjen i ilden. Jeg renset munnen, og deretter raskt ut igjen, tilbake til bordet og all parfyme. Fortsatt sjuk. Enda en slutten av en dag kom. Igjen tok jeg mine medisiner før natten. Falt i søvn. Jeg hadde det ikke bra i det hele tatt.

Fest betyr å kle seg pent, og da kler seg folk også opp i parfymekjemikalier. Å sitte mange i et rom uansett situasjon og der er parfyme gir dårlig inneluft og astmaanfaller. Jeg har bl.a. opplevd det både i pauserommet på jobb, i bussen, hjemme hos folk, i kø på butikken og i festlige sammenhenger.

que-and-sensitivity

Tidlig om morgenen, jeg skulle jobbe. Det var en frisk og klar dag med frisk luft. Jeg ruslet mot bilen stående på parkeringsplassen. Så hørte jeg raske steg i grusen bak meg. Det var min nabo som var sent ute på veg til jobben. Hun var i hastverk for å nå bussen. Jeg sa den er snart reist og at jeg kunne gi henne lift. Jeg kjører forbi sykehuset hvor du arbeider, sa jeg. Hun ble veldig glad. Vi satte oss inn i bilen. I samme sekund hun lukket døren kjente jeg duften av parfymen hennes. Lungene mine reagerte umiddelbart på det. Plutselig angret jeg min godhet å tilby å gi henne skyss. Men nå hadde hun sikkert misset bussen og jeg kunne ikke spørre henne om å gå ut av bilen. Jeg åpnet vinduene uten å fortelle henne at jeg ble sjuk, og tok noe medisin. Jeg holdt stille om det. Jeg ville ikke fornærme henne. Men jeg tror dessverre jeg vil tenke to ganger før jeg gir henne en tur igjen. Hvis så må hun gå vaske av seg parfymen. Det suger å bli sjuk bare fordi man er snill.

Kjærlighet er godt når det fungerer og helsen er god.

Noen ganger tenker jeg på å finne en kjæreste. Noen ganger føler jeg det ville være fint å ha noen. Men da har jeg problemet med astmaen min. Jeg kan ikke ha en mann som bruker tobakk, jeg ville bli sjuk av bare pusten hans og kysset, og det som sitter i klær, hår, hud osv fordi røyken sitter der også etterpå. Det er ikke bare røyken som er et problem. I tillegg så er det å kysse en røyker virkelig som å slikke et askebeger, det smaker veldig ille. Og så må han ikke bruke parfyme og parfymerte produkter, og om han bruker parfyme og parfyerte produkter må han slutte med det, fordi jeg blir jo sjuk av det. Slik kan være vanskelig å få til. Veldig mange aksepterer ikke å måtte forandre på sine vaner og liker. Så nå er sikkert godt over halvparten av den mannlige befolkningen ute av bildet. Så hva er igjen da alle de er sortert ut? På toppen av det etter å ha sortert alle “giftige” kandidater ut, må jeg finne noen som matcher meg blant dem. Og hvor å finne ham? For en vidunderlig verden det ville være uten parfyme og røyk. Dager med mulighet til kjærlighet. Dager uten sykdom! Og kanskje til og med dager uten medisin? Vel, medisin må jeg nok ha likevel, men i hvert fall dager med ikke så mye medisiner og færre astmaanfall. Hver gang jeg blir sjuk i astma må jeg medisinere mere. Jeg får astmaattakker ofte om jeg blir eksponert, og da bruker jeg mye medisiner. Hvis jeg utsettes for mindre kjemikalier, allergener og irritanter da får jeg mer sjeldent astmaattakker, jeg er mindre sjuk og bruker mindre medisin.

Jeg snakket litt om det å gå på toalettet.

Det å gå på do er gjerne noe de fleste tar for gitt at det går bra, men slik er ikke tilfelle for en sensitiv person. Å gå på do kan være en utfordring som ikke går på det som de fleste skulle reagere på, nemlig et skittent toalett. Ok, vi som er sensitive liker ikke heller skitne toaletter, og akkurat slik som ikke sensitive så snur jeg også i døra om der er uspiselig.  Men i tillegg til dette kan parfymerte, fargesatte, antiseptiske, sterke rengjøringsmedler, luftoppfriskere, duftblokker, duftlys, røykelse, duftpumper osv gjøre toalettet til en utilgjengelig sone. Når slik er brukt på toalettet blir det som en barriære, en vegg som ikke går å gå gjennom. Du kan gjerne sammenligne det med rullestolbrukere og trapper. Lungene tetter, det surkler, jeg hoster, kan ikke puste jeg må løpe fra stedet. Da står jeg der og får ikke gå på do pga parfyme. Det er ikke greit.

Å ta en tur på fergen, butikken, kjøpesentra, ta ut en nyvasket buss på jobb, eller ta bussen til butikken, offentlige kontorer osv kan også by på utfordringer og sjukdom. På fergen og alle andre steder vasker de som alle andre gjør, og selvfølgelig er det bra at det blir rent, men de er ikke bevisste på astma og allergi. Her bruker de kun slik parfymert og masse kjemi som jeg og alle andre sensitive mot dette blir sjuk av.  Det er møkkavær ute, jeg har enten ikke bilen med meg, eller det er så kalde ute at det er uholdbart å sitte i bilen på turen over. Jeg beslutter meg for å gå til salongen. Renholderen er der og bruker både rengjøring på sprayflaske og andre ting, alt er sterkt og parfymert. Jeg kjenner lungene reagerer og jeg må snu i dørren og gå ut i kulda og været igjen. Lukket ute av parfyme og sterke kjemi. Dette skjer også i jobb, som bussjåfør så tar jeg ofte ferge i jobben. Det skjer også andre steder der slike medler blir brukt.

En episode jeg husker meget godt var like før jul et år og jeg skulle kjøpe poteter til julmaten. Jeg kom til butikken og gikk inn dørren. Jeg kjente det luktet vaskemiddel og de holdt på å vaske hele gulvet. Men jeg kom ikke lenger enn innafor grindene ved kassene før jeg fikk et alvorlig astmaanfall, det formelig stank i hele butikken av det vaskemiddelet som var så sterkt at det luktet sterkt som avfetting omtrent. Jeg prøvde medisinere med astmamedisin i håp om at det skulle gå over, men det gjorde det ikke, jeg kjente det bygget opp til et skikkelig ille og akutt anfall så jeg måtte gå ut av butikken. Jeg kunne ikke være der. Kassadamen som jeg bruker snakke med hørte mitt astmaanfall og ble opprørt. – Reagerer du så ille? sa hun. Ja, jeg kan ikke være her, sa jeg. Så gikk jeg ut.

Hva man bruker for å vaske lokalene er veldig viktig for kundene.

Men jeg trengte potetene mine så jeg måtte jo bare handle, og så tidlig er det bare en butikk åpen. Så jeg gikk ut i bilen og hentet vernemasken min som jeg bruker i jobben, tok den på og fullførte handleturen. Men det er både uholdbart, uakkseptabelt og pinlig å måtte gå med en slik maske på seg fordi butikken blir vasket, men jeg har ikke noe valg når de bruker så kjemikaliefylte vaskemidler.

Å passere forbi en butikk med åpen planløsning ut mot sentret, dvs åpne dørrer eller ingen dørrer, gjør at parfyme og parfyme fra parfymerte produkter, også essensielle oljer, sprer seg i luften og forårsaker astmaanfaller.

Å stå i kø

Å stå i kø byr også på sjukdom. Foran meg og bak og i bland ved siden av meg står folk med parfyme på seg, deo, kroppsspray, hårprodukter, vaskemedler, tøymyknere osv. I bland må jeg holde noe for nese og munn, og i verste fall må jeg gå og får ikke kjøpt eller gjort det jeg skal.

Det er viktig å være ren når man treffer sensitive personer, også ukjente, det er viktig å være parfymefri. En meget skitten person  som ikke har vasket seg på noen dager er like ille som en person som bruker parfyme. Begge deler gir astmaanfaller.

Noen ganger kan jeg ikke sove så godt, og noen ganger våkner jeg også på grunn av astman. Jeg har erfaringer av å våkne opp av astmaanfall. Mine lunger kvelte meg, og jeg våknet. Lungene strammet, jeg fikk ikke luft. Det var skremmende. Måtte skynde på kjøkkenet for å ta medisiner. Da kjente jeg meg ikke så tøff, jeg var redd.

Jeg har ryddet mitt hjem for parfymerte vaskeprodukter, parfymerte rengjøringsprodukter og hygieneprodukter for å hjelpe min helse. Jeg kjøper parfymefritt. Hjemme er det en parfyme- og røykfri sone. I hvert fall her blir jeg ikke sjuk av røyk og parfyme. Vel, det er så lenge de besøkende som kommer hit ikke bruker parfyme og røyk også om de må røyke ute, det er det med Third hand smoke. Både mitt hjem og min bil er en parfyme- og røykfri sone. Det er som en sensitiv facebokkvenninne sa: Du er velkommen til meg, men husk at da du er parfymert da er du min sjukdom, og da du er parfymefri da er du min helse. Velkommen!

De fleste tror at hvis man er “allergisk eller noe” da er det bare å ta medisin, og deretter er problemet løst. Det er ikke det rette svaret. De medisinene hjelper, men de kurerer ikke sykdommen, det tar bare bort noe av plagene. Det som skjer er istedet at når man fortsetter å bli utsatt for det man er allergisk og sensitiv mot, at symtomene ligger og ulmer hele tiden. Det går ikke bort. Man tar medisin for å trykke det ned, men da man fortsatt blir utsatt for allergenene og irritantene hele tiden da fyrer det opp under astman igjen og igjen og igjen. Det blir som en dampkjele som prøver å løfte et stempel, mens man trykker stempelet ned fra overfra. Dampkokeren som prøver å løfte stempelet er astman som reagerer på allergener og irritanter som f.eks parfyme, og trykket nedover er medisinene, og slik fortsetter det helt til man fjerner alle allergener og irritanter, da forsvinner trykket.  Reell hjelp er kun i å fjerne ting som gjør en allergisk, astmatisk, sensitiv person sjuk. Og hva som gjør det verre er at hvis man må medisinere, fordi man blir sjuk av all denne eksterne eksponeringen – alle ting man blir sjuk av hele dagen andre steder enn hjemme – er at en må bruke så veldig mye medisin at man får skumle bivirkninger fra medisinene som for eksempel skjelvinger, hjertetklapping, og press på kroppens funksjoner når man ikke kan unngå eksponeringen. Det er virkelig en stor kamp å ha i tillegg til pusteproblemer. Det ville virkelig hjelpe hvis det ikke var røyk og parfyme i verden, fordi så mange bruker det daglig overalt, selv over hele verden. Hvor man enn går så er det der. Det er vanskelig for meg å tømme resten av verden for parfyme og tobakksrøyk og andre forferdelige kjemikalier som blir brukt av forfengelighet slik at jeg og andre kan få det bedre. Dette må du gjøre for meg, du som bruker det.

Nå blir jo dette meget tett med informasjon, og selvfølgelig gjør jeg andre ting innimellom også der jeg ikke har det slik som dette. Men det er gjerne der er mindre folk og folk som bryr seg om min helse der jeg har det bra. Men det jeg har skrivit her beskriver litt av det man må gjennomgå i en parfymert verden.

Det virker lett for folk å bry seg om de som har fødevareallergi, pelsallergi, pollenallergi, kvalsteralergi osv, men når det gjelder parfyme da blir de fleste irritert.

nuts-fragrance-allergy

Parfyme, røykelse osv sprer seg fritt i luften som alle skal puste, akkurat som røyk gjør. Vi som ikke tåler parfyme må også puste, vi trenger ren luft.

Jeg ønsker meg en bred informasjonskampanje i tv og media om slik som dette jeg har fortalt om her, og jeg ønsker at det blir forbudt med bruk av parfyme, etterbarberingsvann, cologne, eau de toilette, inkludert essensielle oljer og bruk av alle sorter parfymerte produkter, fragrance marketing, doftpumper, s.k. luftoppfriskere der offentigheten har adgang og/eller kan komme inn, i tillegg også alle arbeidsplasser, også ansatte. Krav om ikke bruk av parfyme og parfymerte produkter og slik i offentlig transport både for ansatte, passasjerer og ved rengjøring. Både ansatte og kunder er sensitive. Ansatte må kunne arbeide uten å bli sjuke, og kunder må kunne benytte seg av bedrifter, kontorer osv uten å bli sjuke. I grunn ønsker jeg et forbud mot å tilsette parfyme i noen produkter i det hele tatt. Da kunne jeg og alle andre i min situasjon være frisk i flere situasjoner. Leve symtomfrie. Vi kunne treffe alle mennesker, gå overalt uten å bli sjuke.  Og jeg er slettest ikke allene om dette.  Det burde ikke være nødvendig å måtte bli sjuk pga andres forfenglighet og jåleri. Hva er viktigst? Helse eller jåleri?

Hva om det var du?

Annelie
Se også:
Hva parfyme innholder

Beskrivelse av en astmaattakk NB! Notere deg før du leser denne linken at jeg har ikke allergi mot hud, katt, pollen osv slik at dette kan utelukkes.

Likestillings og Diskrimineringsombudet om astma, allergi, sensitivitet og parfyme

Parfyme en luftforurensning – eller Passiv parfyme

The sensitivity trap

In English

I will here describe situations where perfume and sweet-smelling otherwise become a problem.

Those who know me know that I am a bus driver and have asthma diagnosed in 2007. I have never smoked and have never had asthma before this year. I got my asthma at work in a bus wash, it is an occupational injury. I am just one among millions of others who are sensitive to perfumes and related products.

Since I became asthmatic, I becine sensitive to among other things, perfumes in all types including scented products and also all kinds of colored products, tobacco, incense, etc. When I inhale any of this my lungs protest by the airways in the lungs become filled with mucus and the muscles around the bronchial spasms so my airways in the lungs become clogged and I have difficulty breathing. There has become an inhibition because it makes me unable to walk and be everywhere.

Lungs with asthma - a fresh left bronchiole - easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole - not so easy to breathe through.

Lungs with asthma – a fresh leftover bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.Lungs with asthma – a fresh leftover bronchiole – easy to breathe through, and to the right a sick bronchiole – not so easy to breathe through.

Most people use fragrance in any form to make a good impression on other people. In a meeting with me and many others they become a health problem. Those who use perfume becomes a threat to the  very health of ours. This means that we pull ourselves away from them. They achieve the exact opposite and in addition they make us sick.

Here are some examples from the past incident

when-you-fragrance

I drove the bus up the mountain and took on board some students and then drove back down again. At the end of the road by the way, it’s time to let other students on board coming from a corresponding bus. The first 5 people went well, then boarded a guy with a lot of aftershave on him. The stench cane from far away. I’ve had some good weeks past few weeks, but when he came as a perfume bomb aboard the bus and then there were good times gone… I started to cough when the airways clogged and narrowed, and it did not stop. It sought only deeper into the lungs. I took medicine but I kept coughing and was short of breath and it only got worse. Luckily I was going on break right afterwards, so I parked the bus with all doors and window open in the cold weather. I had to air out the bus, the stench of his after shave water in the bus had to go. He had probably perfumed himself to make him fine for others, instead he became a health problem.

Here are some more examples

Some use perfume, others have not sprayed perfume on themselves, but use scent added products for washing their clothes. Perfumed products smell too, and they contain the same ingredients as the regular perfume, plus several other substances. Others use scented hair products and hair spray. I get sick from that just as I get from perfume. Most people do not think that others are using scented products, it seems as if they believe in their corner of the world that are the only one doing it. Overall it is a lot. In everyday I meet people all the time who use perfume of any kind. It’s everywhere.

Asthma is bad.

Astma er fælt.“After breakfast it’s either going to work or a day off, and out of the house. Now is the time to meet the rest of the world and interact with people and all their habits. During a working day I sit behind the stearing wheel of a bus and meet many people, and most of them use perfume, and many of them smoke. They go into the bus unaware that I have asthma. They smell of perfume, some have showered in it the same morning. Some use old perfume that you can sense from the smell of it. Clothes smell of perfume from detergents, fabric softeners, deodorants and such. Perfume in its purest form, aftershave, cologne and other scented products are also frequently used. Strong hair spray, deodorants, body spray, etc. The smell hit my nose and it often smells good. A smoker throw their cigarette right outside the bus door and enter the door smiling while blowing smoke out inside the bus, and someone blows smoke in my face. Since I need oxygen like all others, I must also breathe just like everyone else. The scent and smoke that just touched my nose is now moving down my Airways and into my lungs. This is it, I know a rasping sensation in my lungs, I hear and know crackles from the lungs, so I get breathless. It’s getting harder to breathe, and then I know that my lungs tighten up and locks in a tight position. I start to cough. Coughing is the body’s way to work harder to get air, and by coughing to get more air, I must also inhale more of other people’s perfume or smoke in the air, and then I get even more difficult to breathe, and I cough harder and harder. It becomes a vicious circle. customers ask about it is virus? They are afraid it infects. I must get fresh air, so I open the side window. I feel the fresh air coming in, and I turn my head slightly away from the customer to limit some of the perfume and the smoke from getting direct access to my lungs. I’m trying to get fresh air from outsider into my airway, and if it does not help I hold my breath to avoid getting customers perfume and smoke in my lungs.’ll sell the ticket and provide customer the changes as soon as possible. ”

A woman walks on board the bus and want to have a ticket to the city. Her hair is stiff like smithereens, hard sprayed with hairspray. Something inexpensive that stinks strongly from far away. As she enters the bus door, I feel my lungs protest and close in the chest.

“A new Monday, a new week at work. People go into the bus with their perfume and smoke. I sell tickets last week and the week before and the week before that … I continue to get sick from second hand perfume and smoke. They leane toward me to talk in all the noise of the bus, and again and again their smokers breath triggers my asthma, a dose of perfume, some other chemicals in some products they use, and again and again I get sick. ”

Perfume, shaving water etc on colleagues

Colleagues are also human beings and using perfumes and scented products. For example, I have been experiencing that collueges  with lots of aftershave have been in a room. When I then enter the room, I know the smell of shaving water, and seconds afterwards it travels to my lungs and I get cough and breathing difficulties and must escape room. I had to do the errand another day.

Another experience was when I was going to take over the route by another driver. We were going to do a driver shift, and I was to take over his bus. The person had aftershave on him and I had to open all doors and windows to air out before I could drive on. Again clogged lungs themselves.

In the break room, all should be able to thrive. There is smoke free, but it is allowed to use perfume because there is no law against using perfume. Colleagues wearubg aftershavie and perfumes. The room is filled with fragrance. Lungs tie up, the airways become tight, much like when you step fill Your lungs with cotton. The air can difficult pass. I get asthma attacks and have to escape out on the stairs, take the medicine and ventilate the room.

It’s nice to go shopping and not least find something new. The trip to the store can be a challenge.

“I go to the mall to shop. I walk into a fashion shop and thinking of buying a sweater. I can not wait to find something, I am so exited. I walk around the store and find what I’m looking for. Happy searching I hopefully look for the cashier and find it. Just nearby to it is the perfume department located, really on both sides, and in front of it. The Cashier is circumference of perfume products. People stand there and try perfume on themselves, they spray perfume from bottles. It spreads in the air and I can smell from far away. Cashier are just steps away. I look at my sweater, and then the perfume stand and so on the cashier where I need to go to get the sweater with me. I know that if I go to the cashier when I will be sick. With a sad sigh I put the sweater back on the shelf where I found it, and leave the store. No sweater for me, and all because of perfume. : ‘(”

“After work I have to go shopping. I need some food and some cleaning products, detergents and hygiene products. I take a cart and stroll down to the shelves. Taking my juice, bread, margarine, milk, dinner, fruits and vegetables. So far everything goes good. now is the time to enter among the shelves to buy detergents. There is a lot to choose from, all kinds of brands and most of them are full of fragrance, color and chemicals. And right in the midst that I find the products I can use without getting sick. problem is that they are placed among all the products I get sick from, and to buy them, I must stand up in the middle of all the chemicals from the other products I get sick from . Though they are in their packages, the concentration of perfumes and chemicals in the air is so strong that I get sick anyway. My lungs tighten and I get sick again. Why can not they have a special shelf on their own for these products? I feel angry, and I think that I have I asked them so many times! Sometimes I literally had to run into the hallway to grab the product I want and then run quickly back out to be as little exposed as possible. I feel me like an idiot when I do it. I look around to see if anyone saw me do it? What would they think? Same happens when I have to buy shower gel, soap, shampoo, conditioner, toothpaste, body lotion, deodorant, etc. All is located in the middle of all the brands I get sick from, and I have to go through the shelfs at risk getting sick just buying what I do not get sick from. Could I ask … How stupid is that? ”

Asthma react to substances 0.02 ppm.

“I went to a office the day after an asthma attack. I went through the entrence door. On the first floor there are various shops and a cafe. When I came in the front door I felt a faint aroma of a scented candle or possibly incense. I had to pass, there is only one way in. I felt my lungs get irritated again and I was angry, for just a few hours ago, I had a strong asthma attack and was in hospital at night and I had to spend a lot of money on treatment to get better. I was tired and my lungs were tired and felt weak. Due perfumes in the air, I had to run to the elevator while I held my breath to get out of the hall. I felt my lungs clog, but fortunately, the elevator opened and I could find my rescue in a small closed room without fragrance and perfume. There smelled only of dirt from the floor thankfully.
On the way out of the office again, I had to go through the same shopping area again, and now my lungs began to demonstrate for real. I had to run out of the mall to get fresh air and take medicine to break down the asthma attack.

Fragrance branding, or scent marketing

Scent Marketing is the fragrance of the indoor air in offices and other localities where the public has access. It is made to lure customers to buy more. For example, but not exclusively popular with shops, shopping centers, hotels, conference rooms, and such facilities and more. To make it useless for asthmatics and other sensitive.

image

A trip pharmacist can also mean challenges. Especially at Christmas time is a lot sale of various goods and perfumed incense. I encountered last Christmas not to be able to og inside the pharmacy because there was so strong perfumes and incense in the air. The air is filled with what I get sick from. I went into the pharmacy to get medicine to keep me fresh from asthma, and had to flee the pharmacy because of what makes me sick. I had a powerful astma attack inside the pharmacy and had to leave the prescription with the pharmacist and run out of the pharmacy premises. I had to stand outside in the street, and I had to shout to her through the door what I needed and telling her to deliver it outside where I was waiting. I could not enter. Be sick, forced out on the street because of it, and a feeling of being banished, humiliation and disease, plus all staring at me. I could not go to the drugstore for all of December and half of January. A place I must go to get my medication.

“In the coffee shop where I sit among many people. Lots’re dressed nice to meet friends. Pleasant. Sad thing about it is that they dress up in perfume, hair spray, etc. I drink my coffee. Sensor infection in the lungs sneak up on me because of the fragrance. If I get very bothered when is going to be very bad, and then I have to leave here too. ”

To meet friends who do not quite understand how bad it can be to have asthma in their perfumed environments can be a challenge. While will say straight out – Oh my… what stinks! Since I do not want to hurt their feelings I take the pretty version. I have a friend, an awesome lady, I like her a lot and we have a great time together. Unfortunately, one of her biggest interests are… just right perfume, and she uses often harsh and often perfume. She smokes a little too. When we meet and she has scented and smoke I have to go 2-3 meter away from her to not become sick. I will not spoil the mood so I go a distance from her. This is my solution for that she will not be upset. I do not think she fully understands how asthma affects when it happens. It’s been a little better, now she knows that she must not wear it in the car. I hope she ends up With being the hero. It’s a bit sad to be sick of a hug when you meet. You know the smell before you see her sometimes, and it is a pity because she is such a nice lady.

On a visit at home of others one can also create experiences

The person washing clothes in scented detergents and fabric softeners and dry tumbling clothes. The gases from the dryer spread about and I could not be there. Asthma attack of washing and drying clothes are very brutal and acute asthma attacks. Scented candles burned slowly spreading about and the experience of getting asthma attacks of scented candles is to me as if you slowly suck the oxygen out of the room. It is a creeping suffocating experience and finally I have to escape the room and maybe out of the house.

Air fresheners are also popular in private homes. Here I get a mixture of what is happening when exposed to the laundry, tumble dryer and scented candles.

To help with the dishes can be an ordeal too, because what is often on the bench? The scented dishwashing fellow! It is strange it must be so, perfume has no cleaning ability, it spreads only about a whiff of chemicals that I and many others get sick from.

Sleep over at others can also pose problems. Most people wash their sheets in scented detergents and fabric softener. When it is dry I do not get that immediate acute reactions, but more so that builds up over time. And sleeping is something that takes time, so the morning after, or after a few days in others may be breathing heavy and clog the lungs.

When I sleep over at others and not have my own soap, shower cream, shampoo, conditioner, body lotion, deodorant etc with me I can not shower. I have either just showering in water without using soap and such, or wait until I get home. If I wash myself in scented soaps in the shower I get  asthma attack.

Cleaning agents at the home of others offering the same challenge. It is very common that people use perfumed and chemical-filled cleaning products on spray bottle for example, and ditto cleaning products for floors, benches, etc. All this makes me sick. Yes, you may begin to finally see how it can be to live with this?

“The evening comes and I get a call. A friend asks if I want to go to a restaurant? I am very happy and say yes, I’ll pick you up in half an hour :) I park outside and wait for him. When he enters the car smiling and I say – Hey!, and in the same second I get an asthma attack. He forgot that I have asthma and had sprayed aftershave all over them. The scent was so strong, and the fragrance filled the whole car. I had to open all the windows while I coughed ugly as the lungs try to get air, and took my medicine. But the medicine did not help, it was not enough. Lungs strangling me. I medicated a lot to keep the attacks down. It was cold outside and we drove with the windows open. My Friend froze but I could not close the windows, because if I did I would be very ill, it was bad now but would then be even worse. If I closed the windows I would have had to stop and exit the vehicle myself. I must have fresh air. I can not sit in a car where the perfume and it was a 15 minute drive to the restaurant. I had to have the windows open, but even with the windows open, I was very sick even if it made it a tiny bit better. Only second option would be to let him out of the car and let him walk home. It felt I’d been unkind. At the restaurant, I was sick all night. The aftershave reached me across the table, and my health was rejected throughout the evening. I tried to medicate, it helped a little, but it was never really an end to the misery. It was as bad from start to finish. It was also possible to hear it on my voice talking, voice was hoarse and weak. My breath made my voice sounded strange and jarring. After a while, I had to visit the ladies room. Both to go to the toilet, to get a break from the perfume at the table and also to take my medicine. Took my Symbicort medicine, my Ventoline was not strong enough to combat attack so I had to try something and I needed to rinse my mouth after. I went into the ladies room and a wall of perfume in the form of cleaning products and  airfresheners met me. I just took the medicine, and rinse my mouth, I had to og to the bathroom and now I was left breathing problems because of cleaners and airfreshener. : ( From the ashes left in the fire. I cleaned my mouth, and then quickly out again, back to the table and all the perfume. still sick. Yet another end of a day came. Again I took my medication before night. Fell asleep. I was not good at all. ”

Attached to the means to dress nicely, and then dressed people also into perfume chemicals. To sit a lot in a room whatever the situation and there is perfume and poor indoor air result in asthma attacks. I have experienced it both in the break room at work, on the bus, in people’s homes, in line at the store and at festive occasions among other situations.

que-and-sensitivity

“Early in the morning, I was going to work. It was a fresh, clear day with fresh air. I walked towards the car standing in the parking lot. So I heard quick steps on the gravel behind me. It was my neighbor who was running late on her way to work . She was in haste to reach the bus. I said it’s almost gone and I could give her a lift. I drive past the hospital where you work, I said. She was very happy., we sat in the car. During the same second she closed the door, I felt the scent of her perfume. My lungs reacted immediately to it. Suddenly I regretted my goodness to offer to give her a ride. But now, she surely had missed the bus and I could not ask her to step out of the car. I opened windows without telling her I was sick and took some medicine. I kept quiet about it. I would not insult her. But I think unfortunately I will think twice before I give her a ride again. If so, she must go wash of the fragrance off her. It sucks to be sick just because you are kind. ”

Love is great when it works and your health is good.

“Sometimes I think about finding a man. Sometimes I feel it would be nice to have someone. But then, I have problem with my asthma. I can not have a man who uses tobacco, I would be sick from his breath and kisses. And he must not use perfumes and perfumed products, and if he is using perfume and fragranced products, he must give it up, because I get the sick from it too. Such may be difficult to achieve. A lot of people do not accept the need to change their habits and likes. So now certainly well over half the population are out of the picture. So what is left when all is sorted out? On top of that after sorting all the “toxic” candidates out, I have to find some meeting me among them. And where to find him? For a wonderful world it would be without perfume and smoke. Days with the ability to love. Days without sickness! And maybe even days without medicine? Well, I think I must have medicine anyway, but at least days with not so much medication and fever asthma attacks. Whenever I get sick in asthma I must medicate even more. I get asthma attacks often, so I use a lot of drugs. If I’m exposed to less chemicals and irritants then get I more rareøy get sick, I’m less sick and use less medicine. ”

I talked about it to go to the toilet.

Going to the bathroom is something most people take for granted that things are going well, but such is not the case for a sensitive person. To go to the bathroom can be a challenge but not due to what most would react, namely a dirty toilet. Ok, we who are sensitive also dislike dirty toilets, and just as not sensitive so I also turn in the door if it is nasty. But in addition to this, scented, color sat, antiseptic, strong cleaning agents, air fresher, scent blocks, scented candles, incense etc make the toilet to an inaccessible corner. When so used the toilet get a barrier, a wall that is not able to og through. You may want to compare it with wheelchairs and stairs. The lungs clog, the rattling, I cough, I have to run from it. As I stand there and is not able to go to the bathroom because of the perfume.

Taking a ride on the ferry, store, shopping centers, take out a freshly washed bus at work, or take the bus to the store, government offices etc may also pose challenges and disease. On the ferry and everywhere else they wash like everyone else does, and of course it is good that it is clean, but they are not aware of asthma and allergy. Here they use only scented and lots of chemistry that I get sick of. It is a bad weather out, I have either not the car with me, and it’s so cold out there that it is untenable to sit in the car on the ride over if I have it with me. I decide myself to go to the salon. The cleaning staff is there and use the cleaning spray bottle and other things, everything is strong and perfumed. I know the lungs react and I have to turn in the door and go out in the cold and the bad weather again. Locked out by perfumes and harsh chemicals. This also happens at work as a bus driver since I often take the ferry in the job. It also happens in other places where such cleaning agents are used.

One episode I remember very well was just before Christmas and I was buying potatoes for my Christmas dinner. I came to the store and went in the door. I smelled the cleaning Product as they were washing the floor. I got no further than within the gates before I had a severe asthma attack, it literally stank the whole store of the strong cleaning Product they used that was so strong it smelled strongly like degreasing about. I tried to medicate with asthma medicine in hope that it would pass, but it did not, I knew it built up to a real bad and acute attack so I had to walk out of the store. I could not be there. Cashier lady that I use to talk to heard my asthma attack and was upset. – Do you react so bad? she said. Yes, I can not be here, ‘I said. So I went out.

What you use to clean the premises are very important for customers.

But I needed my potatoes so I just had to act, and so early there is only one shop open. So I went out to the car and retrieved my protection mask that I use at work, put it on and completed shopping. But it is embarrassing to have to wear such a mask because the store is cleaned, I knew the others who were there looked at me. But I have no choice when they use as fragranced and chemical filled cleaners.

To pass through a shop with open plan onto the center, ie open door to the halls, make that perfume and fragrance from scented products, including essential oils, spreads in the air and causing asthma attacks.

To queue

To queue also offers disease. In front of me and behind and among beside me stand people wearing perfume, deodorant, body spray, hair products, vaskemedler, fabric softeners, etc. I have to keep something over the nose and mouth, and in the worst case I have to go and can not buy or have what I should.

It is important to be neutral when you meet sensitive people, also unknown, it is important to be fragrance free. A very dirty person who has not washed in a few days is as bad as a person who uses perfume. Both provide asthma attacks.

Sometimes I can not sleep so well, and sometimes I wake up too because of Asthma. I have experienced waking up by asthma attack. My lungs choked me, and I woke up. The lungs tightened, it did not air. It was scary. Had to rush to the kitchen to take medication.

I have cleaned my home for scented washing products, perfumed cleaning products and hygiene products to help my health. I buy perfume free. The home is a perfume and smoke free zone. At least here I do not get sick from smoke and perfume. Well, that is as long as the visitors who come here do not use perfume and smoke even if they must smoke outside, it is with Third hand smoke. Both my home and my car is a perfume and smoke free zone.

Most people think that if someone is “allergic or something” then it’s just taking medicine, then the problem is solved. It’s not the right answer. The medication helps, but they do not cure the disease, it just takes away some of the problems. What happens is instead that when one continues to be subjected to what one is allergic and sensitive to, the symtoms is smoldering constantly. It does not go away. You take medicine to push it down, but then you still are exposed to allergens and irritants all the time when firing it up under asthman again and again and again. It is like a steam boiler that is trying to lift a piston, while pushing the piston down from the tick. Steamer trying to lift the piston is Astman that react to allergens and irritants such as perfume, and pressed down the drugs, and so on until you remove all allergens and irritants. Real help is only to remove things that make an allergic, asthmatic, sensitive person ill. And what makes it worse is that if you have to medicate because they are sick of all this external exposure – all the things one gets sick all day long from so many sources elsewhere than at home, that one must use very much medicine that you get side effects from the medications tremors, heart clapping, and pressure on the body functions when you can not avoid it. It really is a great game to have in addition to breathing problems. It would really help if there was smoke and perfume in the world, because so many people use it everyday everywhere, even all over the world. Wherever it goes it’s there. It’s hard for me to clear the world of perfume and tobacco smoke and other horrible chemicals so I can get it better. You must do this to me, you who use it.

Now, this is the very dense with information, and of course I do other stuff in between too where I do not have it like this. But I have skrivit here describe some of the things you have to undergo a perfumed world.

It seems easy for people to care about those who have maternity care allergy, skin allergy, pollen allergy, kvalsteralergi etc, but when it comes to perfume when they are most annoyed.

nuts-fragrance-allergy

Perfume, incense etc spreads in the air that everyone must breathe, just like smoking does. Us who can not tolerate perfume must also breathe, we need clean air to breathe.

I want a broad information campaign in television and media about like that I have talked about here, and I wish that it will be forbidden the use of perfume, aftershave, cologne and use of all kinds of scented products, including essential oils, where the public has These and / or may enter, in addition also all workplaces, whether employees. Requirements for the use of perfumes and perfumed products and to public transport for employees, passengers and the cleaning. Both employees and customers are sensitive. Employees must be able to work without getting sick, and customers must be able to benefit businesses, offices etc without getting sick. The reason I want a ban on adding fragrance to any products at all. Then I could and everyone else in my situation to be healthy in several situations. We could take all the people without getting sick of them. And I struggled test not allene about this. There should be no need to have to be sick because others Faafeng and affectation. What is most important? Health or affectation?

What if it were you?

Annelie


Leave a comment

Perfume free hospitals

Information from Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF:

(Scroll down for English)

Parfymefrie sykehus – friskere pasienter

http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/#.T6Ep8AlNcOM.facebook

NAAF Dato publisert: 02.05.2012 Sist oppdatert: 03.05.2012

INFORMASJON PUBLISERT AV NAAF at naaf.no

“Din godlukt gjør andre syke. Mange vet ikke dette og tror nesten det er en spøk. Det er ekstra problematisk på sykehus.

3. mai går startskuddet for NAAFs parfymekampanje. Da finner du tillitsvalgte på sykehus over hele landet.

Hvis vi sier parfyme, hva tenker du på da? Neppe kjemikalier. Den  slags befinner seg i garasjen eller skapet under vasken, ikke på  baderomshyllen. Eller..?

Ingen vil unødig utsette seg for kjemikalier fra eksos,  malingsfjernere, bunnstoff til båt eller plantevernmidler. Men selv  kjemikalier som lukter godt utgjør en del av den kjemiske cocktailen som  tar stadig større plass i vår hverdag.

Parfymefrie sykehus Mange reagerer allergiske eller såkalt  overfølsomt på andres godlukter. Det er snakk om 1/4 av befolkningen. Og det er så mye som lukter godt:  Hårprodukter, deodorant, kremer, etterbarberingsvann, parfyme, cologner.  På et sykehus bør vi unngå unødige belastninger som kan gjøre noen  syke. Det er et enkelt tiltak både for pasienter, ansatte og besøkende –  når man bare vet om det.

Astma- og Allergiforbundet syntes derfor dette er et naturlig sted å  begynne med å redusere totalen av kjemisk påvirkning – hvor av  parfymerte egenpleieprodukter er én viktig kilde! Andre land har  allerede tatt lignende skritt.

Landsomfattende kampanje Astma- og Allergiforbundets landsomfattende kampanje starter torsdag 3. mai: Parfymefrie sykehus – friskere pasienter.Vi  befinner oss på en rekke sykehus landet over. Her byr vi på informasjon  og prøver på parfymefrie egenpleieprodukter. Vår oppfordringer er at  alle, ansatte, pasienter og besøkende, heretter unngår parfymerte  egenpleieprodukter på sykehuset, nå som de vet…”

NAAF har æren for denne teksten, jeg er bare med og hjelper til å spre nyheten.

Les mere her: http://naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

In English

Fragrance-free hospitals – healthier patients

NAAF Date published: 05/02/2012 Last Updated: 03/05/2012

INFORMATION PUBLISHED BY NAAF at naaf.no

“Your fragrance make others sick. Many do not know this and think it’s almost a joke. It is particularly problematic in hospitals. 3 May sees the start of NAAF perfume campaign. Then you will find representatives of hospitals across the country.

If we say perfume, what are you thinking then? Hardly chemicals. The kind located in the garage or cupboard under the sink, not on the bathroom shelf. Or ..?

No one wants unnecessary exposure to chemicals from the exhaust, paint removers, antifouling boat or pesticides. Even chemicals that smells good is part of the chemical cocktail that takes an increasing place in our everyday lives.

Fragrance-Free Many react allergic or are so-called over-sensitive to others’ fragrances. We are talking about 1/4 of the population in Norway. And there’s so much that smells good: Haircare, deodorant, creams, aftershave, perfume, cologne. At a hospital, we should avoid unnecessary strain that can make some sick. It is a simple measure for patients, staff and visitors – when you just know about it.

Norway Asthma and Allergy Association thought this is a natural place to begin to reduce the total of the chemical effects – where the scented personal care products is one important source! Other countries have already taken similar steps.

Nationwide campaign Asthma and Allergy Association’s nationwide campaign starts on Thursday 3 May: Fragrance-free hospitals – healthier patients. We find ourselves in a number of hospitals nationwide. Here we offer information and samples of fragrance-free cosmetics. We encourage all employees, patients and visitors, hereafter avoid scented personal care products in the hospital, now that they know … ”

NAAF has the honor of this text, I am only helping to spread the news.


Leave a comment

Cancelled NAAF

I have cancelled my membership in NAAF. They may do much good, but they have a lousy way to treat their members. They muffle members, they censor what members are allowed to say, and they shut out members that have something to say.

NAAF got an open facebook wall where members and those who have liked the page can discuss and tip other members of news and important asthma and allergy information. Occationally NAAF care to answer themselves. So a lot of us have linked related information and research we have found online and we have been both polite, well-mannered, and talked about the subject asthma and allergy. Many of us have been very interested in this perfume issue and posted a lot about this on NAAF facebook pages. They argued and told us to stop telling people about this perfume issue. We on the other hand thought it was too little about it both in media and on NAAF itself. There has been chockingly little information about this through the years. And people were blocked from the facebook wall for commenting about this, lacks and the perfume issue. NOTE! THIS IS EVEN THOUGH PERFUME IS ON NAAF AGENDA FOR THE PERIODE 2011-2013!

And could you believe. The media person on NAAF staff run a firm where perfumed and paraben filled products are sold. That is an absolute shame, a scandal! This is an organisation that is working for those who get sick from among other things Perfume. NAAF themselves have a strict policy for what is allowed in products branded with the NAAF logo, and then a person of their staff sells through her firm perfume and paraben filled products. That ladies and gentlemen is sitting on two chairs at the same time. How can a person work for both for perfume and against without falling between the two? Not possible if you ask me. She earns money on the perfume industry and are supposed to work against perfume use through NAAF.

After have mailing NAAF Midt last weekend I got information from the local NAAF in Ålesund about that NAAF will not attend in Ålesund about the perfume issue. I got disapointed, irritated and I got mad. NAAF Ålesund has not joined in any of the happenings NAAF Norway has arranged at all the last 11 years.

All of this is why I have decided to cancel my membership in NAAF.

It has nothing to do with whether they are on the right track or not. I like the perfume campaign and support it fully, but I do not like that they completely ignore Ålesund and the area here, and the other mess they are doing. Here have been only silence over the years while I’ve lived here, 11 years, and I have not heard of NAAF in Ålesund over the heads of the 11 years neither in the media, at shopping centers, the hospital, promotions, on the streets or squares, or mail. The only time I heard about the NAAF in Ålesund was when they announced on the job as secretary. I applied for the job but the job went to other woman instead. I have no problem with the case I did not get the job, but I have not heard of / from NAAF either before or after the job ad. I have cancelled the membership because I am tired of them ignoring the area.

Ålesund is a desert on the NAAF map, nothing happens here.

I expect to get something in return for the money I pay to NAAF, but here in Ålesund is absolutely nothing.

On top of it, when I told them my thoughts about this whole thing they blocked me from their wall. That was the drop. It made my patience run dry.

It is a nasty way of treating members to shut them down. Even worse when they muffle members with important information on the perfume issue, and they do not do their job in the area here and have worked hard on their own to get the complaints.

It sucks. I had enough.

~o~

Freedom of speech is the political right to communicate one’s opinions and ideas via speech. The term freedom of expression is sometimes used synonymously, but includes any act of seeking, receiving and imparting information or ideas, regardless of the medium used. The right to freedom of expression is recognized as a human right under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and recognized in international human rights law in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Article 19 of the ICCPR states that “[e]veryone shall have the right to hold opinions without interference” and “everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”.


Leave a comment

3. May – NO to perfume – NAAF

(Scroll down for English)

3. mai er startdagen for Norges Astma og Allergiforbunds kampanje ved Norges sjukhus med informasjon om helseskader angående parfyme og parfymerte produkter. Trasig er at de ikke stiller ved sjukhuset der jeg bor til tross for at jeg meldte meg som intressert å stå der, det er både skuffende og dårlig. :(

Men likevel, deltake du også og gjør verden et bedre sted å være!!

Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF, Fresh air for all – without smoke and perfume. Foto: Irene H. Hansen

3. of May is the day for the information campaign about the health danger with perfume at hospitals and kindergarden arranged by the Norwegian Asthma and Allergy Association NAAF. Unfortunately and disapointing they are not attending at the local hospital where I live even though I announced my interest to join. :(

But anyway, join and make the world a better place to be!


Leave a comment

Extensive challenges and Asthma – by Annelie Molin

(Scroll down for English)

Omfattende utfordringer

“Minst 1,5 millioner mennesker i Norge har astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer. Mange har alvorlige plager.

Helsevesenet har et utilfredstillende tilbud til disse brukergruppene: Svært varierende kunnskapsnivå, mangelfull diagnostisering, lite opplæring av brukere og pårørende, feilaktige behandling og fravær av habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Dette må bli mye bedre.

Den mest alvorlig bekymringen er økningen i antall mennesker som utvikler sykdommene. Verdens Helseorganisasjon antar at 50 prosent av verdens befolkning vil ha utviklet en eller flere allergier i år 2030. Varslede klimaendringer kan forverre situasjonen ytterligere. I Norge er forekomsten av astma mangedoblet siden 50-tallet. Forskning på årsaker må intensiveres, men samtidig som vi handler ut i fra det vi allerede vet.

Dårlig inneklima og forurenset uteluft er to kjente områder som krever betydelige tiltak. Kjemikaliebruken i samfunnet har eksplodert. Vårt dagligliv inneholder møter med en rekke helseskadelige stoffer eksempelvis i mat og drikke, klær og møbler – og forbruksartikler tilsatt parfyme. Myndigheten har erkjent alvoret, men gjør for lite.” ~NAAF

Og jeg er helt enig i dette. Jeg har selv opplevd på kroppen å gå gjennom sjukvården og kontakter med leger uten å få noen som helst informasjon om astma, hva jeg har i vente, hva det innebærer å ha astma og hvordan astma rammer. Leger glemmer gjerne å sjekke om astma er yrkesrelatert og om der skal gjøres en yrkesskadeutredning. Det var det i mitt tilfelle og jeg måtte selv være pådriver for alt for å få gjennom yrkesskaden, legen viste null intresse uten at jeg ga beskjed. Spørsmålet dere bør stille da noen blir diagnostisert med astma er: – Hva jobber du med, og hvordan er klima/inneklima der du jobber? Og informasjon må gis om sjukdomen. Alt det jeg vet idag om astma har jeg lært den harde veien gjennom å oppleve det og føle det på kroppen og gjennom å lese det lille som fantes å tilgå på nettet om det. Det er ene og hele årsaken til at jeg har startet min blogging om astma. Før jeg fikk astma var også min blogg fylt med bare feriebilder, og annet “kos”, og ibland noen kommentarer om verden. Men jeg opplevde at der manglet informasjon om hva astma egentlig er, hvordan det rammer og hvordan det oppleves å ha astma. Det var lite å finne om sannheta! Min blogg er ikke en sytevegg for min sjukdom, men en informasjonsbase for deg som vil lære deg hva det virkelig er å ha astma. Det kan til tider høres som syting, men så er det heller ingen ferie å ha det heller. God lesing folkens.

Og til alle leger, dere må bli bedre på å gi informasjon og undersøke om det er en yrkesskade!!

Kilde: http://naaf.no/Documents/Brosjyrer/naaf/Strategi%202010-2019.pdf

In English

Extensive challenges

“At least 1.5 million people in Norway have asthma, allergies, eczema, COPD or hypersensitivity diseases. Many people have serious problems.

Health care has an unsatisfactory offer for these user groups: very varied level of knowledge, inadequate diagnosis, minimal training of users and relatives, improper treatment and the absence of habilitation and rehabilitation services. This must be a lot better. The most serious concern is the increase in the number of people who develop diseases. World Health Organization believes that 50 percent of the world’s population will have developed one or more allergies in 2030. Notified climate change may exacerbate the situation further. In Norway, the prevalence of asthma increased many-fold since the 50th century. Research into the causes must be intensified, but that we act on what we already know. Poor indoor air quality and outdoor air pollution are two known areas that require significant action. Chemical use the community has exploded. Our daily life includes meetings with a number of harmful substances such as food and drink, clothing and furniture – and consumables added perfume. The authority has acknowledged the seriousness, but do too little. ” NAAF

And I totally agree with this. I have personally experienced in first hand go through medical care and contacts with physicians without receiving any information about asthma, what I have in store, what it means to have asthma and how asthma affects. Doctors often forget to check whether asthma is work related and whether there should be an injury report. That was the case with me, my asthma is a work injury, but I myself had to make the injury report happen, the doctor did nothing without me pushing.  The question that should be asked when a person get the diagnoses asthma is: – What is your occupation, and what is the indoor clima like where you work? And information must be given there and then. Everything I know today about asthma, I have learned the hard way by experiencing it and feel it on the body and through reading what little there was to find online about it. It is the one and the whole reason I started blogging about my asthma. Before I got asthma was also my blog filled with just holiday pictures, and other cozy content and at times some comments about the world. But I felt that there was missing information about what asthma really is, how it affects and how it feels to have asthma. There was little to find the truths! My blog is not a whining wall of my illness, but an information base from which to learn what it really is to have asthma. It can at times sound like complaining, but the reality is it is not always a sunday strawl to have it either. Happy reading folks.

And please, all doctors, you must become better in giving information about the illness and to check out for work injuries.

Source: http://naaf.no/Documents/Brosjyrer/naaf/Strategi%202010-2019.pdf


Leave a comment

Strong scent inhibit many in the daily life

(Scroll down for English)

Fakta om parfyme- og duftoverfølsomhet

(NAAF.no : 17.06.2011)  “De fleste mennesker får umiddelbare assosiasjoner til noe velduftende eller positivt når de hører ordet ”parfyme”.  Denne reaksjonen er ikke allmenngyldig og noen vil både assosiere og reagere negativt på ”parfyme”. For denne gruppen mennesker kan en hel rekke dufter vi stilles overfor i hverdagen legge store begrensninger på det daglige liv. Disse menneskene har det vi kaller en miljøhemming.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Astma og andre lungsjukdommer er en av de grupper som hemmes av parfyme og andre sterke dufter. Den godlukten du tar på deg hver morgen er til besvær for litt over 370.000 – 1.2 millioner personer i Norge hver dag enten grunnet astma, KOLS eller annen sensitivitet. Da du tar trikken, bussen, toget eller går på butikken eller kjøpesentra er det veldig sannsynelig at du møter noen med astma. Ca 1 av 4 personer fra alder 0-100 har astma, og de fleste av disse –  om ikke alle –  blir syke av parfyme.

Parfyme er alt som er parfymert. De fleste tror at parfyme er det du har i parfymeflasken, men parfyme er i så mange produkter idag (år 2011)  at det ibland kan være en mare å unngå det. Parfyme er ikke noe man trenger for å holde seg ren. Parfyme er kun en dufttilsetning og gjør inget for å vaske deg, klærne dine, huset ditt, bilen din eller noe annet rent. Det du trenger for å holde deg og dine ting rene er kun såpen, og den kan du kjøpe parfymefri. Også deodorant finnes det parfymefri. Der er mange produkter på markedet som er frie for parfyme og da bidrar du også til å minke risikoen for at du selv blir allergisk og i tillegg gjør du hverdagen til alle astmatikere mye bedre.

Tenk deg f.eks. at bussjåføren din har astma. Ombord bussen går ca 400 parfymerte mennesker hver dag. Bussjåføren blir sjuk av parfyme, og med 400 parfymerte personer ombord bussen hver dag så er livet på jobb = å være sjuk. Bussjåføren får pustevansker og sliter med å puste, noe de fleste tar for gitt. Vi bare gjør det, puster, helt naturligt. For en astmatiker bør det også være naturlig å puste fritt uten problemer, men en hverdag sammen med parfymerte mennesker umuliggjør dette.

Hva er parfyme?

(NAAF) “Rent teknisk er parfyme et begrep som knyttes til en rekke kjemikalier, som enten kan fremstilles syntetisk eller utvinnes naturlig fra for eksempel planter i form av oljer eller vekstekstrakter. Kjemikaliene fordeler seg godt i luft, og våre neser oppfatter dem generelt som velduftende. Kjemikaliene tilsettes oftest til vanlige forbrukerprodukter for både å gi produktet en egenlukt eller en duftsignatur. I følge parfymebransjens eget organ IFRA har kosmetikkprodusentene i en frivillig tilbakemelding fra 2008 (transparency list) rapportert at det er ca 3200 stoffer som kan anvendes med formål å gi dufttilsatte produkter.” (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Menneskets sanser er laget for å beskytte oss mot det som er farlig for oss. Dårlig mat lukter vondt og vi vet at vi ikke bør spise det for å ikke bli syke. Høge lyder varsler at noe kan være farlig, vonde lukter varsler at noe kan være lite heldig for oss, eller sjukdom, og den sjette sans og erfaring sier oss gjerne når der er fare på ferde. Men hva når de farlige kjemikalier dufter godt, eller godlukt brukes for å skjule andre kjemikalier som ikke er gode for oss? Da lures sansene våres å tro at det er ufarlige stoffer vi har med å gjøre. De fleste av oss er gjerne også litt godtroende og tror det beste om produsenter fordi man kan jo ikke tro de vil oss noe vondt?

Allergi mot kjemikalier og parfyme

(NAAF.no) “Kosmetikkbransjen er lovpålagt (2011) å regulere bruken 26 parfymestoffer på grunn av sterke allergifremkallende egenskaper. Hyppig og uregulert bruk i kosmetikk har medført en større andel både av allergi og sensibilisering i befolkningen (dvs begynnende allergiutvikling). Reguleringen er ment å forebygge og til dels for å beskytte de sensibiliserte. EU har i kosmetikkdirektivet bestemt at 26 spesielt allergifremkallende parfymestoffer skal med på ingredienslisten til kosmetiske produkter og kroppspleiemidler som inneholder dem. Andre parfymestoffer får stå under samlebetegnelsen ”parfyme”. Alle de 26 allergifremkallende parfymestoffene har du dermed mulighet for å unngå. Mattilsynet i Norge gir deg en oversikt over de 26 stoffende og maksimale mengder som får inngå. Reguleringen av de 26 parfymestoffende gjelder utelukkende for kontaktallergi … I en studie fra 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) rapporteres det at kontaktallergi mot denne gruppen av allergene parfymestoffer (fragrance mix) forekommer hos 1,8 % av befolkningen. Det blir presisert at dette tallet er noe høyere enn det man ser fra Danmark. Symptomer ved kontaktallergi kjennetegnes ved rødt, kløende utslett – tørr og flassete hud, med små blærer som kan gi væskende hudområder og skorpedannelser.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

(Naaf.no) “Kjemisk kontaktallergi kan også utvikles mot veldig mange andre kjemikalier enn parfyme (for eksempel hårfarger, såpe, konserveringsmidler, fargestoffer osv), og i motsetning til parfymekontaktallergi tilskrives kjemisk kontaktallergi hyppigst men ikke utelukkende fra yrkesskader der mennesker blir utsatt for større mengder kjemikalier enn man normal ville blitt i det daglige liv.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Du har krav på å få vite hva der innholder i det du bruker. I mat er det pålagt å definere hva som er i et produkt helt ned til salt og andre vanlige innhold og innholdsfortegningen skal vise hva er mest av. Det som er mest av i et produkt skal stå først i innholdsfortegningen. Når gjelder parfymer er kun påkrevd at 26 stoffer (år 2011) må deklareres, og alt annet kan gå under parfyme. Det er ikke godt nokk. Også om et stoff i listene ikke ennå er gradert som allergiframkallende på huden så betyr det ikke nødvendigvis at der ikke er noen i verden som reagerer mot det. Produsenter er gjerne litt etterpå når det gjelder kunnskap om effekten av stoffene de tilsetter i produktene sine, og forskere på stoffene og kjemikaliene ligger gjerne i forkant, og da helst uavhengige forskere. Ofte er man gjerne etterpåklok og sier, “Det visste vi ikke da.” etter at flere er blitt sjuke. Og i noen tilfeller kan det også være at de unnlater å bry seg fordi det ville koste penger å finne en erstating eller forandring, eller i deres øyne vil endre effekten av produktet. Det er ikke godt nokk. Der er mange stoffer i produkter som ikke er gode for mennesket å bruke som har en effekt på produkter, jeg snakker da om ftalater og parabener f.eks, men ikke utelukkende disse. Der er masse å lese om dette på siter overalt i verdenen der uavhengige forskere advarer mot mange av stoffene i bl.a parfyme, parfymerte produkter og også andre stoffer og produkter. Det må også være lettere å leve etter føre vare prinsippet både hos forbrukere og produsenter. Jeg mener alt i et produkt skal deklareres. Da er det lettere for forskerstanden og folk flest å rope varsku, og å velge selv hva de ønsker å bruke. Det er langt fra kun kontaktallergi som lager problemer hos mennesker med allergi, astma og sensitiviteter. Produsenter skal ikke kunne gjemme seg bak et ord som ikke forteller noe annet enn at det dufter.

For astmatikere er det gjerne luftbåret det som utløser astmaattacker. Det betyr at alt som avdunster, sprayes eller på annen måte sprer seg i lufta kan være med på å gi astmaattacker. Det eneste som trenges er at den som har astma og blir utsatt for stoffet puster det inn for å få en astmaattack. Det beste for en astmatiker er ren naturlig luft og oksygen.

(Naaf.no) “I Danmark er det publisert en større vitenskapelig undersøkelse ”Forekomst av selvrapporterte symptomer og reaksjoner relatert til inhalasjon av luftbårne kjemikalier i en dansk befolkning”. Det ble plukket ut 6000 individer i alderen 18-69 år fra folkeregistret i en befolkning rundt stor-København til en spørreundersøkelse hvor de fikk tilsendt et spørreskjema om symptomer relatert til 11 alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer samt om konsekvenser relatert til dem. Dufter og kjemiske stoffer inkluderte andre personers bruk av parfyme, rengjøringsmidler, oppløsningsmidler, friske trykksaker, nytt boliginventar, bløt plast eller gummi, nytt elektronisk apparatur, steke- og matos, utstøtning fra motorkjøretøy, tjæreprodukter samt røyk fra forbrenningsovner. Svarprosenten på denne undersøkelsen var på 71 % (4242 svar). 45 % av de som svarte oppgav de at de var sjenert/plaget av minst én av de alminnelig forekommende dufter og kjemiske stoffer som det ble spurt om. 27 % av  4242 personer var sjenert/plaget i en grad som var symptomutløsende. 17 %  av  4242 personer oppgav at reaksjonene fremkalt av dufter eller kjemiske stoffer hadde betydning for deres valg av personlige pleiemidler, andre for hvordan det ble gjort rent i deres hjem og for hvilke butikker de handlet i, sjenerte/plagede rapporterte at symptomer fremkaldt av dufter og kjemiske stoffer begrenset dem sosialt eller arbeidsmessig og flere oppgav, at symptomene hadde negativ innflytelse på begge disse forhold. Av de som svarte på undersøkelsen, oppgav respondentene at de hadde opplevd ubehag eller symptomer i relasjon til andres parfymebruk, at symptomene deres påvirket dem både sosialt og yrkesmessig, hvilket i en Dansk befolkning svarer til at ca. 17000 voksne danske mennesker.”  (Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.no)

Ved en allergi reagerer kroppens immunforsvar når man utsettes for stoffer man har rukket å utvikle allergi for. Allergi spiller typisk en rolle ved f.eks. astma, pollenallergi (rhinitt) og eksem og kan bekreftes ved blodprøve eller en test på huden.

Risikanter

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte “frisk” i den meningen at den er symptomfri. Derfor kan i enkelte tilfeller betegnelsen ”risikant” brukes.

Er du rammet?

“Professor Emeritus Kjell Aas er readktør på NAAFs nettside www.Allergiviten.no og www.Inneklima.com. Han har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge miljøhemming. Foreløpig er det flest med kjemisk miljøintoleranse som har sendt svar. Det dreier seg om at mennesker blir syke av luftforurensninger og inneklima som de aller fleste tåler godt. De får hodepine, tørre og irriterte slimhinner, kvalme, unormal tretthet, problemer med konsentrasjon, oppfattelse og hukommelse og andre subjektive følelse av dårlig helse. Ikke få føler seg helt utslått med symptomer som kan minne om en slags forgiftning. ”

Har du astma, allergi, mcs, eller annen sensitivitet og sliter med å vistes i miljø der stoffer , avgassinger, parfymering brukes, eller rett og slett ikke kan være der, da har du miljøhemming.

Hvis du ikke ennå er rammet, tenk da på at veldig mange andre sliter med ditt eventuelle bruk av parfymer / godlukt og kjemikalier i hverdagen. Velg et uparfymert og kjemikaliefritt produkt så er du på god vei med på å gjøre hverdagen til meg og tusener av andre mye bedre!

På forhånd takk
Annelie

In English

Facts about perfume and fragrance sensitivity

(NAAF.no: 06/17/2011) “Most people get immediate associations with any aromatic or positively when they hear the word” perfume “. This reaction is not universal and there are poeple both associate and react negatively to ” perfume “. For this group of people, a whole series of fragrances we face in everyday life put severe restrictions on daily life. These people have what we call an environmental inhibition. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

Asthma and other lung diseases is one of the groups that are inhibited by perfumes and other strong scents. The scent you put on every morning either in form of perfume, cologne, after shave, deodorant, body spray or other perfumed products a little over 370,000 to 1,200,000 persons in Norway breathe in and get sick from every day either due to asthma, COPD, MCS or other sensitivities. When you take the tram, bus, train or go to the store or shopping centers, it is very likely that you meet someone with asthma/sensitivites. Approximately 1 in 4 people from age 0-100 have asthma, and most of these – if not all – are sick of perfume. In addition to them you have all those with other lung diseases and sensitivities.

Perfume is all that is perfumed (frangranced). Most people think that the perfume is what you have in the perfume bottle, but the perfume is in so many products today (year 2011) that at times it can be a nightmare to avoid it. Perfume is not something you need to keep themselves clean. Perfume is just a fragrance additive and do nothing for to wash yourself, your clothes, your house, your car or anything else. What you need to keep you and your stuff clean is just pure soap, and you can buy perfume free. There are many products on the market that are free of perfumes and then you are also helping to decrease the risk that you may become/get  allergic and also do the daily lives of all asthmatics much better.

Imagine for example… The bus driver have asthma. Aboard the bus is about 400 perfumed people every day. The bus driver is sick from perfume, and aboard the bus come 400 people scented every day, there is life on the job = being sick. Bus driver gets breathing difficulties and struggling to breathe, something most people take for granted. We just do it, breathe, naturally. For an asthmatic, it should also be natural to breathe freely without problems, but a day with perfumed people makes it impossible to do so. But fragranced people are everywhere in society so whatever one do or wherever one go, there it is.

What is the perfume?

(NAAF) “Technically perfume a term linked to a variety of chemicals, which can either be produced synthetically or obtained naturally from such plants in the form of oils or growth extracts. The chemicals are distributed well in air, and our noses perceive them in general as fragrant. The chemicals are added frequently for common consumer products for both to give the product a scent or a fragrance signature. According to the perfume industry’s own body IFRA has cosmetic manufacturers in a voluntary feedback from 2008 (Transparency list) reported that there are approximately 3200 substances that can be used for the purpose of give fragrance added products. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

The human senses are designed to protect us against that which is dangerous to us. Poor food smells bad and we know we should not eat it for not being sick. High noise signals that something may be dangerous, bad smells warn that something may be unfortunate for us, or illness, and the sixth sense and experience tells us when there is danger ahead. But what if the hazardous chemical smells good, or scent is used to hide other chemicals that are not good for us? When our senses are tricked to believe that it is harmless substances we are dealing with. Most of us are like a little gullible and believe the best about the producers because they can not believe they will do us any harm?

Allergy to chemicals and perfumes

(NAAF.no) “Cosmetics Industry is required by law (year 2011) to regulate the use of 26 fragrances because of the strong allergenic properties. Frequent and unregulated use in cosmetics has resulted in a greater proportion of both allergy and sensitization in the population (ie the onset of allergy development). The regulation is intended to prevent and partly to protect the sensitized. The EU has in the cosmetics directive specified that 26 particularly allergenic perfume substances to be included on the list of ingredients for cosmetic products and body care products that contain them. Other fragrances will be under the collective term “fragrance.” All the 26 allergenic fragrance substances you are thus able to avoid. Food Safety Authority in Norway gives you an overview of the 26 drug immediately and maximum amounts that can be included. The regulation of the 26 perfume substances shall apply exclusively for contact allergies … In a study from 2007 (Dotterud & Smith-Sivertsen) reported that contact allergy to this group of allergenic perfume substances (fragrance mix) occurs in 1.8% of the population. It is clear that this figure is slightly higher than that seen from Denmark. Symptoms of contact allergy is characterized by red, itchy rash – dry and flaky skin, with small bladders that can cause skin and exuding skorpedannelser. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

(Naaf.no) “Chemical contact allergy may also be developed against many chemicals other than perfumes (such as hair dyes, surfactants, preservatives, dyes, etc.), and unlike perfume contact allergy attributed to chemical contact allergy frequently but not exclusively from industrial accidents where people are exposed to larger quantities of chemicals than you normally would in everyday life. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

You are and should be entitled to know what are in the products you use. The food is required to define what is in a product right down to salt and other common content. That which is most of  in the product will be first in the table of content too. When it comes to perfumes / fragrance is only required that 26 substances (year 2011) must be declared, and everything else can go under perfume. It is not good enough since one fragrance hold several hundreds of chemicals. Note that the 26 substances is only those that is against contact allergies, and even if a substance in the lists are not yet classified as allergenic to the skin so it does not necessarily mean that there is no one in the world that reacts with breathing difficulties and other ways to it. And what about those who breathe it in, and it goes to the blood stream through the lungs? Manufacturers are usually a little later when it comes to knowledge about the effects of the substances they add in their products, and researchers in the drugs and chemicals is often in advance, and preferably independent researchers. Often, one is often wise after the event and says, “We did not know.” after several gotten sick. And in some cases it may be that they fail to care because it would cost money, or in their eyes it  will change the effect of the product. It is not good enough. There are many substances in products that are not good for man to use that has an effect on the products, I’m talking about phthalates and parabens such as, but not limited to these. There is plenty to read about this on sites all over the world where independent researchers warn against many of the ingredients of including perfumes and perfumed products and other substances and products. It should also be easier to live after the principle care before accident and illness, both producers and consumers. I mean everything in a product to be declared. This makes it easier for the research profession and people shouting warning and to choose for themselves what they want to use. It is far from only cantact allergy that give people who got allergies, astma and sensitivites problems. Manufacturers should not be able to hide behind a word that does not tell anything other than it got a scent and smells.

For asthmatics, it is usually airborne what triggers asthma attacks. It means that everything that evaporate, sprayed or otherwise spread in the air can help to provide asthma attacks. The only thing required is that those who have asthma and are exposed to the substance and breathe it in to get an asthma attack. The best for a asthmatic is pure natural air and oxygen.

(Naaf.no) “In Denmark, published a major scientific study” Prevalence of self-reported symptoms and reactions related to the inhalation of airborne chemicals in a Danish population. “It was selected 6000 individuals aged 18-69 years from the National Registry in a population around large-Copenhagen to a questionnaire where they were sent a questionnaire about symptoms related to 11 common occurring scents and chemicals and the consequences related to them. Fragrances and chemical substances included other people’s use of perfumes, detergents, solvents, fresh print, new residential furniture, soft plastic or rubber, new electronic apparatus, frying and cooking fumes, exclusion from motor vehicles, tar products and smoke from incinerators. The response rate for this survey was 71% (out of 4,242 persons responses). 45% of respondents provided that they was shy / suffering at least one of the most commonly occurring fragrances and chemicals that were asked. 27% of 4242 people were shy / harassed to a degree that was symptom-triggering. 17% of 4,242 persons provided that the reactions induced by scents or chemical drugs had influenced their choice of personal care products, others for how it was done purely in their homes and the stores they shopped in, shy / sufferers reported symptoms until cold of fragrances and chemicals limited their social or work activities and tasks, that symptoms had a negative influence on both of these conditions. Of those who answered the survey gave respondents that they had experienced discomfort or symptoms in relation to others’ perfume use, that their symptoms affected them both socially and professionally, which in a Danish population corresponds to that around . 17,000 adult Danish people. “ (Norwegian Asthma and Allergy Association, NAAF.no)

One should note that this is only 4242 persons out of over some millions people in a country. 47 % out of approximately 4.5 million people is… 2.115.000 persons.

In an allergic reaction the body’s immune system when exposed to substances they have managed to develop allergies to. Allergy plays a typical role for example. asthma, pollen allergy (rhinitis) or eczema and can be confirmed by blood test or a test on the skin.

In-risk-people

Environmental inhibition is situational. In environments that do not contain anything that is not tolerated, the person is concerned “healthy” in the sense that it is asymptomatic. Therefore, in some cases, the term “risikant” (in-risk-person) is used.

Are you affected?

“Professor Emeritus Kjell Aas with website http://www.Allergiviten.no and http://www.Inneklima.com. He has made a survey to determine the environmental inhibition. Currently, the majority of chemical environmental intolerance that have responded. It is about people become ill from air pollution and indoor air quality, which most other people can tolerate well. They get headaches, dry and irritated mucous membranes, nausea, unusual fatigue, difficulty with concentration, perception and memory and other subjective feelings of poor health. Do feel completely eliminated with symptoms which resembles a kind of intoxication. “

Do you have asthma, allergies, mcs, or sensitivity and are struggling to appeared in the environment where drugs, gave the singer, perfume ring is used, or simply can not be there, then you have the environmental inhibition.

If you have not yet been affected, think of that very many others are struggling with your potential use of perfumes / fragrances and chemicals in everyday life. Choose an unscented and chemical free product, you’re on your way to making life for me and thousands of other much better!

Thank you in advance
Annelie
a person with asthma


Leave a comment

NAAF and Freedom of speach

Norway Asthma and allergy Association, NAAF, has it own view on freedom of speach and democracy.

NAAF have worked with a hotel Scandic Hotel Gardermoen in Oslo, Norway to make the indoor environment good for allergic, asthmatic, sensitive and other people who need special attention to be able to stay at a hotel. They post a link to the article to their Facebook pages and put there a comment and bless the hotell for a prise they are going to recieve for Design, Innovation and Accessability among other things. NAAF brags about the hotel and say it is allergy friendly.

Well, ok, it is good that the materials used to renovate in the hotel is allergy friendly. But to make a hotel all allergy friendly it is a MUST that it is used allergy friendly soaps, washing agents, and the staff should also be non-fragranced. On top of it that should go for the whole hotel, all areas. Else the air is polluted anyway.

Now members of NAAF that NAAF is supposed to work for comment on the article to add their own experiences from staying at the hotell Scandic Hotel Gardemoen in Oslo as an information to NAAF. Among other things they comment on is that the hotel uses perfumed soaps and washing agents, and that there are an ashtray and smoking in front of the entrence to the hotel. They got sick from the visit at the hotel and noted that in their comments.

This NAAF did not like, the comments content, and therefor they deleted the comments from those members and users of the hotel. (Not my comments but other peoples comments.) Later they sent an e-mail to one of the person’s who commented. I asked to be able to read it, and I was allowed. There I read In the letter they told those person’s they did not like the comments because it was negative to the hotel!

To the story goes that those members and some more have hadded links to NAAF discussion board as a further information. Linkes goes to sites that tell about documented research on the danger with use of perfume, and the damages perfume does to the environment, animals and people. This NAAF did not like and said there is no proof. NAAF denies forreign research even though there are med’s and professors that has done the research. It is like NAAF have to invent the wheel twice, no other knowledge than their own is good enough. And again NAAF itself say that perfume is bad for asthmatic, allergic and sensitive people, while they at the same time decline the research done on the subject.

NAAF also said that if their members were so interested in working against perfume in the public room they could create their own organization to make that happen, NAAF said they were not interested in working for that isssue. This they said in spite of they say on their own website that perfume and fragrance is in fact a problem for asthmatic, allergic and sensitive people.  It is scandalous. NAAF is the organisation that is supposed to work for those having asthma, allergies and sensitivities. Their job is also to spread information about what make people sick in asthma, allergies and sensitivites. And on top of it they get money from the state to do so.

NAAF  has also said in the media that it is too little known for the general public that perfume and fragrance is hurting the allergic, asthmatic and sensitive persons around, and that it therefor is not possible to work against perfume in the public room. NAAF have even so said in the media that “time is there to get a perfume free public room”, they want the fragranced products away from the public room, but in the mails to this member they say they are not interested in working for the issue. NAAF also have said in the media that it is good that the accessability act has come so that those allergic, asthmatic and sensitive people can get use of it, but they are not interested in making a law that supports the accessability act – the ban of perfume. And LDO says that without furhter laws against use of perfume that support the accessability act they can not use the accessability act in the public room. So we who need use of the accessability act end up in a circle where we have a law that support us but can not help us, and NAAF who is the organisation that should help us is not interested.

Again, it is NAAF who is supposed to inform the public, so by me they have no excuse. If the public is to little informed, then it is NAAF that in fact have not done their job properfly.

And if you are frisky enough to tell them the trouth your comments get deleted. It does not look good for NAAF that the members tell otherwise.

This is NAAF strategy to the freedom of speach and the democratic rights of their members who want to add a light for NAAF so that they get informed about the reality of the hotel.

In the letter one could also read that the perfume was not a big issue to NAAF and that is even though one can read at their website that perfume is a health issue to asthmatic, allergic and sensitive people.

By me, I press UNLIKE.

I have now sent a letter to NAAF and asked to cancel my membership to the organisation, and I have only stayed at their pages at Facebook so that I can comment on what is stupid.

This is a scandalous organisation, I got really provoced. The comments added by the authors where both well grounded by their own experiences from staying at the hotel, they had to shorten the stay because they got ill fro staying there, and they were very well-mannered written also. No nasty langugage and well behaved.

Later on NAAF  admitted that the hotel in fact got perfumed soaps in the rooms that was aimed for the allergic, asthmatic and sensitive guests. By me, that sucks.

NAAF like publicity on their own behalf, but they censor their members real experiences. They are supposed to work for the members and their needs, but they care about the hotels reputation more.

Annelie

————————————————————————

I actually got copy of the letters. Yes, there were more than one. But to protect the person’s the letter was aimed at I will not publish it.