Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Tanker om Flåtestyring

Hvilket annet yrke enn personal innen transport blir utsatt for å bli tvunget til å bruke elektronisk fotlenke? Arbeidsgivere skal vite hvor du er til enhver tid, klokkeslett, hvor fort du kjører, om du bremser, drivstofforbruk, kjøretøyets lutning og g-kraft måles. Det er slik man behandler kriminelle ved straff med konstant måling og kontroll.

I tillegg blir sjåfører registrert med ferdskriver som registrerer både tid, fart og lengde på pauser på sekundet. Blir det registrert for lite pause blir sjåføren bøtelagt. Om ruten ikke er romslig nok kan det føre til forsinkelser som sjåføren igjen drabbes av da denne må ha lovpålagt 45 minutter pause kanskje midt i ruten, og slik reagerer ikke passasjerer på på en blid måte. Stress.

Kontordamen blir hun registrert med antall tastefeil, gramatikkfeil, og hvor fort hun skriver? Og legen som har ansvar for mennesker, bli han eller hun filmet 24/7? Eller andre yrker?

Jeg skjønner poenget med flåtestyring når det gjelder å vite hvor kjøretøyet er til enhver tid pga om noe skjer, f.eks. uhell om sjåføren er slått ut, ran, tyveri av kjøretøy, kjøretøyets km stand og velstand osv men dette kan man programmere i kjøretøyet uten bindning til fører. Jeg kan også se poenget med flåtestyring og registrering av fører i opplæringsøymed på kjøreskolen eller internt, men at sjåfører som ikke er på kurs skal bli registrert til enhver tid i arbeidstiden er å dra den for langt. Vi har gått på skolen og tatt utdanning alle.

Det fungerer slik
Et instrument er montert i kjøretøyet som registrerer alt om kjøringen. Også klokkeslett. Resultater påvirkes av blant annet fart, sving, brems o.l. og alt blir elektronisk sendt til en datasentral og lagret og kan vises på dataskjermer. 24/7 loggføring.

Ting som kan påvirke resultater som blir registrert på sjåførens rulleblad er

nødbrems
akselerasjon
konstant bruk av gass for framdrift, eller rulling i utforlutning
kunde kommer løpende etter bussen, sjåføren bremser kraftig for å ta med kunden
Kjøring på svingete smale dårlige veier, skader i veg osv
Vindkast i sving

Eksempler på dette er for eksempel en vei jeg kjører på, her er en smal enfeltsvei, lite oversiktlig og det er 80 km for time på strekningen. Det er ikke mulig å møtes to stykk.  Her kan du risikere å få møte med biler bak en sving og du må brått sette ned farten, dette bli registrert rødt i rullebladet. Jeg kjører aldri 80 her da jeg ikke opplever det trygt, generelt ligger jeg et sted mellom 50-60-70 km for time avhengig av størrelse på bussen (større buss mindre fart), men bemse må man likevel. Maskinen skiller ikke mellom ting som må gjøres og ting som ikke måtte gjøres, men det kommer på rullebladet ditt likevel.

Du tar en sving med en skade i veien som heller i retning med bevegelsen i bussen ved sving og skaden i veien forsterker krengingen, dette blir registrert i rullebladet ditt.

Du tar en sving i fartsgrensen eller under fartsgrensen og det er sterk vind, en vindkule gjør at kjøretøyet heller sterkere i retning med bevegelsen i bussen ved sving og forsterker krengingen, dette blir registrert i rullebladet ditt.

Kjøretøyets stand og konstruksjon varierer mellom forskjellige kjøretøy. Ulike busser kan være ulike stødige. På samme måte er det forskjell mellom giring og bremsesystemer på forskjellige kjøretøy. Noen girkasser girer pent, andre girer mindre pent og enkelte rykker rentav. De fleste busser har automatgir i dag eller I-Shift (en form for automatgir). Bremsene på busser akkurat som på andre kjøretøy er litt forskjellige. Bremsene fungerer men noen napper hardere enn andre også om sjåføren trår meget forsiktig på pedalen. Klager man på det hos verksted så får man gjerne høre “- Det er innafor.” som betyr at det er innafor tillatte målinger, og noen som fungerer trenger ikke repareres.

Veiens stand påvirker kjøringen og opplevelsen av kjøringen og målingen.

Møtende trafikk påvirker kjøringen. Måhende du må nødbremse for tullinger. For dem som er mange timer i trafikken hver dag er slike venstresidekjørere som kutter svingene på uoversiktelige steder en kjent sak og et stort problem for sikkerheten. På samme måten som dem som bare går rett ut i veien uten forvarsel.

Sikt og værforhold påvirker kjøringen. Dårlig sikt gir økt risiko for å måtte stoppe for ting som er vanskelige å oppdage på hold.

Det verste er vel når man kjører fartsgrensen på en rett vei med god standard og nytt veidekke med jevn fart og måleren likevel gir utslag. Jo da, det skjer, vi er flere som har sett det. Det er også blitt testet kjøring med en sjåfør , samme fart, samme vei men to forskjellige busser av samme merke og type, sjåføren kjørte turen akkurat likt begge gangene men ene gangen gav måler utslag og den andre turen ikke. Forstå det den som kan? En sjåfør fortalte meg at han hadde stått med bussen på fergen, en passasjerer ville ha leselys på og da måtte han stå med tenningen på for at lyset skulle fungere. Da han sitter der parkert på fergen med håndbremsen på midt på fjorden går signaldisplayet opp i rødt. Rødt er tegn på skikkelig dårlig kjøring etter manualen. Men bussen var parkert!
En buss jeg selv kjører har så dårlige kjørekomfort og ikke egnet for persontransport, den er høg, lang og smalere enn en vanlig stor buss og av alle ujevnheter i veien så blir hele vogna et vippetårn fra de mørkere trakter, og det hjelper lite å kjøre over skadene sakte. Veiene jeg kjører på er i så dårlig forfatning at de burde blitt stengt for trafikk, men kommunen har så lite penger at veiene blir ikke vedlikeholdt. Der er ikke en vegstrekning som er i vater og uten skader. Vipping gir utlag på måleren, slik som mye annet,  og jeg kan kjøre den samme ruten med en god buss og på samme måte og i samme fart og det gir ikke utslag i det hele tatt. Og det kommer på rullebladet ditt. Jeg kan ikke annet enn å sukke. Noen vil kanskje hevde at da må du bare kjøre enda penere? Man må komme fram også, det går ikke an å kjøre i 7 km for time hele ruten for å slippe utslag på en måler, en tur om 10 minutter ville fort ta mye lengere tid.

Noen fordeler er det dok med flåtestyring i forhold til arbeid. Tiden for bussavgang blir registrert elektronisk ved hjelp av GPS og klokkeslett slik at både tid og sted blir registrert slik at om en kunde ringer til kundeservice og klager på en sjåfør med klage om at denne har kjørt for tidlig fra holdeplassen så kan dette printes ut på papir og motbevises. Folk tar ofte snarveier for å få retten sin og hevder ting som er feilaktig for å få krav på f.eks. drosje for å redde dagen sin, jeg har selv opplevd minst en slik passasjerer, etter innføring av flåtestyring er antallet av disse minsket. De har vel skjønt at det går ikke å dra den visen lenger.

Det er en kjensgjerning at ikke alle passasjerer er like ærlige. Nå kan vi motbevise dem på i hvert fall slike punkter.

Men igjen dette kunne registreres på bussen og ikke på fører, selskapene vet hvem som kjører hvilket kjøretøy til enhver tid og da er det bare å slå opp bussen som går på ruten.

“Hvilke personvernmessige og rettslige utfordringer reiser bruken av elektroniske kontrolltiltak, spesielt med henblikk på forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rett til medvirkning og personvern?” jus.uio.no

Hva sier Datatilsynet?

” Flåtestyring
I en del virksomheter kan det være behov for flåtestyring på den måten at arbeidsgiveren til enhver tid vet hvor de ansatte befinner seg slik at den som er nærmest kan sendes hvis det kommer inn et nytt oppdrag. Dette behovet kan foreligge når det for eksempel er mange sjåfører og virksomheten ofte får hasteoppdrag.

Når GPS er installert med denne begrunnelsen, er det ikke lov å benytte de elektroniske sporene til noe annet. For eksempel kan ikke arbeidsgiveren bruke opplysningene til å kontrollere om sjåførene velger den kjøreruta de har fått instruks om å velge, sjekke om de tar lange pauser eller lignende.

Viktig med god informasjon

Om arbeidsgiveren har adgang til å printe ut GPS-data, avhenger derfor av hva som er begrunnelsen for å bruke GPS, og hva de ansatte har fått beskjed om på forhånd.

Det er virksomheten selv som må gjøre vurderingen av hva som er nødvendig. Når slike kontrolltiltak ønskes innført, skal de først drøftes med de tillitsvalgte og alle ansatte skal ha informasjon om tiltakene. I denne prosessen skal arbeidsgiveren presentere hvilke presist angitte formål som ligger til grunn for kontrolltiltakene. Dette vil være styrende for hva opplysningene kan brukes til i etterkant. Kontrollen skal heller ikke være uforholdsmessig inngripende i de ansattes personvern.” Datatilsynet

Jeg ble ikke informert om spesifikt hva måte, hvorfor og til hva det skulle brukes til, jeg ble ikke spurt. Kan en arbeidsgiver da likevel kreve av ansatte å bruke det?

Og når det også gir misvisende resultater, og om resultatene tas opp i personalsamtaler for korreks da begynner vi å bevege oss ut i områder for kontroll og risiko for feilbehandling. Nå har jeg ikke opplevd dette ennå, men jeg ser ikke bort fra at enkelte arbeidsgivere i arbeidslivet kunne finne på å gjøre det om hatten passer dem.

Maskinen er dum som et brød, den registrerer all bevegelse både nødvendig og unødvendig, uansett om du kan noe for det eller ikke, og alt går på rullebladet til hver enkelte sjåfør.

Flåtestyring – Fotlenke

I tanker

/ Annelie


Leave a comment

I got the Bolshoi ruined by fragrance – Torunn Overanger – Nordlys.no

– I got Bolshoi (Большой, Bolsjoj) destroyed by other women’s excessive use of perfume

“- I had been looking forward to this for so long, so it was incredibly sad to find that the entire second act was destroyed. Because of the massive perfume smell in the… room I was sitting with a veil before the eyes, the tears flowed and I did not catch what skjeddde on stage, says artist Torunn Ovanger.
She has authored a letter the newspaper Nordlys (the Northern Light). Where she argue that perfume should only be used for private occasions. The reason for the post is the experience she had during the world – famous Bolshoi theater ballet in Tromsø in Nordlys-festivalen (Northern Lights Festival).
devastating
Among other things, she writes that “the tears flowed, and I found it hard to see what was happening on stage. During the break I heard that people complained loudly.”
– I was sitting next to a lady who really had sprayed herself It was not unbearable, and it ruined the experience for me, she tells Nordlys .
Ovanger think this is typical of such major cultural events.
– Like this, it is all to often. Many women do not think about how much perfume they take on.
– Do not fragrance in public
Ovanger says that although she never add fragrance to her person when she participates in cultural events and other public events.
– I know many are harmed by this and who are frustrated by the use. Although I am not asthmatic or allergic, but those who get sick from it must have it really bad if they all sit in a concert hall crammed with perfume scent. Ovanger say that this is a topic that is often spoken about and complained of in the aftermath of such events.
– This is something we should discuss. Now it is not allowed to smoke anymore indoors, but excessive use of perfume is really no better, she says, and continues:
– Now is the perfume, gassing from detergent , deodorant , hair spray , etc. People go around and them stink. This can be a cocktail that gives people breathing difficulties and runny eyes.
– A big problem
Senior Adviser Kai Gustavsen with the Norwegian Asthma and Allergy Association (NAAF)  think it’s great Ovanger speaks out.
– This is a big problem for some people, and we need awareness. A Danish study showed that 15 percent had experienced discomfort and allergy symptoms by others perfume use. 0.5 per cent are so severely affected that it affects them both socially and professionally.”
I think it is really great by Torill Orkanger to Write to the newspaper telling us all about this. But I think NAAF should go out and talk more about it than they do, and I think it is more than percent that is affected, just think of all With lung issues, not only asthma, and I also think the number of those who is severly affected is higher of the same reason.


Leave a comment

Sick from scented products – Annelie

I had a small article in the Allers Magazine, a woman Magazine. Please, scroll Down for English translation.

image

Jeg har til nå aldri nektet noen å reise, det betyr ikke at jeg ikke har slitt, men jeg har forsøkt å løse det på annen måte: åpent vindu hele året uansett vær, holde pusten når noen har noe på seg som jeg blir dårlig av og billettere lynraskt slik at de kan sette seg, og ta medisiner. Det er en lite heldig situasjon og mange synes kanskje at jeg ikke burde jobbe. Men jeg nekter å være ufør, jeg nekter å gi opp.  En annen jobb kunne være like ille fordi der er parfymerte mennesker overalt i samfunnet, og alle som tar bussen kommer på butikker og på kontor. Jobb i støvete lokaler går heller ikke. Det er lett å mene ting om ting man ikke vet noe om, og det er mange steder som ikke er egnet å arbeide når man har det slik som meg, jeg må bare gjøre det beste jeg kan av situasjonen.

Many become sick from scented products and fragrance.

Sick by fragrance and scent

“I am a bus driver and I get sick from all kinds of use of fragrance and scented Products, and Chemicals. If someone comes in the bus using fragrance or aftershave I have to open all doors and Windows to air it out, and then take medicines.  If the odor is strong enough it happens I can not help the customer. Someone says “It is only to change line of occupation!” but it actually have not mening at all what I do for a living since fragrance are all over in the world. Everywhere in society there are People who have to SCREAM their precense using fragrance and Chemical Products. There is something wrong going around when People have to become sick from others vanity.
Another thing again is the scenting of indoor air. Scent is added to the air by scented cleaning and washing agents, scented candles, inscense, a.s. often used in shops, malls, restaurants and so on. Imagine you want to go out With friends, and you arrive to a Place where everyone else but you can enter. A restaurant visit can be ruined by scented air, and scented air at the toilets. Since the air is scented you can not use the room or the toilet. And at a road trip you can not use the bathroom at the gasoline station since there is mounted a fragrance pump or other scent Device in the toilet room.  To get ill from this is not a joke.
Today there are both unscented Products for clothes and fabrics, house and buildings, body and hair, so why not use it?
I will give you some fresh numbers from WHO. The numbers show that 30 million People in Europe struggle With asthma! That is something for you to think about before you add fragrance to Your person and by doing this destroys the environment for all of those who are sensitive.”

Until now I have never refused anyone to travel, it does not mean I have not suffered, but I have tried to solve it in another way: the window open all year round whatever the weather, hold my breath when someone has anything on themselves that I get sick from and sell tickets like in lightning speed so they can leave and take a seat, and take lots of medication. It’s an unfortunate situation and many may think that I should not work. But I refuse to be home on disability, I refuse to give up. Another job could be as bad because there are perfumed people everywhere in society, and anyone who takes the bus arrives at stores and offices. Jobs in dusty space is not possible. It is easy to believe things about things you know nothing about and there are many places that are not likely to work when you have it like me, I just do the best you can.

Have a Nice day! Go Fragrance Free!

/ Annelie