Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för kränkningar av kvinnans rättigheter”

​”Europarådets resolution är tydlig med att ”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för kränkningar av kvinnans rättigheter” och att alla länder i Europasamarbetet ”måste bekämpa religiöst betingade stereotyper av mannens och kvinnans roller”.”

Sophia Jarl (M)m Oppositionsråd och gruppledare för moderaterna i Norrköpings kommun

Kilde http://www.aftonbladet.se/debatt/article23243877.ab


Leave a comment

Om #homoekteskap og #homovigsel – #ekteskap #vigsel

Om #homoekteskap og #homovigsel

Det er krig, sult, ensomhet, hjemløshet, fattigdom, arbeidsledige, folk som ligger ute sommer som vinter i all slags vær uten ly for vær, temperatur og vind, folk som ikke har klær og muligheter til personlig hygiene og ingen seng å sove i, ikke har penger til det mest grunnleggende, drap, mishandling og psykisk mishandling (inkluderer mobbing), vold, trusler, tyveri, ran, økonomisk kriminalitet, narko, narkosalg og verving av barn, menneskehandel, prostitusjon, pedofiler, kidnapping, forfølgelse, voldtekter og overgrep, terrorisme, ekstremisme, IS m.fl. som dreper uskyldige, ødelegger og driver sitt folk og andre folk på landsflykt og undertrykker folk, sjikane, undertrykkelse, hatkriminalitet, brudd på menneskerettighetene, rasisme, mord og massemord, diktaturer, mangel på ytringsfrihet, maktmisbruk, justismord, hevngjerrighet, ødeleggelse, hat, mangel på likestilling og tilgjengelighet, løgner, arroganse, bedrag, uærlighet, sjukdom og død og enda mer i verdenen. Og folk klager og henger seg opp i at og om to voksne mennesker som er gla i hverandre skal få eller ikke få gifte seg i kirken.

Helt ærlig, det finnes annet å ta tak i enn to voksne som vil gifte seg.

Noen hevder det er synd og forbudt i bibelen. Det er mye som står i bibelen:

“Du skal ikke dømme andre, varpå du ikke vil bli dømt…”

“La den som er uten synd kaste den første steinen…”

“Elske din neste som deg selv…”

“Det du vil at andre skal gjøre mot deg, slik skal også du gjøre mot dem.” sa Jesus

“Jeg er veien, lyset og kjærligheten…” sa Jesus

“Håpet, troen og kjærligheten, og størst av dem er kjærligheten.”

Det finnes verre ting i verdenen enn to voksne som er gla i hverandre og vil gifte seg i kirken uansett kjønn. Og at de gifter seg, skader ikke meg, faktisk at de skader ingen.

Jeg tror vi overlever det. Jeg synes debatten på nei-siden gjennomsyres av smålighet og egoisme. Jeg har ingen problemer med å se hvordan det ville være å bli gla i noen som er like gla i en selv, og så bli nektet å gifte seg, man trenger ikke å være homoseksuell for å se det. Det er vel kun dem som mangler evne til empati som ikke greier det. Og det finnes verre ting i verdenen en to voksne homoseksuelle som er gla i hverandre og vil holde sammen, la oss hellre engasjere vår energi på det som trenger å gjøres noe med, nemlig dem som skader andre.

/ Annelie

om #homoekteskap #homovigsel #ekteskap #vigsel


Leave a comment

Abortion – Murder or life saving?

Abortion

Many claim abortion is murder, while for others it is a necessity to make life work. To make an abortion is nothing you do in vain, there are serious reasons for doing it and it is no other persons business than the woman who need to do it.

If anyone think one do an abortion in vain because it is so easy, you must be totally misguided.

People have their reasons for talking against abortion, it can be religious believes, their own good experiences as a parent or  other view of life.

But we must be honest with ourselves, do we really know anything about the lives of those who choose to go for an abortion? Have we even walked a mile in their shoes so we now any little of their lives? Continue reading


Leave a comment

Muslim women are being flogged for being raped

Was raped and sentenced to flogging

MALDIVES A 15 year old girl was sexually abused by her stepfather, and raped, got pregnent and the stepfather killed the child.

This is The Maldives a muslim country in 2014. Fornicaiton is forbidden and being raped is by The Maldives Law and other Islam countries Law as the same as having volontarily sex before or outside of marriage. In other muslim countries such individuals can even be stoned or hanged.

In The Maldives “The girl’s stepfather raped her for years and then murdered the baby she bore. Now the court is punishing her for “sex outside marriage.” President Waheed of the Maldives is already feeling global pressure on this, but we can force him to help save this girl and change the law to spare other victims this fate. This is how we’re winning the War on Women – by supporting women’s rights every time an outrage like this happens,” TTRWeekly

I have been to The Maldives in 1991, I did not know that they punish women for being raped. I am amazed they are not able to see the difference between forced sex and consented sex. I am amazed that they are not able to see that having sex With a child is the same as rape, especially when it is a child that is totally dependent on the parent or other adult. Not that any other relation would change the fact that it is child abuse in addition to rape. It is also misuse of the Power an adult have over children alongside With abuse of trust, a child do not have the same Power to say no and protect itself, but that does not mean it is not wrong to abuse the child.
Continue reading


1 Comment

Om fastleger og reservasjonsrett

Åpent brev til Erna Solberg og Helse og Omsorgsdepartementet

Jeg leste nettopp Kjære Erna. Et vel formulert innlegg mot reservasjonsretten for fastleger. Og jeg er enig med forfatteren.

I gamle dager, “Ugifte kvinner fødte alene og i hemmelighet, drepte babyene sine og gjemte dem i kofferter og kommoder. De brukte arsenikk og kvikksølv i desperate forsøk på å ta abort. Ble de oppdaget, ventet fengsel eller tukthus. Dette var Norge for 100 år siden. Prevensjonsmidler var vanskelig tilgjengelige, og abort var forbudt – med mindre det ble utført av lege for å redde mors liv. Å føde et «uekte barn» førte som regel til sosial utstøting og tap av inntektsgivende stilling for den ugifte kvinnen, som derfor ofte valgte å skjule sitt svangerskap og føde i hemmelighet. Dessverre er det fortsatt virkelighet for altfor mange kvinner i verden. ” Tidskriftet.no

Selv om dette er historie nå er denne historien er viktig av flere årsaker. Både som en påminnelse, men også til å gi innsikt i verden i dag. Erklæringene gir en nyttig påminnelse om verdien av kvinners tilkjempede rettigheter i Norge. Kvinner i store deler av verden nektes imidlertid fortsatt tilgang til prevensjon, og gravidtet og fødsler tar livet av rundt 800 kvinner hver eneste dag.

Jeg er imot reservasjonsretten fordi den er og pirker i andres rettigheter å bestemme over egen kropp og helse. Det er å gi abortmotstanderene lillefingeren, neste vil dem be om hele handen. Det handler om kvinners reproduktive helse. Der er mange grunner til å ta abort, like mange som der er kvinner på jorden. Alles grunner er personlige og de trenger ikke å rettferdiggjøre dem for noen. De sitter i en vanskelig situasjon i livet sitt, enten det er økonomisk, sosiale, medisinske, psykisk eller psykososiale grunner. Det er aldri et enkelt valg å ta abort. Continue reading


Leave a comment

Incense toxic and harmful to health and indoor air

#incense The study followed 61,320 men and women between the ages of 45 and 74 for 12 years. When burned, incense releases carcinogens such as polyaromatic hyodrcarbons (PAHs), a class of toxins that includes formaldehyde and that has been linked to lung cancer in smokers. An earlier study found PAH content in temples that burn incense up to 45 times higher than in homes where people smoke. Incense typically contains other carcinogens such as carbonyls and benzene, which can trigger DNA mutations in human cells. Although the components of incense typically include benign plant and flower matter along with essential oils, most formulations also incorporate not-so-benign artificial fragrances and binders. The smoke produced as incense burns releases particulate matter, and because it slowly smolders, it releases even higher concentrations.” Sudy made by Study director Dr. Jeppe Friborg, of Statens Serum Institute in Copenhagen

As Dr. Len Horvitz, a pulmonary specialist at Lenox Hill Hospital in New York City, said, “Anything that affects air quality negatively is not a good thing. Burning in general and the release of smoke, these things are certainly to be avoided. At the very least, chemical irritants will set off asthma, and that’s reversible. Cancer is not reversible.”

“This is not unlike the type of risk that one experiences from secondhand tobacco smoke,” said Dr. Len Lichtenfeld of the American Cancer Society.

“Burning incense produces particulates greater than 45 mg/g burned as compared to only 10 mg/g burned for cigarettes–more than four times the load. So if you’re sitting right on top of burning incense and breathing it in, you’re getting a heavier whack of particulates than you would from smoking.”

“Incense has been implicated before in numerous studies (along with its cousin, scented candles). One such study found that exposure to burning incense at least once a week during pregnancy increases the risk that the child will develop leukemia by 2.7 times. ”

“Another measured air quality in several Dutch churches that burned candles and incense and found the particulate levels 20 times higher than they were next to a typical busy road. Other studies have determined links between incense allergic contact dermatitis, various respiratory conditions including asthma, and cancers of the nervous system.”

Source and read more:

https://jonbarron.org/article/toxic-incense#.Uvy_lHmYaSQ

http://www.anapsid.org/cnd/mcs/candles.html

http://www.naturalnews.com/021598_incense_air_quality.html

http://drbenkim.com/burning-incense-cancer.html

http://www.newscientist.com/article/dn1100-incense-burning-releases-cancercausing-chemicals.html#.UvzLNHmYZzU

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1DBB5B30-34F9-4F9D-BD0E-D8EA4A88118D/0/39.pdf


Leave a comment

Equality and Segregation

I find it a problem that the Norwegian Equality and Anti-discrimination ombud work for the right to wear hijab and maybe also burqa in official positions.

Internationally this is maybe old News and a long gone discussion. I am not a rasist, I have no problem With People immigrating and I like talking to them, and even be friends. I have no problem With that. But I have read on the subject hijab and burqa, and I have seen a lot of documentaries on the subject and learned what it stands for.

The Equality and Anti-discrimination ombud looks at it as I have learned in the light of the right to have a religion and to Express oneself that way. As a Equality and Anti-discrimination ombud they also have to stand up for the equality of women. So lets take a look at hijab and burqa and what it stands for.

Purdah or Pardaa (from Persian: پرده, meaning “curtain”) is the practice of concealing women from men. According to one definition:

Purdah is a curtain which makes sharp separation between the world of man and that of a woman, between the community as a whole and the family which is its heart, between the street and the home, the public and the private, just as it sharply separates society and the individual.

This takes two forms: physical segregation of the sexes, and the requirement for women to cover their bodies and conceal their form. Purdah exists in various forms in the Islamic world and among Hindu women in parts of India.

This segregational issues is taken even further than only clothing, and women many places are not allowed to leave the house without their father, brother, cousin, husband or other male relative. They are not allowed to go to school, work, meet in groups, or in any way blend with the opposite sex.

“Rules regarding Muslim women’s (and men’s) attire are derived from the Quran, Islam’s revealed text, and the traditions (hadith) of the Prophet Muhammad. In the Quran, states: [Chapter 24, verses 30-31] “Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty… And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and adornments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers…(a list of exceptions)”  [Chapter 33, verse 59] “O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons…that they should be known and not molested.” There are similar, yet less obvious requirements for a Muslim male’s attire. 1) A Muslim man must always be covered from the navel to the knees. 2) A Muslim man should similarly not wear tight, sheer, revealing, or eye-catching clothing. In addition, a Muslim man is prohibited from wearing silk clothing (except for medical reasons) or gold jewelry. A Muslim woman may wear silk or gold.”

A fatwa, written by Muhammed Salih Al-Munajjid on the Saudi Arabian website Islam QA, states:

“The correct view as indicated by the evidence is that the woman’s face is ‘awrah which must be covered. It is the most tempting part of her body, because what people look at most is the face, so the face is the greatest ‘awrah * of a woman.”

* Awrah or aurat (arabic: عورة) is an Islamic term that indicates which parts of the body to be treated as private and to be covered by clothing. Which parts of the body which is considered awrah is different for men and women and for children and adults, but there is also a variation between different Muslim orientations. The term awrah is derived from the root ‘AWR which means “flaw”, “imperfection” or “weakness”. The most common translation is, however, “nudity”.

Social effects
It is impossible to tell whether a woman wearing a burqa is smiling or crying or showing any other emotion. Women say that this leads to a feeling of being completely invisible.

Purdah is not to be restricted to the clothing, it runs all through the way of living. It is a patriarchal way of building the society where the men are the head masters and women to be at lower rank and devided from the men. This will in the long run mean that women can not be where men are. You think this sounds strange? Of course there are those who are milder in their way of practising Purdah, but then again you have those who are not. Most of them are those who wear those garments.

So why is it a problem that the The Equality and Anti-discrimination ombud work for it is ok to wear those garments?

On one hand you can say that they should have the right to practice their traditions, and that is of course right. One can also say it is good because then they can go to work and work. Of course.

But then again

They could do that without the hijab and the burqa. Purdah is segregation of the sexes, and a way to segregate the womens rights from the mens. In many countries where Purdah is practiced women may not work, may not go out alone, they have not the same rights as men, and in Saudi Arabia in 2013 they do not even have the right to drive a car even though they have a drivers licese. Purdah is the way to segregate. Many would argue it is not, even many of them who wear it. But if we look at the facts and the history behind those clothes we get the reality of the facts.

Is that what we want?

If you want to look at different Purdah garments you can click here


Leave a comment

Midsommer – Sankthans – Jonsok

(Scroll Down for English)

Historie bak midsommeraften

Sankthans er feiringen av Johannes Døperens fødselsdag som fikk helgennavnet Sankt Hans.

På 400-tallet innstiftet kirken 24. juni som minnedag for døperen Johannes. Men midtsommerfeiringen og dens skikker har røtter langt inn i førkristen tid.

I kristendommen anses døperen Johannes som profeten som ryddet vei for Jesus. Johannes døpte Jesus i Jordanelva og skal ha vært den første som gjenkjente ham som Messias.

– Ifølge Bibelen ble Johannes født seks måneder før Jesus. I kirkeåret falt dette sammen med midtsommer og passet godt.

Johannes ble halshogget etter å ha kommet på kant med dronning Herodias da hun giftet seg med kong Herodes Antipas. Helgennavnet ble Sankt Hans, som igjen ga navn til sankthans.

Sankthans kalles også jonsok, et ord som trolig kommer fra norrønt jónsvaka og betyr «våkenatt for Jon». Jon, Johan, Hans og Jan er alle varianter av Johannes, som dermed er ett av kristenhetens mest populære guttenavn.

Sankthans har blitt feiret som en kirkefest i Norge siden 1000-tallet.

Kirkens minnedag for Johannes ble, ikke tilfeldig, lagt til akkurat samme tidspunkt som den eldgamle, førkristne midtsommerfesten.

I folkelig tradisjon var sommersolverv en av de viktigste merkedagene i sommerhalvåret. Ved å legge sankthans til sommersolverv, hadde kirken et håp om å fordrive den førkristne feiringen av dagen.

Jonsokbål Foto: Førdehuset

Jonsokbål Foto: Førdehuset

Fest med bål var trolig vanlig i Norge helt tilbake i oldtiden. Jonsokbål er også vanlig i Danmark Finland og Island. En teori er at man mente ilden ville hjelpe de livgivende krefter til å styrke sola ved dette kritiske vendepunktet i naturen. Bålplassene lå gjerne på en høyde, og med en danseslette i nærheten. Sankthansaften gikk med til dans og lek ved bålet helt til det brant ned, som et minne om lyse netter når dagene ble kortere.

I folketroen hadde ilden kraft til å rense og beskytte mot onde makter. Og ved midtsommer var det vanlig at budeiene tente bål på stølene for å beskytte dyra mot rovdyr.

Man mente at trær og blomster var ekstra kraftfulle. Medisinske urter ble derfor samlet inn og brukt i magiske helsekurer. Man ville også utnytte kraften til å beskytte hjemmet, og pyntet det gjerne med løv og blomster.

Man trodde at enkelte kilder hadde helbredende vann, og at vannet var mer kraftfullt ved sankthans. Folk valfartet derfor til kildene. Den katolske kirke velsignet kildene og bygget såkalte lovkirker og kapeller ved dem.

Jonsokbryllup var et lekebryllup for barn. Seansen ble ansett som del av en magisk seremoni for å hjelpe grøden til å gro. Det var også en rite for å markere etterveksten i bygda, og en opplæring i voksenlivet.

Sankthans var tiden for erotiske lengsler og kjærlighetsdrømmer. En stemningsfull kveld ved bålet endte ofte med forlovelser mellom unge. Sov du med et visst antall urter eller blomster under puta, ville du drømme om din tilkomne.

I Nord-Norge ble bålet tent som en velkomsthilsen til sola, og som en markering av at lyset hadde seiret fullstendig.

I nyere tid ble det tradisjon å brenne filledukker eller halmdukker på bålet. Dette var del av et slags historisk skuespill som tematiserte tida med heksebrenning. I 1945 vet man at det ble brent dukker som symboliserte kjente nazister i både Oslo og Odda.

Spørs om det er en historisk måte å protestere som lever fortsatt noen steder?

Kilde: abc nyheter og UiO

Midsommer i Sverige er annerledes enn i Norge. I Sverige dekorerer vi med løv og danser, og spiser tradisjonell mat med sursild, nypoteter, gressløk og gräddfil (smaker som en blanding av rømme og kulturmelk omtrent), brød og brennevin for den som liker det.

Midsommer i Sverige

Midsommer i Sverige Foto: Annelie Molin

In English

The history of Midsummer

Midsummer’s celebration of John the Baptist’s birthday is the weekend named Sankt Hans.

The 400s instituted church 24 June as commemoration of John the Baptist. But midsummer celebration and its customs have roots deep into the pre-Christian era.

In Christianity regarded John the Baptist as the prophet who paved the way for Jesus. John baptized Jesus in the Jordan River and to have been the first who recognized him as the Messiah.

According to the Bible, John was born six months before Jesus. In church this year fell compared with midsummer and fit well.

John was beheaded after being at odds with Queen Herodias when she married King Herod Antipas. Saint’s name was Sankt Hans, which gave its name to midsummer: Sankthans.

Midsummer is also called Jonsok, a word probably comes from the Old Norse jónsvaka and means “vigil for Jon.” Jon, Johan, Hans and Jan are all variations of John, which thus is one of Christianity’s most popular boy’s name.

Midsummer has been celebrated as a church party in Norway since 1000.

Church memorial day for John was not randomly selected and put to exactly the same time as the ancient, pagan midsummer celebration.

In folk tradition was the summer solstice is one of the most important days notice in summer. By adding midsummer to the summer solstice, the church had a hope to expel the pagan celebration and make it Christian.

Jonsok bonfire Photo: Førdehuset

Jonsok bonfire Photo: Førdehuset

To light a bonfire was probably common in Norway way back in ancient times. Jonsok bonfires are also commonly lid in Norway, Denmark, Iceland and Finland. One theory is that it was thought the fire would help the life-giving powers of the and strengthen the sun at this critical turning point in nature. The area of the bonfire were usually on a hill, with a dance plains nearby. Midsummer Eve was spent dancing and playing by the fire until it burned down, as a memory of bright nights when the days were shorter.

In folk belief had the fire had power to cleanse and protect against evil. And by midsummer, it was common that milkmaids lit bonfires on the farms to protect animals from predators.

It was felt that the trees and flowers were extra powerful. Medicinal herbs were therefore collected and used in magical health cures. It would also harness the power to protect the home and decorated it like with leaves and flowers.

It was believed that some water sources had healing water, and that water was more powerfully by midsummer. People flocked therefore sources. The Catholic Church blessed the sources and built so-called Law churches and chapels at them.

Midsummer wedding was a play wedding for children. Session was considered as part of a magical ceremony to help crops to grow. There was also a rite to mark regrowth in the village, and an education in adulthood.

Midsummer was the time for erotic longings and dreams of love. An atmospheric evening by the bonfire ended often engagements between young people. Were you sleeping with a number of herbs or flowers under your pillow, you would dream of your loved to come.

In Northern Norway was the bonfire lit as a greeting to the sun, and as a celebration of light had triumphed completely.

In more recent times, it was customary to burn rag dolls or straw dolls on fire. This was part of a sort of historical spectacle themed ball with witch burning. In 1945 we know that it was burned dolls symbolizing known Nazis in both Oslo and Odda.

Is it possibly a historical way to protest that still live anywhere?

Source: abc nyheter and UiO

Sweden have a different tradition from Norway. We decorate With leaf and Dance, and traditional Food pickeled herring, potatoes and veggies, a Swedish kind of sour cream, chives, bread and Akvavit,  vodka  or Swedish brännvin (Brännvin is a Swedish word for liquor distilled from potatoes, grain).

Midsummer in Sweden

Midsummer in Sweden. Photo: Annelie Molin


Leave a comment

Religion and power over man

Jeg leste nettopp en artikkel i Aftenposten som har masse godt å si om hvordan religion fungerer på mennesker.

Vi leser:
“Den kristne troen jeg vokste opp i høres eksotisk ut når jeg beskriver den på denne måten. Men det må til, for ellers glemmer du hvor forskjellig virkeligheten ser ut for kristne. Du henger deg opp i at de ser like ut som alle andre, at de kler seg likt, snakker likt, og sjelden gjør noe stort poeng av å være annerledes. Og så tror du de lever i den samme virkeligheten som alle andre. Det gjør de ikke.”

Vi leser:
“De samme sosiale tjenestene tilbys også av det sekulære samfunnet, men ikke av én og samme institusjon, og mange faller utenfor. Ikke alle menigheter har et sosialt felleskap som fungerer og ikke alle føler seg hjemme der, men hvis en menighet fungerer og hvis du føler deg hjemme der, behøver du aldri gå ensom.”

Der var en periode som jeg var MEGET religiøs. Jeg gikk i kirken flere ganger for uke, og bad mange ganger for dag. Jeg var i søken etter noe jeg manglet i livet, nemlig støtte og kjærlighet. Følelsen av mangel på støtte og kjærlighet kom av at jeg hadde en mor som tydde til hot, truende adferd og vold i min oppvekst, hvilket også innholdt et tilfelle der hun forsøkte å ta mitt liv. Noe hun fornekter og heller skulle dø enn å vedgå. Hun oppfører seg som om hun har fortrengt det. Det virker som hun tror eller håper på at hvis hun fornekter det tilstrekelig så forsvinner det av seg selv. Det gjør det selvfølgelig ikke. Jeg tok det opp med henne en gang på 1990-tallet i et forsøk å forsones, men hun ville ikke stå for noe som helst og ikke si om forlatelse. DA brøt jeg kontakten med min mor. Jeg kunne ikke fortsette å ha det sånn. Det var bra for helsen min å gå fra henne. Det var bra å ikke ha kontakt med sorgen, skrekken, mangelen på kjærlighet, mangelen på respekt og muligheten å lage meg et nytt eget liv. Det var en ny frisk start og mulighet å samle på mennesker som fylte livet mitt med det som gjorde godt.

En del av det som gav meg styrke var troen. Bestemor var troende og ville alltid ha meg med i kirken. Men til syvende og sist var det ikke det som fikk meg å tro. Det kom av seg selv over tid. Jeg trengte en krykke å støtte meg på i brist på foreldre å støtte meg på. Den krykken ble troen.

 Jeg besøkte flere kirker men fant ikke det som blir beskrivet her i artikkelen. Istedet fant jeg mennesker som traff hverandre av en eneste grunn: Jesus. Alt som foregikk var rettet på Jesus, alt annet var uintressant.  Menneskets nærvær var et ikketema. Det var som om de ikke såg hverandre. Når de snakket sammen så snakket de med hverandre om alt annet enn på det personlige plan, der var ikke kontakt mellom personer personlig. Faktum er at jeg opplevde å ikke bli sett.  Jeg opplevde å være som en gjenstand som kun var der for å tro. Felleskapet mellom mennesker var ikke tilstede. Det fylte ikke mitt behov for å bli sett, og ikke heller innga det håp om å finne noen gode vennskaper.

Min skepsis overfor menigheter, aka sekter, og kjenslen av at mennesker ikke var viktige i sammenhengen gjorde at jeg unngikk å bli med i slike menigheter. Sekter tenderer også å låse folk i posisjon i menigheten (sekten), enten er du med eller så er du ute. Feiler du, synder du da er du ute. Den styrer deg, og kan i verste fall hjernevaske deg. Det er kjent kunnskap om sekter. Jeg unngår menigheter, og den holdningen har jeg ennå idag. Jeg kjenner meg ofte ukomfortabel i menigheter.

Men troende var jeg blitt, men jeg holdt meg unna menigheter, og fant ut av det selv. Man trenger ikke menigheter for å opplevelser av å være nær den hellige ande. Det er et personlig møte. Til å begynne med leste jeg masse og ble den ordrette troende i mye. Men etterhvert opplevde jeg at det manglet det jeg hadde i meg fra før, nemlig den menneskelige side. Mye av det som de ordrette troende tror og prediker om er lite tolerant. Der er mange sider i boka som peker på medmenneskelig kjærlighet, man skal ikke dømme på det at man ikke selv skal bli dømt, man skal snu den andre kinn til og man skal behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. Hevnen er også Guds, og er ikke for mennesker å drive med.

Uten å ha tatt det fra Bibelen så har jeg alltid hatt ståstedet at hevn ikke leder til noe godt. Hevnen er som et sverd med to spisser. Da du hevner deg da stikker du ikke bare sverdet i ditt medmenneske, men også i  deg selv. Den som hevner seg blir lite likt, den drar også skam over seg selv ved å være et falsk og grymt menneske. Mennesker som hevner seg viser åpent sin stygge side og fæle karaktær. Man mister også sjansen til forsoning. Lite pent spør du meg.

Jeg hadde ingen tro som barn. Jeg vokste opp i en familie som ikke snakket om tro, og barna skulle selv velge om de ønsket å bli døpt og tro på gud. Slekten min kommer i gamle dager fra Baptistene. I det gamle Sverige var det ikke fint å være Baptist og det var forbudt. Det bygger på fri vilje å tro, og man skal velge som voksen, ikke tvinges på det som barn fordi som barn kan man ikke velge selv. Som barn blir man som man lærer. De “rettroende” mente man skulle få troen med morsmelka, og mange tror nokk slik fortsatt. Å være udøpt er for mange kristne utenkelig. Men i grunn følger det jo troen fordi i boka kan vi lese: -Frels den som vil bli freslt. og – Forsamle seg den som vil. Der er inget tvang hverken til å tro eller til å forsamle seg.

Venner har jeg gjerne likevel.

Jeg var ikke døpt. Og jeg hadde ingen tro. Men med krisen vokste troen fram. Den vokste seg faktisk litt for stor i livet mitt. Til de grader at jeg mistet venner og kjente i prosessen. Jeg ble en av de som  vi kan lese om i artikkelen:

“Og så tror du de lever i den samme virkeligheten som alle andre. Det gjør de ikke.”

Som strengt troende lever du i en virkelighet der boka styrer livet ditt, og du gir opp litt av din frie tenkning. Ganske mye faktisk. Man gir også opp felleskapet med andre. Det blir vi og dem.

Jeg opplevde å forandre meg fra den snille piken til noen som lydde et ord. Det fungerte ikke alltid like godt, og jeg likte ikke alltid det som var resultaten av det.

Jeg returnerte mere og mere til det som var MEG også om jeg fortsatte å tro. JEG er en tolerant og snill person. Jeg la bare vekk alle de floskler og fordømmende meninger som troen fører med seg. Hvem er vi å dømme over andre? Er det f.eks. så galet at to voksne er glade i hverandre også om de er av samme kjønn? De skader ingen, og vennlighet og kjærlighet det er vel langt bedre enn forakt og hat? Jeg synes det er bedre med en homoseksuell som er ærlig og står for det, enn en som prøver å lure en hetro at den er åtrådd. Det skader og sårer. Du skal ikke lyge.. (Men selvfølgelig, der er grenser for alt. F.eks. vold av alle former, og utukt med barn o.l.  kan aldri tolereres.) Andre ting de er imot er f.eks.  kvinnelige prester, samboerskap, sex utenfor ekteskapet, preventivmedler, skilsmisse, omgifte og homofili. Man kan diskutere det riktige i å forby abort. En kvinne som er blitt voldtatt og blir gravid, skal hun måtte leve med både viten og minnet om voldtekten og voldtektsmannens barn? Er det rett å nekte kvinner å velge bort en graviditet da de vet at de ikke er i stand til å gi barnet et godt liv? Vad hjelp er det i å forby preventivmedler? Det vil jo igjen kun medføre mer behov for aborter. Forby sex før ektenskapet. Ja det er jo i grunn en måte å unngå både preventivmedler og aborter men det vet vi alle av historisk erfaring at det er lite sannsynelig at det vil skje at alle klarer det. Noen preventivmedler forhindrer dessuten sjukdomsspredning. Forby skilsmisse? Noen ganger er det bedre å skilles som noelunda venner, enn å leve sammen hele livet å risikere å plage livet ut av hverandre, eller i verste fall noe verre. Er det rett å nekte en kvinne /mann som gifter seg med en voldelig ektefelle å frigjøre seg fra det og finne seg en god ektefelle? Osv… Noen ganger må man kunne stille spørsmål til om konservatisme er smart?

Jeg tror fortsatt, men jeg velger å være human. Jeg velger å ikke være kalde, fordømmende og arrogant. Å være fordømmende er å sette seg høyere enn andre mennesker.

Nå er troen mere en følgesvenn jeg husker og tenker på ibland. Jeg lever med den, men det overstyrer meg ikke på den måten at den styrer enhver tanke jeg har. Jeg lar meg tenke selv, og jeg lar meg ta egne avgjørelser.

Jeg mener at for streng tro er ikke bra for mennesker fordi det tar fra dem den egne vilje, og den egne frie tanke og rett å velge selv. Den legger også dogmer over andre mennesker, ikke bare over den som tror.

De skikkelig sterkt troende blir gjerne oppslukt av sin tro, og mister fotfestet i virkeligheten. Et godt eksempel er denne djevelsfanatismen som søktes i musikken. Jeg ble også foret med den, og oppdaget at det var en falsk profet som kom med den sanninga (for å bruke den måten å snakke på som kristne bruker. Selv skulle jeg vel heller si at de farer med overtro og løgn.

For å forenkle det hele tar jeg et eksempel fra artikkelen.

Vi leser:
“På slutten av 1980-tallet lot den kristne avisen Dagen rive seg med av den amerikanske satanismepanikken, og skrev en lang rekke artikler om hvordan populærmusikk utgjorde en form for djeveltilbedelse.” og videre påstods det at “rockeplater av AC/DC og KISS inneholdt sataniske baklengsbudskap, hvordan kristne tenåringer som hadde lyttet til denne musikken hadde blitt besatt av Djevelen og begått selvmord, og hvordan hele musikkutviklingen siden 1950-tallet hadde blitt styrt av satanistiske musikkprodusenter.”

Dette ble forkunnet i USA og mange andre land blandt de kristne. De såg hva de ønsket å se fordi de hadde lest noe og ikke tenkte lenger enn nesen når.

Mange sanger er figurative. Ta for eksempel AC/DC Highway to Hell. Min mor hatet den musikken, det er en ting. De tungt kristne ville nokk sagt at det var djevelsmusikk. Men i motsatt til hva de ville få andre å tro så var denne sangen skriven av AC/DC en dag under en lang turne i turnebussen. Gruppa var temmelig lei av all reisinga og turnelivet, de var trøtte og slitne og skrev sangen Highway to Hell. Dvs på hovedveien til det helvete de ikke kom unna, dvs konserten og veien. Dette framgikk i et intervju med Angus i radio.  Det er mange slike eksempler på musikk som blir tolket hinsides galet. Mangt og mye er for eksempel filmmusikk og beskriver hendelser i en film, andre sanger forteller om andre hendelser figurativt i form av ord. Det viser på litt galskap å fortolke noe til noe det ikke er.

Jeg unngår fortsatt forsamlinger og sekter, og har fortsatt den mere menneskelige holdningen til tro. Og tro er noe som jeg ser som veldig personlig. Jeg snakker sjeldent om det.

I artikkelen har forfatteren et viktig poeng. De strengt kristne lever i sin egen virkelighet. De ser like ut, se snakker som oss også om de svinger seg med andre ord enn oss, men de er ikke som oss.

Vi leser:
“Når jeg skriver alt dette om konservative kristne, er det delvis for å belyse dem, slik at du forstår dem bedre og frykter dem mindre. Men det ligger også noe mer her. Jeg tror konservative kristne har noe å lære oss andre, om det å leve omgitt av mennesker som har andre verdier enn oss selv.”

Det triste er at de meget konservative troende er lite mottakelige for hva andre mener.

Det de ikke ser og forstår er at fra vårt ståsted ser vi strenge, lite tolerante mennesker som setter seg over andre, mennekser som later til å synes de er bedre enn oss. De har gjerne også en annen kvinnesyn  enn oss andre i det moderne samfunn. De beveger seg med et kvinnesyn som hører en patriarkalsk forntid til, der kvinnen ikke har tale-, eie-, menings- arbeids- eller stemmerett. Kvinner skal heller ikke ha stillinger som anses som viktige der de kan påvirke andre, se prester, politikere, journalister osv. Kvinner blir satt på samme nivået som hunder og barn som skal ledes og læres av menn. I slike samfunn er det gjerne menn som setter seg over andre i tron at de er skapt til herrer og derfor bedre enn den andre delen av folket. Kvinner.  Høymod er visst en synd har jeg hørt?

Etter min mening så viser menn med patriarkals tenkning som ikke lar kvinner komme til i livet redsel vor å tape i stilling selv. Det er en svakhet. De er ganske enkelt redd å miste i makt over egen posisjon i livet.

Dessverre er en del av det som er konservativ tro av en slik karaktær at det fordømmer andre, tramper ned andre, og setter seg over andre.

Nei, jeg velger å være et fritt tenkende menneske, tolerant, snill og omtenksom framfor å være hard og dømmende. 

Det er fritt å velge seg å tro eller ikke tro. Og jeg blir bare irritert når aktive kristne forsøker å frelse meg til sin måte å leve på.

Jeg er et moderne menneske i et moderne samfunn og jeg ønsker ikke å gå tilbake til middelalderen, med overtro, fordommer, fordømmende, intolerans, hatbudskaper, forfølgelse, osv.

Det verste er vel egentlig at de som har anammet en slike en tro som er så stark at de setter seg meget over andre mennsker og rettferdiger det med at gud sa det fordi de har lest det i en bok, at de er så indoktrinert i dette at de ikke evner å selv se sin hardhet overfor andre mennesker.

Er du kristen?

Du skal elske din neste som deg selv, og du skal behandle andre slik som du selv ønsker å bli behandlet var det sagt.

Forespråker boka hat, fordømmelse, overtro, krenkelse av andre menneskers rett, intolerans, våld, osv?

Nei, vi har en egen evne å tenke selv. Vi kan gjerne bruke noe av boka for det som er godt, men la hatet, intoleransen, og oversitteriet ligge der det hører hjemme. Lengst nede inne i skuffen i kommoden lengst inne i fjellet.

Faren med å være altfor bokstavelig rettroende som jeg ser det, er at man forviller seg inn på områder som egentlig blir skade og brudd mot medmennesker. De s.k. rettroende mener det ikke, men uvitende gjør deres strenghet at de tråkker på andre mennesker, og skader disse.

Å være et snillere og mere tolerant menneske må ikke bety å være en dårligere kristen, eller et semre menneske. Kanskje heller et bedre.

Det er jo det som det går ut på, å være et godt medmenneske i verdenen. Det å ikke skade andre.

Kilde for sitater:
http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/Den-skjulte-minoriteten–konservative-kristne-i-Norge-7075518.html