Fresh air does not smell of fragrance

Frisk luft lukter ikke av parfyme.


Leave a comment

Still smoking?

Are you still smoking?

CrazyRussianHacker on YouTube.com made a experiment to see how fast a paper filter got stained.


Source: CrazyRussianHacker at YouTube.com

I totally agree with him, smoking is disgusting. I can not understand how anyone can smoke. It must be the dumbest “joy” anyone can have. You stink from it, you pollute the air for everyone, you get sick from it, you make others sick from it, and you even pay for it all. How dumb is that?

/ Annelie


6 Comments

MCS sufferer killed himself – dailymail.co.uk

Suicide, housebound, fragrance, smoke and chemicals

MCS sufferer sensitive to fragrance, smoke and other chemicals committed suicide by shooting himself.

This might be a posting a bit hard to chew, since it is a harsh reality posting. Being allergic and sensitive to fragrance can make you disabled. Those struggling the worst can not be among people and have to be housebound Continue reading


Leave a comment

You can just stay at home…

On this menu I will expose some of the bad attitudes allergic and sensitive people meet from the rest of the world.

(Scroll down for English)

På forum.kvinneguiden.no fant jeg denne egoistiske kommentaren.

‘AnonymBruker’, on 09 Jan 2011 – 02:13, sa:
“HURRA, nå har jeg funnet en plass jeg kan være! Røykeloven er jo vel og bra, men vær så snill og ikke bli overhysteriske! Tåler man ikke røyk, parfyme, dyr, skyllemidler eller annet som kan lukte ubehagelig, eller kan inneholde allergener….vel. da må man vel bare være hjemme da. ;)”

Det får meg å undre meg over hvordan et slikt menneske er skrudd sammen? Løper ho ned bevegelseshemmede og blinde i gaten også?

Les mere https://anneliemolin.wordpress.com/2014/05/04/they-can-just-choose-another-transportation/

In English

at forum.kvinneguiden.no I found this egoistic comment:

‘Anonymous User’, Wed January 9, 2011 – 2:13 said:
“HOORAY, now I’ve found a place I can be! Tobacco Act is mmaybe all well but please do not be over hysterical! If they withstands not smoke, perfume, pets, fabric softeners or anything that may smell unpleasant, or may contain allergens …. well. then they must well just stay home then.;) ”

It makes me wonder if she is all well in her head? Does she rund down walking impaired and blind in the street too?

Source: http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=532640&page=2

Read more https://anneliemolin.wordpress.com/2014/05/04/they-can-just-choose-another-transportation/


Leave a comment

#Smoking is anti-social – #Røyking er anti-sosialt

(Scroll Down for English)

Røyking er anti-sosialt

Der er en myte om at røyking er sosialt, at man treffer folk, røyker og derfor snakker. Jeg vil si at røyking er svært anti-sosialt,  fordi det hindrer en stor gruppe mennesker fra å snakke med deg som røyker. Det er mange ganger jeg har gått forbi folk jeg kjenner nettopp fordi dem røyker. Ikke fordi jeg er snobbete, ikke liker personen eller ikke liker røyking, men fordi min helse tar skade av røykingen, mine lunger bryr seg fint lite i om jeg vil prate. Det er således mange gode samtaler og møter som aldri blir noe av.

Og jeg er ikke alene om å føle på kroppen denne usosiale virkningen av røyking. En kamrat av meg sliter på arbeidsplassen sin med at folk røyker også om vedkommende sier han tar skade av det. De sier de har rett å røyke når det er i friluft ved dørrer. Men hva med retten til ham som er sensitiv å slippe bli sjuk? Jeg har også blitt utsatt for denne holdningen. Retten å forurense veier for noen viktigere enn hensynet til andres helse.

In English

Smoking is anti-social

It is a myth that smoking is social, that one meet people, smoke and talk. I say smoking is very anti-social because it hinders a large group of people from talking with you who smoke. I have many times had to just walk past a person I know because they smoke. It is not because I am a snob, don’t like the person, or do not like smoke, but because it hurts my health. My lungs don’t care at all if I want or need to talk to someone. There are many nice and good talks that never occur because of smoke.

And I am not alone experiencing this anti-social effect from smoking. A friend of mine experience trouble with this at his work place. People smoking outside the doors and at regions where he must work, and people claim the have the right to smoke. The right to pollute is greater for some than the right to be healthy.

/ Annelie